Login / singn uppřihlašte se / zaregistrujte se
Používáním našich stránek potvrzujete, že jste si je přečetli a rozumíte jim Zásady používání souborů cookie. PŘIJMOUT
To to photo editor

Editor fotografií a návrhář šablon

Vítejte v bezplatném moderním editoru fotografií Pixlr. Úpravy začněte kliknutím na tlačítko otevřít fotografii, přetažením souboru, vložením ze schránky (ctrl+v) nebo výběrem jedné z našich předpřipravených šablon níže.

Otevřít obrázek Co je Pixlr X?

What is Pixlr X?

Pixlr X is a free basic online photo editor that lets you edit and transform photos and templates directly in the browser. Pixlr also has an advanced version for detailed image editing and template design called Pixlr E and an AI-powered background remover called Remove bg.

Is it free and safe?

Using Pixlr X is 100% safe and free for all, most features are also available for everyone. If you want to step up your game then we have Pixlr Premium that gives you access to more fonts, templates, assets and automatic tools and much more.

Instant result with template designs!

Create stunning YouTube thumbnails, Instagram stories, Facebook posts, Roblox clothes and more using professionally crafted template designs. No design experience needed.

Artistic effects for quick, playful photo edits!

Design your masterpiece with one-click tools and features like the AI CutOut, Glitch Studio, Filter and Effects, Text Styles, and ‘Add Element’ presets such as Overlays, Borders, Shapes & Stickers.

Image formats supported

Pixlr supports editing most of the common image formats, you can edit JPEG, PNG, WEBP, GIF as well as PSD (photoshop image). You can't edit video files or animated gifs in Pixlr.

Additional help

Check out our support page for Pixlr E tutorials, out creative communities and contact.

Nejnovější projekty Zobrazit vše

Chcete-li uložit dlouhodobý projekt z místní dočasné mezipaměti, stáhněte jej jako pxd.

