Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Retningslinjer for informasjonskapsler. Godta

Photo editor & Design maker

Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.

Åpne bilde

Latest projectsVis alle

From the local temporary cache, to save a project long term save it as PXZ (Pixlr document).

Recommended templatesView More

Trendy and high quality templates hand picked by our team.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"historyDropShadow":"Skygge","historyMosaic":"Mosaikk","historyPixelate":"Pikseler","historyFringe":"Frynser","historyDehaze":"Dehaze","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Blomst","historyVignette":"Vignett","historyGrain":"Korn","historyDenoise":"Fjern støy","historySmooth":"Glatt","historyGaussian":"Gaussian uskarphet","historyBlur":"Uskarphet","historyClarity":"Klarhet","historySharpen":"Skjerpe","historyInvert":"Inverter","historyDesaturate":"Desaturate","historyPosterize":"Posterize (plakater)","historyThreshold":"Terskelen","historyWhite":"Hvit","historyBlack":"Svart","historyLevels":"Nivåer","historyCurves":"Kurver","historyExposure":"Eksponering","historyLookup":"Farge oppslag","historyBalance":"Fargebalanse","historyVibrance":"Glød","historyHueSaturation":"Nyanse og metning","historyTemperatureTint":"Temperatur og fargetone","historyBrightnessContrast":"Lysstyrke og kontrast","historyAuto":"Automatisk justering","historyStroke":"Slag","historySelectionInvert":"Inverter utvalg","historySelectionPixels":"Velg piksler","historySelectionAll":"Velg alle","historySelectionMove":"Flytte markering","historyDeselect":"Fjern merket","historyRotate":"Rotere","historyFlip":"Flipp","historyOrder":"Lagrekkefølge","historyMerge":"Slå sammen lag","historyMaskInvert":"Maske inverterer","historyMask":"Maske","historyBackground":"Bakgrunn","historyStraighten":"Rette","historyEraser":"Viskelær","historyPen":"Penn","historyTemper":"Svamp","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detalj","historyCrop":"Beskjære","historyClone":"Klone","historyDraw":"Tegne","historyMarquee":"Rulletekst","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Tryllestav","historyTextChange":"Endring av tekst","historyTextSettings":"Tekstinnstillinger","historyLiquify":"Gjør flytende","historyHealInfill":"Helbrede påfylling","historyHealPatch":"Helbrede patch","historyFill":"Fylle","historyLayerLocked":"Lag av/lås","historyGradient":"Gradering","historyShape":"Figuren","historyDistort":"Forvrenge","historyArrange":"Ordne","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"Justere","historyEffect":"Effekt","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Bakgrunn","historyTextOutline":"Disposisjon","historyTextShadow":"Skygge","historyTextItalic":"Kursiv","historyTextBold":"Fet","historyTextUppercase":"Store","historyTextAlign":"Justere","historyTextFont":"Skrift","historyTextSize":"Størrelse","historyLayerName":"Lagnavn","historyLayerVisible":"Synlighet","historyLayerBlendMode":"Blandingsmodus","historyLayerOpacity":"Gjennomsiktighet ","historyClear":"Klart","historyDeletetext":"Slett tekst","historyDuplicatetext":"Dupliser tekst","historyPastetext":"Lime inn tekst","historyAddtext":"Legge til tekst","historyDeleteelement":"Slett element","historyDuplicateelement":"Duplisert element","historyAddelement":"Legge til element","layerFlattenImage":"Flate bilde","layerMergeVisible":"Slå sammen synlig","layerMergeDown":"Slå sammen","blendModeLuminosity":"Lysstyrke","blendModeColor":"Farge","blendModeSaturation":"Metning","blendModeHue":"Nyanse","blendModeExclusion":"Utelukkelse","blendModeDifference":"Forskjellen","blendModeSoftLight":"Mykt lys","blendModeHardLight":"Hardt lys","blendModeColorBurn":"Farge-brenning","blendModeColorDodge":"Farge-dodge","blendModeLighten":"Lette","blendModeDarken":"Mørkere","blendModeOverlay":"Overlegg","blendModeScreen":"Skjermen","blendModeMultiply":"Multiplisere","blendModeNone":"Ingen","viewOBarDel":"Slett lag (DEL)","viewOBarDup":"Duplisert lag","viewOBarSnap":"Klikk for å veilede","viewOBarShowGu":"Vis