To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Vržený stín","historyMosaic":"Mozaika","historyPixelate":"Pixelizace","historyFringe":"Lemovat","historyDehaze":"Odstranit závoj","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Efekt Bloom","historyVignette":"Vinětace","historyGrain":"Zrnitost","historyDenoise":"Odstranit šum","historySmooth":"Vyhladit","historyGaussian":"Gaussovské rozostření","historyBlur":"Rozostřit","historyClarity":"Čirost","historySharpen":"Zostřit","historyInvert":"Invertovat","historyDesaturate":"Desaturace","historyPosterize":"Posterizace","historyThreshold":"Práh","historyWhite":"Bílá","historyBlack":"Černá","historyLevels":"Úrovně","historyCurves":"Křivky","historyExposure":"Expozice","historyLookup":"Barevné vyhledávání","historyBalance":"Vyvážení barev","historyVibrance":"Živost","historyHueSaturation":"Odstín & sytost","historyTemperatureTint":"Teplota & nádech","historyBrightnessContrast":"Jas & kontrast","historyAuto":"Automatické nastavení","historyStroke":"Vytáhnout","historySelectionInvert":"Invertovat výběr","historySelectionPixels":"Vybrat pixely","historySelectionAll":"Vybrat vše","historySelectionMove":"Přesunout výběr","historyDeselect":"Zrušit výběr","historyRotate":"Otáčet","historyFlip":"Převrátit","historyOrder":"Pořadí vrstev","historyMerge":"Sloučit vrstvy","historyMaskInvert":"Invertovat masku ","historyMask":"Maska","historyCanvasResize":"Změnit velikost plátna","historyImageResize":"Změnit velikost obrázku","historyBackground":"Pozadí","historyStraighten":"Narovnat","historyEraser":"Guma","historyPen":"Pero","historyTemper":"Houba","historyToning":"Tónování","historyDetail":"Detail","historyCrop":"Oříznout","historyClone":"Klonovat","historyDraw":"Kreslit","historyMarquee":"Výběr","historyLasso":"Laso","historyWand":"Hůlka","historyTextChange":"Změna textu","historyTextSettings":"Nastavení textu","historyLiquify":"Zkapalnit","historyHealInfill":"Opravná výplň","historyHealPatch":"Opravná záplata","historyFill":"Vyplnit","historyRasterizeElement":"Rastrovaný prvek","historyRasterizeText":"Rastrovaný text","historyLayerLocked":"Vrstva odemčena/uzamčena","historyGradient":"Přechod","historyShape":"Tvar","historyDistort":"Deformace","historyArrange":"Uspořádat","historyFilter":"Filtr","historyAdjust":"Přizpůsobit","historyEffect":"Efekt","historyBitmap":"Obrázek","historyText":"Text","historyTextBackground":"Pozadí","historyTextOutline":"Obrys","historyTextShadow":"Stín","historyTextLinespacing":"Řádkování","historyTextLetterspacing":"Mezery mezi písmeny","historyTextItalic":"Kurzíva","historyTextBold":"Tučně","historyTextUppercase":"Velká písmena","historyTextAlign":"Zarovnání","historyTextColor":"Barva","historyTextFont":"Písmo","historyTextSize":"Velikost","historyLayerName":"Název vrstvy","historyLayerVisible":"Viditelnost","historyLayerBlendMode":"Režim prolnutí","historyLayerOpacity":"Průhlednost ","historyClear":"Vymazat","historyDeletetext":"Smazat text","historyDuplicatetext":"Duplikovat text","historyPastetext":"Vložit text","historyAddtext":"Přidat text","historyDeletebitmap":"Smazat obrázek","historyNewemptybitmap":"Nový