Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Retningslinjer for informasjonskapsler. Godta

Photo editor & Template designer

Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.

Åpne bilde

Latest projects Vis alle

From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)

Recommended templates View More

Trendy and high quality templates hand picked by our team.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Slå sammen bilde","layerMergeVisible":"Slå sammen synlig","layerMergeDown":"Slå sammen (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Lysstyrke","blendModeColor":"Farge","blendModeSaturation":"Metning","blendModeHue":"Nyanse","blendModeExclusion":"Utelukkelse","blendModeDifference":"Forskjellen","blendModeSoftLight":"Mykt lys","blendModeHardLight":"Hardt lys","blendModeColorBurn":"Farge-brenning","blendModeColorDodge":"Farge-dodge","blendModeLighten":"Lette","blendModeDarken":"Mørkere","blendModeOverlay":"Overlegg","blendModeScreen":"Skjermen","blendModeMultiply":"Multiplisere","blendModeNone":"Ingen","viewOBarZoomOut":"Zoom ut","viewOBarZoomIn":"Zoom inn","viewKeyboardP":"Egenskaper","viewDrawPenTool":"Pennverktøyet","viewDrawEraserTool":"Viskelær verktøy","viewCropPaperLet":"Papir brev","viewCropPaperA6":"Papir A6","viewCropPaperA5":"Papir A5","viewCropPaperA4":"papir A4","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web vanlige 1366x768","viewCropWebSmall":"Web liten 1280x800","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube tommelen","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanal kunst","viewCropYTProfile":"Youtube-profil","viewCropTwitAd":"Twitter-annonse","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitImage":"Twitter-bilde","viewCropTwitHeader":"Twitter-overskrift","viewCropTwitProfile":"Twitter-profil","viewCropInstaStory":"Instagram-historie","viewCropInstaPost":"Instagram-innlegg","viewCropInstaProfile":"Instragram profil på Sports-Reference (OL-resultater)","viewCropFBAd":"Facebook-annonse","viewCropFBPost":"Facebook-innlegg","viewCropFBCover":"Facebook-cover","viewCropFBProfile":"Facebook-profil","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra bred)","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop3x2":"03:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"03:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (bredskjerm)","viewCrop4x3":"04:3 (skjerm)","viewCrop1x1":"1:1 (Firkant)","viewCropFixed":"Fast forhold:","viewCropNone":"Ingen","clarity":"Klarhet","dialogAddLayerHL":"Velg hvilken type lag du vil legge til","dialogAddLayerTitle":"Legg til lag","empty":"Tom","viewOBarDel":"Slett lag (DEL)","viewOBarDup":"Duplisert lag","viewOBarLightUI":"Lys brukergrensesnittmodus ","viewOBarSnap":"Klikk for å veilede","viewOBarShowGu":"Vis guider","viewOBarSet":"Innstillinger","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Faktiske piksler (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fyll skjerm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Tilpass skjerm (ctrl+0)","viewMenuAddElm":"Legg til element","viewMenuDrawing":"Tegning","viewMenuRetouch":"Retusjere","viewMenuLiquify":"Gjør flytende","viewMenuEffect":"Effekt","viewMenuAdjust":"Justere","viewMenuCutout":"Utskjæring","viewMenuCrop":"Beskjære","viewMenuArrange":"Ordne","viewTopBarRedo":"Gjør om","viewTopBarUndo":"Angre","viewRetouchLight":"Lys","viewRetouchMid":"Midt","viewRetouchDark":"Mørk","viewRetouchRange":"Området","viewRetouchDarken":"Mørkere","viewRetouchLighten":"Lette","viewRetouchSharpen":"Skjerpe","viewRetouchBlur":"Uskarphet","viewRetouchAlign":"Justert","viewRetouchMethod":"Metoden","viewRetouchToning":"Dodge / Brenne","viewRetouchDetail":"Gjør skarpere / gjør uskarpt","viewRetouchClone":"Klone stempel","viewRetouchHeal":"Helbrede / reparere","viewRetouchLocked":"Retusjering fungerer bare på