Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Patakaran sa Cookie. I-ACCEPT

Editor ng larawan at taga-disenyo ng Template

Maligayang pagdating sa libreng advanced editor ng mga larawan ng Pixlr. Simulang mag-edit sa pamamagitan ng pag-click sa bukas na buton ng larawan, mag-drag n' drop ng isang file, mag-paste mula sa clipboard (ctrl+v) o pumili ng isa sa aming mga paunang-nagawang template sa ibaba.

buksan ang imahe

Pinakabagong mga proyekto Tingnan Lahat

Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-download ito bilang pxd.

Mga inirekumendang template Tumingin Pa

Uso at mataas na kalidad na mga template na piniling-kamay ng aming koponan.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Flatten Image","layerMergeVisible":"Merge Visible","layerMergeDown":"Merge Down","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Kulay","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten","blendModeDarken":"Darken","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"I-multiply","blendModeNone":"Wala","viewOBarZoomOut":"Paliitin","viewOBarZoomIn":"Palahikin ","viewKeyboardP":"Layout","viewDrawPenTool":"Pen tool","viewDrawEraserTool":"Eraser tool","viewCropPaperLet":"Paper letter","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA4":"paper A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTProfile":"Profile sa Youtube","viewCropTwitAd":"Ad sa Twitter","viewCropTwitCard":"Twitter kard","viewCropTwitImage":"Imahe sa Twitter","viewCropTwitHeader":"Header sa Twitter","viewCropTwitProfile":"Profile sa Twitter","viewCropInstaStory":"Story sa Instagram","viewCropInstaPost":"Post sa Instagram","viewCropInstaProfile":"Profile Instagram","viewCropFBAd":"Ad sa Facebook","viewCropFBPost":"Post sa Facebook","viewCropFBCover":"Cover sa Facebook","viewCropFBProfile":"Profile sa Facebook","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCropNone":"Wala","clarity":"Kalinawan","dialogAddLayerHL":"pumili ng tipo ng layer na gustong idagdag","dialogAddLayerTitle":"magdadag ng layer","empty":"walang laman","viewOBarDel":"i-delete ang later","viewOBarDup":"duplicate layer,","viewOBarLightUI":"always show transform,","viewOBarSnap":"snap to guides,","viewOBarShowGu":"show guides,","viewOBarSet":"Settings,","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3),","viewOBarZ1X":"Actual Pixels (ctrl+1),","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2),","viewOBarFit":"Fit Screen (ctrl+0),","viewMenuAddElm":"Magdadag ng Elemento","viewMenuDrawing":"I-guhit","viewMenuRetouch":"Retouch,","viewMenuLiquify":"Liquify,","viewMenuEffect":"Effect,","viewMenuAdjust":"I-Adjust at filter","viewMenuCutout":"Cutout,","viewMenuCrop":"i-crop at rotate","viewMenuArrange":"i-arrange at i-style","viewTopBarRedo":"I-redo","viewTopBarUndo":"I-undo","viewRetouchLight":"light,","viewRetouchMid":"mid,","viewRetouchDark":"dark,","viewRetouchRange":"range,","viewRetouchDarken":"darken,","viewRetouchLighten":"lighten,","viewRetouchSharpen":"sharpen,","viewRetouchBlur":"blur,","viewRetouchAlign":"aligned,","viewRetouchMethod":"method,","viewRetouchToning":"Dodge / burn,","viewRetouchDetail":"sharpen / blur,","viewRetouchClone":"clone stamp,","viewRetouchHeal":"heal / repair,","viewRetouchLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma retouch, pumili ng ibang layer!","viewRetouchTitle":"I-retouch","viewLoadTitle":"Maghintay","viewLiquifyErase":"i-restore","viewLiquifySwirlCCW":"i-swirl ng pa kaliwa","viewLiquifySwirlCW":"i-swirl ng pa kanan","viewLiquifyShrink":"i-shrink","viewLiquifyGrow":"i-enlarge","viewLiquifyMove":"i-push","viewLiquifyLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma-Liquify, pumili ng ibang layer!","viewLiquifyTitle":"Liquify","viewKeyboardMoveShift":"Pindutin