Login / singn upSign up / Log in Get premiumTry Premium
Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą Polityka Cookie. AKCEPTUJ

Edytor zdjęć i kreator projektów

Witamy w bezpłatnym zaawansowanym edytorze zdjęć firmy Pixlr. Rozpocznij edycję, klikając przycisk otwierania zdjęcia, przeciągnij i upuść plik, wklej ze schowka (ctrl+v) lub wybierz jeden z naszych gotowych szablonów poniżej.

Otwórz zdjęcie

Ostatnie projektyZobacz wszystko

Aby zapisać projekt długoterminowo z lokalnej tymczasowej pamięci podręcznej, zapisz go jako PXZ (dokument Pixlr).

Polecane szablonyZobacz więcej

Modne i wysokiej jakości szablony ręcznie wybierane przez nasz zespół.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"common-email":"Email","common-login":"Zaloguj się","common-password":"Hasło","common-rememberMe":"Zapamiętaj mnie","common-forgotPass":"Zapomniałeś hasła?","common-notMember":"Nie jesteś użytkownikiem?","common-signUpNow":"Zarejestruj się już teraz!","common-signUp":"Zarejestruj się","common-country":"Kraj","common-back":"wróć","common-alreadyMember":"Jesteś użytkownikiem?","common-loginHere":"Zaloguj się tutaj!","common-code":"Kod","common-verifyAcc":"Zweryfikuj swoje konto","common-verify":"Weryfikuj","common-resend":"Wysłać ponownie?","common-didNotReceiveCode":"Nie otrzymałem kodu!","common-backReg":"Powrót do rejestracji","common-forgottenPass":"Zapomniałeś swojego hasła?","common-resetPassDesc":"Żeby zresetować hasło podaj swój adres e-mail.","common-reqCode":"Prośba o kod","common-resetPass":"Zresetowanie hasła","common-newPass":"Nowe hasło","common-oldPass":"Stare hasło","common-updatePass":"Aktualizuj hasło","common-terms":"Warunki użytkowania i polityka prywatności","common-regNewsletter":"Chcę otrzymywać aktualizacje, gratisy, promocje i inne e-maile marketingowe od Pixlr.","common-regRecommendations":"Jestem zainteresowany otrzymywaniem sugestii i rekomendacji związanych z moim zainteresowaniem Pixlr.","common-agree":"Zgadzam się","common-sentCodeDesc":"Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres [EMAIL]. Wpisz kod poniżej.","common-newEmail":"Nowy e-mail","common-above16":"Mam co najmniej 16 lat.","common-readAgreements":"Przeczytałem i akceptuję Warunki użytkowania i Politykę prywatności.","common-enterValidEmail":"Wprowadź prawidłowy format wiadomości e-mail.","common-enterValidCode":"Wprowadź prawidłowy kod.","common-refuse":"ODRZUĆ","common-changeEmail":"Zmień adres email","common-changePassword":"Zmień hasło","common-EnterValidEmail":"Wprowadź prawidłowy format wiadomości e-mail.","common-EnterValidCountry":"Wybierz prawidłowy kraj.","common-EnterValidNewsletter":"Wybierz prawidłowy newsletter.","common-MinPassword":"Minimalna długość 8 znaków.","common-InvalidPassword":"Nieprawidłowe hasło. Spróbuj ponownie.","common-EmailNotExists":"Ten e-mail nie istnieje.","common-EmailAlreadyExists":"Ten email już istnieje.","common-SuccessReSendCodeToEmail":"Kod weryfikacyjny został ponownie wysłany na adres {email}! ","common-SuccessSendCodeEmail":"Kod weryfikacyjny wysłany na adres {email}! ","common-EnterValidCode":"Wprowadź prawidłowy kod.","common-WrongCode":"Kod nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.","common-SuccessUpdatePassword":"Twoje hasło zostało zaktualizowane. Zaloguj się ponownie.","common-EmailAlreadyExistVerify":"Email już istnieje. Zweryfikuj swój adres e-mail.","common-EmailSuccessVerified":"Twoje konto zostało zweryfikowane!","common-EmailUpdated":"E-mail został pomyślnie zaktualizowany","common-CodeExpired":"Kod wygasł.","common-FailedResendCode":"Nie udało się ponownie wysłać kodu.","common-ServerError":"Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.","common-ResetPasswordRequired":"Wymagane resetowanie hasła. Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres {email}.","common-EnterValidPassword":"Wymagane są co najmniej 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra i 1 znak symbolu.","common-MaxPassword":"Maksymalnie 50 znaków.","common-RequestCodeTooFrequent":"Zbyt wiele powtórzeń. Spróbuj ponownie za 30 sekund.","common-3TimesFailedAttempts":"Za dużo nieudanych prób. Spróbuj ponownie za {minuteRemaining} minut.","common-TryAgainUsingWebBrowser":"Zaloguj się za pomocą przeglądarki internetowej i spróbuj ponownie","common-PleaseCompleteCaptcha":"Proszę wypełnić CAPTCHA!","common-CannotUseSamePassword":"Nie udało się zaktualizować hasła. Nie można użyć tego samego hasła!","common-CannotLeaveEmpty":"Nie można zostawić pustego pola","common-InvalidEmailOrPassword":"Nieprawidłowy e-mail lub hasło. Spróbuj ponownie.","common-verificationCodeReceived":"Otrzymasz kod weryfikacyjny, jeśli {email} jest u nas zarejestrowany.","common-UserNotExists":"Użytkownik nie istnieje!","common-CaptchaValidationFailed":"Nie udało się zweryfikować Twojego CAPTCHA!","common-PleaseUseSocialOrForgetPassword":"To konto jest zarejestrowane przez {social}. Zaloguj się przez {social} lub kliknij zapomniałem hasła","common-SendResetCode":"Wyślij kod resetowania hasła","common-setPassword":"Ustaw hasło","common-deleteMyAccount":"Usuń moje