To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Skygge","historyMosaic":"Mosaikk","historyPixelate":"Pikseler","historyFringe":"Frynser","historyDehaze":"Dehaze","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Blomst","historyVignette":"Vignett","historyGrain":"Korn","historyDenoise":"Fjern støy","historySmooth":"Glatt","historyGaussian":"Gaussian uskarphet","historyBlur":"Uskarphet","historyClarity":"Klarhet","historySharpen":"Skjerpe","historyInvert":"Inverter","historyDesaturate":"Desaturate","historyPosterize":"Posterize (plakater)","historyThreshold":"Terskelen","historyWhite":"Hvit","historyBlack":"Svart","historyLevels":"Nivåer","historyCurves":"Kurver","historyExposure":"Eksponering","historyLookup":"Farge oppslag","historyBalance":"Fargebalanse","historyVibrance":"Glød","historyHueSaturation":"Nyanse og metning","historyTemperatureTint":"Temperatur og fargetone","historyBrightnessContrast":"Lysstyrke og kontrast","historyAuto":"Automatisk justering","historyStroke":"Slag","historySelectionInvert":"Inverter utvalg","historySelectionPixels":"Velg piksler","historySelectionAll":"Velg alle","historySelectionMove":"Flytte markering","historyDeselect":"Fjern merket","historyRotate":"Rotere","historyFlip":"Flip","historyOrder":"Lagrekkefølge","historyMerge":"Slå sammen lag","historyMaskInvert":"Maske inverterer","historyMask":"Maske","historyCanvasResize":"Endre størrelse på lerret","historyImageResize":"Størrelsen på bildet","historyBackground":"Bakgrunn","historyStraighten":"Rette","historyEraser":"Viskelær","historyPen":"Penn","historyTemper":"Svamp","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detalj","historyCrop":"Beskjære","historyClone":"Klone","historyDraw":"Tegne","historyMarquee":"Rulletekst","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Tryllestav","historyTextChange":"Endring av tekst","historyTextSettings":"Tekstinnstillinger","historyLiquify":"Gjør flytende","historyHealInfill":"Helbrede påfylling","historyHealPatch":"Helbrede patch","historyFill":"Fylle","historyRasterizeElement":"Rastrert element","historyRasterizeText":"Rastrert tekst","historyLayerLocked":"Lag av/lås","historyGradient":"Gradering","historyShape":"Figuren","historyDistort":"Forvrenge","historyArrange":"Ordne","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"Justere","historyEffect":"Effekt","historyBitmap":"Bildet","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Bakgrunn","historyTextOutline":"Disposisjon","historyTextShadow":"Skygge","historyTextLinespacing":"Linjeavstand","historyTextLetterspacing":"Bokstavavstand","historyTextItalic":"Kursiv","historyTextBold":"Fet","historyTextUppercase":"Store","historyTextAlign":"Justere","historyTextColor":"Farge","historyTextFont":"Skrift","historyTextSize":"Størrelse","historyLayerName":"Lagnavn","historyLayerVisible":"Synlighet","historyLayerBlendMode":"Blandingsmodus","historyLayerOpacity":"Gjennomsiktighet ","historyClear":"Klart","historyDeletetext":"Slett tekst","historyDuplicatetext":"Dupliser tekst","historyPastetext":"Lime inn tekst","historyAddtext":"Legge til tekst","historyDeletebitmap":"Slett bilde","historyNewemptybitmap":"Nytt bilde","historyAddemptybitmap":"Legg til lag","historyDuplicatebitmap":"Duplisert bilde","historyExtractbitmap":"Trekk ut bilde","historyPastebitmap":"Lim inn bilde","historyAddbitmap":"Legge til bilde","historyOpenbitmap":"Åpne bilde","historyDeleteelement":"Slett element","historyDuplicateelement":"Duplisert element","historyAddelement":"Legge til element","layerFlattenImage":"Flate bilde","layerMergeVisible":"Slå sammen synlig","layerMergeDown":"Slå