Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookiepolitik. ACCEPTER

Photo editor & Template designer

Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.

Åben billede

Latest projects Se Alle

From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)

Recommended templates View More

Trendy and high quality templates hand picked by our team.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Flad billede","layerMergeVisible":"Merge synlig.","layerMergeDown":"Merge ned (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Lysstyrke","blendModeColor":"Farve","blendModeSaturation":"Mæthed","blendModeHue":"Nuance","blendModeExclusion":"Undtagelse","blendModeDifference":"Forskel","blendModeSoftLight":"Soft-lys","blendModeHardLight":"Hard-lys","blendModeColorBurn":"Farve-burn","blendModeColorDodge":"Farve-dodge","blendModeLighten":"Lysere","blendModeDarken":"Formørke","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"skærm","blendModeMultiply":"Multiplicere","blendModeNone":"Ingen","viewOBarZoomOut":"Zoom ud","viewOBarZoomIn":"Zoom ind","viewKeyboardP":"Egenskaber","viewDrawPenTool":"penneværktøjet","viewDrawEraserTool":"Viskelæder tool","viewCropPaperLet":"papir brev","viewCropPaperA6":"papir a6","viewCropPaperA5":"papir a5","viewCropPaperA4":"papir a4","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"web fælles 1366x768","viewCropWebSmall":"web små 1280x800","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"youtube tommelfinger","viewCropYTChannelArt":"youtube kanalgrafik","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropTwitAd":"Twitter annonce","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitImage":"Twitter billede","viewCropTwitHeader":"twitter header","viewCropTwitProfile":"Twitter profil","viewCropInstaStory":"Instagram historie","viewCropInstaPost":"instagram stolpe","viewCropInstaProfile":"Instragram profil","viewCropFBAd":"facebook annonce","viewCropFBPost":"facebook indlæg","viewCropFBCover":"facebook dækning","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32: 9 (super ultra bred)","viewCrop21x9":"21: 9 (cinemascope)","viewCrop3x2":"3: 2 (35 mm film)","viewCrop3x1":"3: 1 (panorama)","viewCrop16x9":"16: 9 (widescreen)","viewCrop4x3":"4: 3 (monitor)","viewCrop1x1":"1: 1 (firkantet)","viewCropFixed":"Fast forhold:","viewCropNone":"Ingen","clarity":"Klarhed","dialogAddLayerHL":"Vælg hvilken type lag der skal tilføjes","dialogAddLayerTitle":"Tilføj lag","empty":"Tom","viewOBarDel":"Slet lag","viewOBarDup":"Dupliker lag","viewOBarLightUI":"Let ui tilstand","viewOBarSnap":"Klik på guiderne","viewOBarShowGu":"Vis guides","viewOBarSet":"Indstillinger","viewOBarZ3X":"3x zoom (ctrl + 3)","viewOBarZ1X":"Aktuelle Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fyld skærm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Tilpas skærm (ctrl+0)","viewMenuAddElm":"Tilføj element","viewMenuDrawing":"Tegning","viewMenuRetouch":"Retoucher","viewMenuLiquify":"Blødgør","viewMenuEffect":"Effekt","viewMenuAdjust":"Juster","viewMenuCutout":"Skåret ud","viewMenuCrop":"Beskære","viewMenuArrange":"Arranger","viewTopBarRedo":"Gentag","viewTopBarUndo":"Fortryd","viewRetouchLight":"Lys","viewRetouchMid":"mid","viewRetouchDark":"Mørke","viewRetouchRange":"Rækkevidde","viewRetouchDarken":"Formørke","viewRetouchLighten":"Lys op","viewRetouchSharpen":"Skærpe","viewRetouchBlur":"Slør","viewRetouchAlign":"Justered","viewRetouchMethod":"Metode","viewRetouchToning":"Undgå / brænde","viewRetouchDetail":"Skærpe / Slør","viewRetouchClone":"klon stempel","viewRetouchHeal":"Heal / Reparer","viewRetouchLocked":"Retouchering fungerer kun på billedlag, vælg et andet lag.","viewRetouchTitle":"retouchere","viewLoadTitle":"Indlæser","viewLiquifyErase":"Gendan","viewLiquifySwirlCCW":"Swirl