Login / singn upLog in Schrijf in
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie beleid. AANVAARDEN
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD"},"adDebug":"","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM"}
{"historyDropShadow":"Drop schaduw","historyMosaic":"Mozaiek","historyPixelate":"Pixel","historyFringe":"Rand","historyDehaze":"Ontmisten","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Bloom","historyVignette":"Vignet","historyGrain":"Korrel","historyDenoise":"Verwijder noise","historySmooth":"Glad maken","historyGaussian":"Gaussiaanse vervaging","historyBlur":"Vervagen","historyClarity":"Helderheid ","historySharpen":"Scherper maken","historyInvert":"Keer om","historyDesaturate":"Desaturate","historyPosterize":"Posterize","historyThreshold":"Drempel","historyWhite":"Wit","historyBlack":"Zwart","historyLevels":"Niveaus","historyCurves":"Rondingen","historyExposure":"Sluitertijd","historyLookup":"Kleur opzoeken","historyBalance":"Kleur balans","historyVibrance":"Vibrance","historyHueSaturation":"Tint & verzadiging","historyTemperatureTint":"Temperatuur & Tint","historyBrightnessContrast":"Helderheid & Contrast","historyAuto":"Auto aanpassing","historyStroke":"Streek","historySelectionInvert":"Keer selectie om","historySelectionPixels":"Selecteer pixels","historySelectionAll":"Selecteer alles","historySelectionMove":"Verplaats selectie","historyDeselect":"De-selecteren","historyRotate":"Roteer","historyFlip":"Flip","historyOrder":"Laag volgorde","historyMerge":"Voege lagen samen","historyMaskInvert":"Uitsnijden / Omgekeerd Mask","historyMask":"Uitsnijden / Mask","historyCanvasResize":"Canvas formaat wijzigen","historyImageResize":"Beeld formaat wijzigen","historyBackground":"Achtergrond","historyStraighten":"Maak recht","historyEraser":"Gum","historyPen":"Pen","historyTemper":"Spons","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detail","historyCrop":"Crop","historyClone":"Clone","historyDraw":"Teken","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Staf","historyTextChange":"Tekst verandering","historyTextSettings":"Tekst instellingen","historyLiquify":"Liquify","historyHealInfill":"Heal vul","historyHealPatch":"heal patch","historyFill":"Vullen","historyLayerLocked":"Laag ontsloten","historyGradient":"Gradatie","historyShape":"Vorm","historyDistort":"Vervormen","historyArrange":"Organiseer","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"Pas aan","historyEffect":"Effect","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Achtergrond","historyTextOutline":"Outline","historyTextShadow":"Schaduw","historyTextItalic":"cursief","historyTextBold":"Vet","historyTextUppercase":"Hoofdletter","historyTextAlign":"Lijn uit","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Formaat","historyLayerName":"Laag naam","historyLayerVisible":"Laag zichtbaarheid","historyLayerBlendMode":"Laag blend modus","historyLayerOpacity":"Laag doorzichtigheid","historyClear":"Verwijder","historyDeletetext":"Verwijder tekst","historyDuplicatetext":"Dupliceer tekst","historyPastetext":"Plak tekst","historyAddtext":"Voeg tekst toe","historyDeleteelement":"Verwijder element","historyDuplicateelement":"Dupliceer element","historyAddelement":"Voeg element toe","layerFlattenImage":"Beeld plat maken","layerMergeVisible":"Samenvoegen zichtbaar","layerMergeDown":"Samenvoegen naar beneden (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Licht intensiteit","blendModeColor":"Kleur","blendModeSaturation":"Verzadiging","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Uitsluiting","blendModeDifference":"Verschil","blendModeSoftLight":"Zacht licht","blendModeHardLight":"Hard licht","blendModeColorBurn":"Kleur