guider","viewOBarSet":"Innstillinger","viewOBarNav":"Navigere","layerSettings":"Innstillinger for lag","hasCutout":"Har Maske","documentActions":"Dokumenthandlinger","historyDuplicate":"Dupliserte","historyUnpin":"Løsne","historyPin":"Fest","historyDelete":"Slette","historyClearConfirm":"Vil du virkelig tømme historien?","sizeUltraHD":"Ultra hd","sizeFullHD":"Full hd","pinnedProjects":"Festede prosjekter","clearHistory":"Klar historie","noHistory":"Det er ingen bilder i historien din. Vennligst \"Åpne bilde\" eller \"Last inn url\" for å begynne å redigere.","backToEditor":"Tilbake til redaktør","addCurrent":"Legg til gjeldende","stockSearch":"Arkivsøk","createNew":"Opprett nye","history":"Historie","dropFile":"Slipp for å åpne filen","loadURL":"Last inn url","openImage":"Åpne bilde","sinceNow":"Akkurat nå","sinceMinutes":"For %d minutter siden","sinceMinute":"For et minutt siden","sinceHours":"%d timer siden","sinceHour":"For en time siden","sinceDays":"%d dager siden","sinceDay":"En dag siden","shadows":"Skygger","contrast":"Kontrast","brightness":"Lysstyrke","tint":"Fargetone","temperature":"Temperatur","saturation":"Metning","vibrance":"Glød","sharpen":"Skjerpe","layerCreated":"Lag opprettet","noCutout":"Ingen maske","straighten":"Rette","invert":"Inverter","dialogAiCutoutTitle":"AI-maske","dialogSaveCalculate":".. Beregne","dialogSaveHigh":"Høy","dialogSaveMed":"Medium","dialogSaveLow":"Lav","dialogSaveFileType":"Filtype","dialogSaveTitle":"Lagre bilde","dialogResizeApplyAll":"Når du bruker endre størrelse alle lag vil bli skalert.","dialogResizeContrain":"Begrense proporsjoner","dialogPreResizeMaxSize":"Maks %d px","dialogPreResizeExif":"Rotere automatisk basert på exif","dialogPreResizeInfo2":", endre størrelsen på den før du begynner å redigere for å lagre minne og minimere forsinkelse.","dialogPreResizeInfo1":"Bildet du valgte, er svært stort","dialogPreResizeTitle":"Forhåndsoppringingsbilde","dialogOpenURLHeadline":"Url-adresse for bilder","dialogOpenURLTitle":"Åpne url-adresse for bilder","dialogLoadError":"Noe gikk galt da du lastet inn bildet. . . vennligst prøv igjen senere ...","dialogLoadLoadingFrom":"Laster inn %s fra %s ...","dialogLoadPrepare":"Forbereder...","dialogLoadTitle":"Lasting","dialogChoiceHeadline":"Vil du legge til bildet som et lag i det gjeldende dokumentet eller opprette en ny?","dialogChoiceTitle":"Åpne bilde","dialogAddLayerHL":"Velg hvilken type lag du vil legge til","dialogAddLayerTitle":"Legg til lag","offsetY":"Forskyvning y","offsetX":"Forskyvning x","maximize":"Maksimere","minimize":"Minimere","fill":"Fylle","fit":"Passer","tolerance":"Toleranse","reset":"Tilbakestille","density":"Tetthet","strength":"Styrke","download":"Laste ned","advanced":"Avansert","left":"Venstre","top":"Topp","hidden":"Skjult","visible":"Synlig","layers":"Lag","layer":"Lag","shape":"Figuren","color":"Farge","erase":"Slette","back":"Tilbake","blur":"Uskarphet","paint":"Maling","brush":"Pensel","aspect":"Aspekt","tool":"Verktøyet","angle":"Vinkel","drawing":"Tegning","empty":"Tom","draw":"Tegne","text":"Tekst","font":"Skrift","quality":"Kvalitet","spikes":"Pigger","source":"Kilde","step":"Trinn","feather":"Fjær","opacity":"Tetthet","image":"Bildet","transparency":"Gjennomsiktighet","softness":"Mykhet","size":"Størrelse","loading":"Lasting","load":"Laste","open":"Åpne","save":"Lagre","loadMore":"Last inn mer","search":"Søk","template":"Mal","create":"Opprette","background":"Bakgrunn","max":"Maks","blendMode":"Blandingsmodus","original":"Opprinnelige","close":"Lukke","cancel":"Avbryte","ok":"ok","amount":"Beløpet","apply":"Bruke","height":"Høyde","width":"Bredde","untitled":"Uten navn","name":"navn","frequency":"Frekvens","locked":"Låst","historyCut":"Kuttet","historyTransform":"Transformere","historyReplace":"Farge erstatte","historyOpen":"Åpne","toolKB":"Snarvei til Nøkkelbord","toolArrange":"Ordne","toolArrangeDesc":"Flytte, transformere og endre laginnstillinger.","toolMarquee":"Markering Velg","toolMarqueeDesc":"Opprett valg med verktøyet for firkanting og sirkelvalg.","toolLasso":"Lasso Velg","toolLassoDesc":"Bruk