Používáním našich stránek potvrzujete, že jste si je přečetli a rozumíte jim Zásady používání souborů cookie. PŘIJMOUT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Do jedné vrstvy","layerMergeVisible":"Sloučit viditelné","layerMergeDown":"Sloučit dolů ","blendModeLuminosity":"Světlost","blendModeColor":"Barva","blendModeSaturation":"Sytost","blendModeHue":"Odstín","blendModeExclusion":"Vyloučit","blendModeDifference":"Rozdíl","blendModeSoftLight":"Měkké světlo","blendModeHardLight":"Tvrdé světlo","blendModeColorBurn":"Ztmavit barvy","blendModeColorDodge":"Zesvětlit barvy","blendModeLighten":"Zesvětlit","blendModeDarken":"Ztmavit","blendModeOverlay":"Překrýt","blendModeScreen":"Závoj","blendModeMultiply":"Násobit","blendModeNone":"Žádný","viewOBarZoomOut":"Oddálit","viewOBarZoomIn":"Přiblížit","viewKeyboardP":"Rozložení","viewDrawPenTool":"Nástroj pero","viewDrawEraserTool":"Nástroj guma","viewCropPaperLet":"Papír ","viewCropPaperA6":"Papír A6","viewCropPaperA5":"Papír A5","viewCropPaperA4":"Papír A4","viewCropUHD":"Ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web střední 1440x900","viewCropWebCommon":"Web běžný 1366x768","viewCropWebSmall":"Web malý 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube náhled","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropTwitCard":"Twitter karta","viewCropTwitImage":"Twitter obrázek","viewCropTwitHeader":"Twitter záhlaví","viewCropTwitProfile":"Twiiter profil","viewCropInstaStory":"Instagram příběh","viewCropInstaPost":"Instagram příspěvek","viewCropInstaProfile":"Instagram profil","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropFBPost":"Facebook příspěvek","viewCropFBCover":"Facebook úvodní obrázek","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32:9 (ultraširokoúhlý)","viewCrop21x9":"21:9 (kinoformát)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (širokoúhlý)","viewCrop4x3":"4:3 (obrazovka)","viewCrop1x1":"1:1 (čtverec)","viewCropFixed":"Pevný poměr stran","viewCropNone":"Žádný","clarity":"Čirost","dialogSaveName":"Název souboru","dialogAddLayerHL":"Vyberte jaký typ vrstvy přidat","dialogAddLayerTitle":"Přidat vrstvu","empty":"Prázdné","viewOBarDel":"Smazat vrstvu (DEL)","viewOBarDup":"Duplikovat vrstvu","viewOBarLightUI":"Světlý režim UI","viewOBarSnap":"Přichytit k vodicím linkám","viewOBarShowGu":"Zobrazit vodicí linky","viewOBarSet":"Nastavení","viewOBarMD":"Posunout dolů","viewOBarMU":"Posunout nahoru","viewOBarZ3X":"3× zoom (Ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Aktuální velikost v px (Ctrl+1)","viewOBarFill":"Vyplnit obrazovku (Ctrl+2)","viewOBarFit":"Přizpůsobit obrazovku (Ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigovat","viewMenuAddImg":"Přidat obrázek","viewMenuAddElm":"Přidat prvek","viewMenuDrawing":"Kreslit","viewMenuRetouch":"Retuš","viewMenuLiquify":"Zkapalnit","viewMenuEffect":"Efekt","viewMenuAdjust":"Upravit & filtrovat","viewMenuCutout":"Výřez","viewMenuCrop":"Oříznout & otočít","viewMenuArrange":"Uspořádat & stylizovat","viewTopBarRedo":"Dopředu","viewTopBarUndo":"Zpět","viewTopBarFB":"Zpětná vazba","viewRetouchLight":"Světlý","viewRetouchMid":"Střední","viewRetouchDark":"Tmavý","viewRetouchRange":"Rozsah","viewRetouchDarken":"Ztmavit","viewRetouchLighten":"Zesvětlit","viewRetouchSharpen":"Zostřit","viewRetouchBlur":"Rozostřit","viewRetouchAlign":"Zarovnáno","viewRetouchMode":"Režim","viewRetouchHQ":"Vysoká kvalita","viewRetouchInfill":"Výplň","viewRetouchPatch":"Záplata","viewRetouchMethod":"Metoda","viewRetouchToning":"Zesvětlení / ztmavení","viewRetouchDetail":"Zostřit / rozostřit","viewRetouchClone":"Klonovací razítko","viewRetouchHeal":"Retušovat / opravit","viewRetouchLocked":"Retuš lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu.","viewRetouchTitle":"Retuš","viewLoadTitle":"Načítání","viewLiquifyErase":"Obnovit","viewLiquifySwirlCCW":"Zatočit doleva","viewLiquifySwirlCW":"Zatočit doprava","viewLiquifyShrink":"Zmenšit","viewLiquifyGrow":"Zvětšit","viewLiquifyMove":"Tlačit","viewLiquifyLocked":"Zkapalnění lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewLiquifyTitle":"Zkapalnit","viewKeyboardMoveShift":"Podržte klávesu Shift pro krok 10px ","viewKeyboardMoveRight":"Doprava","viewKeyboardMoveLeft":"Doleva","viewKeyboardMoveDown":"Dolů","viewKeyboardMoveUp":"Nahoru","viewKeyboardMoveLayer":"Přesunout vrstvu (umístění)","viewKeyboardCtrlY":"Dopředu","viewKeyboardCtrlZ":"Zpět","viewKeyboardI":"Přidat obrázek","viewKeyboardO":"Přidat prvek","viewKeyboardT":"Text","viewKeyboardB":"Kreslit","viewKeyboardR":"Retuš","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardA":"Přizpůsobit","viewKeyboardK":"Výřez","viewKeyboardC":"Ořez","viewKeyboardV":"Rozmístit","viewKeyboardSpacebar":"Posuv/Přesun","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3×","viewKeyboardCtrl2":"Zoom výplň","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1×","viewKeyboardCtrl0":"Přizpůsobit zobrazení","viewKeyboardCtrlM":"Oddálit","viewKeyboardCtrlP":"Přiblížit","viewKeyboardDEL":"Smazat vrstvu","viewKeyboardESC":"Zavřít nástroj","viewKeyboardCtrlQ":"Zavřít","viewKeyboardCtrlS":"Uložit","viewKeyboardTitle":"Klávesové zkratky","viewEffectLocked":"Efekty lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewEffectTitle":"Efekt","viewDrawLocked":"Chcete-li začít kreslit, přidejte nebo vyberte vrstvu výkresu!","viewDrawDelete":"Smazat (del)","viewDrawLineColor":"Barva čáry","viewDrawLine":"Tvar čáry","viewDrawHeart":"Tvar srdce","viewDrawStar":"Tvar hvězdy","viewDrawTriangle":"Troúhelníkový tvar","viewDrawCircle":"Tvar kruhu","viewDrawSquare":"Čtvercový tvar","viewDrawShape":"Tvar","viewDrawShapeTool":"Nástroj pro tvarování","viewDrawBrushTool":"Nástroj štětce","viewCutoutReset":"Zrušit výřez","viewCutoutInvert":"Invertovat výřez","viewCutoutHint":"Poznámka odstraněna","viewCutoutLine":"Tvar čáry","viewCutoutHeart":"Tvar srdce","viewCutoutStar":"Tvar hvězdy","viewCutoutTriangle":"Troúhelníkový tvar","viewCutoutCircle":"Tvar kruhu","viewCutoutSquare":"Čtvercový tvar","viewCutoutShapeH":"Tvar","viewCutoutContigious":"Pokračující","viewCutoutMedium":"Střední","viewCutoutLight":"Světlo","viewCutoutNone":"Žádný","viewCutoutRemove":"Odstranit","viewCutoutKeep":"Ponechat","viewCutoutMode":"Režim","viewCutoutLasso":"Výřez lasem","viewCutoutDraw":"Výřez kresbou","viewCutoutMagic":"Kouzelný výřez","viewCutoutShape":"Výřez tvarem","viewCutoutTip":"Vyberte vrstvu, na které chcete vytvořit výřez. Kreslení vrstev používá režim mazání v nástroji kreslení.","viewCutoutTitle":"Výřez","viewCropReset":"Zrušit ořez","viewCropTip":"Velikost stránky změní velikost obrázku, jakmile je okno oříznutí zavřeno.","viewCropOutput":"Výstupní velikost","viewCropPreset":"Předvolba","viewCropRatio":"Proporce","viewCropAspect":"Vybrat poměr","viewCropFlipV":"Převrátit svisle","viewCropFlipH":"Převrátit vodorovně","viewCropRR":"Otočit doprava","viewCropRL":"Otočit doleva","viewCropRotate":"Otočit a převrátit","viewCropTitle":"Ořezat","viewBottomBarSaveTT":"Uložit (Ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zavřít (Ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Dopředu Ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Zpět Ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Dopředu","viewBottomBarUndo":"Zpět","viewArrangeLocked":"Není vybrána žádná vrstva, klikněte na vrstvu v pracovním prostoru nebo na panelu vrstev a