To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Beeld plat maken","layerMergeVisible":"Samenvoegen zichtbaar","layerMergeDown":"Samenvoegen naar beneden (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Licht intensiteit","blendModeColor":"Kleur","blendModeSaturation":"Verzadiging","blendModeHue":"Tint","blendModeExclusion":"Uitsluiting","blendModeDifference":"Verschil","blendModeSoftLight":"Zacht licht","blendModeHardLight":"Hard licht","blendModeColorBurn":"Kleur intensiteit","blendModeColorDodge":"Kleur ontwijken","blendModeLighten":"Lichter maken","blendModeDarken":"Donker maken","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Scherm","blendModeMultiply":"Vermenigvuldig","blendModeNone":"Geen","viewOBarZoomOut":"Zoom uit","viewOBarZoomIn":"Zoom in","viewMenuPropertiesInfo":"Verander canvas of beeld formaat, roteer, schaal, en verander achtergrond kleur.","viewMenuProperties":"Eigenschappen","viewKeyboardP":"Eigenschappen","viewDrawPenTool":"Pen tool","viewDrawEraserTool":"Wis tool","viewCropPaperLet":"Papier brief","viewCropPaperA6":"Papier A6","viewCropPaperA5":"Papier A5","viewCropPaperA4":"Papier A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web gewoon 1366x768","viewCropWebSmall":"Web klein 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanaal art","viewCropYTProfile":"Youtube profiel","viewCropTwitAd":"Twitter advertentie","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Twitter beeld","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitProfile":"Twitter profiel","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Instagram profiel","viewCropFBAd":"Facebook advertentie","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBProfile":"Facebook profiel","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra breed)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Breedbeeld)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Vierkant)","viewCropFixed":"Vaste ratio:","viewCropNone":"Geen","viewPropertiesTitle":"Eigenschappen","viewAddTextShadowVertOffset":"Verticale positie","viewAddTextShadowHorizOffset":"Horizontale positie","clarity":"Helderheid","dialogSaveName":"Bestands naam","dialogAddLayerHL":"Selecteer wat voor type laag toe te voegen","dialogAddLayerTitle":"Voeg laag toe","empty":"Leeg","viewOBarDel":"Verwijder laag (DEL)","viewOBarDup":"Dupliceer laag","viewOBarLightUI":"Licht ui modus","viewOBarSnap":"Wijzig naar lijnen","viewOBarShowGu":"Laat lijnen zien","viewOBarSet":"Instellingen","viewOBarMD":"Verplaats naar beneden","viewOBarMU":"Verplaats naar boven","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Originele Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Vul Scherm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Pas op Scherm (ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigeer","viewMenuAddImgInfo":"Zoek of laad een beeld om aan je project toe te voegen.","viewMenuAddImg":"Voeg beeld toe","viewMenuAddElmInfo":"Voeg kant en klare overlays, randen, formen en stickers toe","viewMenuAddElm":"Voeg element toe","viewMenuTextInfo":"Voeg een nieuwe tekst laag toe of gebruik een van onze sjablonen","viewMenuText":"Text","viewMenuDrawingInfo":"Teken en doodle met verschillende vormen zoals vierkanten, cirkels en lijnen en met penselen en kleur","viewMenuDrawing":"Teken","viewMenuRetouchInfo":"Verwijder plekjes, ongewenste objecten, onvolkomenheden. Maak donker of lichter of clone objecten","viewMenuRetouch":"Retoucheren","viewMenuLiquifyInfo":"Maak groter of kleiner en breng delen van het beeld naar voren. Gebruik Liquify om subtiele aanpassingen aan portretten