Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
Korištenjem naše stranice potvrđujete da ste pročitali i razumjeli našu Polisa o kolačićima. PRIHVATI

Uređivač fotografija i kreator dizajna

Dobrodošli u besplatni napredni uređivač fotografija Pixlr. Počnite uređivati klikom na gumb za otvaranje fotografije, povucite i ispustite datoteku, zalijepite je iz međuspremnika (ctrl+v) ili odaberite jedan od naših unaprijed izrađenih predložaka u nastavku.

otvori sliku

Najnoviji projekti Prikaži sve

Da biste dugoročno spremili projekt iz lokalne privremene predmemorije spremite ga kao pxd.

Preporučeni predlošci Prikaži više

Trendi i visokokvalitetni predlošci koje je odabrao naš tim.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Spoj sve slojeve u jedan","layerMergeVisible":"Spoji vidljivo","layerMergeDown":"Spoji Ispod (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Sjaj","blendModeColor":"Boja","blendModeSaturation":"Zasićenje","blendModeHue":"Nijansa","blendModeExclusion":"Isključenje","blendModeDifference":"Razlika","blendModeSoftLight":"Blago-svijetlo","blendModeHardLight":"Jako-svijetlo","blendModeColorBurn":"Spali boje","blendModeColorDodge":"Izbjegavaj boju","blendModeLighten":"Posvijetli","blendModeDarken":"Potamni","blendModeOverlay":"Sloj preko","blendModeScreen":"Zaslon","blendModeMultiply":"Umnoži","blendModeNone":"Nijedan","viewOBarZoomOut":"odzumiraj","viewOBarZoomIn":"zumiraj","viewKeyboardP":"Svojstva","viewDrawPenTool":"alatka olovka","viewDrawEraserTool":"alatka za brisanje","viewCropPaperLet":"papir pismo","viewCropPaperA6":"papir a6","viewCropPaperA5":"papir a5","viewCropPaperA4":"papir a4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"web srednja 1440x900","viewCropWebCommon":"web obična 1366x768","viewCropWebSmall":"web mala 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumbnail","viewCropYTChannelArt":"Youtube slika za kanal","viewCropYTProfile":"Youtube profilna","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropTwitCard":"Twitter kartica","viewCropTwitImage":"Twitter slika","viewCropTwitHeader":"Twitter zaglavlje","viewCropTwitProfile":"Twitter profilna","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram objava","viewCropInstaProfile":"Instagram profilna","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropFBPost":"Facebook objava","viewCropFBCover":"Facebook naslovnica","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra široko)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm vrpca)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (kvadrat)","viewCropFixed":"fiskirani odnos","viewCropNone":"nijedno","clarity":"jasnoća","dialogAddLayerHL":"Odaberi tip sloja za dodavanje.","dialogAddLayerTitle":"Dodaj sloj","empty":"prazno","viewOBarDel":"obriši sloj (DEL)","viewOBarDup":"dupliraj sloj","viewOBarLightUI":"mod laganog korisničkog interfejsa","viewOBarSnap":"ukači za vodilje","viewOBarShowGu":"pokaži vodilje","viewOBarSet":"Podešavanja","viewOBarZ3X":"3x zum (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Stvarna veličina u pikselima (ctrl+1)","viewOBarFill":"Popuni ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Uklopi na ekran (ctrl+0)","viewMenuAddElm":"Dodaj element","viewMenuDrawing":"Crtanje","viewMenuRetouch":"Retuširanje","viewMenuLiquify":"Razvodnjavanje","viewMenuEffect":"Efekat","viewMenuAdjust":"Prilagodi","viewMenuCutout":"Isječak","viewMenuCrop":"Isjecanje","viewMenuArrange":"Poređaj","viewTopBarRedo":"korak