Login / singn upSign up / Log in Get premiumTry Premium
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Patakaran sa Cookie. I-ACCEPT

Editor ng larawan at Tagagawa ng disenyo

Maligayang pagdating sa libreng advanced editor ng mga larawan ng Pixlr. Simulang mag-edit sa pamamagitan ng pag-click sa bukas na buton ng larawan, mag-drag n' drop ng isang file, mag-paste mula sa clipboard (ctrl+v) o pumili ng isa sa aming mga paunang-nagawang template sa ibaba.

Busksan ang imahe

Pinakabagong mga proyektoTingnan Lahat

Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-save ito bilang pxd o i-export bilang pxz.

Mga inirerekumendang templateTignan Lahat

Uso at mataas na kalidad na mga template na piniling-kamay ng aming koponan.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"common-email":"Email","common-login":"Login","common-password":"Password","common-rememberMe":"Tandaan ako","common-forgotPass":"Nakalimutan ang Password?","common-notMember":"Hindi miyembro?","common-signUpNow":"Mag-sign up ngayon!","common-signUp":"\tSign Up","common-country":"Bansa","common-back":"likod","common-alreadyMember":"Miyembro na?","common-loginHere":"Mag-login dito!","common-code":"Code","common-verifyAcc":"Iberipika ang iyong account","common-verify":"Iberipika","common-resend":"Muling i-resend?","common-didNotReceiveCode":"Wala akong natanggap na code!","common-backReg":"\tBack to registration","common-forgottenPass":"Nakalimutan ang iyong password?","common-resetPassDesc":"Ilagay ang iyong email address para i-reset ang iyong password.","common-reqCode":"Humingi ng Code","common-resetPass":"I-reset ang password","common-newPass":"\tNew Password","common-oldPass":" Lumang password","common-updatePass":"I-update ang Password","common-terms":"Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Pribasiya","common-regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promos at iba pang mga email sa marketing mula sa Pixlr.","common-regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","common-agree":"Sumang-ayon","common-sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","common-newEmail":"Bagong Email","common-above16":"Ako ay hindi bababa sa 16 taong gulang.","common-readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","common-enterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","common-enterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","common-refuse":"I-REFUSE","common-changeEmail":"Baguhin ang Email Address","common-changePassword":"Baguhin ang Password","common-EnterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","common-EnterValidCountry":"Mangyaring pumili ng wastong bansa.","common-EnterValidNewsletter":"\nMangyaring pumili ng wastong newsletter.","common-MinPassword":"Minimum na 8 karakter sa haba.","common-InvalidPassword":"Di wastong password. Pakisubukang muli.","common-EmailNotExists":"\tThis email doesn't exist.","common-EmailAlreadyExists":"Ang ganitong email ay mayroon na.","common-SuccessReSendCodeToEmail":"Ang verification code ay muling ipinadala sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","common-SuccessSendCodeEmail":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","common-EnterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","common-WrongCode":"Oops, maling code. Pakisubukang muli.","common-SuccessUpdatePassword":"Ang iyong password ay matagumpay na na-update. Mangyaring mag-log in muli.","common-EmailAlreadyExistVerify":"Mayroon nang email. Mangyaring i-verify ang iyong email.","common-EmailSuccessVerified":"Ang iyong account ay matagumpay na na-verify!","common-EmailUpdated":" Matagumpay na na-update ang email","common-CodeExpired":"Nag-expire na ang code.","common-FailedResendCode":" Nabigong muling maipadala ang code","common-ServerError":"\nError sa server. Subukang muli mamaya.","common-ResetPasswordRequired":"Kailangan ng pag-reset ng password. Nagpadala kami ng isang email sa {email} kasama ang verification code.","common-EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.\n","common-MaxPassword":"Maximum na 50 character ang haba.","common-RequestCodeTooFrequent":"Masyadong maraming mga kahilingan. Pakisubukang muli pagkalipas ng 30 segundo.","common-3TimesFailedAttempts":"Masyadong maraming mga nabigong mga pagtatangka. Mangyaring subukang muli pagkatapos ng {minuteRemain} minuto.","common-TryAgainUsingWebBrowser":"Mangyaring mag-log in sa pamamagitan ng iyong web browser at pagkatapos ay subukang muli","common-PleaseCompleteCaptcha":"Mangyaring kumpletuhin ang CAPTCHA!","common-CannotUseSamePassword":"Nabigong i-update ang password. Hindi magagamit ang parehong password!","common-CannotLeaveEmpty":"Hindi maaring iwang walang laman ang patlang","common-InvalidEmailOrPassword":"Hindi wastong email o password. Paki-subukan ulit.","common-verificationCodeReceived":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","common-UserNotExists":"Walang user!","common-CaptchaValidationFailed":"Nabigong i-validate ang iyong CAPTCHA!","common-PleaseUseSocialOrForgetPassword":"Ang account na ito ay nakarehistro gamit ang {sosyal}. Mangyaring mag-login sa pamamagitan ng {social} o i-click ang nakalimutan ang password","common-SendResetCode":"Magpadala ng password reset code","common-setPassword":"I-set ang Password","common-deleteMyAccount":"I-Delete ang Aking Account","common-sadToSeeYouGoWhyLeaving":"It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr?","common-leavingBecause":"Ako ay aalis sa Pixlr