frihånds, polygon, bezier eller magnetisk lasso for å skape et utvalg.","toolWand":"Velg med tryllestav","toolWandDesc":"Bruk tryllestaven til å velge områder med lignende farger.","toolCrop":"Beskjære","toolCropDesc":"Trim, klipp og rett lerretet med gratis eller fast aspekt.","toolCutout":"Utskjæring / maske","toolCutoutDesc":"Masker områder og/eller fjern bakgrunner, klipp ut objekter eller beskjær/beskjær individuelle lag.","toolLiquify":"Gjør flytende","toolLiquifyDesc":"Vokse, krympe og presse deler av bildet. Bruk flytende for å gjøre subtile justeringer til portretter og andre bilder.","toolHeal":"Helbrede","toolHealDesc":"Fjern flekker, uønskede objekter, urenheter og rydd opp bilder.","toolClone":"Klone","toolCloneDesc":"Tegn og kopier fra andre områder i et bilde.","toolDetail":"Gjør uskarpt / Gjør skarpere / Smudge","toolDetailDesc":"Tegn over områder i bildet for å skjerpe, gjøre uskarphet eller flekkdetaljer skarpere.","toolToning":"Dodge / Brenne","toolToningDesc":"Lysere eller mørkere områder av bildet for å få frem mørke områder eller svake lys.","toolTemper":"Svamp / farge","toolTemperDesc":"Pensle vibrance, metning eller temperatur i lokale områder for å pop eller redusere farger.","toolPen":"Penn","toolPenDesc":"Bruk forskjellige typer kreative penner som web, fargestifter, blekk og hale for å doodle og tegne.","toolDraw":"Tegne","toolDrawDesc":"Tegn og doodle med forskjellige børster og farger.","toolEraser":"Viskelær","toolEraserDesc":"Slett deler av et bilde med en børste, bruk utskjæringsverktøyet for finere resultat.","toolFill":"Fylle","toolFillDesc":"Fyll hele områder med én enkelt farge.","toolGradient":"Gradering","toolGradientDesc":"Lag blandinger med forskjellige farger og transparenter.","toolReplace":"Farge erstatte","toolReplaceDesc":"Endre én farge i et område til et annet ved å tegne over.","toolShape":"Figuren","toolShapeDesc":"Tegn forskjellige figurer som firkanter, sirkler og linjer.","toolAddText":"Tekst","toolAddTextDesc":"Legg til nytt tekstlag eller bruk en av tekstmalene våre.","toolPicker":"Picker","toolPickerDesc":"Velg farger fra bildet som skal brukes med andre verktøy.","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Zoom inn eller ut av bildet for å fokusere på forskjellige deler.","toolHand":"Hånd / Pan","toolHandDesc":"Flytt det synlige området når bildet zoomes inn. Hold mellomromstasten i et hvilket som helst verktøy.","colorSwitch":"bryterfarger (X)","titleFile":"Filen","titleEdit":"Redigere","titleLayer":"Lag","titleSelect":"Velg","titleAdjustment":"Justering","titleFilter":"Filter","titleView":"Vise","titleHelp":"hjelp","titleNewImage":"Nytt bilde","titleOpenImage":"Åpne bilde","titleOpenURL":"Åpne url-adresse for bilder","titleStockSearch":"Arkivsøk","titleSave":"Lagre","titlePrint":"Skrive ut","titleClose":"Lukke","titleUndo":"Angre","titleRedo":"Gjør om","titleCut":"Kuttet","titleCopy":"Kopiere","titleClear":"Klart","titlePaste":"Lime inn","titleFreeTransform":"Gratis transformering","titleFreeDistort":"Gratis forvrengning","titleTransform":"Transformere","titleRotateLeft":"Roter til venstre / ccw","titleRotateRight":"Roter til høyre / cw","titleFlipHorizontal":"Vend vannrett","titleFlipVertical":"Vend vertikalt","titleStroke":"Slag","titleFill":"Fylle","titleCrop":"Beskjære","titleTrim":"Trim","titleNewLayer":"Nytt lag","titleDuplicateLayer":"Duplisert lag","titleImageLayer":"Legge til bilde som lag","titleElementLayer":"Legge til elementlag","titleURLLayer":"Legg til URL-adresse som lag","titleDeleteLayer":"Slett lag","titleRasterizeLayer":"Rastrere tekst / element","titleLayerUp":"Bring frem / opp","titleLayerDown":"Send bakover / ned","titleLayerAutoMask":"AI automatisk maske","titleSelectAll":"Velg alle","titleSelectPixels":"Velg piksler","titleSelectDeselect":"Fjern merket","titleSelectInvert":"Inverter utvalg","titleAutoAdjust":"Automatisk justering","titleBrightnessContrast":"Lysstyrke og kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatur og fargetone","titleHueSaturation":"Nyanse og metning","titleVibrance":"Glød","titleColorBalance":"Fargebalanse","titleColorLookup":"Farge