By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie beleid. AANVAARDEN ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Beeld plat maken","layerMergeVisible":"Samenvoegen zichtbaar","layerMergeDown":"Samenvoegen naar beneden (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Licht intensiteit","blendModeColor":"Kleur","blendModeSaturation":"Verzadiging","blendModeHue":"Tint","blendModeExclusion":"Uitsluiting","blendModeDifference":"Verschil","blendModeSoftLight":"Zacht licht","blendModeHardLight":"Hard licht","blendModeColorBurn":"Kleur intensiteit","blendModeColorDodge":"Kleur ontwijken","blendModeLighten":"Lichter maken","blendModeDarken":"Donker maken","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Scherm","blendModeMultiply":"Vermenigvuldig","blendModeNone":"Geen","viewOBarZoomOut":"Zoom uit","viewOBarZoomIn":"Zoom in","viewKeyboardP":"Eigenschappen","viewDrawPenTool":"Pen tool","viewDrawEraserTool":"Wis tool","viewCropPaperLet":"Papier brief","viewCropPaperA6":"Papier A6","viewCropPaperA5":"Papier A5","viewCropPaperA4":"Papier A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web gewoon 1366x768","viewCropWebSmall":"Web klein 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanaal art","viewCropYTProfile":"Youtube profiel","viewCropTwitAd":"Twitter advertentie","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Twitter beeld","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitProfile":"Twitter profiel","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Instagram profiel","viewCropFBAd":"Facebook advertentie","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBProfile":"Facebook profiel","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra breed)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Breedbeeld)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Vierkant)","viewCropFixed":"Vaste ratio:","viewCropNone":"Geen","clarity":"Helderheid","dialogSaveName":"Bestands naam","dialogAddLayerHL":"Selecteer wat voor type laag toe te voegen","dialogAddLayerTitle":"Voeg laag toe","empty":"Leeg","viewOBarDel":"Verwijder laag (DEL)","viewOBarDup":"Dupliceer laag","viewOBarLightUI":"Licht ui modus","viewOBarSnap":"Wijzig naar lijnen","viewOBarShowGu":"Laat lijnen zien","viewOBarSet":"Instellingen","viewOBarMD":"Verplaats naar beneden","viewOBarMU":"Verplaats naar boven","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Originele Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Vul Scherm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Pas op Scherm (ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigeer","viewMenuAddImg":"Voeg beeld toe","viewMenuAddElm":"Voeg element toe","viewMenuDrawing":"Teken","viewMenuRetouch":"Retoucheren","viewMenuLiquify":"Liquify","viewMenuEffect":"Effect","viewMenuAdjust":"Pas aan","viewMenuCutout":"Uitsnede","viewMenuCrop":"Uitsnede","viewMenuArrange":"Organiseer","viewTopBarRedo":"doe opnieuw","viewTopBarUndo":"maak ongedaan","viewTopBarFB":"feedback","viewRetouchLight":"licht","viewRetouchMid":"middel","viewRetouchDark":"donker","viewRetouchRange":"bereik","viewRetouchDarken":"donkerder","viewRetouchLighten":"lichter","viewRetouchSharpen":"verscherpt.","viewRetouchBlur":"vervaagd","viewRetouchAlign":"in lijn","viewRetouchMode":"modus","viewRetouchHQ":"hoge kwaliteit","viewRetouchInfill":"infill","viewRetouchPatch":"patch","viewRetouchMethod":"methode","viewRetouchToning":"dodge/burn.","viewRetouchDetail":"verscherp/vervaag","viewRetouchClone":"Clone stempel","viewRetouchHeal":"repareer","viewRetouchLocked":"Retoucheren werkt alleen op beeld lagen, selecteer een andere