til venstre","viewLiquifySwirlCW":"Swirl til højre","viewLiquifyShrink":"Formindsk","viewLiquifyGrow":"Forstørre","viewLiquifyMove":"Skub","viewLiquifyLocked":"Du kan kun blodgøre billedlag, vælg et andet lag!","viewLiquifyTitle":"Blødgør","viewKeyboardMoveShift":"Hold shift nede til at gå 10px","viewKeyboardMoveRight":"Højre","viewKeyboardMoveLeft":"Venstre","viewKeyboardMoveDown":"Ned","viewKeyboardMoveUp":"Op","viewKeyboardMoveLayer":"Flyt lag (position)","viewKeyboardCtrlY":"redo","viewKeyboardCtrlZ":"Fortryd","viewKeyboardI":"Tilføj billede","viewKeyboardO":"Tilføj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Tegne","viewKeyboardR":"Retoucher","viewKeyboardE":"Effekt","viewKeyboardA":"Juster","viewKeyboardK":"Skåret ud","viewKeyboardC":"Beskær","viewKeyboardV":"Arranger","viewKeyboardSpacebar":"Panorering / Flyt","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fyld","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom Tilpasning","viewKeyboardCtrlM":"Zoom Ud","viewKeyboardCtrlP":"Zoom Ind","viewKeyboardDEL":"Slet Layer","viewKeyboardESC":"Luk Tool","viewKeyboardCtrlQ":"Luk","viewKeyboardCtrlS":"Gem","viewKeyboardTitle":"Tastaturgenveje","viewEffectLocked":"Kun billedlag kan have effekter, vælg et andet lag!","viewEffectTitle":"Effekt","viewDrawLocked":"Du kan kun tegne på billedlag!","viewDrawDelete":"Slet","viewDrawLineColor":"Linjefarve","viewDrawLine":"Linjeform","viewDrawHeart":"Hjerteform","viewDrawStar":"Stjerneform","viewDrawTriangle":"Trekantform","viewDrawCircle":"Cirkelform","viewDrawSquare":"Kvadratform","viewDrawShape":"Form","viewDrawShapeTool":"Form tool","viewDrawBrushTool":"Pensel tool","viewCutoutReset":"nulstille udskæring","viewCutoutInvert":"Inverter cutout","viewCutoutHint":"Tip fjernet","viewCutoutLine":"Linjeform","viewCutoutHeart":"Hjerteform","viewCutoutStar":"Stjerneform","viewCutoutTriangle":"Trekantform","viewCutoutCircle":"Cirkelform","viewCutoutSquare":"Kvadratform","viewCutoutShapeH":"Form","viewCutoutContigious":"Sammenhængende","viewCutoutMedium":"medium","viewCutoutLight":"Lys","viewCutoutNone":"Ingen","viewCutoutRemove":"Fjern","viewCutoutKeep":"Bevar","viewCutoutLasso":"lasso udskæring","viewCutoutDraw":"Tegnet cutout","viewCutoutMagic":"Magisk cutout","viewCutoutShape":"Form cutout","viewCutoutTip":"Vælg et billedlag, eller en rastericeret tekst / elementlag for at oprette en udskæring på.","viewCutoutTitle":"skåret ud","viewCropReset":"Nutstil beskæring","viewCropTip":"Størrelsesaspektet ændrer størrelsen på billedet, når beskæringspanelet er lukket.","viewCropOutput":"Outputstørrelse:","viewCropPreset":"Forindstillet","viewCropRatio":"Forhold","viewCropAspect":"Vælg aspekt","viewCropFlipV":"Vend lodret","viewCropFlipH":"Vend vandret","viewCropRR":"Drej til højre","viewCropRL":"Drej til venstre","viewCropRotate":"Roter & vend","viewCropTitle":"Beskær","viewBottomBarSaveTT":"Gem (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Luk (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Gentag ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Fortryd ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Gentag","viewBottomBarUndo":"Fortryd","viewArrangeLocked":"Vælg et lag i lag bar på den højre hånd eller tilføj en ny tekst, billede eller element!","viewArrangeTip":"Lås lag op for at være i stand til at udføre transformationer.","viewArrangeUnlock":"Lås op","viewArrangeDelete":"Slet","viewArrangeDuplicate":"Duplikere","viewArrangeFlipV":"Vend lodret","viewArrangeFlipH":"Vend vandret","viewArrangeLockAspect":"Lock aspekt","viewArrangeTitle":"Arrangere","viewAdjustLocked":"Kun billedlag kan justeres, vælg et andet lag!","viewAdjustToning":"toning","viewAdjustTitle":"Justere","viewAddTextDelete":"Slet