sammen","blendModeLuminosity":"Lysstyrke","blendModeColor":"Farge","blendModeSaturation":"Metning","blendModeHue":"Nyanse","blendModeExclusion":"Utelukkelse","blendModeDifference":"Forskjellen","blendModeSoftLight":"Mykt lys","blendModeHardLight":"Hardt lys","blendModeColorBurn":"Farge-brenning","blendModeColorDodge":"Farge-dodge","blendModeLighten":"Lette","blendModeDarken":"Mørkere","blendModeOverlay":"Overlegg","blendModeScreen":"Skjermen","blendModeMultiply":"Multiplisere","blendModeNone":"Ingen","viewOBarDel":"Slett lag (DEL)","viewOBarDup":"Duplisert lag","viewOBarLightUI":"Lys ui-modus","viewOBarSnap":"Klikk for å veilede","viewOBarShowGu":"Vis guider","viewOBarSet":"Innstillinger","viewOBarZoomOut":"Zoom ut","viewOBarZoomIn":"Zoom inn","viewOBarMD":"Gå ned","viewOBarMU":"Flytt opp","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Faktiske piksler (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fyll skjerm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Tilpass skjerm (ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigere","layerSettings":"Innstillinger for lag","hasCutout":"Har Maske","documentActions":"Dokumenthandlinger","historyDuplicate":"Dupliserte","historyUnpin":"Løsne","historyPin":"Fest","historyDelete":"Slette","historyClearConfirm":"Vil du virkelig tømme historien?","sizeFacebookProfile":"Facebook-profil","sizeFacebookCover":"Facebook-cover","sizeInstagramStory":"Instagram-historie","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra hd","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p (web 720p)","sizeWebSmall":"Web liten","last10Projects":"Siste 10 prosjekter","pinnedTip":"Tips! Hvis du vil beholde et dokument, klikker du hjerteikonet for å feste det. Loggen lagres bare midlertidig i nettleserens hurtigbuffer, alle dokumenter slettes hvis du tømmer hurtigbufferen.","pinnedProjects":"Festede prosjekter","clearHistory":"Klar historie","noHistory":"Det er ingen bilder i historien din. Vennligst \"Åpne bilde\" eller \"Last inn url\" for å begynne å redigere.","welcomeHeadline":"Velkommen til Pixlr E online avansert foto editor.","examplePhoto":"Prøv å redigere et bilde nå","backToEditor":"Tilbake til redaktør","addCurrent":"Legg til gjeldende","stockSearch":"Arkivsøk","createNew":"Opprett nye","history":"Historie","dropFile":"Slipp for å åpne filen","openExamples":"Du kan også begynne å redigere med noen av våre bilder nedenfor.","openDragClip":"Du kan også dra og slippe filer eller lime inn fra utklippstavlen for å åpne.","loadURL":"Last inn url","openImage":"Åpne bilde","sinceNow":"Akkurat nå","sinceMinutes":"For %d minutter siden","sinceMinute":"For et minutt siden","sinceHours":"%d timer siden","sinceHour":"For en time siden","sinceDays":"%d dager siden","sinceDay":"En dag siden","shadows":"Skygger","contrast":"Kontrast","brightness":"Lysstyrke","tint":"Fargetone","temperature":"Temperatur","saturation":"Metning","vibrance":"Glød","sharpen":"Skjerpe","layerCreated":"Lag opprettet","noCutout":"Ingen maske","straighten":"Rette","invert":"Inverter","dialogAiCutoutTitle":"AI-maske","dialogSaveCalculate":".. Beregne","dialogSaveImageHeight":"Bildehøyde","dialogSaveImageWidth":"Bildebredde","dialogSaveHigh":"Høy","dialogSaveMed":"Medium","dialogSaveLow":"Lav","dialogSaveFileType":"Filtype","dialogSaveName":"Filnavn","dialogSaveTitle":"Lagre bilde","dialogResizeCropWarning":"Når du endrer størrelse et aktivt beskjæringsverktøy vil bli tilbakestilt, kan det oppstå noen beskjæring av lag hvis ny lerretstørrelse er mindre.","dialogResizeAnchor":"Ankerpunkt","dialogResizeRelative":"Relativ endring","dialogResizeApplyAll":"Når du bruker endre størrelse alle lag vil bli skalert.","dialogResizeContrain":"Begrense proporsjoner","dialogResizeCanvasTitle":"Endre størrelse på lerret","dialogResizeImageTitle":"Endre størrelse på bilde","dialogPreResizeMaxSize":"Maks %d px","dialogPreResizeExif":"Rotere automatisk basert på exif","dialogPreResizeInfo2":", endre størrelsen på den før du begynner å redigere for å lagre minne og minimere forsinkelse.","dialogPreResizeInfo1":"Bildet du valgte, er svært stort","dialogPreResizeTitle":"Forhåndsoppringingsbilde","dialogOpenURLHeadline":"Url-adresse for bilder","dialogOpenURLTitle":"Åpne url-adresse for bilder","dialogLoadError":"Noe gikk galt da du lastet inn bildet. . . vennligst prøv igjen senere ...","dialogLoadLoadingFrom":"Laster inn %s fra %s ...","dialogLoadPrepare":"Forbereder...","dialogLoadTitle":"Lasting","dialogChoiceHeadline":"Vil du legge til bildet som et lag i det gjeldende dokumentet eller opprette en ny?","dialogChoiceTitle":"Åpne bilde","dialogAddLayerHL":"Velg hvilken type lag du vil legge til","dialogAddLayerTitle":"Legg til lag","offsetY":"Forskyvning y","offsetX":"Forskyvning x","maximize":"Maksimere","minimize":"Minimere","fill":"Fylle","fit":"Passer","canvas":"Lerret","tolerance":"Toleranse","reset":"Tilbakestille","density":"Tetthet","strength":"Styrke","download":"Laste ned","advanced":"Avansert","left":"Venstre","top":"Topp","hidden":"Skjult","visible":"Synlig","layers":"Lag","layer":"Lag","shape":"Figuren","color":"Farge","erase":"Slette","back":"Tilbake","blur":"Uskarphet","paint":"Maling","brush":"Pensel","aspect":"Aspekt","tool":"Verktøyet","angle":"Vinkel","drawing":"Tegning","empty":"Tom","draw":"Tegne","text":"Tekst","font":"Skrift","quality":"Kvalitet","spikes":"Pigger","source":"Kilde","step":"Trinn","feather":"Fjær","opacity":"Tetthet","image":"Bildet","transparency":"Gjennomsiktighet","softness":"Mykhet","size":"Størrelse","loading":"Lasting","load":"Laste","open":"Åpne","save":"Lagre","loadMore":"Last inn mer","search":"Søk","template":"Mal","create":"Opprette","background":"Bakgrunn","max":"Maks","blendMode":"Blandingsmodus","original":"Opprinnelige","close":"Lukke","cancel":"Avbryte","ok":"ok","amount":"Beløpet","apply":"Bruke","height":"Høyde","width":"Bredde","untitled":"Uten navn","name":"navn","frequency":"Frekvens","dialogPremiumTitle":"Se på annonse for å låse opp premium-funksjonen","dialogPremiumMessage":"Etter annonsen kandubruke dette premiuminnholdet/funksjonen. Hvis du vil hoppe over disse annonsene i fremtiden, kan du oppgradere kontoen din til Avansert i dag!","dialogPremiumGoAdvanced":"Gå videre","locked":"Låst","historyCut":"Kuttet","historyTransform":"Transformere","historyReplace":"Farge erstatte","historyOpen":"Åpne","historyDropbitmap":"Slipp bildet","toolKB":"Snarvei til Nøkkelbord","toolArrange":"Ordne","toolArrangeDesc":"Flytte, transformere og endre laginnstillinger.","toolMarquee":"Markering Velg","toolMarqueeDesc":"Opprett valg med verktøyet for firkanting og sirkelvalg.","toolLasso":"Lasso Velg","toolLassoDesc":"Bruk frihånds, polygon, bezier eller magnetisk lasso for å skape et utvalg.","toolWand":"Velg med tryllestav","toolWandDesc":"Bruk tryllestaven til å velge områder med lignende farger.","toolCrop":"Beskjære","toolCropDesc":"Trim, klipp og rett lerretet med gratis eller fast aspekt.","toolCutout":"Utskjæring / maske","toolCutoutDesc":"Masker områder og/eller fjern bakgrunner, klipp ut objekter eller beskjær/beskjær individuelle lag.","toolLiquify":"Gjør flytende","toolLiquifyDesc":"Vokse, krympe og presse deler av bildet. Bruk flytende for å gjøre