dahil:","common-leavingReasonDefault":"Piliin ang iyong dahilan","common-leavingReasons1":"Mayroon akong duplicate na account","common-leavingReasons2":"Gumagamit ako ng ibang site","common-leavingReasons3":"Ako ay may pag-aalala sa pribasiya","common-leavingReasons4":"Nakakakuha ako ng masyadong maraming mga email","common-leavingReasons5":"Hindi ko mahanap ang tamang tampok","headerphotoEditorHome":"Photo editor pixlr home","headerLoginEditor":"Login or Sign up to photo editor","headerSignUpLogIn":"Sign up / Log in","headerTryPremium":"Try Premium","headerWebApps":"Web apps","headerPricing":"Pricing & Free trial","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock by Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Language","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","historyDropShadow":"Drop shadow","historyMosaic":"Mosaic,","historyPixelate":"Pixelate","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Dehaze","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Bloom","historyVignette":"Vignette","historyGrain":"Grain","historyDenoise":"Alisin ang mga noises","historySmooth":"Pakinisin","historyGaussian":"Gaussian blur","historyBlur":"Blur","historyClarity":"Clarity","historySharpen":"Patalasin","historyInvert":"Pagbaligtad","historyDesaturate":"Desaturate","historyPosterize":"Posterize","historyThreshold":"Threshold","historyWhite":"Puti","historyBlack":"Itim","historyLevels":"Mga Level","historyCurves":"Mga Curve","historyExposure":"Exposure","historyLookup":"Color lookup","historyBalance":"Color balance","historyVibrance":"Vibrance","historyHueSaturation":"Hue at saturation","historyTemperatureTint":"Temperature at tint","historyBrightnessContrast":"Brightness at contrast","historyAuto":"Auto adjust","historyStroke":"Stroke","historySelectionInvert":"Invert selection","historySelectionPixels":"piliin ang mga pixels","historySelectionAll":"piliin lahat","historySelectionMove":"ilipat ang pinili","historyDeselect":"alisin","historyRotate":"paikutin","historyFlip":"i-flip","historyOrder":"pagksunod-sunod ng mga layer","historyMerge":"pagsamahin ang layers","historyMaskInvert":"Mask invert","historyMask":"Mask","historyBackground":"Likuran","historyStraighten":"Ituwid","historyEraser":"pambura","historyPen":"pluma","historyTemper":"Sponge","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detalye","historyCrop":"I-crop","historyClone":"Clone","historyDraw":"Guhit","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Wand","historyTextChange":"ibahin ang teksto","historyTextSettings":"settings ng teksto","historyLiquify":"Liquify","historyFill":"Punuin","historyLayerLocked":"Na unlock ang later","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Hugis","historyDistort":"Distort","historyArrange":"Ayusin ang title","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"I-adjust ang titulo","historyEffect":"Epekto","historyText":"Teksto","historyTextBackground":"Likuran","historyTextOutline":"Outline","historyTextShadow":"Shadow","historyTextItalic":"Italic","historyTextBold":"Bold","historyTextUppercase":"Uppercase","historyTextAlign":"Ihanay","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Laki","historyLayerName":"pangalan ng later","historyLayerVisible":"Visibility ng layer","historyLayerBlendMode":"Layer blend mode","historyLayerOpacity":"Layer transparancy","historyClear":"burahin","historyDeletetext":"Tanggalin ang teksto","historyDuplicatetext":"doblehen ang teksto","historyPastetext":"i-paste ang teksto","historyAddtext":"dagdagan ng teksto","historyDeleteelement":"burahin ang elemento","historyDuplicateelement":"doblehen ang elemento","historyAddelement":"Magdagdag ng elemento","layerFlattenImage":"Patagin ang Imahe","layerMergeVisible":"Ipagsamasama ang nakikita","layerMergeDown":"Ipagsama pababa (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Kulay","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten","blendModeDarken":"Paitimin","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"I-multiply","blendModeNone":"wala","viewOBarDel":"burahin ang layer","viewOBarDup":"doblehen ang layer","viewOBarSnap":"Idikit ang mga gabay","viewOBarShowGu":"Ipakita ang mga gabay","viewOBarSet":"Settings","viewOBarNav":"mag-navigate","layerSettings":"Settings ng layer","hasCutout":"Merong mask","documentActions":"Mga aksyon sa document","historyDuplicate":"Kopyahin","historyUnpin":"I-unpin","historyPin":"I-pin","historyDelete":"Tanggalan","historyClearConfirm":"Gusto mo ba talagang burahin ang lahat ng kasaysayan?","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeFullHD":"Full HD","pinnedProjects":"Naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"Magsimula sa simula","noHistory":"Walang mga imahe sa proyekto sa iyong kasaysayan. ","backToEditor":"Bumalik sa editor","addCurrent":"Dagdagan ang kasalukuyan","stockSearch":"Paghahanap ng larawan","createNew":"Lumikha ng bago","history":"Kasaysayan","dropFile":"ihulog ang file upang mabuksan","loadURL":"I-load ang URL","openImage":"Busksan ang imahe","sinceNow":"Ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"Isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"Isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"Kahapon","shadows":"Anino","contrast":"Contrast","brightness":"Liwanag","tint":"Kulay","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","sharpen":"Patalasin","layerCreated":"Nilikha ang layer","noCutout":"Walang mask","straighten":"Ituwid","invert":"Pagbaligtad","dialogAiCutoutTitle":"AI