Doporučené šablony Zobrazit více

Trendy a vysoce kvalitní šablony ručně vybrané naším týmem.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"promoEligible":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Do jedné vrstvy","layerMergeVisible":"Sloučit viditelné","layerMergeDown":"Sloučit dolů ","blendModeLuminosity":"Světlost","blendModeColor":"Barva","blendModeSaturation":"Sytost","blendModeHue":"Odstín","blendModeExclusion":"Vyloučit","blendModeDifference":"Rozdíl","blendModeSoftLight":"Měkké světlo","blendModeHardLight":"Tvrdé světlo","blendModeColorBurn":"Ztmavit barvy","blendModeColorDodge":"Zesvětlit barvy","blendModeLighten":"Zesvětlit","blendModeDarken":"Ztmavit","blendModeOverlay":"Překrýt","blendModeScreen":"Závoj","blendModeMultiply":"Násobit","blendModeNone":"Žádný","viewOBarZoomOut":"Oddálit","viewOBarZoomIn":"Přiblížit","viewKeyboardP":"Rozložení","viewDrawPenTool":"Nástroj pero","viewDrawEraserTool":"Nástroj guma","viewCropPaperLet":"Papír ","viewCropPaperA6":"Papír A6","viewCropPaperA5":"Papír A5","viewCropPaperA4":"Papír A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web střední 1440x900","viewCropWebCommon":"Web běžný 1366x768","viewCropWebSmall":"Web malý 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube náhled","viewCropYTChannelArt":"Youtube umělecký kanál","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropTwitCard":"Twitter karta","viewCropTwitImage":"Twitter obrázek","viewCropTwitHeader":"Twitter záhlaví","viewCropTwitProfile":"Twiiter profil","viewCropInstaStory":"Instagram příběh","viewCropInstaPost":"Instagram příspěvek","viewCropInstaProfile":"Instagram profil","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropFBPost":"Facebook příspěvek","viewCropFBCover":"Facebook úvodní obrázek","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32:9 (ultraširokoúhlý)","viewCrop21x9":"21:9 (kinoformát)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (širokoúhlý)","viewCrop4x3":"4:3 (obrazovka)","viewCrop1x1":"1:1 (čtverec)","viewCropFixed":"Pevný poměr stran","viewCropNone":"Žádný","clarity":"Čirost","dialogSaveName":"Název souboru","dialogAddLayerHL":"Vyberte jaký typ vrstvy přidat","dialogAddLayerTitle":"Přidat vrstvu","empty":"Prázdné","viewOBarDel":"Smazat vrstvu (DEL)","viewOBarDup":"Duplikovat vrstvu","viewOBarLightUI":"Světlý režim UI","viewOBarSnap":"Přichytit k vodicím linkám","viewOBarShowGu":"Zobrazit vodicí linky","viewOBarSet":"Nastavení","viewOBarMD":"Posunout dolů","viewOBarMU":"Posunout nahoru","viewOBarZ3X":"3× zoom (Ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Aktuální velikost v px (Ctrl+1)","viewOBarFill":"Vyplnit obrazovku (Ctrl+2)","viewOBarFit":"Přizpůsobit obrazovku (Ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigovat","viewMenuAddImg":"Přidat obrázek","viewMenuAddElm":"Přidat prvek","viewMenuDrawing":"Kreslit","viewMenuRetouch":"Retuš","viewMenuLiquify":"Zkapalnit","viewMenuEffect":"Efekt","viewMenuAdjust":"Upravit & filtrovat","viewMenuCutout":"Výřez","viewMenuCrop":"Oříznout & otočít","viewMenuArrange":"Uspořádat & stylizovat","viewTopBarRedo":"Dopředu","viewTopBarUndo":"Zpět","viewTopBarFB":"Zpětná vazba","viewRetouchLight":"Světlý","viewRetouchMid":"Střední","viewRetouchDark":"Tmavý","viewRetouchRange":"Rozsah","viewRetouchDarken":"Ztmavit","viewRetouchLighten":"Zesvětlit","viewRetouchSharpen":"Zostřit","viewRetouchBlur":"Rozostřit","viewRetouchAlign":"Zarovnáno","viewRetouchHQ":"Vysoká kvalita","viewRetouchInfill":"Výplň","viewRetouchPatch":"Záplata","viewRetouchMethod":"Metoda","viewRetouchToning":"Zesvětlení / ztmavení","viewRetouchDetail":"Zostřit / rozostřit","viewRetouchClone":"Klonovací razítko","viewRetouchHeal":"Retušovat / opravit","viewRetouchLocked":"Retuš lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu.","viewRetouchTitle":"Retuš","viewLoadTitle":"Načítání","viewLiquifyErase":"Obnovit","viewLiquifySwirlCCW":"Zatočit doleva","viewLiquifySwirlCW":"Zatočit doprava","viewLiquifyShrink":"Zmenšit","viewLiquifyGrow":"Zvětšit","viewLiquifyMove":"Tlačit","viewLiquifyLocked":"Zkapalnění lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewLiquifyTitle":"Zkapalnit","viewKeyboardMoveShift":"Podržte klávesu Shift pro krok 10px ","viewKeyboardMoveRight":"Doprava","viewKeyboardMoveLeft":"Doleva","viewKeyboardMoveDown":"Dolů","viewKeyboardMoveUp":"Nahoru","viewKeyboardMoveLayer":"Přesunout vrstvu (umístění)","viewKeyboardCtrlY":"Dopředu","viewKeyboardCtrlZ":"Zpět","viewKeyboardI":"Přidat obrázek","viewKeyboardO":"Přidat prvek","viewKeyboardT":"Text","viewKeyboardB":"Kreslit","viewKeyboardR":"Retuš","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardA":"Přizpůsobit","viewKeyboardK":"Výřez","viewKeyboardC":"Ořez","viewKeyboardV":"Rozmístit","viewKeyboardSpacebar":"Posuv/Přesun","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3×","viewKeyboardCtrl2":"Zoom