Login / singn upzaloguj się / zarejestruj się
Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą Polityka Cookie. AKCEPTUJ
To to photo editor

Edytor zdjęć i kreator projektów

Witamy w bezpłatnym zaawansowanym edytorze zdjęć firmy Pixlr. Rozpocznij edycję, klikając przycisk otwierania zdjęcia, przeciągnij i upuść plik, wklej ze schowka (ctrl+v) lub wybierz jeden z naszych gotowych szablonów poniżej.

Otwórz zdjęcie Co to jest Pixlr E?

What is Pixlr E

Pixlr E is an free and advanced online photo editor, the app let you edit and transform photos and templates directly in the browser, it even open photoshop files online. Pixlr also has a simplifed version for quick edits and template design called Pixlr X and an AI powered background remover called Remove bg.

Is it free and safe?

Using Pixlr E is 100% safe and free for all, most features are also available for everyone. If you want to step up your game then we have Pixlr Premium that gives you access to more fonts, templates, assets and automatic tools and much more.

Professional editing features for advanced users!

Make even more creative/complex edits in fewer steps with advanced tools and features such as AI CutOut, Filters (Glitch + others), Design Templates, Designer Fonts, Frame tool, Gradient Text, Double exposure, Photo Collage, and more.

Image formats supported

Pixlr supports editing most of the common image formats, you can edit JPEG, PNG, WEBP, GIF as well as PSD (photoshop image). You can't edit video files or animated gifs in Pixlr.

Perfect for detailed image editing work.

Work in Layers, replace colors, customize brush presets, transform objects, apply filters and effects right from your browser to have full control over your image results.

Additional help

Check out our support page for Pixlr E tutorials, out creative communities and contact.

Ostatnie projektyZobacz wszystko

Aby zapisać projekt długoterminowo z lokalnej tymczasowej pamięci podręcznej, zapisz go jako PXZ (dokument Pixlr).

