By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookiepolitik. ACCEPTER ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Dråbe skygge","historyMosaic":"Mosaik","historyPixelate":"Opbrydning","historyFringe":"Frynser","historyDehaze":"Dehaze","historyGlamour":"Glans","historyBloom":"Flor","historyVignette":"Vignet","historyGrain":"Kornet","historyDenoise":"Fjern støj","historySmooth":"Glat","historyGaussian":"Gaussian slør","historyBlur":"Slør","historyClarity":"Klarhed","historySharpen":"Skærpe","historyInvert":"Inverter","historyDesaturate":"Afmæt","historyPosterize":"Farvereduktion","historyThreshold":"Grænseværdi","historyWhite":"Hvid","historyBlack":"Sort","historyLevels":"Niveauer","historyCurves":"Kurver","historyExposure":"Eksponering","historyLookup":"Farveopslag","historyBalance":"Farvebalance","historyVibrance":"Livlighed","historyHueSaturation":"Nuance & mætning","historyTemperatureTint":"Temperatur & farvetone","historyBrightnessContrast":"Lysstyrke & kontrast","historyAuto":"Auto justering","historyStroke":"Streg","historySelectionInvert":"Invertere udvalget","historySelectionPixels":"Vælg pixels","historySelectionAll":"Vælg alle","historySelectionMove":"Flyt valg","historyDeselect":"Fravælg","historyRotate":"Roter","historyFlip":"Vend","historyOrder":"Lagrækkefølge","historyMerge":"Merge lag","historyMaskInvert":"Inverter maske","historyMask":"Maske","historyCanvasResize":"Størrelse på lærred","historyImageResize":"Skift billedstørrelse","historyBackground":"Baggrund","historyStraighten":"Rette ud","historyEraser":"Viskelæder","historyPen":"Pen","historyTemper":"Svanp","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detaljer","historyCrop":"Beskær","historyClone":"Klon","historyDraw":"Tegne","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Væg","historyTextChange":"Textændring","historyTextSettings":"Textindstillinger","historyLiquify":"Blødgør","historyHealInfill":"Heal fyld","historyHealPatch":"Heal patch","historyFill":"Fyld","historyLayerLocked":"Frigør / lås lag","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Skygge","historyDistort":"Forvræng","historyArrange":"Arranger","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"Juster","historyEffect":"Effekt","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Baggrund","historyTextOutline":"Omrids","historyTextShadow":"Skygge","historyTextItalic":"Kursiv","historyTextBold":"Fremhævet","historyTextUppercase":"Store bogstaver","historyTextAlign":"Juster","historyTextFont":"Skrifttype","historyTextSize":"Størrelse","historyLayerName":"Lag navn","historyLayerVisible":"Syndlighed","historyLayerBlendMode":"Blandingstilstand","historyLayerOpacity":" Gennemsigtighed","historyClear":"Ryd","historyDeletetext":"Slet text","historyDuplicatetext":"Dupliker text","historyPastetext":"Indsæt tekst","historyAddtext":"Tilføj tekst","historyDeleteelement":"Slet element","historyDuplicateelement":"Dupliceret element","historyAddelement":"Tilføj element","layerFlattenImage":"Flad billede","layerMergeVisible":"Merge synlig","layerMergeDown":"Merge ned","blendModeLuminosity":"lysstyrke","blendModeColor":"Farve","blendModeSaturation":"Mætning","blendModeHue":"Nuance","blendModeExclusion":"Undtagelse","blendModeDifference":"Forskel","blendModeSoftLight":"Blød lys","blendModeHardLight":"Hårdt lys","blendModeColorBurn":"Farveforbrænding","blendModeColorDodge":"Farveafvigelse","blendModeLighten":"Lyse op","blendModeDarken":"Formørke","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Skærm","blendModeMultiply":"Multiplicere","blendModeNone":"Ingen","viewOBarDel":"Slet lag","viewOBarDup":"Duplikatlag","viewOBarLightUI":"Let ui tilstand","viewOBarSnap":"Klik på guiderne","viewOBarShowGu":"Vis guids","viewOBarSet":"Indstillinger","viewOBarZoomOut":"Zoome ud","viewOBarZoomIn":"Zoom ind","viewOBarMD":"Gå ned","viewOBarMU":"Gå op","viewOBarZ3X":"3x zoom (ctrl + 3)","viewOBarZ1X":"Pixels (ctrl + 1)","viewOBarFill":"Fyldskærm (ctrl + 2)","viewOBarFit":"Fit skærm (ctrl + 0)","viewOBarNav":"Navigere","layerSettings":"Lag Indstillinger","hasCutout":"Har maske","documentActions":"Dokument handlinger","historyDuplicate":"Duplikere","historyUnpin":"Frigør","historyPin":"Pin","historyDelete":"Slette","historyClearConfirm":"Vil du virkelig rydde historien?