výplň","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1×","viewKeyboardCtrl0":"Přizpůsobit zobrazení","viewKeyboardCtrlM":"Oddálit","viewKeyboardCtrlP":"Přiblížit","viewKeyboardDEL":"Smazat vrstvu","viewKeyboardESC":"Zavřít nástroj","viewKeyboardCtrlQ":"Zavřít","viewKeyboardCtrlS":"Uložit","viewKeyboardTitle":"Klávesové zkratky","viewEffectLocked":"Efekty lze použít pouze na obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewEffectTitle":"Efekt","viewDrawLocked":"Chcete-li začít kreslit, přidejte nebo vyberte vrstvu výkresu!","viewDrawDelete":"Smazat (del)","viewDrawLineColor":"Barva čáry","viewDrawLine":"Tvar čáry","viewDrawHeart":"Tvar srdce","viewDrawStar":"Tvar hvězdy","viewDrawTriangle":"Troúhelníkový tvar","viewDrawCircle":"Tvar kruhu","viewDrawSquare":"Čtvercový tvar","viewDrawShape":"Tvar","viewDrawShapeTool":"Nástroj pro tvarování","viewDrawBrushTool":"Nástroj štětce","viewCutoutReset":"Zrušit výřez","viewCutoutInvert":"Invertovat výřez","viewCutoutHint":"Poznámka odstraněna","viewCutoutLine":"Tvar čáry","viewCutoutHeart":"Tvar srdce","viewCutoutStar":"Tvar hvězdy","viewCutoutTriangle":"Troúhelníkový tvar","viewCutoutCircle":"Tvar kruhu","viewCutoutSquare":"Čtvercový tvar","viewCutoutShapeH":"Tvar","viewCutoutContigious":"Pokračující","viewCutoutMedium":"Střední","viewCutoutLight":"Světlo","viewCutoutNone":"Žádný","viewCutoutRemove":"Odstranit","viewCutoutKeep":"Ponechat","viewCutoutLasso":"Výřez lasem","viewCutoutDraw":"Výřez kresbou","viewCutoutMagic":"Kouzelný výřez","viewCutoutShape":"Výřez tvarem","viewCutoutTip":"Vyberte vrstvu, na které chcete vytvořit výřez. Kreslení vrstev používá režim mazání v nástroji kreslení.","viewCutoutTitle":"Výřez","viewCropReset":"Zrušit ořez","viewCropTip":"Velikost stránky změní velikost obrázku, jakmile je okno oříznutí zavřeno.","viewCropOutput":"Výstupní velikost","viewCropPreset":"Předvolba","viewCropRatio":"Proporce","viewCropAspect":"Vybrat poměr","viewCropFlipV":"Převrátit svisle","viewCropFlipH":"Převrátit vodorovně","viewCropRR":"Otočit doprava","viewCropRL":"Otočit doleva","viewCropRotate":"Otočit a převrátit","viewCropTitle":"Ořezat","viewBottomBarSaveTT":"Uložit (Ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zavřít (Ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Dopředu Ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Zpět Ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Dopředu","viewBottomBarUndo":"Zpět","viewArrangeLocked":"Není vybrána žádná vrstva, klikněte na vrstvu v pracovním prostoru nebo na panelu vrstev a vyberte ji.","viewArrangeTip":"Odemkněte, abyste mohli pohybovat, měnit měřítko nebo otáčet vrstvu.","viewArrangeUnlock":"Odemknout","viewArrangeDelete":"Smazat (del)","viewArrangeDuplicate":"Duplikovat","viewArrangeFlipV":"Převrátit svisle","viewArrangeFlipH":"Převrátit vodorovně","viewArrangeLockAspect":"Zamknout poměr stran","viewArrangeTitle":"Rozmístit","viewAdjustLocked":"Upravovat lze pouze obrazové vrstvy. Vyberte jinou vrstvu!","viewAdjustShadows":"Stíny","viewAdjustHightlight":"Světla","viewAdjustToning":"Tónování","viewAdjustTitle":"Přizpůsobit","viewAddTextDelete":"Smazat text","viewAddTextBackgroundWord":"Slovo","viewAddTextBackgroundLine":"Linka","viewAddTextBackgroundFull":"Plný","viewAddTextCaseUpper":"Velká písmena","viewAddTextAlignRight":"Zarovnat vpravo","viewAddTextAlignCenter":"Zarovnat na střed","viewAddTextAlignLeft":"Zarovnat vlevo","viewAddTextAlignNCase":"Zarovnání a rozmístění","viewAddLayerSelectType":"Vyberte který typ vrstvy přidat","viewAddLayerTitle":"Přidat vrstvu","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Procházet","viewAddImageTitle":"Přidat obrázek","viewAddElementDelete":"Smazat prvek","viewAddElementSticker":"Nálepka","viewAddElementShape":"Tvar","viewAddElementBorder":"Okraj","viewAddElementOverlay":"Překrýt","viewAddElementFlipV":"Převrátit svisle","viewAddElementFlipH":"Převrátit vodorovně","viewAddElementRR":"Otočit doprava","viewAddElementRL":"Otočit doleva","addCategory":"Přidat %s","addElement":"Přidat prvek","layerSettings":"Nastavení vrstvy","hasCutout":"Má výřez","documentActions":"Akce dokumentu","historyDuplicate":"Duplikovat","historyUnpin":"Odebrat","historyPin":"Připíchnout","historyDelete":"Smazat","historyClearConfirm":"Opravdu si přejete smazat historii?