Polecane szablonyZobacz więcej

Modne i wysokiej jakości szablony ręcznie wybierane przez nasz zespół.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"promoEligible":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"historyDropShadow":"Cień","historyMosaic":"Mozaika","historyPixelate":"Pikselat","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Usuwanie mgły","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Efekt bloom","historyVignette":"Winieta","historyGrain":"Ziarno","historyDenoise":"Redukcja szumów","historySmooth":"Wygładzenie","historyGaussian":"Rozmycie gaussowskie","historyBlur":"Rozmycie","historyClarity":"Przejrzystość","historySharpen":"Wyostrzenie","historyInvert":"Odwróć","historyDesaturate":"Desaturacja","historyPosterize":"Posteryzacja","historyThreshold":"Próg","historyWhite":"Biały","historyBlack":"Czarny","historyLevels":"Poziomy","historyCurves":"Krzywe","historyExposure":"Ekspozycja","historyLookup":"Wyszukiwanie kolorów","historyBalance":"Balans kolorów","historyVibrance":"Intensywność","historyHueSaturation":"Barwa i nasycenie","historyTemperatureTint":"Temperatura i odcień","historyBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","historyAuto":"Automatyczne dopasowanie","historyStroke":"Pędzel","historySelectionInvert":"Odwróć wybór","historySelectionPixels":"Wybierz piksele","historySelectionAll":"Zaznacz wszystko","historySelectionMove":"Przenieś wybór","historyDeselect":"Odznacz","historyRotate":"Obróć","historyFlip":"Odwróć","historyOrder":"Kolejność warstw","historyMerge":"Scal warstwy","historyMaskInvert":"Wycinanie / Odwrócenie maskowania","historyMask":"Wycinanie / Maskowanie","historyCanvasResize":"Zmiana rozmiaru tekstury","historyImageResize":"Zmiana rozmiaru zdjęcia","historyBackground":"Tło","historyStraighten":"Wyprostuj","historyEraser":"Gumka","historyPen":"Pióro","historyTemper":"Gąbka","historyToning":"Tonowanie","historyDetail":"Szczegół","historyCrop":"Przytnij","historyClone":"Klonuj","historyDraw":"Rysuj","historyMarquee":"Zaznaczenie","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Różdżka","historyTextChange":"Zmiana tekstu","historyTextSettings":"Ustawienia tekstu","historyLiquify":"Formowanie","historyHealInfill":"Wypełnienie korekcyjne","historyHealPatch":"Łatka","historyFill":"Wypełnij","historyLayerLocked":"Warstwa odblokowana","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Kształt","historyDistort":"Zniekształcenie","historyArrange":"Organizuj","historyFilter":"Filtr","historyAdjust":"Dostosuj","historyEffect":"Efekt","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Tło","historyTextOutline":"Zarys","historyTextShadow":"Cień","historyTextItalic":"Kursywa","historyTextBold":"Pogrubienie","historyTextUppercase":"Wielkie litery","historyTextAlign":"Wyrównanie","historyTextFont":"Czcionka","historyTextSize":"Rozmiar","historyLayerName":"Nazwa warstwy","historyLayerVisible":"Widoczność warstwy","historyLayerBlendMode":"Tryb mieszania warstw","historyLayerOpacity":"Przezroczystość warstwy","historyClear":"Wyczyść","historyDeletetext":"Usuń tekst","historyDuplicatetext":"Duplikuj tekst","historyPastetext":"Wklej tekst","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyDeleteelement":"Usuń element","historyDuplicateelement":"Zduplikowany element","historyAddelement":"Dodaj element","layerFlattenImage":"Spłaszcz","layerMergeVisible":"Złącz widoczne","layerMergeDown":"Połącz w dół (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Jasność","blendModeColor":"Kolor","blendModeSaturation":"Nasycenie","blendModeHue":"Odcień","blendModeExclusion":"Wykluczenie","blendModeDifference":"Różnica","blendModeSoftLight":"Łagodne światło","blendModeHardLight":"Ostre światło","blendModeColorBurn":"Przyciemnienie","blendModeColorDodge":"Rozjaśnienie","blendModeLighten":"Rozjaśnij","blendModeDarken":"Przyciemnij","blendModeOverlay":"Nakładka","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Mnożenie","blendModeNone":"Nic","viewOBarDel":"Usuń warstwę (DEL)","viewOBarDup":"Duplikuj warstwę","viewOBarLightUI":"Jasny soft ui","viewOBarSnap":"Kliknij w przewodniki","viewOBarShowGu":"Pokaż przewodniki","viewOBarSet":"Ustawienia","viewOBarZoomOut":"Pomniejsz","viewOBarZoomIn":"Przybliż","viewOBarMD":"Opuść","viewOBarMU":"Podnieś","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Rzeczywiste piksele (ctrl+1)","viewOBarFill":"Wypełnij ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Dopasuj ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"Nawigacja","layerSettings":"Ustawienia warstw","hasCutout":"Wycięcie","documentActions":"Działania","historyDuplicate":"Duplikat","historyUnpin":"Odepnij","historyPin":"Przypnij","historyDelete":"Usuń","historyClearConfirm":"Czy na pewno chcesz wyczyścić historię?