konto","common-sadToSeeYouGoWhyLeaving":"It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr?","common-leavingBecause":"Odchodzę z Pixlra, ponieważ :","common-leavingReasonDefault":"Wybierz powód","common-leavingReasons1":"Mam zduplikowane konto","common-leavingReasons2":"Korzystam z innej strony","common-leavingReasons3":"mam obawy dotyczące prywatności","common-leavingReasons4":"Dostaję za dużo e-maili","common-leavingReasons5":"Nie mogę znaleźć odpowiedniej funkcji","headerphotoEditorHome":"Photo editor pixlr home","headerLoginEditor":"Login or Sign up to photo editor","headerSignUpLogIn":"Sign up / Log in","headerTryPremium":"Try Premium","headerWebApps":"Web apps","headerPricing":"Pricing & Free trial","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock by Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Language","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","historyDropShadow":"Cień","historyMosaic":"Mozaika","historyPixelate":"Pikselat","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Usuwanie mgły","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Efekt bloom","historyVignette":"Winieta","historyGrain":"Ziarno","historyDenoise":"Redukcja szumów","historySmooth":"Wygładzenie","historyGaussian":"Rozmycie gaussowskie","historyBlur":"Rozmycie","historyClarity":"Przejrzystość","historySharpen":"Wyostrzenie","historyInvert":"Odwróć","historyDesaturate":"Desaturacja","historyPosterize":"Posteryzacja","historyThreshold":"Próg","historyWhite":"Biały","historyBlack":"Czarny","historyLevels":"Poziomy","historyCurves":"Krzywe","historyExposure":"Ekspozycja","historyLookup":"Wyszukiwanie kolorów","historyBalance":"Balans kolorów","historyVibrance":"Intensywność","historyHueSaturation":"Barwa i nasycenie","historyTemperatureTint":"Temperatura i odcień","historyBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","historyAuto":"Automatyczne dopasowanie","historyStroke":"Pędzel","historySelectionInvert":"Odwróć wybór","historySelectionPixels":"Wybierz piksele","historySelectionAll":"Zaznacz wszystko","historySelectionMove":"Przenieś wybór","historyDeselect":"Odznacz","historyRotate":"Obróć","historyFlip":"Odwróć","historyOrder":"Kolejność warstw","historyMerge":"Scal warstwy","historyMaskInvert":"Wycinanie / Odwrócenie maskowania","historyMask":"Wycinanie / Maskowanie","historyBackground":"Tło","historyStraighten":"Wyprostuj","historyEraser":"Gumka","historyPen":"Pióro","historyTemper":"Gąbka","historyToning":"Tonowanie","historyDetail":"Szczegół","historyCrop":"Przytnij","historyClone":"Klonuj","historyDraw":"Rysuj","historyMarquee":"Zaznaczenie","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Różdżka","historyTextChange":"Zmiana tekstu","historyTextSettings":"Ustawienia tekstu","historyLiquify":"Formowanie","historyFill":"Wypełnij","historyLayerLocked":"Warstwa odblokowana","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Kształt","historyDistort":"Zniekształcenie","historyArrange":"Organizuj","historyFilter":"Filtr","historyAdjust":"Dostosuj","historyEffect":"Efekt","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Tło","historyTextOutline":"Zarys","historyTextShadow":"Cień","historyTextItalic":"Kursywa","historyTextBold":"Pogrubienie","historyTextUppercase":"Wielkie litery","historyTextAlign":"Wyrównanie","historyTextFont":"Czcionka","historyTextSize":"Rozmiar","historyLayerName":"Nazwa warstwy","historyLayerVisible":"Widoczność warstwy","historyLayerBlendMode":"Tryb mieszania warstw","historyLayerOpacity":"Przezroczystość warstwy","historyClear":"Wyczyść","historyDeletetext":"Usuń tekst","historyDuplicatetext":"Duplikuj tekst","historyPastetext":"Wklej tekst","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyDeleteelement":"Usuń element","historyDuplicateelement":"Zduplikowany element","historyAddelement":"Dodaj element","layerFlattenImage":"Spłaszcz","layerMergeVisible":"Złącz widoczne","layerMergeDown":"Połącz w dół (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Jasność","blendModeColor":"Kolor","blendModeSaturation":"Nasycenie","blendModeHue":"Odcień","blendModeExclusion":"Wykluczenie","blendModeDifference":"Różnica","blendModeSoftLight":"Łagodne światło","blendModeHardLight":"Ostre światło","blendModeColorBurn":"Przyciemnienie","blendModeColorDodge":"Rozjaśnienie","blendModeLighten":"Rozjaśnij","blendModeDarken":"Przyciemnij","blendModeOverlay":"Nakładka","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Mnożenie","blendModeNone":"Nic","viewOBarDel":"Usuń warstwę (DEL)","viewOBarDup":"Duplikuj warstwę","viewOBarSnap":"Kliknij w przewodniki","viewOBarShowGu":"Pokaż przewodniki","viewOBarSet":"Ustawienia","viewOBarNav":"Nawigacja","layerSettings":"Ustawienia warstw","hasCutout":"Wycięcie","documentActions":"Działania","historyDuplicate":"Duplikat","historyUnpin":"Odepnij","historyPin":"Przypnij","historyDelete":"Usuń","historyClearConfirm":"Czy na pewno chcesz wyczyścić historię?","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeFullHD":"Full HD","pinnedProjects":"Przypięte projekty","clearHistory":"Wyczyść historię","noHistory":"W Twojej historii brak zdjęć. Prosimy \"Open Image\" lub \"Load Url\", aby rozpocząć edycję.","backToEditor":"Wróć do