By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Do jedné vrstvy","layerMergeVisible":"Sloučit viditelné","layerMergeDown":"Sloučit dolů (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Světlost","blendModeColor":"Barva","blendModeSaturation":"Sytost","blendModeHue":"Odstín","blendModeExclusion":"Vyloučit","blendModeDifference":"Rozdíl","blendModeSoftLight":"Měkké světlo","blendModeHardLight":"Tvrdé světlo","blendModeColorBurn":"Ztmavit barvy","blendModeColorDodge":"Zesvětlit barvy","blendModeLighten":"Zesvětlit","blendModeDarken":"Ztmavit","blendModeOverlay":"Překrýt","blendModeScreen":"Závoj","blendModeMultiply":"Násobit","blendModeNone":"Žádný","viewOBarZoomOut":"Oddálit","viewOBarZoomIn":"Přiblížit","viewKeyboardP":"Vlastnosti","viewDrawPenTool":"Nástroj pero","viewDrawEraserTool":"Nástroj guma","viewCropPaperLet":"Papír ","viewCropPaperA6":"Papír A6","viewCropPaperA5":"Papír A5","viewCropPaperA4":"Papír A4","viewCropUHD":"Ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web střední 1440x900","viewCropWebCommon":"Web běžný 1366x768","viewCropWebSmall":"Web malý 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube náhled","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropTwitCard":"Twitter karta","viewCropTwitImage":"Twitter obrázek","viewCropTwitHeader":"Twitter záhlaví","viewCropTwitProfile":"Twiiter profil","viewCropInstaStory":"Instagram příběh","viewCropInstaPost":"Instagram příspěvek","viewCropInstaProfile":"Instagram profil","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropFBPost":"Facebook příspěvek","viewCropFBCover":"Facebook úvodní obrázek","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32:9 (ultraširokoúhlý)","viewCrop21x9":"21:9 (kinoformát)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (širokoúhlý)","viewCrop4x3":"4:3 (obrazovka)","viewCrop1x1":"1:1 (čtverec)","viewCropFixed":"Pevný poměr stran","viewCropNone":"Žádný","clarity":"Čirost","dialogSaveName":"Název souboru","dialogAddLayerHL":"Vyberte jaký typ vrstvy přidat","dialogAddLayerTitle":"Přidat vrstvu","empty":"Prázdné","viewOBarDel":"Smazat vrstvu (DEL)","viewOBarDup":"Duplikovat vrstvu","viewOBarLightUI":"Světlý režim UI","viewOBarSnap":"Přichytit k vodicím linkám","viewOBarShowGu":"Zobrazit vodicí linky","viewOBarSet":"Nastavení","viewOBarMD":"Posunout dolů","viewOBarMU":"Posunout nahoru","viewOBarZ3X":"3× zoom (Ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Aktuální velikost v px (Ctrl+1)","viewOBarFill":"Vyplnit obrazovku (Ctrl+2)","viewOBarFit":"Přizpůsobit obrazovku (Ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigovat","viewMenuAddImg":"Přidat obrázek","viewMenuAddElm":"Přidat prvek","viewMenuDrawing":"Kreslení","viewMenuRetouch":"Retuš","viewMenuLiquify":"Zkapalnit","viewMenuEffect":"Efekt","viewMenuAdjust":"Přizpůsobit","viewMenuCutout":"Výřez","viewMenuCrop":"Ořez","viewMenuArrange":"Rozmístit","viewTopBarRedo":"Dopředu","viewTopBarUndo":"Zpět","viewTopBarFB":"Zpětná vazba","viewRetouchLight":"Světlý","viewRetouchMid":"Střední","viewRetouchDark":"Tmavý","viewRetouchRange":"Rozsah","viewRetouchDarken":"Ztmavit","viewRetouchLighten":"Zesvětlit","viewRetouchSharpen":"Zostřit","viewRetouchBlur":"Rozostřit","viewRetouchAlign":"Zarovnáno","viewRetouchMode":"Režim","viewRetouchHQ":"Vysoká kvalita","viewRetouchInfill":"Výplň","viewRetouchPatch":"Záplata","viewRetouchMethod":"Metoda","viewRetouchToning":"Zesvětlení / ztmavení","viewRetouchDetail":"Zostřit / rozostřit","viewRetouchClone":"Klonovací