intensiteit","blendModeColorDodge":"Kleur ontwijken","blendModeLighten":"Lichter","blendModeDarken":"Donkerder","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Scherm","blendModeMultiply":"Vermenigvuldig","blendModeNone":"Geen","viewOBarDel":"Verwijder laag (DEL)","viewOBarDup":"Kopieer laag","viewOBarLightUI":"UI Light modus","viewOBarSnap":"Wissel naar lijnen","viewOBarShowGu":"Laat lijnen zien","viewOBarSet":"Instellingen","viewOBarZoomOut":"Zoom uit","viewOBarZoomIn":"Zoom in","viewOBarMD":"Beweeg naar beneden","viewOBarMU":"Beweeg naar boven","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Echten pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Vul scherm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Maak passend op scherm (crtl+0)","viewOBarNav":"Navigeer","layerSettings":"Laag Instellingen","hasCutout":"Heeft uitsnede","documentActions":"Document acties","historyDuplicate":"Kopieer","historyUnpin":"Unpin","historyPin":"Pin","historyDelete":"Wis","historyClearConfirm":"Weet je zeker dat je de geschiedenis wilt wissen?","sizeFacebookProfile":"Facebook profiel","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ulta HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web klein","pinnedProjects":"Gepinde projecten","clearHistory":"Wis historie","noHistory":"Er staan geen beelden in je historie. Gebruik \"Open Image\" of \"Load Url\" om te beginnen met bewerken.","backToEditor":"Terug naar editor","addCurrent":"Voeg huidige toe","stockSearch":"Zoek in stock","createNew":"Maak nieuwe aan","history":"Historie","dropFile":"Sleep om bestand te openen","loadURL":"Laad url","openImage":"Open beeld","sinceNow":"Net","sinceMinutes":"% minuten geleden","sinceMinute":"Een minuut geleden","sinceHours":"% uren geleden","sinceHour":"Een uur geleden","sinceDays":"% dagen gelden","sinceDay":"Een dag geleden","shadows":"Schaduw","contrast":"Contrast","brightness":"Helderheid","tint":"Tint","temperature":"Temperatuur","saturation":"Verzadiging","vibrance":"Vibrance","sharpen":"Scherper maken","layerCreated":"Laag aangemaakt","noCutout":"Geen uitsnede","straighten":"Maak recht","invert":"Keer om","dialogAiCutoutTitle":"AI Uitsnede","dialogSaveCalculate":"...berekenen","dialogSaveImageHeight":"Hooge beeld","dialogSaveImageWidth":"Breedte beeld","dialogSaveHigh":"Hoog","dialogSaveMed":"Medium","dialogSaveLow":"Laag","dialogSaveFileType":"Bestands type","dialogSaveName":"Bestands naam","dialogSaveTitle":"Bewaar beeld","dialogResizeCropWarning":"Bij een formaat verandering wordt een actieve uitsnede gereset. Als het nieuwe canvas formaat kleiner is kan er ook een uitsnede ontstaan","dialogResizeAnchor":"Anker punt","dialogResizeRelative":"Relatieve verandering","dialogResizeApplyAll":"Bij toepassing formaat zullen alle lagen herschaald woden","dialogResizeContrain":"Zet proporties vast","dialogResizeCanvasTitle":"Verklein het canvas","dialogResizeImageTitle":"Verklein het beeld","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto roteer","dialogPreResizeInfo2":"Verander het formaat voordat je gaat bewerken om geheugen te besparen en snelheid te verbeteren","dialogPreResizeInfo1":"Het beeld wat je hebt geselecteerd is erg groot","dialogPreResizeTitle":"Pre-verklein het beeld","dialogOpenURLHeadline":"Beeld URL","dialogOpenURLTitle":"Open beeld URL","dialogLoadError":"Er is iets verkeer gegaan bij het laden van het beeld. Probeer het later opnieuw","dialogLoadLoadingFrom":"% van % aan het laden","dialogLoadPrepare":"Voorbereiden","dialogLoadTitle":"Laden","dialogChoiceHeadline":"Wil je het beeld als een laag toevoegen in je huidige document of een nieuwe aanmaken?","dialogChoiceTitle":"Open beeld","dialogAddLayerHL":"Selecteer type laag om toe te