vyberte ji.","viewArrangeTip":"Odemkněte, abyste mohli pohybovat, měnit měřítko nebo otáčet vrstvu.","viewArrangeUnlock":"Odemknout","viewArrangeDelete":"Smazat (del)","viewArrangeDuplicate":"Duplikovat","viewArrangeFlipV":"Převrátit svisle","viewArrangeFlipH":"Převrátit vodorovně","viewArrangeLockAspect":"Zamknout poměr stran","viewArrangeTitle":"Rozmístit","viewAdjustLocked":"Upravovat lze pouze obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewAdjustShadows":"Stíny","viewAdjustHightlight":"Světla","viewAdjustToning":"Tónování","viewAdjustTitle":"Přizpůsobit","viewAddTextDelete":"Smazat text","viewAddTextBackgroundWord":"Slovo","viewAddTextBackgroundLine":"Linka","viewAddTextBackgroundFull":"Plný","viewAddTextCaseUpper":"Velká písmena","viewAddTextAlignRight":"Zarovnat vpravo","viewAddTextAlignCenter":"Zarovnat na střed","viewAddTextAlignLeft":"Zarovnat vlevo","viewAddTextAlignNCase":"Zarovnání a rozmístění","viewAddLayerSelectType":"Vyberte který typ vrstvy přidat","viewAddLayerTitle":"Přidat vrstvu","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"Url","viewAddImageBrowse":"Procházet","viewAddImageTitle":"Přidat obrázek","viewAddElementDelete":"Smazat prvek","viewAddElementSticker":"Nálepka","viewAddElementShape":"Tvar","viewAddElementBorder":"Okraj","viewAddElementOverlay":"Překrýt","viewAddElementFlipV":"Převrátit svisle","viewAddElementFlipH":"Převrátit vodorovně","viewAddElementRR":"Otočit doprava","viewAddElementRL":"Otočit doleva","addCategory":"Přidat %s","addElement":"Přidat prvek","layerSettings":"Nastavení vrstvy","hasCutout":"Má výřez","documentActions":"Akce dokumentu","historyDuplicate":"Duplikovat","historyUnpin":"Odebrat","historyPin":"Připíchnout","historyDelete":"Smazat","historyClearConfirm":"Opravdu si přejete smazat historii?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook úvodní obrázek","sizeInstagramStory":"Instagram příběh","sizeInstagram":"Instragram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web malý","pinnedProjects":"Připíchnuté projekty","clearHistory":"Smazat historii","noHistory":"Ve vaší historii nejsou žádné projekty.","backToEditor":"Zpět do editoru","stockSearch":"Stock vyhledávání","addCurrent":"Přidat stávající","createNew":"Vytvořit nový","history":"Historie","openDragClip":"Můžete také přetáhnout soubory nebo vložit ze schránky a otevřít.","loadURL":"Načíst URL","openImage":"Otevřít obrázek","sinceNow":"Právě teď","sinceMinutes":"Před %d minutami","sinceMinute":"Před minutou","sinceHours":"Před %d hodinami","sinceHour":"Před hodinou","sinceDays":"Před %d dny","sinceDay":"Včera","shadows":"Stíny","highlight":"Světla","white":"Bílá","black":"Černá","contrast":"Kontrast","exposure":"Expozice","brightness":"Jas","hue":"Odstín","tint":"Nádech","temperature":"Teplota","saturation":"Sytost","vibrance":"Živý","mosaic":"Mozaika","glamour":"Půvab","posterize":"Posterizace","bloom":"Květ","pixelate":"Pixelizace","fringe":"Třásnění","vignette":"Viněta","grain":"Zrnitost","dehaze":"Odstranit zákal","smooth":"Vyhladit","sharpen":"Ořezat","layerCreated":"Vrstva vytvořena","noCutout":"Bez oříznutí","letterSpacing":"Mezery mezi písmeny","lineSpacing":"Řádkování","lineSize":"Velikost čáry","straighten":"Narovnat","invert":"Invertovat","dialogSaveCalculate":"…počítám","dialogSaveImageHeight":"Výška obrázku","dialogSaveImageWidth":"Šířka obrázku","dialogSaveHigh":"Vysoká","dialogSaveMed":"Střední","dialogSaveLow":"Nízká","dialogSaveTitle":"Uložit obrázek","dialogResizeCropWarning":"Při změně velikosti jakéhokoliv aktivního nástroje oříznutí bude resetován, může dojít k určitému oříznutí vrstev, pokud je nová velikost obrazu menší.","dialogResizeAnchor":"Kotevní