ang Shift upang maka step 10px","viewKeyboardMoveRight":"Right,","viewKeyboardMoveLeft":"Left,","viewKeyboardMoveDown":"Down,","viewKeyboardMoveUp":"Up,","viewKeyboardMoveLayer":"Move Layer (position),","viewKeyboardCtrlY":"Redo,","viewKeyboardCtrlZ":"Undo,","viewKeyboardI":"Add Image,","viewKeyboardO":"Add Element,","viewKeyboardT":"Text,","viewKeyboardB":"Draw,","viewKeyboardR":"Retouch,","viewKeyboardE":"Effect,","viewKeyboardA":"Adjust,","viewKeyboardK":"Cutout,","viewKeyboardC":"Crop,","viewKeyboardV":"Arrange,","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Move,","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X,","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill,","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X,","viewKeyboardCtrl0":"I-zoom Fit","viewKeyboardCtrlM":"zoom ouy","viewKeyboardCtrlP":"I-zoom In","viewKeyboardDEL":"i-delete ang layer","viewKeyboardESC":"close toll","viewKeyboardCtrlQ":"I-close","viewKeyboardCtrlS":"i-save","viewKeyboardTitle":"Mga Shortcut sa Keyboard","viewEffectLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng malagyan ng effects, pumili ng ibang layer!","viewEffectTitle":"Epekto","viewDrawLocked":"Sa imaheng layers lang pwedeng mag drawing","viewDrawDelete":"tanggalin","viewDrawLineColor":"kulay ng linya","viewDrawLine":"linyang hugis","viewDrawHeart":"hugis puso","viewDrawStar":"hugis tala","viewDrawTriangle":"hugis tatsulok","viewDrawCircle":"hugis bilog","viewDrawSquare":"hugis parisukat","viewDrawShape":"hugis","viewDrawShapeTool":"Shape tool,","viewDrawBrushTool":"Brush tool,","viewCutoutReset":"reset cutout,","viewCutoutInvert":"invert cutout,","viewCutoutHint":"hint removed,","viewCutoutLine":"hugis ng linya","viewCutoutHeart":"hugis puso","viewCutoutStar":"hugis ng bituin","viewCutoutTriangle":"hugis ng tatsulok","viewCutoutCircle":"hugis bilog","viewCutoutSquare":"hugis parisukat","viewCutoutShapeH":"hugis","viewCutoutContigious":"contiguous,","viewCutoutMedium":"medium,","viewCutoutLight":"light,","viewCutoutNone":"Wala","viewCutoutRemove":"alisin","viewCutoutKeep":"panatilihin","viewCutoutLasso":"lasso cutout,","viewCutoutDraw":"draw cutout,","viewCutoutMagic":"magic cutout,","viewCutoutShape":"hugis ng cutout","viewCutoutTip":"Pumili ng isang layer ng imahe o rasterize ang teksto / elemento ng layer upang lumikha ng isang cutout.","viewCutoutTitle":"Cutout","viewCropReset":"I-reset ang crop","viewCropTip":"ang size aspect ng imahe ay magbabago ng size kapag ang crop panel ay naka sirado","viewCropOutput":"Laki ng output:","viewCropPreset":"preset,","viewCropRatio":"ratio,","viewCropAspect":"select aspect,","viewCropFlipV":"i-flip ng patayo","viewCropFlipH":"i-flip ng pahalang","viewCropRR":"paikutin pakanan","viewCropRL":"paikutin pakaliwa","viewCropRotate":"paikutin at i-flip","viewCropTitle":"i-crop","viewBottomBarSaveTT":"I-Save (ctrl+s),","viewBottomBarCloseTT":"Isara (ctrl+q),","viewBottomBarRedoTT":"Redo ctrl+y,","viewBottomBarUndoTT":"Undo ctrl+z,","viewBottomBarRedo":"I-redo","viewBottomBarUndo":"I-undo","viewArrangeLocked":"Walang napiling layer, mag-click sa isang layer sa workspace o sa layer bar upang mapili ito.","viewArrangeTip":"I-unlock upang makapaglipat, sukatin o paikutin ang layer.","viewArrangeUnlock":"i-unlock","viewArrangeDelete":"i-delete","viewArrangeDuplicate":"kopyahin","viewArrangeFlipV":"i-flip ng patayo","viewArrangeFlipH":"i-flip ng pahalang","viewArrangeLockAspect":"i-lock ang aspekto","viewArrangeTitle":"ayusin","viewAdjustLocked":"Ang mga imaheng layer lamang ang maaaring nababagay, pumili ng isa pang layer","viewAdjustToning":"Toning","viewAdjustTitle":"i-adjust","viewAddTextDelete":"burahin ang