bildelag, velg et annet lag.","viewRetouchTitle":"Retusjere","viewLoadTitle":"Lasting","viewLiquifyErase":"Gjenopprette","viewLiquifySwirlCCW":"Virvle til venstre","viewLiquifySwirlCW":"Virvle til høyre","viewLiquifyShrink":"Krympe","viewLiquifyGrow":"Forstørre","viewLiquifyMove":"Presse","viewLiquifyLocked":"Du kan bare Flytende bildelag, velge et annet lag!","viewLiquifyTitle":"gjør flytende","viewKeyboardMoveShift":"Hold nede Skift til trinn 10px","viewKeyboardMoveRight":"Høyre","viewKeyboardMoveLeft":"Venstre","viewKeyboardMoveDown":"Ned","viewKeyboardMoveUp":"Opp","viewKeyboardMoveLayer":"Flytte lag (posisjon)","viewKeyboardCtrlY":"Gjør om","viewKeyboardCtrlZ":"Angre","viewKeyboardI":"Legg til bilde","viewKeyboardO":"Legg til element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Tegne","viewKeyboardR":"Retusjere","viewKeyboardE":"Effekt","viewKeyboardA":"Justere","viewKeyboardK":"Utskjæring","viewKeyboardC":"Beskjære","viewKeyboardV":"Ordne","viewKeyboardSpacebar":"Panorer / Flytt","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fyll","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom Tilpass","viewKeyboardCtrlM":"Zoom ut","viewKeyboardCtrlP":"Zoom inn","viewKeyboardDEL":"Slett lag","viewKeyboardESC":"Lukk verktøy","viewKeyboardCtrlQ":"Lukke","viewKeyboardCtrlS":"Lagre","viewKeyboardTitle":"Hurtigtaster","viewEffectLocked":"Bare bildelag kan ha effekter, velg et annet lag!","viewEffectTitle":"Effekt","viewDrawLocked":"Du kan bare tegne på bildelag!","viewDrawDelete":"Slett (del)","viewDrawLineColor":"Linjefarge","viewDrawLine":"Linjefigur","viewDrawHeart":"Hjerteform","viewDrawStar":"Stjerneform","viewDrawTriangle":"Trekant form","viewDrawCircle":"Cricle form","viewDrawSquare":"Firkantet form","viewDrawShape":"Figuren","viewDrawShapeTool":"Figur verktøy","viewDrawBrushTool":"Pensel verktøy","viewCutoutReset":"Tilbakestill utkobling","viewCutoutInvert":"Inverter utskjæring","viewCutoutHint":"Hint fjernet","viewCutoutLine":"Linjefigur","viewCutoutHeart":"Hjerteform","viewCutoutStar":"Stjerneform","viewCutoutTriangle":"Trekant form","viewCutoutCircle":"Cricle form","viewCutoutSquare":"Firkantet form","viewCutoutShapeH":"Figuren","viewCutoutContigious":"Sammenhengende","viewCutoutMedium":"medium","viewCutoutLight":"Lys","viewCutoutNone":"Ingen","viewCutoutRemove":"Fjerne","viewCutoutKeep":"Holde","viewCutoutLasso":"Lasso-utskjæring","viewCutoutDraw":"Tegn utskjæring","viewCutoutMagic":"Magisk utskjæring","viewCutoutShape":"Form utskjæring","viewCutoutTip":"Velg et bildelag eller rastrer tekst / elementlag for å opprette en utskjæring på.","viewCutoutTitle":"Utskjæring","viewCropReset":"Tilbakestill beskjæring","viewCropTip":"Størrelsesaspektet endrer størrelsen på bildet når beskjæringspanelet er lukket.","viewCropOutput":"Utgangsstørrelse:","viewCropPreset":"Forhåndsinnstilte","viewCropRatio":"Forholdet","viewCropAspect":"Velg aspekt","viewCropFlipV":"Vend vertikalt","viewCropFlipH":"Vend vannrett","viewCropRR":"Roter mot høyre","viewCropRL":"Roter mot venstre","viewCropRotate":"Roter og vend","viewCropTitle":"Beskjære","viewBottomBarSaveTT":"Lagre (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Lukk (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Gjør om ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Angre ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Gjør om","viewBottomBarUndo":"Angre","viewArrangeLocked":"Velg et lag på høyre laglinje, eller legg til en ny tekst, et bilde eller et nytt element!","viewArrangeTip":"Lås opp lag for å kunne gjøre transformeringer.","viewArrangeUnlock":"Låse opp","viewArrangeDelete":"Slett (del)","viewArrangeDuplicate":"Dupliserte","viewArrangeFlipV":"Vend vertikalt","viewArrangeFlipH":"Vend vannrett","viewArrangeLockAspect":"Lås aspekt","viewArrangeTitle":"Ordne","viewAdjustLocked":"Bare bildelag