oppslag","titleExposure":"Eksponering","titleCurves":"Kurver","titleLevels":"Nivåer","titleThreshold":"Terskelen","titlePosterize":"Posterize (plakater)","titleDesaturate":"Desaturate","titleInvert":"Inverter","titleEffectLibrary":"Effekt bibliotek","titleSharpen":"Skjerpe","titleClarity":"Klarhet","titleBlur":"Uskarphet","titleGaussianBlur":"Gaussian uskarphet","titleSmooth":"Glatt","titleGrain":"Korn","titleNoise":"Legg til støy","titleDenoise":"Fjern støy","titleVignette":"Vignett","titleBloom":"Blomst","titleGlamour":"glamour","titleDehaze":"dehaze","titleInnerGlow":"Indre glød","titleOuterGlow":"Ytre glød","titleOutline":"Disposisjon","titleInnerShadow":"Indre skygge","titleDropShadow":"Skygge","titleFringe":"Frynser","titlePixelate":"pikseler","titleMosaic":"Mosaikk","titleHalftone":"Halvtone","titleStrokeOutline":"Strøk / Disposisjon","titleZoomIn":"Zoom inn","titleZoomOut":"Zoom ut","titleFitScreen":"Tilpass skjermen","titleFillScreen":"Fyll skjerm","titleToggleFullScreen":"Toogle fullskjerm","titleKeyboardShortcuts":"Hurtigtaster","titleColorPicker":"Fargevelger","titleAddElement":"Legge til element","titleToolSettings":"Verktøyinnstillinger","add":"Legge","smudge":"Flekk","target":"Målet","removeStop":"Fjern stopp","compare":"Sammenlign (Hold nede)","paste":"Lime inn","noPaste":"ingenting å lime inn","emptyPaste":"Tom! prøv ctrl + v!","emptyPasteGlobal":"ingenting å lime inn","overlay":"Overlegg","sticker":"Klistremerke","premium":"-Jeg har ikke noe valg.","red":"Rød","green":"Grønn","blue":"Blå","range":"Området","midtones":"Mellomtoner","highlights":"Høydepunkter","preserveLuminosity":"Behold lysstyrke","radius":"Radius","threshold":"Terskelen","colorize":"Fargelegge","lineSpace":"Linjeplass","letterSpace":"Letter plass","addText":"Legge til tekst","alignLeft":"Juster til venstre","alignCenter":"Juster midten","alignRight":"Juster til høyre","uppercase":"Store","bold":"Fet","italic":"Kursiv","full":"full","line":"Linje","word":"ord","outline":"Disposisjon","shadow":"Skygge","fixed":"Fast","free":"Gratis","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetiske","rotateLeft":"Roter mot venstre","rotateRight":"Roter mot høyre","flipVertical":"Vend vertikalt","flipHorizontal":"Vend vannrett","duplicate":"Dupliserte","delete":"Slett (DEL)","transform":"Transformere","distort":"Forvrenge","rasterize":"Rasteriser","edit":"Redigere","settings":"Innstillinger","styles":"Stiler","addNew":"Legg til nye","unlock":"Låse opp","aligned":"Justert","mode":"Modus","method":"Metoden","variant":"Variant","restore":"Gjenopprette","ratio":"Forholdet","extract":"Trekke ut","constraint":"Begrensning","contiguous":"Sammenhengende","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"Hint fjernet","addToCutout":"Legg til i maske","removeFromCutout":"fjerne fra maske","hardTip":"Hardt tips","antiAlias":"Utjevning","blend":"Blanding","stroke":"Slag","type":"Type","radial":"Radial","linear":"Lineær","push":"Presse","enlarge":"Forstørre","shrink":"Krympe","swirlRight":"Virvle til høyre","swirlLeft":"Virvle left","rectangle":"Rektangel","roundedRect":"Avrundet rektangel","ellipse":"Ellipse","circle":"Sirkel","triangle":"Trekant","star":"Stjerners","heart":"Hjertet","plus":"Pluss","minus":"Minus","lighten":"Lette","darken":"Mørkere","main":"Viktigste","alter":"Endre","increase":"Øke","decrease":"Redusere","logInNow":"Logg inn nå","preserveTransparency":"Behold gjennomsiktighet","neverAskMeAgain":"Ikkespørmeg om dette igjen","autoSelectLayer":"Automatisk valg lag","alwaysShowTransform":"Vis alltid transformering","showGuides":"Vis guider","snapToGuides":"Klikk for å veilede","loremIpsum":"Lorem ipsum.. teksten din her..","selectSource":"Velg kilde","newSelection":"Nytt utvalg","addToSelection":"Legg til i markering (skift)","removeFromSelection":"Fjern fra markering (ctrl)","highQualityPreview":"Forhåndsvisning av høy kvalitet","sampleAllLayers":"Eksempel på alle lag","elementPremiumDesc":"Dette er et premium element!","addCurvesControlDesc":"Dobbeltklikk for å legge til eller fjerne