laag","viewRetouchTitle":"retoucheer","viewLoadTitle":"Laden","viewLiquifyErase":"restore","viewLiquifySwirlCCW":"swirl links","viewLiquifySwirlCW":"swirl rechts","viewLiquifyShrink":"krimp","viewLiquifyGrow":"vergroot","viewLiquifyMove":"Duw","viewLiquifyLocked":"Je kunt Liquify alleen op beeld lagen toepassen, selecteer een andere laag","viewLiquifyTitle":"liquify","viewKeyboardMoveShift":"Druk op shift voor 10px","viewKeyboardMoveRight":"Rechts","viewKeyboardMoveLeft":"Links","viewKeyboardMoveDown":"Omlaag","viewKeyboardMoveUp":"Omhoog","viewKeyboardMoveLayer":"Verplaats laag (positie)","viewKeyboardCtrlY":"Doe opnieuw","viewKeyboardCtrlZ":"Maak ongedaan","viewKeyboardI":"Voeg Beeld Toe","viewKeyboardO":"Voeg Element Toe","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Teken","viewKeyboardR":"Retouch","viewKeyboardE":"Effect","viewKeyboardA":"Pas aan","viewKeyboardK":"Uitsnede","viewKeyboardC":"Crop","viewKeyboardV":"Organiseer","viewKeyboardSpacebar":"Pan/Beweeg","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom vul","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom pas","viewKeyboardCtrlM":"Zoom uit","viewKeyboardCtrlP":"Zoom in","viewKeyboardDEL":"Verwijder Laag","viewKeyboardESC":"Sluit tool","viewKeyboardCtrlQ":"Sluit","viewKeyboardCtrlS":"Bewaar","viewKeyboardTitle":"Toetsenbors shortcuts","viewEffectLocked":"Alleen beeld lagen hebben effecten, selecteer een andere laag","viewEffectTitle":"Effect","viewDrawLocked":"Selecteer of voeg een een teken laag om te beginnen met tekenen","viewDrawDelete":"Verwijder (del)","viewDrawLineColor":"Lijn kleur","viewDrawLine":"Lijn vorm","viewDrawHeart":"Hart vorm","viewDrawStar":"Ster vorm","viewDrawTriangle":"Driehoek vorm","viewDrawCircle":"Cirkel vorm","viewDrawSquare":"Vierkante vorm","viewDrawShape":"Vorm","viewDrawShapeTool":"Vorm tool","viewDrawBrushTool":"Kwast tool","viewCutoutReset":"Rest uitsnede","viewCutoutInvert":"Keer uitsnede om","viewCutoutHint":"Hint verwijderd","viewCutoutLine":"Lijn vorm","viewCutoutHeart":"Hard vorm","viewCutoutStar":"Ster vorm","viewCutoutTriangle":"Driehoek vorm","viewCutoutCircle":"Cirkel vorm","viewCutoutSquare":"Vierkante vorm","viewCutoutShapeH":"Vorm","viewCutoutContigious":"Aangrenzend","viewCutoutMedium":"Medium","viewCutoutLight":"Licht","viewCutoutNone":"Geen","viewCutoutRemove":"Verwijder","viewCutoutKeep":"Bewaar","viewCutoutMode":"Modus","viewCutoutLasso":"Lasso uitsnede","viewCutoutDraw":"Teken uitsnede","viewCutoutMagic":"Magische uitsnede","viewCutoutShape":"Vorm uitsnede","viewCutoutTip":"Selecteer een laag om een uitsnede te maken. Teken lagen met de wis modus in de teken tool.","viewCutoutTitle":"Uitsnede","viewCropReset":"Reset crop","viewCropTip":"Het formaat aspect verandert het formaat van het beeld zodra het crop menu is gesloten.","viewCropOutput":"Output formaat:","viewCropPreset":"Preset","viewCropRatio":"Ratio","viewCropAspect":"Selecteer aspect","viewCropFlipV":"Spiegel vertikaal","viewCropFlipH":"Spiegel horizontaal","viewCropRR":"Roteer rechts","viewCropRL":"Roteer links","viewCropRotate":"Roteer & spiegel","viewCropTitle":"Crop","viewBottomBarSaveTT":"Bewaar (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Sluit (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Doe opnieuw ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Ongedaan maken ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Doe opnieuw","viewBottomBarUndo":"Ongedaan maken","viewArrangeLocked":"Selecteer een laag in het lagen menu rechts of voeg een nieuw tekst, beeld of element toe","viewArrangeTip":"Ontgrendel, laag om transformatie toe te passen.","viewArrangeUnlock":"Ontgrendel","viewArrangeDelete":"Verwijder (del)","viewArrangeDuplicate":"Dupliceer","viewArrangeFlipV":"Spiegel vertikaal","viewArrangeFlipH":"Spiegel horizontaal","viewArrangeLockAspect":"Vergendel aspect","viewArrangeTitle":"Organiseer","viewAdjustLocked":"Alleen beeld lagen kunnen worden aangepast, selecteer een andere laag","viewAdjustShadows":"Schaduwen","viewAdjustHightlight":"Highlight","viewAdjustToning":"Toning","viewAdjustTitle":"Pas aan","viewAddTextDelete":"Verwijder tekst","viewAddTextBackgroundWord":"Woord","viewAddTextBackgroundLine":"Regel","viewAddTextBackgroundFull":"Volledig","viewAddTextCaseUpper":"Hoofdletter","viewAddTextAlignRight":"Lijn rechts uit","viewAddTextAlignCenter":"Lijn in midden uit","viewAddTextAlignLeft":"lijn links uit","viewAddTextAlignNCase":"lijn out en letter grootte","viewAddLayerSelectType":"Selecteer type laag om toe te voegen","viewAddLayerTitle":"Voeg laag toe","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Blader","viewAddImageTitle":"Voeg beeld toe","viewAddElementDelete":"Verwijder element","viewAddElementSticker":"Sticker","viewAddElementShape":"vorm","viewAddElementBorder":"Marge","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"Spiegel verticaal","viewAddElementFlipH":"Spiegel horizontaal","viewAddElementRR":"Roteer rechts","viewAddElementRL":"Roteer links","addCategory":"Voeg %s","addElement":"Voeg element toe","layerSettings":"Laag Instellingen","hasCutout":"Heeft uitsnede","documentActions":"Document acties","historyDuplicate":"Kopieer","historyUnpin":"Unpin","historyPin":"Pin","historyDelete":"Wis","historyClearConfirm":"Weet je het zeker?","sizeFacebookProfile":"Facebook profiel","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ulta HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web klein","pinnedProjects":"Gepinde projecten","clearHistory":"Wis historie","noHistory":"Je heb geen beelden in je historie. Selecteer een beeld om te beginnen \"Open beeld\" of \"Laad url\" naar links.","backToEditor":"Terug naar editor","stockSearch":"Zoek in stock","addCurrent":"Voeg huidige toe","createNew":"Maak nieuwe aan","history":"Historie","openDragClip":"Je kunt bestanden ook slepen of plakken om te openen.","loadURL":"Laad url","openImage":"Open beeld","sinceNow":"Net","sinceMinutes":"% minuten geleden","sinceMinute":"Een minuut geleden","sinceHours":"% uren geleden","sinceHour":"Een uur geleden","sinceDays":"% dagen gelden","sinceDay":"Een dag geleden","shadows":"Schaduw","highlight":"Highlight","white":"Wit","black":"Zwart","contrast":"Contrast","exposure":"Sluitertijd","brightness":"Helderheid","hue":"Hue","tint":"Tint","temperature":"Temperatuur","saturation":"Verzadiging","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mozaiek","glamour":"Glamour","posterize":"Posterize","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixel","fringe":"Rand","vignette":"Vignet","grain":"Korrel","dehaze":"Ontmisten","smooth":"Glad maken","sharpen":"Scherper maken","layerCreated":"Laag aangemaakt","noCutout":"Geen uitsnede","letterSpacing":"Letter spatiering","lineSpacing":"Lijn spatiering","lineSize":"Lijn formaat","straighten":"Maak recht","invert":"Keer om","dialogSaveCalculate":"...berekenen","dialogSaveImageHeight":"Hooge beeld","dialogSaveImageWidth":"Breedte beeld","dialogSaveHigh":"Hoog","dialogSaveMed":"Medium","dialogSaveLow":"Laag","dialogSaveTitle":"Bewaar beeld","dialogResizeCropWarning":"Bij verandering van formaat wordne actieve crop instrumenten gereset, cropping kan ontstaan als het nieuwe canvas formaat kleiner is.","dialogResizeAnchor":"Anker punt","dialogResizeRelative":"Relatieve verandering","dialogResizeApplyAll":"Bij toepassing formaat zullen alle