By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookiepolitik. ACCEPTER ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Flad billede","layerMergeVisible":"Merge synlig.","layerMergeDown":"Merge ned (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Lysstyrke","blendModeColor":"Farve","blendModeSaturation":"Mæthed","blendModeHue":"Nuance","blendModeExclusion":"Undtagelse","blendModeDifference":"Forskel","blendModeSoftLight":"Soft-lys","blendModeHardLight":"Hard-lys","blendModeColorBurn":"Farve-burn","blendModeColorDodge":"Farve-dodge","blendModeLighten":"Lysere","blendModeDarken":"Formørke","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"skærm","blendModeMultiply":"Multiplicere","blendModeNone":"Ingen","viewOBarZoomOut":"Zoom ud","viewOBarZoomIn":"Zoom ind","viewKeyboardP":"Egenskaber","viewDrawPenTool":"penneværktøjet","viewDrawEraserTool":"Viskelæder tool","viewCropPaperLet":"papir brev","viewCropPaperA6":"papir a6","viewCropPaperA5":"papir a5","viewCropPaperA4":"papir a4","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"web fælles 1366x768","viewCropWebSmall":"web små 1280x800","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"youtube tommelfinger","viewCropYTChannelArt":"youtube kanalgrafik","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropTwitAd":"Twitter annonce","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitImage":"Twitter billede","viewCropTwitHeader":"twitter header","viewCropTwitProfile":"Twitter profil","viewCropInstaStory":"Instagram historie","viewCropInstaPost":"instagram stolpe","viewCropInstaProfile":"Instragram profil","viewCropFBAd":"facebook annonce","viewCropFBPost":"facebook indlæg","viewCropFBCover":"facebook dækning","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32: 9 (super ultra bred)","viewCrop21x9":"21: 9 (cinemascope)","viewCrop3x2":"3: 2 (35 mm film)","viewCrop3x1":"3: 1 (panorama)","viewCrop16x9":"16: 9 (widescreen)","viewCrop4x3":"4: 3 (monitor)","viewCrop1x1":"1: 1 (firkantet)","viewCropFixed":"Fast forhold:","viewCropNone":"Ingen","clarity":"Klarhed","dialogSaveName":"Filnavn","dialogAddLayerHL":"Vælg hvilken type lag der skal tilføjes","dialogAddLayerTitle":"Tilføj lag","empty":"Tom","viewOBarDel":"Slet lag","viewOBarDup":"Dupliker lag","viewOBarLightUI":"Let ui tilstand","viewOBarSnap":"Klik på guiderne","viewOBarShowGu":"Vis guides","viewOBarSet":"Indstillinger","viewOBarMD":"Gå ned","viewOBarMU":"Gå op","viewOBarZ3X":"3x zoom (ctrl + 3)","viewOBarZ1X":"Aktuelle Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fyld skærm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Tilpas skærm (ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigere","viewMenuAddImg":"Tilføj billede","viewMenuAddElm":"Tilføj element","viewMenuDrawing":"Tegning","viewMenuRetouch":"Retoucher","viewMenuLiquify":"Blødgør","viewMenuEffect":"Effekt","viewMenuAdjust":"Juster","viewMenuCutout":"Skåret ud","viewMenuCrop":"Beskære","viewMenuArrange":"Arranger","viewTopBarRedo":"Gentag","viewTopBarUndo":"Fortryd","viewTopBarFB":"tilbagemeldinger","viewRetouchLight":"Lys","viewRetouchMid":"mid","viewRetouchDark":"Mørke","viewRetouchRange":"Rækkevidde","viewRetouchDarken":"Formørke","viewRetouchLighten":"Lys op","viewRetouchSharpen":"Skærpe","viewRetouchBlur":"Slør","viewRetouchAlign":"Justered","viewRetouchMode":"mode","viewRetouchHQ":"Høj Hvalitet","viewRetouchInfill":"Fylde","viewRetouchPatch":"lappe","viewRetouchMethod":"Metode","viewRetouchToning":"Undgå / brænde","viewRetouchDetail":"Skærpe / Slør","viewRetouchClone":"klon stempel","viewRetouchHeal":"Heal / Reparer","viewRetouchLocked":"Retouchering fungerer kun på billedlag, vælg et andet lag.","viewRetouchTitle":"retouchere","viewLoadTitle":"Indlæser","viewLiquifyErase":"Gendan","viewLiquifySwirlCCW":"Swirl til venstre","viewLiquifySwirlCW":"Swirl til højre","viewLiquifyShrink":"Formindsk","viewLiquifyGrow":"Forstørre","viewLiquifyMove":"Skub","viewLiquifyLocked":"Du kan kun blodgøre billedlag, vælg et andet lag!","viewLiquifyTitle":"Blødgør","viewKeyboardMoveShift":"Hold shift nede til at gå 10px","viewKeyboardMoveRight":"Højre","viewKeyboardMoveLeft":"Venstre","viewKeyboardMoveDown":"Ned","viewKeyboardMoveUp":"Op","viewKeyboardMoveLayer":"Flyt lag (position)","viewKeyboardCtrlY":"redo","viewKeyboardCtrlZ":"Fortryd","viewKeyboardI":"Tilføj billede","viewKeyboardO":"Tilføj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Tegne","viewKeyboardR":"Retoucher","viewKeyboardE":"Effekt","viewKeyboardA":"Juster","viewKeyboardK":"Skåret ud","viewKeyboardC":"Beskær","viewKeyboardV":"Arranger","viewKeyboardSpacebar":"Panorering / Flyt","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fyld","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom Tilpasning","viewKeyboardCtrlM":"Zoom Ud","viewKeyboardCtrlP":"Zoom Ind","viewKeyboardDEL":"Slet Layer","viewKeyboardESC":"Luk Tool","viewKeyboardCtrlQ":"Luk","viewKeyboardCtrlS":"Gem","viewKeyboardTitle":"Tastaturgenveje","viewEffectLocked":"Kun billedlag kan have effekter, vælg et andet lag!","viewEffectTitle":"Effekt","viewDrawLocked":"Du kan kun tegne på billedlag!","viewDrawDelete":"Slet","viewDrawLineColor":"Linjefarve","viewDrawLine":"Linjeform","viewDrawHeart":"Hjerteform","viewDrawStar":"Stjerneform","viewDrawTriangle":"Trekantform","viewDrawCircle":"Cirkelform","viewDrawSquare":"Kvadratform","viewDrawShape":"Form","viewDrawShapeTool":"Form tool","viewDrawBrushTool":"Pensel tool","viewCutoutReset":"nulstille udskæring","viewCutoutInvert":"Inverter cutout","viewCutoutHint":"Tip fjernet","viewCutoutLine":"Linjeform","viewCutoutHeart":"Hjerteform","viewCutoutStar":"Stjerneform","viewCutoutTriangle":"Trekantform","viewCutoutCircle":"Cirkelform","viewCutoutSquare":"Kvadratform","viewCutoutShapeH":"Form","viewCutoutContigious":"Sammenhængende","viewCutoutMedium":"medium","viewCutoutLight":"Lys","viewCutoutNone":"Ingen","viewCutoutRemove":"Fjern","viewCutoutKeep":"Bevar","viewCutoutMode":"mode","viewCutoutLasso":"lasso udskæring","viewCutoutDraw":"Tegnet cutout","viewCutoutMagic":"Magisk cutout","viewCutoutShape":"Form cutout","viewCutoutTip":"Vælg et billedlag, eller en rastericeret tekst / elementlag for at oprette en udskæring på.","viewCutoutTitle":"skåret ud","viewCropReset":"Nutstil beskæring","viewCropTip":"Størrelsesaspektet ændrer størrelsen på billedet, når beskæringspanelet er lukket.","viewCropOutput":"Outputstørrelse:","viewCropPreset":"Forindstillet","viewCropRatio":"Forhold","viewCropAspect":"Vælg aspekt","viewCropFlipV":"Vend lodret","viewCropFlipH":"Vend vandret","viewCropRR":"Drej til højre","viewCropRL":"Drej til venstre","viewCropRotate":"Roter & vend","viewCropTitle":"Beskær","viewBottomBarSaveTT":"Gem (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Luk (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Gentag ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Fortryd ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Gentag","viewBottomBarUndo":"Fortryd","viewArrangeLocked":"Vælg et lag i lag bar på den højre hånd eller tilføj en ny tekst, billede eller element!","viewArrangeTip":"Lås lag op for at være i stand til at udføre transformationer.","viewArrangeUnlock":"Lås