Mask","dialogSaveCalculate":"Pagkalkula","dialogSaveHigh":"Mataas","dialogSaveMed":"Katamtaman","dialogSaveLow":"Mababa","dialogSaveFileType":"Tipo ng File","dialogSaveTitle":"I-save ang imahe","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"Limitahan ang sukat","dialogPreResizeMaxSize":"Ang pinakalaking %d px","dialogPreResizeExif":"Awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"ibahin ang size bago simulan ang pag-edit upang makatipid ng memory at piliitin ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili ay sobrang laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"Maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"Naghahanda.","dialogLoadTitle":"Maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"Busksan ang imahe","dialogAddLayerHL":"Pumili ng idadagdag na tipong layer","dialogAddLayerTitle":"Magdagdag ng layer","offsetY":"Offset y","offsetX":"Offset x","maximize":"I-maximize","minimize":"Bawasan","fill":"Punuin","fit":"Akma","tolerance":"Toleransiya","reset":"I-reset","density":"Density","strength":"Lakas","download":"I-download","advanced":"Advanced","left":"Kaliwa","top":"Tuktok","hidden":"Nakatago","visible":"Nakikita","layers":"Mga Layer","layer":"Layer","shape":"Hugis","color":"Kulay","erase":"Bura","back":"Likod","blur":"Blur","paint":"Pintura","brush":"Brush","aspect":"Aspeto","tool":"Tool","angle":"Anggulo","drawing":"Drawing","empty":"Walang laman","draw":"Guhit","text":"Teksto","font":"Font","quality":"Kalidad","spikes":"Spike","source":"Pinagmulan","step":"Hakbang","feather":"Feather","opacity":"Opacity","image":"Imahe","transparency":"Aninaw","softness":"Lambot","size":"Laki","loading":"Naglo-load","load":"I-load","open":"Bukas","save":"I-save","loadMore":"Mag-load pa","search":"Paghahanap","template":"Template","create":"Lumikha","background":"Likuran","max":"Max","blendMode":"Mode ng timpla","original":"Orihinal","close":"I-close","cancel":"Kanselahin","ok":"OK","amount":"Halaga","apply":"I-apply","height":"Taas","width":"Lapad","untitled":"Walang pangalan","name":"Pangalan","frequency":"Prikwensya","locked":"Naka lock na background","historyCut":"putulin","historyTransform":"baguhin","historyReplace":"Ibahin ang kulay","historyOpen":"Buksan","toolKB":"Keyboard shortcut","toolArrange":"i-arrange","toolArrangeDesc":"ilipat, baguhin ang settings ng layer","toolMarquee":"Marque Select","toolMarqueeDesc":"Gumawa ng selections gamit ang parisukat at bilog na \nselection tool.","toolLasso":"Lasso Select","toolLassoDesc":"Gamitin freehand, polygon o magnetic lassto upang makagawa ng selection.","toolWand":"Wand Select","toolWandDesc":"Gamitin ang magic want para piliin ang mga lugar na may kaparehong kulay.","toolCrop":"I-crop","toolCropDesc":"Gupitin, hiwain at ituwid ang canvas gamit ang free o fixed aspect.","toolCutout":"Cutout / Mask","toolCutoutDesc":"I-mask ang mga are at/o alisin ang mga backgrounds, i-cut-out.","toolLiquify":"Liquify,","toolLiquifyDesc":"Palakihin, paliitin at itulak anfg mga parte ng imahe. Gamitin ang liquify upang makagawa ng maliit na adjustements sa mga imahe","toolHeal":"Heal","toolHealDesc":"Tanggalin ang dumi, mga di ginugustong bagay, mantsa at linisin ang imahe.","toolClone":"I-clone","toolCloneDesc":"Guhitin at kopyahin galing sa ibang lugar ng imahe.","toolDetail":"Blur / Sharpen / Smudge","toolDetailDesc":"Gumutin sa ibabaw ng mga imaheng gustong i-sharpen, i-blur o i-smudge ang mga detalye.","toolToning":"Dodge / Bur","toolToningDesc":"Paliwanagin o padilimin ang mga parte ng image.","toolTemper":"Sponge / Color","toolTemperDesc":"I-brush ang vibrance, saturation o temperature sa mga lugar kung saan gustong pagandahin o paliwanagin ang kulay","toolPen":"Panulat","toolPenDesc":"Gumamit ng ibang tipong creative pens katulad ng web, crayons, ink at tail upang maka doodle at guhit.","toolDraw":"Draw,","toolDrawDesc":"Gumuhit at mag doodle gamit ang iba't ibang brushes at kulay. ","toolEraser":"Pambura","toolEraserDesc":"Burahin ang mga parte ng mga imahe gamit ang brush. Gamitin ang cutout tool para sa mas magandang resulta. ","toolFill":"Fill","toolFillDesc":"Punan ang buong sukat ng isang kulay. ","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Gumawa ng blends gamit ang iba't ibang kulay at transparencies. ","toolReplace":"Palitan ang kulay","toolReplaceDesc":"Ibahin ang isang kulay. ","toolShape":"hugis","toolShapeDesc":" Gumuhit ng iba't ibang hugis katulad ng parisukat, bilog at linya.","toolAddText":"Teksto","toolAddTextDesc":"Magdagdag ng bagong tekstong later o gumamit ng isang tekstong template","toolPicker":"Picker","toolPickerDesc":"Pumili ng kulay galing sa imahe upang magamit ng ibang tools. ","toolZoom":"I-zoom","toolZoomDesc":"Mag-zoom in o out sa larawan upang maka-focus sa iba't ibang mga bahagi.","toolHand":"Hand / Pan","toolHandDesc":"Upang makita ang ibang area, pinudit at i-hold ang spacebar. ","colorSwitch":"switch colors (X)","titleFile":"File","titleEdit":"I-edit","titleLayer":"Layer","titleSelect":"I-select","titleAdjustment":"Adjustment","titleFilter":"Filter,","titleView":"I-view","titleHelp":"Tulong","titleNewImage":"bagong imahe","titleOpenImage":"buksan ang imahe","titleOpenURL":"Buksan ang URL ng imahe","titleStockSearch":"Maghanap ng image","titleSave":"i-save","titlePrint":"I-print","titleClose":"I-close","titleUndo":"I-undo","titleRedo":"I-redo","titleCut":"Putulin","titleCopy":"Kopyahin","titleClear":"Cleat","titlePaste":"I-paste","titleFreeTransform":"Libreng transform","titleFreeDistort":"Libreng