unapred","viewTopBarUndo":"korak unatrag","viewRetouchLight":"svjetli","viewRetouchMid":"srednji","viewRetouchDark":"tamni","viewRetouchRange":"raspon","viewRetouchDarken":"zatamni","viewRetouchLighten":"posvjetli","viewRetouchSharpen":"izoštri","viewRetouchBlur":"zamuti","viewRetouchAlign":"poređano","viewRetouchMethod":"metod","viewRetouchToning":"izbjegavanje / spaljivanje","viewRetouchDetail":"izoštravanje / zamućivanje","viewRetouchClone":"pečat za kloniranje","viewRetouchHeal":"zaliječi / popravi","viewRetouchLocked":"Retuširanje radi samo na slojevima sa slikama, odaberite drugi sloj","viewRetouchTitle":"retuširaj","viewLoadTitle":"Učitavanje","viewLiquifyErase":"povrati","viewLiquifySwirlCCW":"zavrni ulijevo","viewLiquifySwirlCW":"zavrni udesno","viewLiquifyShrink":"smanji","viewLiquifyGrow":"uveličaj","viewLiquifyMove":"gurni","viewLiquifyLocked":"Možete razvodnjavati samo slojeve slika, odaberite drugi sloj!","viewLiquifyTitle":"razvodnjavaj","viewKeyboardMoveShift":"Držite Shift za korake od 10px","viewKeyboardMoveRight":"Desno","viewKeyboardMoveLeft":"Lijevo","viewKeyboardMoveDown":"Dole","viewKeyboardMoveUp":"Gore","viewKeyboardMoveLayer":"Pomeri sloj (pozicija)","viewKeyboardCtrlY":"Korak unapred","viewKeyboardCtrlZ":"Korak unatrag","viewKeyboardI":"Dodaj sliku","viewKeyboardO":"Dodaj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Crtanje","viewKeyboardR":"Retuširaj","viewKeyboardE":"Efekat","viewKeyboardA":"Prilagodi","viewKeyboardK":"Isječak","viewKeyboardC":"Isjeci","viewKeyboardV":"Poređaj","viewKeyboardSpacebar":"Paniraj / Pomjeri","viewKeyboardCtrl3":"Zumiraj 3x","viewKeyboardCtrl2":"Zumiraj da ispuniš ekran","viewKeyboardCtrl1":"Zumiraj 1x","viewKeyboardCtrl0":"Zumiraj da stane na ekran","viewKeyboardCtrlM":"Odzumiraj","viewKeyboardCtrlP":"Zumiraj","viewKeyboardDEL":"Obriši sloj","viewKeyboardESC":"Zatvori alatku","viewKeyboardCtrlQ":"Zatvori","viewKeyboardCtrlS":"Sačuvaj","viewKeyboardTitle":"Kratice na tipkovnici","viewEffectLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu imati efekte, odaberite drugi sloj!","viewEffectTitle":"efekat","viewDrawLocked":"Dodajte ili odaberite sloj za crtanje kako biste počeli crtati!","viewDrawDelete":"obriši (del)","viewDrawLineColor":"boja linije","viewDrawLine":"Oblik linije","viewDrawHeart":"Oblik srca","viewDrawStar":"Oblik zvijezde","viewDrawTriangle":"Trokutni oblik","viewDrawCircle":"Kružni oblik","viewDrawSquare":"Kvadratni oblik","viewDrawShape":"oblik","viewDrawShapeTool":"Alatka za oblikovanje","viewDrawBrushTool":"Kičica alatka","viewCutoutReset":"resetuj isječak","viewCutoutInvert":"invertuj isječak","viewCutoutHint":"nagovjesti uklonjeno","viewCutoutLine":"Oblik linije","viewCutoutHeart":"Oblik srca","viewCutoutStar":"Oblik zvijezde","viewCutoutTriangle":"Trokutni oblik","viewCutoutCircle":"Kružni oblik","viewCutoutSquare":"Kvadratni oblik","viewCutoutShapeH":"oblik","viewCutoutContigious":"susjedni","viewCutoutMedium":"srednje","viewCutoutLight":"blago","viewCutoutNone":"ništa","viewCutoutRemove":"ukloni","viewCutoutKeep":"zadrži","viewCutoutLasso":"laso isječak","viewCutoutDraw":"isječak crtanjem","viewCutoutMagic":"magični isječak","viewCutoutShape":"oblik isječka","viewCutoutTip":"Odaberite sloj na kojem pravite isječak. Slojevi crtanja koriste mod brisanja u alatki za crtanje.","viewCutoutTitle":"isječak","viewCropReset":"resetuj