lagen herschaald woden.","dialogResizeContrain":"Zet proporties vast","dialogResizeCanvasTitle":"Verklein het canvas","dialogResizeImageTitle":"Verklein het beeld","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto roteer ","dialogPreResizeInfo2":", verklein het voordat je de edit begint om geheugen te sparen.","dialogPreResizeInfo1":"Het beeld wat je hebt geselecteerd is erg groot","dialogPreResizeTitle":"Pre-verklein het beeld","dialogOpenURLHeadline":"Beeld URL","dialogOpenURLTitle":"Open beeld URL","dialogLoadError":"Er is iets verkeer gegaan bij het laden van het beeld. Probeer het later opnieuw ...","dialogLoadLoadingFrom":"% van % aan het laden ...","dialogLoadPrepare":"voorbereiden ...","dialogLoadTitle":"Laad","dialogChoiceHeadline":"Wil je het beeld als een laag toevoegen in je huidige document of een nieuwe aanmaken?","dialogChoiceTitle":"Open beeld","maximize":"Maximaliseren","minimize":"Minimaliseren","fill":"Vullen","fit":"Past","canvas":"Canvas","tolerance":"Tolerantie","reset":"Reset","density":"Dichtheid","strength":"Kracht","download":"Download","advanced":"Gevorderd","left":"Links","top":"Boven","hidden":"Verborgen","visible":"Zichtbaar","layers":"Lagen","layer":"Laag","shape":"Vorm","color":"Kleur","erase":"Wis","back":"Terug","blur":"Vervagen","paint":"Verf","brush":"Penseel","aspect":"Aspect","tool":"Instrument","angle":"Hoek","drawing":"Tekening","draw":"Teken","text":"Tekst","font":"Font","quality":"Kwaliteit","spikes":"Pieken","source":"Bron","step":"Stap","opacity":"Doorzichtigheid","image":"Beeld","transparency":"Transparantheid","softness":"Zachtheid","size":"Formaat","loading":"Laden","load":"Laad","open":"Open","save":"Bewaar","loadMore":"Laad meer","search":"Zoek","template":"Sjabloon","create":"Creeer","background":"Achtergrond","max":"Max","blendMode":"Blend modus","original":"Originele","cancel":"Annuleren","ok":"OK","amount":"Hoeveelheid","apply":"Toepassen","height":"Hoogte","width":"Breedtje","untitled":"Untitled","name":"Naam","close":"Sluit","preferences":"Voorkeur","dialogSaveFileType":"Bestands type","dialogAiCutoutTitle":"AI uitsnede","spacing":"Spatiering","dropFile":"Sleep om bestand te openen","locked":"Vergrendelde","viewLiquifyHQPreview":"Hoge kwaliteit previews","viewMenuToggleHome":"Wissel naar home","historyAddelement":"Voeg element toe","historyDuplicateelement":"Dupliceer element","historyDeleteelement":"Verwijder element","historyAddtext":"Voeg tekst toe","historyPastetext":"Plak tekst","historyDuplicatetext":"Dupliceer tekst","historyDeletetext":"Verwijder tekst","historyClear":"Verwijder","historyCut":"Uitsnede","historyLayerOpacity":"Laag doorzichtigheid","historyLayerBlendMode":"Laag blend modus","historyLayerVisible":"Laag zichtbaarheid","historyLayerName":"Laag naam","historyTextSize":"Formaat","historyTextFont":"Font","historyTextAlign":"Lijn uit","historyTextUppercase":"Hoofdletter","historyTextBold":"Vet","historyTextItalic":"cursief","historyTextShadow":"Schaduw","historyTextOutline":"Outline","historyTextBackground":"Achtergrond","historyText":"Tekst","historyEffect":"Effect","historyAdjust":"Pas aan","historyArrange":"Organiseer","historyDistort":"Vervorm","historyTransform":"Transformeer","historyShape":"Vorm","historyGradient":"Gradatie","historyLayerLocked":"Laag ontsloten","historyFill":"Vullen","historyHealPatch":"Heal patch","historyHealInfill":"Heal vul","historyLiquify":"Liquify","historyTextSettings":"Tekst instellingen","historyTextChange":"Tekst verandering","historyWand":"Staf","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Teken","historyReplace":"Vervang