distort","titleTransform":"Pagbabago","titleRotateLeft":"Rotate pakaliwa / ccw","titleRotateRight":"Rotate pakanan / cw","titleFlipHorizontal":"i-flip ng pahalang","titleFlipVertical":"i-flip ng patayo","titleStroke":"Stroke","titleFill":"punan","titleCrop":"Crop,","titleTrim":"Trim","titleNewLayer":"Bagong layer","titleDuplicateLayer":"duplicate layer,","titleImageLayer":"Idagdag ang imahe bilang layer","titleElementLayer":"Idagdag ang elemento bilang layer","titleURLLayer":"Idagdag ang URL bilang layer","titleDeleteLayer":"Burahin ang layer","titleRasterizeLayer":"I-Rasterize ang layer","titleLayerUp":"Bring forward / up","titleLayerDown":"Send backward / down","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Piliin lahat","titleSelectPixels":"Pumili ng mga pixel","titleSelectDeselect":"Alisin ang","titleSelectInvert":"Ibalik ang pagpili","titleAutoAdjust":"Auto adjust","titleBrightnessContrast":"Brightness at contrast","titleTemperatureTint":"Temperature at tint","titleHueSaturation":"Hue at saturation","titleVibrance":"Vibrance","titleColorBalance":"Balanse ng kulay","titleColorLookup":"Kulay ng lookup","titleExposure":"Exposure","titleCurves":"kurba","titleLevels":"Mga Antas","titleThreshold":"Threshold","titlePosterize":"Posterize","titleDesaturate":"Desaturate","titleInvert":"pagbaligtad","titleEffectLibrary":"Library ng mga Effect","titleSharpen":"sharpen,","titleClarity":"Kalinawan","titleBlur":"blur,","titleGaussianBlur":"Malabo ang Gaussian","titleSmooth":"Pakinisin","titleGrain":"i-grain","titleNoise":"Magdagdag ng noise","titleDenoise":"Alisin ang noise","titleVignette":"Vignette","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Dehaze","titleInnerGlow":"Inner glow","titleOuterGlow":"Outer glow","titleOutline":"i-outline","titleInnerShadow":"Inner shadow","titleDropShadow":"i-drop ang shadow","titleFringe":"Fringe","titlePixelate":"Pixelate","titleMosaic":"Mosaic","titleHalftone":"Halftone","titleStrokeOutline":"Stroke / Outline","titleZoomIn":"Palahikin ","titleZoomOut":"Paliitin","titleFitScreen":"I-fit screen","titleFillScreen":"I-fill screen","titleToggleFullScreen":"Toggle full screen","titleKeyboardShortcuts":"Mga shortcut sa keyboard","titleColorPicker":"Color picker","titleAddElement":"magdagdag ng elemento","titleToolSettings":"Settings ng Tool","add":"I-add","smudge":"Smudge","target":"Target","removeStop":"Remove Stop","compare":"Compare (Hold down)","paste":"I-paste","noPaste":"Walang ipe-paste","emptyPaste":"'empty! try ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"Walang ipe-paste","overlay":"Overlay","sticker":"Sticker","premium":"Premium","red":"Pula","green":"Berde","blue":"Bughaw","range":"Range,","midtones":"Midtones","highlights":"Highlights","preserveLuminosity":"Preserve luminosit","radius":"Radius","threshold":"Threshold","colorize":"Colorize","lineSpace":"Line space","letterSpace":"Letter space","addText":"magdagdag ng teksto","alignLeft":"i-align kapaliwa","alignCenter":"i-align sa gitna","alignRight":"i-align sa kanan","uppercase":"Uppercase","bold":"bold ","italic":"Italic","full":"puno","line":"linya","word":"salita","outline":"i-outline","shadow":"Shadow","fixed":"Fixed","free":"Libre","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetic","rotateLeft":"Paikutin pakaliwa","rotateRight":"Paikutin pakanan","flipVertical":"i-flip ng patayo","flipHorizontal":"i-flip ng pahalang","duplicate":"Kopyahin","delete":"Burahin","transform":"Pagbabago","distort":"Distort","rasterize":"Rasterize","edit":"I-edit","settings":"Settings,","styles":"Mga istilo","addNew":"Mag-add ng bago","unlock":"i-unlock","aligned":"aligned,","mode":"Moda","method":"method,","variant":"Variant","restore":"i-Restore","ratio":"Ratio,","extract":"Extract","constraint":"Constrain","contiguous":"contiguous,","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"hint removed,","addToCutout":"I-dagdag sa masl","removeFromCutout":"Tanggalin sa masl","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blend","stroke":"Stroke","type":"Type","radial":"Radial","linear":"Linear","push":"i-Push","enlarge":"i-Enlarge","shrink":"i-Shrink","swirlRight":"i-Swirl ng pa kanan","swirlLeft":"i-Swirl ng pa kaliwa","rectangle":"Parihaba","roundedRect":"Paikot na Parihaba","ellipse":"Tambilugan","circle":"Bilog","triangle":"Tatsulok","star":"Bituin","heart":"Puso","plus":"Dagdaghan","minus":"Tanggalan","lighten":"Lighten,","darken":"Darken","main":"Main","alter":"Alter","increase":"Tumaas","decrease":"Bumaba","logInNow":"Mag log-in ngayon","preserveTransparency":"I-preserba ang trasnsparency","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit","autoSelectLayer":"Awtomatiko pagpili ng layer","alwaysShowTransform":"Palagin ipakita ang transform","showGuides":"show guides,","snapToGuides":"snap to guides,","loremIpsum":"Lorem ipsum ... Isulat ang teksto dito ...","selectSource":"Piliin ang source","newSelection":"Bagong pagpipilian","addToSelection":"Idagdag sa pagpipilian","removeFromSelection":"Tanggalain sa pagpipilian","highQualityPreview":"Mataas na kalidad ng preview","sampleAllLayers":"I-sample ang lahat ng mga layer","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","addCurvesControlDesc":"I-double click upang magdagdag o mag-alis ng control point","viewArrangeActiveSelection":"Aktibong pagpili, hindi mababago ang layer ng Teksto, Hugis o Elemento o isang Pangkat.","viewArrangeLayerLocked":"Ang layer ay naka lock sa kanyang posisyon, i-unlock upang ma-enable ang