tekst","viewAddTextBackgroundWord":"Ord","viewAddTextBackgroundLine":"Linje","viewAddTextBackgroundFull":"Fuld","viewAddTextCaseUpper":"Store bogstaver","viewAddTextAlignRight":"Højre justering","viewAddTextAlignCenter":"Centerjustering","viewAddTextAlignLeft":"Venstre justering","viewAddTextAlignNCase":"Juster & sag","layerSettings":"Lagindstillinger","hasCutout":"Har udskæring","documentActions":"Dokument handlinger","historyDuplicate":"Dupliker","historyUnpin":"Frigør","historyPin":"Pin","historyDelete":"Slet","historyClearConfirm":"Vil du virkelig rydde historien?","sizeUltraHD":"ultra hd","sizeFullHD":"fuld HD","pinnedProjects":"Fastgjorte projekter","clearHistory":"Ryd historie","noHistory":"Der er ingen billeder i din historie. Venligst","backToEditor":"Tilbage til editor","stockSearch":"Søg i inventar","addCurrent":"Tilføj nutid","createNew":"Lav ny","history":"Historie","loadURL":"Indlæs url","openImage":"Åben billede","sinceNow":"Lige nu","sinceMinutes":"%d minutter siden","sinceMinute":"En minut siden","sinceHours":"%d timer siden","sinceHour":"En time siden","sinceDays":"%d dage siden","sinceDay":"En dag siden","shadows":"Skygge","white":"Hvid","black":"Sort","contrast":"Kontrast","exposure":"Eksponering","brightness":"lysstyrke","hue":"Nuancer","tint":"Toning","temperature":"Temperatur","saturation":"Mæthed","vibrance":"Livlighed","mosaic":"Mosaik","glamour":"Glans","posterize":"Farvereduktion","bloom":"flor","pixelate":"Opbrydning","fringe":"frynser","vignette":"vignet","grain":"Kornet","dehaze":"dehaze","smooth":"Glat","sharpen":"Skærpe","layerCreated":"Lag oprettet","noCutout":"Ingen udskæring","letterSpacing":"bogstavsafstand","lineSpacing":"Linjeafstand","lineSize":"Linjestørrelse","straighten":"Rette ud","invert":"Inverter","dialogSaveCalculate":"..Igang med at beregne","dialogSaveHigh":"Høj","dialogSaveMed":"Mellem","dialogSaveLow":"Lav","dialogSaveTitle":"Gem billede","dialogResizeApplyAll":"Ved anvendelse af størrelsesændring skaleres alle lag.","dialogResizeContrain":"Begræns proportionerne","dialogPreResizeMaxSize":"Max% d px","dialogPreResizeExif":"Roter automatisk baseret på exif","dialogPreResizeInfo2":", ændre størrelsen på det, før du begynder at redigere for at gemme i hukommelsen og minimere forsinkelse.","dialogPreResizeInfo1":"Det valgte billede er meget stort","dialogPreResizeTitle":"Forstør billede","dialogOpenURLHeadline":"Billede URL","dialogOpenURLTitle":"Åbn billedets URL","dialogLoadError":"Der gik noget galt ved indlæsning af billedet .. prøv igen senere ...","dialogLoadLoadingFrom":"Indlæser %s fra %s ...","dialogLoadPrepare":"forberede ...","dialogLoadTitle":"Indlæser","dialogChoiceHeadline":"Ønsker du at tilføje billedet som et lag i det aktuelle dokument eller oprette en ny ?","dialogChoiceTitle":"Åben billede","maximize":"Maximere","minimize":"Minimere","fill":"Fylde","fit":"Tilpasse","tolerance":"tolerance","reset":"Nulstil","density":"Tæthed","strength":"Styrke","download":"Hent","advanced":"Avanceret","left":"Venstre","top":"top","hidden":"Skjult","visible":"Synlig","layers":"Lag","layer":"Lag","shape":"Form","color":"Farve","erase":"Slet","back":"Tilbage","blur":"Slør","paint":"Male","brush":"Pensel","aspect":"Aspekt","tool":"værktøj","angle":"Vinkel","drawing":"Tegning","draw":"Tegne","text":"tekst","font":"Skrifttype","quality":"Kvalitet","spikes":"pigge","source":"Kilde","step":"Trin","opacity":"Opacitet","image":"Billede","transparency":"Gennemsigtighed","softness":"Blødhed","size":"Størrelse","loading":"Indlæs","load":"Indlæs","open":"Åbn","save":"Gem","loadMore":"Indlæs