kleur","historyClone":"Clone","historyCrop":"Crop","historyDetail":"Detail","historyToning":"Toning","historyTemper":"Spons","historyPen":"Pen","historyEraser":"Gum","historyStraighten":"Maak recht","historyBackground":"Achtergrond","historyImageResize":"Beeld formaat wijzigen","historyCanvasResize":"Canvas formaat wijzigen","historyMask":"Uitsnijden / Mask","historyMaskInvert":"Uitsnijden / Omgekeerd Mask","historyMerge":"Voege lagen samen","historyOrder":"Laag volgorde","historyFlip":"Flip","historyRotate":"Roteer","historyDeselect":"De-selecteren","historySelectionMove":"Verplaats selectie","historySelectionAll":"Selecteer alles","historySelectionPixels":"Selecteer pixels","historySelectionInvert":"Keer selectie om","historyStroke":"Streek","historyAuto":"Auto aanpassing","historyBrightnessContrast":"Helderheid & Contrast","historyBrightness":"Helderheid","historyContrast":"Contrast","historyTemperatureTint":"Temperatuur & Tint","historyTemperature":"Temperatuur","historyTint":"Tint","historyHueSaturation":"Hue & Verzadiging","historyHue":"Hue","historySaturation":"Verzadiging","historyVibrance":"Vibrance","historyBalance":"Kleur balans","historyLookup":"Kleur opzoeken","historyHighlightShadows":"Highlight & Schaduw","historyHighlight":"Highlight","historyShadows":"Schaduw","historyExposure":"Sluitertijd","historyCurves":"Rondingen","historyLevels":"Niveaus","historyBlack":"Zwart","historyWhite":"Wit","historyThreshold":"Drempel","historyPosterize":"Posterize","historyDesaturate":"Desaturate","historyInvert":"Keer om","historySharpen":"Scherper maken","historyClarity":"Helderheid ","historyBlur":"Vervagen","historyGaussian":"Gaussiaanse vervaging","historySmooth":"Glad maken","historyDenoise":"Verwijder noise","historyGrain":"Korrel","historyVignette":"Vignet","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Ontmisten","historyFringe":"Rand","historyPixelate":"Pixel","historyMosaic":"Mozaiek","historyDropShadow":"Drop schaduw","historyGlow":"Gloed","historyOpen":"Open","logInNow":"Login","neverAskMeAgain":"Vraag met niet meer","elementPremiumDesc":"Dit is een premium element","viewAddTextBold":"Vet","viewAddTextItalic":"cursief","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X voor Express","eForEditor":"Pixlr E voor Editor","pricingPlan":"Prijslijst","hiUser":"Hi","logout":"Uitloggen","login":"Inloggen","loginEditor":"Loing de photo editor","mySubscription":"Mijn abonnement","xTitle":"Photo Editor : Pixl X - Gratis foto editor online","xMetaDesc":"Looking for advanced photo editing capabilities right in your browser, Pixlr X is the next generation photo editor! No installation and registration required. Use for free on desktop, tablets & phones.\n","xMetaSiteName":"Foto-editor: Pixlr.com - gratis online beeldbewerking","deleted":"Verwijderd","titleEditText":"Bewerk tekst","titleDeleteLayer":"Verwijder laag","titleDuplicateLayer":"Copieer laag","titleImageLayer":"Voeg beeld toe als laag","titleRasterizeLayer":"Tekst / element rasteren","viewAddTextPunchout":"Pons uit","viewOBarAskPrerezise":"Vraag om de afbeelding vooraf te verkleinen","viewOBarAskLayertype":"Vraag welk laagtype u wilt toevoegen","historyConvertMaskToSelection":"Masker omzetten","historyConvertSelectionToMask":"Selectie omzetten","historyApplyMask":"Pas masker toe","continue":"Ga door","premium":"Premium","unlocked":"Ontgrendeld","viewOBarLockUnlockLayer":"Laagpositie vergrendelen / ontgrendelen","viewOBarShowHideLayer":"Laag tonen / verbergen","viewOBarScollZoom":"Gebruik scroll knop om in te zoomen","stockByPixlr":"Stock door Pixlr","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"Nieuw