obrázek","historyAddemptybitmap":"Přidat vrstvu","historyDuplicatebitmap":"Duplikovat obrázek","historyExtractbitmap":"Vyjmout obrázek","historyPastebitmap":"Vložit obrázek","historyAddbitmap":"Přidat obrázek","historyOpenbitmap":"Otevřít obrázek","historyDeleteelement":"Smazat prvek","historyDuplicateelement":"Duplikovat prvek","historyAddelement":"Přidat prvek","layerFlattenImage":"Zploštit obrázek","layerMergeVisible":"Sloučit viditelné","layerMergeDown":"Sloučit dolů","blendModeLuminosity":"Zářivost","blendModeColor":"Barva","blendModeSaturation":"Sytost","blendModeHue":"Odstín","blendModeExclusion":"Vyloučit","blendModeDifference":"Rozdíl","blendModeSoftLight":"Měkké světlo","blendModeHardLight":"Tvrdé světlo","blendModeColorBurn":"Ztmavit barvy","blendModeColorDodge":"Zesvětlit barvy","blendModeLighten":"Zesvětlit","blendModeDarken":"Ztmavit","blendModeOverlay":"Překrýt","blendModeScreen":"Závoj","blendModeMultiply":"Násobit","blendModeNone":"Žádný","viewOBarDel":"Smazat vrstvu (DEL)","viewOBarDup":"Duplikovat vrstvu","viewOBarLightUI":"Světlý režim UI","viewOBarSnap":"Přichytit k vodítkům","viewOBarShowGu":"Zobrazit vodítka","viewOBarSet":"Nastavení","viewOBarZoomOut":"Oddálit","viewOBarZoomIn":"Přiblížit","viewOBarMD":"Posunout dolů","viewOBarMU":"Posunout nahoru","viewOBarZ3X":"3× zoom (Ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Skutečná velikost (Ctrl+1)","viewOBarFill":"Na celou obrazovku (Ctrl+2)","viewOBarFit":"Přizpůsobit obrazovce (Ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigovat","layerSettings":"Nastavení vrstvy","hasCutout":"Má masku","documentActions":"Akce dokumentu","historyDuplicate":"Duplikovat","historyUnpin":"Odebrat","historyPin":"Připíchnout","historyDelete":"Smazat","historyClearConfirm":"Chcete opravdu vymazat historii?","sizeFacebookProfile":"Profilový obrázek na Facebooku","sizeFacebookCover":"Úvodní obrázek na Facebooku","sizeInstagramStory":"Příběh na Instagramu","sizeInstagram":"Instragram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web malý","last10Projects":"Posledních 10 projektů","pinnedTip":"TIP! Pokud byste si chtěli dokument ponechat, klikněte na ikonu srdíčka, kterým si jej uložíte. Historie je uložena pouze dočasně v cache paměti. Ale pokud ji vyčistíte, všechny dokumenty budou odstraněny. ","pinnedProjects":"Uložené projekty","clearHistory":"Smazat historii","noHistory":"Ve vaší historii nejsou žádné obrázky. Chcete-li zahájit úpravy \"Otevřete obrázek\" nebo \"Načtěte URL\".","welcomeHeadline":"Vítejte v pokročilém online foto editoru Pixlr E.","examplePhoto":"Zkuste si upravit fotografii hned","backToEditor":"Zpět do editoru","addCurrent":"Přidat stávající","stockSearch":"Stock vyhledávání","createNew":"Vytvořit nový","history":"Historie","dropFile":"Přetažením otevřít soubor","openExamples":"Můžete také začít upravovat kterýkoli z našich obrázků níže.","openDragClip":"Soubor můžete také načíst tím, že jej přetáhnete anebo vložíte ze schránky.","loadURL":"Načíst URL","openImage":"Otevřít obrázek","sinceNow":"Právě teď","sinceMinutes":"Před %d minutami","sinceMinute":"Před minutou","sinceHours":"Před %d hodinami","sinceHour":"Před