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook dækning","sizeInstagramStory":"Instagram historie","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra hd","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Fuld HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web små","pinnedProjects":"Fastgjorte projekter","clearHistory":"Ryd historie","noHistory":"Der er ingen billeder i din historie. Venligst","backToEditor":"Tilbage til editor","addCurrent":"Tilføj nutidig","stockSearch":"Søg i inventar","createNew":"Opret nyt","history":"Historie","dropFile":"Slip for at åbne filen","openExamples":"Du kan også begynde at redigere med et af vores billeder nedenfor.","openDragClip":"Du kan også trække og slippe filer eller indsætte fra udklipsholderen for at åbne.","loadURL":"Indlæs url","openImage":"Åben billede","sinceNow":"Lige nu","sinceMinutes":"%d minutter siden","sinceMinute":"En minute siden","sinceHours":"%d timer siden","sinceHour":"En time siden","sinceDays":"%d dage siden","sinceDay":"En dag siden","shadows":"Skygge","contrast":"Kontrast","brightness":"Lysstyrke","tint":"Toning","temperature":"Temperatur","saturation":"Mætning","vibrance":"Livlighed","sharpen":"Skærpe","layerCreated":"Lag oprettet","noCutout":"Ingen maske","straighten":"Rette ud","invert":"Inverter","dialogAiCutoutTitle":"AI Mask","dialogSaveCalculate":"..beregning","dialogSaveImageHeight":"Billedhøjde","dialogSaveImageWidth":"Billedbredde","dialogSaveHigh":"Høj","dialogSaveMed":"Mellem","dialogSaveLow":"Lav","dialogSaveFileType":"Filtype","dialogSaveName":"Filnavn","dialogSaveTitle":"Gem billede","dialogResizeCropWarning":"Når du ændrer størrelse, nulstilles et hvilket som helst aktivt beskæringsværktøj, beskæring af lag kan forekomme, hvis den nye lærredstørrelse er mindre.","dialogResizeAnchor":"Ankerpunkt","dialogResizeRelative":"Relativ ændring","dialogResizeApplyAll":"Ved anvendelse af størrelse skaleres alle lag.","dialogResizeContrain":"Begræns proportioner","dialogResizeCanvasTitle":"Ændre størrelse på lærred","dialogResizeImageTitle":"Ændre størrelse på billede","dialogPreResizeMaxSize":"Max% d px","dialogPreResizeExif":"Roter automatisk baseret på exif","dialogPreResizeInfo2":", ændre størrelsen på det, før du begynder at redigere for at gemme i hukommelsen og minimere forsinkelse.","dialogPreResizeInfo1":"Det valgte billede er meget stort","dialogPreResizeTitle":"Forstør billede","dialogOpenURLHeadline":"Billed URL","dialogOpenURLTitle":"Åbn billedets URL","dialogLoadError":"Der gik noget galt ved indlæsning af billedet .. prøv igen senere ...","dialogLoadLoadingFrom":"Indlæser %s fra %s ...","dialogLoadPrepare":"forbereder ...","dialogLoadTitle":"Indlæser","dialogChoiceHeadline":"Vil du tilføje billedet som et lag i det aktuelle dokument eller oprette et nyt?","dialogChoiceTitle":"Åbn billedet","dialogAddLayerHL":"Vælg hvilken type lag der skal tilføjes","dialogAddLayerTitle":"Tilføj lag","offsetY":"Offset y","offsetX":"Offset x","maximize":"Maximere","minimize":"Minimere","fill":"Fyld","fit":"Tilpas","canvas":"Lærred","tolerance":"Tolerance","reset":"Nulstil","density":"Tæthed","strength":"Styrke","download":"Hent","advanced":"Avanceret","left":"Venstre","top":"Top","hidden":"Skjult","visible":"Synlig","layers":"Lag","layer":"Lag","shape":"Form","color":"Farve","erase":"Slet","back":"Tilbage","blur":"Sløre","paint":"Male","brush":"Pensel","aspect":"Aspekt","tool":"Værktøj","angle":"Vinkel","drawing":"Tegning","empty":"Tom","draw":"Tegne","text":"Tekst","font":"Skrifttype","quality":"Kvalitet","spikes":"Pigge","source":"Kilde","step":"Trin","feather":"Fjer","opacity":"Opacitet","image":"Billede","transparency":"Gennemsigtighed","softness":"Blødhed","size":"Størrelse","loading":"Indlæser","load":"Indlæs","open":"Åbn","save":"Gem","loadMore":"Indlæs