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Ultra hd","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","pinnedProjects":"Przypięte projekty","clearHistory":"Wyczyść historię","noHistory":"W Twojej historii brak zdjęć. Prosimy \"Open Image\" lub \"Load Url\", aby rozpocząć edycję.","backToEditor":"Wróć do edytora","addCurrent":"Dodaj bieżący","stockSearch":"Szukaj","createNew":"Utwórz nowy","history":"Historia","dropFile":"Upuść, żeby otworzyć plik","loadURL":"Załaduj url","openImage":"Otwórz zdjęcie","sinceNow":"Przed chwilą","sinceMinutes":"%d minut temu","sinceMinute":"Minutę temu","sinceHours":"%d godzin temu","sinceHour":"Godzinę temu","sinceDays":"%d dni temu","sinceDay":"Jeden dzień temu","shadows":"Cienie","contrast":"Kontrast","brightness":"Jasność","tint":"Barwa","temperature":"Temperatura barwowa","saturation":"Nasycenie","vibrance":"Intensywność","sharpen":"Wyostrzenie","layerCreated":"Utworzona warstwa","noCutout":"Bez wycięcia","straighten":"Wyprostuj","invert":"Odwróć","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","dialogSaveCalculate":"Przeliczanie","dialogSaveImageHeight":"Wysokość zdjęcia","dialogSaveImageWidth":"Szerokość zdjęcia","dialogSaveHigh":"Wysoka","dialogSaveMed":"Średnia","dialogSaveLow":"Niska","dialogSaveFileType":"Rodzaj pliku","dialogSaveName":"Nazwa pliku","dialogSaveTitle":"Zapisz zdjęcie","dialogResizeCropWarning":"Podczas zmiany rozmiaru dowolne aktywne narzędzie do przycinania zostanie zresetowane, może wystąpić przycinanie warstw, jeśli nowy rozmiar tekstury jest mniejszy.","dialogResizeAnchor":"Punkt zaczepienia","dialogResizeRelative":"Zmiana względna","dialogResizeApplyAll":"Po zastosowaniu zmiany rozmiaru wszystkie warstwy zostaną przeskalowane.","dialogResizeContrain":"Ogranicz proporcje","dialogResizeCanvasTitle":"Zmień rozmiar tekstury","dialogResizeImageTitle":"Zmień rozmiar zdjęcia","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże,","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogOpenURLHeadline":"Url zdjęcia","dialogOpenURLTitle":"Otwórz URL zdjęcia","dialogLoadError":"Coś poszło nie tak podczas ładowania zdjęcia .. spróbuj ponownie później ...","dialogLoadLoadingFrom":"Załadowano % z % ...","dialogLoadPrepare":"Przygotowanie...","dialogLoadTitle":"Ładowanie","dialogChoiceHeadline":"Czy chcesz dodać zdjęcie jako warstwę w bieżącym dokumencie czy utworzyć nowy?","dialogChoiceTitle":"Otwórz zdjęcie","dialogAddLayerHL":"Wybierz typ warstwy","dialogAddLayerTitle":"Dodaj warstwę","offsetY":"Przesunięcie y","offsetX":"Przesunięcie x","maximize":"Maksymalizuj","minimize":"Minimalizuj","fill":"Wypełnij","fit":"Dopasuj","canvas":"Tekstura","tolerance":"Tolerancja","reset":"Reset","density":"Gęstość","strength":"Siła","download":"Pobierz","advanced":"Zaawansowane","left":"lewo","top":"góra","hidden":"Ukryty","visible":"Widoczny","layers":"Warstwy","layer":"Warstwa","shape":"Kształt","color":"Kolor","erase":"Wymaż","back":"Wróć","blur":"Rozmycie","paint":"Farba","brush":"Pędzel","aspect":"Wygląd","tool":"Narzędzie","angle":"Kąt","drawing":"Rysunek","empty":"Pusty","draw":"Rysuj","text":"Tekst","font":"Czcionka","quality":"Jakość","spikes":"Kolce","source":"Źródło","step":"Krok","feather":"Wtapianie","opacity":"Nieprzezroczystość","image":"Zdjęcie","transparency":"Przezroczystość","softness":"Miękkość","size":"Rozmiar","loading":"Ładowanie","load":"Załaduj","open":"Otwórz","save":"Zapisz","loadMore":"Załaduj więcej","search":"Szukaj","template":"Szablon","create":"Utwórz","background":"Tło","max":"Max","blendMode":"Tryb mieszania","original":"Oryginał","close":"Zamknij","cancel":"Anuluj","ok":"OK","amount":"Ilość","apply":"Zastosuj","height":"Wysokość","width":"Szerokość","untitled":"Bez tytułu","name":"Nazwa","frequency":"Częstotliwość","locked":"Zablokowane","historyCut":"Wytnij","historyTransform":"Przekształć","historyReplace":"Zmień kolor","historyOpen":"Otwórz","toolKB":"Skrót klawiaturowy","toolArrange":"Organizuj","toolArrangeDesc":"Przenieś, przekształć i zmień ustawienia warstw.\n","toolMarquee":"Wybierz zaznaczenie","toolMarqueeDesc":"Twórz selekcje za pomocą narzędzia do zaznaczania kwadratu i okręgu.","toolLasso":"Wybierz lasso","toolLassoDesc":"Użyj lass odręcznych, wielokątnych lub magnetycznych, aby utworzyć zaznaczenie.\n","toolWand":"Wybierz różdżkę","toolWandDesc":"Użyj magicznej różdżki, aby wybrać obszary o podobnych kolorach.\n","toolCrop":"Przytnij","toolCropDesc":"Przytnij, wytnij i wyprostuj teksturę przez dowolny lub stały aspekt.\n","toolCutout":"Wycinanie / Maskowanie","toolCutoutDesc":"Maskuj obszary i / lub usuwaj tła, wycinaj obiekty lub przycinaj poszczególne warstwy.\n","toolLiquify":"Formowanie","toolLiquifyDesc":"Rozwijaj, zmniejszaj i przesuwaj części obrazu. Użyj upłynnienia, aby wprowadzić subtelne poprawki do portretów i innych zdjęć.","toolHeal":"Napraw","toolHealDesc":"Usuwaj plamy, niechciane przedmioty, skazy, czyść zdjęcia.","toolClone":"Klonuj","toolCloneDesc":"Rysuj i kopiuj z innych obszarów zdjęcia.\n","toolDetail":"Rozmycie / wyostrzenie / wygładzenie","toolDetailDesc":"Rysuj, by wyostrzyć, rozmazać lub rozmazać szczegóły.\n","toolToning":"Rozjaśnienie / Przyciemnienie","toolToningDesc":"Rozjaśnij lub przyciemnij obszary zdjęcia, aby wydobyć ciemne lub przyciemnione obszary.\n","toolTemper":"Gąbka / Kolor","toolTemperDesc":"Zmień nasycenie lub temperaturę w małych obszarach, aby wzmacniać lub redukować kolory.\n","toolPen":"Pióro","toolPenDesc":"Do rysowania i rysowania używaj różnego rodzaju piór, takich jak sieć, kredki, atrament.\n","toolDraw":"Rysuj","toolDrawDesc":"Rysuj za pomocą różnych pędzli i kolorów.\n","toolEraser":"Gumka","toolEraserDesc":"Wymaż części obrazu za pomocą pędzla, użyj narzędzia wycinania, aby uzyskać lepszy efekt.\n","toolFill":"Wypełnij","toolFillDesc":"Wypełnij całe obszary jednym kolorem.\n","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Twórz mieszanki z różnymi kolorami i przezroczystościami.\n","toolReplace":"Zmiana koloru","toolReplaceDesc":"Zmień jeden kolor w obszarze na inny, rysując.\n","toolShape":"Kształt","toolShapeDesc":"Rysuj różne kształty, takie jak kwadraty, koła i linie.\n","toolAddText":"Tekst","toolAddTextDesc":"Dodaj nową warstwę tekstową lub użyj jednego z naszych szablonów tekstowych.\n","toolPicker":"Próbnik kolorów","toolPickerDesc":"Wybierz kolory ze zdjęcia, aby użyć ich z innymi narzędziami.