Login / singn upMag log-in/sign-up
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Patakaran sa Cookie. I-ACCEPT
To to photo editor

Editor ng larawan at Tagagawa ng disenyo

Maligayang pagdating sa libreng advanced editor ng mga larawan ng Pixlr. Simulang mag-edit sa pamamagitan ng pag-click sa bukas na buton ng larawan, mag-drag n' drop ng isang file, mag-paste mula sa clipboard (ctrl+v) o pumili ng isa sa aming mga paunang-nagawang template sa ibaba.

Busksan ang imahe Ano ang Pixlr E?

What is Pixlr E

Pixlr E is an free and advanced online photo editor, the app let you edit and transform photos and templates directly in the browser, it even open photoshop files online. Pixlr also has a simplifed version for quick edits and template design called Pixlr X and an AI powered background remover called Remove bg.

Is it free and safe?

Using Pixlr E is 100% safe and free for all, most features are also available for everyone. If you want to step up your game then we have Pixlr Premium that gives you access to more fonts, templates, assets and automatic tools and much more.

Professional editing features for advanced users!

Make even more creative/complex edits in fewer steps with advanced tools and features such as AI CutOut, Filters (Glitch + others), Design Templates, Designer Fonts, Frame tool, Gradient Text, Double exposure, Photo Collage, and more.

Image formats supported

Pixlr supports editing most of the common image formats, you can edit JPEG, PNG, WEBP, GIF as well as PSD (photoshop image). You can't edit video files or animated gifs in Pixlr.

Perfect for detailed image editing work.

Work in Layers, replace colors, customize brush presets, transform objects, apply filters and effects right from your browser to have full control over your image results.

Additional help

Check out our support page for Pixlr E tutorials, out creative communities and contact.

Pinakabagong mga proyektoTingnan Lahat

Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-save ito bilang pxd o i-export bilang pxz.