razítko","viewRetouchHeal":"Retušovat / opravit","viewRetouchLocked":"Retuš lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu.","viewRetouchTitle":"Retuš","viewLoadTitle":"Načítání","viewLiquifyErase":"Obnovit","viewLiquifySwirlCCW":"Zatočit doleva","viewLiquifySwirlCW":"Zatočit doprava","viewLiquifyShrink":"Zmenšit","viewLiquifyGrow":"Zvětšit","viewLiquifyMove":"Tlačit","viewLiquifyLocked":"Zkapalnění lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewLiquifyTitle":"Zkapalnit","viewKeyboardMoveShift":"Podržte klávesu Shift pro krok 10px ","viewKeyboardMoveRight":"Doprava","viewKeyboardMoveLeft":"Doleva","viewKeyboardMoveDown":"Dolů","viewKeyboardMoveUp":"Nahoru","viewKeyboardMoveLayer":"Přesunout vrstvu (umístění)","viewKeyboardCtrlY":"Dopředu","viewKeyboardCtrlZ":"Zpět","viewKeyboardI":"Přidat obrázek","viewKeyboardO":"Přidat prvek","viewKeyboardT":"Text","viewKeyboardB":"Kreslit","viewKeyboardR":"Retuš","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardA":"Přizpůsobit","viewKeyboardK":"Výřez","viewKeyboardC":"Ořez","viewKeyboardV":"Rozmístit","viewKeyboardSpacebar":"Posuv/Přesun","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3×","viewKeyboardCtrl2":"Zoom výplň","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1×","viewKeyboardCtrl0":"Přizpůsobit zobrazení","viewKeyboardCtrlM":"Oddálit","viewKeyboardCtrlP":"Přiblížit","viewKeyboardDEL":"Smazat vrstvu","viewKeyboardESC":"Zavřít nástroj","viewKeyboardCtrlQ":"Zavřít","viewKeyboardCtrlS":"Uložit","viewKeyboardTitle":"Klávesové zkratky","viewEffectLocked":"Efekty lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewEffectTitle":"Efekt","viewDrawLocked":"Chcete-li začít kreslit, přidejte nebo vyberte vrstvu výkresu!","viewDrawDelete":"Smazat (del)","viewDrawLineColor":"Barva čáry","viewDrawLine":"Tvar čáry","viewDrawHeart":"Tvar srdce","viewDrawStar":"Tvar hvězdy","viewDrawTriangle":"Troúhelníkový tvar","viewDrawCircle":"Oválný tvar","viewDrawSquare":"Čtvercový tvar","viewDrawShape":"Tvar","viewDrawShapeTool":"Nástroj pro tvarování","viewDrawBrushTool":"Nástroj štětce","viewCutoutReset":"Zrušit výřez","viewCutoutInvert":"Invertovat výřez","viewCutoutHint":"Poznámka odstraněna","viewCutoutLine":"Tvar čáry","viewCutoutHeart":"Tvar srdce","viewCutoutStar":"Tvar hvězdy","viewCutoutTriangle":"Troúhelníkový tvar","viewCutoutCircle":"Oválný tvar","viewCutoutSquare":"Čtvercový tvar","viewCutoutShapeH":"Tvar","viewCutoutContigious":"Pokračující","viewCutoutMedium":"Střední","viewCutoutLight":"Světlo","viewCutoutNone":"Žádný","viewCutoutRemove":"Odstranit","viewCutoutKeep":"Ponechat","viewCutoutMode":"Režim","viewCutoutLasso":"Výřez lasem","viewCutoutDraw":"Výřez kresbou","viewCutoutMagic":"Kouzelný výřez","viewCutoutShape":"Výřez tvarem","viewCutoutTip":"Vyberte vrstvu, na které chcete vytvořit výřez. Kreslení vrstev používá režim mazání v nástroji kreslení.","viewCutoutTitle":"Výřez","viewCropReset":"Zrušit ořez","viewCropTip":"Velikost stránky změní velikost obrázku, jakmile je okno oříznutí zavřeno.","viewCropOutput":"Výstupní velikost","viewCropPreset":"Předvolba","viewCropRatio":"Proporce","viewCropAspect":"Vybrat poměr","viewCropFlipV":"Převrátit svisle","viewCropFlipH":"Převrátit vodorovně","viewCropRR":"Otočit doprava","viewCropRL":"Otočit doleva","viewCropRotate":"Otočit a převrátit","viewCropTitle":"Ořezat","viewBottomBarSaveTT":"Uložit (Ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zavřít (Ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Dopředu Ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Zpět Ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Dopředu","viewBottomBarUndo":"Zpět","viewArrangeLocked":"Vyberte vrstvu v pravém panelu vrstev nebo přidejte nový text, obrázek nebo prvek!","viewArrangeTip":"Odemkněte vrstvu, abyste ji mohli transformovat.","viewArrangeUnlock":"Odemknout","viewArrangeDelete":"Smazat (del)","viewArrangeDuplicate":"Duplikovat","viewArrangeFlipV":"Převrátit svisle","viewArrangeFlipH":"Převrátit vodorovně","viewArrangeLockAspect":"Zamknout poměr stran","viewArrangeTitle":"Rozmístit","viewAdjustLocked":"Upravovat lze pouze obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewAdjustShadows":"Stíny","viewAdjustHightlight":"Světla","viewAdjustToning":"Tónování","viewAdjustTitle":"Přizpůsobit","viewAddTextDelete":"Smazat text","viewAddTextBackgroundWord":"Slovo","viewAddTextBackgroundLine":"Linka","viewAddTextBackgroundFull":"Plný","viewAddTextCaseUpper":"Velká písmena","viewAddTextAlignRight":"Zarovnat vpravo","viewAddTextAlignCenter":"Zarovnat na střed","viewAddTextAlignLeft":"Zarovnat vlevo","viewAddTextAlignNCase":"Zarovnání a rozmístění","viewAddLayerSelectType":"Vyberte který typ vrstvy přidat","viewAddLayerTitle":"Přidat vrstvu","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"Url","viewAddImageBrowse":"Procházet","viewAddImageTitle":"Přidat obrázek","viewAddElementDelete":"Smazat prvek","viewAddElementSticker":"Nálepka","viewAddElementShape":"Tvar","viewAddElementBorder":"Okraj","viewAddElementOverlay":"Překrýt","viewAddElementFlipV":"Převrátit svisle","viewAddElementFlipH":"Převrátit vodorovně","viewAddElementRR":"Otočit doprava","viewAddElementRL":"Otočit doleva","addCategory":"Přidat %s","addElement":"Přidat prvek","layerSettings":"Nastavení vrstvy","hasCutout":"Má výřez","documentActions":"Akce dokumentu","historyDuplicate":"Duplikovat","historyUnpin":"Odebrat","historyPin":"Připíchnout","historyDelete":"Smazat","historyClearConfirm":"Opravdu si přejete smazat historii?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook úvodní obrázek","sizeInstagramStory":"Instagram příběh","sizeInstagram":"Instragram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web malý","pinnedProjects":"Připíchnuté projekty","clearHistory":"Smazat historii","noHistory":"V historii nemáte žádné obrázky. Pro úpravy vyberte \"Otevřít obrázek\" nebo \"Načíst URL\" vlevo.","backToEditor":"Zpět do editoru","stockSearch":"Stock vyhledávání","addCurrent":"Přidat stávající","createNew":"Vytvořit nový","history":"Historie","openDragClip":"Můžete také přetáhnout soubory nebo vložit ze schránky a otevřít.","loadURL":"Načíst URL","openImage":"Otevřít obrázek","sinceNow":"Právě teď","sinceMinutes":"Před %d minutami","sinceMinute":"Před minutou","sinceHours":"Před %d hodinami","sinceHour":"Před hodinou","sinceDays":"Před %d dny","sinceDay":"Včera","shadows":"Stíny","highlight":"Světla","white":"Bílá","black":"Černá","contrast":"Kontrast","exposure":"Expozice","brightness":"Jas","hue":"Odstín","tint":"Nádech","temperature":"Teplota","saturation":"Sytost","vibrance":"Živý","mosaic":"Mozaika","glamour":"Půvab","posterize":"Posterizace","bloom":"Květ","pixelate":"Pixelizace","fringe":"Třásnění","vignette":"Viněta","grain":"Grnítost","dehaze":"Odstranit zákal","smooth":"Vyhladit","sharpen":"Ořezat","layerCreated":"Vrstva vytvořena","noCutout":"Bez oříznutí","letterSpacing":"Mezery mezi písmeny","lineSpacing":"Řádkování","lineSize":"Velikost