transforms","viewArrangeNoLayer":"Walang layer (o walang lamang layer), pumili ng layer sa kanang bahagi ng bar. ","viewCloneNoLayer":"Ang Clone ay maari lamang gamitin sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewCloneSourceTooltip":"Pumili ng source or pintura (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Pumili ng isang imaheng layer o isang rasterize na text upang lumikha ng mask. ","viewCutoutShape":"Hugis ng mask","viewCutoutMagic":"Magic mask","viewCutoutDraw":"Draw mask","viewCutoutLasso":"Lasso mask","viewDetailNoLayer":"Blur, sharpen at smudge ay maari lamang magamit sa mga image layers, pumili ng ibang layer. ","viewDrawNoLayer":"Pumili ng image layer sa listahan ng later o magdagdag ng bagong empty layer. ","viewEraserNoLayer":"Sa image layers lang pwedeng bumura, pumini ng bagong layer. ","viewFillNoLayer":"Ang Fill ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewGradientNoLayer":"Ang gradient ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewHandDesc":"I-click at i-drag upang ilipat ang viewport.","viewHealNoLayer":"Ang heal ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewLiquifyNoLayer":"Ang liquify ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewShapeNoLayer":"Piliin o lumikha ng isang layer ng imahe sa listahan ng layer o piliin ang mode ng disenyo.","viewPenNoLayer":"Ang pen ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewToningNoLayer":"Ang toning ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong ","viewTemperNoLayer":"Ang temper ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong ","viewReplaceNoLayer":"Pumili ng image layer sa layer list or magdagdag ng walang lamang layer.","viewPickerShades":"Mga Shade","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analogous","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallel","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Shaded","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Crayon","viewPenInk":"Ink","viewCropNone":"Wala","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCropOutput":"Laki ng output:","viewCropFBProfile":"Profile sa Facebook","viewCropFBCover":"Cover sa Facebook","viewCropFBPost":"Post sa Facebook","viewCropFBAd":"Facebook ad","viewCropInstaProfile":"Profile sa Instagram","viewCropInstaPost":"Post sa Instagram","viewCropInstaStory":"Story sa Instagram","viewCropTwitProfile":"Profile sa Twitter","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitImage":"Imahe sa Twitter","viewCropTwitCard":"Twitter kard","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropYTProfile":"Profile sa Youtube","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Paper A4","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperLet":"Paper letter","historyHalftone":"Halftone","historyNoise":"Noise","historyInnerGlow":"Inner glow","historyOuterGlow":"Outer glow","titleHighlightsShadows":"Highlights at shadows","copy":"Kopya","hue":"Hue","lightness":"Lightness","duplicated":"Dinoble","deleted":"Tinanggal","noMerger":"Walang merger","layersMerged":"Ang layers ay naka merge","imageFlattend":"Naka Flatena ang imahe","noRasterization":"Hindi ito Text o Elemento","layerRasterized":"Layer rasterized","selectionEmpty":"Wala laman ang selection","noLayerSelected":"Walang layer ang naka select","notAImageLayer":"Hindi ito image layer","historyHighlightsShadows":"Highlights at shadows","eTitle":"Photo Editor: Pixlr E - libreng tool sa pag-eedit ng imahe","eMetaDesc":"Naghahanap ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, ang Pixlr E ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","eMetaSiteName":"Photo Editor: Pixlr.com - libreng pag-eedit ng imahe online","strokeOutlineOnly":"Outline lamang","titlePreferences":" Kagustuhan","titleEditText":" I-edit ang text","titleSelectSave":" I-save ang pinili","titleSelectRestore":"Ibalik ang pinili","titleDetails":"Mga Detalye","titleZoomBlur":"Zoom blur","titleSelectConvert":" Bumalik sa mask","titleLayerAddMask":"Magdagdag ng mask","titleLayerApplyMask":"I-apply ang mask","titleLayerDeleteMask":" Alisin ang mask","titleLayerResetMask":" I-reset ang mask","titleLayerInvertMask":"Invert mask","titleLayerMoreMask":"Ibang mask","titleLayerExtractMask":"I-extract ang mask upang maging layer","titleLayerConvertMask":"I-convert and mask para maging seleksyon","clear":"I-clear","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Inilapat ang mask","selectionSaved":"Mga na i-save na selection","viewArrangeSelection":"Aktibong seleksyon, I-drag upang ma magalaw/cut ang mga napiling area.","viewCutoutGradient":"Gradient mask","viewOBarAskPrerezise":"Tanungin kung i-pre-resize ang imahe","viewOBarAskLayertype":"Tanungin kung anong layer type ang idadagdag","historySelectionRestore":"Ibalik ang selection","historySelectionCut":"I-cut kasama ang selection","historySelectionCopy":"I-copy kasama ang selection","historyZoom":"Zoom blur","historyConvertMaskToSelection":"I-convert para maging selection","historyConvertSelectionToMask":"I-convert para maging mask","historyApplyMask":"I-apply ang Mask","border":"Border\t","continue":"Magpatuloy","titleBrowseElements":"Pumili ng mga Elemento","unlocked":"Naka unlock","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Kulay ng Highlight","dialogBevelShadowColor":"Shadown color","dialogBevelHighOpacity":"Opacity ng Highlight","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow Opacoty","historyBevel":"Bevel","titleSobel":"Hanapin ang Edges","titleScanlines":"Mga