Mga inirerekumendang templateTignan Lahat

Uso at mataas na kalidad na mga template na piniling-kamay ng aming koponan.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"promoEligible":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"historyDropShadow":"Drop shadow","historyMosaic":"Mosaic,","historyPixelate":"Pixelate","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Dehaze","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Bloom","historyVignette":"Vignette","historyGrain":"Grain","historyDenoise":"Alisin ang mga noises","historySmooth":"Pakinisin","historyGaussian":"Gaussian blur","historyBlur":"Blur","historyClarity":"Clarity","historySharpen":"Patalasin","historyInvert":"Pagbaligtad","historyDesaturate":"Desaturate","historyPosterize":"Posterize","historyThreshold":"Threshold","historyWhite":"Puti","historyBlack":"Itim","historyLevels":"Mga Level","historyCurves":"Mga Curve","historyExposure":"Exposure","historyLookup":"Color lookup","historyBalance":"Color balance","historyVibrance":"Vibrance","historyHueSaturation":"Hue at saturation","historyTemperatureTint":"Temperature at tint","historyBrightnessContrast":"Brightness at contrast","historyAuto":"Auto adjust","historyStroke":"Stroke","historySelectionInvert":"Invert selection","historySelectionPixels":"piliin ang mga pixels","historySelectionAll":"piliin lahat","historySelectionMove":"ilipat ang pinili","historyDeselect":"alisin","historyRotate":"paikutin","historyFlip":"i-flip","historyOrder":"pagksunod-sunod ng mga layer","historyMerge":"pagsamahin ang layers","historyMaskInvert":"Mask invert","historyMask":"Mask","historyCanvasResize":"size ng canvas","historyImageResize":"i-resize ang imahe","historyBackground":"Likuran","historyStraighten":"Ituwid","historyEraser":"pambura","historyPen":"pluma","historyTemper":"Sponge","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detalye","historyCrop":"I-crop","historyClone":"Clone","historyDraw":"Guhit","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Wand","historyTextChange":"ibahin ang teksto","historyTextSettings":"settings ng teksto","historyLiquify":"Liquify","historyHealInfill":"i-heal ang infill","historyHealPatch":"i-heal ang patch","historyFill":"Punuin","historyLayerLocked":"Na unlock ang later","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Hugis","historyDistort":"Distort","historyArrange":"Ayusin ang title","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"I-adjust ang titulo","historyEffect":"Epekto","historyText":"Teksto","historyTextBackground":"Likuran","historyTextOutline":"Outline","historyTextShadow":"Shadow","historyTextItalic":"Italic","historyTextBold":"Bold","historyTextUppercase":"Uppercase","historyTextAlign":"Ihanay","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Laki","historyLayerName":"pangalan ng later","historyLayerVisible":"Visibility ng layer","historyLayerBlendMode":"Layer blend mode","historyLayerOpacity":"Layer transparancy","historyClear":"burahin","historyDeletetext":"Tanggalin ang teksto","historyDuplicatetext":"doblehen ang teksto","historyPastetext":"i-paste ang teksto","historyAddtext":"dagdagan ng teksto","historyDeleteelement":"burahin ang elemento","historyDuplicateelement":"doblehen ang elemento","historyAddelement":"Magdagdag ng elemento","layerFlattenImage":"Patagin ang Imahe","layerMergeVisible":"Ipagsamasama ang nakikita","layerMergeDown":"Ipagsama pababa (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Kulay","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten","blendModeDarken":"Paitimin","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"I-multiply","blendModeNone":"wala","viewOBarDel":"burahin ang layer","viewOBarDup":"doblehen ang layer","viewOBarLightUI":"Light ui mode","viewOBarSnap":"Idikit ang mga gabay","viewOBarShowGu":"Ipakita ang mga gabay","viewOBarSet":"Settings","viewOBarZoomOut":"I-zoom out","viewOBarZoomIn":"I-zoom in","viewOBarMD":"I-Move pababa","viewOBarMU":"I-Move pataas","viewOBarZ3X":"3x I-zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Aktwal Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2)","viewOBarFit":"Fit Screen (ctrl+0)","viewOBarNav":"mag-navigate","layerSettings":"Settings ng layer","hasCutout":"Merong mask","documentActions":"Mga aksyon sa document","historyDuplicate":"Kopyahin","historyUnpin":"I-unpin","historyPin":"I-pin","historyDelete":"Tanggalan","historyClearConfirm":"Gusto mo ba talagang burahin ang lahat ng kasaysayan?","sizeFacebookProfile":"Profile sa Facebook","sizeFacebookCover":"Cover sa Facebook","sizeInstagramStory":"Story sa Instagram","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","pinnedProjects":"Naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"Magsimula sa simula","noHistory":"Walang mga imahe sa proyekto sa iyong kasaysayan. ","backToEditor":"Bumalik sa editor","addCurrent":"Dagdagan ang kasalukuyan","stockSearch":"Paghahanap ng larawan","createNew":"Lumikha ng bago","history":"Kasaysayan","dropFile":"ihulog ang file upang mabuksan","loadURL":"I-load ang URL","openImage":"Busksan ang imahe","sinceNow":"Ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"Isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"Isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"Kahapon","shadows":"Anino","contrast":"Contrast","brightness":"Liwanag","tint":"Kulay","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","sharpen":"Patalasin","layerCreated":"Nilikha ang layer","noCutout":"Walang