et kontrollpunkt.","viewArrangeActiveSelection":"Aktivt valg, kan ikke endre tekst- eller elementlag.","viewArrangeLayerLocked":"Laget er låst i posisjon, lås opp for å aktivere transformeringer.","viewArrangeNoLayer":"Ingen lag (eller tomt lag), velg et lag i høyre laglinje.","viewCloneNoLayer":"Klone fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewCloneSourceTooltip":"Velg kilde eller maling (Skift)","viewCutoutNoLayer":"Velg et bildelag eller rastrer tekst / element for å opprette en maske på.","viewCutoutShape":"Form maske","viewCutoutMagic":"Magisk maske","viewCutoutDraw":"Tegne maske","viewCutoutLasso":"Lasso maske","viewDetailNoLayer":"Gjør uskarpt / skjerpe og flekk fungerer bare på bildelag (eller ikke-tomme lag), velg et annet lag.","viewDrawNoLayer":"Merke et bildelag i laglisten eller legge til et nytt tomt lag","viewEraserNoLayer":"Du kan bare slette fra bildelag, velge et annet lag.","viewFillNoLayer":"Fyll fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewGradientNoLayer":"Gradering fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewHandDesc":"Klikk og dra for å flytte visningsporten.","viewHealNoLayer":"Heal fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewLiquifyNoLayer":"Flytende fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewShapeNoLayer":"Velg et bildelag i laglisten, eller legg til et nytt tomt lag.","viewPenNoLayer":"Penn fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewToningNoLayer":"Toning fungerer bare på bildelag (eller ikke-tomme lag), velg et annet lag.","viewTemperNoLayer":"Temperament fungerer bare på bildelag (eller ikke-tomme lag), velg et annet lag.","viewReplaceNoLayer":"Velg et bildelag i laglisten, eller legg til et nytt tomt lag.","viewPickerShades":"Nyanser","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradisk","viewPickerAnalogous":"Analoge","viewPickerComplement":"Utfylle","viewPenPlain":"Ren","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallell","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Skyggelagt","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Crayon","viewPenInk":"Blekk","viewCropNone":"Ingen","viewCropFixed":"Fast forhold:","viewCrop1x1":"1:1 (Firkant)","viewCrop4x3":"04:3 (skjerm)","viewCrop16x9":"16:9 (bredskjerm)","viewCrop3x1":"03:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"03:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra bred)","viewCropOutput":"Utgangsstørrelse:","viewCropFBProfile":"Facebook-profil","viewCropFBCover":"Facebook-cover","viewCropFBPost":"Facebook-innlegg","viewCropFBAd":"Facebook-annonse","viewCropInstaProfile":"Instragram profil på Sports-Reference (OL-resultater)","viewCropInstaPost":"Instagram-innlegg","viewCropInstaStory":"Instagram-historie","viewCropTwitProfile":"Twitter-profil","viewCropTwitHeader":"Twitter-overskrift","viewCropTwitImage":"Twitter-bilde","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitAd":"Twitter-annonse","viewCropYTProfile":"Youtube-profil","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanal kunst","viewCropYTThumb":"Youtube tommelen","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web liten 1280x800","viewCropWebCommon":"Web vanlige 1366x768","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"papir A4","viewCropPaperA5":"Papir A5","viewCropPaperA6":"Papir A6","viewCropPaperLet":"Papir brev","historyHalftone":"Halvtone","historyNoise":"Støy","historyInnerGlow":"Indre glød","historyOuterGlow":"Ytre glød","titleHighlightsShadows":"Høydepunkter og skygger","copy":"Kopiere","hue":"Nyanse","lightness":"Letthet","duplicated":"Duplisert","deleted":"Slettet","noMerger":"Ingen fusjon","layersMerged":"Lag slått sammen","imageFlattend":"Bilde flatet","noRasterization":"Ikke en tekst / element","layerRasterized":"Lag rastrert","selectionEmpty":"Ingenting i utvalg","noLayerSelected":"Ingen lag valgt","notAImageLayer":"Ikke et bildelag","historyHighlightsShadows":"Høydepunkter og skygger","photoEditorHome":"Foto editor pixlr hjem","eTitle":"Foto Editor: Pixlr E - gratis bilderedigeringsverktøy","eMetaDesc":"Leter