voegen","dialogAddLayerTitle":"Voeg laag toe","offsetY":"Offset y","offsetX":"Offset x","maximize":"Maximaliseren","minimize":"Minimaliseren","fill":"Vullen","fit":"Past","canvas":"Canvas","tolerance":"Tolerantie","reset":"Reset","density":"Dichtheid","strength":"Kracht","download":"Download","advanced":"Gevorderd","left":"Links","top":"Boven","hidden":"Verborgen","visible":"Zichtbaar","layers":"Lagen","layer":"Laag","shape":"Vorm","color":"Kleur","erase":"Wis","back":"Terug","blur":"Vervagen","paint":"Verf","brush":"Penseel","aspect":"Aspect","tool":"Instrument","angle":"Hoek","drawing":"Tekening","empty":"Leeg","draw":"Teken","text":"Tekst","font":"Font","quality":"Kwaliteit","spikes":"Pieken","source":"Bron","step":"Stap","feather":"Veer","opacity":"Doorzichtigheid","image":"Beeld","transparency":"Transparantheid","softness":"Zachtheid","size":"Formaat","loading":"Laden","load":"Laad","open":"Open","save":"Bewaar","loadMore":"Laad meer","search":"Zoek","template":"Sjabloon","create":"Creeer","background":"Achtergrond","max":"Max","blendMode":"Blend modus","original":"Originele","close":"Sluit","cancel":"Annuleren","ok":"Ok","amount":"Hoeveelheid","apply":"Toepassen","height":"Hoogte","width":"Breedtje","untitled":"Untitled","name":"Naam","frequency":"Frequentie","locked":"Afgesloten","historyCut":"Cut","historyTransform":"Transformeer","historyReplace":"Kleur vervangen","historyOpen":"Open","toolKB":"Toetsenbord sneltoets","toolArrange":"Organiseer","toolArrangeDesc":"Verander beeld & canvas formaat, beweeg, transformeer en verander laag instellingen","toolMarquee":"Marquee Selecteren","toolMarqueeDesc":"Maak selecties met de vierkant en cirkel selectie tool.","toolLasso":"Selecteer Lasso","toolLassoDesc":"Gebruik freehand, polygoon of magnetische lasso om een selectie te maken","toolWand":"Wand Selecteren","toolWandDesc":"Gebruik de magic wand om delen met gelijksoortige kleuren te selecteren","toolCrop":"Uitsnede","toolCropDesc":"Trim, cut en maak het canvast recht met een vrij of vast aspect","toolCutout":"Uitsnijden / Mask","toolCutoutDesc":"Maskeer delen en/or verwijder achtergronden, maak uitsnedes of crop/trim individuele lagen.","toolLiquify":"Liquify","toolLiquifyDesc":"Maak groter of kleiner en breng delen van het beeld naar voren. Gebruik Liquify om subtiele aanpassingen aan portretten en andere beelden te maken","toolHeal":"Heal","toolHealDesc":"Verwijder vlekken, ongewenste objecten, vlekken en ruim afbeeldingen op.","toolClone":"Clone","toolCloneDesc":"Teken en kopieer vanuit andere gebieden in een afbeelding.","toolDetail":"Vervagen / verscherpen / vlekken","toolDetailDesc":"Teken over gebieden in de afbeelding om details te verscherpen, vervagen of vlekken te geven.","toolToning":"Dodge / Burn","toolToningDesc":"Maak delen van de afbeelding lichter of donkerder om donkere delen of donkere plekken te benadrukken.","toolTemper":"Spons / kleur","toolTemperDesc":"Borstel trillingen, verzadiging of temperatuur in lokale gebieden om kleuren te laten knallen of te verminderen.","toolPen":"Pen","toolPenDesc":"Gebruik verschillende soorten creatieve pennen zoals web, kleurpotloden, inkt en staart om te tekenen en te tekenen.","toolDraw":"Teken","toolDrawDesc":"Teken en krabbel met verschillende penselen en kleuren.","toolEraser":"Gum","toolEraserDesc":"Wis delen van een afbeelding met een penseel, gebruik het uitknipgereedschap voor een fijner resultaat.","toolFill":"Vul","toolFillDesc":"Vul hele gebieden met een enkele kleur.","toolGradient":"Gradatie","toolGradientDesc":"Maak melanges met verschillende kleuren en transparanten.","toolReplace":"Vervang kleur","toolReplaceDesc":"Verander de ene kleur in een gebied in een andere door over te tekenen.","toolShape":"Vorm","toolShapeDesc":"Teken verschillende vormen zoals vierkanten, cirkels en lijnen.","toolAddText":"Text","toolAddTextDesc":"Voeg een nieuwe tekst laag toe of gebruik een van onze sjablonen","toolPicker":"Kiezer","toolPickerDesc":"Kies kleuren uit de afbeelding om te gebruiken met andere tools.","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Zoom in of uit op de foto om op verschillende delen scherp te stellen.","toolHand":"Hand / Pan","toolHandDesc":"Verplaats het zichtbare gebied wanneer op de afbeelding is ingezoomd. Houd de spatiebalk in een willekeurige tool.","colorSwitch":"kleuren wisselen (X)","titleFile":"Bestand","titleEdit":"Bewerk","titleImage":"Beeld","titleLayer":"Laag","titleSelect":"Selecteer","titleAdjustment":"Aanpassing","titleFilter":"Fillter.","titleView":"Visie","titleHelp":"Help","titleNewImage":"Nieuw beeld","titleOpenImage":"Open beeld","titleOpenURL":"Open beeld URL","titleStockSearch":"Zoek in stock","titleSave":"Bewaar","titlePrint":"Print","titleClose":"Sluit","titleUndo":"maak ongedaan","titleRedo":"doe opnieuw","titleCut":"Uitsnede","titleCopy":"Kopiëren","titleClear":"Verwijder","titlePaste":"Plak","titleFreeTransform":"Vrije transformatie","titleFreeDistort":"Vrije vervorming","titleTransform":"Transformeer","titleRotateLeft":"Draai links / ccw","titleRotateRight":"Draai rechts / cw","titleFlipHorizontal":"Spiegel horizontaal","titleFlipVertical":"Spiegel vertikaal","titleStroke":"Streek","titleFill":"Vul","titleImageSize":"Afbeeldingsgrootte","titleCanvasSize":"Canvas formaat","titleImageRotation":"Beeldrotatie","titleCrop":"Uitsnede","titleTrim":"Trimmen","titleNewLayer":"Nieuwe laag","titleDuplicateLayer":"Dupliceer laag","titleImageLayer":"Afbeelding toevoegen als laag","titleElementLayer":"Elementlaag toevoegen","titleURLLayer":"URL toevoegen als laag","titleDeleteLayer":"Laag verwijderen","titleRasterizeLayer":"Tekst / element rasteren","titleLayerUp":"Breng naar voren / naar boven","titleLayerDown":"Stuur achteruit / omlaag","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Selecteer alles","titleSelectPixels":"Selecteer pixels","titleSelectDeselect":"De-selecteren","titleSelectInvert":"Keer selectie om","titleAutoAdjust":"Auto aanpassing","titleBrightnessContrast":"Helderheid / contrast","titleTemperatureTint":"Temperatuur & tint","titleHueSaturation":"Tint verzadiging","titleVibrance":"Vibrance","titleColorBalance":"Kleur balans","titleColorLookup":"Kleur opzoeken","titleExposure":"Sluitertijd","titleCurves":"Rondingen","titleLevels":"Niveaus","titleThreshold":"Drempel","titlePosterize":"Posterize","titleDesaturate":"Desaturate","titleInvert":"Keer om","titleEffectLibrary":"Effect bibliotheek","titleSharpen":"verscherpt.","titleClarity":"Helderheid","titleBlur":"vervaagd","titleGaussianBlur":"Gaussiaanse vervaging","titleSmooth":"Glad maken","titleGrain":"Korrel","titleNoise":"Effect bibliotheek","titleDenoise":"Verwijder noise","titleVignette":"Vignet","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Ontmisten","titleInnerGlow":"Innerlijke gloed","titleOuterGlow":"Buitenste gloed","titleOutline":"Outline","titleInnerShadow":"Innerlijke schaduw","titleDropShadow":"Drop schaduw","titleFringe":"Rand","titlePixelate":"Pixel","titleMosaic":"Mozaiek","titleHalftone":"Halftoon","titleStrokeOutline":"Strijk / overzicht","titleZoomIn":"Zoom in","titleZoomOut":"Zoom uit","titleFitScreen":"Scherm passen","titleFillScreen":"Scherm vullen","titleToggleFullScreen":"Toggle op volledig scherm","titleToggleLightDarkMode":"Schakel de lichte / donkere modus in","titleKeyboardShortcuts":"Toetsenbord sneltoetsen","titleColorPicker":"Kleur kiezer","titleAddElement":"Voeg element