mask","straighten":"Ituwid","invert":"Pagbaligtad","dialogAiCutoutTitle":"AI Mask","dialogSaveCalculate":"Pagkalkula","dialogSaveImageHeight":"Taas ng imahe","dialogSaveImageWidth":"Lapad ng imahe","dialogSaveHigh":"Mataas","dialogSaveMed":"Katamtaman","dialogSaveLow":"Mababa","dialogSaveFileType":"Tipo ng File","dialogSaveName":"Pangalan ng file","dialogSaveTitle":"I-save ang imahe","dialogResizeCropWarning":"Habang iniiba ang size ng anumang active crop tool ay ma-rereset ang inamg cropping ng layers kapag mas malit ang bagong canvas","dialogResizeAnchor":"Anchor Point","dialogResizeRelative":"Relative pagbabago","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"Limitahan ang sukat","dialogResizeCanvasTitle":"Baguhin ang laki ng canvas","dialogResizeImageTitle":"Baguhin ang laki ng imahe","dialogPreResizeMaxSize":"Ang pinakalaking %d px","dialogPreResizeExif":"Awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"ibahin ang size bago simulan ang pag-edit upang makatipid ng memory at piliitin ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili ay sobrang laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"Maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"Naghahanda.","dialogLoadTitle":"Maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"Busksan ang imahe","dialogAddLayerHL":"Pumili ng idadagdag na tipong layer","dialogAddLayerTitle":"Magdagdag ng layer","offsetY":"Offset y","offsetX":"Offset x","maximize":"I-maximize","minimize":"Bawasan","fill":"Punuin","fit":"Akma","canvas":"Canvas","tolerance":"Toleransiya","reset":"I-reset","density":"Density","strength":"Lakas","download":"I-download","advanced":"Advanced","left":"Kaliwa","top":"Tuktok","hidden":"Nakatago","visible":"Nakikita","layers":"Mga Layer","layer":"Layer","shape":"Hugis","color":"Kulay","erase":"Bura","back":"Likod","blur":"Blur","paint":"Pintura","brush":"Brush","aspect":"Aspeto","tool":"Tool","angle":"Anggulo","drawing":"Drawing","empty":"Walang laman","draw":"Guhit","text":"Teksto","font":"Font","quality":"Kalidad","spikes":"Spike","source":"Pinagmulan","step":"Hakbang","feather":"Feather","opacity":"Opacity","image":"Imahe","transparency":"Aninaw","softness":"Lambot","size":"Laki","loading":"Naglo-load","load":"I-load","open":"Bukas","save":"I-save","loadMore":"Mag-load pa","search":"Paghahanap","template":"Template","create":"Lumikha","background":"Likuran","max":"Max","blendMode":"Mode ng timpla","original":"Orihinal","close":"I-close","cancel":"Kanselahin","ok":"OK","amount":"Halaga","apply":"I-apply","height":"Taas","width":"Lapad","untitled":"Walang pangalan","name":"Pangalan","frequency":"Prikwensya","locked":"Naka lock na background","historyCut":"putulin","historyTransform":"baguhin","historyReplace":"Ibahin ang kulay","historyOpen":"Buksan","toolKB":"Keyboard shortcut","toolArrange":"i-arrange","toolArrangeDesc":"ilipat, baguhin ang settings ng layer","toolMarquee":"Marque Select","toolMarqueeDesc":"Gumawa ng selections gamit ang parisukat at bilog na \nselection tool.","toolLasso":"Lasso Select","toolLassoDesc":"Gamitin freehand, polygon o magnetic lassto upang makagawa ng selection.","toolWand":"Wand Select","toolWandDesc":"Gamitin ang magic want para piliin ang mga lugar na may kaparehong kulay.","toolCrop":"I-crop","toolCropDesc":"Gupitin, hiwain at ituwid ang canvas gamit ang free o fixed aspect.","toolCutout":"Cutout / Mask","toolCutoutDesc":"I-mask ang mga are at/o alisin ang mga backgrounds, i-cut-out.","toolLiquify":"Liquify,","toolLiquifyDesc":"Palakihin, paliitin at itulak anfg mga parte ng imahe. Gamitin ang liquify upang makagawa ng maliit na adjustements sa mga imahe","toolHeal":"Heal","toolHealDesc":"Tanggalin ang dumi, mga di ginugustong bagay, mantsa at linisin ang imahe.","toolClone":"I-clone","toolCloneDesc":"Guhitin at kopyahin galing sa ibang lugar ng imahe.","toolDetail":"Blur / Sharpen / Smudge","toolDetailDesc":"Gumutin sa ibabaw ng mga imaheng gustong i-sharpen, i-blur o i-smudge ang mga detalye.","toolToning":"Dodge / Bur","toolToningDesc":"Paliwanagin o padilimin ang mga parte ng image.","toolTemper":"Sponge / Color","toolTemperDesc":"I-brush ang vibrance, saturation o temperature sa mga lugar kung saan gustong pagandahin o paliwanagin ang kulay","toolPen":"Panulat","toolPenDesc":"Gumamit ng ibang tipong creative pens katulad ng web, crayons, ink at tail upang maka doodle at guhit.","toolDraw":"Draw,","toolDrawDesc":"Gumuhit at mag doodle gamit ang iba't ibang brushes at kulay. ","toolEraser":"Pambura","toolEraserDesc":"Burahin ang mga parte ng mga imahe gamit ang brush. Gamitin ang cutout tool para sa mas magandang resulta. ","toolFill":"Fill","toolFillDesc":"Punan ang buong sukat ng isang kulay. ","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Gumawa ng blends gamit ang iba't ibang kulay at transparencies. ","toolReplace":"Palitan ang kulay","toolReplaceDesc":"Ibahin ang isang kulay. ","toolShape":"hugis","toolShapeDesc":" Gumuhit ng iba't ibang hugis katulad ng parisukat, bilog at linya.","toolAddText":"Teksto","toolAddTextDesc":"Magdagdag ng bagong tekstong later o gumamit ng isang tekstong template","toolPicker":"Picker","toolPickerDesc":"Pumili ng kulay galing sa imahe upang magamit ng ibang tools. ","toolZoom":"I-zoom","toolZoomDesc":"Mag-zoom in o out sa larawan upang maka-focus sa iba't ibang mga bahagi.","toolHand":"Hand / Pan","toolHandDesc":"Upang makita ang ibang area, pinudit at i-hold ang spacebar. ","colorSwitch":"switch colors (X)","titleFile":"File","titleEdit":"I-edit","titleImage":"Imahe","titleLayer":"Layer","titleSelect":"I-select","titleAdjustment":"Adjustment","titleFilter":"Filter,","titleView":"I-view","titleHelp":"Tulong","titleNewImage":"bagong imahe","titleOpenImage":"buksan ang imahe","titleOpenURL":"Buksan ang URL ng imahe","titleStockSearch":"Maghanap ng image","titleSave":"i-save","titlePrint":"I-print","titleClose":"I-close","titleUndo":"I-undo","titleRedo":"I-redo","titleCut":"Putulin","titleCopy":"Kopyahin","titleClear":"Cleat","titlePaste":"I-paste","titleFreeTransform":"Libreng transform","titleFreeDistort":"Libreng distort","titleTransform":"Pagbabago","titleRotateLeft":"Rotate pakaliwa / ccw","titleRotateRight":"Rotate pakanan / cw","titleFlipHorizontal":"i-flip ng pahalang","titleFlipVertical":"i-flip ng patayo","titleStroke":"Stroke","titleFill":"punan","titleImageSize":"Size ng imahe","titleCanvasSize":"Laki ng canvas","titleImageRotation":"Image rotation","titleCrop":"Crop,","titleTrim":"Trim","titleNewLayer":"Bagong layer","titleDuplicateLayer":"duplicate layer,","titleImageLayer":"Idagdag ang imahe bilang layer","titleElementLayer":"Idagdag ang elemento bilang layer","titleURLLayer":"Idagdag ang URL bilang layer","titleDeleteLayer":"Burahin ang layer","titleRasterizeLayer":"I-Rasterize ang layer","titleLayerUp":"Bring forward / up","titleLayerDown":"Send backward / down","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Piliin lahat","titleSelectPixels":"Pumili ng mga pixel","titleSelectDeselect":"Alisin ang","titleSelectInvert":"Ibalik ang pagpili","titleAutoAdjust":"Auto adjust","titleBrightnessContrast":"Brightness at contrast","titleTemperatureTint":"Temperature at tint","titleHueSaturation":"Hue at saturation","titleVibrance":"Vibrance","titleColorBalance":"Balanse ng kulay","titleColorLookup":"Kulay ng lookup","titleExposure":"Exposure","titleCurves":"kurba","titleLevels":"Mga Antas","titleThreshold":"Threshold","titlePosterize":"Posterize","titleDesaturate":"Desaturate","titleInvert":"pagbaligtad","titleEffectLibrary":"Library ng mga Effect","titleSharpen":"sharpen,","titleClarity":"Kalinawan","titleBlur":"blur,","titleGaussianBlur":"Malabo ang Gaussian","titleSmooth":"Pakinisin","titleGrain":"i-grain","titleNoise":"Magdagdag ng noise","titleDenoise":"Alisin ang noise","titleVignette":"Vignette","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Dehaze","titleInnerGlow":"Inner glow","titleOuterGlow":"Outer glow","titleOutline":"i-outline","titleInnerShadow":"Inner shadow","titleDropShadow":"i-drop ang shadow","titleFringe":"Fringe","titlePixelate":"Pixelate","titleMosaic":"Mosaic","titleHalftone":"Halftone","titleStrokeOutline":"Stroke / Outline","titleZoomIn":"Palahikin ","titleZoomOut":"Paliitin","titleFitScreen":"I-fit screen","titleFillScreen":"I-fill screen","titleToggleFullScreen":"Toggle full screen","titleKeyboardShortcuts":"Mga shortcut sa keyboard","titleColorPicker":"Color picker","titleAddElement":"magdagdag ng elemento","titleToolSettings":"Settings ng Tool","titleAlignCase":"align and case","add":"I-add","smudge":"Smudge","target":"Target","removeStop":"Remove Stop","compare":"Compare (Hold down)","paste":"I-paste","noPaste":"Walang ipe-paste","emptyPaste":"'empty! try ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"Walang ipe-paste","overlay":"Overlay","sticker":"Sticker","premium":"Premium","red":"Pula","green":"Berde","blue":"Bughaw","range":"Range,","midtones":"Midtones","highlights":"Highlights","preserveLuminosity":"Preserve luminosit","radius":"Radius","threshold":"Threshold","colorize":"Colorize","lineSpace":"Line space","letterSpace":"Letter space","addText":"magdagdag ng teksto","alignLeft":"i-align kapaliwa","alignCenter":"i-align sa gitna","alignRight":"i-align sa kanan","uppercase":"Uppercase","bold":"bold ","italic":"Italic","full":"puno","line":"linya","word":"salita","outline":"i-outline","shadow":"Shadow","fixed":"Fixed","free":"Libre","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetic","rotateLeft":"Paikutin pakaliwa","rotateRight":"Paikutin pakanan","flipVertical":"i-flip ng patayo","flipHorizontal":"i-flip ng pahalang","duplicate":"Kopyahin","delete":"Burahin","transform":"Pagbabago","distort":"Distort","rasterize":"Rasterize","edit":"I-edit","settings":"Settings,","styles":"Mga istilo","addNew":"Mag-add ng bago","unlock":"i-unlock","aligned":"aligned,","mode":"Moda","method":"method,","variant":"Variant","restore":"i-Restore","ratio":"Ratio,","extract":"Extract","constraint":"Constrain","contiguous":"contiguous,","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"hint removed,","addToCutout":"I-dagdag sa masl","removeFromCutout":"Tanggalin sa masl","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blend","stroke":"Stroke","type":"Type","radial":"Radial","linear":"Linear","patch":"Patch","infill":"Infill","push":"i-Push","enlarge":"i-Enlarge","shrink":"i-Shrink","swirlRight":"i-Swirl ng pa kanan","swirlLeft":"i-Swirl ng pa kaliwa","rectangle":"Parihaba","roundedRect":"Paikot na Parihaba","ellipse":"Tambilugan","circle":"Bilog","triangle":"Tatsulok","star":"Bituin","heart":"Puso","plus":"Dagdaghan","minus":"Tanggalan","lighten":"Lighten,","darken":"Darken","main":"Main","alter":"Alter","increase":"Tumaas","decrease":"Bumaba","logInNow":"Mag log-in ngayon","preserveTransparency":"I-preserba ang trasnsparency","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit","autoSelectLayer":"Awtomatiko pagpili ng