du etter avanserte fotoredigeringsfunksjoner rett i nettleseren din, er Pixlr E neste generasjons fotoredigerer! Ingen installasjon og registrering kreves. Bruk gratis på skrivebordet, nettbrett og telefoner.","eMetaSiteName":"Foto Editor: Pixlr.com - gratis bilderedigering på nettet","strokeOutlineOnly":"Bare omriss","titlePreferences":"Innstillinger","titleEditText":"Redigere tekst","titleSelectSave":"Lagre valg","titleSelectRestore":"Gjenopprette valg","titleDetails":"Detaljer","titleZoomBlur":"Zoom uskarpt","titleSelectConvert":"Konvertere til maske","titleLayerAddMask":"Legge til maske","titleLayerApplyMask":"Bruke maske","titleLayerDeleteMask":"Fjern maske","titleLayerResetMask":"Tilbakestill maske","titleLayerInvertMask":"Inverter maske","titleLayerMoreMask":"Mer maske","titleLayerExtractMask":"Trekk ut maske som lag","titleLayerConvertMask":"Konverter maske til valg","clear":"Klart","punchout":"Slå ut","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maske påført","selectionSaved":"Utvalg lagret","viewArrangeSelection":"Aktivt valg, drar du for å flytte/klippe ut valgt område.","viewCutoutGradient":"Graderingsmaske","viewOBarAskPrerezise":"Be om å forhåndsopprette bildet","viewOBarAskLayertype":"Spør hvilken lagtype du vil legge til","historySelectionRestore":"Gjenopprette valg","historySelectionCut":"Klipp med markering","historySelectionCopy":"Kopier med markering","historyZoom":"Zoom uskarpt","historyConvertMaskToSelection":"Konverter til valg","historyConvertSelectionToMask":"Konvertere til maske","historyApplyMask":"Bruke maske","border":"Grensen","continue":"Fortsette","titleBrowseElements":"Bla gjennom elementer","unlocked":"Ulåst","titleBevel":"Skråkant","elevation":"Høyde","depth":"Dybde","dialogBevelHighColor":"Uthev farge","dialogBevelShadowColor":"Skygge farge","dialogBevelHighOpacity":"Fremhev tetthet","dialogBevelShadowOpacity":"Skygge tetthet","historyBevel":"Skråkant","titleSobel":"Find edges","titleScanlines":"Scanlines","newSize":"New size","vertical":"Vertical","sizeWeb":"Web","historySobel":"Find edges","historyScanlines":"Scanlines","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Abonnement","language":"Språk","password":"Passord","changePassword":"Endre passord","newsletter":"Nyhetsbrev","receiveNewsletter":"Motta nyhetsbrev fra Pixlr","myAccount":"Min konto","myDownloads":"Mine nedlastinger","creatorDashboard":"Oversikt over skapere","menu":"MENY","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"Godta","licenseAgreement":"Lisensavtalen","termsOfUse":"Vilkår for bruk","privacyPolicy":"Personvern","cookiePolicy":"Retningslinjer for informasjonskapsler","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Define an area to place an image and cut it to a variety of shapes, the placed image is auto scaled and cropped to fit. Frames are an essential part of creating re-usable Templates.","titleAddImage":"Legg til bilde","titleChangeImage":"Change image","titleExport":"Export","titleExportTemplate":"Export Template","titleQuickExportLayer":"Quick export layer as PNG","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleRemoveFrameImage":"Remove image","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Glitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","id":"id","component":"Component","working":"Working","pixel":"Pixel","percent":"Percent","scale":"Scale","none":"Ingen","pos":"Pos","position":"Position","frame":"Frame","design":"Design","custom":"custom","colors":"Colors","element":"Element","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"Layer Added","addFrame":"Add frame","toggle":"Toggle","gradient":"Gradering","pattern":"M�nster","setImage":"Set image","distance":"Distance","direction":"Direction","flip":"Flipp","overlap":"Overlap","rotate":"Rotere","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"One vector shape per layer","viewAll":"Vis alle","historyProjects":"Latest projects","templates":"Maler","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","allYourProjects":"All your temporary