kan justeres, velg et annet lag!","viewAdjustToning":"toning","viewAdjustTitle":"Justere","viewAddTextDelete":"Slett tekst","viewAddTextBackgroundWord":"ord","viewAddTextBackgroundLine":"Linje","viewAddTextBackgroundFull":"full","viewAddTextCaseUpper":"Store","viewAddTextAlignRight":"Høyre justering","viewAddTextAlignCenter":"Midtjuster","viewAddTextAlignLeft":"Venstre justering","viewAddTextAlignNCase":"Juster og etui","layerSettings":"Innstillinger for lag","hasCutout":"Har cut-out","documentActions":"Dokumenthandlinger","historyDuplicate":"Dupliserte","historyUnpin":"Løsne","historyPin":"Fest","historyDelete":"Slette","historyClearConfirm":"Vil du virkelig tømme historien?","sizeUltraHD":"ultra hd","sizeFullHD":"full hd","pinnedProjects":"Festede prosjekter","clearHistory":"Klar historie","noHistory":"Det er ingen bilder i historien din. Vennligst \"Åpne bilde\" eller \"Last inn url\" for å begynne å redigere.","backToEditor":"Tilbake til redaktør","stockSearch":"Arkivsøk","addCurrent":"Legg til gjeldende","createNew":"Opprett nye","history":"Historie","loadURL":"Last inn url","openImage":"Åpne bilde","sinceNow":"Akkurat nå","sinceMinutes":"For %d minutter siden","sinceMinute":"For et minutt siden","sinceHours":"%d timer siden","sinceHour":"For en time siden","sinceDays":"%d dager siden","sinceDay":"En dag siden","shadows":"Skygger","white":"Hvit","black":"Svart","contrast":"Kontrast","exposure":"Eksponering","brightness":"Lysstyrke","hue":"Nyanse","tint":"Fargetone","temperature":"Temperatur","saturation":"Metning","vibrance":"Glød","mosaic":"Mosaikk","glamour":"glamour","posterize":"gjør til plakat","bloom":"Blomst","pixelate":"pikseler","fringe":"Frynser","vignette":"Vignett","grain":"Korn","dehaze":"dehaze","smooth":"Glatt","sharpen":"Skjerpe","layerCreated":"Lag opprettet","noCutout":"Ingen utskjæring","letterSpacing":"Bokstavavstand","lineSpacing":"Linjeavstand","lineSize":"Linjestørrelse","straighten":"Rette","invert":"Inverter","dialogSaveCalculate":".. Beregne","dialogSaveHigh":"Høy","dialogSaveMed":"Medium","dialogSaveLow":"Lav","dialogSaveTitle":"Lagre bilde","dialogResizeApplyAll":"Når du bruker endre størrelse alle lag vil bli skalert.","dialogResizeContrain":"Begrense proporsjoner","dialogPreResizeMaxSize":"Maks %d px","dialogPreResizeExif":"Rotere automatisk basert på exif","dialogPreResizeInfo2":", endre størrelsen på den før du begynner å redigere for å lagre minne og minimere forsinkelse.","dialogPreResizeInfo1":"Bildet du valgte, er svært stort","dialogPreResizeTitle":"Forhåndsoppringingsbilde","dialogOpenURLHeadline":"Url-adresse for bilder","dialogOpenURLTitle":"Åpne url-adresse for bilder","dialogLoadError":"Noe gikk galt da du lastet inn bildet .. vennligst prøv igjen senere ...","dialogLoadLoadingFrom":"Laster inn %s fra %s ...","dialogLoadPrepare":"Forbereder...","dialogLoadTitle":"Lasting","dialogChoiceHeadline":"Vil du legge til bildet som et lag i det gjeldende dokumentet eller opprette en ny?","dialogChoiceTitle":"Åpne bilde","maximize":"Maksimere","minimize":"Minimere","fill":"Fylle","fit":"Passer","tolerance":"Toleranse","reset":"Tilbakestille","density":"Tetthet","strength":"Styrke","download":"Laste ned","advanced":"Avansert","left":"Venstre","top":"Topp","hidden":"Skjult","visible":"Synlig","layers":"Lag","layer":"Lag","shape":"Figuren","color":"Farge","erase":"Slette","back":"Tilbake","blur":"Uskarphet","paint":"Maling","brush":"Pensel","aspect":"Aspekt","tool":"Verktøyet","angle":"Vinkel","drawing":"Tegning","draw":"Tegne","text":"Tekst","font":"Skrift","quality":"Kvalitet","spikes":"Pigger","source":"Kilde","step":"Trinn","opacity":"Tetthet","image":"Bildet","transparency":"Gjennomsiktighet","softness":"Mykhet","size":"Størrelse","loading":"Lasting","load":"Laste","open":"Åpne","save":"Lagre","loadMore":"Last inn