toe","titleToolSettings":"Tool instellingen","titleAlignCase":"lijn out en letter grootte","add":"Toevoegen","smudge":"Vlekken","target":"Doelwit","removeStop":"Stop verwijderen","compare":"Vergelijken (ingedrukt houden)","paste":"Plakken","noPaste":"niets te plakken","emptyPaste":"Leeg! probeer ctrl + v!","emptyPasteGlobal":"niets te plakken","overlay":"Overlay","sticker":"Sticker","premium":"Premium","red":"Rood","green":"Groen","blue":"Blauw","range":"bereik","midtones":"Middentonen","highlights":"Hoogtepunten","preserveLuminosity":"Behoud helderheid","radius":"Straal","threshold":"Drempel","colorize":"Inkleuren","lineSpace":"Lijnruimte","letterSpace":"Letter ruimte","addText":"Voeg tekst toe","alignLeft":"Links uitlijnen","alignCenter":"Tekst in het midden uitlijnen","alignRight":"Rechts uitlijnen","uppercase":"Hoofdletter","bold":"Vet","italic":"cursief","full":"Volledig","line":"Regel","word":"Woord","outline":"Outline","shadow":"Schaduw","fixed":"Gemaakt","free":"Vrij","polygon":"Veelhoek","magnetic":"Magnetisch","rotateLeft":"Roteer links","rotateRight":"Roteer rechts","flipVertical":"Spiegel vertikaal","flipHorizontal":"Spiegel horizontaal","duplicate":"Dupliceer","delete":"Verwijderen (DEL)","transform":"Transformeer","distort":"Vervorm","rasterize":"Rasteren","edit":"Bewerk","settings":"Instellingen","styles":"Stijlen","addNew":"Nieuw toevoegen","unlock":"Ontgrendel","aligned":"in lijn","mode":"modus","method":"methode","variant":"Variant","restore":"restore","ratio":"Ratio","extract":"Extract","constraint":"Beperking","contiguous":"Aangrenzend","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"Hint verwijderd","addToCutout":"Toevoegen aan masker","removeFromCutout":"verwijder uit masker","hardTip":"Harde tip","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blend","stroke":"Streek","type":"Type","radial":"Radiaal","linear":"Linear","patch":"patch","infill":"infill","push":"Duw","enlarge":"vergroot","shrink":"krimp","swirlRight":"swirl rechts","swirlLeft":"swirl links","rectangle":"Rechthoek","roundedRect":"Afgeronde rechthoek","ellipse":"Elips","circle":"Cirkel","triangle":"Driehoek","star":"Sterk","heart":"Hart","plus":"Plus","minus":"Min","lighten":"lichter","darken":"Donker maken","main":"Hoofd","alter":"Verander","increase":"Vermeerder","decrease":"Verminder","logInNow":"Login","preserveTransparency":"Bewaar transparantie","neverAskMeAgain":"Vraag me niet meer","autoSelectLayer":"Selecteer laag automatisch","alwaysShowTransform":"Laat altijd transformatie zien","showGuides":"Laat lijnen zien","snapToGuides":"Wijzig naar lijnen","loremIpsum":"Lorem Ipsum - Je tekst hier -","selectSource":"Selecteer bron","newSelection":"Nieuwe selectie","addToSelection":"Voeg aan selectie toe (shift)","removeFromSelection":"Verwijder uit selectie (ctrl)","highQualityPreview":"Hoge kwaliteit previews","sampleAllLayers":"Sample alle lagen","elementPremiumDesc":"Dit is een premium element","addCurvesControlDesc":"Dubbel klik om een controle punt toe te voegen of te verwijderen.","viewArrangeActiveSelection":"Actieve selectie, kan tekst- of elementlaag niet wijzigen.","viewArrangeLayerLocked":"Laag is op zijn plaats vergrendeld, ontgrendeld om transformaties mogelijk te maken.","viewArrangeNoLayer":"Geen laag (of lege laag), selecteer een laag in de rechter lagenbalk.","viewCloneNoLayer":"Kloon werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewCloneSourceTooltip":"Selecteer bron of verf (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Selecteer een laag om een uitsnede te maken. Teken lagen met de wis modus in de teken tool.","viewCutoutShape":"Vorm uitsnede","viewCutoutMagic":"Magische uitsnede","viewCutoutDraw":"Teken uitsnede","viewCutoutLasso":"Lasso