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook úvodní obrázek","sizeInstagramStory":"Instagram příběh","sizeInstagram":"Instragram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web malý","pinnedProjects":"Připíchnuté projekty","clearHistory":"Smazat historii","noHistory":"Ve vaší historii nejsou žádné projekty.","backToEditor":"Zpět do editoru","stockSearch":"Stock vyhledávání","addCurrent":"Přidat stávající","createNew":"Vytvořit nový","history":"Historie","loadURL":"Načíst URL","openImage":"Otevřít obrázek","sinceNow":"Právě teď","sinceMinutes":"Před %d minutami","sinceMinute":"Před minutou","sinceHours":"Před %d hodinami","sinceHour":"Před hodinou","sinceDays":"Před %d dny","sinceDay":"Včera","shadows":"Stíny","highlight":"Světla","white":"Bílá","black":"Černá","contrast":"Kontrast","exposure":"Expozice","brightness":"Jas","hue":"Odstín","tint":"Nádech","temperature":"Teplota","saturation":"Sytost","vibrance":"Živý","mosaic":"Mozaika","glamour":"Půvab","posterize":"Posterizace","bloom":"Květ","pixelate":"Pixelizace","fringe":"Třásnění","vignette":"Viněta","grain":"Zrnitost","dehaze":"Odstranit zákal","smooth":"Vyhladit","sharpen":"Ořezat","layerCreated":"Vrstva vytvořena","noCutout":"Bez oříznutí","letterSpacing":"Mezery mezi písmeny","lineSpacing":"Řádkování","lineSize":"Velikost čáry","straighten":"Narovnat","invert":"Invertovat","dialogSaveCalculate":"…počítám","dialogSaveImageHeight":"Výška obrázku","dialogSaveImageWidth":"Šířka obrázku","dialogSaveHigh":"Vysoká","dialogSaveMed":"Střední","dialogSaveLow":"Nízká","dialogSaveTitle":"Uložit obrázek","dialogResizeCropWarning":"Při změně velikosti jakéhokoliv aktivního nástroje oříznutí bude resetován, může dojít k určitému oříznutí vrstev, pokud je nová velikost obrazu menší.","dialogResizeAnchor":"Kotevní bod","dialogResizeRelative":"Relativní změna","dialogResizeApplyAll":"Pokud provedete změny, budou všechny vrstvy upraveny","dialogResizeContrain":"Zachovat proporce","dialogResizeCanvasTitle":"Změnit velikost obrazu","dialogResizeImageTitle":"Změnit velikost obrázku","dialogPreResizeMaxSize":"Max. %d px","dialogPreResizeExif":"Automatické otočení podle exif","dialogPreResizeInfo2":", změňte velikost před zahájením úprav, abyste ušetřili místo na disku a minimalizovali zpoždění.","dialogPreResizeInfo1":"Vámi vybraný obrázek je hodně veliký","dialogPreResizeTitle":"Přednastavení velikosti obrázku","dialogOpenURLHeadline":"URL obrázku","dialogOpenURLTitle":"Otevřít URL obrázku","dialogLoadError":"Během nahrávání obrázku se něco pokazilo … zkuste to prosím o něco později znovu …","dialogLoadLoadingFrom":"Nahráno % z % …","dialogLoadPrepare":"připravuje se…","dialogLoadTitle":"Nahrává se, ","dialogChoiceHeadline":"Přejete si přidat snímek jako další vrstvu ve stávajícím dokumentu, nebo vytvořit nový dokument?","dialogChoiceTitle":"Otevřít snímek","maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat","fill":"Vyplnit","fit":"Přizpůsobit","canvas":"Obraz","tolerance":"Tolerance","reset":"Resetovat","density":"Hustota","strength":"Síla","download":"Stáhnout","advanced":"Rozšířené","left":"Vlevo","top":"Nahoru","hidden":"Skryté","visible":"Viditelné","layers":"Vrstvy","layer":"Vrstva","shape":"Tvar","color":"Barva","erase":"Vymazat","back":"Zpět","blur":"Rozmazat","paint":"Malba","brush":"Štětec","aspect":"Aspekt","tool":"Nástroj","angle":"Úhel","drawing":"Kresba","draw":"Kreslit","text":"Text","font":"Písmo","quality":"Kvalita","spikes":"Hroty","source":"Zdroj","step":"Krok","opacity":"Neprůhlednost","image":"Snímek","transparency":"Průhlednost","softness":"Jemnost","size":"Velikost","loading":"Nahrávání","load":"Nahrát","open":"Otevřít","save":"Uložit","loadMore":"Nahrát více","search":"Vyhledat","template":"Šablona","create":"Vytvořit","background":"Pozadí","max":"Max ","blendMode":"Režim prolnutí","original":"Původní","cancel":"Zrušit","ok":"OK","amount":"Množství","apply":"Použít ","height":"Výška","width":"Šířka","untitled":"Bez jména","name":"Jméno","close":"Zavřít","preferences":"Priorita","dialogSaveFileType":"Typ souboru","dialogAiCutoutTitle":"AI výřěz","spacing":"Řádkování","dropFile":"Přetažením otevřete soubor","locked":"Zamčeno","viewLiquifyHQPreview":"Náhled ve vysoké kvalitě","viewMenuToggleHome":"Přepnout domů","historyAddelement":"Přidat prvek","historyDuplicateelement":"Duplikovat prvek","historyDeleteelement":"Zrušit prvek","historyAddtext":"Přidat text","historyPastetext":"Vložit text","historyDuplicatetext":"Duplikovat text","historyDeletetext":"Smazat text","historyClear":"Prázdný","historyCut":"Řez","historyLayerOpacity":"Průhledná vrstva","historyLayerBlendMode":"Vrstva v režimu prolnutí","historyLayerVisible":"Viditelnost vrstvy","historyLayerName":"Název vrstvy","historyTextSize":"Velikost","historyTextFont":"Písmo","historyTextAlign":"Zarovnání","historyTextUppercase":"Velká písmena","historyTextBold":"Tučně","historyTextItalic":"Kurzíva","historyTextShadow":"Stín","historyTextOutline":"Obrys","historyTextBackground":"Pozadí","historyText":"Text","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Úprava","historyArrange":"Uspořádání","historyDistort":"Zkreslení","historyTransform":"Přeměna","historyShape":"Tvar","historyGradient":"Sklon","historyLayerLocked":"Vrstva