subtile justeringer til portretter og andre bilder.","toolHeal":"Helbrede","toolHealDesc":"Fjern flekker, uønskede objekter, urenheter og rydd opp bilder.","toolClone":"Klone","toolCloneDesc":"Tegn og kopier fra andre områder i et bilde.","toolDetail":"Gjør uskarpt / Gjør skarpere / Smudge","toolDetailDesc":"Tegn over områder i bildet for å skjerpe, gjøre uskarphet eller flekkdetaljer skarpere.","toolToning":"Dodge / Brenne","toolToningDesc":"Lysere eller mørkere områder av bildet for å få frem mørke områder eller svake lys.","toolTemper":"Svamp / farge","toolTemperDesc":"Pensle vibrance, metning eller temperatur i lokale områder for å pop eller redusere farger.","toolPen":"Penn","toolPenDesc":"Bruk forskjellige typer kreative penner som web, fargestifter, blekk og hale for å doodle og tegne.","toolDraw":"Tegne","toolDrawDesc":"Tegn og doodle med forskjellige børster og farger.","toolEraser":"Viskelær","toolEraserDesc":"Slett deler av et bilde med en børste, bruk utskjæringsverktøyet for finere resultat.","toolFill":"Fylle","toolFillDesc":"Fyll hele områder med én enkelt farge.","toolGradient":"Gradering","toolGradientDesc":"Lag blandinger med forskjellige farger og transparenter.","toolReplace":"Farge erstatte","toolReplaceDesc":"Endre én farge i et område til et annet ved å tegne over.","toolShape":"Figuren","toolShapeDesc":"Tegn forskjellige figurer som firkanter, sirkler og linjer.","toolAddText":"Tekst","toolAddTextDesc":"Legg til nytt tekstlag eller bruk en av tekstmalene våre.","toolPicker":"Picker","toolPickerDesc":"Velg farger fra bildet som skal brukes med andre verktøy.","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Zoom inn eller ut av bildet for å fokusere på forskjellige deler.","toolHand":"Hånd / Pan","toolHandDesc":"Flytt det synlige området når bildet zoomes inn. Hold mellomromstasten i et hvilket som helst verktøy.","colorSwitch":"bryterfarger (X)","titleFile":"Filen","titleEdit":"Redigere","titleImage":"Bildet","titleLayer":"Lag","titleSelect":"Velg","titleAdjustment":"Justering","titleFilter":"Filter","titleView":"Vise","titleHelp":"hjelp","titleNewImage":"Nytt bilde","titleOpenImage":"Åpne bilde","titleOpenURL":"Åpne url-adresse for bilder","titleStockSearch":"Arkivsøk","titleSave":"Lagre","titlePrint":"Skrive ut","titleClose":"Lukke","titleUndo":"Angre","titleRedo":"Gjør om","titleCut":"Kuttet","titleCopy":"Kopiere","titleClear":"Klart","titlePaste":"Lime inn","titleFreeTransform":"Gratis transformering","titleFreeDistort":"Gratis forvrengning","titleTransform":"Transformere","titleRotateLeft":"Roter til venstre / ccw","titleRotateRight":"Roter til høyre / cw","titleFlipHorizontal":"Vend vannrett","titleFlipVertical":"Vend vertikalt","titleStroke":"Slag","titleFill":"Fylle","titleImageSize":"Bildestørrelse","titleCanvasSize":"Lerret størrelse","titleImageRotation":"Rotasjon av bilder","titleCrop":"Beskjære","titleTrim":"Trim","titleNewLayer":"Nytt lag","titleDuplicateLayer":"Duplisert lag","titleImageLayer":"Legge til bilde som lag","titleElementLayer":"Legge til elementlag","titleURLLayer":"Legg til URL-adresse som lag","titleDeleteLayer":"Slett lag","titleRasterizeLayer":"Rastrere tekst / element","titleLayerUp":"Bring frem / opp","titleLayerDown":"Send bakover / ned","titleLayerAutoMask":"AI automatisk maske","titleSelectAll":"Velg alle","titleSelectPixels":"Velg piksler","titleSelectDeselect":"Fjern merket","titleSelectInvert":"Inverter utvalg","titleAutoAdjust":"Automatisk justering","titleBrightnessContrast":"Lysstyrke og kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatur og fargetone","titleHueSaturation":"Nyanse