mer","search":"Søk","template":"Mal","create":"Opprette","background":"Bakgrunn","max":"Maks","blendMode":"Blandingsmodus","original":"Opprinnelige","cancel":"Avbryte","ok":"ok","amount":"Beløpet","apply":"Bruke","height":"Høyde","width":"Bredde","untitled":"Uten tittel","name":"Navn","close":"Lukke","preferences":"Innstillinger","dialogAiCutoutTitle":"AI-utskjæring","spacing":"Avstand","dropFile":"Slipp for å åpne filen","locked":"Låst","viewLiquifyHQPreview":"Forhåndsvisning av høy kvalitet","viewMenuToggleHome":"Veksle hjem","logInNow":"Logg inn nå","neverAskMeAgain":"Ikke spør meg om dette igjen","elementPremiumDesc":"Dette er et premium element!","viewAddTextBold":"Fet","viewAddTextItalic":"Kursiv","photoEditorHome":"Foto editor pixlr hjem","xTitle":"Foto Editor: Pixlr X - gratis bilderedigering på nettet","xMetaDesc":"Leter du etter avanserte fotoredigeringsfunksjoner rett i nettleseren din, er Pixlr X neste generasjons fotoredigerer! Ingen installasjon og registrering kreves. Bruk gratis på skrivebordet, nettbrett og telefoner.","xMetaSiteName":"Foto Editor: Pixlr.com - gratis bilderedigering på nettet","deleted":"Slettet","titleEditText":"Redigere tekst","titleDeleteLayer":"Slett lag","titleDuplicateLayer":"Duplisert lag","titleImageLayer":"Legge til bilde som lag","titleRasterizeLayer":"Rastrere tekst / element","viewAddTextPunchout":"Slå ut","viewOBarAskPrerezise":"Be om å forhåndsopprette bildet","viewOBarAskLayertype":"Spør hvilken lagtype du vil legge til","continue":"Fortsette","premium":"-Jeg har ikke noe valg.","unlocked":"Ulåst","viewOBarLockUnlockLayer":"Lås / lås opp lagposisjon","viewOBarShowHideLayer":"Vis / Skjul lag","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"New size","copy":"Kopiere","duplicate":"Dupliserte","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Abonnement","language":"Språk","password":"Passord","changePassword":"Endre passord","newsletter":"Nyhetsbrev","receiveNewsletter":"Motta nyhetsbrev fra Pixlr","myAccount":"Min konto","myDownloads":"Mine nedlastinger","creatorDashboard":"Oversikt over skapere","menu":"MENY","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"Godta","licenseAgreement":"Lisensavtalen","termsOfUse":"Vilkår for bruk","privacyPolicy":"Personvern","cookiePolicy":"Retningslinjer for informasjonskapsler","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"Ingen","radial":"Radial","linear":"Lineær","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Justere","style":"Style","rotate":"Rotere","transform":"Transformere","line":"Linje","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Fargelegge","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Detaljer","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Fjern stopp","gradient":"Gradering","pattern":"M�nster","outline":"Disposisjon","shadow":"Skygge","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rektangel","roundedRect":"Avrundet rektangel","circle":"Sirkel","custom":"Custom","viewAll":"Vis alle","historyProjects":"Latest projects","templates":"Maler","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","allYourProjects":"All your temporary projects","aboutHistory":"History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document)","titleUndo":"Angre","titleRedo":"Gjør om","viewAddTextHL":"Legge til ny tekst","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Legge til bilde","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Legge til tekst","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Flipp","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Sirkel","viewLayoutTitle":"Layout","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, please select another layer!","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Legge til tekst","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","premiumFeaturePitchOne":"Thousands