layer","alwaysShowTransform":"Palagin ipakita ang transform","showGuides":"show guides,","snapToGuides":"snap to guides,","loremIpsum":"Lorem ipsum ... Isulat ang teksto dito ...","selectSource":"Piliin ang source","newSelection":"Bagong pagpipilian","addToSelection":"Idagdag sa pagpipilian","removeFromSelection":"Tanggalain sa pagpipilian","highQualityPreview":"Mataas na kalidad ng preview","sampleAllLayers":"I-sample ang lahat ng mga layer","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","addCurvesControlDesc":"I-double click upang magdagdag o mag-alis ng control point","viewArrangeActiveSelection":"Aktibong pagpili, hindi mababago ang layer ng Teksto, Hugis o Elemento o isang Pangkat.","viewArrangeLayerLocked":"Ang layer ay naka lock sa kanyang posisyon, i-unlock upang ma-enable ang transforms","viewArrangeNoLayer":"Walang layer (o walang lamang layer), pumili ng layer sa kanang bahagi ng bar. ","viewCloneNoLayer":"Ang Clone ay maari lamang gamitin sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewCloneSourceTooltip":"Pumili ng source or pintura (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Pumili ng isang imaheng layer o isang rasterize na text upang lumikha ng mask. ","viewCutoutShape":"Hugis ng mask","viewCutoutMagic":"Magic mask","viewCutoutDraw":"Draw mask","viewCutoutLasso":"Lasso mask","viewDetailNoLayer":"Blur, sharpen at smudge ay maari lamang magamit sa mga image layers, pumili ng ibang layer. ","viewDrawNoLayer":"Pumili ng image layer sa listahan ng later o magdagdag ng bagong empty layer. ","viewEraserNoLayer":"Sa image layers lang pwedeng bumura, pumini ng bagong layer. ","viewFillNoLayer":"Ang Fill ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewGradientNoLayer":"Ang gradient ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewHandDesc":"I-click at i-drag upang ilipat ang viewport.","viewHealNoLayer":"Ang heal ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewLiquifyNoLayer":"Ang liquify ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewShapeNoLayer":"Piliin o lumikha ng isang layer ng imahe sa listahan ng layer o piliin ang mode ng disenyo.","viewPenNoLayer":"Ang pen ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewToningNoLayer":"Ang toning ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong ","viewTemperNoLayer":"Ang temper ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong ","viewReplaceNoLayer":"Pumili ng image layer sa layer list or magdagdag ng walang lamang layer.","viewReplaceMatchLight":"Itugma ang kulay","viewPickerShades":"Mga Shade","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analogous","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallel","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Shaded","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Crayon","viewPenInk":"Ink","viewCropNone":"Wala","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCropOutput":"Laki ng output:","viewCropFBProfile":"Profile sa Facebook","viewCropFBCover":"Cover sa Facebook","viewCropFBPost":"Post sa Facebook","viewCropFBAd":"Facebook ad","viewCropInstaProfile":"Profile sa Instagram","viewCropInstaPost":"Post sa Instagram","viewCropInstaStory":"Story sa Instagram","viewCropTwitProfile":"Profile sa Twitter","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitImage":"Imahe sa Twitter","viewCropTwitCard":"Twitter kard","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropYTProfile":"Profile sa Youtube","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Paper A4","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperLet":"Paper letter","historyHalftone":"Halftone","historyNoise":"Noise","historyInnerGlow":"Inner glow","historyOuterGlow":"Outer glow","titleHighlightsShadows":"Highlights at shadows","copy":"Kopya","hue":"Hue","lightness":"Lightness","duplicated":"Dinoble","deleted":"Tinanggal","noMerger":"Walang merger","layersMerged":"Ang layers ay naka merge","imageFlattend":"Naka Flatena ang imahe","noRasterization":"Hindi ito Text o Elemento","layerRasterized":"Layer rasterized","selectionEmpty":"Wala laman ang selection","noLayerSelected":"Walang layer ang naka select","notAImageLayer":"Hindi ito image layer","historyHighlightsShadows":"Highlights at shadows","photoEditorHome":"Editor ng larawan pixlr home","logout":"Mag-log out","mySubscription":"Ang aking Subkripsyon","eTitle":"Photo Editor: Pixlr E - libreng tool sa pag-eedit ng imahe","eMetaDesc":"Naghahanap ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, ang Pixlr E ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","eMetaSiteName":"Photo Editor: Pixlr.com - libreng pag-eedit ng imahe online","strokeOutlineOnly":"Outline lamang","titlePreferences":" Kagustuhan","titleEditText":" I-edit ang text","titleSelectSave":" I-save ang pinili","titleSelectRestore":"Ibalik ang pinili","titleDetails":"Mga Detalye","titleZoomBlur":"Zoom blur","titleSelectConvert":" Bumalik sa mask","titleLayerAddMask":"Magdagdag ng mask","titleLayerApplyMask":"I-apply ang mask","titleLayerDeleteMask":" Alisin ang mask","titleLayerResetMask":" I-reset ang mask","titleLayerInvertMask":"Invert mask","titleLayerMoreMask":"Ibang mask","titleLayerExtractMask":"I-extract ang mask upang maging layer","titleLayerConvertMask":"I-convert and mask para maging seleksyon","clear":"I-clear","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Inilapat ang mask","selectionSaved":"Mga na i-save na selection","viewArrangeSelection":"Aktibong seleksyon, I-drag upang ma