bod","dialogResizeRelative":"Relativní změna","dialogResizeApplyAll":"Pokud provedete změny, budou všechny vrstvy upraveny","dialogResizeContrain":"Zachovat proporce","dialogResizeCanvasTitle":"Změnit velikost obrazu","dialogResizeImageTitle":"Změnit velikost obrázku","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatické otočení podle exif","dialogPreResizeInfo2":", změňte velikost před zahájením úprav, abyste ušetřili místo na disku a minimalizovali zpoždění.","dialogPreResizeInfo1":"Vámi vybraný obrázek je hodně veliký","dialogPreResizeTitle":"Přednastavení velikosti obrázku","dialogOpenURLHeadline":"URL obrázku","dialogOpenURLTitle":"Otevřít URL obrázku","dialogLoadError":"Během nahrávání obrázku se něco pokazilo … zkuste to prosím o něco později znovu …","dialogLoadLoadingFrom":"Nahráno % z % …","dialogLoadPrepare":"připravuje se…","dialogLoadTitle":"Nahrává se, ","dialogChoiceHeadline":"Přejete si přidat snímek jako další vrstvu ve stávajícím dokumentu, nebo vytvořit nový dokument?","dialogChoiceTitle":"Otevřít snímek","maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat","fill":"Vyplnit","fit":"Přizpůsobit","canvas":"Obraz","tolerance":"Tolerance","reset":"Resetovat","density":"Hustota","strength":"Síla","download":"Stáhnout","advanced":"Rozšířené","left":"Vlevo","top":"Nahoru","hidden":"Skryté","visible":"Viditelné","layers":"Vrstvy","layer":"Vrstva","shape":"Tvar","color":"Barva","erase":"Vymazat","back":"Zpět","blur":"Rozmazat","paint":"Malba","brush":"Štětec","aspect":"Aspekt","tool":"Nástroj","angle":"Úhel","drawing":"Kresba","draw":"Kreslit","text":"Text","font":"Font","quality":"Kvalita","spikes":"Hroty","source":"Zdroj","step":"Krok","opacity":"Neprůhlednost","image":"Snímek","transparency":"Průhlednost","softness":"Jemnost","size":"Velikost","loading":"Nahrávání","load":"Nahrát","open":"Otevřít","save":"Uložit","loadMore":"Nahrát více","search":"Vyhledat","template":"Šablona","create":"Vytvořit","background":"Pozadí","max":"Max ","blendMode":"Režim prolnutí","original":"Původní","cancel":"Zrušit","ok":"OK","amount":"Množství","apply":"Použít ","height":"Výška","width":"Šířka","untitled":"Bez jména","name":"Jméno","close":"Zavřít","preferences":"Priorita","dialogSaveFileType":"Typ souboru","dialogAiCutoutTitle":"AI výřěz","spacing":"Řádkování","dropFile":"Přetažením otevřete soubor","locked":"Zamčeno","viewLiquifyHQPreview":"Náhled ve vysoké kvalitě","viewMenuToggleHome":"Přepnout domů","historyAddelement":"Přidat prvek","historyDuplicateelement":"Duplikovat prvek","historyDeleteelement":"Zrušit prvek","historyAddtext":"Přidat text","historyPastetext":"Vložit text","historyDuplicatetext":"Duplikovat text","historyDeletetext":"Smazat text","historyClear":"Prázdný","historyCut":"Cut","historyLayerOpacity":"Průhledná vrstva","historyLayerBlendMode":"Vrstva v režimu prolnutí","historyLayerVisible":"Viditelnost vrstvy","historyLayerName":"Název vrstvy","historyTextSize":"Velikost","historyTextFont":"Písmo","historyTextAlign":"Zarovnání","historyTextUppercase":"Velká písmena","historyTextBold":"Tučně","historyTextItalic":"Kurzíva","historyTextShadow":"Stín","historyTextOutline":"Obrys","historyTextBackground":"Pozadí","historyText":"Text","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Úprava","historyArrange":"Uspořádání","historyDistort":"Zkreslení","historyTransform":"Přeměna","historyShape":"Tvar","historyGradient":"Sklon","historyLayerLocked":"Vrstva odemčena/zamčena","historyFill":"Výplň","historyHealPatch":"Léčebná náplast","historyHealInfill":"Léčebná výplň","historyLiquify":"Zkapalnění","historyTextSettings":"Nastavení textu","historyTextChange":"Změna