mere","search":"Søg","template":"Skabelon","create":"Skabe","background":"Baggrund","max":"Max","blendMode":"Blendtilstand","original":"Original","close":"Lukke","cancel":"Afbestille","ok":"Okay","amount":"Beløb","apply":"anvende","height":"Højde","width":"Bredde","untitled":"Unavngivet","name":"Navn","frequency":"Frekvens","locked":"Låst","historyCut":"Klip","historyTransform":"Omdannelse","historyReplace":"Farve udskiftes","historyOpen":"Åben","toolKB":"Tastaturgenvej","toolArrange":"Arranger","toolArrangeDesc":"Flyt, transformer og skift lagindstillinger.","toolMarquee":"Marquee udvalg","toolMarqueeDesc":"Opret markeringer med firkant og cirkel værktøjet.","toolLasso":"Lasso udvalg","toolLassoDesc":"Brug frihånd, polygon, bezier eller magnetisk lasso til at foretage et udpluk.","toolWand":"Væg udvalg","toolWandDesc":"Brug tryllestaven til at vælge områder med lignende farver.","toolCrop":"Beskæring","toolCropDesc":"Trimning, beskæring og retning af lærredet i henhold til et frit eller fast aspekt.","toolCutout":"Udskæring / maske","toolCutoutDesc":"Masker områder og / eller fjern baggrunde, klipp objekter eller beskær / trimm individuelle lag.","toolLiquify":"Blødgør","toolLiquifyDesc":"Vokse, skrumpe og skubbe dele af billedet. Brug Blødgør til at foretage subtile justeringer af portrætter og andre billeder.","toolHeal":"Heal","toolHealDesc":"Fjern pletter, uønskede genstande, pletter og rens billeder.","toolClone":"Klon","toolCloneDesc":"Tegn og kopier fra andre områder i et billede.","toolDetail":"Slør / skærp / udtværv","toolDetailDesc":"Tegn over områder i billedet for at skærpe, sløre eller udtømme detaljer.","toolToning":"Undvig / brænde","toolToningDesc":"Frisk op eller formørk områder af billedet for at fremhæve mørke områder eller formindske lysområder.","toolTemper":"Svamp / farve","toolTemperDesc":"Tegn livlighed, mætning eller temperatur i lokale områder for at fremhæve eller reducere farver.","toolPen":"Pen","toolPenDesc":"Brug forskellige typer af kreative kuglepenne, såsom web, farveblyanter, blæk og hale til at skrive og tegne.","toolDraw":"Tegn","toolDrawDesc":"Tegn og skrible med forskellige børster og farver.","toolEraser":"Viskelæder","toolEraserDesc":"Slet dele af et billede med en pensel, brug udskæringsværktøjet til et finere resultat.","toolFill":"Fyld","toolFillDesc":"Fyld hele områder med en enkelt farve.","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Opret blandinger med forskellige farver og transparenter.","toolReplace":"Farve udskiftning","toolReplaceDesc":"Skift en farve i et område til en anden ved at tegne den over.","toolShape":"Form","toolShapeDesc":"Tegn forskellige former som firkanter, cirkler og linjer.","toolAddText":"Tekst","toolAddTextDesc":"Tilføj nyt tekstlag","toolPicker":"Udvælg","toolPickerDesc":"Vælg farver fra billedet","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Zoom ind eller ud af billedet for at fokusere på forskellige dele.","toolHand":"Hand / Sving","toolHandDesc":"Flyt det synlige område","colorSwitch":"Skifte farver (X)","titleFile":"Fil","titleEdit":"Redigere","titleImage":"Billede","titleLayer":"Lag","titleSelect":"Vælg","titleAdjustment":"Justering","titleFilter":"Filter","titleView":"Se","titleHelp":"Hjælp","titleNewImage":"Nyt billede","titleOpenImage":"Åben billede","titleOpenURL":"Åbn billede url","titleStockSearch":"Søg i inventar","titleSave":"Gem","titlePrint":"Print","titleClose":"Luke","titleUndo":"Fortryd","titleRedo":"Gentag","titleCut":"Klip","titleCopy":"Kopier","titleClear":"Slet","titlePaste":"Sæt