edytora","addCurrent":"Dodaj bieżący","stockSearch":"Szukaj","createNew":"Utwórz nowy","history":"Historia","dropFile":"Upuść, żeby otworzyć plik","loadURL":"Załaduj url","openImage":"Otwórz zdjęcie","sinceNow":"Przed chwilą","sinceMinutes":"%d minut temu","sinceMinute":"Minutę temu","sinceHours":"%d godzin temu","sinceHour":"Godzinę temu","sinceDays":"%d dni temu","sinceDay":"Jeden dzień temu","shadows":"Cienie","contrast":"Kontrast","brightness":"Jasność","tint":"Barwa","temperature":"Temperatura barwowa","saturation":"Nasycenie","vibrance":"Intensywność","sharpen":"Wyostrzenie","layerCreated":"Utworzona warstwa","noCutout":"Bez wycięcia","straighten":"Wyprostuj","invert":"Odwróć","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","dialogSaveCalculate":"Przeliczanie","dialogSaveHigh":"Wysoka","dialogSaveMed":"Średnia","dialogSaveLow":"Niska","dialogSaveFileType":"Rodzaj pliku","dialogSaveTitle":"Zapisz zdjęcie","dialogResizeApplyAll":"Po zastosowaniu zmiany rozmiaru wszystkie warstwy zostaną przeskalowane.","dialogResizeContrain":"Ogranicz proporcje","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże,","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogOpenURLHeadline":"Url zdjęcia","dialogOpenURLTitle":"Otwórz URL zdjęcia","dialogLoadError":"Coś poszło nie tak podczas ładowania zdjęcia .. spróbuj ponownie później ...","dialogLoadLoadingFrom":"Załadowano % z % ...","dialogLoadPrepare":"Przygotowanie...","dialogLoadTitle":"Ładowanie","dialogChoiceHeadline":"Czy chcesz dodać zdjęcie jako warstwę w bieżącym dokumencie czy utworzyć nowy?","dialogChoiceTitle":"Otwórz zdjęcie","dialogAddLayerHL":"Wybierz typ warstwy","dialogAddLayerTitle":"Dodaj warstwę","offsetY":"Przesunięcie y","offsetX":"Przesunięcie x","maximize":"Maksymalizuj","minimize":"Minimalizuj","fill":"Wypełnij","fit":"Dopasuj","tolerance":"Tolerancja","reset":"Reset","density":"Gęstość","strength":"Siła","download":"Pobierz","advanced":"Zaawansowane","left":"lewo","top":"góra","hidden":"Ukryty","visible":"Widoczny","layers":"Warstwy","layer":"Warstwa","shape":"Kształt","color":"Kolor","erase":"Wymaż","back":"Wróć","blur":"Rozmycie","paint":"Farba","brush":"Pędzel","aspect":"Wygląd","tool":"Narzędzie","angle":"Kąt","drawing":"Rysunek","empty":"Pusty","draw":"Rysuj","text":"Tekst","font":"Czcionka","quality":"Jakość","spikes":"Kolce","source":"Źródło","step":"Krok","feather":"Wtapianie","opacity":"Nieprzezroczystość","image":"Zdjęcie","transparency":"Przezroczystość","softness":"Miękkość","size":"Rozmiar","loading":"Ładowanie","load":"Załaduj","open":"Otwórz","save":"Zapisz","loadMore":"Załaduj więcej","search":"Szukaj","template":"Szablon","create":"Utwórz","background":"Tło","max":"Max","blendMode":"Tryb mieszania","original":"Oryginał","close":"Zamknij","cancel":"Anuluj","ok":"OK","amount":"Ilość","apply":"Zastosuj","height":"Wysokość","width":"Szerokość","untitled":"Bez tytułu","name":"Nazwa","frequency":"Częstotliwość","locked":"Zablokowane","historyCut":"Wytnij","historyTransform":"Przekształć","historyReplace":"Zmień kolor","historyOpen":"Otwórz","toolKB":"Skrót klawiaturowy","toolArrange":"Organizuj","toolArrangeDesc":"Przenieś, przekształć i zmień ustawienia warstw.\n","toolMarquee":"Wybierz zaznaczenie","toolMarqueeDesc":"Twórz selekcje za pomocą narzędzia do zaznaczania kwadratu i okręgu.","toolLasso":"Wybierz lasso","toolLassoDesc":"Użyj lass odręcznych, wielokątnych lub magnetycznych, aby utworzyć zaznaczenie.\n","toolWand":"Wybierz różdżkę","toolWandDesc":"Użyj magicznej różdżki, aby wybrać obszary o podobnych kolorach.\n","toolCrop":"Przytnij","toolCropDesc":"Przytnij, wytnij i wyprostuj teksturę przez dowolny lub stały aspekt.\n","toolCutout":"Wycinanie / Maskowanie","toolCutoutDesc":"Maskuj obszary i / lub usuwaj tła, wycinaj obiekty lub przycinaj poszczególne warstwy.\n","toolLiquify":"Formowanie","toolLiquifyDesc":"Rozwijaj, zmniejszaj i przesuwaj części obrazu. Użyj upłynnienia, aby wprowadzić subtelne poprawki do portretów i innych zdjęć.","toolHeal":"Napraw","toolHealDesc":"Usuwaj plamy, niechciane przedmioty, skazy, czyść zdjęcia.","toolClone":"Klonuj","toolCloneDesc":"Rysuj i kopiuj z innych obszarów zdjęcia.\n","toolDetail":"Rozmycie / wyostrzenie / wygładzenie","toolDetailDesc":"Rysuj, by wyostrzyć, rozmazać lub rozmazać szczegóły.\n","toolToning":"Rozjaśnienie / Przyciemnienie","toolToningDesc":"Rozjaśnij lub przyciemnij obszary zdjęcia, aby wydobyć ciemne lub przyciemnione obszary.\n","toolTemper":"Gąbka / Kolor","toolTemperDesc":"Zmień nasycenie lub temperaturę w małych obszarach, aby wzmacniać lub redukować kolory.\n","toolPen":"Pióro","toolPenDesc":"Do rysowania i rysowania używaj różnego rodzaju piór, takich jak sieć, kredki, atrament.\n","toolDraw":"Rysuj","toolDrawDesc":"Rysuj za pomocą różnych pędzli i kolorów.\n","toolEraser":"Gumka","toolEraserDesc":"Wymaż części obrazu za pomocą pędzla, użyj narzędzia wycinania, aby uzyskać lepszy efekt.\n","toolFill":"Wypełnij","toolFillDesc":"Wypełnij całe obszary jednym kolorem.\n","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Twórz mieszanki z różnymi kolorami i przezroczystościami.