en andere beelden te maken","viewMenuLiquify":"Liquify","viewMenuEffectInfo":"Gebruik effecten om de look en feel van een bitmap laag te veranderen","viewMenuEffect":"Effect","viewMenuFilterInfo":"Vervaag, verscherp, maak glad, voeg ruis en vignette toe en andere filters voor bitmap lagen","viewMenuFilter":"Fillter.","viewMenuAdjustInfo":"Verander vibrance, kleur, lichtheid en andere elementen in bitmap lagen","viewMenuAdjust":"Pas aan","viewMenuCutoutInfo":"Verwijder achtergrond, Snij objecten weg of maak een uitsnede van individuele lagen","viewMenuCutout":"Uitsnede","viewMenuCropInfo":"Trim, snij, roteer en maak het canvast recht met vrij of vast aspect","viewMenuCrop":"Uitsnede","viewMenuArrangeInfo":"Verander beeld & canvas formaat, beweeg, transformeer en verander laag instellingen","viewMenuArrange":"Organiseer","viewTopBarRedo":"doe opnieuw","viewTopBarUndo":"maak ongedaan","viewTopBarFB":"feedback","viewRetouchLight":"licht","viewRetouchMid":"middel","viewRetouchDark":"donker","viewRetouchRange":"bereik","viewRetouchDarken":"donkerder","viewRetouchLighten":"lichter","viewRetouchSharpen":"verscherpt.","viewRetouchBlur":"vervaagd","viewRetouchAlign":"in lijn","viewRetouchMode":"modus","viewRetouchHQ":"hoge kwaliteit","viewRetouchInfill":"infill","viewRetouchPatch":"patch","viewRetouchMethod":"methode","viewRetouchToning":"dodge/burn.","viewRetouchDetail":"verscherp/vervaag","viewRetouchClone":"Clone stempel","viewRetouchHeal":"repareer","viewRetouchLocked":"Retoucheren werkt alleen op beeld lagen, selecteer een andere laag","viewRetouchTitle":"retoucheer","viewLoadTitle":"Laden","viewLiquifyErase":"restore","viewLiquifySwirlCCW":"swirl links","viewLiquifySwirlCW":"swirl rechts","viewLiquifyShrink":"krimp","viewLiquifyGrow":"vergroot","viewLiquifyMove":"Duw","viewLiquifyLocked":"Je kunt Liquify alleen op beeld lagen toepassen, selecteer een andere laag","viewLiquifyTitle":"liquify","viewKeyboardMoveShift":"Druk op shift voor 10px","viewKeyboardMoveRight":"Rechts","viewKeyboardMoveLeft":"Links","viewKeyboardMoveDown":"Omlaag","viewKeyboardMoveUp":"Omhoog","viewKeyboardMoveLayer":"Verplaats laag (positie)","viewKeyboardCtrlY":"Doe opnieuw","viewKeyboardCtrlZ":"Maak ongedaan","viewKeyboardI":"Voeg Beeld Toe","viewKeyboardO":"Voeg Element Toe","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Teken","viewKeyboardR":"Retouch","viewKeyboardE":"Effect","viewKeyboardF":"Filter","viewKeyboardA":"Pas aan","viewKeyboardK":"Uitsnede","viewKeyboardC":"Crop","viewKeyboardV":"Organiseer","viewKeyboardSpacebar":"Pan/Beweeg","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom vul","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom pas","viewKeyboardCtrlM":"Zoom uit","viewKeyboardCtrlP":"Zoom in","viewKeyboardDEL":"Verwijder Laag","viewKeyboardESC":"Sluit tool","viewKeyboardCtrlQ":"Sluit","viewKeyboardCtrlS":"Bewaar","viewKeyboardTitle":"Toetsenbors shortcuts","viewFilterLocked":"Alleen beeld lagen kunnen filters hebben, selecteer een andere laag!","viewFilterScene":"Scene","viewFilterDetails":"Details","viewFilterTitle":"Filter","viewEffectLocked":"Alleen beeld lagen hebben effecten, selecteer een andere laag","viewEffectTitle":"Effect","viewDrawLocked":"Selecteer of voeg een een teken laag om te beginnen met tekenen","viewDrawDelete":"Verwijder (del)","viewDrawOutline":"Outline","viewDrawFill":"Vul","viewDrawLineColor":"Lijn kleur","viewDrawLine":"Lijn vorm","viewDrawHeart":"Hart vorm","viewDrawStar":"Ster vorm","viewDrawTriangle":"Driehoek vorm","viewDrawCircle":"Cirkel vorm","viewDrawSquare":"Vierkante vorm","viewDrawShape":"Vorm","viewDrawShapeTool":"Vorm