mere","search":"Søg","template":"Skabelon","create":"Oprette","background":"Baggrund","max":"max","blendMode":"Blandingstilstand","original":"original","cancel":"Annullere","ok":"Okay","amount":"Beløb","apply":"Anvende","height":"Højde","width":"Bredde","untitled":"unavngivet","name":"Navn","close":"Luk","preferences":"Instillinger","dialogAiCutoutTitle":"AI udskæring","spacing":"Mellemrum","dropFile":"Slip for at åbne filen","locked":"Låst","viewLiquifyHQPreview":" Høj kvalitet forhåndsvisning","viewMenuToggleHome":"Skift hjem","logInNow":"Log ind nu","neverAskMeAgain":"Spørg mig ikke om dette igen","elementPremiumDesc":"Dette er et premiumelement!","viewAddTextBold":"Fremhævet","viewAddTextItalic":"Kursiv","photoEditorHome":"Fotoredigering Pixlr hjem","xTitle":"Photo Editor: Pixlr X - gratis billedredigering online","xMetaDesc":"På udkig efter avancerede fotoredigeringsfunktioner lige i din browser er Pixlr X den næste generations fotoredigeringsprogram! Ingen installation og registrering kræves. Brug gratis på desktop, tablets og telefoner.","xMetaSiteName":"Photo Editor: Pixlr.com - gratis billedredigering online","deleted":"Sleted","titleEditText":"Rediger tekst","titleDeleteLayer":"Slet lag","titleDuplicateLayer":"Dupliker lag","titleImageLayer":" Tilføj billede som lag","titleRasterizeLayer":"Rastericeret text / element","viewAddTextPunchout":"Slå ud","viewOBarAskPrerezise":"Bed om at ændre størrelsen på billedet","viewOBarAskLayertype":"Spørg","continue":"Forsæt","premium":"(PREMIUM)","unlocked":"Låst op","viewOBarLockUnlockLayer":"Lås / lås op lagets position","viewOBarShowHideLayer":"Vis / skjul lag","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"New size","copy":"Kopier","duplicate":"Duplikere","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Abonnement","language":"Sprog","password":"Adgangskode","changePassword":"Skift adgangskode","newsletter":"Nyhedsbrev","receiveNewsletter":"Modtag nyhedsbrev fra Pixlr","myAccount":"Min Konto","myDownloads":"Mine downloads","creatorDashboard":"Skaber Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ACCEPTER","licenseAgreement":"Licensaftale","termsOfUse":"Betingelser for brug","privacyPolicy":"Fortrolighedspolitik","cookiePolicy":"Cookiepolitik","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"Ingen","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Juster","style":"Style","rotate":"Roter","transform":"Omdannelse","line":"Linje","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Farvelæg","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Detaljer","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Fjern Stop","gradient":"Gradient","pattern":"Mønster","outline":"Omrids","shadow":"Skygge","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rektangel","roundedRect":"Rundet rektangel","circle":"Cirkel","custom":"Custom","viewAll":"Se Alle","historyProjects":"Latest projects","templates":"Skabeloner","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","allYourProjects":"All your temporary projects","aboutHistory":"History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document)","titleUndo":"Fortryd","titleRedo":"Gentag","viewAddTextHL":"Tilføj ny tekst","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Tilføj billede","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Tilføj tekst","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Vend","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Cirkel","viewLayoutTitle":"Layout","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, please select another layer!","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Tilføj tekst","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","premiumFeaturePitchOne":"Thousands of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Dispersion, Glitch and Focus