op","viewArrangeDelete":"Slet","viewArrangeDuplicate":"Duplikere","viewArrangeFlipV":"Vend lodret","viewArrangeFlipH":"Vend vandret","viewArrangeLockAspect":"Lock aspekt","viewArrangeTitle":"Arrangere","viewAdjustLocked":"Kun billedlag kan justeres, vælg et andet lag!","viewAdjustShadows":"Skygger","viewAdjustHightlight":"højdepunkt","viewAdjustToning":"toning","viewAdjustTitle":"Justere","viewAddTextDelete":"Slet tekst","viewAddTextBackgroundWord":"Ord","viewAddTextBackgroundLine":"Linje","viewAddTextBackgroundFull":"Fuld","viewAddTextCaseUpper":"Store bogstaver","viewAddTextAlignRight":"Højre justering","viewAddTextAlignCenter":"Centerjustering","viewAddTextAlignLeft":"Venstre justering","viewAddTextAlignNCase":"Juster & sag","viewAddLayerSelectType":"Vælg hvilken type lag der skal tilføjes","viewAddLayerTitle":"Tilføj lag","viewAddImageStock":"Lager","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"Gennemse","viewAddImageTitle":"Tilføj billede","viewAddElementDelete":"Slet element","viewAddElementSticker":"Tag","viewAddElementShape":"Form","viewAddElementBorder":"Grænse","viewAddElementOverlay":"overlay","viewAddElementFlipV":"Vend lodret","viewAddElementFlipH":"Vend vandret","viewAddElementRR":"Drej til højre","viewAddElementRL":"Drej til venstre","addCategory":"Tilføj %s","addElement":"Tilføj element","layerSettings":"Lagindstillinger","hasCutout":"Har udskæring","documentActions":"Dokument handlinger","historyDuplicate":"Dupliker","historyUnpin":"Frigør","historyPin":"Pin","historyDelete":"Slet","historyClearConfirm":"Vil du virkelig rydde historien?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"facebook dækning","sizeInstagramStory":"Instagram historie","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"ultra hd","sizeWeb1440":"web 1440p","sizeFullHD":"fuld HD","sizeWeb720":"web 720p","sizeWebSmall":"web små","pinnedProjects":"Fastgjorte projekter","clearHistory":"Ryd historie","noHistory":"Der er ingen billeder i din historie. Venligst","backToEditor":"Tilbage til editor","stockSearch":"Søg i inventar","addCurrent":"Tilføj nutid","createNew":"Lav ny","history":"Historie","openDragClip":"Du kan også trække og slippe filer eller indsætte fra udklipsholderen for at åbne.","loadURL":"Indlæs url","openImage":"Åben billede","sinceNow":"Lige nu","sinceMinutes":"%d minutter siden","sinceMinute":"En minut siden","sinceHours":"%d timer siden","sinceHour":"En time siden","sinceDays":"%d dage siden","sinceDay":"En dag siden","shadows":"Skygge","highlight":"højdepunkt","white":"Hvid","black":"Sort","contrast":"Kontrast","exposure":"Eksponering","brightness":"lysstyrke","hue":"Nuancer","tint":"Toning","temperature":"Temperatur","saturation":"Mæthed","vibrance":"Livlighed","mosaic":"Mosaik","glamour":"Glans","posterize":"Farvereduktion","bloom":"flor","pixelate":"Opbrydning","fringe":"frynser","vignette":"vignet","grain":"Kornet","dehaze":"dehaze","smooth":"Glat","sharpen":"Skærpe","layerCreated":"Lag oprettet","noCutout":"Ingen udskæring","letterSpacing":"bogstavsafstand","lineSpacing":"Linjeafstand","lineSize":"Linjestørrelse","straighten":"Rette ud","invert":"Inverter","dialogSaveCalculate":"..Igang med at beregne","dialogSaveImageHeight":"Billedhøjde","dialogSaveImageWidth":"Billedbredde","dialogSaveHigh":"Høj","dialogSaveMed":"Mellem","dialogSaveLow":"Lav","dialogSaveTitle":"Gem billede","dialogResizeCropWarning":"Når du ændrer størrelse, nulstilles et hvilket som helst aktivt beskæringsværktøj, nogle beskæring af lag kan forekomme, hvis den nye lærredstørrelse er mindre.","dialogResizeAnchor":"Ankerpunkt","dialogResizeRelative":"Relativ ændring","dialogResizeApplyAll":"Ved anvendelse af størrelsesændring skaleres alle lag.","dialogResizeContrain":"Begræns proportionerne","dialogResizeCanvasTitle":"Ændre størrelse på lærred","dialogResizeImageTitle":"Ændre størrelse på billede","dialogPreResizeMaxSize":"Max% d px","dialogPreResizeExif":"Roter automatisk baseret på exif","dialogPreResizeInfo2":", ændre størrelsen på det, før du begynder at redigere for at gemme i hukommelsen og minimere forsinkelse.","dialogPreResizeInfo1":"Det valgte billede er meget stort","dialogPreResizeTitle":"Forstør billede","dialogOpenURLHeadline":"Billede URL","dialogOpenURLTitle":"Åbn billedets URL","dialogLoadError":"Der gik noget galt ved indlæsning af billedet .. prøv igen senere ...","dialogLoadLoadingFrom":"Indlæser %s fra %s ...","dialogLoadPrepare":"forberede ...","dialogLoadTitle":"Indlæser","dialogChoiceHeadline":"Ønsker du at tilføje billedet som et lag i det aktuelle dokument eller oprette en ny ?","dialogChoiceTitle":"Åben billede","maximize":"Maximere","minimize":"Minimere","fill":"Fylde","fit":"Tilpasse","canvas":"Lærred","tolerance":"tolerance","reset":"Nulstil","density":"Tæthed","strength":"Styrke","download":"Hent","advanced":"Avanceret","left":"Venstre","top":"top","hidden":"Skjult","visible":"Synlig","layers":"Lag","layer":"Lag","shape":"Form","color":"Farve","erase":"Slet","back":"Tilbage","blur":"Slør","paint":"Male","brush":"Pensel","aspect":"Aspekt","tool":"værktøj","angle":"Vinkel","drawing":"Tegning","draw":"Tegne","text":"tekst","font":"Skrifttype","quality":"Kvalitet","spikes":"pigge","source":"Kilde","step":"Trin","opacity":"Opacitet","image":"Billede","transparency":"Gennemsigtighed","softness":"Blødhed","size":"Størrelse","loading":"Indlæs","load":"Indlæs","open":"Åbn","save":"Gem","loadMore":"Indlæs mere","search":"Søg","template":"Skabelon","create":"Oprette","background":"Baggrund","max":"max","blendMode":"Blandingstilstand","original":"original","cancel":"Annullere","ok":"Okay","amount":"Beløb","apply":"Anvende","height":"Højde","width":"Bredde","untitled":"unavngivet","name":"Navn","close":"Luk","preferences":"Instillinger","dialogSaveFileType":"Filtype","dialogAiCutoutTitle":"AI udskæring","spacing":"Mellemrum","dropFile":"Slip for at åbne filen","locked":"Låst","viewLiquifyHQPreview":" Høj kvalitet forhåndsvisning","viewMenuToggleHome":"Skift hjem","historyAddelement":"Tilføj element","historyDuplicateelement":"Dupliker element","historyDeleteelement":"Slet element","historyAddtext":"Tilføj tekst","historyPastetext":"Indsæt tekst","historyDuplicatetext":"Dupliker tekst","historyDeletetext":"Slet tekst","historyClear":"Ryd","historyCut":"Klip","historyLayerOpacity":"Lagets gennemsigtighed","historyLayerBlendMode":"Lagblandingstilstand","historyLayerVisible":"Lagets synlighed","historyLayerName":"Lagets navn","historyTextSize":"Størrelse","historyTextFont":"Skrifttype","historyTextAlign":"Juster","historyTextUppercase":"Store bogstaver","historyTextBold":"Fremhævet","historyTextItalic":"Kursiv","historyTextShadow":"Skygge","historyTextOutline":"Omrids","historyTextBackground":"Baggrund","historyText":"Tekst","historyEffect":"Effekt","historyAdjust":"Juster","historyArrange":"Arranger","historyDistort":"Forvræng","historyTransform":"Omdannelse","historyShape":"Form","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":" Lag låst / låst op","historyFill":"Fyld","historyHealPatch":"Heal patch","historyHealInfill":"Heal