\n","toolReplace":"Zmiana koloru","toolReplaceDesc":"Zmień jeden kolor w obszarze na inny, rysując.\n","toolShape":"Kształt","toolShapeDesc":"Rysuj różne kształty, takie jak kwadraty, koła i linie.\n","toolAddText":"Tekst","toolAddTextDesc":"Dodaj nową warstwę tekstową lub użyj jednego z naszych szablonów tekstowych.\n","toolPicker":"Próbnik kolorów","toolPickerDesc":"Wybierz kolory ze zdjęcia, aby użyć ich z innymi narzędziami.\n","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Powiększ lub pomniejsz zdjęcie, aby ustawić ostrość na różnych częściach.\n","toolHand":"Rączka / Pan","toolHandDesc":"Przesuń widoczny obszar, gdy zdjęcie jest powiększone. Przytrzymaj spację w dowolnym narzędziu.\n","colorSwitch":"zmień kolory (X)","titleFile":"Plik","titleEdit":"Edytuj","titleLayer":"Warstwa","titleSelect":"Wybierz","titleAdjustment":"Poprawka","titleFilter":"Filtr","titleView":"Widok","titleHelp":"Pomoc","titleNewImage":"Nowe zdjęcie","titleOpenImage":"Otwórz zdjęcie","titleOpenURL":"Otwórz adres URL zdjęcia","titleStockSearch":"Szukaj stocków","titleSave":"Zapisz","titlePrint":"Drukuj","titleClose":"Zamknij","titleUndo":"Cofnij","titleRedo":"Popraw","titleCut":"Wytnij","titleCopy":"Kopiuj","titleClear":"Wyczyść","titlePaste":"Wklej ","titleFreeTransform":"Swobodnie przekształć","titleFreeDistort":"Swobodnie zniekształć","titleTransform":"Przekształć","titleRotateLeft":"Obróć w lewo / ccw","titleRotateRight":"Obróć w prawo / cw","titleFlipHorizontal":"Odwróć w poziomie","titleFlipVertical":"Odwróć w pionie","titleStroke":"Pędzel","titleFill":"Wypełnij ","titleCrop":"Kadruj","titleTrim":"Przytnij","titleNewLayer":"Nowa warstwa","titleDuplicateLayer":"Powielona warstwa","titleImageLayer":"Dodaj zdjęcie jako warstwę","titleElementLayer":"Dodaj warstwę elementu","titleURLLayer":"Dodaj URL jako warstwę","titleDeleteLayer":"Usuń warstwę","titleRasterizeLayer":"Rasteryzuj tekst / element","titleLayerUp":"Przesuń do przodu / do góry","titleLayerDown":"W tył / w dół","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Zaznacz wszystko","titleSelectPixels":"Wybierz piksele","titleSelectDeselect":"Odznacz","titleSelectInvert":"Odwróć wybór","titleAutoAdjust":"Automatyczne dopasowanie","titleBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatura i odcień","titleHueSaturation":"Barwa i nasycenie","titleVibrance":"Intensywność","titleColorBalance":"Balans kolorów","titleColorLookup":"Wyszukiwanie kolorów","titleExposure":"Ekspozycja","titleCurves":"Krzywe","titleLevels":"Poziomy","titleThreshold":"Próg ","titlePosterize":"Posteryzuj","titleDesaturate":"Desaturacja","titleInvert":"Odwróć","titleEffectLibrary":"Biblioteka efektów","titleSharpen":"Wyostrzyj","titleClarity":"Przejrzystość","titleBlur":"Rozmycie","titleGaussianBlur":"Rozmycie Gaussa","titleSmooth":"Wygładzenie","titleGrain":"Ziarno","titleNoise":"Dodaj szum","titleDenoise":"Usuń szumy","titleVignette":"winieta","titleBloom":"efekt bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"usuwanie mgły","titleInnerGlow":"Blask wewnętrzny","titleOuterGlow":"Blask zewnętrzny","titleOutline":"Kontur","titleInnerShadow":"Cień wewnętrzny","titleDropShadow":"Upuść cień","titleFringe":"Fringe","titlePixelate":"Pikselat","titleMosaic":"mozaika","titleHalftone":"Półtony","titleStrokeOutline":"Pędzel / Kontur","titleZoomIn":"przybliż","titleZoomOut":"oddal","titleFitScreen":"Dopasuj ekran","titleFillScreen":"Wypełnij ekran","titleToggleFullScreen":"Przełącz tryb pełnoekranowy","titleKeyboardShortcuts":"Skróty klawiaturowe","titleColorPicker":"Próbnik kolorów","titleAddElement":"dodaj element","titleToolSettings":"Ustawienia narzędzi","add":"Dodaj ","smudge":"Smuga","target":"Target","removeStop":"Dezaktywuj","compare":"Porównaj (przytrzymaj)","paste":"Wklej ","noPaste":"nic do wklejenia","emptyPaste":"'empty! try ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"nic do wklejenia","overlay":"Nakładka","sticker":"naklejka","premium":"Premium","red":"Czerwony","green":"Zielony","blue":"Niebieski","range":"zakres","midtones":"Półcienie","highlights":"Podświetlenia","preserveLuminosity":"Zachowaj świetlistość","radius":"Promień","threshold":"Próg ","colorize":"Koloruj","lineSpace":"Odstęp między wierszami","letterSpace":"Odstęp między literami","addText":"Dodaj tekst","alignLeft":"Wyrównaj w lewo","alignCenter":"Wyrównaj do środka","alignRight":"Wyrównaj w prawo","uppercase":"Wielkie litery","bold":"Pogrubienie","italic":"Kursywa","full":"pełny","line":"linia","word":"słowo","outline":"kontur","shadow":"cień","fixed":"Naprawiony","free":"Darmowy","polygon":"Wielokąt","magnetic":"Magnetyczny","rotateLeft":"obróć w lewo","rotateRight":"obróć w prawo","flipVertical":"odwróć w pionie","flipHorizontal":"odwróć w poziomie","duplicate":"powiel","delete":"Usuń (DEL)","transform":"Tvar","distort":"Zniekształć","rasterize":"Rasteryzuj","edit":"Edytuj","settings":"Ustawienia","styles":"Style","addNew":"Dodaj nowy","unlock":"odblokuj","aligned":"wyrównaj","mode":"tryb","method":"metoda","variant":"Wariant","restore":"przywróć","ratio":"proporcje","extract":"Wyodrębnij ","constraint":"Ograniczenie","contiguous":"sąsiedni","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"podpowiedź