odemčena/zamčena","historyFill":"Výplň","historyHealPatch":"Léčebná náplast","historyHealInfill":"Léčebná výplň","historyLiquify":"Zkapalnění","historyTextSettings":"Nastavení textu","historyTextChange":"Změna textu","historyWand":"Hůlka","historyLasso":"Laso","historyMarquee":"Stan","historyDraw":"Kreslit","historyReplace":"Náhrada barvy","historyClone":"Klon","historyCrop":"Oříznutí","historyDetail":"Detail","historyToning":"Tónování","historyTemper":"Houba","historyPen":"Pero","historyEraser":"Guma","historyStraighten":"Narovnat","historyBackground":"Pozadí","historyImageResize":"Změna velikosti obrázku","historyCanvasResize":"Změna velikosti plátna","historyMask":"Výřez/Maskování","historyMaskInvert":"Výřez/Vložení maskování","historyMerge":"Spojení vrstev","historyOrder":"Pořadí vrstev","historyFlip":"Převrácení","historyRotate":"Otáčení","historyDeselect":"Zrušit výběr","historySelectionMove":"Přesunout výběr","historySelectionAll":"Vybrat vše","historySelectionPixels":"Vybrat pixely","historySelectionInvert":"Obrátit výběr","historyStroke":"Záběr","historyAuto":"Automatické nastavení","historyBrightnessContrast":"Jas & Kontrast","historyBrightness":"Jas","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Teplota & Nádech","historyTemperature":"Teplota","historyTint":"Nádech","historyHueSaturation":"Odstín & Sytost","historyHue":"Odstín","historySaturation":"Sytost","historyVibrance":"Vibrace","historyBalance":"Vyvážení barev","historyLookup":"Vyhledávání barev","historyHighlightShadows":"Světla & stíny","historyHighlight":"Světla","historyShadows":"Stíny","historyExposure":"Expozice","historyCurves":"Křivky","historyLevels":"Úrovně","historyBlack":"Černá","historyWhite":"Bílá","historyThreshold":"Práh","historyPosterize":"Posterizace","historyDesaturate":"Desaturace","historyInvert":"Invertovat","historySharpen":"Broušení","historyClarity":"Vyjasnit","historyBlur":"Rozmazat","historyGaussian":"Gaussovské rozostření","historySmooth":"Hladký","historyDenoise":"Odstranit šum","historyGrain":"Zrnitost","historyVignette":"Viněta","historyBloom":"Květ","historyGlamour":"Půvab","historyDehaze":"Závoj","historyFringe":"Třásně","historyPixelate":"Seskupení","historyMosaic":"Mozaika","historyDropShadow":"Vrhat stín","historyGlow":"Záře","historyOpen":"Otevřít","logInNow":"Přihlaste se nyní","neverAskMeAgain":"Už se mě na to nikdy neptejte","elementPremiumDesc":"Toto je prémiový prvek!","viewAddTextBold":"Tučně","viewAddTextItalic":"Kurzíva","photoEditorHome":"Domácí Pixlr foto editor ","logout":"Odhlásit","mySubscription":"Moje předplatné","xTitle":"Editor fotografií: Pixlr X - bezplatné úpravy obrázků online","xMetaDesc":"Hledáte-li pokročilé možnosti úpravy fotografií přímo v prohlížeči, Pixlr X je editor fotografií nové generace! Není nutná instalace ani registrace. Používejte zdarma na stolních počítačích, tabletech i telefonech.","xMetaSiteName":"Editor fotografií : Pixlr.com - bezplatné úpravy obrázků online","deleted":"Smazáno","titleEditText":"Upravit text","titleDeleteLayer":"Smazat vrstvu","titleDuplicateLayer":"Zdvojit vrstvu","titleImageLayer":"Přidat snímek jako vrstvu","titleRasterizeLayer":"Rastrujte vrstvu","viewAddTextPunchout":"Odhlásit se","viewOBarAskPrerezise":"Požádejte o předběžnou změnu velikosti obrázku","viewOBarAskLayertype":"Zeptejte se, jaký typ vrstvy přidat.","historyConvertMaskToSelection":"Převést masku","historyConvertSelectionToMask":"Převést výběr","historyApplyMask":"Použít masku","continue":"Pokračovat","premium":"Premium","unlocked":"Odemčené","viewOBarLockUnlockLayer":"Zamknout / odemknout pozici vrstvy","viewOBarShowHideLayer":"Zobrazit / skrýt vrstvu","viewOBarScollZoom":"Pro přiblížení použijte rolovací kolečko","error":"Chyba","genericError":"Něco se pokazilo, zkuste to prosím později.","offline":"Offline","genericOffline":"Nejste online, zkontrolujte připojení k internetu a zkuste to znovu.","newSize":"Nová velikost","copy":"Kopírovat","duplicate":"Duplikovat","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Zapamatovat si mě","forgotPass":"Zapomenuté heslo?","notMember":"Nejste členem?","signUpNow":"Zaregistrujte se nyní!","signUp":"Zaregistrujte se","alreadyMember":"Jste už členem?","loginHere":"Přihlaste se zde!","code":"Kód","verifyAcc":"Ověřte si svůj účet","verify":"Ověřit","resend":"Odeslat znovu?","didNotReceiveCode":"Nedostal/a jsem kód!","backReg":"Zpět k registraci","forgottenPass":"Zapomněl/a jste heslo?","resetPassDesc":"Zadejte prosím svoji emailovou adresu pro obnovení hesla.","reqCode":"Požádat o kód","resetPass":"Obnovení hesla","newPass":"Nové heslo","updatePass":"Aktualizovat heslo","terms":"Podmínky použití a oznámení o ochraně osobních údajů","regNewsletter":"Chtěl bych dostávat aktualizace, freebies, proma a další marketingové e-maily od Pixlr.","regRecommendations":"Mám zájem dostávat návrhy a doporučení týkající se mého zájmu o Pixlr.","agree":"Souhlasit","sentCodeDesc":"Odeslali jsme e-mail s ověřovacím kódem na adresu [EMAIL] Níže prosíme zadejte kód.","loginFb":"Přihlásit se přes Facebook","loginGoogle":"Přihlásit se přes Google","oldPass":"Staré heslo","newEmail":"Nový email","above16":"Je mi více než 16 let.","readAgreements":"Přečetl jsem si podmínky používání a oznámení o ochraně soukromí a souhlasím s nimi.