og metning","titleVibrance":"Glød","titleColorBalance":"Fargebalanse","titleColorLookup":"Farge oppslag","titleExposure":"Eksponering","titleCurves":"Kurver","titleLevels":"Nivåer","titleThreshold":"Terskelen","titlePosterize":"Posterize (plakater)","titleDesaturate":"Desaturate","titleInvert":"Inverter","titleEffectLibrary":"Effekt bibliotek","titleSharpen":"Skjerpe","titleClarity":"Klarhet","titleBlur":"Uskarphet","titleGaussianBlur":"Gaussian uskarphet","titleSmooth":"Glatt","titleGrain":"Korn","titleNoise":"Legg til støy","titleDenoise":"Fjern støy","titleVignette":"Vignett","titleBloom":"Blomst","titleGlamour":"glamour","titleDehaze":"dehaze","titleInnerGlow":"Indre glød","titleOuterGlow":"Ytre glød","titleOutline":"Disposisjon","titleInnerShadow":"Indre skygge","titleDropShadow":"Skygge","titleFringe":"Frynser","titlePixelate":"pikseler","titleMosaic":"Mosaikk","titleHalftone":"Halvtone","titleStrokeOutline":"Strøk / Disposisjon","titleZoomIn":"Zoom inn","titleZoomOut":"Zoom ut","titleFitScreen":"Tilpass skjermen","titleFillScreen":"Fyll skjerm","titleToggleFullScreen":"Toogle fullskjerm","titleToggleLightDarkMode":"Veksle mellom lys / mørk modus","titleKeyboardShortcuts":"Hurtigtaster","titleColorPicker":"Fargevelger","titleAddElement":"Legge til element","titleToolSettings":"Verktøyinnstillinger","titleAlignCase":"Juster og etui","add":"Legge","smudge":"Flekk","target":"Målet","removeStop":"Fjern stopp","compare":"Sammenlign (Hold nede)","paste":"Lime inn","noPaste":"ingenting å lime inn","emptyPaste":"Tom! prøv ctrl + v!","emptyPasteGlobal":"ingenting å lime inn","overlay":"Overlegg","sticker":"Klistremerke","premium":"Premium","red":"Rød","green":"Grønn","blue":"Blå","range":"Området","midtones":"Mellomtoner","highlights":"Høydepunkter","preserveLuminosity":"Behold lysstyrke","radius":"Radius","threshold":"Terskelen","colorize":"Fargelegge","lineSpace":"Linjeplass","letterSpace":"Letter plass","addText":"Legge til tekst","alignLeft":"Juster til venstre","alignCenter":"Juster midten","alignRight":"Juster til høyre","uppercase":"Store","bold":"Fet","italic":"Kursiv","full":"full","line":"Linje","word":"ord","outline":"Disposisjon","shadow":"Skygge","fixed":"Fast","free":"Gratis","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetiske","rotateLeft":"Roter mot venstre","rotateRight":"Roter mot høyre","flipVertical":"Vend vertikalt","flipHorizontal":"Vend vannrett","duplicate":"Dupliserte","delete":"Slett (DEL)","transform":"Transformere","distort":"Forvrenge","rasterize":"Rasteriser","edit":"Redigere","settings":"Innstillinger","styles":"Stiler","addNew":"Legg til nye","unlock":"Låse opp","aligned":"Justert","mode":"Modus","method":"Metoden","variant":"Variant","restore":"Gjenopprette","ratio":"Forholdet","extract":"Trekke ut","constraint":"Begrensning","contiguous":"Sammenhengende","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"Hint fjernet","addToCutout":"Legg til i maske","removeFromCutout":"fjerne fra maske","hardTip":"Hardt tips","antiAlias":"Utjevning","blend":"Blanding","stroke":"Slag","type":"Type","radial":"Radial","linear":"Lineær","patch":"Oppdateringen","infill":"Fyll inn","push":"Presse","enlarge":"Forstørre","shrink":"Krympe","swirlRight":"Virvle til høyre","swirlLeft":"Virvle left","rectangle":"Rektangel","roundedRect":"Avrundet rektangel","ellipse":"Ellipse","circle":"Sirkel","triangle":"Trekant","star":"Stjerners","heart":"Hjertet","plus":"Pluss","minus":"Minus","lighten":"Lette","darken":"Mørkere","main":"Viktigste","alter":"Endre","increase":"Øke","decrease":"Redusere","horizontalPos":"Horisontal pos","verticalPos":"Vertikal