usunięta","addToCutout":"Dodaj do wycięcia","removeFromCutout":"usuń z wycięcia","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Wygładzanie","blend":"Mieszanie","stroke":"Pędzel","type":"Rodzaj","radial":"Promienie","linear":"Liniowy","push":"pchnij","enlarge":"powiększ","shrink":"zmniejsz","swirlRight":"skręć w prawo","swirlLeft":"Skręć w lewo","rectangle":"Prostokąt","roundedRect":"Zaokrąglony prostokąt","ellipse":"Elipsa","circle":"Okrąg","triangle":"Trójkąt","star":"Gwiazda","heart":"Serce","plus":"Plus","minus":"Minus","lighten":"rozjaśnij","darken":"Ciemniej","main":"Główny","alter":"Zmień","increase":"Zwiększ","decrease":"Zmniejsz","logInNow":"Zaloguj się","preserveTransparency":"Zachowaj przejrzystość","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","autoSelectLayer":"Automatycznie wybierz warstwę","alwaysShowTransform":"Zawsze pokazuj transformację","showGuides":"pokaż przewodniki","snapToGuides":"kliknij w przewodniki","loremIpsum":"Lorem ipsum .. Twój tekst ..\n","selectSource":"Wybierz źródło","newSelection":"Nowy wybór","addToSelection":"Dodaj do wyboru (shift)","removeFromSelection":"Usuń z wyboru (ctrl)","highQualityPreview":"Podgląd wysokiej jakości","sampleAllLayers":"Próbkuj wszystkie warstwy","elementPremiumDesc":"To jest element premium!","addCurvesControlDesc":"Kliknij dwukrotnie, aby dodać lub usunąć punkt kontrolny.","viewArrangeActiveSelection":"Aktywny wybór, nie można zmienić warstwy tekstu lub elementu.\n","viewArrangeLayerLocked":"Warstwa jest zablokowana w pozycji, odblokuj, aby umożliwić transformacje.\n","viewArrangeNoLayer":"Bez warstwy (lub pusta warstwa), wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie.\n","viewCloneNoLayer":"Klonowanie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewCloneSourceTooltip":"Wybierz źródło lub farbę (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Wybierz warstwę, aby utworzyć wycięcie. Narysuj warstwy użyj trybu wymazywania w narzędziu do rysowania.","viewCutoutShape":"wycięcie kształtu","viewCutoutMagic":"magiczna wycinanka","viewCutoutDraw":"narysuj wycięcie","viewCutoutLasso":"wycięcie lasso","viewDetailNoLayer":"Rozmycie / wyostrzenie i rozmazywanie działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.\n","viewDrawNoLayer":"Wybierz warstwę zdjęcia z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę\n","viewEraserNoLayer":"Możesz usunąć tylko z warstw zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewFillNoLayer":"Wypełnienie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewGradientNoLayer":"Gradient działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewHandDesc":"Kliknij i przeciągnij, aby przenieść rzutnię.\n","viewHealNoLayer":"Korekcja działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewLiquifyNoLayer":"Formowanie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewShapeNoLayer":"Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.\n","viewPenNoLayer":"Pióro działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewToningNoLayer":"Tonowanie działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.","viewTemperNoLayer":"Temper działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.","viewReplaceNoLayer":"Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.\n","viewPickerShades":"Odcienie","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analogiczny","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Szkicowy","viewPenParallel":"Równolegle","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Zacieniony","viewPenFurry":"Futrzak","viewPenCrayon":"Pastel","viewPenInk":"Atrament","viewCropNone":"brak","viewCropFixed":"stały stosunek:","viewCrop1x1":"1:1 (kwadrat)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (szeroki ekran)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 super ultra szeroki","viewCropOutput":"wielkość wyjściowa:","viewCropFBProfile":"profil na Facebooku","viewCropFBCover":"cover na Facebooku","viewCropFBPost":"post na Facebooku","viewCropFBAd":"reklama na Facebooku","viewCropInstaProfile":"profil na Instagramie","viewCropInstaPost":"post na Instagramie","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"profil na Twitterze","viewCropTwitHeader":"nagłówek na Twitterze","viewCropTwitImage":"zdjęcie na Twitterze","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"reklama na Twitterze","viewCropYTProfile":"profil na Youtube","viewCropYTChannelArt":"grafika na kanale Youtube","viewCropYTThumb":"prewka na Youtube","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"format A4","viewCropPaperA5":"format A5","viewCropPaperA6":"format A6","viewCropPaperLet":"list papierowy","historyHalftone":"Półtony","historyNoise":"Szumy","historyInnerGlow":"Blask wewnętrzny","historyOuterGlow":"Blask zewnętrzny","titleHighlightsShadows":"Cienie i obszary oświetlone","copy":"Kopiuj","hue":"Barwa","lightness":"Jasność ","duplicated":"Powielone","deleted":"Usunięte","noMerger":"Nie scalaj","layersMerged":"Warstwy zostały scalone","imageFlattend":"Zdjęcie spłaszczone","noRasterization":"To nie jest tekst / element","layerRasterized":"Warstwa zrasteryzowana","selectionEmpty":"Nic w selekcji","noLayerSelected":"Nie wybrano warstwy","notAImageLayer":"To nie warstwa zdjęcia","historyHighlightsShadows":"Cienie i obszary oświetlone","eTitle":"Edytor zdjęć: Pixlr E - bezpłatne narzędzie do edycji zdjęć\n","eMetaDesc":"Jeśli szukasz zaawansowanych możliwości edycji zdjęć bezpośrednio w przeglądarce, to Pixlr E jest edytorem zdjęć nowej generacji! Nie wymaga instalacji i rejestracji. Używaj za darmo na komputerze, tablecie i telefonie.