teksto","viewAddTextBackgroundWord":"salita","viewAddTextBackgroundLine":"linya","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Uppercase","viewAddTextAlignRight":"i-right align","viewAddTextAlignCenter":"i-center align","viewAddTextAlignLeft":"i-left align","viewAddTextAlignNCase":"align and case","layerSettings":"settings ng layer","hasCutout":"merong cutout","documentActions":"mga aksyon sa document","historyDuplicate":"kopyahin","historyUnpin":"I-unpin","historyPin":"i-pin","historyDelete":"tanggalin","historyClearConfirm":"Sigurado ka bang gusto mong ibura ang kasaysayang edits?","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeFullHD":"Full HD","pinnedProjects":"naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"magsimula sa simula","noHistory":"\nWalang mga proyekto sa iyong kasaysayan.","backToEditor":"bumalik sa editor","stockSearch":"Maghanap ng image","addCurrent":"dagdagan ang kasalukuyan","createNew":"lumikha ng bago","history":"kasaysayan","loadURL":"i-load ang URL","openImage":"buksan ang imahe","sinceNow":"ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"kahapon","shadows":"Anino","white":"Puti","black":"Itim","contrast":"Contrast","exposure":"Exposure","brightness":"Liwanag","hue":"Hue","tint":"Tint","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mosaic","glamour":"Glamour","posterize":"Posterize","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixelate","fringe":"Fringe","vignette":"Vignette","grain":"i-grain","dehaze":"Dehaze","smooth":"Pakinisin","sharpen":"Pahasain","layerCreated":"Nagawa ang Layer","noCutout":"Walang cutout","letterSpacing":"Pagitan ng Letra","lineSpacing":"Pagitan ng Linya","lineSize":"laki ng linya","straighten":"ituwid","invert":"pagbaligtad","dialogSaveCalculate":"pagkalkula","dialogSaveHigh":"mataas","dialogSaveMed":"katamtaman","dialogSaveLow":"mababa","dialogSaveTitle":"i-save ang imahe","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"limitahan ang sukat","dialogPreResizeMaxSize":"pinakamalaking %d px","dialogPreResizeExif":"awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"baguhin ang size ng imahe bago muling ma-edit at save sa memory at upang mabasawan ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili mo ay sumobra sa laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"naghahanda","dialogLoadTitle":"maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"busksan ang imahe","maximize":"I-maximize","minimize":"bawasan","fill":"punuin","fit":"akma","tolerance":"toleransiya","reset":"i-reset","density":"Density","strength":"lakas","download":"I-download","advanced":"Advanced","left":"kaliwa","top":"tuktok","hidden":"nakatago","visible":"nakikita","layers":"Mga Layer","layer":"Layer","shape":"hugis","color":"kulay","erase":"bura","back":"likod","blur":"Blur","paint":"pintura","brush":"Brush","aspect":"aspeto","tool":"Tool","angle":"anggulo","drawing":"Drawing","draw":"guhit","text":"teksto","font":"Font","quality":"kalidad","spikes":"spike","source":"pinagmulan","step":"hakbang","opacity":"Opacity","image":"imahe","transparency":"aninaw","softness":"lambot","size":"laki","loading":"Naglo-load","load":"I-load","open":"bukas","save":"I-save","loadMore":"mag-load pa","search":"paghahanap","template":"Template","create":"lumikha","background":"likuran","max":"Max","blendMode":"mode ng timpla","original":"orihinal","cancel":"kanselahin","ok":"OK","amount":"halaga","apply":"i-apply","height":"taas","width":"lapad","untitled":"walang pangalan","name":"pangalan","close":"Isara","preferences":"preference","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Pagitan","dropFile":"i-drop ang image","locked":"naka lock na background","viewLiquifyHQPreview":"Mataas na kalidad ng