projects","aboutHistory":"History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document).","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"Fylle","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Disposisjon","historyOpenimage":"Åpne bilde","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Legg til bilde","historyPasteimage":"Lim inn bilde","historyExtractimage":"Trekk ut bilde","historyDuplicateimage":"Duplisert bilde","historyAddemptyimage":"Legg til lag","historyNewemptyimage":"Nytt bilde","historyDeleteimage":"Slett bilde","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyRasterizetext":"Rastrert tekst","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rastrert element","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyTextLetterspace":"Letter plass","historyTextLinespace":"Linjeplass","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"Bildet","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyFrameShape":"Figuren","historyFrameShadow":"Skygge","historyFrameOutline":"Disposisjon","historyFrameSettings":"Frame settings","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Interference","premiumFeaturePitchOne":"Thousands of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Dispersion, Glitch and Focus Studios","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumTemplateSalesPitch":"Pay a one-time fee to unlock this premium template, or become a Premium member and get access to the entire library of professionally made designs.","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","titleTogglePreview":"Toggle preview mode","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term save it as PXZ (Pixlr document).","historyShapeShadow":"Skygge","historyTextFill":"Fylle","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","feedback":"Tilbakemelding","help":"hjelp","tutorials":"Tutorials","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stockfoto av Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Språk","mobileVariantDesc":"Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Design maker","welcomeIngress":"Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Kasse","creditCard":"Kredittkort","savedCard":"Lagret kort","billingAddress":"Faktureringsadresse","firstName":"Fornavn","lastName":"Etternavn","address":"Adresse","city":"Byen","zipCode":"postnummer","state":"Staten","country":"Land","cardNumber":"Kort nummer","month":"Måned","year":"År","autorenewalBasis":"Auto-fornyelse basis","total":"Totalt","orderSummary":"ordresammendrag","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","templateSearch":"Søk","templateKeyword":"Keyword..","templateCategories":"Categories","templateFilter":"Filter","templatePopular":"Popular","templateRecent":"Recent","templateAll":"Alle","templateFree":"Gratis","templatePremium":"-Jeg har ikke noe valg.","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","recommended":"Recommended","instagram-post":"Instagram-innlegg","instagram-story":"Instagram-historie","facebook-post":"Facebook-innlegg","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook-cover","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Post","social-media-story":"Social Story","youtube-thumbnail":"Youtube tommelen","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage","preset":"Forhåndsinnstilte","blendModeLighter":"Lighter","headerPricing":"Pricing & Free trial","toolFocus":"Focus / Bokeh","toolFocusDesc":"Create depth in your photos with background blur, bokeh blur and bokeh lights.","toolDisperse":"Disperse","toolDisperseDesc":"Draw over an area in you image and watch it explode and disperse into thousands pices.","titleSolarize":"Solarize","titleMotionBlur":"Motion blur","titleRadialBlur":"Radial blur","titleThemeColors":"Change theme / colors","options":"Options","stretch":"Stretch","hollow":"Hollow","mask":"Maske","intensity":"Intensity","quantity":"Antall","dualTone":"Dual tone","bokeh":"Bokeh","right":"Høyre","both":"Both","genericNoResult":"No result found, please do another search.","effect":"Effekt","hexagon":"Hexagon","cross":"Cross","square":"Square","glimmer":"Glimmer","viewDisperseNoLayer":"Disperse