\n","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Powiększ lub pomniejsz zdjęcie, aby ustawić ostrość na różnych częściach.\n","toolHand":"Rączka / Pan","toolHandDesc":"Przesuń widoczny obszar, gdy zdjęcie jest powiększone. Przytrzymaj spację w dowolnym narzędziu.\n","colorSwitch":"zmień kolory (X)","titleFile":"Plik","titleEdit":"Edytuj","titleImage":"Zdjęcie","titleLayer":"Warstwa","titleSelect":"Wybierz","titleAdjustment":"Poprawka","titleFilter":"Filtr","titleView":"Widok","titleHelp":"Pomoc","titleNewImage":"Nowe zdjęcie","titleOpenImage":"Otwórz zdjęcie","titleOpenURL":"Otwórz adres URL zdjęcia","titleStockSearch":"Szukaj stocków","titleSave":"Zapisz","titlePrint":"Drukuj","titleClose":"Zamknij","titleUndo":"Cofnij","titleRedo":"Popraw","titleCut":"Wytnij","titleCopy":"Kopiuj","titleClear":"Wyczyść","titlePaste":"Wklej ","titleFreeTransform":"Swobodnie przekształć","titleFreeDistort":"Swobodnie zniekształć","titleTransform":"Przekształć","titleRotateLeft":"Obróć w lewo / ccw","titleRotateRight":"Obróć w prawo / cw","titleFlipHorizontal":"Odwróć w poziomie","titleFlipVertical":"Odwróć w pionie","titleStroke":"Pędzel","titleFill":"Wypełnij ","titleImageSize":"Rozmiar zdjęcia","titleCanvasSize":"Rozmiar obszaru roboczego","titleImageRotation":"Obrót zdjęcia","titleCrop":"Kadruj","titleTrim":"Przytnij","titleNewLayer":"Nowa warstwa","titleDuplicateLayer":"Powielona warstwa","titleImageLayer":"Dodaj zdjęcie jako warstwę","titleElementLayer":"Dodaj warstwę elementu","titleURLLayer":"Dodaj URL jako warstwę","titleDeleteLayer":"Usuń warstwę","titleRasterizeLayer":"Rasteryzuj tekst / element","titleLayerUp":"Przesuń do przodu / do góry","titleLayerDown":"W tył / w dół","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Zaznacz wszystko","titleSelectPixels":"Wybierz piksele","titleSelectDeselect":"Odznacz","titleSelectInvert":"Odwróć wybór","titleAutoAdjust":"Automatyczne dopasowanie","titleBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatura i odcień","titleHueSaturation":"Barwa i nasycenie","titleVibrance":"Intensywność","titleColorBalance":"Balans kolorów","titleColorLookup":"Wyszukiwanie kolorów","titleExposure":"Ekspozycja","titleCurves":"Krzywe","titleLevels":"Poziomy","titleThreshold":"Próg ","titlePosterize":"Posteryzuj","titleDesaturate":"Desaturacja","titleInvert":"Odwróć","titleEffectLibrary":"Biblioteka efektów","titleSharpen":"Wyostrzyj","titleClarity":"Przejrzystość","titleBlur":"Rozmycie","titleGaussianBlur":"Rozmycie Gaussa","titleSmooth":"Wygładzenie","titleGrain":"Ziarno","titleNoise":"Dodaj szum","titleDenoise":"Usuń szumy","titleVignette":"winieta","titleBloom":"efekt bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"usuwanie mgły","titleInnerGlow":"Blask wewnętrzny","titleOuterGlow":"Blask zewnętrzny","titleOutline":"Kontur","titleInnerShadow":"Cień wewnętrzny","titleDropShadow":"Upuść cień","titleFringe":"Fringe","titlePixelate":"Pikselat","titleMosaic":"mozaika","titleHalftone":"Półtony","titleStrokeOutline":"Pędzel / Kontur","titleZoomIn":"przybliż","titleZoomOut":"oddal","titleFitScreen":"Dopasuj ekran","titleFillScreen":"Wypełnij ekran","titleToggleFullScreen":"Przełącz tryb pełnoekranowy","titleKeyboardShortcuts":"Skróty klawiaturowe","titleColorPicker":"Próbnik kolorów","titleAddElement":"dodaj element","titleToolSettings":"Ustawienia narzędzi","titleAlignCase":"wyrównaj","add":"Dodaj ","smudge":"Smuga","target":"Target","removeStop":"Dezaktywuj","compare":"Porównaj (przytrzymaj)","paste":"Wklej ","noPaste":"nic do wklejenia","emptyPaste":"'empty! try ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"nic do wklejenia","overlay":"Nakładka","sticker":"naklejka","premium":"Premium","red":"Czerwony","green":"Zielony","blue":"Niebieski","range":"zakres","midtones":"Półcienie","highlights":"Podświetlenia","preserveLuminosity":"Zachowaj świetlistość","radius":"Promień","threshold":"Próg ","colorize":"Koloruj","lineSpace":"Odstęp między wierszami","letterSpace":"Odstęp między literami","addText":"Dodaj tekst","alignLeft":"Wyrównaj w lewo","alignCenter":"Wyrównaj do środka","alignRight":"Wyrównaj w prawo","uppercase":"Wielkie litery","bold":"Pogrubienie","italic":"Kursywa","full":"pełny","line":"linia","word":"słowo","outline":"kontur","shadow":"cień","fixed":"Naprawiony","free":"Darmowy","polygon":"Wielokąt","magnetic":"Magnetyczny","rotateLeft":"obróć w lewo","rotateRight":"obróć w prawo","flipVertical":"odwróć w pionie","flipHorizontal":"odwróć w poziomie","duplicate":"powiel","delete":"Usuń (DEL)","transform":"Tvar","distort":"Zniekształć","rasterize":"Rasteryzuj","edit":"Edytuj","settings":"Ustawienia","styles":"Style","addNew":"Dodaj nowy","unlock":"odblokuj","aligned":"wyrównaj","mode":"tryb","method":"metoda","variant":"Wariant","restore":"przywróć","ratio":"proporcje","extract":"Wyodrębnij ","constraint":"Ograniczenie","contiguous":"sąsiedni","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"podpowiedź usunięta","addToCutout":"Dodaj do wycięcia","removeFromCutout":"usuń z wycięcia","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Wygładzanie","blend":"Mieszanie","stroke":"Pędzel","type":"Rodzaj","radial":"Promienie","linear":"Liniowy","patch":"łatka","infill":"wypełnienie","push":"pchnij","enlarge":"powiększ","shrink":"zmniejsz","swirlRight":"skręć w prawo","swirlLeft":"Skręć w lewo","rectangle":"Prostokąt","roundedRect":"Zaokrąglony prostokąt","ellipse":"Elipsa","circle":"Okrąg","triangle":"Trójkąt","star":"Gwiazda","heart":"Serce","plus":"Plus","minus":"Minus","lighten":"rozjaśnij","darken":"Ciemniej","main":"Główny","alter":"Zmień","increase":"Zwiększ","decrease":"Zmniejsz","logInNow":"Zaloguj się","preserveTransparency":"Zachowaj przejrzystość","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","autoSelectLayer":"Automatycznie wybierz warstwę","alwaysShowTransform":"Zawsze pokazuj transformację","showGuides":"pokaż przewodniki","snapToGuides":"kliknij w przewodniki","loremIpsum":"Lorem ipsum .. Twój tekst ..