of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Dispersion, Glitch and Focus Studios","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumTemplateSalesPitch":"Pay a one-time fee to unlock this premium template, or become a Premium member and get access to the entire library of professionally made designs.","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","compare":"Compare","holdDown":"Hold Down","toggleAll":"Toggle all","titleColorPicker":"Fargevelger","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)","feedback":"Tilbakemelding","help":"hjelp","tutorials":"Tutorials","adjust":"Justere","effect":"Effekt","cutout":"Cutout","liquify":"Gjør flytende","retouch":"Retouch","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stockfoto av Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Språk","mobileVariantDesc":"Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Template designer","welcomeIngress":"Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","free":"Gratis","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Kasse","creditCard":"Kredittkort","savedCard":"Lagret kort","billingAddress":"Faktureringsadresse","firstName":"Fornavn","lastName":"Etternavn","address":"Adresse","city":"Byen","zipCode":"postnummer","state":"Staten","country":"Land","cardNumber":"Kort nummer","month":"Måned","year":"År","autorenewalBasis":"Auto-fornyelse basis","total":"Totalt","orderSummary":"ordresammendrag","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","recommended":"Recommended","instagram-post":"Instagram-innlegg","instagram-story":"Instagram-historie","facebook-post":"Facebook-innlegg","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook-cover","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Post","social-media-story":"Social Story","youtube-thumbnail":"Youtube tommelen","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage","mask":"Maske","stretch":"Stretch","spread":"Spread","shrink":"Krympe","square":"Square","hexagon":"Hexagon","triangle":"Trekant","cross":"Cross","star":"Stjerners","heart":"Hjertet","glimmer":"Glimmer","intensity":"Intensity","quantity":"Antall","hollow":"Hollow","dualTone":"Dual tone","mode":"Modus","paste":"Lime inn","glitch":"Glitch","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Radial","focusLinear":"Lineær","focusLocked":"Focus only works on image layers, please select another layer!","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","dispersion":"Dispersion","dispersionLocked":"Dispersion only works on image layers, please select another layer!","dispersionCreateMask":"Mask area first!","blendModeLighter":"Lighter","headerPricing":"Pricing & Free trial","genericNoResult":"No result found, please do another search.","selectionEmpty":"Ingenting i utvalg","viewOBarAccent":"Accent color","viewOBarWorkspace":"Workspace color","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","or":"or","saveAs":"Save as","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","zoom":"Zoom","move":"Move","transparent":"Transparent","spot":"Spot","object":"Object","resolve":"Resolve","speed":"Speed","balanced":"Balanced","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","highlights":"Highlights","news":"Updates","noNews":"No new updates!","hasAnimation":"Has animation","viewAddElementTitle":"Add element","viewAddElementHL":"Add Media","viewAddElementSL":"Browse your own files","titleLockLock":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleLockLayer":"Lock layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","viewAnimationTitle":"Animation","viewLayoutPageSize":"Set page size","viewLayoutPageResize":"Resize page (scale)","viewMenuAnimation":"Animation","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","premiumTryFree":"Free Premium","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close