Login / singn uploginOrSignUp
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT

Verwijder achtergrond


Verwijder Achtergrond door Pixlr AI

Automatische en gratis verwijdering van achtergrondafbeeldingen in slechts een paar seconden!

Met de state-of-the-art AI-tools van Pixlr kun je achtergronden van selfies, profielfoto's en andere verwijderen zonder het omslachtige handmatige werk.

Verwijder de achtergrond op meerdere afbeeldingen tegelijk, verfijn het resultaat met onze gedetailleerde uitsnijtools.

Open beeld
100% automatic bg removal

Our state of the art AI remove backgrounds from even the hardest objects, like people, cars, clothes and more.

Batch removeal of backgrounds

Open multiple images at once and batch remove backgrounds in one go, no wait just productivity.

High quality free background removal

Save the result in up to 16 MPX (4096*4096px) Hi Quality. No limitation on size and quality for free bg removal.

Fine tune background removal

If the Ai background removal result is perfect you can always use the powerfull manual tools to finetune the cutout.

Photo editor after remove bg

Make it amazing by edit your photo, add a background or just make an wow impact? Bring it over to Pixlr X or Pixlr E and edit away.

Perfect for e-commerce

Create prefect looking image for your E-commerce store front and boost your sales!

{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD"},"adDebug":""}
{"bgTitle":"Achtergrond verwijderen: Pixlr.com gratis afbeeldingsachtergrond verwijderen","bgMetaDesc":"Verwijder automatisch afbeeldingsachtergronden met de krachtige AI-tool van pixlr!","bgMetaSiteName":"Afbeeldingsachtergrond verwijderen: Pixlr.com","bgButton":"Verwijder achtergrond","bgByPixlrAI":"door Pixlr AI","removeBackgroundTagline":"Verwijder Achtergrond door Pixlr AI","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X voor Express","eForEditor":"Pixlr E voor Editor","pricingPlan":"Prijslijst","stockByPixlr":"Stockfoto van Pixlr","hiUser":"Hi","logout":"Uitloggen","login":"Inloggen","loginEditor":"Loing de photo editor","mySubscription":"Mijn abonnement","dialogPreResizeTitle":"Pre-verklein het beeld","dialogPreResizeInfo1":"Het beeld wat je hebt geselecteerd is erg groot","dialogPreResizeInfo2":", verklein het voordat je de edit begint om geheugen te sparen.","dialogPreResizeExif":"Auto roteer ","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","sizeWeb":"Web","sizeFullHD":"Full hd","sizeUltraHD":"Ulta HD","openImage":"Open beeld","openDragClip":"Je kunt bestanden ook slepen of plakken om te openen.","dropFile":"Sleep om bestand te openen","neverAskMeAgain":"Vraag met niet meer","newSize":"Nieuw formaat","resultDone":"Het verwijderen van de achtergrond-AI is voltooid, als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op downloaden, zo niet, dan klikt u op afstellen om het resultaat te bewerken.","resultMobileDone":"Het verwijderen van de achtergrond-AI is voltooid, klik op downloaden om de afbeelding op uw apparaat op te slaan. Als u het resultaat wilt verfijnen, gebruik dan de tool vanaf een computer.","fineTune":"Afstellen","download":"Download","draw":"Teken","magic":"Magisch","shape":"Vorm","lasso":"Lasso","keep":"Bewaar","remove":"Verwijder","invert":"Keer om","reset":"Reset","tool":"Instrument","tools":"Gereedschap","mode":"Modus","size":"Formaat","tolerance":"Tolerantie","contiguous":"Aangrenzend","brush":"Penseel","softness":"Zachtheid","background":"Achtergrond","cutoutHint":"Hint verwijderd","bgPixlr":"Pixlr BG","removeBackgroundDescription1":"Automatische en gratis verwijdering van achtergrondafbeeldingen in slechts een paar seconden!","removeBackgroundDescription2":"Met de state-of-the-art AI-tools van Pixlr kun je achtergronden van selfies, profielfoto's en andere verwijderen zonder het omslachtige handmatige werk.","removeBackgroundDescription3":"Verwijder de achtergrond op meerdere afbeeldingen tegelijk, verfijn het resultaat met onze gedetailleerde uitsnijtools.","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profiel","subscription":"Subscriptie","username":"Gebruikersnaam","language":"Taal","password":"Wachtwoord","changePassword":"Verander Wachtwoord","newsletter":"Nieuwsbrief","receiveNewsletter":"Ontvang nieuwsbrief van Pixlr","myAccount":"Mijn account","myDownloads":"Mijn Downloads","creatorDashboard":"Ontwerper Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View more","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy"}