isjecanje","viewCropTip":"Odnos veličine će promijeniti veličinu slike kada zavorite tablu za isjecanje.","viewCropOutput":"veličina izlaza","viewCropPreset":"Unaprijed postavljeno","viewCropRatio":"razmjera","viewCropAspect":"odaberi odnos","viewCropFlipV":"obrni vertikalno","viewCropFlipH":"obrni horizontalno","viewCropRR":"rotiraj desno","viewCropRL":"rotiraj lijevo","viewCropRotate":"rotiraj i obrni","viewCropTitle":"isjecanje","viewBottomBarSaveTT":"Sačuvaj (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zatvori (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Korak unapred ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Korak unatrag ctrl+z","viewBottomBarRedo":"korak unapred","viewBottomBarUndo":"korak unatrag","viewArrangeLocked":"Odaberite sloj u polju sa slojevima desno ili dodajte novi tekst, sliku ili element!","viewArrangeTip":"Otključajte sloj da biste mogli primijeniti transformacije.","viewArrangeUnlock":"otključaj","viewArrangeDelete":"obriši (del)","viewArrangeDuplicate":"dupliraj","viewArrangeFlipV":"obrni vertikalno","viewArrangeFlipH":"obrni horizontalno","viewArrangeLockAspect":"zaključaj odnos","viewArrangeTitle":"složi","viewAdjustLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu biti prilagođavani, odaberite drugi sloj!","viewAdjustToning":"toniranje","viewAdjustTitle":"prilagodi","viewAddTextDelete":"Obriši tekst","viewAddTextBackgroundWord":"riječ","viewAddTextBackgroundLine":"linija","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Velika slova","viewAddTextAlignRight":"Desno poravnanje","viewAddTextAlignCenter":"Centralno poravnanje","viewAddTextAlignLeft":"Lijevo poravnanje","viewAddTextAlignNCase":"poravnanje i veličina","layerSettings":"Postavke sloja","hasCutout":"Ima isjecanja","documentActions":"Radnje sa dokumentima","historyDuplicate":"Dupliraj","historyUnpin":"Otkači","historyPin":"Zakači","historyDelete":"Obriši","historyClearConfirm":"Jeste li sigurni?","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeFullHD":"full hd","pinnedProjects":"zakačeni projekti","clearHistory":"izbriši istorijat","noHistory":"Nemate slika u svom istorijatu, da biste započeli izmjene odaberite \"Otvori sliku\" ili \"Otvori url\" sa lijeve strane.","backToEditor":"natrag u editor","stockSearch":"pretraga stock baze","addCurrent":"dodaj trenutni","createNew":"napravi novi","history":"istorijat","loadURL":"učitaj url","openImage":"otvori sliku","sinceNow":"upravo","sinceMinutes":"pre %d minuti","sinceMinute":"pre minut","sinceHours":"pre %d sati","sinceHour":"pre sat vremena","sinceDays":"pre %d dana","sinceDay":"juče","shadows":"sjenke","white":"bijela","black":"crna","contrast":"kontrast","exposure":"ekspozicija","brightness":"svjetlina","hue":"nijansa","tint":"tinta","temperature":"temperatura","saturation":"saturacija","vibrance":"vibrantnost","mosaic":"mozaik","glamour":"glamur","posterize":"posterizuj","bloom":"isijavanje","pixelate":"pikselizuj","fringe":"oiviči","vignette":"vinjeta","grain":"granulacija","dehaze":"odmuti","smooth":"ublaži","sharpen":"izoštri","layerCreated":"sloj kreiran","noCutout":"bez isjecanja","letterSpacing":"razmak slova","lineSpacing":"razmak linija","lineSize":"veličina linije","straighten":"ispravi","invert":"invertuj","dialogSaveCalculate":"...obračunava se","dialogSaveHigh":"visoko","dialogSaveMed":"srednje","dialogSaveLow":"nisko","dialogSaveTitle":"Sačuvaj sliku","dialogResizeApplyAll":"Primijenom