Login / singn upSign up / Log in Get premiumTry Premium
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Patakaran sa Cookie. I-ACCEPT

Alisian ang Background


Alisin ang Background ng Pixlr AI

Awtomatiko at Libreng pag-aalis ng background ng imahe sa loob lamang ng ilang segundo!

Ginawa ang AI-tools ng Pixlr para maalis mo ang mga background sa iyong selfies, profile pictures at iba pang nakakapagod na mga trabaho.

Alisin sabay-sabay ang background sa iba't ibang images, at ihasa ito gani ang detailed cutout tools.

buksan ang imahe
100% automatic bg removal

Our state of the art AI remove backgrounds from even the hardest objects, like people, cars, clothes and more.

Batch removeal of backgrounds

Open multiple images at once and batch remove backgrounds in one go, no wait just productivity.

High quality free background removal

Save the result in up to 16 MPX (4096*4096px) Hi Quality. No limitation on size and quality for free bg removal.

Fine tune background removal

If the Ai background removal result is perfect you can always use the powerfull manual tools to finetune the cutout.

Photo editor after remove bg

Make it amazing by edit your photo, add a background or just make an wow impact? Bring it over to Pixlr X or Pixlr E and edit away.

Perfect for e-commerce

Create prefect looking image for your E-commerce store front and boost your sales!

{"cdnUrl":"https://pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"adDebug":""}
{"common-email":"Email","common-login":"Login","common-password":"Password","common-rememberMe":"Tandaan ako","common-forgotPass":"Nakalimutan ang Password?","common-notMember":"Hindi miyembro?","common-signUpNow":"Mag-sign up ngayon!","common-signUp":"\tSign Up","common-country":"Bansa","common-back":"likod","common-alreadyMember":"Miyembro na?","common-loginHere":"Mag-login dito!","common-code":"Code","common-verifyAcc":"Iberipika ang iyong account","common-verify":"Iberipika","common-resend":"Muling i-resend?","common-didNotReceiveCode":"Wala akong natanggap na code!","common-backReg":"\tBack to registration","common-forgottenPass":"Nakalimutan ang iyong password?","common-resetPassDesc":"Ilagay ang iyong email address para i-reset ang iyong password.","common-reqCode":"Humingi ng Code","common-resetPass":"I-reset ang password","common-newPass":"\tNew Password","common-oldPass":" Lumang password","common-updatePass":"I-update ang Password","common-terms":"Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Pribasiya","common-regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promos at iba pang mga email sa marketing mula sa Pixlr.","common-regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","common-agree":"Sumang-ayon","common-sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","common-newEmail":"Bagong Email","common-above16":"Ako ay hindi bababa sa 16 taong gulang.","common-readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","common-enterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","common-enterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","common-refuse":"I-REFUSE","common-changeEmail":"Baguhin ang Email Address","common-changePassword":"Baguhin ang Password","common-EnterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","common-EnterValidCountry":"Mangyaring pumili ng wastong bansa.","common-EnterValidNewsletter":"\nMangyaring pumili ng wastong newsletter.","common-MinPassword":"Minimum na 8 karakter sa haba.","common-InvalidPassword":"Di wastong password. Pakisubukang muli.","common-EmailNotExists":"\tThis email doesn't exist.","common-EmailAlreadyExists":"Ang ganitong email ay mayroon na.","common-SuccessReSendCodeToEmail":"Ang verification code ay muling ipinadala sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","common-SuccessSendCodeEmail":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","common-EnterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","common-WrongCode":"Oops, maling code. Pakisubukang muli.","common-SuccessUpdatePassword":"Ang iyong password ay matagumpay na na-update. Mangyaring mag-log in muli.","common-EmailAlreadyExistVerify":"Mayroon nang email. Mangyaring i-verify ang iyong email.","common-EmailSuccessVerified":"Ang iyong account ay matagumpay na na-verify!","common-EmailUpdated":" Matagumpay na na-update ang email","common-CodeExpired":"Nag-expire na ang code.","common-FailedResendCode":" Nabigong muling maipadala ang code","common-ServerError":"\nError sa server. Subukang muli mamaya.","common-ResetPasswordRequired":"Kailangan ng pag-reset ng password. Nagpadala kami ng isang email sa {email} kasama ang verification code.","common-EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.\n","common-MaxPassword":"Maximum na 50 character ang haba.","common-RequestCodeTooFrequent":"Masyadong maraming mga kahilingan. Pakisubukang muli pagkalipas ng 30 segundo.","common-3TimesFailedAttempts":"Masyadong maraming mga nabigong mga pagtatangka. Mangyaring subukang muli pagkatapos ng {minuteRemain} minuto.","common-TryAgainUsingWebBrowser":"Mangyaring mag-log in sa pamamagitan ng iyong web browser at pagkatapos ay subukang muli","common-PleaseCompleteCaptcha":"Mangyaring kumpletuhin ang CAPTCHA!","common-CannotUseSamePassword":"Nabigong i-update ang password. Hindi magagamit ang parehong password!","common-CannotLeaveEmpty":"Hindi maaring iwang walang laman ang patlang","common-InvalidEmailOrPassword":"Hindi wastong email o password. Paki-subukan ulit.","common-verificationCodeReceived":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","common-UserNotExists":"Walang user!","common-CaptchaValidationFailed":"Nabigong i-validate ang iyong CAPTCHA!","common-PleaseUseSocialOrForgetPassword":"Ang account na ito ay nakarehistro gamit ang {sosyal}. Mangyaring mag-login sa pamamagitan ng {social} o i-click ang nakalimutan ang password","common-SendResetCode":"Magpadala ng password reset code","common-setPassword":"I-set ang Password","common-deleteMyAccount":"I-Delete ang Aking Account","common-sadToSeeYouGoWhyLeaving":"It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr?","common-leavingBecause":"Ako ay aalis sa Pixlr dahil:","common-leavingReasonDefault":"Piliin ang iyong dahilan","common-leavingReasons1":"Mayroon akong duplicate na account","common-leavingReasons2":"Gumagamit ako ng ibang site","common-leavingReasons3":"Ako ay may pag-aalala sa pribasiya","common-leavingReasons4":"Nakakakuha ako ng masyadong maraming mga email","common-leavingReasons5":"Hindi ko mahanap ang tamang tampok","headerphotoEditorHome":"Photo editor pixlr home","headerLoginEditor":"Login or Sign up to photo editor","headerSignUpLogIn":"Sign up / Log in","headerTryPremium":"Try Premium","headerWebApps":"Web apps","headerPricing":"Pricing & Free trial","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock by Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Language","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","bgTitle":"\nAlisin ang background: Pixlr.com libreng pag-aalis ng bg ng imahe","bgMetaDesc":"Awtomatikong alisin ang mga background ng imahe na may malakas na tool ng AI mula sa pixlr!","bgMetaSiteName":"\nAlisin ang background ng imahe: Pixlr.com","bgButton":"Alisian ang Background","removeBackgroundTagline":" Alisin ang Background ng Pixlr AI","photoEditorHome":"Editor ng larawan pixlr home","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili mo ay sumobra sa laki","dialogPreResizeInfo2":"baguhin ang size ng imahe bago muling ma-edit at save sa memory at upang mabasawan ang lag","dialogPreResizeExif":"awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeMaxSize":"pinakamalaking %d px","sizeWeb":"Web","sizeFullHD":"Full HD","sizeUltraHD":"Ultra HD","openImage":"buksan ang imahe","dropFile":"i-drop ang image","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit","newSize":"Bagong laki","resultDone":"Tapos na ang alisin na background AI, kung masaya ka sa resulta pagkatapos ay mag-click sa pag-download, kung hindi pagkatapos mag-click sa fine-tune upang mai-edit ang resulta.","resultMobileDone":"Tapos na ang alisin na background AI, mag-click sa pag-download upang mai-save ang imahe sa iyong aparato. Kung nais mong maiayos ang resulta pagkatapos ay gamitin ang tool mula sa isang computer.","fineTune":"Fine-Tune","download":"I-download","draw":"Draw,","magic":"Mahika","shape":"hugis","lasso":"Lasso","keep":"panatilihin","remove":"alisin","invert":"pagbaligtad","reset":"i-reset","tool":"Tool","tools":"Mga tools","mode":"Moda","size":"laki","tolerance":"toleransiya","contiguous":"contiguous,","brush":"Brush","softness":"lambot","background":"likuran","cutoutHint":"hint removed,","removeBackgroundDescription1":"Awtomatiko at Libreng pag-aalis ng background ng imahe sa loob lamang ng ilang segundo!","removeBackgroundDescription2":"Ginawa ang AI-tools ng Pixlr para maalis mo ang mga background sa iyong selfies, profile pictures at iba pang nakakapagod na mga trabaho. ","removeBackgroundDescription3":"Alisin sabay-sabay ang background sa iba't ibang images, at ihasa ito gani ang detailed cutout tools.","rememberMe":"Tandaan ako","forgotPass":"Nakalimutan ang Password?","notMember":"Hindi miyembro?","signUpNow":"Mag-sign up ngayon!","signUp":"\tSign Up","alreadyMember":"Miyembro na?","loginHere":"Mag-login dito!","code":"Code","verifyAcc":"Iberipika ang iyong account","verify":"Iberipika","resend":"Muling i-resend?","didNotReceiveCode":"Wala akong natanggap na code!","backReg":"\tBack to registration","forgottenPass":"Nakalimutan ang iyong password?","resetPassDesc":"Ilagay ang iyong email address para i-reset ang iyong password.","reqCode":"Humingi ng Code","resetPass":"I-reset ang password","newPass":"\tNew Password","updatePass":"I-update ang Password","terms":"Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Pribasiya","regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promo at iba pang email sa marketing mula sa Pixlr.","regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","agree":"Sumang-ayon","sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","loginFb":" Mag-sign in gamit ang Facebook","loginGoogle":"Mag-sign in sa Google","oldPass":" Lumang password","newEmail":"Bagong Email","above16":"Ako ay hindi bababa sa 16 taong gulang.","readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","profile":"Profile","subscription":"Subskripsyon","username":"Username","language":"Wika","password":"Password","changePassword":"Baguhin ang Password","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Tumanggap ng newsletter mula sa Pixlr","myAccount":"Aking Account","myDownloads":"Aking Mga Download","creatorDashboard":"Dashboard ng Lumilikha","menu":"MENU","changeEmail":"Baguhin ang Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our","viewMore":"\tView more","accept":"I-ACCEPT","licenseAgreement":"Kasunduan sa Lisensya","termsOfUse":"Mga Alituntunin sa Paggamit","privacyPolicy":"Patakaran sa Pribasiya","cookiePolicy":"Patakaran sa Cookie","loginEditor":"Mag log-in sa photo editor","loginApple":"Sign in with Apple","learnMore":"Learn more"}