formaat","copy":"Kopiëren","duplicate":"Kopieer","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profiel","subscription":"Subscriptie","username":"Gebruikersnaam","language":"Taal","password":"Wachtwoord","changePassword":"Verander Wachtwoord","newsletter":"Nieuwsbrief","receiveNewsletter":"Ontvang nieuwsbrief van Pixlr","myAccount":"Mijn account","myDownloads":"Mijn Downloads","creatorDashboard":"Ontwerper Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"AANVAARDEN","licenseAgreement":"Licentieovereenkomst","termsOfUse":"Gebruiksvoorwaarden","privacyPolicy":"Privacybeleid","cookiePolicy":"Cookie beleid","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"Geen","radial":"Radiaal","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Lijn uit","style":"Style","rotate":"Roteer","transform":"Transformeer","line":"Regel","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Inkleuren","vertical":"Verticaal ","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Details","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Stop verwijderen","gradient":"Gradatie","pattern":"patroon","outline":"Outline","shadow":"Schaduw","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rechthoek","roundedRect":"Afgeronde rechthoek","circle":"Cirkel","custom":"Custom","viewAll":"toon Alles","historyProjects":"Latest projects","templates":"Sjablonen","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document)","titleUndo":"maak ongedaan","titleRedo":"doe opnieuw","viewAddTextHL":"Voeg nieuwe tekst toe","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Voeg beeld toe","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Voeg tekst toe","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Cirkel","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scan lijnen","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, select another layer!","viewMoreTitle":"More Tools","glitchStudio":"Glitch Studio","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Voeg tekst toe","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Open beeld","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Voeg beeld toe","historyPasteimage":"Plak beeld","historyExtractimage":"Extract beeld","historyDuplicateimage":"Dupliceer beld","historyAddemptyimage":"Voeg laag toe","historyNewemptyimage":"Nieuw beeld","historyDeleteimage":"Verwijder beeld","historyTextLetterspace":"Letter ruimte","historyTextLinespace":"Lijnruimte","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Vorm","historyFrameShadow":"Schaduw","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Gerasterde tekst","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Gerasterd element","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"Vullen","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Outline","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Beeld","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Scan lijnen","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Preset","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","compare":"Compare","holdDown":"Hold Down","toggleAll":"Toggle all","titleColorPicker":"Kleur kiezer","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)","viewLayoutResizeImage":"Verklein het beeld","historyTextFill":"Vullen","historyShapeShadow":"Schaduw","historyReset":"Reset","feedback":"feedback","help":"Help","tutorials":"Tutorials","templatesAreNew":"Templates are new to Pixlr 2021, we are working hard on creating stunning templates in all forms and sizes for you to use, this is just a preview.","adjust":"Pas aan","effect":"Effect","cutout":"Cutout","liquify":"Liquify","retouch":"Retouch","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure."}