promijene veličine svi slojevi će biti skalirani.","dialogResizeContrain":"ograniči proporcije","dialogPreResizeMaxSize":"Maks. %d px","dialogPreResizeExif":"automatski rotiraj prema exif podacima","dialogPreResizeInfo2":", promijenite joj veličinu prije pravljenja izmena kako biste uštedjeli na memoriji i smanjili kašnjenje.","dialogPreResizeInfo1":"Slika koju ste odabrali je veoma velika","dialogPreResizeTitle":"unapred promijeni veličinu slike","dialogOpenURLHeadline":"url slike","dialogOpenURLTitle":"Otvori URL slike","dialogLoadError":"došlo je do greške tjekom učitavanja slike ... molimo pokušajte ponovo kasnije...","dialogLoadLoadingFrom":"učitavanje %s od %s ...","dialogLoadPrepare":"priprema...","dialogLoadTitle":"Učitavanje","dialogChoiceHeadline":"Želite li dodati sliku kao sloj u trenutni dokument ili otvoriti novu?","dialogChoiceTitle":"Otvori sliku","maximize":"maksimalno uvećaj","minimize":"minimizuj","fill":"popuni","fit":"uklopi","tolerance":"tolerancija","reset":"Resetiranje","density":"gustina","strength":"jačina","download":"preuzimanje","advanced":"napredno","left":"lijevo","top":"vrh","hidden":"skriveno","visible":"vidljivo","layers":"slojevi","layer":"sloj","shape":"oblik","color":"boja","erase":"obriši","back":"natrag","blur":"pomutiti","paint":"farba","brush":"kičica","aspect":"omjer","tool":"alatka","angle":"kut","drawing":"crtanje","draw":"crtaj","text":"tekst","font":"Font","quality":"kvaliteta","spikes":"šiljci","source":"izvor","step":"korak","opacity":"opacitet","image":"slika","transparency":"transparencija","softness":"mekoća","size":"veličina","loading":"učitavanje","load":"učitaj","open":"otvori","save":"spremi","loadMore":"Učitaj još","search":"pretraga","template":"predložak","create":"kreiraj","background":"pozadina","max":"maks","blendMode":"pomješani mod","original":"originalno","cancel":"poništi","ok":"U redu","amount":"količina","apply":"primjeni","height":"visina","width":"širina","untitled":"Bez imena","name":"ime","close":"Zatvori","preferences":"Preference","dialogAiCutoutTitle":"AI Isjecanje","spacing":"Razmaci","dropFile":"Prevuci fajl kako bi ga otvorio","locked":"Zaključano","viewLiquifyHQPreview":"Pregled u visokoj kvaliteti","viewMenuToggleHome":"Postavi za početnu","logInNow":"Uloguj se odmah","neverAskMeAgain":"Ne pitaj me ponovno o ovome","elementPremiumDesc":"Ovo je premium element!","viewAddTextBold":"Podebljano","viewAddTextItalic":"Italik","photoEditorHome":"Foto urednik Pixlr početna","xTitle":"Foto Editor: Pixlr X - besplatni online alat za uređivanje slika","xMetaDesc":"Tragate za naprednim uređivanjem fotografija iz svog pretraživača? Pixlr X je foto editor nove generacije! Bez instalacije i registracije. Besplatno koristite na desktop, tablet i mobilnim uređajima.","xMetaSiteName":"Foto editor: Pixlr.com - besplatno online uređivanje slika ","deleted":"Obrisano","titleEditText":"Izmijeni tekst","titleDeleteLayer":"Izbriši sloj","titleDuplicateLayer":"Dupliraj sloj","titleImageLayer":"Dodaj sliku kao sloj","titleRasterizeLayer":"Rasterizuj tekst / element","viewAddTextPunchout":"Izbočeno","viewOBarAskPrerezise":"Pitaj za predpromenu veličine slike","viewOBarAskLayertype":"Pitaj koji tip sloja se dodaje","continue":"Nastavi","premium":"Premium","unlocked":"Otključano","viewOBarLockUnlockLayer":"Otključaj / Zaključaj poziciju sloja","viewOBarShowHideLayer":"Prikaži / Sakrij sloj","error":"Pogreška","genericError":"Nešto