čáry","straighten":"Narovnat","invert":"Invertovat","dialogSaveCalculate":"…počítám","dialogSaveImageHeight":"Výška obrázku","dialogSaveImageWidth":"Šířka obrázku","dialogSaveHigh":"Vysoká","dialogSaveMed":"Střední","dialogSaveLow":"Nízká","dialogSaveTitle":"Uložit obrázek","dialogResizeCropWarning":"Při změně velikosti jakéhokoliv aktivního nástroje oříznutí bude resetován, může dojít k určitému oříznutí vrstev, pokud je nová velikost obrazu menší.","dialogResizeAnchor":"Kotevní bod","dialogResizeRelative":"Relativní změna","dialogResizeApplyAll":"Pokud provedete změny, budou všechny vrstvy upraveny","dialogResizeContrain":"Zachovat proporce","dialogResizeCanvasTitle":"Změnit velikost obrazu","dialogResizeImageTitle":"Změnit velikost obrázku","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatické otočení podle exif","dialogPreResizeInfo2":", změňte velikost před zahájením úprav, abyste ušetřili místo na disku a minimalizovali zpoždění.","dialogPreResizeInfo1":"Vámi vybraný obrázek je hodně veliký","dialogPreResizeTitle":"Přednastavení velikosti obrázku","dialogOpenURLHeadline":"URL obrázku","dialogOpenURLTitle":"Otevřít URL obrázku","dialogLoadError":"Během nahrávání obrázku se něco pokazilo … zkuste to prosím o něco později znovu …","dialogLoadLoadingFrom":"Nahráno % z % …","dialogLoadPrepare":"připravuje se…","dialogLoadTitle":"Nahrává se, ","dialogChoiceHeadline":"Přejete si přidat snímek jako další vrstvu ve stávajícím dokumentu, nebo vytvořit nový dokument?","dialogChoiceTitle":"Otevřít snímek","maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat","fill":"Vyplnit","fit":"Přizpůsobit","canvas":"Obraz","tolerance":"Tolerance","reset":"Resetovat","density":"Hustota","strength":"Síla","download":"Stáhnout","advanced":"Rozšířené","left":"Vlevo","top":"Nahoru","hidden":"Skryté","visible":"Viditelné","layers":"Vrstvy","layer":"Vrstva","shape":"Tvar","color":"Barva","erase":"Vymazat","back":"Zpět","blur":"Rozmazat","paint":"Malba","brush":"Štětec","aspect":"Aspekt","tool":"Nástroj","angle":"Úhel","drawing":"Kresba","draw":"Kreslit","text":"Text","font":"Font","quality":"Kvalita","spikes":"Hroty","source":"Zdroj","step":"Krok","opacity":"Neprůhlednost","image":"Snímek","transparency":"Průhlednost","softness":"Jemnost","size":"Velikost","loading":"Nahrávání","load":"Nahrát","open":"Otevřít","save":"Uložit","loadMore":"Nahrát více","search":"Vyhledat","template":"Šablona","create":"Vytvořit","background":"Pozadí","max":"Max ","blendMode":"Režim prolnutí","original":"Původní","cancel":"Zrušit","ok":"OK","amount":"Množství","apply":"Použít ","height":"Výška","width":"Šířka","untitled":"Bez jména","name":"Jméno","close":"Zavřít","preferences":"Priorita","dialogSaveFileType":"Typ souboru","dialogAiCutoutTitle":"AI výřěz","spacing":"Řádkování","dropFile":"Přetažením otevřete soubor","locked":"Zamčeno","viewLiquifyHQPreview":"Náhled ve vysoké kvalitě","viewMenuToggleHome":"Přepnout domů","historyAddelement":"Přidat prvek","historyDuplicateelement":"Duplikovat prvek","historyDeleteelement":"Zrušit prvek","historyAddtext":"Přidat text","historyPastetext":"Vložit text","historyDuplicatetext":"Duplikovat text","historyDeletetext":"Smazat text","historyClear":"Prázdný","historyCut":"Cut","historyLayerOpacity":"Průhledná vrstva","historyLayerBlendMode":"Vrstva v režimu prolnutí","historyLayerVisible":"Viditelnost vrstvy","historyLayerName":"Název