fyld","historyLiquify":"Blødgør","historyTextSettings":"Tekstindstillinger","historyTextChange":"Tekstændring","historyWand":"Væg","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Tegn","historyReplace":"Farve udskiftes","historyClone":"Klon","historyCrop":"Beskær","historyDetail":"Detailjer","historyToning":"Toning","historyTemper":"Svamp","historyPen":"Pen","historyEraser":"Viskelæder","historyStraighten":"Rette ud","historyBackground":"Baggrund","historyImageResize":"Skift billedstørrelse","historyCanvasResize":"Skift lærredets størrelse","historyMask":"Cutout / Maske","historyMaskInvert":"Cutout / Maske inverteret","historyMerge":"Merge lag","historyOrder":"Lagrækkefølge","historyFlip":"Vend","historyRotate":"Roter","historyDeselect":"Fravælg","historySelectionMove":"Flyt valg","historySelectionAll":"Vælg alle","historySelectionPixels":"Vælg pixels","historySelectionInvert":"Invertere valg","historyStroke":"Streg","historyAuto":"Auto justering","historyBrightnessContrast":"Lysstyrke & kontrast","historyBrightness":"Lysstyrke","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Temperatur & farvetone","historyTemperature":"Temperatur","historyTint":"Toning","historyHueSaturation":"Nuance & Mæthed","historyHue":"Nuance","historySaturation":"Mæthed","historyVibrance":"Livlighed","historyBalance":"Farvebalance","historyLookup":"Farveopslag","historyHighlightShadows":"Fremhæv & skygge","historyHighlight":"højdepunkt","historyShadows":"Skygger","historyExposure":"Eksponering","historyCurves":"Kurver","historyLevels":"Niveauer","historyBlack":"Sort","historyWhite":"Hvid","historyThreshold":"Grænseværdi","historyPosterize":"Farvereduktion","historyDesaturate":"Afmæt","historyInvert":"Inverter","historySharpen":"Skærpe","historyClarity":"Klarhed","historyBlur":"Slør","historyGaussian":"Gaussisk slør","historySmooth":"Glat","historyDenoise":"Fjern støj","historyGrain":"Kornet","historyVignette":"Vignet","historyBloom":"Flor","historyGlamour":"Glans","historyDehaze":"Dehaze","historyFringe":"Frynser","historyPixelate":"Opbrydning","historyMosaic":"Mosaik","historyDropShadow":"Dråbe skygge","historyGlow":"Glød","historyOpen":"Åbn","logInNow":"Log ind nu","neverAskMeAgain":"Spørg mig ikke om dette igen","elementPremiumDesc":"Dette er et premiumelement!","viewAddTextBold":"Fremhævet","viewAddTextItalic":"Kursiv","photoEditorHome":"Fotoredigering Pixlr hjem","xForExpress":"Pixlr X til Express","eForEditor":"Pixlr E til Editor","pricingPlan":"Prisfastsættelse","hiUser":"Hej","logout":"Log ud","login":"Log ind","loginEditor":"log ind på fotoredigeringsprogram","mySubscription":"Mit abonnement","xTitle":"Photo Editor: Pixlr X - gratis billedredigering online","xMetaDesc":"På udkig efter avancerede fotoredigeringsfunktioner lige i din browser er Pixlr X den næste generations fotoredigeringsprogram! Ingen installation og registrering kræves. Brug gratis på desktop, tablets og telefoner.","xMetaSiteName":"Photo Editor: Pixlr.com - gratis billedredigering online","deleted":"Sleted","titleEditText":"Rediger tekst","titleDeleteLayer":"Slet lag","titleDuplicateLayer":"Dupliker lag","titleImageLayer":" Tilføj billede som lag","titleRasterizeLayer":"Rastericeret text / element","viewAddTextPunchout":"Slå ud","viewOBarAskPrerezise":"Bed om at ændre størrelsen på billedet","viewOBarAskLayertype":"Spørg","historyConvertMaskToSelection":"Konverter maske","historyConvertSelectionToMask":"Konverter valg","historyApplyMask":"Anvend maske","continue":"Forsæt","premium":"(PREMIUM)","unlocked":"Låst op","viewOBarLockUnlockLayer":"Lås / lås op lagets position","viewOBarShowHideLayer":"Vis / skjul lag","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"New