hodinou","sinceDays":"Před %d dny","sinceDay":"Včera","shadows":"Stíny","contrast":"Kontrast","brightness":"Jas","tint":"Nádech","temperature":"Teplota","saturation":"Sytost","vibrance":"Živost","sharpen":"Zostřit","layerCreated":"Vrstva byla vytvořena","noCutout":"Bez masky","straighten":"Narovnat","invert":"Invertovat","dialogAiCutoutTitle":" AI maska","dialogSaveCalculate":"…počítám","dialogSaveImageHeight":"Výška obrázku","dialogSaveImageWidth":"Šířka obrázku","dialogSaveHigh":"Vysoká","dialogSaveMed":"Střední","dialogSaveLow":"Nízká","dialogSaveFileType":"Typ souboru","dialogSaveName":"Název souboru","dialogSaveTitle":"Uložit obrázek","dialogResizeCropWarning":"Pokud bude změněna velikost plátna, jakýkoliv aktivní nástroj pro oříznutí bude resetován. Jestliže je nová velikost plátna menší, může dojít k oříznutí vrstev.","dialogResizeAnchor":"Kotevní bod","dialogResizeRelative":"Relativní změna","dialogResizeApplyAll":"Pokud provedete změny, budou všechny vrstvy upraveny.","dialogResizeContrain":"Omezit proporce","dialogResizeCanvasTitle":"Změnit velikost plátna","dialogResizeImageTitle":"Změnit velikost obrázku","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatické otočení podle exif","dialogPreResizeInfo2":", před zahájením úprav změňte velikost, abyste ušetřili paměť a minimalizovali zpoždění.","dialogPreResizeInfo1":"Obrázek, který jste vybral, je příliš velký","dialogPreResizeTitle":"Přednastavení velikosti obrázku","dialogOpenURLHeadline":"URL obrázku","dialogOpenURLTitle":"Otevřít URL obrázku","dialogLoadError":"Během nahrávání obrázku se něco pokazilo … zkuste to prosím o něco později znovu …","dialogLoadLoadingFrom":"Nahráno % z % …","dialogLoadPrepare":"připravuje se …","dialogLoadTitle":"Načítá se","dialogChoiceHeadline":"Přejete si přidat obrázek jako další vrstvu ve stávajícím dokumentu, nebo si přejete vytvořit nový dokument?","dialogChoiceTitle":"Otevřít obrázek","dialogAddLayerHL":"Vyberte typ vrstvy, který chcete přidat","dialogAddLayerTitle":"Přidat vrstvu","offsetY":"Odsazení y","offsetX":"Odsazení x","maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat","fill":"Vyplnit","fit":"Přizpůsobit","canvas":"Plátno","tolerance":"Tolerance","reset":"Resetovat","density":"Hustota","strength":"Síla","download":"Stáhnout","advanced":"Pokročilé","left":"Vlevo","top":"Top","hidden":"Skryté","visible":"Viditelné","layers":"Vrstvy","layer":"Vrstva","shape":"Tvar","color":"Barva","erase":"Vymazat","back":"Zpět","blur":"Rozostření","paint":"Malba","brush":"Štětec","aspect":"Aspekt","tool":"Nástroj","angle":"Úhel","drawing":"Kresba","empty":"Prázdné","draw":"Kreslit","text":"Text","font":"Font","quality":"Kvalita","spikes":"Hroty","source":"Zdroj","step":"Krok","feather":"Prolnout okraje","opacity":"Neprůhlendost","image":"Obrázek","transparency":"Průhlednost","softness":"Jemnost","size":"Velikost","loading":"Nahrávání","load":"Nahrát","open":"Otevřít","save":"Uložit","loadMore":"Nahrát více","search":"Vyhledat","template":"Šablona","create":"Vytvořit","background":"Pozadí","max":"Max","blendMode":"Režim prolnutí","original":"Původní","close":"Zavřít","cancel":"Zrušit","ok":"OK","amount":"Množství","apply":"Použít","height":"Výška","width":"Šířka","untitled":"Bez