ind","titleFreeTransform":"Fri omdannelse","titleFreeDistort":"Fri forvrængning","titleTransform":"Omdannelse","titleRotateLeft":"Drej til venstre / ccw","titleRotateRight":"Drej til højre / cw","titleFlipHorizontal":"Vend vandret","titleFlipVertical":"Vend lodret","titleStroke":"Streg","titleFill":"Fyld","titleImageSize":"Billedestørrelse","titleCanvasSize":"Lærred størrelse","titleImageRotation":"Billedrotation","titleCrop":"Beskæring","titleTrim":"Trimning","titleNewLayer":"Nyt Lag","titleDuplicateLayer":"Dupliker atlag","titleImageLayer":"Tilføj billede som lag","titleElementLayer":"Tilføj elementlag","titleURLLayer":"Tilføj URL som lag","titleDeleteLayer":"Slet lag","titleRasterizeLayer":"Raster tekst / element","titleLayerUp":"Bring frem / op","titleLayerDown":"Send baglæns / nedad","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Vælg alle","titleSelectPixels":"Vælg pixel","titleSelectDeselect":"Fravælg","titleSelectInvert":"Invertere valg","titleAutoAdjust":"Autojustering","titleBrightnessContrast":"Lysstyrke & kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatur & farvetone","titleHueSaturation":"Nuance & mætning","titleVibrance":"Livlighed","titleColorBalance":"Farvebalance","titleColorLookup":"farveopslag","titleExposure":"Eksponering","titleCurves":"Kurver","titleLevels":"Niveauer","titleThreshold":"Grænseværdi","titlePosterize":"Farvereduktion","titleDesaturate":"Afmæt","titleInvert":"Inverter","titleEffectLibrary":"Effektbibliotek","titleSharpen":"Skærpe","titleClarity":"Klarhed","titleBlur":"Slør","titleGaussianBlur":"Gaussisk slør","titleSmooth":"Glat","titleGrain":"Kornet","titleNoise":"Tilføj støj","titleDenoise":"Fjern støj","titleVignette":"vignet","titleBloom":"flor","titleGlamour":"Glans","titleDehaze":"dehaze","titleInnerGlow":"Indre glød","titleOuterGlow":"Ydre glød","titleOutline":"Omrids","titleInnerShadow":"Indre skygge","titleDropShadow":"Dråbe skygge","titleFringe":"frynser","titlePixelate":"Opbrydning","titleMosaic":"mosaik","titleHalftone":"Halvtone","titleStrokeOutline":"Streg / Omrids","titleZoomIn":"Zoom ind","titleZoomOut":"Zoom ud","titleFitScreen":"Tilpas skærm","titleFillScreen":"Fyld skærm","titleToggleFullScreen":"Skift fuldskærm","titleToggleLightDarkMode":"Skift lys / mørk tilstand","titleKeyboardShortcuts":"Tastaturgenveje","titleColorPicker":"Farvevælger","titleAddElement":"Tilføj element","titleToolSettings":"Værktøjsindstillinger","titleAlignCase":"Juster & sag","add":"Tilføje","smudge":"Smøre","target":"Mål","removeStop":"Fjern Stop","compare":"Sammenlign (Hold ned)","paste":"Indsæt","noPaste":"intet at indsætte","emptyPaste":"Tom! Prøv ctrl+v!","emptyPasteGlobal":"intet at indsætte","overlay":"overlay","sticker":"Klistermærke","premium":"(PREMIUM)","red":"Rød","green":"Grøn","blue":"Blå","range":"Rækkevidde","midtones":"Mellemtoner","highlights":"Highlights","preserveLuminosity":"Bevar lysstyrken","radius":"Radius","threshold":"Grænseværdi","colorize":"Farvelæg","lineSpace":"Linjeafstand","letterSpace":"Bogstavplads","addText":"Tilføj text","alignLeft":"Juster venstre","alignCenter":"Juster centrum","alignRight":"Juster højre","uppercase":"Store bogstaver","bold":"Fremhævet","italic":"Kursiv","full":"Fuld","line":"Linje","word":"Ord","outline":"Omrids","shadow":"Skygge","fixed":"Fast","free":"Fri","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetisk","rotateLeft":"Drej til venstre","rotateRight":"Drej til højre","flipVertical":"Vend lodret","flipHorizontal":"Vend vandret","duplicate":"Dupliker","delete":"Slet","transform":"Omdan","distort":"Forvræng","rasterize":"Grid","edit":"Rediger","settings":"Indstillinger","styles":"Styles","addNew":"Tilføj ny","unlock":"Lås