nije u redu, pokušajte ponovno kasnije.","offline":"Izvan mreže","genericOffline":"Niste povezani s mrežom, provjerite internetsku konekciju i pokušajte ponovo.","newSize":"Nova veličina","copy":"Kopiraj","duplicate":"Dupliciraj","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Zapamti me","forgotPass":"Zaboravili ste lozinku?","notMember":"Nemate račun na Pixlr?","signUpNow":"Prijavi se sad!","signUp":"Prijavi se","alreadyMember":"Imate račun?","loginHere":"Prijavi se ovdje!","code":"Šifra","verifyAcc":"Potvrdi svoj račun","verify":"Potvrdi ","resend":"Pošalji ponovo?","didNotReceiveCode":"Nije mi stigao kod!","backReg":"Povratak na registraciju","forgottenPass":"Zaboravili ste lozinku?","resetPassDesc":"Unesite svoju e-mail adresu da biste resetirali lozinku.","reqCode":"Šifra zahtjeva","resetPass":"Ponovno postavljanje lozinke","newPass":"Nova lozinka","updatePass":"Ažuriraj lozinku","terms":"Uvjeti korištenja i Obavijest o privatnosti","regNewsletter":"Želim primati novosti, džabiće, promocije i ostale marketinške e-poruke od Pixlra.","regRecommendations":"Zanima me primanje prijedloga i preporuka vezanih za moj interes za Pixlr.","agree":"Prihvaćam","sentCodeDesc":"Poslali smo Vam e-mail na [EMAIL] s kontrolnim kodom. Molimo unesite kod ispod.","loginFb":"Prijavite se pomoću Facebooka","loginGoogle":"Prijavite se pomoću Googlea","oldPass":"Stara lozinka","newEmail":"Nova e-mail adresa","above16":"Imam najmanje 16 godina.","readAgreements":"Pročitao/la sam i prihvaćam Uvjete korištenja i Obavijest o privatnosti.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Unesite valjani format e-pošte.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Odaberite valjanu zemlju.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Odaberite valjani bilten.","pixlrLogin_MinPassword":"Duljina najmanje 8 znakova.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Netočna zaporka. Molimo Vas pokušajte ponovno.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Ova e-adresa ne postoji.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ovaj email već postoji.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Kôd za provjeru ponovno je poslan na {email}! Molimo provjerite svoju e-poštu.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Kontrolni kôd poslan na {email}! Molimo provjerite svoju e-poštu.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Unesite važeći kod.","pixlrLogin_WrongCode":"Pogrešan kôd. Molimo Vas pokušajte ponovno.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Vaša je lozinka uspješno ažurirana. Molimo prijavite se ponovo.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email već postoji. Molimo potvrdite svoju e-adresu.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Vaš račun je uspješno potvrđen!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-adresa je uspješno ažurirana.","pixlrLogin_CodeExpired":"Kôd je istekao.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Ponovno slanje koda nije uspjelo.","pixlrLogin_ServerError":"Pogreška servera. Molimo pokušajte ponovo kasnije.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Potrebna je resetiranje lozinke. Poslali smo e-poruku na adresu {email} s kontrolnim kodom.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Mora imati najmanje 1 malo, jedno veliko slovo, 1 broj i 1 simbol.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maksimalno 50 znakova.