Photo Editor - Photoshop Online by Pixlr - Free Image Editing Tools

Now, there are even more compelling reasons to choose Pixlr as your go-to solution for all your online image editing requirements, particularly when you're looking for a powerful "photo editor." Whether you're inclined towards traditional desktop-style photo editing or prefer a more contemporary approach, Pixlr has you covered. Pixlr Editor AI-powered online photo editor, empower you to unlock your creative potential with just a single click. Achieving professional-quality photo edits has never been more intuitive and accessible. With Pixlr, you can effortlessly remove backgrounds using our bg remover or create transparent images for your design projects with a simple tap. Our advanced AI-powered photo editing features are designed to make the design process smarter, faster, and more user-friendly for you. Discover the endless possibilities with the world's #1 cloud-based photo editor, Pixlr. Elevate your photo editing experience and achieve remarkable results with ease. Experience the future of online photo editing with Pixlr, the ultimate choice for all your image editing needs.

Foto-editor en ontwerpmaker

★ ★ ★ ★ ★

Welkom bij de gratis geavanceerde foto-editor van Pixlr. Begin met bewerken door op de knop Foto openen te klikken, een bestand te slepen en neer te zetten, van het klembord te plakken (ctrl+v) of door een van onze kant-en-klare sjablonen hieronder te selecteren.

Registreer Log in

Temporary projects

Geschiedenis wordt alleen tijdelijk opgeslagen in de browsercache, alle documenten worden verwijderd als u de cache wist of als u een reinigingsroutine uitvoert. Als u wilt opslaan voor de lange termijn, download het dan als .PXZ (Pixlr-document).

Backup as Zip
Wis historie
X
Y
W
H
Resetten Toepassen
AI Auto
Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe
U kunt alleen uit afbeeldingslagen wissen, selecteer een andere laag.
Resetten Toepassen
Verloop werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.
100% Verleden Vullen
Pen werkt alleen op afbeeldingslagen, selecteer een andere laag.
Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe.
Selecteer een afbeeldingslaag in de lagenlijst of voeg een nieuwe lege laag toe.
Voeg tekst toe
Bewerk
100% Verleden Vullen
Lagen
    • Tekst
    • Vorm
    • Kader
    • Beeld
    • Leeg
Historie