jména","name":"Jméno","frequency":"Frekvence","dialogPremiumTitle":"Sledujte reklamu a odemkněte prémiovou funkci","dialogPremiumMessage":"Po zhlédnutí reklamy získáte přístup k prémiovému obsahu/funkcím. Chcete-li tyto reklamy v budoucnu přeskočit, vylepšete svůj účet na Pokročilý ještě dnes!","dialogPremiumGoAdvanced":"Přejít na Pokročilé","locked":"Zamčeno","historyCut":"Vyříznout","historyTransform":"Transformovat","historyReplace":"Nahradit barvu","historyOpen":"Otevřít","historyDropbitmap":"Přetáhnout obrázek","toolKB":"Klávesová zkratka","toolArrange":"Rozmístit","toolArrangeDesc":"Přesouvejte, přetvářejte a měňte nastavení vrstev.","toolMarquee":"Zvolit výběr","toolMarqueeDesc":"Vytvářejte výběry pomocí nástroje pro výběr čtverců a kruhů.","toolLasso":"Zvolit laso","toolLassoDesc":"Použijte ruku, polygon, bezier nebo magnetické laso.","toolWand":"Zvolit hůlku","toolWandDesc":"Použijte kouzelnou hůlku a vyberte oblasti s podobnými barvami.","toolCrop":"Ořez","toolCropDesc":"Upravte, uřízněte a narovnejte plátno bez nebo se zachováním poměru stran.","toolCutout":"Výřez/Maskování","toolCutoutDesc":"Maskujte oblasti a/nebo odstraňte pozadí, vystřihněte objekty nebo ořízněte/upravte jednotlivé vrstvy.","toolLiquify":"Zkapalnění","toolLiquifyDesc":"Rozšiřte, zmenšete a posuňte části obrázku. Využijte zkapalnění pro jemné úpravy portrétů i jiných obrázků.","toolHeal":"Vyléčit","toolHealDesc":"Odstraňte skvrny, nežádoucí předměty, kazy a vyčistěte obrázky.","toolClone":"Klonování","toolCloneDesc":"Kreslete a kopírujte z jiných částí snímku.","toolDetail":"Rozostření / zaostření / rozpití","toolDetailDesc":"Chcete-li zaostřit, rozostřit nebo rozmazat detaily, kreslete přes části snímku.","toolToning":"Zesvětlení/Ztmavení","toolToningDesc":"Zesvětlete nebo ztmavte části snímku.","toolTemper":"Houba/Barva","toolTemperDesc":"Štětec pro vibrace, sytost a teplotu v částech obrázku pro zvýraznění nebo redukci barevnosti.","toolPen":"Pero","toolPenDesc":"Použijte pro kreslení různé typy kreativních per.","toolDraw":"Kreslení","toolDrawDesc":"Kreslete a čmárejte s různými štětci a barvami.","toolEraser":"Guma","toolEraserDesc":"Vymažte části obrázku pomocí štětce a pro dosažení jemnějších výsledků použijte ořezový nástroj.","toolFill":"Výplň","toolFillDesc":"Vyplňte celé oblasti snímku jednou barvou.","toolGradient":"Přechod barev","toolGradientDesc":"Vytvářejte směsi různých barev a s různou průhledností.","toolReplace":"Nahrazení barvy","toolReplaceDesc":"Vyměňte v části snímku jednu barvu za jinou jejím překreslením.","toolShape":"Tvar","toolShapeDesc":"Nakreslete různé tvary jako čtverce, kruhy, linky.","toolAddText":"Text","toolAddTextDesc":"Přidejte novou textovou vrstvu nebo použijte některou z našich textových šablon.","toolPicker":"Výběr barev","toolPickerDesc":"Vyberte barvu z obrázku a použijte ji spolu s ostatními nástroji.","toolZoom":"Přiblížení","toolZoomDesc":"Přibližte nebo oddalte fotografii a zaměřte se na konkrétní části.","toolHand":"Ruka","toolHandDesc":"Přesuňte zobrazenou oblast, když je snímek přiblížený. Podržte