tool","viewDrawBrushTool":"Kwast tool","viewCutoutReset":"Rest uitsnede","viewCutoutInvert":"Keer uitsnede om","viewCutoutExtract":"Haal weg als laag","viewCutoutHint":"Hint verwijderd","viewCutoutLine":"Lijn vorm","viewCutoutHeart":"Hard vorm","viewCutoutStar":"Ster vorm","viewCutoutTriangle":"Driehoek vorm","viewCutoutCircle":"Cirkel vorm","viewCutoutSquare":"Vierkante vorm","viewCutoutShapeH":"Vorm","viewCutoutContigious":"Aangrenzend","viewCutoutMedium":"Medium","viewCutoutLight":"Licht","viewCutoutNone":"Geen","viewCutoutRemove":"Verwijder","viewCutoutKeep":"Bewaar","viewCutoutMode":"Modus","viewCutoutLasso":"Lasso uitsnede","viewCutoutDraw":"Teken uitsnede","viewCutoutMagic":"Magische uitsnede","viewCutoutShape":"Vorm uitsnede","viewCutoutTip":"Selecteer een laag om een uitsnede te maken. Teken lagen met de wis modus in de teken tool.","viewCutoutTitle":"Uitsnede","viewCropReset":"Reset crop","viewCropTip":"Het formaat aspect verandert het formaat van het beeld zodra het crop menu is gesloten.","viewCropOutput":"Output formaat:","viewCropPreset":"Preset","viewCropRatio":"Ratio","viewCropAspect":"Selecteer aspect","viewCropFlipV":"Spiegel vertikaal","viewCropFlipH":"Spiegel horizontaal","viewCropRR":"Roteer rechts","viewCropRL":"Roteer links","viewCropRotate":"Roteer & spiegel","viewCropTitle":"Crop","viewBottomBarSaveTT":"Bewaar (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Sluit (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Doe opnieuw ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Ongedaan maken ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Doe opnieuw","viewBottomBarUndo":"Ongedaan maken","viewArrangeLocked":"Selecteer een laag in het lagen menu rechts of voeg een nieuw tekst, beeld of element toe","viewArrangeTip":"Ontgrendel, laag om transformatie toe te passen.","viewArrangeUnlock":"Ontgrendel","viewArrangeDelete":"Verwijder (del)","viewArrangeDuplicate":"Dupliceer","viewArrangeFlipV":"Spiegel vertikaal","viewArrangeFlipH":"Spiegel horizontaal","viewArrangeRR":"Roteer rechts","viewArrangeRL":"Roteer links","viewArrangeRotate":"Roteer en spiegel","viewArrangeLockAspect":"Vergendel aspect","viewArrangeTitle":"Organiseer","viewAdjustLocked":"Alleen beeld lagen kunnen worden aangepast, selecteer een andere laag","viewAdjustTip":"Dubbel klik om een controle punt toe te voegen of te verwijderen.","viewAdjustChannel":"Kanaal","viewAdjustCurves":"Rondingen","viewAdjustShadows":"Schaduwen","viewAdjustHightlight":"Highlight","viewAdjustToning":"Toning","viewAdjustLight":"Licht","viewAdjustBNW":"Zwart wit","viewAdjustAuto":"Fix automatisch","viewAdjustTitle":"Pas aan","viewAddTextDelete":"Verwijder tekst","viewAddTextShadow":"Schaduw","viewAddTextOutline":"Outline","viewAddTextBackgroundWord":"Woord","viewAddTextBackgroundLine":"Regel","viewAddTextBackgroundFull":"Volledig","viewAddTextCaseUpper":"Hoofdletter","viewAddTextAlignRight":"Lijn rechts uit","viewAddTextAlignCenter":"Lijn in midden uit","viewAddTextAlignLeft":"lijn links uit","viewAddTextAlignNCase":"lijn out en letter grootte","viewAddTextAdd":"Voeg nieuwe tekst toe","viewAddLayerSelectType":"Selecteer type laag om toe te voegen","viewAddLayerTitle":"Voeg laag toe","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Blader","viewAddImageTitle":"Voeg beeld toe","viewAddElementDelete":"Verwijder element","viewAddElementSticker":"Sticker","viewAddElementShape":"vorm","viewAddElementBorder":"Marge","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"Spiegel verticaal","viewAddElementFlipH":"Spiegel horizontaal","viewAddElementRR":"Roteer