textu","historyWand":"Hůlka","historyLasso":"Laso","historyMarquee":"Stan","historyDraw":"Kreslit","historyReplace":"Náhrada barvy","historyClone":"Klon","historyCrop":"Oříznutí","historyDetail":"Detail","historyToning":"Tónování","historyTemper":"Houba","historyPen":"Pero","historyEraser":"Guma","historyStraighten":"Narovnat","historyBackground":"Pozadí","historyImageResize":"Změna velikosti obrázku","historyCanvasResize":"Změna velikosti plátna","historyMask":"Výřez/Maskování","historyMaskInvert":"Výřez/Vložení maskování","historyMerge":"Spojení vrstev","historyOrder":"Pořadí vrstev","historyFlip":"Převrácení","historyRotate":"Otáčení","historyDeselect":"Zrušit výběr","historySelectionMove":"Přesunout výběr","historySelectionAll":"Vybrat vše","historySelectionPixels":"Vybrat pixely","historySelectionInvert":"Obrátit výběr","historyStroke":"Záběr","historyAuto":"Automatické nastavení","historyBrightnessContrast":"Jas & Kontrast","historyBrightness":"Jas","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Teplota & Nádech","historyTemperature":"Teplota","historyTint":"Nádech","historyHueSaturation":"Odstín & Sytost","historyHue":"Odstín","historySaturation":"Sytost","historyVibrance":"Vibrace","historyBalance":"Vyvážení barev","historyLookup":"Vyhledávání barev","historyHighlightShadows":"Světla & stíny","historyHighlight":"Světla","historyShadows":"Stíny","historyExposure":"Expozice","historyCurves":"Křivky","historyLevels":"Úrovně","historyBlack":"Černá","historyWhite":"Bílá","historyThreshold":"Práh","historyPosterize":"Posterizace","historyDesaturate":"Desaturace","historyInvert":"Invertovat","historySharpen":"Broušení","historyClarity":"Vyjasnit","historyBlur":"Rozmazat","historyGaussian":"Gaussovské rozostření","historySmooth":"Hladký","historyDenoise":"Odstranit šum","historyGrain":"Zrnitost","historyVignette":"Viněta","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Půvab","historyDehaze":"Závoj","historyFringe":"Třásně","historyPixelate":"Seskupení","historyMosaic":"Mozaika","historyDropShadow":"Vrhat stín","historyGlow":"Záře","historyOpen":"Otevřít","logInNow":"Přihlaste se nyní","neverAskMeAgain":"Už se mě na to nikdy neptejte","elementPremiumDesc":"Toto je prémiový prvek!","viewAddTextBold":"Tučně","viewAddTextItalic":"Kurzíva","photoEditorHome":"Domácí Pixlr foto editor ","xForExpress":"Pixlr X pro rychlost","eForEditor":"Pixlr E pro úpravu","pricingPlan":"Cenový plán","hiUser":"Ahoj","logout":"Odhlásit","login":"Přihlásit","loginEditor":"Přihlásit se do foto editoru","mySubscription":"Moje předplatné","xTitle":"Editor fotografií: Pixlr X - bezplatné úpravy obrázků online","xMetaDesc":"Hledáte-li pokročilé možnosti úpravy fotografií přímo v prohlížeči, Pixlr X je editor fotografií nové generace! Není nutná instalace ani registrace. Používejte zdarma na stolních počítačích, tabletech i telefonech.","xMetaSiteName":"Editor fotografií : Pixlr.com - bezplatné úpravy obrázků online","deleted":"Smazáno","titleEditText":"Upravit text","titleDeleteLayer":"Smazat vrstvu","titleDuplicateLayer":"Zdvojit vrstvu","titleImageLayer":"Přidat snímek jako vrstvu","titleRasterizeLayer":"Rastrujte vrstvu","viewAddTextPunchout":"Odhlásit se","viewOBarAskPrerezise":"Požádejte o předběžnou změnu velikosti obrázku","viewOBarAskLayertype":"Zeptejte se, jaký typ vrstvy přidat.","historyConvertMaskToSelection":"Převést masku","historyConvertSelectionToMask":"Převést výběr","historyApplyMask":"Použít masku","continue":"Pokračovat","premium":"Premium","unlocked":"Odemčené","viewOBarLockUnlockLayer":"Zamknout / odemknout pozici vrstvy","viewOBarShowHideLayer":"Zobrazit / skrýt vrstvu","viewOBarScollZoom":"Pro přiblížení použijte rolovací kolečko","stockByPixlr":"Stock od