Scanline","newSize":"Bagong size","vertical":"Vertical (Patayo)","sizeWeb":"Web","historySobel":"Kasaysayan ng Edges","historyScanlines":"Mga Scanline","error":" Error","genericError":"Nagkaproblema, mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon.","offline":"Offline","genericOffline":"\nHindi ka online, suriin ang iyong koneksyon sa internet at subukang muli.","rememberMe":"Tandaan ako","forgotPass":"Nakalimutan ang Password?","notMember":"Hindi miyembro?","signUpNow":"Mag-sign up ngayon!","signUp":"\tSign Up","alreadyMember":"Miyembro na?","loginHere":"Mag-login dito!","code":"Code","verifyAcc":"Iberipika ang iyong account","verify":"Iberipika","resend":"Muling i-resend?","didNotReceiveCode":"Wala akong natanggap na code!","backReg":"\tBack to registration","forgottenPass":"Nakalimutan ang iyong password?","resetPassDesc":"Ilagay ang iyong email address para i-reset ang iyong password.","reqCode":"Humingi ng Code","resetPass":"I-reset ang password","newPass":"\tNew Password","updatePass":"I-update ang Password","terms":"Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Pribasiya","regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promo at iba pang email sa marketing mula sa Pixlr.","regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","agree":"Sumang-ayon","sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","oldPass":" Lumang password","newEmail":"Bagong Email","above16":"Ako ay hindi bababa sa 16 taong gulang.","readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","profile":"Profile","subscription":"Subskripsyon","language":"Wika","password":"Password","changePassword":"Baguhin ang Password","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Tumanggap ng newsletter mula sa Pixlr","myAccount":"Aking Account","myDownloads":"Aking Mga Download","creatorDashboard":"Dashboard ng Lumilikha","menu":"MENU","changeEmail":"Baguhin ang Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our","viewMore":"Tignan Lahat","accept":"I-ACCEPT","licenseAgreement":"Kasunduan sa Lisensya","termsOfUse":"Mga Alituntunin sa Paggamit","privacyPolicy":"Patakaran sa Pribasiya","cookiePolicy":"Patakaran sa Cookie","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Tukuyin ang isang lugar upang maglagay ng isang imahe at gupitin ito sa iba't ibang mga hugis, ang nakalagay na imahe ay awtomatikong na-scale at na-crop upang magkasya. Ang mga frame ay isang mahalagang bahagi ng paglikha ng mga magagamit muli na Mga Template.","titleAddImage":"Magdagdag ng imahe","titleChangeImage":"Palitan ang imahe","titleExport":"I-export","titleExportTemplate":"I-export ang Template","titleQuickExportLayer":"Mabilis na pag-export ng layer bilang PNG","titlePositionFrame":"I-Position ang frame","titlePositionContent":"I-Position ang imahe","titleAutoFitContent":"I-Refit ang imahe","titleRemoveFrameImage":"I-Remove ang imahe","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto BatW","titleGlitch":"\tGlitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"I-cut ang layer","titleCopyLayer":"I-copy ang layer","titlePasteLayer":"I-paste ang layer","id":"Id","component":"Component","working":"Gumagana","pixel":"Pixel","percent":"Porsyento","scale":"Scale","none":"Wala","pos":"Pos","position":"Posisyon","frame":"\tFrame","design":"Disenyo","custom":"kustom","colors":"Mga Kulay","element":"Elemento","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"\tLayer Added","addFrame":"Mag-add ng frame","toggle":"Toggle","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","setImage":"I-set ang Imahe","distance":"Distansya","direction":"Direksyon","flip":"I-flip","overlap":"Overlap","rotate":"Paikutin","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Parehong layer ng pixel drawing","viewShapeModeDesign":"Isang shape ng vector bawat layer","viewAll":"Tingnan Lahat","historyProjects":"Pinakabagong mga proyekto","templates":"Mga Template","useTemplate":"Gamitin itong template","recommendedTemplate":"Mga inirerekumendang template","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"Kung nais mong panatilihin ang isang dokumento pagkatapos ay i-click ang icon ng puso upang mai-pin ito. Pansamantalang nai-save ang kasaysayan sa cache ng browser, tatanggalin ang lahat ng mga dokumento kung tatanggalin mo ang cache o kung nagpapatakbo ka ng anumang gawain sa paglilinis. Kung nais mong i-save para sa pangmatagalang alinman sa pag-download bilang .PXD o i-export bilang template.","historyPasteelement":"I-paste ang elemento","historyShapeSettings":"Mga setting ng hugis","historyAddshape":"Magdagdag ng hugis","historyPasteshape":"I-paste ang hugis","historyDuplicateshape":"I-duplicate ang shape","historyDeleteshape":"Tanggalin ang hugis","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"punuin","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Balangkas","historyOpenimage":"buksan ang imahe","historyDropimage":"\tDrop image","historyAddimage":"Magdagdag ng imahe","historyPasteimage":"i-paste ang imahe","historyExtractimage":"i-extract ang imahe","historyDuplicateimage":"doblehen and imahe","historyAddemptyimage":"magdadag ng layer","historyNewemptyimage":"bagong imahe","historyDeleteimage":"burahin ang imahe","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Magdagdag ng frame","historyPasteframe":"I-paste ang frame","historyDuplicateframe":"Dobleng frame","historyDeleteframe":" Tanggalin ang frame","historyFrameContentAdd":"Magdagdag ng imahe ng frame","historyFrameContentReplace":"Baguhin ang imahe ng