magalaw/cut ang mga napiling area.","viewCutoutGradient":"Gradient mask","viewOBarAskPrerezise":"Tanungin kung i-pre-resize ang imahe","viewOBarAskLayertype":"Tanungin kung anong layer type ang idadagdag","historySelectionRestore":"Ibalik ang selection","historySelectionCut":"I-cut kasama ang selection","historySelectionCopy":"I-copy kasama ang selection","historyZoom":"Zoom blur","historyConvertMaskToSelection":"I-convert para maging selection","historyConvertSelectionToMask":"I-convert para maging mask","historyApplyMask":"I-apply ang Mask","border":"Border\t","continue":"Magpatuloy","titleBrowseElements":"Pumili ng mga Elemento","unlocked":"Naka unlock","viewOBarLockUnlockLayer":"I-lock o unlock ang posisyon ng layer","viewOBarShowHideLayer":"Ipakita/Itago ang layer","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Kulay ng Highlight","dialogBevelShadowColor":"Shadown color","dialogBevelHighOpacity":"Opacity ng Highlight","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow Opacoty","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Gamitin ang school wheel to zoom","titleSobel":"Hanapin ang Edges","titleScanlines":"Mga Scanline","newSize":"Bagong size","vertical":"Vertical (Patayo)","sizeWeb":"Web","historySobel":"Kasaysayan ng Edges","historyScanlines":"Mga Scanline","error":" Error","genericError":"Nagkaproblema, mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon.","offline":"Offline","genericOffline":"\nHindi ka online, suriin ang iyong koneksyon sa internet at subukang muli.","rememberMe":"Tandaan ako","forgotPass":"Nakalimutan ang Password?","notMember":"Hindi miyembro?","signUpNow":"Mag-sign up ngayon!","signUp":"\tSign Up","alreadyMember":"Miyembro na?","loginHere":"Mag-login dito!","code":"Code","verifyAcc":"Iberipika ang iyong account","verify":"Iberipika","resend":"Muling i-resend?","didNotReceiveCode":"Wala akong natanggap na code!","backReg":"\tBack to registration","forgottenPass":"Nakalimutan ang iyong password?","resetPassDesc":"Ilagay ang iyong email address para i-reset ang iyong password.","reqCode":"Humingi ng Code","resetPass":"I-reset ang password","newPass":"\tNew Password","updatePass":"I-update ang Password","terms":"Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Pribasiya","regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promo at iba pang email sa marketing mula sa Pixlr.","regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","agree":"Sumang-ayon","sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","oldPass":" Lumang password","newEmail":"Bagong Email","above16":"Ako ay hindi bababa sa 16 taong gulang.","readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Mangyaring pumili ng wastong bansa.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"\nMangyaring pumili ng wastong newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum na 8 karakter sa haba.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Di wastong password. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_EmailNotExists":"\tThis email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ang ganitong email ay mayroon na.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ang verification code ay muling ipinadala sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, maling code. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Ang iyong password ay matagumpay na na-update. Mangyaring mag-log in muli.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Mayroon nang email. Mangyaring i-verify ang iyong email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Ang iyong account ay matagumpay na na-verify!","pixlrLogin_EmailUpdated":" Matagumpay na na-update ang email","pixlrLogin_CodeExpired":"Nag-expire na ang code.","pixlrLogin_FailedResendCode":" Nabigong muling maipadala ang code","pixlrLogin_ServerError":"\nError sa server. Subukang muli mamaya.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Kailangan ng pag-reset ng password. Nagpadala kami ng isang email sa {email} kasama ang verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.\n","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum na 50 character ang haba.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Masyadong maraming mga kahilingan. Pakisubukang muli pagkalipas ng 30 segundo.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Masyadong maraming mga nabigong mga pagtatangka. Mangyaring subukang muli pagkatapos ng {minuteRemain} minuto.","profile":"Profile","subscription":"Subskripsyon","language":"Wika","password":"Password","changePassword":"Baguhin ang Password","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Tumanggap ng newsletter mula sa Pixlr","myAccount":"Aking Account","myDownloads":"Aking Mga Download","creatorDashboard":"Dashboard ng Lumilikha","menu":"MENU","changeEmail":"Baguhin ang Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our","viewMore":"Tignan Lahat","accept":"I-ACCEPT","licenseAgreement":"Kasunduan sa Lisensya","termsOfUse":"Mga Alituntunin sa Paggamit","privacyPolicy":"Patakaran sa Pribasiya","cookiePolicy":"Patakaran sa Cookie","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Tukuyin ang isang lugar upang maglagay ng isang imahe at gupitin ito sa iba't ibang mga hugis, ang nakalagay na imahe ay awtomatikong na-scale at na-crop upang magkasya. Ang mga frame ay isang mahalagang bahagi ng paglikha ng mga magagamit muli na Mga Template.","titleAddImage":"Magdagdag ng imahe","titleChangeImage":"Palitan ang