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Zadejte prosím platný formát emailu.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Vyberte platnou zemi.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Vyberte prosím platný newletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimálně 8 znaků","pixlrLogin_InvalidPassword":"Neplatné heslo. Zkuste to prosím znovu.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Tento email neexistuje.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Tento email již existuje.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ověřovací kód byl znovu odeslán na adresu {email}! Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ověřovací kód byl odeslán na adresu {email}! Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Zadejte prosím platný kód.","pixlrLogin_WrongCode":"Jejda, špatný kód. Prosíme zkuste to znovu.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Přihlaste se prosím znovu.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email již existuje. Ověřte prosím svůj e-mail.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Váš účet byl úspěšně ověřen!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-mail byl úspěšně aktualizován","pixlrLogin_CodeExpired":"Platnost kódu vypršela.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Opětovné odeslání kódu se nezdařilo.","pixlrLogin_ServerError":"Chyba serveru. Prosím zkuste to později znovu.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Je vyžadováno resetování hesla. Odeslali jsme e-mailem ověřovací kód na adresu {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Musí mít alespoň 1 malé písmeno, 1 velké písmen, 1 číslo a 1 znak.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximální délka 50 znaků.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Příliš mnoho požadavků. Zkuste to znovu po 30 vteřinách.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Příliš mnoho nepovedených pokusů. Zkuste to znovu po {minuteRemaining} minutách.","profile":"Profil","subscription":"Předplatné","language":"Jazyk","password":"Heslo","changePassword":"Změnit heslo","newsletter":"Novinky","receiveNewsletter":"Dostávejte newsletter z Pixlr","myAccount":"Můj účet","myDownloads":"Má stažení","creatorDashboard":"Ovládací panel ","menu":"MENU","changeEmail":"Změna emailové adresy","agreementBar":"Používáním našich stránek potvrzujete, že jste si je přečetli a rozumíte jim","viewMore":"Zobrazit více","accept":"PŘIJMOUT","licenseAgreement":"Licenční smlouva","termsOfUse":"Podmínky užití","privacyPolicy":"Zásady ochrany osobních údajů","cookiePolicy":"Zásady používání souborů cookie","random":"Náhodný","block":"Blok","scale":"Měřítko","none":"Žádný","radial":"Radiální","linear":"Lineární","position":"Pozice","frame":"Rámeček","element":"Prvek","align":"Zarovnat","style":"Styl","rotate":"Otočit","transform":"Přeměnit","line":"Linka","distance":"Vzdálenost","direction":"Směr","colorize":"Zbarvení","vertical":"Vertikální","seed":"Nasadit","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Podrobnosti","scene":"Scéna","light":"Světlo","type":"Typ","radii":"Poloměry","offset":"Offset","removeStop":"Odstranit zarážku","gradient":"Přechod","pattern":"Vzor","outline":"Obrys","shadow":"Stín","toggleConstraint":"Přepnout zámek poměru stran","quickAdd":"Rychlé přidání","layerAdded":"Vrstva přidána","rectangle":"Obdélník","roundedRect":"Zaoblený obdélník","circle":"Kruh","custom":"Zvyk","viewAll":"Zobrazit vše","historyProjects":"Nejnovější projekty","templates":"Šablony","useTemplate":"Použít tuto šablonu","recommendedTemplate":"Doporučené šablony","allYourProjects":"Všechny vaše projekty","aboutHistory":"Pokud si chcete dokument ponechat, klikněte na ikonu srdce a připněte jej. Historie je v mezipaměti prohlížeče uložena pouze dočasně, všechny dokumenty budou smazány, pokud mezipaměť vymažete nebo spustíte rutinní čištění. Pokud chcete dlouhodobě ukládat, stáhněte si soubor jako .PXD nebo jej vyexportujte jako šablonu.","titleUndo":"Zpět","titleRedo":"Vpřed","viewAddTextHL":"Přidat nový text","viewAddTextSL":"Nový výchozí text","viewAddPaintHL":"Přidat novou vrstvu","viewAddPaintSL":"Nová