frame","historyFrameContentDelete":"Alisin ang imahe ng frame","historyRasterizetext":"Rastadong teksto","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized na elemento","historyRasterizeshape":"Rasterized na hugis","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"imahe","historyStackArrange":"I-arrange ang group","historyMove":"I-move","historyResize":"I-resize","historyStackMove":"I-move ang grupo","historyStackResize":"I-resize ang grupo","historyStackRotate":"I-rotate ang grupo","historyFrameShape":"hugis","historyFrameShadow":"Anino","historyFrameOutline":"Balangkas","historyFrameSettings":"Settings ng frame","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto BatW","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB Split","historyInterference":"Interference","premiumFeaturePitchOne":"Lumalagong library ng Mga Template","premiumFeaturePitchTwo":" Isang-click na pag-aalis ng background","premiumFeaturePitchThree":"Daan-daang mga eksklusibong mga font","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio at iba pang mga tampok","premiumFeaturePitchFive":"Libreng bersyon ng Ad at maida-download ..","premiumTemplateSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatanging at Premium na mga template mula sa mga kilalang artista upang simulan ang iyong disenyo","premiumFontSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatanging at Premium na mga font mula sa mga kilalang artista upang magamit sa iyong mga disenyo.","premiumCutoutSalesPitch":"Sa isang pag-click, agad na alisin ang mga background ng imahe kasama ang Pixlr AI na kasama sa Premium.","premiumElementSalesPitch":"Magdagdag ng labis na talino sa iyong disenyo na may libu-libong mga sobrang premium na elemento.","premiumStudioSalesPitch":"Mag-access sa mga tool sa Premium Studio upang lumikha ng mas maraming kahanga-hangang mga imahe at disenyo sa isang pag-click lamang.","titleTogglePreview":"I-toggle ang preview mode","historyDescription":"Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-save ito bilang pxd o i-export bilang pxz.","historyShapeShadow":"Anino","historyTextFill":"punuin","historyFitContent":"I-refit ang image","historyFrameContent":"I-Frame ang mga Imahe","feedback":"Puna","help":"Tulong","tutorials":"Mga Tutorial","dialogSaveNonDestructive":"Hindi-destructive (Mas malalaking mga file)","dialogSavePXZDescription":"Ang PXZ ay ang native dokumentong format ng Pixlr, maii-save nito ang buong istruktura ng gumaganang proyekto.","mobileVariantDesc":"Ang Pixlr E ay ginawa para sa mga desktop kompyuter. Ikaw ay nasa isang mobile device o ang window ng browser ay mas mababa sa 650px lapad. Inirerekomenda namin na gamitin mo ang editor ng larawan sa mobile web o gawing mas malaki ang window ng browser.","mobileVariantButton":"Gumamit ng mobile editor","mobileVariantClose":"Huwag pansinin at isara","welcomeHeadline":"Editor ng larawan at Tagagawa ng disenyo","welcomeIngress":"Maligayang pagdating sa libreng advanced editor ng mga larawan ng Pixlr. Simulang mag-edit sa pamamagitan ng pag-click sa bukas na buton ng larawan, mag-drag n' drop ng isang file, mag-paste mula sa clipboard (ctrl+v) o pumili ng isa sa aming mga paunang-nagawang template sa ibaba.","keyword":"Keyword","notAllowed":"Hindi pinapayagan!","checkout":"Checkout","creditCard":"Credit Kard","savedCard":"Nai-save na Card","billingAddress":"Address ng Billing","firstName":"Pangalan","lastName":"Apelyido","address":"Address","city":"Lungsod","zipCode":"Zip Code","state":"Lalawigan","country":"Bansa","cardNumber":"Numero ng Kard","month":"buwan","year":"taon","autorenewalBasis":"Batayan ng awtomatikong pag-renew","total":"Kabuuan","orderSummary":"summary ng order","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Uso at mataas na kalidad na mga template na piniling-kamay ng aming koponan.","templatesDescription":"Mag-browse at maghanap ng template sa pamamagitan ng pagpili kung anong uri ng disenyo ang nais mong likhain sa ibaba.","templateSearch":"paghahanap","templateKeyword":"Keyword..","templateCategories":"Mga Kategorya","templateFilter":"Filter,","templatePopular":"Popular","templateRecent":"Kamakailan lang","templateAll":"Lahat","templateFree":"LIBRE","templatePremium":"Premium","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"I-unlock ang Template na ito","premiumTemplate":"I-unlock ang Template","premiumOneTime":"Bilhin ang template para sa","recommended":"Inirerekomenda","instagram-post":"Post sa Instagram","instagram-story":"Story sa Instagram","facebook-post":"Post sa Facebook","facebook-story":"Story sa Facebook","facebook-post-wide":"Facebook Malawak na Post","facebook-ad-wide":"Facebook Malawak na Ad","facebook-cover":"Cover sa Facebook","facebook-event-cover":"Cover ng Event sa Facebook","facebook-group-cover":"Cover ng Group sa Facebook","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"Thumb sa YouTube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Mahabang Pin","twitter-post":"Post sa Twitter","twitter-cover":"Cover sa Twitter","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Mga Damit sa Roblox","flyer":"Flyer","business-card":"Kard sa Business","simple-collage":"Simpleng Collage","preset":"preset,","blendModeLighter":"Lighter","toolFocus":"Focus / Bokeh","toolFocusDesc":"Lumikha ng depth sa iyong mga larawan gamit ang background blur, bokeh blur at bokeh lights.","toolDisperse":"Disperse","toolDisperseDesc":"Gumuhit sa isang lugar sa iyong imahe at panoorin itong sumabog at mag-disperse sa