preview","viewMenuToggleHome":"Toggle home","logInNow":"Mag log-in ngayon","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit please","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italic","photoEditorHome":"Editor ng larawan pixlr home","xTitle":"Editor ng Larawan: Pixlr X - libreng pag-eedit ng imahe online","xMetaDesc":"Naghahanap ka ba ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, si Pixlr X ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","xMetaSiteName":"Editor ng Larawan: Pixlr.com - libreng pag-eedit ng imahe online","deleted":"Tinanggal","titleEditText":" I-edit ang teksto","titleDeleteLayer":" Tanggalin ang layer","titleDuplicateLayer":"Doblehin ang layer","titleImageLayer":" Magdagdag ng imahe bilang layer","titleRasterizeLayer":"Rasterize layer","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":" Tanungin na baguhin ang laki ng imahe","viewOBarAskLayertype":" Tanungin kung anong uri ng layer ang idaragdag","continue":" Magpatuloy","premium":"Premium","unlocked":"Wala naka-lock","viewOBarLockUnlockLayer":" I-lock o unlock ang posisyon ng layer","viewOBarShowHideLayer":" Ipakita / Itago ang layer","error":" Error","genericError":"Nagkaproblema, mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon.","offline":"Offline","genericOffline":"\nHindi ka online, suriin ang iyong koneksyon sa internet at subukang muli.","newSize":"Bagong size","copy":"Kopyahin","duplicate":"Kopyahin","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Tandaan ako","forgotPass":"Nakalimutan ang Password?","notMember":"Hindi miyembro?","signUpNow":"Mag-sign up ngayon!","signUp":"\tSign Up","alreadyMember":"Miyembro na?","loginHere":"Mag-login dito!","code":"Code","verifyAcc":"Iberipika ang iyong account","verify":"Iberipika","resend":"Muling i-resend?","didNotReceiveCode":"Wala akong natanggap na code!","backReg":"\tBack to registration","forgottenPass":"Nakalimutan ang iyong password?","resetPassDesc":"Ilagay ang iyong email address para i-reset ang iyong password.","reqCode":"Humingi ng Code","resetPass":"I-reset ang password","newPass":"\tNew Password","updatePass":"I-update ang Password","terms":"Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Pribasiya","regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promo at iba pang email sa marketing mula sa Pixlr.","regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","agree":"Sumang-ayon","sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","loginFb":" Mag-sign in gamit ang Facebook","loginGoogle":"Mag-sign in sa Google","oldPass":" Lumang password","newEmail":"Bagong Email","above16":"Ako ay hindi bababa sa 16 taong gulang.","readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Mangyaring pumili ng wastong bansa.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"\nMangyaring pumili ng wastong newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum na 8 karakter sa haba.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Di wastong password. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_EmailNotExists":"\tThis email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ang ganitong email ay mayroon na.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ang verification code ay muling ipinadala sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, maling code. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Ang iyong password ay matagumpay na na-update. Mangyaring mag-log in muli.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Mayroon nang email. Mangyaring i-verify ang iyong email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Ang iyong account ay matagumpay na na-verify!","pixlrLogin_EmailUpdated":" Matagumpay na na-update ang email","pixlrLogin_CodeExpired":"Nag-expire na ang code.","pixlrLogin_FailedResendCode":" Nabigong muling maipadala ang code","pixlrLogin_ServerError":"\nError sa server. Subukang muli mamaya.