imahe","titleExport":"I-export","titleExportTemplate":"I-export ang Template","titleQuickExportImage":"Mabilis na pag-export ng imahe bilang PNG","titleQuickExportLayer":"Mabilis na pag-export ng layer bilang PNG","titlePositionFrame":"I-Position ang frame","titlePositionContent":"I-Position ang imahe","titleAutoFitContent":"I-Refit ang imahe","titleRemoveFrameImage":"I-Remove ang imahe","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto BatW","titleGlitch":"\tGlitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"I-cut ang layer","titleCopyLayer":"I-copy ang layer","titlePasteLayer":"I-paste ang layer","id":"Id","component":"Component","working":"Gumagana","pixel":"Pixel","percent":"Porsyento","scale":"Scale","none":"Wala","pos":"Pos","position":"Posisyon","frame":"\tFrame","design":"Disenyo","custom":"kustom","colors":"Mga Kulay","element":"Elemento","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"\tLayer Added","addFrame":"Mag-add ng frame","toggle":"Toggle","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","setImage":"I-set ang Imahe","distance":"Distansya","direction":"Direksyon","flip":"I-flip","overlap":"Overlap","rotate":"Paikutin","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Parehong layer ng pixel drawing","viewShapeModeDesign":"Isang shape ng vector bawat layer","viewAll":"Tingnan Lahat","historyProjects":"Pinakabagong mga proyekto","templates":"Mga Template","useTemplate":"Gamitin itong template","recommendedTemplate":"Mga inirerekumendang template","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"Kung nais mong panatilihin ang isang dokumento pagkatapos ay i-click ang icon ng puso upang mai-pin ito. Pansamantalang nai-save ang kasaysayan sa cache ng browser, tatanggalin ang lahat ng mga dokumento kung tatanggalin mo ang cache o kung nagpapatakbo ka ng anumang gawain sa paglilinis. Kung nais mong i-save para sa pangmatagalang alinman sa pag-download bilang .PXD o i-export bilang template.","historyPasteelement":"I-paste ang elemento","historyShapeSettings":"Mga setting ng hugis","historyAddshape":"Magdagdag ng hugis","historyPasteshape":"I-paste ang hugis","historyDuplicateshape":"I-duplicate ang shape","historyDeleteshape":"Tanggalin ang hugis","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"punuin","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Balangkas","historyOpenimage":"buksan ang imahe","historyDropimage":"\tDrop image","historyAddimage":"Magdagdag ng imahe","historyPasteimage":"i-paste ang imahe","historyExtractimage":"i-extract ang imahe","historyDuplicateimage":"doblehen and imahe","historyAddemptyimage":"magdadag ng layer","historyNewemptyimage":"bagong imahe","historyDeleteimage":"burahin ang imahe","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Magdagdag ng frame","historyPasteframe":"I-paste ang frame","historyDuplicateframe":"Dobleng frame","historyDeleteframe":" Tanggalin ang frame","historyFrameContentAdd":"Magdagdag ng imahe ng frame","historyFrameContentReplace":"Baguhin ang imahe ng frame","historyFrameContentDelete":"Alisin ang imahe ng frame","historyRasterizetext":"Rastadong teksto","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized na elemento","historyRasterizeshape":"Rasterized na hugis","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"imahe","historyStackArrange":"I-arrange ang group","historyMove":"I-move","historyResize":"I-resize","historyStackMove":"I-move ang grupo","historyStackResize":"I-resize ang grupo","historyStackRotate":"I-rotate ang grupo","historyFrameShape":"hugis","historyFrameShadow":"Anino","historyFrameOutline":"Balangkas","historyFrameSettings":"Settings ng frame","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto BatW","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB Split","historyInterference":"Interference","premiumFeaturePitchOne":"Lumalagong library ng Mga Template","premiumFeaturePitchTwo":" Isang-click na pag-aalis ng background","premiumFeaturePitchThree":"Daan-daang mga eksklusibong mga font","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio at iba pang mga tampok","premiumFeaturePitchFive":"Libreng bersyon ng Ad at maida-download ..","premiumTemplateSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatanging at Premium na mga template mula sa mga kilalang artista upang simulan ang iyong disenyo","premiumFontSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatanging at Premium na mga font mula sa mga kilalang artista upang magamit sa iyong mga disenyo.","premiumCutoutSalesPitch":"Sa isang pag-click, agad na alisin ang mga background ng imahe kasama ang Pixlr AI na kasama sa Premium.","premiumElementSalesPitch":"Magdagdag ng labis na talino sa iyong disenyo na may libu-libong mga sobrang premium na elemento.","premiumStudioSalesPitch":"Mag-access sa mga tool sa Premium Studio upang lumikha ng mas maraming kahanga-hangang mga imahe at disenyo sa isang pag-click lamang.","titleTogglePreview":"I-toggle ang preview mode","historyDescription":"Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-save ito bilang pxd o i-export bilang pxz.","historyShapeShadow":"Anino","historyTextFill":"punuin","historyFitContent":"I-refit ang image","historyFrameContent":"I-Frame ang mga Imahe","feedback":"Puna","help":"Tulong","tutorials":"Mga Tutorial","dialogSaveNonDestructive":"Hindi-destructive (Mas malalaking mga file)","dialogSavePXZDescription":"Ang PXZ ay ang native dokumentong format ng Pixlr, maii-save nito ang buong istruktura ng gumaganang