uitsnede","viewDetailNoLayer":"Vervagen / verscherpen en vlekken werkt alleen op afbeeldingslagen (of niet lege lagen), selecteer een andere laag.","viewDrawNoLayer":"Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe","viewEraserNoLayer":"U kunt alleen uit afbeeldingslagen wissen, selecteer een andere laag.","viewFillNoLayer":"Vulling werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewGradientNoLayer":"Verloop werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewHandDesc":"Klik en sleep om de viewport te verplaatsen.","viewHealNoLayer":"Heal werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewLiquifyNoLayer":"Liquify werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewShapeNoLayer":"Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe.","viewPenNoLayer":"Pen werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.","viewToningNoLayer":"Toning werkt alleen op afbeeldingslagen (of niet lege lagen), selecteer een andere laag.","viewTemperNoLayer":"Temper werkt alleen op afbeeldingslagen (of niet lege lagen), selecteer een andere laag.","viewReplaceNoLayer":"Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe.","viewReplaceMatchLight":"Overeenkomen met doel lichtheid","viewPickerShades":"Shades","viewPickerTriadic":"Triadisch","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analoog","viewPickerComplement":"Aanvulling","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallel","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Gearceerd","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Kleurpotlood","viewPenInk":"inkt","viewCropPreset":"Preset","viewCropNone":"Geen","viewCropFixed":"Vaste ratio:","viewCrop1x1":"1:1 (Vierkant)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Breedbeeld)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra breed)","viewCropOutput":"Output formaat:","viewCropFBProfile":"Facebook profiel","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBAd":"Facebook advertentie","viewCropInstaProfile":"Instagram profiel","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"Twitter profiel","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitImage":"Twitter beeld","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"Twitter advertentie","viewCropYTProfile":"Youtube profiel","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanaal art","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web klein 1280x800","viewCropWebCommon":"Web gewoon 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x3840x2160","viewCropPaperA4":"Papier A4","viewCropPaperA5":"Papier A5","viewCropPaperA6":"Papier A6","viewCropPaperLet":"Papier brief","historyHalftone":"Halftoon","historyNoise":"Noise","historyInnerGlow":"Binnen Glow","historyOuterGlow":"Buiten glow","titleHighlightsShadows":"Highlights & Schaduw","copy":"Kopieer","hue":"Tint","lightness":"Licht","duplicated":"Kopieren","deleted":"Verwijderd","noMerger":"Niet samenvoegen","layersMerged":"lagen samengevoegd","imageFlattend":"Beeld platgemaakt","noRasterization":"Niet een tekst/element","layerRasterized":"Laag gerasterd","selectionEmpty":"Niets in selectie","noLayerSelected":"Geen laag geselecteerd","notAImageLayer":"Niet een beeld laag","historyHighlightsShadows":"Highlights & Shaduw","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","logout":"Uitloggen","mySubscription":"Mijn abonnement","eTitle":"Photo Editor: Pixlr E - gratis hulpmiddel voor het bewerken van afbeeldingen","eMetaDesc":"Op zoek naar geavanceerde fotobewerkingsmogelijkheden in je browser, Pixlr E is de volgende generatie foto-editor! Geen installatie en registratie vereist. Gebruik gratis op desktop, tablets en telefoons.","eMetaSiteName":"Foto-editor: Pixlr.com - gratis online beeldbewerking","strokeOutlineOnly":"Allen outline","titlePreferences":"Voorkeur","titleEditText":"Bewerk tekst","titleSelectSave":"Bewaar selectie","titleSelectRestore":"Restore selectie","titleDetails":"Details","titleZoomBlur":"Zoom. blur","titleSelectConvert":"Converteer naar masker","titleLayerAddMask":"Voeg masker toe","titleLayerApplyMask":"Pas masker toe","titleLayerDeleteMask":"Verwijder masker","titleLayerResetMask":"Reset masker","titleLayerInvertMask":"Keer masker om","titleLayerMoreMask":"Meer masker","titleLayerExtractMask":"Extract masker als laag","titleLayerConvertMask":"Converteer master aan selectie","clear":"Verwijder","punchout":"Pons uit","bezier":"Bezier","maskApplied":"Masker toegevoegd","selectionSaved":"Selectie bewaard","viewArrangeSelection":"Actieve selectie, sleep om te verplaatsen/uitsnede geselecteerde gebied","viewCutoutGradient":"Gradatie masker","viewOBarAskPrerezise":"Vraag om de afbeelding vooraf te verkleinen","viewOBarAskLayertype":"Vraag welk laagtype u wilt toevoegen","historySelectionRestore":"Restore selectie","historySelectionCut":"Uitsnede met selectie","historySelectionCopy":"Kopieer met selectie","historyZoom":"Zoom blur","historyConvertMaskToSelection":"Converteer naar selectie","historyConvertSelectionToMask":"Converteer naar masker","historyApplyMask":"Pas masker toe","border":"Marge","continue":"Ga door","titleBrowseElements":"Blader elementen","unlocked":"Ontgrendeld","viewOBarLockUnlockLayer":"Laagpositie vergrendelen / ontgrendelen","viewOBarShowHideLayer":"Laag tonen / verbergen","titleBevel":"Bevel","elevation":"Verhoging","depth":"Diepte","dialogBevelHighColor":"Highlight kleur","dialogBevelShadowColor":"Schaduw kleur","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Schaduw opacity","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Gebruik scroll knop om in te zoomen","titleSobel":"Vind randen","titleScanlines":"Scan lijnen","newSize":"Nieuw formaat","vertical":"Verticaal ","sizeWeb":"Web","historySobel":"Vind randen ","historyScanlines":"Scan lijnen","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profiel","subscription":"Subscriptie","username":"Gebruikersnaam","language":"Taal","password":"Wachtwoord","changePassword":"Verander Wachtwoord","newsletter":"Nieuwsbrief","receiveNewsletter":"Ontvang nieuwsbrief van Pixlr","myAccount":"Mijn account","myDownloads":"Mijn Downloads","creatorDashboard":"Ontwerper Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"AANVAARDEN","licenseAgreement":"Licentieovereenkomst","termsOfUse":"Gebruiksvoorwaarden","privacyPolicy":"Privacybeleid","cookiePolicy":"Cookie beleid","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Define an area to place an image and cut it to a variety of shapes, the placed image is auto scaled and cropped to fit. Frames are an essential part of creating re-usable Templates.","titleAddImage":"Voeg beeld toe","titleChangeImage":"Change image","titleExport":"Export","titleExportTemplate":"Export Template","titleQuickExportImage":"Quick export image as PNG","titleQuickExportLayer":"Quick export layer as PNG","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleRemoveFrameImage":"Remove image","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Glitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","id":"id","component":"Component","working":"Working","pixel":"Pixel","percent":"Percent","scale":"Scale","none":"Geen","pos":"Pos","position":"Position","frame":"Frame","design":"Design","custom":"custom","colors":"Colors","element":"Element","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"Layer Added","addFrame":"Add frame","toggle":"Toggle","gradient":"Gradatie","pattern":"patroon","setImage":"Set