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Kailangan ng pag-reset ng password. Nagpadala kami ng isang email sa {email} kasama ang verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.\n","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum na 50 character ang haba.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Masyadong maraming mga kahilingan. Pakisubukang muli pagkalipas ng 30 segundo.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Masyadong maraming mga nabigong mga pagtatangka. Mangyaring subukang muli pagkatapos ng {minuteRemain} minuto.","profile":"Profile","subscription":"Subskripsyon","language":"Wika","password":"Password","changePassword":"Baguhin ang Password","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Tumanggap ng newsletter mula sa Pixlr","myAccount":"Aking Account","myDownloads":"Aking Mga Download","creatorDashboard":"Dashboard ng Lumilikha","menu":"MENU","changeEmail":"Baguhin ang Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our","viewMore":"Tumingin Pa","accept":"I-ACCEPT","licenseAgreement":"Kasunduan sa Lisensya","termsOfUse":"Mga Alituntunin sa Paggamit","privacyPolicy":"Patakaran sa Pribasiya","cookiePolicy":"Patakaran sa Cookie","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"wala","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Posisyon","frame":"Frame","element":"Elemento","align":"Ihanay","style":"Istilo","rotate":"paikutin","transform":"baguhin","line":"linya","distance":"Distansya","direction":"Direksyon","colorize":"Colorize","vertical":"Vertical (Patayo)","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"BatW","pop":"Pop","detail":"Mga Detalye","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Remove stop","gradient":"Gradient","pattern":" Pattern","outline":"Outline","shadow":"Shadow","toggleConstraint":"I-toggle ang lock ng aspeto","quickAdd":"Mabilis na idagdag","layerAdded":"Ang Layer ay idinagdag","rectangle":"Parihaba","roundedRect":"Paikot na Parihaba","circle":"Bilog","custom":"Kustom","viewAll":"Tingnan Lahat","historyProjects":"Pinakabagong mga proyekto","templates":"Mga template","useTemplate":"Gamitin ang template na ito","recommendedTemplate":"Mga inirekumendang template","allYourProjects":"Lahat ng iyong mga proyekto","aboutHistory":"Kung nais mong panatilihin ang isang dokumento pagkatapos ay i-click ang icon ng puso upang mai-pin ito. Pansamantalang nai-save ang kasaysayan sa cache ng browser, tatanggalin ang lahat ng mga dokumento kung tatanggalin mo ang cache o kung nagpapatakbo ka ng anumang gawain sa paglilinis. Kung nais mong i-save para sa pangmatagalang alinman sa pag-download bilang .PXD o i-export bilang template.","titleUndo":"I-undo","titleRedo":"I-redo","viewAddTextHL":"mag dagdag ng bagong teksto","viewAddTextSL":"Bagong default na teksto","viewAddPaintHL":"Magdagdag ng bagong layer","viewAddPaintSL":"Bagong walang laman na layer ng pintura","titleSetImage":"Itakda ang imahe","titleAddImage":"magdagdag ng imahe","titleChangeImage":"Palitan ang imahe","titlePositionFrame":"Frame ng posisyon","titlePositionContent":"Larawan ng posisyon","titleAutoFitContent":"Magkasya sa imahe","titleCutLayer":" Cut layer Gupitin ang layer","titleCopyLayer":"Kopyahin ang layer","titlePasteLayer":"I-paste ang layer","viewAddTextTitle":"dagdagan ng teksto","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"i-flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Bilog","viewLayoutTitle":"Layout","layerGroup":"Grupo ng Layer","layerGroupOf":"% s layer ang napili","viewCutoutApply":"I-apply ang