size","copy":"Kopier","duplicate":"Duplikere","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Abonnement","username":"Brugernavn","language":"Sprog","password":"Adgangskode","changePassword":"Skift adgangskode","newsletter":"Nyhedsbrev","receiveNewsletter":"Modtag nyhedsbrev fra Pixlr","myAccount":"Min Konto","myDownloads":"Mine downloads","creatorDashboard":"Skaber Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ACCEPTER","licenseAgreement":"Licensaftale","termsOfUse":"Betingelser for brug","privacyPolicy":"Fortrolighedspolitik","cookiePolicy":"Cookiepolitik","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"Ingen","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Juster","style":"Style","rotate":"Roter","transform":"Omdannelse","line":"Linje","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Farvelæg","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Detaljer","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Fjern Stop","gradient":"Gradient","pattern":"Mønster","outline":"Omrids","shadow":"Skygge","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rektangel","roundedRect":"Rundet rektangel","circle":"Cirkel","custom":"Custom","viewAll":"Se Alle","historyProjects":"Latest projects","templates":"Skabeloner","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document)","titleUndo":"Fortryd","titleRedo":"Gentag","viewAddTextHL":"Tilføj ny tekst","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Tilføj billede","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Tilføj tekst","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Vend","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Cirkel","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, select another layer!","viewMoreTitle":"More Tools","glitchStudio":"Glitch Studio","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Tilføj tekst","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Åben billede","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Tilføj billede","historyPasteimage":"Indsæt billede","historyExtractimage":"Exporter billede","historyDuplicateimage":"Dupliker billede","historyAddemptyimage":"Tilføj lag","historyNewemptyimage":"Nyt billede","historyDeleteimage":"Slet billede","historyTextLetterspace":"Bogstavplads","historyTextLinespace":"Linjeafstand","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Skygge","historyFrameShadow":"Skygge","historyFrameOutline":"Omrids","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Rastericeret tekst","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rastericeret element","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"Fyld","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Omrids","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Billede","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"Nulstil","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Forindstillet","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","compare":"Compare","holdDown":"Hold Down","toggleAll":"Toggle all","titleColorPicker":"Farvevælger","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)","viewLayoutResizeImage":"Ændre størrelse på billede","historyTextFill":"Fyld","historyShapeShadow":"Skygge","historyReset":"Nulstil","feedback":"tilbagemeldinger","help":"Hjælp","tutorials":"Tutorials","templatesAreNew":"Templates are new to Pixlr 2021, we are working hard on creating stunning templates in all forms and sizes for you to use, this is just a preview.","adjust":"Juster","effect":"Effekt","cutout":"Cutout","liquify":"Blødgør","retouch":"Retouch"}