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Previše zahtjeva. Pokušajte ponovno nakon 30 sekundi.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Previše neuspjelih pokušaja. Pokušajte ponovo nakon {minuteRemaining} minuta.","profile":"Profil","subscription":"Pretplata","language":"Jezik ","password":"Zaporka","changePassword":"Promijeni zaporku","newsletter":"Bilten","receiveNewsletter":"Primajte biltene od Piklr-a","myAccount":"Moj nalog","myDownloads":"Moja preuzimanja","creatorDashboard":"Nadzorna ploča kreatora","menu":"Meni","changeEmail":"Promijeni e-mail adresu","agreementBar":"Korištenjem naše stranice potvrđujete da ste pročitali i razumjeli našu","viewMore":"Prikaži više","accept":"PRIHVATI","licenseAgreement":"Ugovor o licenciranju","termsOfUse":"Uvjeti korištenja","privacyPolicy":"Politika privatnosti","cookiePolicy":"Polisa o kolačićima","random":"Nasumičan","block":"Blokiraj","scale":"Skaliranje","none":"Ništa","radial":"Radijalno","linear":"Linearno","position":"Pozicija","frame":"Okvir","element":"Element ","align":"Poravnanje","style":"Stil","rotate":"Rotiraj","transform":"Transformiraj","line":"linija","distance":"Udaljenost","direction":"Smjer","colorize":"Oboji","vertical":"Vertikalno","seed":"Sjeme","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Detalji","scene":"Scena","light":"Svjetlo ","type":"Tip","radii":"Radijus","offset":"Pomeranje","removeStop":"Ukloni stop","gradient":"Gradijent","pattern":"Šablon","outline":"Okvir","shadow":"Sjenka","toggleConstraint":"Zaključavanje proporcija","quickAdd":"Brzo dodavanje","layerAdded":"Dodaj sloj ","rectangle":"Pravokutnik","roundedRect":"Zaobljeni pravokutnik","circle":"Krug","custom":"Prilagođen","viewAll":"Prikaži sve","historyProjects":"Najnoviji projekti","templates":"Predložci","useTemplate":"Koristi ovaj predložak","recommendedTemplate":"Preporučeni predlošci","allYourProjects":"Svi Vaši projekti","aboutHistory":"Ako želite zadržati dokument, kliknite ikonu srce da biste ga prikvačili. Povijest se privremeno sprema u predmemoriju preglednika, svi će se dokumenti izbrisati ako obrišete predmemoriju ili ako pokrenete rutinu čišćenja. Ako želite dugoročno spremiti, preuzmite u .PXD ili ga izvezite kao predložak.","titleUndo":"korak unatrag","titleRedo":"korak unapred","viewAddTextHL":"dodaj novi tekst","viewAddTextSL":"Novi zadani tekst","viewAddPaintHL":"Dodaj novi sloj ","viewAddPaintSL":"Novi prazan sloj boje","titleSetImage":"Postavi sliku","titleAddImage":"dodaj sliku","titleChangeImage":"Promijeni sliku","titlePositionFrame":"Pozicija okvira","titlePositionContent":"Pozicija slike","titleAutoFitContent":"Ponovo otpremi sliku","titleCutLayer":"Izreži sloj","titleCopyLayer":"Kopiraj sloj ","titlePasteLayer":"Zalijepi sloj","viewAddTextTitle":"Dodaj tekst","viewAddTextCurve":"Krivulja","viewAddTextCurveFlip":"Obrni","viewAddTextCurveSpread":"Raširi","viewAddTextCurveArc":"Luk","viewAddTextCurveHalf":"Pola","viewAddTextCurveCircle":"Krug","viewLayoutTitle":"Raspored","layerGroup":"Grupa slojeva","layerGroupOf":"Izabrano je% s slojeva","viewCutoutApply":"Primjeni izrezivanje","maskApplied":"Izrez je primijenjen","viewGlitchSplit":"Razdvoji boje","viewGlitchScan":"Razdvoji boje","viewGlitchInterfer":" Smetnja","viewGlitchSlice":"Rezač","viewGlitchBleed":"Prelijevanje","viewGlitchLocked":"Samo slojevi slike mogu imati smetnje, odaberite drugi sloj!","viewMenuLayout":"Predložak i