\n","eMetaSiteName":"Edytor zdjęć: Pixlr.com - darmowa edycja zdjęć online","strokeOutlineOnly":"Tylko zarys","titlePreferences":"Preferencje","titleEditText":"Edytuj tekst","titleSelectSave":"Zapisz wybór","titleSelectRestore":"Przywróć wybór","titleDetails":"Detale","titleZoomBlur":"Powiększ rozmycie","titleSelectConvert":"Konwertuj na maskę","titleLayerAddMask":"Dodaj maskę","titleLayerApplyMask":"Zastosuj maskę","titleLayerDeleteMask":"Usuń maskę","titleLayerResetMask":"Zresetuj maskę","titleLayerInvertMask":"Odwróć maskę","titleLayerMoreMask":"Więcej masek","titleLayerExtractMask":"Wyodrębnij maskę jako warstwę","titleLayerConvertMask":"Konwertuj maskę do zaznaczenia","clear":"Wyczyść","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maska zastosowana ","selectionSaved":"Wybór zapisany","viewArrangeSelection":"Aktywny wybór, przeciągnij, aby przenieść / wyciąć wybrany obszar.","viewCutoutGradient":"Maska gradientu","viewOBarAskPrerezise":"Poproś o zmianę rozmiaru zdjęcia","viewOBarAskLayertype":"Zapytaj, jaki typ warstwy dodać","historySelectionRestore":"Przywróć wybór","historySelectionCut":"Wytnij z wyborem","historySelectionCopy":"Kopiuj z zaznaczeniem","historyZoom":"Powiększ rozmycie","historyConvertMaskToSelection":"Konwertuj na wybór","historyConvertSelectionToMask":"Konwertuj na maskę","historyApplyMask":"Zastosuj maskę","border":"Granica","continue":"Kontyntynuj","titleBrowseElements":"Przeglądaj elementy","unlocked":"Odblokowany","titleBevel":"Faseta","elevation":"Podniesienie","depth":"Głębokość","dialogBevelHighColor":"Podświetlony kolor","dialogBevelShadowColor":"Tryb cienia","dialogBevelHighOpacity":"Podświetl krycie","dialogBevelShadowOpacity":"Krycie cienia","historyBevel":"Faseta","titleSobel":"Znajdź krawędzie","titleScanlines":"Linie skanów","newSize":"Nowy rozmiar","vertical":"Pionowy","sizeWeb":"Web","historySobel":"Znajdź krawędzie","historyScanlines":"Linie skanów","error":"Błąd","genericError":"Coś poszło nie tak. Spróbuj później.","offline":"Offline","genericOffline":"Nie jesteś online, sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.","rememberMe":"Zapamiętaj mnie","forgotPass":"Zapomniałeś hasła?","notMember":"Nie jesteś użytkownikiem?","signUpNow":"Zarejestruj się już teraz!","signUp":"Zarejestruj się","alreadyMember":"Jesteś użytkownikiem?","loginHere":"Zaloguj się tutaj!","code":"Kod","verifyAcc":"Zweryfikuj swoje konto","verify":"Weryfikuj","resend":"Wysłać ponownie?","didNotReceiveCode":"Nie otrzymałem kodu!","backReg":"Powrót do rejestracji","forgottenPass":"Zapomniałeś swojego hasła?","resetPassDesc":"Żeby zresetować hasło podaj swój adres e-mail.","reqCode":"Prośba o kod","resetPass":"Zresetowanie hasła","newPass":"Nowe hasło","updatePass":"Aktualizuj hasło","terms":"Warunki użytkowania i polityka prywatności","regNewsletter":"Chcę otrzymywać aktualizacje, gratisy, promocje i inne e-maile marketingowe od Pixlr.","regRecommendations":"Jestem zainteresowany otrzymywaniem sugestii i rekomendacji związanych z moim zainteresowaniem Pixlr.","agree":"Zgadzam się","sentCodeDesc":"Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres [EMAIL]. Wpisz kod poniżej.","oldPass":"Stare hasło","newEmail":"Nowy e-mail","above16":"Mam co najmniej 16 lat.","readAgreements":"Przeczytałem i akceptuję Warunki użytkowania i Politykę prywatności.","profile":"Profil","subscription":"Subskrypcja","language":"Język","password":"Hasło","changePassword":"Zmień hasło","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Otrzymuj newsletter od Pixlr","myAccount":"Moje konto","myDownloads":"Moje pobrania","creatorDashboard":"Panel twórcy","menu":"MENU","changeEmail":"Zmień adres email","agreementBar":"Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą","viewMore":"Zobacz więcej","accept":"AKCEPTUJ","licenseAgreement":"Umowa licencyjna","termsOfUse":"Regulamin","privacyPolicy":"Polityka prywatności","cookiePolicy":"Polityka Cookie","toolFrame":"Ramka","toolFrameDesc":"Zdefiniuj obszar do umieszczenia zdjęcia i przytnij go do różnych kształtów, umieszczone zdjęcie jest automatycznie skalowane i przycinane w celu dopasowania. Ramki są istotną częścią tworzenia szablonów wielokrotnego użytku.","titleAddImage":"Dodaj zdjęcie","titleChangeImage":"Zmień zdjęcie","titleExport":"Eksportuj","titleExportTemplate":"Eksportuj szablon","titleQuickExportLayer":"Szybki eksport warstwy jako PNG","titlePositionFrame":"Ustaw ramkę","titlePositionContent":"Ustaw zdjęcie","titleAutoFitContent":"Napraw zdjęcie","titleRemoveFrameImage":"Usuń zdjęcie","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Usterki","titleRGBSplit":"Podział RGB","titleInterference":"interferencja","titleSlice":"plaster","titlePolarCoordinates":"Współrzędne