op","aligned":"Justeret","mode":"mode","method":"Metode","variant":"Variant","restore":"Gendan","ratio":"forhold","extract":"Uddrag","constraint":"Begrænsninger","contiguous":"Sammenhængende","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"Tip fjernet","addToCutout":"Føj til maske","removeFromCutout":"Fjern fra masken","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Bland","stroke":"Streg","type":"Type","radial":"Radial","linear":"Linear","patch":"lappe","infill":"Opfyldning","push":"Skube","enlarge":"Forstørre","shrink":"Formindske","swirlRight":"Swirl til højre","swirlLeft":"Swirl til venstre","rectangle":"Rektangel","roundedRect":"Rundet rektangel","ellipse":"Ellipse","circle":"Cirkel","triangle":"Trekant","star":"Stjerne","heart":"Hjerte","plus":"Plus","minus":"Minus","lighten":"Lys op","darken":"Formørk","main":"Hoved","alter":"Ændre","increase":"Øge","decrease":"Formindske","logInNow":"Log ind nu","preserveTransparency":"Bevar gennemsigtighed","neverAskMeAgain":"Spørg mig ikke om dette igen","autoSelectLayer":"Vælg automatisk lag","alwaysShowTransform":"Vis altid ondannelsen","showGuides":"Vis guides","snapToGuides":"Klik på guiderne","loremIpsum":"Lorem ipsum .. din tekst her ..","selectSource":"Vælg kilde","newSelection":"Nyt valg","addToSelection":"Føj til udvalg (shift)","removeFromSelection":" Fjern fra udvalg (ctrl)","highQualityPreview":"Høj kvalitets forhåndsvisning","sampleAllLayers":"Prøv alle lag","elementPremiumDesc":"Dette er et premiumelement!","addCurvesControlDesc":"Dobbeltklik for at tilføje eller fjerne et kontrolpunkt.","viewArrangeActiveSelection":"Aktivt valg, kan ikke ændre tekst eller elementlag.","viewArrangeLayerLocked":"Lag er låst denne position, lås op for at aktivere transformeringer.","viewArrangeNoLayer":"Intet lag (eller tomt lag), vælg et lag i højre laglinje.","viewCloneNoLayer":"Klon fungerer kun på billedlag, vælg et andet lag.","viewCloneSourceTooltip":"Vælg kilde eller male (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Vælg et billedlag eller rasteriseret tekst / element for at oprette en maske på.","viewCutoutShape":"Formmaske","viewCutoutMagic":"Magisk maske","viewCutoutDraw":"Tegn maske","viewCutoutLasso":"Lasso maske","viewDetailNoLayer":"Sløring / skærpning og udtværing fungerer kun på billedlag (eller ikke-tomme lag), vælg et andet lag.","viewDrawNoLayer":"Vælg et billedlag på laglisten eller tilføj et nyt tomt lag","viewEraserNoLayer":"Du kan kun slette fra billedlaget. Vælg et andet lag.","viewFillNoLayer":"Fyld fungerer kun på billedlaget, vælg et andet lag.","viewGradientNoLayer":"Gradient fungerer kun på billedlag, vælg et andet lag.","viewHandDesc":"Klik og træk for at flytte visningen.","viewHealNoLayer":"Heal fungerer kun på billedlaget, vælg et andet lag.","viewLiquifyNoLayer":"Blødgør fungerer kun på billedlag, vælg et andet lag.","viewShapeNoLayer":"Vælg et billedlag i laglisten, eller tilføj et nyt tomt lag","viewPenNoLayer":"Pen fungerer kun på billedlag, vælg et andet lag.","viewToningNoLayer":"Toning fungerer kun på billedlag (eller ikke-tomme lag), vælg et andet lag.","viewTemperNoLayer":"Temper fungerer kun på billedlag (eller ikke-tomme lag), vælg et andet lag.","viewReplaceNoLayer":"Vælg et billedlag fra listen, eller tilføj et nyt tomt lag.","viewReplaceMatchLight":"Match målets lyshed","viewPickerShades":"Skygger","viewPickerTriadic":"Triadisk","viewPickerTetradic":"Tetradisk","viewPickerAnalogous":"Analogt","viewPickerComplement":"Komplement","viewPenPlain":"Almindeligt","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallel","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Shaded","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Crayon","viewPenInk":"Blæk","viewCropPreset":"Forindstillet","viewCropNone":"Ingen","viewCropFixed":"Fast forhold:","viewCrop1x1":"1: 1 (firkantet)","viewCrop4x3":"4: 3 (monitor)","viewCrop16x9":"16: 9 (widescreen)","viewCrop3x1":"3: 1 (panorama)","viewCrop3x2":"3: 2 (35 mm film)","viewCrop21x9":"21: 9 (cinemascope)","viewCrop32x9":"32: 9 (super ultra bred)","viewCropOutput":"Output størrelse:","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCropFBCover":"facebook dækning","viewCropFBPost":"facebook indlæg","viewCropFBAd":"facebook annonce","viewCropInstaProfile":"Instragram profil","viewCropInstaPost":"instagram stolpe","viewCropInstaStory":"Instagram historie","viewCropTwitProfile":"twitter profil","viewCropTwitHeader":"twitter header","viewCropTwitImage":"Twitter billede","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitAd":"Twitter annonce","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropYTChannelArt":"youtube kanalgrafik","viewCropYTThumb":"youtube tommelfinger","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"web små 1280x800","viewCropWebCommon":"web fælles 1366x768","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"papir a4","viewCropPaperA5":"papir a5","viewCropPaperA6":"papir a6","viewCropPaperLet":"papir brev","historyHalftone":"Halvtone","historyNoise":"Støj","historyInnerGlow":"Indre glød","historyOuterGlow":"Ydre glød","titleHighlightsShadows":"Fremhævninger & skygger","copy":"Kopier","hue":"Nuance","lightness":"Lys","duplicated":"Duplikeret","deleted":"Slettet","noMerger":"Ingen merging","layersMerged":"Lagene blev merged","imageFlattend":"Fladtrykt billede","noRasterization":"Ikke en tekst / element","layerRasterized":"Rasteriseret lag","selectionEmpty":"Intet i udvalget","noLayerSelected":"Intet lag valgt","notAImageLayer":"Ikke et billedlag","historyHighlightsShadows":"Highlights & skygger","photoEditorHome":"Fotoredigering Pixlr hjem","xForExpress":"Pixlr X til Express","eForEditor":"Pixlr E til Editor","pricingPlan":"Prisfastsættelse","hiUser":"Hej","logout":"Log ud","login":"Log ind","loginEditor":"log ind til photo editor","mySubscription":"Mit abonnement","eTitle":"Mit abonnement","eMetaDesc":"På udkig efter avancerede fotoredigeringsfunktioner lige i din browser er Pixlr E den næste generations fotoredigeringsprogram! Ingen installation og registrering kræves. Brug gratis på desktop, tablets og telefoner.","eMetaSiteName":"Photo Editor: Pixlr.com - gratis billedredigering online","strokeOutlineOnly":"Kun kontur","titlePreferences":"Indstillinger","titleEditText":"Rediger tekst","titleSelectSave":"Gem valg","titleSelectRestore":"Gendan valg","titleDetails":"Detaljer","titleZoomBlur":"Zoom slør","titleSelectConvert":"Konverter til maske","titleLayerAddMask":"Tilføj maske","titleLayerApplyMask":"Påfør maske","titleLayerDeleteMask":"Fjern maske","titleLayerResetMask":"Nulstil maske","titleLayerInvertMask":"Inverter maske","titleLayerMoreMask":"Flere masker","titleLayerExtractMask":"Ekstraher masken som lag","titleLayerConvertMask":"Konverter maske til valg","clear":"Ryd","punchout":"Slå ud","bezier":"Bezier","maskApplied":"Mask anvendt","selectionSaved":"Valg gemt","viewArrangeSelection":"Aktivt valg, træk for at flytte / klippe det valgte område.","viewCutoutGradient":"Gradient maske","viewOBarAskPrerezise":"Bed om at ændre størrelsen på billedet","viewOBarAskLayertype":"Spørg","historySelectionRestore":"Gendan valg","historySelectionCut":"Klip med valg","historySelectionCopy":"Kopier med valg","historyZoom":"Zoom slør","historyConvertMaskToSelection":"Konverter til valg","historyConvertSelectionToMask":"Konverter til maske","historyApplyMask":"Påfør maske","border":"Grænse","continue":"Forsæt","titleBrowseElements":"Gennemse elementer","unlocked":"Låst op","viewOBarLockUnlockLayer":"Lås / lås op lagets position","viewOBarShowHideLayer":"Vis / skjul lag","titleBevel":"Facet","elevation":"forhøjning","depth":"Dybde","dialogBevelHighColor":"Highlight farve","dialogBevelShadowColor":"Skygge farve","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacitet","dialogBevelShadowOpacity":"Skygge