Izgled","viewMenuAddText":"Dodaj tekst","viewMenuMoreTools":"Više alata","viewOBarAllTooltip":"Prikaži sve opise elemenata izbornika pri zadržavanju pokazivača iznad","layersMerged":"Sloj spojen","premiumFeaturePitchOne":"Rastuća biblioteka predložaka","premiumFeaturePitchTwo":"Uklanjanje pozadine jednim klikom","premiumFeaturePitchThree":"Stotine ekskluzivnih fontova","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio i druge karakteristike","premiumFeaturePitchFive":"Verzija bez oglasa ","premiumTemplateSalesPitch":"Jednim klikom odmah uklonite pozadine slika pomoću Pixlr AI uključenog u Premium paket.","premiumFontSalesPitch":"Pristupite stotinama jedinstvenih i premium fontova poznatih umetnika koje ćete koristiti u svom dizajnu.","premiumCutoutSalesPitch":"Jednim klikom odmah uklonite pozadine slika pomoću Pixlr AI uključenog u Premium paket.","premiumElementSalesPitch":"Dodajte dodatni štih svom dizajnu s nekoliko tisuća dodatnih premium elemenata.","premiumStudioSalesPitch":"Pristupite alatima Premium Studio za stvaranje još impresivnijih slika i dizajna u samo jedan klik.","compare":"Uporedi","holdDown":"Pritisni","toggleAll":"Uključi/isključi sve","titleColorPicker":"Izbor boje","historyDescription":"Da biste dugoročno spremili projekt iz lokalne privremene predmemorije spremite ga kao pxd.","feedback":"napomene","help":"Pomoć","tutorials":"Tutorijali","adjust":"Prilagodi","effect":"Efekat","cutout":"Ocrt","liquify":"Razvodnjavaj","retouch":"Retuširanje","dialogSaveNonDestructive":"Nerazorno (mnogo veće datoteke)","dialogSavePXZDescription":"PXZ je izvorni format dokumenta iz Pixlra, koji će spremiti cijelu radnu strukturu projekta.","headerWebApps":"Web aplikacije","headerDesktopApps":"Desktop aplikacije","headerMobileApps":"Mobilne aplikacije","headerOtherPlatforms":"Druge platforme","headerOtherServices":"Drugi servisi","headerStockByPixlr":"Stock od Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr predlošci","headerHelpAndLearn":"Pomoć i učenje","headerVideoTutorials":"Video tutorijali","headerLearnAndEducation":"Učenje i edukacija","headerContactAndSupport":"Kontakt i potpora","headerLanguage":"Jezik ","mobileVariantDesc":"Pixlr X je napravljen za stolna računala. Ili ste na mobilnom uređaju ili je prozor preglednika širine manje od 650 piksela. Preporučujemo da koristite mobilni uređivač web fotografija ili povećate prozor preglednika.","mobileVariantButton":"Koristi mobilni uređivač","mobileVariantClose":"Zanemari i zatvori","welcomeHeadline":"Uređivač fotografija i kreator dizajna","welcomeIngress":"Dobrodošli u besplatni napredni uređivač fotografija Pixlr. Počnite uređivati klikom na gumb za otvaranje fotografije, povucite i ispustite datoteku, zalijepite je iz međuspremnika (ctrl+v) ili odaberite jedan od naših unaprijed izrađenih predložaka u nastavku.","free":"Slobodno","keyword":"Ključna riječ","notAllowed":"Nije dopušteno!","checkout":"Naplata","creditCard":"Kreditna kartica","savedCard":"Sačuvana kartica","billingAddress":"Adresa za naplatu","firstName":"Ime","lastName":"Prezime","address":"Adresa","city":"Grad","zipCode":"Poštanski broj","state":"Pokrajina","country":"Država","cardNumber":"Broj karice","month":"mjesec","year":"godina","autorenewalBasis":"Baza automatskog obnavljanja","total":"ukupno","orderSummary":"porudžbina","dialogResizeSmoothing":"Zaglađivanje","recommendedDescription":"Trendi i visokokvalitetni predlošci koje je odabrao