cutout","maskApplied":"Naka-apply ang cutout","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Mga Scanline","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Ang mga layer ng imahe lamang ang maaaring magkaroon ng mga glitches, pumili ng isa pang layer!","viewMenuLayout":"Layout at Template","viewMenuAddText":"dagdagan ng teksto","viewMenuMoreTools":"Marami pang Mga Tool","viewOBarAllTooltip":"Ipakita ang lahat ng mga tooltip ng menu sa hover","layersMerged":"Layer Merged","premiumFeaturePitchOne":"Lumalagong library ng Mga Template","premiumFeaturePitchTwo":"Isang-click na pag-aalis ng background","premiumFeaturePitchThree":"Daan-daang mga eksklusibong mga font","premiumFeaturePitchFour":"\nGlitch studio at iba pang mga tampok","premiumFeaturePitchFive":"Libreng bersyon ng Ad at maida-download ..","premiumTemplateSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatanging at Premium na mga template mula sa mga kilalang artista upang simulan ang iyong disenyo","premiumFontSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatangi at Premium na mga font mula sa mga kilalang artist para magamit sa iyong mga disenyo.","premiumCutoutSalesPitch":"Sa isang pag-click, agad na alisin ang mga background ng imahe kasama ang Pixlr AI na kasama sa Premium.","premiumElementSalesPitch":"Magdagdag ng labis na talino sa iyong disenyo na may libu-libong mga sobrang premium na elemento.","premiumStudioSalesPitch":"Mag-access sa mga tool sa Premium Studio upang lumikha ng mas maraming kahanga-hangang mga imahe at disenyo sa isang pag-click lamang.","compare":"I-kompara","holdDown":"I-hold down","toggleAll":"\tToggle all","titleColorPicker":"Color picker","historyDescription":"Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-download ito bilang pxd.","feedback":"Puna","help":"Tulong","tutorials":"Mga Tutorial","adjust":"I-adjust ang titulo","effect":"Epekto","cutout":"Cutout","liquify":"Liquify","retouch":"Retouch","dialogSaveNonDestructive":"Hindi-destructive (Mas malalaking mga file)","dialogSavePXZDescription":"Ang PXZ ay ang native dokumentong format ng Pixlr, maii-save nito ang buong istruktura ng gumaganang proyekto.","headerWebApps":"Mga web app","headerDesktopApps":"Mga desktop app","headerMobileApps":"Mga mobile app","headerOtherPlatforms":"Iba pang mga platform","headerOtherServices":"Iba pang mga serbisyo","headerStockByPixlr":"Stock ng Pixlr","headerPixlrTemplates":"Mga template ng Pixlr","headerHelpAndLearn":"Tulong at Alamin","headerVideoTutorials":"Mga tutorial video","headerLearnAndEducation":"Alamin at Edukasyon","headerContactAndSupport":"Pakikipag-ugnay at Suporta","headerLanguage":"Wika","mobileVariantDesc":"Ang Pixlr E ay ginawa para sa mga desktop na kompyuter. Ikaw ay nasa isang mobile device o ang window ng browser ay mas mababa sa 650px lapad. Inirerekomenda namin na gamitin mo ang editor ng larawan sa mobile web o gawing mas malaki ang window ng browser.","mobileVariantButton":"Gumamit ng mobile editor","mobileVariantClose":"Huwag pansinin at isara","welcomeHeadline":"Editor ng larawan at taga-disenyo ng Template","welcomeIngress":"Maligayang pagdating sa libreng advanced editor ng mga larawan ng Pixlr. Simulang mag-edit sa pamamagitan ng pag-click sa bukas na buton ng larawan, mag-drag n' drop ng isang file, mag-paste mula sa clipboard (ctrl+v) o pumili ng isa sa aming mga paunang-nagawang template sa ibaba.","free":"Libre","keyword":"Keyword","notAllowed":"Hindi pinapayagan!","checkout":"Checkout","creditCard":"Credit Kard","savedCard":"Nai-save na Card","billingAddress":"Address ng Billing","firstName":"Pangalan","lastName":"Apelyido","address":"Address","city":"Lungsod","zipCode":"Zip Code","state":"Lalawigan","country":"Bansa","cardNumber":"Numero