\n","selectSource":"Wybierz źródło","newSelection":"Nowy wybór","addToSelection":"Dodaj do wyboru (shift)","removeFromSelection":"Usuń z wyboru (ctrl)","highQualityPreview":"Podgląd wysokiej jakości","sampleAllLayers":"Próbkuj wszystkie warstwy","elementPremiumDesc":"To jest element premium!","addCurvesControlDesc":"Kliknij dwukrotnie, aby dodać lub usunąć punkt kontrolny.","viewArrangeActiveSelection":"Aktywny wybór, nie można zmienić warstwy tekstu lub elementu.\n","viewArrangeLayerLocked":"Warstwa jest zablokowana w pozycji, odblokuj, aby umożliwić transformacje.\n","viewArrangeNoLayer":"Bez warstwy (lub pusta warstwa), wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie.\n","viewCloneNoLayer":"Klonowanie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewCloneSourceTooltip":"Wybierz źródło lub farbę (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Wybierz warstwę, aby utworzyć wycięcie. Narysuj warstwy użyj trybu wymazywania w narzędziu do rysowania.","viewCutoutShape":"wycięcie kształtu","viewCutoutMagic":"magiczna wycinanka","viewCutoutDraw":"narysuj wycięcie","viewCutoutLasso":"wycięcie lasso","viewDetailNoLayer":"Rozmycie / wyostrzenie i rozmazywanie działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.\n","viewDrawNoLayer":"Wybierz warstwę zdjęcia z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę\n","viewEraserNoLayer":"Możesz usunąć tylko z warstw zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewFillNoLayer":"Wypełnienie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewGradientNoLayer":"Gradient działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewHandDesc":"Kliknij i przeciągnij, aby przenieść rzutnię.\n","viewHealNoLayer":"Korekcja działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewLiquifyNoLayer":"Formowanie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewShapeNoLayer":"Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.\n","viewPenNoLayer":"Pióro działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewToningNoLayer":"Tonowanie działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.","viewTemperNoLayer":"Temper działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.","viewReplaceNoLayer":"Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.\n","viewReplaceMatchLight":"Dopasuj jasność","viewPickerShades":"Odcienie","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analogiczny","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Szkicowy","viewPenParallel":"Równolegle","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Zacieniony","viewPenFurry":"Futrzak","viewPenCrayon":"Pastel","viewPenInk":"Atrament","viewCropNone":"brak","viewCropFixed":"stały stosunek:","viewCrop1x1":"1:1 (kwadrat)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (szeroki ekran)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 super ultra szeroki","viewCropOutput":"wielkość wyjściowa:","viewCropFBProfile":"profil na Facebooku","viewCropFBCover":"cover na Facebooku","viewCropFBPost":"post na Facebooku","viewCropFBAd":"reklama na Facebooku","viewCropInstaProfile":"profil na Instagramie","viewCropInstaPost":"post na Instagramie","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"profil na Twitterze","viewCropTwitHeader":"nagłówek na Twitterze","viewCropTwitImage":"zdjęcie na Twitterze","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"reklama na Twitterze","viewCropYTProfile":"profil na Youtube","viewCropYTChannelArt":"grafika na kanale Youtube","viewCropYTThumb":"prewka na Youtube","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"format A4","viewCropPaperA5":"format A5","viewCropPaperA6":"format A6","viewCropPaperLet":"list papierowy","historyHalftone":"Półtony","historyNoise":"Szumy","historyInnerGlow":"Blask wewnętrzny","historyOuterGlow":"Blask zewnętrzny","titleHighlightsShadows":"Cienie i obszary oświetlone","copy":"Kopiuj","hue":"Barwa","lightness":"Jasność ","duplicated":"Powielone","deleted":"Usunięte","noMerger":"Nie scalaj","layersMerged":"Warstwy zostały scalone","imageFlattend":"Zdjęcie spłaszczone","noRasterization":"To nie jest tekst / element","layerRasterized":"Warstwa zrasteryzowana","selectionEmpty":"Nic w selekcji","noLayerSelected":"Nie wybrano warstwy","notAImageLayer":"To nie warstwa zdjęcia","historyHighlightsShadows":"Cienie i obszary oświetlone","photoEditorHome":"Strona główna edytora zdjęć pixlr ","logout":"Wyloguj się","mySubscription":"Moja subskrypcja","eTitle":"Edytor zdjęć: Pixlr E - bezpłatne narzędzie do edycji zdjęć\n","eMetaDesc":"Jeśli szukasz zaawansowanych możliwości edycji zdjęć bezpośrednio w przeglądarce, to Pixlr E jest edytorem zdjęć nowej generacji! Nie wymaga instalacji i rejestracji. Używaj za darmo na komputerze, tablecie i telefonie.