mezerník v libovolném nástroji.","colorSwitch":"přepínání barev (X)","titleFile":"Soubor","titleEdit":"Upravit","titleImage":"Snímek","titleLayer":"Vrstva","titleSelect":"Vybrat","titleAdjustment":"Přizpůsobení","titleFilter":"Filtr","titleView":"Zobrazit","titleHelp":"Pomoc","titleNewImage":"Nový obrázek","titleOpenImage":"Otevřít obrázek","titleOpenURL":"Otevřít URL obrázku","titleStockSearch":"Vyhledat v databázi","titleSave":"Uložit","titlePrint":"Tisk","titleClose":"Zavřít","titleUndo":"Zpět","titleRedo":"Vpřed","titleCut":"Vyjmout","titleCopy":"Kopírovat","titleClear":"Vymazat","titlePaste":"Vložit","titleFreeTransform":"Libovolné trasformace","titleFreeDistort":"Libovolné deformace","titleTransform":"Transformace","titleRotateLeft":"Otočit vlevo / proti směru ručíček","titleRotateRight":"Otočit vpravo / po směru ručíček","titleFlipHorizontal":"Otočit vodorovně","titleFlipVertical":"Otočit svisle","titleStroke":"Vytáhnout","titleFill":"Vyplnit","titleImageSize":"Velikost obrázku","titleCanvasSize":"Velikost plátna","titleImageRotation":"Otáčení obrázku","titleCrop":"Oříznout","titleTrim":"Upravit","titleNewLayer":"Nová vrstva","titleDuplicateLayer":"Duplikovat vrstvu","titleImageLayer":"Přidat snímek jako vrstvu","titleElementLayer":"Přidat vrstvu prvku","titleURLLayer":"Přidat URL jako vrstvu","titleDeleteLayer":"Smazat vrstvu","titleRasterizeLayer":"Rastrovat text / prvek","titleLayerUp":"Posunout dopředu / nahoru","titleLayerDown":"Posunout dozadu / dolů","titleLayerAutoMask":"Automatická maska AI","titleSelectAll":"Vybrat vše","titleSelectPixels":"Vybrat pixely","titleSelectDeselect":"Odznačit","titleSelectInvert":"Obrátit výběr","titleAutoAdjust":"Automatické přizpůsobení","titleBrightnessContrast":"Jas & kontrast","titleTemperatureTint":"Teplota & nádech","titleHueSaturation":"Odstín & sytost","titleVibrance":"Živý","titleColorBalance":"Vyvážení barev","titleColorLookup":"Vyhledávání barev","titleExposure":"Expozice","titleCurves":"Křivky","titleLevels":"Úrovně","titleThreshold":"Práh","titlePosterize":"Posterizace","titleDesaturate":"Odbarvit","titleInvert":"Invertovat","titleEffectLibrary":"Knihovna efektů","titleSharpen":"Zostřit","titleClarity":"Jasnost","titleBlur":"Rozostřit","titleGaussianBlur":"Gaussovské rozostření","titleSmooth":"Vyhladit","titleGrain":"Zrnítost","titleNoise":"Přidat šum","titleDenoise":"Odstranit šum","titleVignette":"Viněta","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Dehaze","titleInnerGlow":"Vnitřní záře","titleOuterGlow":"Vnější záře","titleOutline":"Obrys","titleInnerShadow":"Vnitřní stín","titleDropShadow":"Vrhat stín","titleFringe":"Lemování","titlePixelate":"Pixelizace","titleMosaic":"Mozaika","titleHalftone":"Polotón","titleStrokeOutline":"Vytáhnout/Obrys","titleZoomIn":"Přiblížit","titleZoomOut":"Oddálit","titleFitScreen":"Přizpůsobit na obrazovku","titleFillScreen":"Vyplnit obrazovku ","titleToggleFullScreen":"Přepnout na celou obrazovku","titleToggleLightDarkMode":"Přepnout světlý/tmavý režim","titleKeyboardShortcuts":"Klávesová zkratka","titleColorPicker":"Výběr barvy","titleAddElement":"Přidat prvek","titleToolSettings":"Nastavení