rechts","viewAddElementRL":"Roteer links","addCategory":"Voeg %s","addElement":"Voeg element toe","layerSettings":"Laag Instellingen","hasCutout":"Heeft uitsnede","documentActions":"Document acties","historyDuplicate":"Kopieer","historyUnpin":"Unpin","historyPin":"Pin","historyDelete":"Wis","historyClearConfirm":"Weet je het zeker?","sizeFacebookProfile":"Facebook profiel","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ulta HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web klein","last10Projects":"Laatste 10 projecten","pinnedTip":"TIP! Als je een document wilt bewaren klik dan op het hart icoon.","pinnedProjects":"Gepinde projecten","clearHistory":"Wis historie","noHistory":"Je heb geen beelden in je historie. Selecteer een beeld om te beginnen \"Open beeld\" of \"Laad url\" naar links.","welcomeHeadline":"Welkom bij de Pixlr x foto editor","examplePhoto":"Voorbeeld foto","backToEditor":"Terug naar editor","stockSearch":"Zoek in stock","addCurrent":"Voeg huidige toe","createNew":"Maak nieuwe aan","history":"Historie","openExamples":"Je kunt de editor ook testen met een van onze voorbeelden.","openDragClip":"Je kunt bestanden ook slepen of plakken om te openen.","loadURL":"Laad url","openImage":"Open beeld","sinceNow":"Net","sinceMinutes":"% minuten geleden","sinceMinute":"Een minuut geleden","sinceHours":"% uren geleden","sinceHour":"Een uur geleden","sinceDays":"% dagen gelden","sinceDay":"Een dag geleden","shadows":"Schaduw","highlight":"Highlight","white":"Wit","black":"Zwart","contrast":"Contrast","exposure":"Sluitertijd","brightness":"Helderheid","hue":"Hue","tint":"Tint","temperature":"Temperatuur","saturation":"Verzadiging","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mozaiek","glamour":"Glamour","posterize":"Posterize","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixel","fringe":"Rand","vignette":"Vignet","grain":"Korrel","dehaze":"Ontmisten","smooth":"Glad maken","sharpen":"Scherper maken","layerCreated":"Laag aangemaakt","noCutout":"Geen uitsnede","letterSpacing":"Letter spatiering","lineSpacing":"Lijn spatiering","lineSize":"Lijn formaat","straighten":"Maak recht","invert":"Keer om","dialogSaveCalculate":"...berekenen","dialogSaveImageHeight":"Hooge beeld","dialogSaveImageWidth":"Breedte beeld","dialogSaveHigh":"Hoog","dialogSaveMed":"Medium","dialogSaveLow":"Laag","dialogSaveTitle":"Bewaar beeld","dialogResizeCropWarning":"Bij verandering van formaat wordne actieve crop instrumenten gereset, cropping kan ontstaan als het nieuwe canvas formaat kleiner is.","dialogResizeAnchor":"Anker punt","dialogResizeRelative":"Relatieve verandering","dialogResizeApplyAll":"Bij toepassing formaat zullen alle lagen herschaald woden.","dialogResizeContrain":"Zet proporties vast","dialogResizeCanvasTitle":"Verklein het canvas","dialogResizeImageTitle":"Verklein het beeld","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto roteer ","dialogPreResizeInfo2":", verklein het voordat je de edit begint om geheugen te sparen.","dialogPreResizeInfo1":"Het beeld wat je hebt geselecteerd is erg groot","dialogPreResizeTitle":"Pre-verklein het beeld","dialogOpenURLHeadline":"Beeld URL","dialogOpenURLTitle":"Open beeld URL","dialogLoadError":"Er is iets verkeer gegaan bij het laden van het beeld. Probeer het later opnieuw ...","dialogLoadLoadingFrom":"% van % aan het laden ...","dialogLoadPrepare":"voorbereiden ...","dialogLoadTitle":"Laad","dialogChoiceHeadline":"Wil je het beeld als een laag toevoegen in je huidige document of een nieuwe aanmaken?","dialogChoiceTitle":"Open