libu-libong mga piraso.","titleSolarize":"Solarize","titleMotionBlur":"Motion blur","titleRadialBlur":"Radial blur","titleThemeColors":"Baguhin ang tema / mga kulay","options":"Mga Opsyon","stretch":"Stretch","hollow":"Hollow","mask":"Mask","intensity":"Intensity","quantity":"DAMI","dualTone":"Dual na tone","bokeh":"Bokeh","right":"Right,","both":"Pareho","genericNoResult":"Walang nahanap na resulta, mangyaring gumawa ng isa pang paghahanap.","effect":"Effect,","hexagon":"Hexagon","cross":"Cross","square":"Square","glimmer":"Glimmer","viewDisperseNoLayer":"Ang disperse ay gumagana lamang sa mga layer ng imahe, mangyaring pumili ng isa pang layer.","viewDisperseApply":"Nais mo bang i-apply ang disperse?","viewDisperseMaskFirst":"I-mask muna ang area!","viewFocusNoLayer":"Ang focus ay gumagana lamang sa mga layer ng imahe, mangyaring pumili ng isa pang layer.","viewFocusApply":"Nais mo bang i-apply ang focus?","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Radial","focusLinear":"Linear","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","viewOBarAccent":"Kulay ng Accent","viewOBarWorkspace":"Kulay ng Workspace","historyFocus":"Focus","historyDisperse":"Disperse","historySolarize":"Solarize","historyMotion":"Motion blur","historyRadial":"Radial blur","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"\tSign Up","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleMimicHDR":"Mimic HDR","historyMimicHDR":"Mimic HDR","scatter":"Scatter","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","titlePage":"Page","titleAnimation":"Animation","titleQuickExportPage":"Quick export page as PNG","titleClearAll":"Clear all","titlePageSize":"Set page size","titlePageResize":"Resize page (scale)","titlePageColor":"Page background","titlePageRotation":"Page rotation","titleMonochrome":"Monochrome","titlePlay":"Play","titleStop":"Stop","titleFloatingPanels":"Toggle floating panels","titleRestorePanels":"Restore all panels","titleNavigatorPanel":"Navigator panel","titleLayersPanel":"Layers panel","titleHistoryPanel":"History panel","titleAnimationPanel":"Animation panel","titleLockLayer":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","dockPanel":"Dock/undock panel","fps":"Framerate","or":"or","animation":"Animation","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","saveAs":"Save as","export":"Export","transparent":"Transparent","speed":"Speed","balanced":"Balanced","ultra":"Ultra","resolve":"Resolve","page":"Page","anchor":"Anchor","bottom":"Bottom","center":"center","up":"Up,","down":"Down,","upleft":"Up left","upright":"Up right","downleft":"Down left","downright":"Down right","topleft":"Top left","topright":"Top right","bottomleft":"Bottom left","bottomright":"Bottom right","crop":"Crop,","resize":"Resize","maxWidth":"Max width","maxHeight":"Max height","fitInside":"Fit inside","auto":"Auto","exposure":"Exposure","monochrome":"Monochrome","hdr":"HDR","clarity":"Kalinawan","glamour":"Glamour","smooth":"Pakinisin","grain":"i-grain","bloom":"Bloom","align":"Ihanay","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","style":"Istilo","zoom":"I-zoom","move":"I-move","flow":"Flow","penPressure":"Use pen pressure","spot":"Spot","object":"Object","high":"mataas","normal":"Normal","delay":"Delay","slow":"Slow","duration":"Duration","fixedDuration":"Fixed duration","repeatGap":"Time between repeats","output":"Output","addTask":"Add task","remove":"alisin","update":"UPDATE","enter":"Enter","scene":"Scene","exit":"Exit","pageAnimation":"Part of page anim","pageAnimationMessage":"Part of the page animation","blockAnimation":"Block page anim","blockAnimationMessage":"Blocked from the page animation","revertPageAnimation":"Revert to page anim","noLayerAnimation":"Walang napiling layer, mag-click sa isang layer sa workspace o sa layer bar upang mapili ito.","viewPenNeon":"Neon","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative pagbabago","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","batchEdit":"Batch edit","batchAddStep":"Add step","batchDesk":"Add editing tasks from below or open a previously saved macro (.pxm). Premium users can batch up to 50 files at a time.","macroSave":"Save macro","macroOpen":"Open macro","macroNoSave":"Nothing to save!","macroLoaded":"Macro loaded!","news":"Updates","noNews":"No new updates!","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","historyAnimation":"Animation","historyPageAnimation":"Page animation","historyLayerAnimation":"Layer animation","historyPageResize":"Page resize","historyPageSize":"Page size","historyMonochrome":"Monochrome","premiumTryFree":"Free Premium","premiumBatchSalesPitch":"Speed up you work and batch up to 50 images at a time as a Premium user.","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"I-print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Profile sa Facebook","youtube-profile":"Profile sa Youtube","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Profile sa Twitter","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation","fileSaved":"File saved","soft":"Soft","historyHealSpot":"Heal spot","historyHealSoft":"Heal soft","historyHealObject":"Heal object","premiumSkipAds":"Skip ads and try:"}
Pixlr M

Ang Pixlr E ay ginawa para sa mga desktop kompyuter. Ikaw ay nasa isang mobile device o ang window ng browser ay mas mababa sa 650px lapad. Inirerekomenda namin na gamitin mo ang editor ng larawan sa mobile web o gawing mas malaki ang window ng browser.

Gumamit ng mobile editor Huwag pansinin at isara