vrstvy","historyTextSize":"Velikost","historyTextFont":"Písmo","historyTextColor":"Barva","historyTextAlign":"Zarovnání","historyTextUppercase":"Velká písmena","historyTextBold":"Tučně","historyTextItalic":"Kurzíva","historyTextShadow":"Stín","historyTextOutline":"Obrys","historyTextBackground":"Pozadí","historyText":"Text","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Úprava","historyArrange":"Uspořádání","historyDistort":"Zkreslení","historyTransform":"Přeměna","historyShape":"Tvar","historyGradient":"Sklon","historyLayerLocked":"Vrstva odemčena/zamčena","historyFill":"Výplň","historyHealPatch":"Léčebná náplast","historyHealInfill":"Léčebná výplň","historyLiquify":"Zkapalnění","historyTextSettings":"Nastavení textu","historyTextChange":"Změna textu","historyWand":"Hůlka","historyLasso":"Laso","historyMarquee":"Stan","historyDraw":"Kreslit","historyReplace":"Náhrada barvy","historyClone":"Klon","historyCrop":"Oříznutí","historyDetail":"Detail","historyToning":"Tónování","historyTemper":"Houba","historyPen":"Pero","historyEraser":"Guma","historyStraighten":"Narovnat","historyBackground":"Pozadí","historyImageResize":"Změna velikosti obrázku","historyCanvasResize":"Změna velikosti plátna","historyMask":"Výřez/Maskování","historyMaskInvert":"Výřez/Vložení maskování","historyMerge":"Spojení vrstev","historyOrder":"Pořadí vrstev","historyFlip":"Převrácení","historyRotate":"Otáčení","historyDeselect":"Zrušit výběr","historySelectionMove":"Přesunout výběr","historySelectionAll":"Vybrat vše","historySelectionPixels":"Vybrat pixely","historySelectionInvert":"Obrátit výběr","historyStroke":"Záběr","historyAuto":"Automatické nastavení","historyBrightnessContrast":"Jas & Kontrast","historyBrightness":"Jas","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Teplota & Nádech","historyTemperature":"Teplota","historyTint":"Nádech","historyHueSaturation":"Odstín & Sytost","historyHue":"Odstín","historySaturation":"Sytost","historyVibrance":"Vibrace","historyBalance":"Vyvážení barev","historyLookup":"Vyhledávání barev","historyHighlightShadows":"Světla & stíny","historyHighlight":"Světla","historyShadows":"Stíny","historyExposure":"Expozice","historyCurves":"Křivky","historyLevels":"Úrovně","historyBlack":"Černá","historyWhite":"Bílá","historyThreshold":"Práh","historyPosterize":"Posterizace","historyDesaturate":"Desaturace","historyInvert":"Invertovat","historySharpen":"Broušení","historyClarity":"Vyjasnit","historyBlur":"Rozmazat","historyGaussian":"Gaussovské rozostření","historySmooth":"Hladký","historyDenoise":"Odstranit šum","historyGrain":"Zrnitost","historyVignette":"Viněta","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Půvab","historyDehaze":"Závoj","historyFringe":"Třásně","historyPixelate":"Seskupení","historyMosaic":"Mozaika","historyDropShadow":"Vrhat stín","historyGlow":"Záře","historyOpen":"Otevřít","logInNow":"Přihlaste se nyní","neverAskMeAgain":"Už se mě na to znovu neptejte","elementPremiumDesc":"Toto je prémiový prvek!","viewAddTextBold":"Tučně","viewAddTextItalic":"Kurzíva","photoEditorHome":"Domácí Pixlr foto editor ","xForExpress":"Pixlr X pro rychlost","eForEditor":"Pixlr E pro úpravu","pricingPlan":"Cenový plán","hiUser":"Ahoj","logout":"Odhlásit","login":"Přihlásit","loginEditor":"Přihlásit se do foto editoru","mySubscription":"Moje předplatné","xTitle":"Editor fotografií: Pixlr X - bezplatné úpravy obrázků online","xMetaDesc":"Hledáte-li pokročilé možnosti úpravy fotografií přímo v prohlížeči, Pixlr X je editor fotografií nové generace! Není nutná