prázdná vrstva barvy","titleSetImage":"Nastavení snímku","titleAddImage":"Přidat snímek","titleChangeImage":"Změnit snímek","titlePositionFrame":"Pozice rámu","titlePositionContent":"Pozice snímku","titleAutoFitContent":"Přizpůsobit snímek","titleCutLayer":"Oříznout vrstvu","titleCopyLayer":"Kopírovat vrstvu","titlePasteLayer":"Vložit vrstvu","viewAddTextTitle":"Přidat text","viewAddTextCurve":"Zakřivení","viewAddTextCurveFlip":"Převrátit","viewAddTextCurveSpread":"Rozšíření","viewAddTextCurveArc":"Oblouk","viewAddTextCurveHalf":"Polovina","viewAddTextCurveCircle":"Kruh","viewLayoutTitle":"Rozložení","viewLayoutCropCanvas":"Ořezové plátno","viewLayoutResizeCanvas":"Změna velikosti plátna","layerGroup":"Skupina vrstev","layerGroupOf":"% vybraných vrstev","viewCutoutApply":"Použít výřez","maskApplied":"Výřez byl použit","viewGlitchSplit":"Rozdělení barev","viewGlitchScan":"Skenovací linky","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Kráječ","viewGlitchBleed":"Krvácet","viewGlitchLocked":"Pouze obrazové vrstvy mohou mít glitche, vyberte jinou vrstvu!","viewMoreTitle":"Více nástrojů","viewMenuLayout":"Rozvržení & šablona","viewMenuAddText":"Přidat text","viewMenuMoreTools":"Více nástrojů","viewOBarAllTooltip":"Zobrazit všechny popisky nabídek při najetí myší","layersMerged":"Spojené vrstvy","historyOpenimage":"Otevřít obrázek","historyDropimage":"Přetáhnout snímek","historyAddimage":"Přidat snímek","historyPasteimage":"Vložit snímek","historyExtractimage":"Extrahovat snímek","historyDuplicateimage":"Zdvojit snímek","historyAddemptyimage":"Přidat vrstvu","historyNewemptyimage":"Nový obrázek","historyDeleteimage":"Smazat snímek","historyTextLetterspace":"Mezera mezi písmeny","historyTextLinespace":"Řádkování","historyTextRound":"Kolo","historyTextCurve":"Zakřivení","historyFrameShape":"Tvar","historyFrameShadow":"Stín","historyFrameOutline":"Obrys","historyFrameSettings":"Nastavení rámečku","historyFrameContentAdd":"Přidat rámeček k obrázku","historyFrameContentReplace":"Změnit rámeček obrázku","historyFrameContentDelete":"Odebrat rámeček obrázku","historyFitContent":"Upravit snímek","historyFrameContent":"Rámeček snímku","historyFrame":"Rámeček","historyAddframe":"Přidat rámeček","historyPasteframe":"Vložit rámeček","historyDuplicateframe":"Zdvojit rámeček","historyDeleteframe":"Smazat rámeček","historyRasterizetext":"Rastrovaný text","historyRasterizeframe":"Rastrovaný rámeček","historyRasterizeelement":"Rastrovaný prvek","historyShapeType":"Typ","historyShapeFill":"Vyplnit","historyShapeShape":"Da tvar","historyShapeOutline":"Obrys","historyShapeSettings":"Nastavení tvaru","historyAddshape":"Přidat tvar","historyPasteshape":"Vložit tvar","historyDuplicateshape":"Zdvojit tvar","historyDeleteshape":"Odstranit tvar","historyRasterizeshape":"Rastrovaný tvar","historyimage":"Obrázek","historyStackArrange":"Uspořádat skupinu","historyMove":"Pohybovat","historyResize":"Změnit velikost","historyStackMove":"Pohybovat skupinou","historyStackResize":"Změnit velikost skupiny","historyStackRotate":"Otáčet skupinou","historyBw":"Černobílý","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Závada","historyGlitchSplit":"Rozdělit","historyGlitchScan":"Čtecí linky","historyGlitchSlice":"Kráječ","historyGlitchBleed":"Krvácet","historyGlitchInterfer":"Rušení","historyGlitchReset":"Resetovat","historyGlitchRandom":"Náhodný","historyGlitchPreset":"Předvolba","premiumFeaturePitchOne":"Rostoucí knihovna šablon","premiumFeaturePitchTwo":"Odstranění pozadí jedním kliknutím","premiumFeaturePitchThree":"Stovky exkluzivních písem","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio a další funkce","premiumFeaturePitchFive":"Verze zdarma & ke stažení ..","premiumTemplateSalesPitch":"Získejte přístup ke stovkám jedinečných a Premium šablon od známých umělců a nastartujte svůj design","premiumFontSalesPitch":"Získejte přístup ke stovkám jedinečných a Premium písem od známých umělců, která můžete použít ve svých návrzích.","premiumCutoutSalesPitch":"Jediným kliknutím okamžitě odstraníte pozadí snímku pomocí Pixlr AI, který je součástí Premium.","premiumElementSalesPitch":"Dodejte svému návrhu ještě více vkusu díky několika tisícům prémiových prvků navíc.","premiumStudioSalesPitch":"Získejte přístup k nástrojům Premium Studio a vytvářejte ještě působivější obrázky a vzory pouhým kliknutím.","compare":"Porovnat","holdDown":"Udržet si","toggleAll":"Přepnout vše","titleColorPicker":"Výběr barvy","historyDescription":"Chcete-li uložit dlouhodobý projekt z místní dočasné mezipaměti, stáhněte jej jako pxd.","viewLayoutResizeImage":"Změnit velikost obrázku","historyTextFill":"Vyplnit","historyShapeShadow":"Stín","historyReset":"Resetovat","feedback":"Zpětná vazba","help":"Pomoc","tutorials":"Výukové