proyekto.","loginOrSignUp":"Mag log-in/sign-up","headerWebApps":"Mga web app","headerDesktopApps":"Mga desktop app","headerMobileApps":"Mga mobile app","headerOtherPlatforms":"Iba pang mga platform","headerOtherServices":"Iba pang mga serbisyo","headerStockByPixlr":"Stock ng Pixlr","headerPixlrTemplates":"Mga template ng Pixlr","headerHelpAndLearn":"Tulong at Alamin","headerVideoTutorials":"Mga tutorial video","headerLearnAndEducation":"Alamin at Edukasyon","headerContactAndSupport":"Pakikipag-ugnay at Suporta","headerLanguage":"Wika","mobileVariantDesc":"Ang Pixlr E ay ginawa para sa mga desktop kompyuter. Ikaw ay nasa isang mobile device o ang window ng browser ay mas mababa sa 650px lapad. Inirerekomenda namin na gamitin mo ang editor ng larawan sa mobile web o gawing mas malaki ang window ng browser.","mobileVariantButton":"Gumamit ng mobile editor","mobileVariantClose":"Huwag pansinin at isara","welcomeHeadline":"Editor ng larawan at Tagagawa ng disenyo","welcomeIngress":"Maligayang pagdating sa libreng advanced editor ng mga larawan ng Pixlr. Simulang mag-edit sa pamamagitan ng pag-click sa bukas na buton ng larawan, mag-drag n' drop ng isang file, mag-paste mula sa clipboard (ctrl+v) o pumili ng isa sa aming mga paunang-nagawang template sa ibaba.","welcomeWhatIs":"Ano ang Pixlr E?","keyword":"Keyword","notAllowed":"Hindi pinapayagan!","checkout":"Checkout","creditCard":"Credit Kard","savedCard":"Nai-save na Card","billingAddress":"Address ng Billing","firstName":"Pangalan","lastName":"Apelyido","address":"Address","city":"Lungsod","zipCode":"Zip Code","state":"Lalawigan","country":"Bansa","cardNumber":"Numero ng Kard","month":"buwan","year":"taon","autorenewalBasis":"Batayan ng awtomatikong pag-renew","total":"Kabuuan","orderSummary":"summary ng order","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Uso at mataas na kalidad na mga template na piniling-kamay ng aming koponan.","templatesDescription":"Mag-browse at maghanap ng template sa pamamagitan ng pagpili kung anong uri ng disenyo ang nais mong likhain sa ibaba.","templateSearch":"paghahanap","templateKeyword":"Keyword..","templateCategories":"Mga Kategorya","templateFilter":"Filter,","templatePopular":"Popular","templateRecent":"Kamakailan lang","templateAll":"Lahat","templateFree":"LIBRE","templatePremium":"Premium","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"I-unlock ang Template na ito","premiumTemplate":"I-unlock ang Template","premiumOneTime":"Bilhin ang template para sa","recommended":"Inirerekomenda","instagram-post":"Post sa Instagram","instagram-story":"Story sa Instagram","facebook-post":"Post sa Facebook","facebook-story":"Story sa Facebook","facebook-post-wide":"Facebook Malawak na Post","facebook-ad-wide":"Facebook Malawak na Ad","facebook-cover":"Cover sa Facebook","facebook-event-cover":"Cover ng Event sa Facebook","facebook-group-cover":"Cover ng Group sa Facebook","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"Thumb sa YouTube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Mahabang Pin","twitter-post":"Post sa Twitter","twitter-cover":"Cover sa Twitter","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Mga Damit sa Roblox","flyer":"Flyer","business-card":"Kard sa Business","simple-collage":"Simpleng Collage","preset":"preset,","blendModeLighter":"Lighter","headerPricing":"Presyo at Libreng trial","toolFocus":"Focus / Bokeh","toolFocusDesc":"Lumikha ng depth sa iyong mga larawan gamit ang background blur, bokeh blur at bokeh lights.","toolDisperse":"Disperse","toolDisperseDesc":"Gumuhit sa isang lugar sa iyong imahe at panoorin itong sumabog at mag-disperse sa libu-libong mga piraso.","titleSolarize":"Solarize","titleMotionBlur":"Motion blur","titleRadialBlur":"Radial blur","titleThemeColors":"Baguhin ang tema / mga kulay","options":"Mga Opsyon","stretch":"Stretch","hollow":"Hollow","mask":"Mask","intensity":"Intensity","quantity":"DAMI","dualTone":"Dual na tone","bokeh":"Bokeh","right":"Right,","both":"Pareho","genericNoResult":"Walang nahanap na resulta, mangyaring gumawa ng isa pang paghahanap.","effect":"Effect,","hexagon":"Hexagon","cross":"Cross","square":"Square","glimmer":"Glimmer","viewDisperseNoLayer":"Ang disperse ay gumagana lamang sa mga layer ng imahe, mangyaring pumili ng isa pang layer.","viewDisperseApply":"Nais mo bang i-apply ang disperse?","viewDisperseMaskFirst":"I-mask muna ang area!","viewFocusNoLayer":"Ang focus ay gumagana lamang sa mga layer ng imahe, mangyaring pumili ng isa pang layer.","viewFocusApply":"Nais mo bang i-apply ang focus?","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Radial","focusLinear":"Linear","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","viewOBarAccent":"Kulay ng Accent","viewOBarWorkspace":"Kulay ng Workspace","historyFocus":"Focus","historyDisperse":"Disperse","historySolarize":"Solarize","historyMotion":"Motion blur","historyRadial":"Radial blur","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"Sign up","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleMimicHDR":"Mimic HDR","historyMimicHDR":"Mimic HDR","scatter":"Scatter","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:"}
Pixlr M

Ang Pixlr E ay ginawa para sa mga desktop kompyuter. Ikaw ay nasa isang mobile device o ang window ng browser ay mas mababa sa 650px lapad. Inirerekomenda namin na gamitin mo ang editor ng larawan sa mobile web o gawing mas malaki ang window ng browser.

Gumamit ng mobile editor Huwag pansinin at isara