instalace ani registrace. Používejte zdarma na stolních počítačích, tabletech i telefonech.","xMetaSiteName":"Editor fotografií: Pixlr.com - bezplatné úpravy obrázků online","deleted":"Smazáno","titleEditText":"Upravit text","titleDeleteLayer":"Smazat vrstvu","titleDuplicateLayer":"Zdvojit vrstvu","titleImageLayer":"Přidat snímek jako vrstvu","titleRasterizeLayer":"Rastrujte text / prvek","viewAddTextPunchout":"Odhlásit se","viewOBarAskPrerezise":"Požádejte o předběžnou změnu velikosti obrázku","viewOBarAskLayertype":"Zeptejte se, jaký typ vrstvy přidat.","historyConvertMaskToSelection":"Převést masku","historyConvertSelectionToMask":"Převést výběr","historyApplyMask":"Použít masku","continue":"Pokračovat","premium":"Premium","unlocked":"Odemčené","viewOBarLockUnlockLayer":"Zamknout / odemknout pozici vrstvy","viewOBarShowHideLayer":"Zobrazit / skrýt vrstvu","viewOBarScollZoom":"Pro přiblížení použijte rolovací kolečko","stockByPixlr":"Stock od Pixlr","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"Nová velikost","copy":"Kopírovat","duplicate":"Duplikovat","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Zapamatovat si mě","forgotPass":"Zapomenuté heslo?","notMember":"Nejste členem?","signUpNow":"Zaregistrujte se nyní!","signUp":"Zaregistrujte se","alreadyMember":"Jste už členem?","loginHere":"Přihlaste se zde!","code":"Kód","verifyAcc":"Ověřte si svůj účet","verify":"Ověřit","resend":"Odeslat znovu?","didNotReceiveCode":"Nedostal/a jsem kód!","backReg":"Zpět k registraci","forgottenPass":"Zapomněl/a jste heslo?","resetPassDesc":"Zadejte prosím svoji emailovou adresu pro obnovení hesla.","reqCode":"Požádat o kód","resetPass":"Obnovení hesla","newPass":"Nové heslo","updatePass":"Aktualizovat heslo","terms":"Podmínky použití a oznámení o ochraně osobních údajů","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"Mám zájem dostávat návrhy a doporučení týkající se mého zájmu o Pixlr.","agree":"Souhlas","sentCodeDesc":"Odeslali jsme e-mail s ověřovacím kódem na adresu [EMAIL] Níže prosím zadejte tento kód.","loginFb":"Přihlásit se přes Facebook","loginGoogle":"Přihlásit se přes Google","oldPass":"Staré heslo","newEmail":"Nový email","above16":"Je mi více než 16 let.","readAgreements":"Přečetl jsem si podmínky používání a oznámení o ochraně soukromí a souhlasím s nimi.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Zadejte prosím platný formát emailu.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Vyberte platnou zemi.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Vyberte prosím platný newletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimálně 8 znaků","pixlrLogin_InvalidPassword":"Neplatné heslo. Zkuste to prosím znovu.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Tento email neexistuje.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Tento email již existuje.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ověřovací kód byl znovu odeslán na adresu {email}! Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ověřovací kód byl odeslán na adresu {email}! Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Zadejte prosím platný kód.","pixlrLogin_WrongCode":"Jejda, špatný kód. Prosím zkuste to znovu.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Přihlaste se prosím znovu.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email již existuje. Ověřte prosím svůj e-mail.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Váš účet byl úspěšně ověřen!