\n","eMetaSiteName":"Edytor zdjęć: Pixlr.com - darmowa edycja zdjęć online","strokeOutlineOnly":"Tylko zarys","titlePreferences":"Preferencje","titleEditText":"Edytuj tekst","titleSelectSave":"Zapisz wybór","titleSelectRestore":"Przywróć wybór","titleDetails":"Detale","titleZoomBlur":"Powiększ rozmycie","titleSelectConvert":"Konwertuj na maskę","titleLayerAddMask":"Dodaj maskę","titleLayerApplyMask":"Zastosuj maskę","titleLayerDeleteMask":"Usuń maskę","titleLayerResetMask":"Zresetuj maskę","titleLayerInvertMask":"Odwróć maskę","titleLayerMoreMask":"Więcej masek","titleLayerExtractMask":"Wyodrębnij maskę jako warstwę","titleLayerConvertMask":"Konwertuj maskę do zaznaczenia","clear":"Wyczyść","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maska zastosowana ","selectionSaved":"Wybór zapisany","viewArrangeSelection":"Aktywny wybór, przeciągnij, aby przenieść / wyciąć wybrany obszar.","viewCutoutGradient":"Maska gradientu","viewOBarAskPrerezise":"Poproś o zmianę rozmiaru zdjęcia","viewOBarAskLayertype":"Zapytaj, jaki typ warstwy dodać","historySelectionRestore":"Przywróć wybór","historySelectionCut":"Wytnij z wyborem","historySelectionCopy":"Kopiuj z zaznaczeniem","historyZoom":"Powiększ rozmycie","historyConvertMaskToSelection":"Konwertuj na wybór","historyConvertSelectionToMask":"Konwertuj na maskę","historyApplyMask":"Zastosuj maskę","border":"Granica","continue":"Kontyntynuj","titleBrowseElements":"Przeglądaj elementy","unlocked":"Odblokowany","viewOBarLockUnlockLayer":"Zablokuj / odblokuj położenie warstwy","viewOBarShowHideLayer":"Pokaż / ukryj warstwę","titleBevel":"Faseta","elevation":"Podniesienie","depth":"Głębokość","dialogBevelHighColor":"Podświetlony kolor","dialogBevelShadowColor":"Tryb cienia","dialogBevelHighOpacity":"Podświetl krycie","dialogBevelShadowOpacity":"Krycie cienia","historyBevel":"Faseta","viewOBarScollZoom":"Użyj kółka przewijania, aby powiększyć","titleSobel":"Znajdź krawędzie","titleScanlines":"Linie skanów","newSize":"Nowy rozmiar","vertical":"Pionowy","sizeWeb":"Web","historySobel":"Znajdź krawędzie","historyScanlines":"Linie skanów","error":"Błąd","genericError":"Coś poszło nie tak. Spróbuj później.","offline":"Offline","genericOffline":"Nie jesteś online, sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.","rememberMe":"Zapamiętaj mnie","forgotPass":"Zapomniałeś hasła?","notMember":"Nie jesteś użytkownikiem?","signUpNow":"Zarejestruj się już teraz!","signUp":"Zarejestruj się","alreadyMember":"Jesteś użytkownikiem?","loginHere":"Zaloguj się tutaj!","code":"Kod","verifyAcc":"Zweryfikuj swoje konto","verify":"Weryfikuj","resend":"Wysłać ponownie?","didNotReceiveCode":"Nie otrzymałem kodu!","backReg":"Powrót do rejestracji","forgottenPass":"Zapomniałeś swojego hasła?","resetPassDesc":"Żeby zresetować hasło podaj swój adres e-mail.","reqCode":"Prośba o kod","resetPass":"Zresetowanie hasła","newPass":"Nowe hasło","updatePass":"Aktualizuj hasło","terms":"Warunki użytkowania i polityka prywatności","regNewsletter":"Chcę otrzymywać aktualizacje, gratisy, promocje i inne e-maile marketingowe od Pixlr.","regRecommendations":"Jestem zainteresowany otrzymywaniem sugestii i rekomendacji związanych z moim zainteresowaniem Pixlr.","agree":"Zgadzam się","sentCodeDesc":"Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres [EMAIL]. Wpisz kod poniżej.","oldPass":"Stare hasło","newEmail":"Nowy e-mail","above16":"Mam co najmniej 16 lat.","readAgreements":"Przeczytałem i akceptuję Warunki użytkowania i Politykę prywatności.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Wprowadź prawidłowy format wiadomości e-mail.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Wybierz prawidłowy kraj.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Wybierz prawidłowy newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimalna długość 8 znaków.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Nieprawidłowe hasło. Spróbuj ponownie.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Ten e-mail nie istnieje.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ten email już istnieje.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Kod weryfikacyjny został ponownie wysłany na adres {email}! ","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Kod weryfikacyjny wysłany na adres {email}! ","pixlrLogin_EnterValidCode":"Wprowadź prawidłowy kod.","pixlrLogin_WrongCode":"Kod nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Twoje hasło zostało zaktualizowane. Zaloguj się ponownie.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email już istnieje. Zweryfikuj swój adres e-mail.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Twoje konto zostało zweryfikowane!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-mail został pomyślnie zaktualizowany","pixlrLogin_CodeExpired":"Kod wygasł.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Nie udało się ponownie wysłać kodu.","pixlrLogin_ServerError":"Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Wymagane resetowanie hasła. Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Wymagane są co najmniej 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra i 1 znak symbolu.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maksymalnie 50 znaków.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Zbyt wiele powtórzeń. Spróbuj ponownie za 30 sekund.