only works on image layers, please select another layer.","viewDisperseApply":"Do you want to apply the disperse?","viewDisperseMaskFirst":"Mask area first!","viewFocusNoLayer":"Focus only works on image layers, please select another layer.","viewFocusApply":"Do you want to apply the focus?","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Radial","focusLinear":"Lineær","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","viewOBarAccent":"Accent color","viewOBarWorkspace":"Workspace color","historyFocus":"Focus","historyDisperse":"Disperse","historySolarize":"Solarize","historyMotion":"Motion blur","historyRadial":"Radial blur","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"Sign up","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleMimicHDR":"Mimic HDR","historyMimicHDR":"Mimic HDR","scatter":"Scatter","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","titlePage":"Page","titleAnimation":"Animation","titleQuickExportPage":"Quick export page as PNG","titleClearAll":"Clear all","titlePageSize":"Set page size","titlePageResize":"Resize page (scale)","titlePageColor":"Page background","titlePageRotation":"Page rotation","titleMonochrome":"Monochrome","titlePlay":"Play","titleStop":"Stop","titleFloatingPanels":"Toggle floating panels","titleRestorePanels":"Restore all panels","titleNavigatorPanel":"Navigator panel","titleLayersPanel":"Layers panel","titleHistoryPanel":"History panel","titleAnimationPanel":"Animation panel","titleLockLayer":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","dockPanel":"Dock/undock panel","fps":"Framerate","or":"or","animation":"Animation","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","saveAs":"Save as","export":"Export","transparent":"Transparent","speed":"Speed","balanced":"Balanced","ultra":"Ultra","resolve":"Resolve","page":"Page","anchor":"Anchor","bottom":"Bottom","center":"center","up":"Up","down":"Down","upleft":"Up left","upright":"Up right","downleft":"Down left","downright":"Down right","topleft":"Top left","topright":"Top right","bottomleft":"Bottom left","bottomright":"Bottom right","crop":"Crop","resize":"Resize","maxWidth":"Max width","maxHeight":"Max height","fitInside":"Fit inside","auto":"Auto","exposure":"Exposure","monochrome":"Monochrome","hdr":"HDR","clarity":"Clarity","glamour":"Glamour","smooth":"Smooth","grain":"Grain","bloom":"Bloom","align":"Align","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","style":"Style","zoom":"Zoom","move":"Move","flow":"Flow","penPressure":"Use pen pressure","spot":"Spot","object":"Object","high":"High","normal":"Normal","delay":"Delay","slow":"Slow","duration":"Duration","fixedDuration":"Fixed duration","repeatGap":"Time between repeats","output":"Output","addTask":"Add task","remove":"Remove","update":"Update","enter":"Enter","scene":"Scene","exit":"Exit","pageAnimation":"Part of page anim","pageAnimationMessage":"Part of the page animation","blockAnimation":"Block page anim","blockAnimationMessage":"Blocked from the page animation","revertPageAnimation":"Revert to page anim","noLayerAnimation":"No layer selected, click a layer in the workspace or in the layer bar to select it.","viewPenNeon":"Neon","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","batchEdit":"Batch edit","batchAddStep":"Add step","batchDesk":"Add editing tasks from below or open a previously saved macro (.pxm). Premium users can batch up to 50 files at a time.","macroSave":"Save macro","macroOpen":"Open macro","macroNoSave":"Nothing to save!","macroLoaded":"Macro loaded!","news":"Updates","noNews":"No new updates!","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","historyAnimation":"Animation","historyPageAnimation":"Page animation","historyLayerAnimation":"Layer animation","historyPageResize":"Page resize","historyPageSize":"Page size","historyMonochrome":"Monochrome","premiumTryFree":"Free Premium","premiumBatchSalesPitch":"Speed up you work and batch up to 50 images at a time as a Premium user.","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close