Studios","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumTemplateSalesPitch":"Pay a one-time fee to unlock this premium template, or become a Premium member and get access to the entire library of professionally made designs.","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","compare":"Compare","holdDown":"Hold Down","toggleAll":"Toggle all","titleColorPicker":"Farvevælger","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)","feedback":"tilbagemeldinger","help":"Hjælp","tutorials":"Tutorials","adjust":"Juster","effect":"Effekt","cutout":"Cutout","liquify":"Blødgør","retouch":"Retouch","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock by Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Sprog","mobileVariantDesc":"Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Template designer","welcomeIngress":"Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","free":"Fri","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Checkud","creditCard":"Kredit kort","savedCard":"Gemt kort","billingAddress":"Betalingsadresse","firstName":"Fornavn","lastName":"Efternavn","address":"Addresse","city":"By","zipCode":"Postnr.","state":"Landsdel","country":"Land","cardNumber":"Kortnummer","month":"måned","year":"år","autorenewalBasis":"Grundlæggende automatisk fornyelse","total":"I alt","orderSummary":"ordreoversigt","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","recommended":"Recommended","instagram-post":"instagram stolpe","instagram-story":"Instagram historie","facebook-post":"facebook indlæg","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook dækning","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Post","social-media-story":"Social Story","youtube-thumbnail":"youtube tommelfinger","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage","mask":"Maske","stretch":"Stretch","spread":"Spread","shrink":"Formindske","square":"Square","hexagon":"Hexagon","triangle":"Trekant","cross":"Cross","star":"Stjerne","heart":"Hjerte","glimmer":"Glimmer","intensity":"Intensity","quantity":"ANTAL","hollow":"Hollow","dualTone":"Dual tone","mode":"mode","paste":"Sæt ind","glitch":"Glitch","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Radial","focusLinear":"Linear","focusLocked":"Focus only works on image layers, please select another layer!","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","dispersion":"Dispersion","dispersionLocked":"Dispersion only works on image layers, please select another layer!","dispersionCreateMask":"Mask area first!","blendModeLighter":"Lighter","headerPricing":"Pricing & Free trial","genericNoResult":"No result found, please do another search.","selectionEmpty":"Intet i udvalget","viewOBarAccent":"Accent color","viewOBarWorkspace":"Workspace color","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","or":"or","saveAs":"Save as","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","zoom":"Zoom","move":"Move","transparent":"Transparent","spot":"Spot","object":"Object","resolve":"Resolve","speed":"Speed","balanced":"Balanced","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","highlights":"Highlights","news":"Updates","noNews":"No new updates!","hasAnimation":"Has animation","viewAddElementTitle":"Add element","viewAddElementHL":"Add Media","viewAddElementSL":"Browse your own files","titleLockLock":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleLockLayer":"Lock layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","viewAnimationTitle":"Animation","viewLayoutPageSize":"Set page size","viewLayoutPageResize":"Resize page (scale)","viewMenuAnimation":"Animation","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","premiumTryFree":"Free Premium","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close