nástrojů","titleAlignCase":"Zarovnání a rozmístění","add":"Přidat","smudge":"Rozpití","target":"Terč","removeStop":"Odstranit zarážku","compare":"Porovnat (Podržet)","paste":"Vložit","noPaste":"Nic k vložení","emptyPaste":"Prázdný! Zkuste ctrl+v!","emptyPasteGlobal":"Nic k vložení","overlay":"Překrýt","sticker":"Nálepka","premium":"Premium","red":"Červený","green":"Zelený","blue":"Modrý","range":"Rozsah","midtones":"Střední tóny","highlights":"Zdůraznění","preserveLuminosity":"Zachovat svítivost","radius":"Poloměr","threshold":"Práh","colorize":"Zbarvení","lineSpace":"Řádkování","letterSpace":"Mezera mezi písmeny","addText":"Přidat text","alignLeft":"Zarovnat nalevo","alignCenter":"Zarovnat na střed","alignRight":"Zarovnat napravo","uppercase":"Velká písmena","bold":"Tučně","italic":"Kurzíva","full":"Plný","line":"Řádek","word":"Slovo","outline":"Obrys","shadow":"Stín","fixed":"Fixní","free":"Volný","polygon":"Mnohoúhelník","magnetic":"Magnetický","rotateLeft":"Otočit doleva","rotateRight":"Otočit doprava","flipVertical":"Převrátit svisle","flipHorizontal":"Převrátit vodorovně","duplicate":"Duplikovat","delete":"Zrušit (DEL)","transform":"Transformace","distort":"Deformace","rasterize":"Rastrovat","edit":"Upravit","settings":"Nastavení","styles":"Styly","addNew":"Přidat nový","unlock":"Odemknout","aligned":"Zarovnáno","mode":"Režim","method":"Metoda","variant":"Varianta","restore":"Obnovit","ratio":"Proporce","extract":"Výtažek","constraint":"Omezení","contiguous":"Pokračující","aiAuto":"Auto AI","hintRemoved":"Nápověda byla odstraněna","addToCutout":"Přidat k masce","removeFromCutout":"Odebrat z masky","hardTip":"Tvrdý hrot","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Prolnutí","stroke":"Záběr","type":"Typ","radial":"Radiální","linear":"Lineární","patch":"Záplata","infill":"Výplň","push":"Tlačit","enlarge":"Zvětšit","shrink":"Zmenšit","swirlRight":"Zatočit doprava","swirlLeft":"Zatočit doleva","rectangle":"Obdélník","roundedRect":"Zaoblený obdélník","ellipse":"Elipsa","circle":"Kruh","triangle":"Trojúhelník","star":"Hvězda","heart":"Srdce","plus":"Plus","minus":"Mínus","lighten":"Zesvětlit","darken":"Ztmavit","main":"Hlavní","alter":"Změna","increase":"Zvětšení","decrease":"Zmenšení","horizontalPos":"Vodorovně","verticalPos":"Svisle","logInNow":"Přihlásit se nyní","preserveTransparency":"Zachovat transparentnost","neverAskMeAgain":"Už se mě na to znovu neptejte","autoSelectLayer":"Automatický výběr vrstev","alwaysShowTransform":"Vždy ukázat změnu","showGuides":"Zobrazit vodicí linky","snapToGuides":"Přichytit k vodicím linkám","loremIpsum":"Lorem ipsum \"váš text sem\"","selectSource":"Vybrat zdroj","newSelection":"Nový výběr","addToSelection":"Přidat do výběru (shift)","removeFromSelection":"Odebrat z výběru (ctrl)","highQualityPreview":"Náhled ve vysoké kvalitě","sampleAllLayers":"Vzorek všech vrstev","elementPremiumDesc":"Toto je prémiový prvek!","addCurvesControlDesc":"Dvojklikem přidejte nebo odeberte kontrolní bod","viewArrangeActiveSelection":"Aktivní výběr, nemůžete měnit text nebo prvek vrstvy","viewArrangeLayerLocked":"Vrstva je zamčená, pro změnu ji odemkněte.","viewArrangeNoLayer":"Žádná