Pixlr","error":"Chyba","genericError":"Něco se pokazilo, zkuste to prosím později.","offline":"Offline","genericOffline":"Nejste online, zkontrolujte připojení k internetu a zkuste to znovu.","newSize":"Nová velikost","copy":"Kopírovat","duplicate":"Duplikovat","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Zapamatovat si mě","forgotPass":"Zapomenuté heslo?","notMember":"Nejste členem?","signUpNow":"Zaregistrujte se nyní!","signUp":"Zaregistrujte se","alreadyMember":"Jste už členem?","loginHere":"Přihlaste se zde!","code":"Kód","verifyAcc":"Ověřte si svůj účet","verify":"Ověřit","resend":"Odeslat znovu?","didNotReceiveCode":"Nedostal/a jsem kód!","backReg":"Zpět k registraci","forgottenPass":"Zapomněl/a jste heslo?","resetPassDesc":"Zadejte prosím svoji emailovou adresu pro obnovení hesla.","reqCode":"Požádat o kód","resetPass":"Obnovení hesla","newPass":"Nové heslo","updatePass":"Aktualizovat heslo","terms":"Podmínky použití a oznámení o ochraně osobních údajů","regNewsletter":"Chtěl bych dostávat aktualizace, freebies, proma a další marketingové e-maily od Pixlr.","regRecommendations":"Mám zájem dostávat návrhy a doporučení týkající se mého zájmu o Pixlr.","agree":"Souhlasit","sentCodeDesc":"Odeslali jsme e-mail s ověřovacím kódem na adresu [EMAIL] Níže prosíme zadejte kód.","loginFb":"Přihlásit se přes Facebook","loginGoogle":"Přihlásit se přes Google","oldPass":"Staré heslo","newEmail":"Nový email","above16":"Je mi více než 16 let.","readAgreements":"Přečetl jsem si podmínky používání a oznámení o ochraně soukromí a souhlasím s nimi.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Zadejte prosím platný formát emailu.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Vyberte platnou zemi.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Vyberte prosím platný newletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimálně 8 znaků","pixlrLogin_InvalidPassword":"Neplatné heslo. Zkuste to prosím znovu.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Tento email neexistuje.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Tento email již existuje.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ověřovací kód byl znovu odeslán na adresu {email}! Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ověřovací kód byl odeslán na adresu {email}! Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Zadejte prosím platný kód.","pixlrLogin_WrongCode":"Jejda, špatný kód. Prosíme zkuste to znovu.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Přihlaste se prosím znovu.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email již existuje. Ověřte prosím svůj e-mail.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Váš účet byl úspěšně ověřen!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-mail byl úspěšně aktualizován","pixlrLogin_CodeExpired":"Platnost kódu vypršela.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Opětovné odeslání kódu se nezdařilo.","pixlrLogin_ServerError":"Chyba serveru. Prosím zkuste to později znovu.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Je vyžadováno resetování hesla. Odeslali jsme e-mailem ověřovací kód na adresu {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Musí mít alespoň 1 malé písmeno, 1 velké písmen, 1 číslo a 1 znak.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximální délka 50 znaků.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Příliš mnoho požadavků. Zkuste to znovu po 30 vteřinách.