materiály","adjust":"Přizpůsobit","effect":"Efekt","cutout":"Výřez","liquify":"Zkapalnit","retouch":"Retušování","dialogSaveNonDestructive":"Nedestruktivní (mnohem větší soubory)","dialogSavePXZDescription":"PXZ je nativní formát dokumentu Pixlr, který uloží celou strukturu pracovního projektu.","loginOrSignUp":"přihlašte se / zaregistrujte se","headerWebApps":"Webové aplikace","headerDesktopApps":"Desktopové aplikace","headerMobileApps":"Mobilní aplikace","headerOtherPlatforms":"Ostatní platformy","headerOtherServices":"Ostatní služby","headerStockByPixlr":"Stock od Pixlr","headerPixlrTemplates":"Šablony Pixlr","headerHelpAndLearn":"Nápověda a učení","headerVideoTutorials":"Videonávody","headerLearnAndEducation":"Učení a vzdělávání","headerContactAndSupport":"Kontakt a podpora","headerLanguage":"Jazyk","mobileVariantDesc":"Pixlr X je určen pro stolní počítače. Jste buď na mobilním zařízení, nebo je okno prohlížeče méně než 650px široké. Doporučujeme používat mobilní webový editor fotografií nebo zvětšit okno prohlížeče.","mobileVariantButton":"Použít mobilní editor","mobileVariantClose":"Ignorovat a zavřít","welcomeHeadline":"Editor fotografií a návrhář šablon","welcomeIngress":"Vítejte v bezplatném moderním editoru fotografií Pixlr. Úpravy začněte kliknutím na tlačítko otevřít fotografii, přetažením souboru, vložením ze schránky (ctrl+v) nebo výběrem jedné z našich předpřipravených šablon níže.","welcomeWhatIs":"Co je Pixlr X?","free":"Volný","keyword":"Klíčové slovo","notAllowed":"Není povoleno!","checkout":"Překontrolovat","creditCard":"Kreditní karta","savedCard":"Uložená karta","billingAddress":"Fakturační adresa","firstName":"Jméno","lastName":"Příjmení","address":"Adresa","city":"Město","zipCode":"PSČ","state":"Stát","country":"Země","cardNumber":"Číslo karty","month":"měsíc","year":"rok","autorenewalBasis":"Automatická obnova","total":"celkem","orderSummary":"souhrn objednávky","dialogResizeSmoothing":"Vyhlazování","recommendedDescription":"Trendy a vysoce kvalitní šablony ručně vybrané naším týmem.","templatesDescription":"Procházejte a najděte šablonu výběrem typu designu, který chcete vytvořit, níže.","viewOBarSmooth":"Vyhlazování měřítka","account":"Účet","unlockPremiumMessage":"Odemkněte tuto šablonu","premiumTemplate":"Odemknout šablonu","premiumOneTime":"Zakoupit šablonu pro","recommended":"Doporučené","instagram-post":"Instagram příspěvek","instagram-story":"Příběh na Instagramu","facebook-post":"Facebook příspěvek","facebook-story":"Příběh na Facebooku","facebook-post-wide":"Široký příspěvek na Facebooku","facebook-ad-wide":"Široká reklama na Facebooku","facebook-cover":"Úvodní obrázek na Facebooku","facebook-event-cover":"Obálka události na Facebooku","facebook-group-cover":"Obálka skupiny na Facebooku","social-media-post":"Příspěvek na sociálních sítích","social-media-story":"Příběh na sociálních sítích","youtube-thumbnail":"Youtube náhled","youtube-channel-art":"Umění na YouTube","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Long pin na Pinterestu","twitter-post":"Příspěvek na Twitteru","twitter-cover":"Obálka Twitteru","linkedin-company-banner":"Společnost LinkedIn","linkedin-personal-banner":"Osobní LinkedIn","roblox":"Roblox oblečení","flyer":"Leták","business-card":"Vizitka","simple-collage":"Jednoduchá koláž","mask":"Maska","stretch":"Roztáhnout","spread":"Rozšíření","shrink":"Zmenšit","square":"Čtverec","hexagon":"Šestiúhelník","triangle":"Trojúhelník","cross":"Kříž","star":"Hvězda","heart":"Srdce","glimmer":"Glimmer","intensity":"Intenzita","quantity":"MNOŽSTVÍ","hollow":"Dutý","dualTone":"Dvojitý tón","mode":"Režim","paste":"Vložit","glitch":"Závada","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symetrický / nakloněný","focusRadial":"Radiální","focusLinear":"Lineární","focusLocked":"Zaostření funguje pouze na vrstvách obrázků, vyberte prosím jinou vrstvu!","softBlur":"Měkké rozostření","bokehBlur":"Rozostření pozadí","bokehShape":"Tvar rozostřeného pozadí","dispersion":"Rozptyl","dispersionLocked":"Rozptyl funguje pouze na vrstvách obrázků, vyberte prosím jinou vrstvu!","dispersionCreateMask":"Nejprve oblast zamaskujte!","blendModeLighter":"Světlejší","historyFocus":"Zaostření","historyDispersion":"Rozptyl","headerPricing":"Ceny a zkušební verze zdarma","genericNoResult":"Nebyl nalezen žádný výsledek, proveďte další vyhledávání.","selectionEmpty":"Nic ve výběru","viewOBarAccent":"Akcentní barva","viewOBarWorkspace":"Barva pracovního prostoru","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple"}
Pixlr M

Pixlr X je určen pro stolní počítače. Jste buď na mobilním zařízení, nebo je okno prohlížeče méně než 650px široké. Doporučujeme používat mobilní webový editor fotografií nebo zvětšit okno prohlížeče.

Použít mobilní editor Ignorovat a zavřít