naš tim.","templatesDescription":"Pregledajte i pronađite predložak odabirom ispod koju vrstu dizajna želite stvoriti.","viewOBarSmooth":"Glatko skaliranje","account":"Račun","unlockPremiumMessage":"Otključaj ovaj predložak","premiumTemplate":"Otključaj predložak","premiumOneTime":"Kupi predložak za","recommended":"Preporučeno","instagram-post":"Instagram objava","instagram-story":"Instagram story","facebook-post":"Facebook objava","facebook-story":"Facebook story","facebook-post-wide":"Facebook wide objava","facebook-ad-wide":"Facebook wide oglas","facebook-cover":"Facebook naslovna","facebook-event-cover":"Facebook naslovna slika događaja","facebook-group-cover":"Facebook naslovna slika grupe","social-media-post":"Objava na društvenom mediju","social-media-story":"Story na društvenom mediju","youtube-thumbnail":"Youtube thumbnail","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest dugi Pin","twitter-post":"Twitter objava","twitter-cover":"Twitter naslovna slika","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox odjeća","flyer":"Letak","business-card":"Posjetnica","simple-collage":"Jednostavan kolaž","mask":"Isječak / Maska","stretch":"Rastegni","spread":"Raširi","shrink":"smanji","square":"Kvadrat","hexagon":"Šesterokut","triangle":"Trokut","cross":"Križ","star":"Zvijezda","heart":"Srce","glimmer":"Svjetlucanje","intensity":"Intenzitet","quantity":"KOLIČINA","hollow":"Šuplje","dualTone":"Dvostruki ton","mode":"mod","paste":"Nalijepi","glitch":"Kvar","focus":"Fokus","focusSymmetric":"Simetrično / Nagib","focusRadial":"Radijalno","focusLinear":"Linearno","focusLocked":"Fokus radi samo na slojevima slike. Odaberite drugi sloj!","softBlur":"Meko zamućenje","bokehBlur":"Bokeh zamućenje","bokehShape":"Bokeh oblik","dispersion":"Raspršivanje","dispersionLocked":"Raspršivanje radi samo na slojevima slike, odaberite drugi sloj.","dispersionCreateMask":"Prvo maskirajte područje!","blendModeLighter":"Svjetlije","headerPricing":"Cijene i besplatna proba","genericNoResult":"Nema rezultata, molimo vas da pretražite još jednom.","selectionEmpty":"Ništa u selekciji","viewOBarAccent":"Boja naglaska","viewOBarWorkspace":"Boja radnog prostora","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","or":"or","saveAs":"Save as","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","zoom":"Zoom","move":"Move","transparent":"Transparent","spot":"Spot","object":"Object","resolve":"Resolve","speed":"Speed","balanced":"Balanced","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","highlights":"Highlights","news":"Updates","noNews":"No new updates!","hasAnimation":"Has animation","viewAddElementTitle":"Add element","viewAddElementHL":"Add Media","viewAddElementSL":"Browse your own files","titleLockLock":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleLockLayer":"Lock layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","viewAnimationTitle":"Animation","viewLayoutPageSize":"Set page size","viewLayoutPageResize":"Resize page (scale)","viewMenuAnimation":"Animation","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","premiumTryFree":"Free Premium","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Pixlr X je napravljen za stolna računala. Ili ste na mobilnom uređaju ili je prozor preglednika širine manje od 650 piksela. Preporučujemo da koristite mobilni uređivač web fotografija ili povećate prozor preglednika.

Koristi mobilni uređivač Zanemari i zatvori