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Příliš mnoho nepovedených pokusů. Zkuste to znovu po {minuteRemaining} minutách.","profile":"Profil","subscription":"Předplatné","username":"Uživatelské jméno","language":"Jazyk","password":"Heslo","changePassword":"Změnit heslo","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Dostávejte newsletter z Pixlr","myAccount":"Můj účet","myDownloads":"Má stažení","creatorDashboard":"Ovládací panel ","menu":"MENU","changeEmail":"Změna emailové adresy","agreementBar":"Používáním našich stránek potvrzujete, že jste si je přečetli a rozumíte jim","viewMore":"Zobrazit více","accept":"PŘIJMOUT","licenseAgreement":"Licenční smlouva","termsOfUse":"Podmínky užití","privacyPolicy":"Zásady ochrany osobních údajů","cookiePolicy":"Zásady používání souborů cookie","random":"Náhodný","block":"Blok","scale":"Měřítko","none":"Žádný","radial":"Radiální","linear":"Lineární","position":"Pozice","frame":"Rámeček","element":"Prvek","align":"Zarovnat","style":"Styl","rotate":"Otočit","transform":"Přeměnit","line":"Linka","distance":"Vzdálenost","direction":"Směr","colorize":"Zbarvení","vertical":"Vertikální","seed":"Nasadit","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Podrobnosti","scene":"Scéna","light":"Světlo","type":"Typ","radii":"Poloměry","offset":"Offset","removeStop":"Odstranit zarážku","gradient":"Přechod","pattern":"Vzor","outline":"Obrys","shadow":"Stín","toggleConstraint":"Přepnout zámek poměru stran","quickAdd":"Rychlé přidání","layerAdded":"Vrstva přidána","rectangle":"Obdélník","roundedRect":"Zaoblený obdélník","circle":"Kruh","custom":"Zvyk","viewAll":"Zobrazit vše","historyProjects":"Nejnovější projekty","templates":"Šablony","useTemplate":"Použít tuto šablonu","recommendedTemplate":"Doporučené šablony","simpleCollage":"Jednoduchá koláž","allYourProjects":"Všechny vaše projekty","aboutHistory":"Pokud si chcete dokument ponechat, klikněte na ikonu srdce a připněte jej. Historie je v mezipaměti prohlížeče uložena pouze dočasně, všechny dokumenty budou smazány, pokud mezipaměť vymažete nebo spustíte rutinní čištění. Pokud chcete dlouhodobě ukládat, stáhněte si soubor jako .PXD nebo jej vyexportujte jako šablonu.","titleUndo":"Zpět","titleRedo":"Vpřed","viewAddTextHL":"Přidat nový text","viewAddTextSL":"Nový výchozí text","viewAddPaintHL":"Přidat novou vrstvu","viewAddPaintSL":"Nová prázdná vrstva barvy","titleSetImage":"Nastavení snímku","titleAddImage":"Přidat snímek","titleChangeImage":"Změnit snímek","titlePositionFrame":"Pozice rámu","titlePositionContent":"Pozice snímku","titleAutoFitContent":"Přizpůsobit snímek","titleCutLayer":"Oříznout vrstvu","titleCopyLayer":"Kopírovat vrstvu","titlePasteLayer":"Vložit vrstvu","viewAddTextTitle":"Přidat text","viewAddTextCurve":"Zakřivení","viewAddTextCurveFlip":"Převrátit","viewAddTextCurveSpread":"Rozšíření","viewAddTextCurveArc":"Oblouk","viewAddTextCurveHalf":"Polovina","viewAddTextCurveCircle":"Kruh","viewLayoutTitle":"Rozložení","viewLayoutCropCanvas":"Ořezové plátno","viewLayoutResizeCanvas":"Změna velikosti plátna","layerGroup":"Skupina vrstev","layerGroupOf":"% vybraných vrstev","viewCutoutApply":"Použít výřez","maskApplied":"Výřez byl použit","viewGlitchSplit":"Rozdělení barev","viewGlitchScan":"Skenovací linky","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Kráječ","viewGlitchBleed":"Krvácet","viewGlitchLocked":"Pouze obrazové vrstvy mohou mít glitche, vyberte jinou vrstvu!","viewMoreTitle":"Více nástrojů","glitchStudio":"Glitch studio","viewMenuLayout":"Rozvržení & šablona","viewMenuAddText":"Přidat text","viewMenuMoreTools":"Více nástrojů","viewOBarAllTooltip":"Zobrazit všechny popisky nabídek při najetí myší","layersMerged":"Spojené vrstvy","historyOpenimage":"Otevřít obrázek","historyDropimage":"Přetáhnout snímek","historyAddimage":"Přidat snímek","historyPasteimage":"Vložit snímek","historyExtractimage":"Extrahovat snímek","historyDuplicateimage":"Zdvojit