opacitet","historyBevel":"Facet","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr","titleSobel":"Find edges","titleScanlines":"Scanlines","newSize":"New size","vertical":"Vertical","sizeWeb":"Web","historySobel":"Find edges","historyScanlines":"Scanlines","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Abonnement","username":"Brugernavn","language":"Sprog","password":"Adgangskode","changePassword":"Skift adgangskode","newsletter":"Nyhedsbrev","receiveNewsletter":"Modtag nyhedsbrev fra Pixlr","myAccount":"Min Konto","myDownloads":"Mine downloads","creatorDashboard":"Skaber Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ACCEPTER","licenseAgreement":"Licensaftale","termsOfUse":"Betingelser for brug","privacyPolicy":"Fortrolighedspolitik","cookiePolicy":"Cookiepolitik","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Define an area to place an image and cut it to a variety of shapes, the placed image is auto scaled and cropped to fit. Frames are an essential part of creating re-usable Templates.","titleAddImage":"Tilføj billede","titleChangeImage":"Change image","titleExport":"Export","titleExportTemplate":"Export Template","titleQuickExportImage":"Quick export image as PNG","titleQuickExportLayer":"Quick export layer as PNG","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleRemoveFrameImage":"Remove image","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Glitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","id":"id","component":"Component","working":"Working","pixel":"Pixel","percent":"Percent","scale":"Scale","none":"Ingen","pos":"Pos","position":"Position","frame":"Frame","design":"Design","custom":"custom","colors":"Colors","element":"Element","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"Layer Added","addFrame":"Add frame","toggle":"Toggle","gradient":"Gradient","pattern":"Mønster","setImage":"Set image","distance":"Distance","direction":"Direction","flip":"Vend","overlap":"Overlap","rotate":"Roter","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"One vector shape per layer","viewAll":"Se Alle","historyProjects":"Latest projects","templates":"Skabeloner","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document).","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"Fylde","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Omrids","historyOpenimage":"Åben billede","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Tilføj billede","historyPasteimage":"Indsæt billede","historyExtractimage":"Exporter billede","historyDuplicateimage":"Dupliker billede","historyAddemptyimage":"Tilføj lag","historyNewemptyimage":"Nyt billede","historyDeleteimage":"Slet billede","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyRasterizetext":"Rastericeret tekst","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rastericeret element","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyTextLetterspace":"Bogstavplads","historyTextLinespace":"Linjeafstand","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"Billede","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyFrameShape":"Form","historyFrameShadow":"Skygge","historyFrameOutline":"Omrids","historyFrameSettings":"Frame settings","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Interference","historyPolarCoordinates":"Polar Coordinates","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","titleTogglePreview":"Toggle preview mode","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term save it as PXZ (Pixlr document).","historyShapeShadow":"Skygge","historyTextFill":"Fylde","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","feedback":"tilbagemeldinger","help":"Hjælp","tutorials":"Tutorials","templatesAreNew":"Templates are new to Pixlr 2021, we are working hard on creating stunning templates in all forms and sizes for you to use, this is just a preview."}