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-mail byl úspěšně aktualizován","pixlrLogin_CodeExpired":"Platnost kódu vypršela.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Opětovné odeslání kódu se nezdařilo.","pixlrLogin_ServerError":"Chyba serveru. Prosím zkuste to později znovu.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Je vyžadováno resetování hesla. Na emailovou adresu {email} jsme odeslali ověřovací kód.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Musí mít alespoň 1 malé písmeno, 1 velké písmen, 1 číslo a 1 znak.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximální délka 50 znaků.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Příliš mnoho požadavků. Zkuste to po 30 vteřinách znovu.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Příliš mnoho nepovedených pokusů. Zkuste to znovu po {minuteRemaining} minutách.","profile":"Profil","subscription":"Předplatné","username":"Uživatelské jméno","language":"Jazyk","password":"Heslo","changePassword":"Změnit heslo","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Dostávejte newsletter z Pixlr","myAccount":"Můj účet","myDownloads":"Moje stažení","creatorDashboard":"Ovládací panel tvorby","menu":"MENU","changeEmail":"Změna emailové adresy","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"None","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Align","style":"Style","rotate":"Rotate","transform":"Transform","line":"Line","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Colorize","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Details","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Remove stop","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","outline":"Outline","shadow":"Shadow","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rectangle","roundedRect":"Rounded rectangle","circle":"Circle","custom":"Custom","viewAll":"View All","historyProjects":"Latest projects","templates":"Templates","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term either download as .PXD or export as template.","titleUndo":"Undo","titleRedo":"Redo","viewAddTextHL":"Add new text","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Add image","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Add Text","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Circle","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutScaleImage":"Scale canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, select another layer!","viewMoreTitle":"More Tools","glitchStudio":"Glitch Studio","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Add text","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Open image","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Add image","historyPasteimage":"Paste image","historyExtractimage":"Extract image","historyDuplicateimage":"Duplicate image","historyAddemptyimage":"Add layer","historyNewemptyimage":"New image","historyDeleteimage":"Delete image","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Shape","historyFrameShadow":"Shadow","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Rasterized text","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized element","historyShapeType":"Shape type","historyShapeFill":"Shape fill","historyShapeShape":"Shape da shape","historyShapeOutline":"Shape outline","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Image","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Preset","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click."}