vrstva (nebo prázdná vrstva), vrstvu vyberte v nabídce po pravé straně.","viewCloneNoLayer":"Klonování funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewCloneSourceTooltip":"Vyberte zdroj nebo barvu (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Vyberte vrstvu obrázku nebo rastrujte text / prvek, pro který chcete masku vytvořit.","viewCutoutShape":"Tvar masky","viewCutoutMagic":"Kouzelná maska","viewCutoutDraw":"Nakreslit masku","viewCutoutLasso":"Laso maska","viewDetailNoLayer":"Rozostření / zaostření a rozmazání funguje pouze na obrázkových vrstvách (nebo neprázdných vrstvách), vyberte jinou vrstvu.","viewDrawNoLayer":"Vyberte obrázkovou vrstvu v seznamu nebo přidejte novou prázdnou vrstvu","viewEraserNoLayer":"Můžete pouze vymazat z obrázkové vrstvy, vyberte jinou vrstvu.","viewFillNoLayer":"Výplň funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewGradientNoLayer":"Přechod funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewHandDesc":"Kliknutím a tažením přesunete výřez.","viewHealNoLayer":"Oprava funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewLiquifyNoLayer":"Zkapalnění funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewShapeNoLayer":"Vyberte obrázkovou vrstvu v seznamu vrstev nebo přidejte novou prázdnou vrstvu","viewPenNoLayer":"Pero funguje pouze na obrázkových vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewToningNoLayer":"Tónování funguje pouze na obrázkových vrstvách (nebo neprázdných vrstvách), vyberte jinou vrstvu.","viewTemperNoLayer":"Temperování funguje pouze na obrázkových vrstvách (nebo neprázdných vrstvách, vyberte jinou vrstvu.","viewReplaceNoLayer":"Vyberte obrázkovou vrstvu v seznamu vrstev nebo přidejte novou vrstvu.","viewReplaceMatchLight":"Přizpůsobit cílovou světlost.","viewPickerShades":"Odstíny","viewPickerTriadic":"Triadický","viewPickerTetradic":"Tetradický","viewPickerAnalogous":"Analogický","viewPickerComplement":"Dokončení","viewPenPlain":"Prostý","viewPenSketchy":"Načrtnutý","viewPenParallel":"Souběžný","viewPenTrail":"Cesta","viewPenShaded":"Zastíněný","viewPenFurry":"Kožešina","viewPenCrayon":"Pastelka","viewPenInk":"Inkoust","viewCropPreset":"Předvolba","viewCropNone":"Žádný","viewCropFixed":"Pevný poměr stran","viewCrop1x1":"1:1 (čtverec)","viewCrop4x3":"4:3 (obrazovka)","viewCrop16x9":"16:9 (širokoúhlý)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (kinoformát)","viewCrop32x9":"32:9 (ultraširokoúhlý)","viewCropOutput":"Výstupní velikost","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCropFBCover":"Facebook úvodní obrázek","viewCropFBPost":"Facebook příspěvek","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropInstaProfile":"Instagram profil","viewCropInstaPost":"Instagram příspěvek","viewCropInstaStory":"Instagram příběh","viewCropTwitProfile":"Twiiter profil","viewCropTwitHeader":"Twitter záhlaví","viewCropTwitImage":"Twitter obrázek","viewCropTwitCard":"Twitter karta","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTThumb":"Youtube náhled","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web malý 1280x800","viewCropWebCommon":"Web běžný 1366x768","viewCropWebMedium":"Web