Αφαιρέστε το φόντο

★ ★ ★ ★ ★

Δωρεάν και 100% αυτόματη αφαίρεση BG! Κάντε ένα κλικ αυτόματο φόντο αφαίρεση σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα!

Η κατάσταση της τεχνολογίας μας, ας απομακρύνετε φόντο από φωτογραφίες προϊόντων, λίστες ηλεκτρονικού εμπορίου, εγωιστές, εικόνες προφίλ και άλλες χωρίς το δυσκίνητο χειροκίνητο έργο. Αφαιρέστε ταυτόχρονα το BG σε διάφορες εικόνες, ρυθμίστε το αποτέλεσμα με τα λεπτομερή εργαλεία αποκοπής.

100% automatic bg removal

Η τελευταία μας τεχνολογία AI αφαιρεί φόντο ακόμα και από τα πιο σκληρά αντικείμενα, όπως ανθρώπους, αυτοκίνητα, ρούχα και άλλα.

Batch removeal of backgrounds

Ανοίξτε πολλές εικόνες ταυτόχρονα και αφαιρέστε ομαδικά φόντα με μία κίνηση, χωρίς να περιμένετε μόνο παραγωγικότητα.

High quality free background removal

Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα σε υψηλή ποιότητα έως και 16 MPX (4096*4096 px). Κανένας περιορισμός στο μέγεθος και την ποιότητα για δωρεάν αφαίρεση bg.

Fine tune background removal

Εάν το αποτέλεσμα αφαίρεσης φόντου Ai είναι τέλειο, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τα πανίσχυρα χειροκίνητα εργαλεία για να ρυθμίσετε με ακρίβεια την αποκοπή.

Photo editor after remove bg

Κάντε το εκπληκτικό, επεξεργάζεστε τη φωτογραφία σας, προσθέτετε φόντο ή απλώς δημιουργείτε εντυπωσιακό αντίκτυπο; Φέρτε το σε Pixlr Express ή Pixlr Editor και επεξεργαστείτε μακριά.

Perfect for e-commerce

Δημιουργήστε μια εικόνα νομάρχη για το μπροστινό σας κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου και ενισχύστε τις πωλήσεις σας!

Συχνές ερωτήσεις

Έχετε κάποια ερώτηση;

What is Pixlr’s Remove BG? Remove BG by Pixlr is a free online tool that uses artificial intelligence to automatically detect and remove the background from an image. It understands the outline of foreground elements, such as people, cars, objects, or animals, allowing users to isolate these subjects from their backgrounds resulting in a clean, background-free image ideal for various usages.
Who can use AI image background remover? This tool is free and designed for a wide range of users – from school teenagers and e-commerce sellers to professional designers and content creators. Its intuitive and beginner-friendly interface makes it ideal for anyone looking to improve their visual content at no cost.
How to make an image background transparent with an AI remove bg tool? Remove background from an image with just a few clicks using Pixlr’s AI-powered tool, which automatically detects and erases the background, leaving you with a transparent backdrop. Moreover, you have the flexibility to save your images with transparent, black, or white backgrounds. It is completely free to use!
Do I need any technical skills to use Pixlr’s AI Background Remover? No, technical skills are not necessary to use our AI remove background tool. This free tool is designed to be intuitive and user-friendly, making it accessible for anyone to remove background from images without any experience.
What makes a background transparent? When you remove background from your photo, it becomes transparent, allowing you to place your edited image onto any background of your choice. Your modified image will be downloaded in transparent PNG format, which preserves transparency.
Is AI background removal free in Pixlr? The AI background removal tool from Pixlr is free to use! We offer a variety of options to suit different needs and budgets, including free access with basic features. For those seeking additional functionalities and tools, premium features are available at a subscription fee, designed especially for advanced users.
What image files are accepted to upload in AI remove background tool? The AI background removal tools typically accept a range of image file formats for upload, including but not limited to JPEG, PNG, and BMP. These formats cover the most commonly used image types, ensuring users can easily work with photos from various sources.
Can I change a photo background after background removal? After removing the background from photo, you have the option to save your images with a transparent, black, or white background. Use our AI background maker to generate new customized backgrounds, and effortlessly apply them to your images with Pixlr’s AI image editor or advanced photo editing tool
Can I remove the background from multiple images at once with AI? Yes, our AI image background removal tool allows for batch processing, enabling you to select and erase backgrounds from multiple images in one go. This feature is designed for those seeking to enhance productivity and achieve quick results.
What are some common uses for removing backgrounds from images? Removing backgrounds is common in e-commerce for product photos, digital marketing materials, graphic design projects, and social media content where a clean or transparent background is needed to highlight the subject.