snímek","historyAddemptyimage":"Přidat vrstvu","historyNewemptyimage":"Nový obrázek","historyDeleteimage":"Smazat snímek","historyTextLetterspace":"Mezera mezi písmeny","historyTextLinespace":"Řádkování","historyTextRound":"Kolo","historyTextCurve":"Zakřivení","historyFrameShape":"Tvar","historyFrameShadow":"Stín","historyFrameOutline":"Obrys","historyFrameSettings":"Nastavení rámečku","historyFrameContentAdd":"Přidat rámeček k obrázku","historyFrameContentReplace":"Změnit rámeček obrázku","historyFrameContentDelete":"Odebrat rámeček obrázku","historyFitContent":"Upravit snímek","historyFrameContent":"Rámeček snímku","historyFrame":"Rámeček","historyAddframe":"Přidat rámeček","historyPasteframe":"Vložit rámeček","historyDuplicateframe":"Zdvojit rámeček","historyDeleteframe":"Smazat rámeček","historyRasterizetext":"Rastrovaný text","historyRasterizeframe":"Rastrovaný rámeček","historyRasterizeelement":"Rastrovaný prvek","historyShapeType":"Typ","historyShapeFill":"Vyplnit","historyShapeShape":"Da tvar","historyShapeOutline":"Obrys","historyShapeSettings":"Nastavení tvaru","historyAddshape":"Přidat tvar","historyPasteshape":"Vložit tvar","historyDuplicateshape":"Zdvojit tvar","historyDeleteshape":"Odstranit tvar","historyRasterizeshape":"Rastrovaný tvar","historyimage":"Obrázek","historyStackArrange":"Uspořádat skupinu","historyMove":"Pohybovat","historyResize":"Změnit velikost","historyStackMove":"Pohybovat skupinou","historyStackResize":"Změnit velikost skupiny","historyStackRotate":"Otáčet skupinou","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Závada","historyGlitchSplit":"Rozdělit","historyGlitchScan":"Čtecí linky","historyGlitchSlice":"Kráječ","historyGlitchBleed":"Krvácet","historyGlitchInterfer":"Rušení","historyGlitchReset":"Resetovat","historyGlitchRandom":"Náhodný","historyGlitchPreset":"Předvolba","premiumFree":"Premium zdarma","premiumGoNow":"Získejte Premium teď","premiumTryFree":"Vyzkoušejte Premium zdarma","premiumFeaturePitchOne":"Rostoucí knihovna šablon","premiumFeaturePitchTwo":"Odstranění pozadí jedním kliknutím","premiumFeaturePitchThree":"Stovky exkluzivních písem","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio a další funkce","premiumFeaturePitchFive":"Verze zdarma & ke stažení ..","premiumSneakySalesPitch":"Přeskočte reklamy a otestujte premium zdarma ještě dnes!","premiumTemplateSalesPitch":"Získejte přístup ke stovkám jedinečných a Premium šablon od známých umělců a nastartujte svůj design","premiumFontSalesPitch":"Získejte přístup ke stovkám jedinečných a Premium písem od známých umělců, která můžete použít ve svých návrzích.","premiumCutoutSalesPitch":"Jediným kliknutím okamžitě odstraníte pozadí snímku pomocí Pixlr AI, který je součástí Premium.","premiumElementSalesPitch":"Dodejte svému návrhu ještě více vkusu díky několika tisícům prémiových prvků navíc.","premiumStudioSalesPitch":"Získejte přístup k nástrojům Premium Studio a vytvářejte ještě působivější obrázky a vzory pouhým kliknutím.","compare":"Porovnat","holdDown":"Udržet si","toggleAll":"Přepnout vše","titleColorPicker":"Výběr barvy","historyDescription":"Chcete-li uložit dlouhodobý projekt z místní dočasné mezipaměti, stáhněte jej jako pxd.","viewLayoutResizeImage":"Změnit velikost obrázku","historyTextFill":"Vyplnit","historyShapeShadow":"Stín","historyReset":"Resetovat","feedback":"Zpětná vazba","help":"Pomoc","tutorials":"Tutorials","templatesAreNew":"Templates are new to Pixlr 2021, we are working hard on creating stunning templates in all forms and sizes for you to use, this is just a preview.","adjust":"Přizpůsobit","effect":"Efekt","cutout":"Cutout","liquify":"Zkapalnit","retouch":"Retouch"}