ng Kard","month":"buwan","year":"taon","autorenewalBasis":"Batayan ng awtomatikong pag-renew","total":"Kabuuan","orderSummary":"summary ng order","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Uso at mataas na kalidad na mga template na piniling-kamay ng aming koponan.","templatesDescription":"Mag-browse at maghanap ng template sa pamamagitan ng pagpili kung anong uri ng disenyo ang nais mong likhain sa ibaba.","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"I-unlock ang Template na ito","premiumTemplate":"I-unlock ang Template","premiumOneTime":"Bilhin ang template para sa","recommended":"Inirerekomenda","instagram-post":"Post sa Instagram","instagram-story":"Story sa Instagram","facebook-post":"Post sa Facebook","facebook-story":"Story sa Facebook","facebook-post-wide":"Facebook Malawak na Post","facebook-ad-wide":"Facebook Malawak na Ad","facebook-cover":"Cover sa Facebook","facebook-event-cover":"Cover ng Event sa Facebook","facebook-group-cover":"Cover ng Group sa Facebook","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"Thumb sa YouTube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Mahabang Pin","twitter-post":"Post sa Twitter","twitter-cover":"Cover sa Twitter","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Mga Damit sa Roblox","flyer":"Flyer","business-card":"Kard sa Business","simple-collage":"Simpleng Collage","mask":"Mask","stretch":"Stretch","spread":"Spread","shrink":"i-Shrink","square":"Square","hexagon":"Hexagon","triangle":"Tatsulok","cross":"Cross","star":"Bituin","heart":"Puso","glimmer":"Glimmer","intensity":"Intensity","quantity":"DAMI","hollow":"Hollow","dualTone":"Dual na tone","mode":"Moda","paste":"I-paste","glitch":"Glitch","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Radial","focusLinear":"Linear","focusLocked":"Ang focus ay gumagana lamang sa mga layer ng imahe, mangyaring pumili ng isa pang layer!","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","dispersion":"Dispersion","dispersionLocked":"Ang dispersion ay gumagana lamang sa mga layer ng imahe, mangyaring pumili ng isa pang layer!","dispersionCreateMask":"I-mask muna ang area!","blendModeLighter":"Lighter","headerPricing":"Presyo at Libreng trial","genericNoResult":"Walang nahanap na resulta, mangyaring gumawa ng isa pang paghahanap.","selectionEmpty":"Wala laman ang selection","viewOBarAccent":"Kulay ng Accent","viewOBarWorkspace":"Kulay ng Workspace","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","or":"or","saveAs":"Save as","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","zoom":"Zoom","move":"Move","transparent":"Transparent","spot":"Spot","object":"Object","resolve":"Resolve","speed":"Speed","balanced":"Balanced","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","highlights":"Highlights","news":"Updates","noNews":"No new updates!","hasAnimation":"Has animation","viewAddElementTitle":"Add element","viewAddElementHL":"Add Media","viewAddElementSL":"Browse your own files","titleLockLock":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleLockLayer":"Lock layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","viewAnimationTitle":"Animation","viewLayoutPageSize":"Set page size","viewLayoutPageResize":"Resize page (scale)","viewMenuAnimation":"Animation","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","premiumTryFree":"Free Premium","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Ang Pixlr E ay ginawa para sa mga desktop na kompyuter. Ikaw ay nasa isang mobile device o ang window ng browser ay mas mababa sa 650px lapad. Inirerekomenda namin na gamitin mo ang editor ng larawan sa mobile web o gawing mas malaki ang window ng browser.

Gumamit ng mobile editor Huwag pansinin at isara