střední 1440x900","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Papír A4","viewCropPaperA5":"Papír A5","viewCropPaperA6":"Papír A6","viewCropPaperLet":"Papírový dopis","historyHalftone":"Půltón","historyNoise":"Šum","historyInnerGlow":"Vnitřní záře","historyOuterGlow":"Vnější záře","titleHighlightsShadows":"Světla & stíny","copy":"Kopie","hue":"Odstín","lightness":"Světlost","duplicated":"Zdvojení","deleted":"Zrušení","noMerger":"Žádné sloučení","layersMerged":"Vrstvy sloučeny","imageFlattend":"Zploštění obrázku","noRasterization":"Žádná Text / Prvek","layerRasterized":"Rastrovaná vrstva","selectionEmpty":"Nic ve výběru","noLayerSelected":"Nevybraná žádná vrstva","notAImageLayer":"Žádná obrázková vrstva","historyHighlightsShadows":"Světla & stíny","photoEditorHome":"Domácí Pixlr foto editor ","xForExpress":"Pixlr X pro rychlost","eForEditor":"Pixlr E pro úpravu","pricingPlan":"Cenový plán","hiUser":"Ahoj","logout":"Odhlášení","login":"Přihlášení","loginEditor":"Přihlášení do foto editoru","mySubscription":"Moje předplatné","eTitle":"Photo Editor: Pixlr E - bezplatný nástroj pro úpravu obrázků","eMetaDesc":"Hledáte-li pokročilé možnosti úpravy fotografií přímo v prohlížeči, Pixlr E je editor fotografií nové generace! Není nutná instalace ani registrace. Používejte zdarma na stolních počítačích, tabletech a telefonech.","eMetaSiteName":"Editor fotografií: Pixlr.com - online editor obrázků zdarma","strokeOutlineOnly":"Pouze obrys","titlePreferences":"Preference","titleEditText":"Upravit text","titleSelectSave":"Uložit výběr","titleSelectRestore":"Obnovit výběr","titleDetails":"Podrobnosti","titleZoomBlur":"Přiblížit rozostření","titleSelectConvert":"Převést na masku","titleLayerAddMask":"Přidat masku","titleLayerApplyMask":"Použít masku","titleLayerDeleteMask":"Odstranit masku","titleLayerResetMask":"Resetovat masku","titleLayerInvertMask":"Invertovat masku","titleLayerMoreMask":"Více masky","titleLayerExtractMask":"Extrahovat masku jako vrstvu","titleLayerConvertMask":"Převést masku do výběru","clear":"Vymazat","punchout":"Preferovat","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maska byla aplikována","selectionSaved":"Výběr byl uložen","viewArrangeSelection":"Aktivní výběr, tažením přesuňte / vyjměte vybranou oblast.","viewCutoutGradient":"Přechodová maska","viewOBarAskPrerezise":"Požádejte o změnu velikosti snímku","viewOBarAskLayertype":"Zeptejte se jaký typ vrstvy přidat","historySelectionRestore":"Obnovit výběr","historySelectionCut":"Vyjmout s výběrem","historySelectionCopy":"Zkopírovat s výběrem","historyZoom":"Přiblížit rozostření","historyConvertMaskToSelection":"Převést do výběru","historyConvertSelectionToMask":"Převést do masky","historyApplyMask":"Aplikovat masku","border":"Okraj","continue":"Pokračovat","titleBrowseElements":"Vyhledat prvky","unlocked":"Nezamknuté","viewOBarLockUnlockLayer":"Zamknout / odemknout pozici vrstvy","viewOBarShowHideLayer":"Zobrazit / skrýt vrstvu","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadow color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow opacity","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}