image","distance":"Distance","direction":"Direction","flip":"Flip","overlap":"Overlap","rotate":"Roteer","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"One vector shape per layer","viewAll":"toon Alles","historyProjects":"Latest projects","templates":"Sjablonen","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","allYourProjects":"All your temporary projects","aboutHistory":"History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document).","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"Vullen","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Outline","historyOpenimage":"Open beeld","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Voeg beeld toe","historyPasteimage":"Plak beeld","historyExtractimage":"Extract beeld","historyDuplicateimage":"Dupliceer beld","historyAddemptyimage":"Voeg laag toe","historyNewemptyimage":"Nieuw beeld","historyDeleteimage":"Verwijder beeld","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyRasterizetext":"Gerasterde tekst","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Gerasterd element","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyTextLetterspace":"Letter ruimte","historyTextLinespace":"Lijnruimte","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"Beeld","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyFrameShape":"Vorm","historyFrameShadow":"Schaduw","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Interference","historyPolarCoordinates":"Polar Coordinates","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Pay a one-time fee to unlock this premium template, or become a Premium member and get access to the entire library of professionally made designs.","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","titleTogglePreview":"Toggle preview mode","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term save it as PXZ (Pixlr document).","historyShapeShadow":"Schaduw","historyTextFill":"Vullen","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","feedback":"feedback","help":"Helpen","tutorials":"Tutorials","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","loginOrSignUp":"Log in Schrijf in","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock door Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Taal","mobileVariantDesc":"Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Design maker","welcomeIngress":"Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","welcomeWhatIs":"What is Pixlr E?","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Uitchecken","creditCard":"Kredietkaart","savedCard":"Opgeslagen Kaart","billingAddress":"factuur adres","firstName":"Voornaam","lastName":"Achternaam","address":"Adres","city":"stad","zipCode":"Postcode","state":"Staat","country":"Land","cardNumber":"Kaartnummer","month":"maand","year":"jaar","autorenewalBasis":"Automatische verlenging","total":"totaal","orderSummary":"overzicht van de bestelling","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","templateSearch":"Zoek","templateKeyword":"Keyword..","templateCategories":"Categories","templateFilter":"Fillter.","templatePopular":"Popular","templateRecent":"Recent","templateAll":"Alle","templateFree":"VRIJ","templatePremium":"Premium","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","premiumSubscribe":"Subscribe Premium","recommended":"Recommended","instagram-post":"Instagram post","instagram-story":"Instagram story","facebook-post":"Facebook post","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook cover","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"Youtube thumb","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage"}
Pixlr M

Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close