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Za dużo nieudanych prób. Spróbuj ponownie za {minuteRemaining} minut.","profile":"Profil","subscription":"Subskrypcja","language":"Język","password":"Hasło","changePassword":"Zmień hasło","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Otrzymuj newsletter od Pixlr","myAccount":"Moje konto","myDownloads":"Moje pobrania","creatorDashboard":"Panel twórcy","menu":"MENU","changeEmail":"Zmień adres email","agreementBar":"Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą","viewMore":"Zobacz więcej","accept":"AKCEPTUJ","licenseAgreement":"Umowa licencyjna","termsOfUse":"Regulamin","privacyPolicy":"Polityka prywatności","cookiePolicy":"Polityka Cookie","toolFrame":"Ramka","toolFrameDesc":"Zdefiniuj obszar do umieszczenia zdjęcia i przytnij go do różnych kształtów, umieszczone zdjęcie jest automatycznie skalowane i przycinane w celu dopasowania. Ramki są istotną częścią tworzenia szablonów wielokrotnego użytku.","titleAddImage":"Dodaj zdjęcie","titleChangeImage":"Zmień zdjęcie","titleExport":"Eksportuj","titleExportTemplate":"Eksportuj szablon","titleQuickExportImage":"Szybki eksport zdjęcia jako PNG","titleQuickExportLayer":"Szybki eksport warstwy jako PNG","titlePositionFrame":"Ustaw ramkę","titlePositionContent":"Ustaw zdjęcie","titleAutoFitContent":"Napraw zdjęcie","titleRemoveFrameImage":"Usuń zdjęcie","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Usterki","titleRGBSplit":"Podział RGB","titleInterference":"interferencja","titleSlice":"plaster","titlePolarCoordinates":"Współrzędne biegunowe","titleCutLayer":"Wytnij warstwę","titleCopyLayer":"Kopiuj warstwę","titlePasteLayer":"Wklej warstwę","id":"identyfikator","component":"Składnik","working":"działanie","pixel":"Piksel","percent":"Procent","scale":"Skala","none":"Brak","pos":"Pozycja","position":"Pozycja","frame":"Ramka","design":"Projekt","custom":"custom","colors":"Zabarwienie","element":"Element","level":"Poziom","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Tylko warstwa zdjęcia","format":"Format","mirror":"Lustro","fourWay":"Cztery sposoby","curve":"Krzywa","arc":"Łuk","half":"Pół","spread":"Rozpiętość","horizontal":"Poziomy","layerAdded":"Dodano warstwę","addFrame":"Dodaj ramkę","toggle":"Przełącz","gradient":"Gradient","pattern":"Wzór","setImage":"Ustaw zdjęcie","distance":"Dystans","direction":"Kierunek","flip":"Obróć","overlap":"nasunięcie","rotate":"Obróć","symmetry":"Symetria","seed":"ziarno","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"Jeden kształt wektorowy na warstwę","viewAll":"Zobacz wszystko","historyProjects":"Ostatnie projekty","templates":"Szablony","useTemplate":"Użyj tego szablonu","recommendedTemplate":"Polecane szablony","allYourProjects":"Wszystkie Twoje tymczasowe projekty","aboutHistory":"Historia jest zapisywana tylko tymczasowo w pamięci podręcznej przeglądarki, wszystkie dokumenty zostaną usunięte, jeśli wyczyścisz pamięć podręczną lub uruchomisz jakąkolwiek procedurę czyszczenia. Jeśli chcesz ją zachować na dłuższy czas, pobierz jako .PXZ (dokument Pixelr).","historyPasteelement":"Wklej element","historyShapeSettings":"Ustawienia kształtu","historyAddshape":"Dodaj kształt","historyPasteshape":"Wklej kształt","historyDuplicateshape":"Duplikuj kształt","historyDeleteshape":"Usuń kształt","historyShapeType":"Rodzaj","historyShapeFill":"wypełnij","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Kontur","historyOpenimage":"otwórz zdjęcie","historyDropimage":"Upuść zdjęcie","historyAddimage":"Dodaj zdjęcie","historyPasteimage":"Wklej zdjęcie","historyExtractimage":"Wyodrębnij zdjęcie","historyDuplicateimage":"Duplikuj zdjęcie","historyAddemptyimage":"Dodaj warstwę","historyNewemptyimage":"Nowe zdjęcie","historyDeleteimage":"Usuń zdjęcie","historyFrame":"Ramka","historyAddframe":"Dodaj ramkę","historyPasteframe":"Wklej ramkę","historyDuplicateframe":"Duplikuj ramkę","historyDeleteframe":"Usuń ramkę","historyFrameContentAdd":"Dodaj zdjęcie ramki","historyFrameContentReplace":"Zmień zdjęcie ramki","historyFrameContentDelete":"Usuń zdjęcie ramki","historyRasterizetext":"Tekst zrasteryzowany","historyRasterizeframe":"Rasteryzowana ramka","historyRasterizeelement":"Element zrasteryzowany","historyRasterizeshape":"Zrasteryzowany kształt","historyTextLetterspace":"Odstęp między literami","historyTextLinespace":"Odstęp między wierszami","historyTextCurve":"Krzywa","historyimage":"zdjęcie","historyStackArrange":"Rozmieść grupę","historyMove":"Przenieś","historyResize":"Zmień rozmiar","historyStackMove":"Przenieś grupę","historyStackResize":"Zmień rozmiar grupy","historyStackRotate":"Obróć grupę","historyFrameShape":"Kształty","historyFrameShadow":"Cień","historyFrameOutline":"Kontur","historyFrameSettings":"Ustawienia ramki","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"plaster","historyRgbSplit":"Podział RGB","historyInterference":"interferencja","premiumFeaturePitchOne":"Wciąż powiększająca się biblioteka szablonów","premiumFeaturePitchTwo":"Usuwanie tła jednym kliknięciem","premiumFeaturePitchThree":"Setki ekskluzywnych czcionek","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio i inne funkcje","premiumFeaturePitchFive":"Bez reklam i wersja do pobrania ..","premiumTemplateSalesPitch":"Zapłać jednorazową opłatę, aby odblokować ten szablon premium lub zostań członkiem Premium i uzyskaj dostęp do całej biblioteki profesjonalnie wykonanych projektów.","premiumFontSalesPitch":"Uzyskaj dostęp do setek unikalnych czcionek premium znanych artystów do wykorzystania w swoich projektach.","premiumCutoutSalesPitch":"Jednym kliknięciem natychmiast usuń tła zdjęć dzięki Pixlr AI zawartej w Premium.","premiumElementSalesPitch":"Dodaj styly swojemu projektowi dzięki kilku tysiącom dodatkowych elementów premium.","premiumStudioSalesPitch":"Uzyskaj dostęp do narzędzi Premium Studio, aby jednym kliknięciem tworzyć jeszcze bardziej imponujące zdjęcia i projekty.","titleTogglePreview":"Przełącz tryb podglądu","historyDescription":"Aby zapisać projekt długoterminowo z lokalnej tymczasowej pamięci podręcznej, zapisz go jako PXZ (dokument Pixlr).","historyShapeShadow":"Cień","historyTextFill":"wypełnij","historyFitContent":"Napraw zdjęcie","historyFrameContent":"Ramka