pos","logInNow":"Logg inn nå","preserveTransparency":"Behold gjennomsiktighet","neverAskMeAgain":"Ikkespørmeg om dette igjen","autoSelectLayer":"Automatisk valg lag","alwaysShowTransform":"Vis alltid transformering","showGuides":"Vis guider","snapToGuides":"Klikk for å veilede","loremIpsum":"Lorem ipsum.. teksten din her..","selectSource":"Velg kilde","newSelection":"Nytt utvalg","addToSelection":"Legg til i markering (skift)","removeFromSelection":"Fjern fra markering (ctrl)","highQualityPreview":"Forhåndsvisning av høy kvalitet","sampleAllLayers":"Eksempel på alle lag","elementPremiumDesc":"Dette er et premium element!","addCurvesControlDesc":"Dobbeltklikk for å legge til eller fjerne et kontrollpunkt.","viewArrangeActiveSelection":"Aktivt valg, kan ikke endre tekst- eller elementlag.","viewArrangeLayerLocked":"Laget er låst i posisjon, lås opp for å aktivere transformeringer.","viewArrangeNoLayer":"Ingen lag (eller tomt lag), velg et lag i høyre laglinje.","viewCloneNoLayer":"Klone fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewCloneSourceTooltip":"Velg kilde eller maling (Skift)","viewCutoutNoLayer":"Velg et bildelag eller rastrer tekst / element for å opprette en maske på.","viewCutoutShape":"Form maske","viewCutoutMagic":"Magisk maske","viewCutoutDraw":"Tegne maske","viewCutoutLasso":"Lasso maske","viewDetailNoLayer":"Gjør uskarpt / skjerpe og flekk fungerer bare på bildelag (eller ikke-tomme lag), velg et annet lag.","viewDrawNoLayer":"Merke et bildelag i laglisten eller legge til et nytt tomt lag","viewEraserNoLayer":"Du kan bare slette fra bildelag, velge et annet lag.","viewFillNoLayer":"Fyll fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewGradientNoLayer":"Gradering fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewHandDesc":"Klikk og dra for å flytte visningsporten.","viewHealNoLayer":"Heal fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewLiquifyNoLayer":"Flytende fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewShapeNoLayer":"Velg et bildelag i laglisten, eller legg til et nytt tomt lag.","viewPenNoLayer":"Penn fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewToningNoLayer":"Toning fungerer bare på bildelag (eller ikke-tomme lag), velg et annet lag.","viewTemperNoLayer":"Temperament fungerer bare på bildelag (eller ikke-tomme lag), velg et annet lag.","viewReplaceNoLayer":"Velg et bildelag i laglisten, eller legg til et nytt tomt lag.","viewReplaceMatchLight":"Match mål letthet","viewPickerShades":"Nyanser","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradisk","viewPickerAnalogous":"Analoge","viewPickerComplement":"Utfylle","viewPenPlain":"Ren","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallell","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Skyggelagt","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Crayon","viewPenInk":"Blekk","viewCropPreset":"Forhåndsinnstilte","viewCropNone":"Ingen","viewCropFixed":"Fast forhold:","viewCrop1x1":"1:1 (Firkant)","viewCrop4x3":"04:3 (skjerm)","viewCrop16x9":"16:9 (bredskjerm)","viewCrop3x1":"03:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"03:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra bred)","viewCropOutput":"Utgangsstørrelse:","viewCropFBProfile":"Facebook-profil","viewCropFBCover":"Facebook-cover","viewCropFBPost":"Facebook-innlegg","viewCropFBAd":"Facebook-annonse","viewCropInstaProfile":"Instragram profil på Sports-Reference (OL-resultater)","viewCropInstaPost":"Instagram-innlegg","viewCropInstaStory":"Instagram-historie","viewCropTwitProfile":"Twitter-profil","viewCropTwitHeader":"Twitter-overskrift","viewCropTwitImage":"Twitter-bilde","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitAd":"Twitter-annonse","viewCropYTProfile":"Youtube-profil","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanal kunst","viewCropYTThumb":"Youtube tommelen","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web liten 1280x800","viewCropWebCommon":"Web vanlige 1366x768","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"papir A4","viewCropPaperA5":"Papir A5","viewCropPaperA6":"Papir A6","viewCropPaperLet":"Papir brev","historyHalftone":"Halvtone","historyNoise":"Støy","historyInnerGlow":"Indre glød","historyOuterGlow":"Ytre glød","titleHighlightsShadows":"Høydepunkter og skygger","copy":"Kopiere","hue":"Nyanse","lightness":"Letthet","duplicated":"Duplisert","deleted":"Slettet","noMerger":"Ingen fusjon","layersMerged":"Lag slått sammen","imageFlattend":"Bilde flatet","noRasterization":"Ikke en tekst / element","layerRasterized":"Lag rastrert","selectionEmpty":"Ingenting i utvalg","noLayerSelected":"Ingen lag valgt","notAImageLayer":"Ikke et bildelag","historyHighlightsShadows":"Høydepunkter og skygger","photoEditorHome":"Foto editor pixlr hjem","xForExpress":"Pixlr X for ekspress","eForEditor":"Pixlr E for redaktør","pricingPlan":"Priser","hiUser":"hei","logout":"Logg ut","login":"Pålogging","loginEditor":"logg inn til fotoredigerer","mySubscription":"Mitt abonnement","eTitle":"Foto Editor: Pixlr E - gratis bilderedigeringsverktøy","eMetaDesc":"Leter du etter avanserte fotoredigeringsfunksjoner rett i nettleseren din, er Pixlr E neste generasjons fotoredigerer! Ingen installasjon og registrering kreves. Bruk gratis på skrivebordet, nettbrett og telefoner.","eMetaSiteName":"Foto Editor: Pixlr.com - gratis bilderedigering på nettet","strokeOutlineOnly":"Bare omriss","titlePreferences":"Innstillinger","titleEditText":"Redigere tekst","titleSelectSave":"Lagre valg","titleSelectRestore":"Gjenopprette valg","titleDetails":"Detaljer","titleZoomBlur":"Zoom uskarpt","titleSelectConvert":"Konvertere til maske","titleLayerAddMask":"Legge til maske","titleLayerApplyMask":"Bruke maske","titleLayerDeleteMask":"Fjern maske","titleLayerResetMask":"Tilbakestill maske","titleLayerInvertMask":"Inverter maske","titleLayerMoreMask":"Mer maske","titleLayerExtractMask":"Trekk ut maske som lag","titleLayerConvertMask":"Konverter maske til valg","clear":"Klart","punchout":"Slå ut","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maske påført","selectionSaved":"Utvalg lagret","viewArrangeSelection":"Aktivt valg, drar du for å flytte/klippe ut valgt område.","viewCutoutGradient":"Graderingsmaske","viewOBarAskPrerezise":"Be om å forhåndsopprette bildet","viewOBarAskLayertype":"Spør hvilken lagtype du vil legge til","historySelectionRestore":"Gjenopprette valg","historySelectionCut":"Klipp med markering","historySelectionCopy":"Kopier med markering","historyZoom":"Zoom uskarpt","historyConvertMaskToSelection":"Konverter til valg","historyConvertSelectionToMask":"Konvertere til maske","historyApplyMask":"Bruke maske","border":"Grensen","continue":"Fortsette","titleBrowseElements":"Bla gjennom elementer","unlocked":"Ulåst","viewOBarLockUnlockLayer":"Lås / lås opp lagposisjon","viewOBarShowHideLayer":"Vis / Skjul lag","titleBevel":"Skråkant","elevation":"Høyde","depth":"Dybde","dialogBevelHighColor":"Uthev farge","dialogBevelShadowColor":"Skygge farge","dialogBevelHighOpacity":"Fremhev tetthet","dialogBevelShadowOpacity":"Skygge tetthet","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","historyBevel":"Skråkant","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}