beeld","maximize":"Maximaliseren","minimize":"Minimaliseren","fill":"Vullen","fit":"Past","canvas":"Canvas","tolerance":"Tolerantie","reset":"Reset","density":"Dichtheid","strength":"Kracht","download":"Download","advanced":"Gevorderd","left":"Links","top":"Boven","hidden":"Verborgen","visible":"Zichtbaar","layers":"Lagen","layer":"Laag","shape":"Vorm","color":"Kleur","erase":"Wis","back":"Terug","blur":"Vervagen","paint":"Verf","brush":"Penseel","aspect":"Aspect","tool":"Instrument","angle":"Hoek","drawing":"Tekening","draw":"Teken","text":"Tekst","font":"Font","quality":"Kwaliteit","spikes":"Pieken","source":"Bron","step":"Stap","opacity":"Doorzichtigheid","image":"Beeld","transparency":"Transparantheid","softness":"Zachtheid","size":"Formaat","loading":"Laden","load":"Laad","open":"Open","save":"Bewaar","loadMore":"Laad meer","search":"Zoek","template":"Sjabloon","create":"Creeer","background":"Achtergrond","max":"Max","blendMode":"Blend modus","original":"Originele","cancel":"Annuleren","ok":"OK","amount":"Hoeveelheid","apply":"Toepassen","height":"Hoogte","width":"Breedtje","untitled":"Untitled","name":"Naam","close":"Sluit","preferences":"Voorkeur","dialogSaveFileType":"Bestands type","dialogPremiumTitle":"Bekijk advertentie om premium content te bekijken","dialogPremiumMessage":"Na de advertentie kun je de premium content en features gebruiken. kies upgrade om dit over te slaan in de toekomst","dialogPremiumGoAdvanced":"Kies premium","dialogAiCutoutTitle":"AI uitsnede","spacing":"Spatiering","dropFile":"Sleep om bestand te openen","locked":"Vergrendelde","viewPropertiesResizeImage":"Resize beeld","viewPropertiesResizeCanvas":"Canvas formaat","viewLiquifyHQPreview":"Hoge kwaliteit previews","viewMenuToggleHome":"Wissel naar home","historyAddelement":"Voeg element toe","historyDuplicateelement":"Dupliceer element","historyDeleteelement":"Verwijder element","historyOpenbitmap":"Open beeld","historyAddbitmap":"Voeg beeld toe","historyPastebitmap":"Plak beeld","historyExtractbitmap":"Extract beeld","historyDuplicatebitmap":"Dupliceer beld","historyAddemptybitmap":"Voeg laag toe","historyNewemptybitmap":"Nieuw beeld","historyDeletebitmap":"Verwijder beeld","historyAddtext":"Voeg tekst toe","historyPastetext":"Plak tekst","historyDuplicatetext":"Dupliceer tekst","historyDeletetext":"Verwijder tekst","historyClear":"Verwijder","historyCut":"Uitsnede","historyLayerOpacity":"Laag doorzichtigheid","historyLayerBlendMode":"Laag blend modus","historyLayerVisible":"Laag zichtbaarheid","historyLayerName":"Laag naam","historyTextSize":"Formaat","historyTextFont":"Font","historyTextColor":"Kleur","historyTextAlign":"Lijn uit","historyTextUppercase":"Hoofdletter","historyTextBold":"Vet","historyTextItalic":"cursief","historyTextLetterspacing":"Letter spatiering","historyTextLinespacing":"Lijn spatiering","historyTextShadow":"Schaduw","historyTextOutline":"Outline","historyTextBackground":"Achtergrond","historyText":"Tekst","historyBitmap":"Beeld","historyEffect":"Effect","historyAdjust":"Pas aan","historyFilter":"Filter","historyArrange":"Organiseer","historyDistort":"Vervorm","historyTransform":"Transformeer","historyShape":"Vorm","historyGradient":"Gradatie","historyLayerLocked":"Laag ontsloten","historyRasterizeText":"Gerasterde tekst","historyRasterizeElement":"Gerasterd element","historyFill":"Vullen","historyHealPatch":"Heal patch","historyHealInfill":"Heal vul","historyLiquify":"Liquify","historyTextSettings":"Tekst instellingen","historyTextChange":"Tekst verandering","historyWand":"Staf","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Teken","historyReplace":"Vervang