zdjęcia","feedback":"Komentarze","help":"Pomoc","tutorials":"Poradniki","dialogSaveNonDestructive":"Niedestrukcyjny (dużo większe pliki)","dialogSavePXZDescription":"PXZ to natywny format dokumentu Pixlr, który pozwoli zaoszczędzić całą działającą strukturę projektu.","loginOrSignUp":"zaloguj się / zarejestruj się","headerWebApps":"Aplikacje internetowe","headerDesktopApps":"Aplikacje komputerowe","headerMobileApps":"Aplikacje mobilne","headerOtherPlatforms":"Inne platformy","headerOtherServices":"Inne usługi","headerStockByPixlr":"Stock autorstwa Pixlr","headerPixlrTemplates":"Szablony Pixlr","headerHelpAndLearn":"Pomoc i nauka","headerVideoTutorials":"Samouczki wideo","headerLearnAndEducation":"Nauka i edukacja","headerContactAndSupport":"Kontakt i wsparcie","headerLanguage":"Język","mobileVariantDesc":"Pixlr E jest przeznaczony dla komputerów stacjonarnych. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego lub okno przeglądarki ma mniej niż 650 pikseli szerokości, zalecamy skorzystanie z mobilnego internetowego edytora zdjęć lub powiększenie okna przeglądarki.","mobileVariantButton":"Użyj edytora mobilnego","mobileVariantClose":"Zignoruj ​​i zamknij","welcomeHeadline":"Edytor zdjęć i kreator projektów","welcomeIngress":"Witamy w bezpłatnym zaawansowanym edytorze zdjęć firmy Pixlr. Rozpocznij edycję, klikając przycisk otwierania zdjęcia, przeciągnij i upuść plik, wklej ze schowka (ctrl+v) lub wybierz jeden z naszych gotowych szablonów poniżej.","welcomeWhatIs":"Co to jest Pixlr E?","keyword":"Słowo kluczowe","notAllowed":"Niedozwolone!","checkout":"Zapłać","creditCard":"Karta kredytowa","savedCard":"Zapisana karta","billingAddress":"Adres rozliczeniowy","firstName":"Marta","lastName":"Nazwisko","address":"Adres","city":"Miasto","zipCode":"Kod pocztowy","state":"Stan","country":"Kraj","cardNumber":"Numer karty","month":"miesiąc","year":"rok","autorenewalBasis":"Autoodnawianie","total":"łącznie","orderSummary":"podsumowanie zamówienia","dialogResizeSmoothing":"Wygładzanie","recommendedDescription":"Modne i wysokiej jakości szablony ręcznie wybierane przez nasz zespół.","templatesDescription":"Przeglądaj i znajdź szablon, wybierając poniżej rodzaj projektu, który chcesz utworzyć.","templateSearch":"szukaj","templateKeyword":"Słowo kluczowe","templateCategories":"Kategorie","templateFilter":"Filtr","templatePopular":"Popularne","templateRecent":"Ostatnie","templateAll":"Wszystko","templateFree":"ZA DARMO","templatePremium":"Premium","viewOBarSmooth":"Płynne skalowanie","account":"Konto","unlockPremiumMessage":"Odblokuj ten szablon","premiumTemplate":"Odblokuj szablon","premiumOneTime":"Kup szablon do","recommended":"Zalecane","instagram-post":"post na Instagramie","instagram-story":"Instagram Story","facebook-post":"post na Facebooku","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Szeroki post na Facebook","facebook-ad-wide":"Szeroka reklama na Facebooku","facebook-cover":"cover na Facebooku","facebook-event-cover":"Cover wydarzenia na Facebooku","facebook-group-cover":"Cover grupy na Facebooku","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"prewka na Youtube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn firma","linkedin-personal-banner":"LinkedIn osobiste","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Ulotka","business-card":"Wizytówka","simple-collage":"Prosty kolaż","preset":"akcje","blendModeLighter":"Zapalniczka","headerPricing":"Cennik i bezpłatny okres próbny","toolFocus":"Ostrość / Bokeh","toolFocusDesc":"Twórz głębię swoich zdjęć dzięki rozmyciu tła, rozmyciu bokeh i światłom bokeh.","toolDisperse":"Rozproszenie","toolDisperseDesc":"Narysuj obszar na swoim zdjęciu i obserwuj, jak eksploduje i rozpada się na tysiące kawałków.","titleSolarize":"Solaryzacja","titleMotionBlur":"Rozmycie w ruchu","titleRadialBlur":"Rozmycie promieniowe","titleThemeColors":"Zmień motyw / kolory","options":"Opcje","stretch":"Rozciągnięcie","hollow":"Wydrążenie","mask":"Wycinanie / Maskowanie","intensity":"Intensywność","quantity":"ILOŚĆ","dualTone":"Dwutonowość","bokeh":"Bokeh","right":"W prawo","both":"Obie","genericNoResult":"Nie znaleziono wyników, przeprowadź inne wyszukiwanie.","effect":"Efekt","hexagon":"Sześciokąt","cross":"Krzyż","square":"Kwadrat","glimmer":"błysk","viewDisperseNoLayer":"Rozproszenie działa tylko na warstwach obrazu, wybierz inną warstwę.","viewDisperseApply":"Czy chcesz zastosować dyspersję?","viewDisperseMaskFirst":"Najpierw zamaskuj obszar!","viewFocusNoLayer":"Focus działa tylko na warstwach obrazu, wybierz inną warstwę.","viewFocusApply":"Czy chcesz zastosować fokus?","focus":"fokus","focusSymmetric":"Symetryczny/Pochylony","focusRadial":"Promienie","focusLinear":"Liniowy","softBlur":"Miękkie rozmycie","bokehBlur":"Rozmycie bokeh","bokehShape":"Kształt bokeh","viewOBarAccent":"Kolor akcentu","viewOBarWorkspace":"Kolor obszaru roboczego","historyFocus":"focus","historyDisperse":"Rozproszenie","historySolarize":"Solaryzacja","historyMotion":"Rozmycie w ruchu","historyRadial":"Rozmycie promieniowe","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"Sign up","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleMimicHDR":"Mimic HDR","historyMimicHDR":"Mimic HDR","scatter":"Scatter","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:"}
Pixlr M

Pixlr E jest przeznaczony dla komputerów stacjonarnych. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego lub okno przeglądarki ma mniej niż 650 pikseli szerokości, zalecamy skorzystanie z mobilnego internetowego edytora zdjęć lub powiększenie okna przeglądarki.

Użyj edytora mobilnego Zignoruj ​​i zamknij