kleur","historyClone":"Clone","historyCrop":"Crop","historyDetail":"Detail","historyToning":"Toning","historyTemper":"Spons","historyPen":"Pen","historyEraser":"Gum","historyStraighten":"Maak recht","historyBackground":"Achtergrond","historyImageResize":"Beeld formaat wijzigen","historyCanvasResize":"Canvas formaat wijzigen","historyMask":"Uitsnijden / Mask","historyMaskInvert":"Uitsnijden / Omgekeerd Mask","historyMerge":"Voege lagen samen","historyOrder":"Laag volgorde","historyFlip":"Flip","historyRotate":"Roteer","historyDeselect":"De-selecteren","historySelectionMove":"Verplaats selectie","historySelectionAll":"Selecteer alles","historySelectionPixels":"Selecteer pixels","historySelectionInvert":"Keer selectie om","historyStroke":"Streek","historyAuto":"Auto aanpassing","historyBrightnessContrast":"Helderheid & Contrast","historyBrightness":"Helderheid","historyContrast":"Contrast","historyTemperatureTint":"Temperatuur & Tint","historyTemperature":"Temperatuur","historyTint":"Tint","historyHueSaturation":"Hue & Verzadiging","historyHue":"Hue","historySaturation":"Verzadiging","historyVibrance":"Vibrance","historyBalance":"Kleur balans","historyLookup":"Kleur opzoeken","historyHighlightShadows":"Highlight & Schaduw","historyHighlight":"Highlight","historyShadows":"Schaduw","historyExposure":"Sluitertijd","historyCurves":"Rondingen","historyLevels":"Niveaus","historyBlack":"Zwart","historyWhite":"Wit","historyThreshold":"Drempel","historyPosterize":"Posterize","historyDesaturate":"Desaturate","historyInvert":"Keer om","historySharpen":"Scherper maken","historyClarity":"Helderheid ","historyBlur":"Vervagen","historyGaussian":"Gaussiaanse vervaging","historySmooth":"Glad maken","historyDenoise":"Verwijder noise","historyGrain":"Korrel","historyVignette":"Vignet","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Ontmisten","historyFringe":"Rand","historyPixelate":"Pixel","historyMosaic":"Mozaiek","historyDropShadow":"Drop schaduw","historyGlow":"Gloed","historyOpen":"Open","historyDropbitmap":"Drop beeld","logInNow":"Login","neverAskMeAgain":"Vraag met niet meer","elementPremiumDesc":"Dit is een premium element","viewAddTextBold":"Vet","viewAddTextItalic":"cursief","viewMenuKB":"Toetsenboard sneltoets","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X voor Express","eForEditor":"Pixlr E voor Editor","pricingPlan":"Prijslijst","hiUser":"Hi","logout":"Uitloggen","login":"Inloggen","loginEditor":"Loing de photo editor","mySubscription":"Mijn abonnement","xTitle":"Photo Editor : Pixl X - Gratis foto editor online","xMetaDesc":"Looking for advanced photo editing capabilities right in your browser, Pixlr X is the next generation photo editor! No installation and registration required. Use for free on desktop, tablets & phones.\n","xMetaSiteName":"Foto-editor: Pixlr.com - gratis online beeldbewerking","deleted":"Verwijderd","titleEditText":"Bewerk tekst","titleDeleteLayer":"Verwijder laag","titleDuplicateLayer":"Copieer laag","titleImageLayer":"Voeg beeld toe als laag","titleRasterizeLayer":"Tekst / element rasteren","viewAddTextPunchout":"Pons uit","viewOBarAskPrerezise":"Vraag om de afbeelding vooraf te verkleinen","viewOBarAskLayertype":"Vraag welk laagtype u wilt toevoegen","historyConvertMaskToSelection":"Masker omzetten","historyConvertSelectionToMask":"Selectie omzetten","historyApplyMask":"Pas masker toe","continue":"Ga door","premium":"Premium","unlocked":"Ontgrendeld","viewOBarLockUnlockLayer":"Laagpositie vergrendelen / ontgrendelen","viewOBarShowHideLayer":"Laag tonen / verbergen","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}