biegunowe","titleCutLayer":"Wytnij warstwę","titleCopyLayer":"Kopiuj warstwę","titlePasteLayer":"Wklej warstwę","id":"identyfikator","component":"Składnik","working":"działanie","pixel":"Piksel","percent":"Procent","scale":"Skala","none":"Brak","pos":"Pozycja","position":"Pozycja","frame":"Ramka","design":"Projekt","custom":"custom","colors":"Zabarwienie","element":"Element","level":"Poziom","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Tylko warstwa zdjęcia","format":"Format","mirror":"Lustro","fourWay":"Cztery sposoby","curve":"Krzywa","arc":"Łuk","half":"Pół","spread":"Rozpiętość","horizontal":"Poziomy","layerAdded":"Dodano warstwę","addFrame":"Dodaj ramkę","toggle":"Przełącz","gradient":"Gradient","pattern":"Wzór","setImage":"Ustaw zdjęcie","distance":"Dystans","direction":"Kierunek","flip":"Obróć","overlap":"nasunięcie","rotate":"Obróć","symmetry":"Symetria","seed":"ziarno","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"Jeden kształt wektorowy na warstwę","viewAll":"Zobacz wszystko","historyProjects":"Ostatnie projekty","templates":"Szablony","useTemplate":"Użyj tego szablonu","recommendedTemplate":"Polecane szablony","allYourProjects":"Wszystkie Twoje tymczasowe projekty","aboutHistory":"Historia jest zapisywana tylko tymczasowo w pamięci podręcznej przeglądarki, wszystkie dokumenty zostaną usunięte, jeśli wyczyścisz pamięć podręczną lub uruchomisz jakąkolwiek procedurę czyszczenia. Jeśli chcesz ją zachować na dłuższy czas, pobierz jako .PXZ (dokument Pixelr).","historyPasteelement":"Wklej element","historyShapeSettings":"Ustawienia kształtu","historyAddshape":"Dodaj kształt","historyPasteshape":"Wklej kształt","historyDuplicateshape":"Duplikuj kształt","historyDeleteshape":"Usuń kształt","historyShapeType":"Rodzaj","historyShapeFill":"wypełnij","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Kontur","historyOpenimage":"otwórz zdjęcie","historyDropimage":"Upuść zdjęcie","historyAddimage":"Dodaj zdjęcie","historyPasteimage":"Wklej zdjęcie","historyExtractimage":"Wyodrębnij zdjęcie","historyDuplicateimage":"Duplikuj zdjęcie","historyAddemptyimage":"Dodaj warstwę","historyNewemptyimage":"Nowe zdjęcie","historyDeleteimage":"Usuń zdjęcie","historyFrame":"Ramka","historyAddframe":"Dodaj ramkę","historyPasteframe":"Wklej ramkę","historyDuplicateframe":"Duplikuj ramkę","historyDeleteframe":"Usuń ramkę","historyFrameContentAdd":"Dodaj zdjęcie ramki","historyFrameContentReplace":"Zmień zdjęcie ramki","historyFrameContentDelete":"Usuń zdjęcie ramki","historyRasterizetext":"Tekst zrasteryzowany","historyRasterizeframe":"Rasteryzowana ramka","historyRasterizeelement":"Element zrasteryzowany","historyRasterizeshape":"Zrasteryzowany kształt","historyTextLetterspace":"Odstęp między literami","historyTextLinespace":"Odstęp między wierszami","historyTextCurve":"Krzywa","historyimage":"zdjęcie","historyStackArrange":"Rozmieść grupę","historyMove":"Przenieś","historyResize":"Zmień rozmiar","historyStackMove":"Przenieś grupę","historyStackResize":"Zmień rozmiar grupy","historyStackRotate":"Obróć grupę","historyFrameShape":"Kształty","historyFrameShadow":"Cień","historyFrameOutline":"Kontur","historyFrameSettings":"Ustawienia ramki","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"plaster","historyRgbSplit":"Podział RGB","historyInterference":"interferencja","premiumFeaturePitchOne":"Wciąż powiększająca się biblioteka szablonów","premiumFeaturePitchTwo":"Usuwanie tła jednym kliknięciem","premiumFeaturePitchThree":"Setki ekskluzywnych czcionek","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio i inne funkcje","premiumFeaturePitchFive":"Bez reklam i wersja do pobrania ..","premiumTemplateSalesPitch":"Zapłać jednorazową opłatę, aby odblokować ten szablon premium lub zostań członkiem Premium i uzyskaj dostęp do całej biblioteki profesjonalnie wykonanych projektów.","premiumFontSalesPitch":"Uzyskaj dostęp do setek unikalnych czcionek premium znanych artystów do wykorzystania w swoich projektach.","premiumCutoutSalesPitch":"Jednym kliknięciem natychmiast usuń tła zdjęć dzięki Pixlr AI zawartej w Premium.","premiumElementSalesPitch":"Dodaj styly swojemu projektowi dzięki kilku tysiącom dodatkowych elementów premium.","premiumStudioSalesPitch":"Uzyskaj dostęp do narzędzi Premium Studio, aby jednym kliknięciem tworzyć jeszcze bardziej imponujące zdjęcia i projekty.","titleTogglePreview":"Przełącz tryb podglądu","historyDescription":"Aby zapisać projekt długoterminowo z lokalnej tymczasowej pamięci podręcznej, zapisz go jako PXZ (dokument Pixlr).","historyShapeShadow":"Cień","historyTextFill":"wypełnij","historyFitContent":"Napraw zdjęcie","historyFrameContent":"Ramka zdjęcia","feedback":"Komentarze","help":"Pomoc","tutorials":"Poradniki","dialogSaveNonDestructive":"Niedestrukcyjny (dużo większe pliki)","dialogSavePXZDescription":"PXZ to natywny format dokumentu Pixlr, który pozwoli zaoszczędzić całą działającą strukturę projektu.","mobileVariantDesc":"Pixlr E jest przeznaczony dla komputerów stacjonarnych. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego lub okno przeglądarki ma mniej niż 650 pikseli szerokości, zalecamy skorzystanie z mobilnego internetowego edytora zdjęć lub powiększenie okna przeglądarki.","mobileVariantButton":"Użyj edytora mobilnego","mobileVariantClose":"Zignoruj ​​i zamknij","welcomeHeadline":"Edytor zdjęć i kreator projektów","welcomeIngress":"Witamy w bezpłatnym zaawansowanym edytorze zdjęć firmy Pixlr. Rozpocznij edycję, klikając przycisk otwierania zdjęcia, przeciągnij i upuść plik, wklej ze schowka (ctrl+v) lub wybierz jeden z naszych gotowych szablonów poniżej.","keyword":"Słowo kluczowe","notAllowed":"Niedozwolone!","checkout":"Zapłać","creditCard":"Karta kredytowa","savedCard":"Zapisana karta","billingAddress":"Adres rozliczeniowy","firstName":"Marta","lastName":"Nazwisko","address":"Adres","city":"Miasto","zipCode":"Kod pocztowy","state":"Stan","country":"Kraj","cardNumber":"Numer karty","month":"miesiąc","year":"rok","autorenewalBasis":"Autoodnawianie","total":"łącznie","orderSummary":"podsumowanie zamówienia","dialogResizeSmoothing":"Wygładzanie","recommendedDescription":"Modne i wysokiej jakości szablony ręcznie wybierane przez nasz zespół.","templatesDescription":"Przeglądaj i znajdź szablon, wybierając poniżej rodzaj projektu, który chcesz utworzyć.","templateSearch":"szukaj","templateKeyword":"Słowo kluczowe","templateCategories":"Kategorie","templateFilter":"Filtr","templatePopular":"Popularne","templateRecent":"Ostatnie","templateAll":"Wszystko","templateFree":"ZA DARMO","templatePremium":"Premium","viewOBarSmooth":"Płynne skalowanie","account":"Konto","unlockPremiumMessage":"Odblokuj ten szablon","premiumTemplate":"Odblokuj szablon","premiumOneTime":"Kup szablon do","recommended":"Zalecane","instagram-post":"post na Instagramie","instagram-story":"Instagram Story","facebook-post":"post na Facebooku","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Szeroki post na Facebook","facebook-ad-wide":"Szeroka reklama na Facebooku","facebook-cover":"cover na Facebooku","facebook-event-cover":"Cover wydarzenia na Facebooku","facebook-group-cover":"Cover grupy na Facebooku","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"prewka na Youtube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn firma","linkedin-personal-banner":"LinkedIn osobiste","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Ulotka","business-card":"Wizytówka","simple-collage":"Prosty kolaż","preset":"akcje","blendModeLighter":"Zapalniczka","toolFocus":"Ostrość / Bokeh","toolFocusDesc":"Twórz głębię swoich zdjęć dzięki rozmyciu tła, rozmyciu bokeh i światłom bokeh.","toolDisperse":"Rozproszenie","toolDisperseDesc":"Narysuj obszar na swoim zdjęciu i obserwuj, jak eksploduje i rozpada się na tysiące kawałków.","titleSolarize":"Solaryzacja","titleMotionBlur":"Rozmycie w ruchu","titleRadialBlur":"Rozmycie promieniowe","titleThemeColors":"Zmień motyw / kolory","options":"Opcje","stretch":"Rozciągnięcie","hollow":"Wydrążenie","mask":"Wycinanie / Maskowanie","intensity":"Intensywność","quantity":"ILOŚĆ","dualTone":"Dwutonowość","bokeh":"Bokeh","right":"W prawo","both":"Obie","genericNoResult":"Nie znaleziono wyników, przeprowadź inne wyszukiwanie.","effect":"Efekt","hexagon":"Sześciokąt","cross":"Krzyż","square":"Kwadrat","glimmer":"błysk","viewDisperseNoLayer":"Rozproszenie działa tylko na warstwach obrazu, wybierz inną warstwę.","viewDisperseApply":"Czy chcesz zastosować dyspersję?","viewDisperseMaskFirst":"Najpierw zamaskuj obszar!","viewFocusNoLayer":"Focus działa tylko na warstwach obrazu, wybierz inną warstwę.","viewFocusApply":"Czy chcesz zastosować fokus?","focus":"fokus","focusSymmetric":"Symetryczny/Pochylony","focusRadial":"Promienie","focusLinear":"Liniowy","softBlur":"Miękkie rozmycie","bokehBlur":"Rozmycie bokeh","bokehShape":"Kształt bokeh","viewOBarAccent":"Kolor akcentu","viewOBarWorkspace":"Kolor obszaru roboczego","historyFocus":"focus","historyDisperse":"Rozproszenie","historySolarize":"Solaryzacja","historyMotion":"Rozmycie w ruchu","historyRadial":"Rozmycie promieniowe","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"Zarejestruj się","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleMimicHDR":"Mimic HDR","historyMimicHDR":"Mimic HDR","scatter":"Scatter","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","titlePage":"Page","titleAnimation":"Animation","titleQuickExportPage":"Quick export page as PNG","titleClearAll":"Clear all","titlePageSize":"Set page size","titlePageResize":"Resize page (scale)","titlePageColor":"Page background","titlePageRotation":"Page rotation","titleMonochrome":"Monochrome","titlePlay":"Play","titleStop":"Stop","titleFloatingPanels":"Toggle floating panels","titleRestorePanels":"Restore all panels","titleNavigatorPanel":"Navigator panel","titleLayersPanel":"Layers panel","titleHistoryPanel":"History panel","titleAnimationPanel":"Animation panel","titleLockLayer":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","dockPanel":"Dock/undock panel","fps":"Framerate","or":"or","animation":"Animation","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","saveAs":"Save as","export":"Export","transparent":"Transparent","speed":"Speed","balanced":"Balanced","ultra":"Ultra","resolve":"Resolve","page":"Page","anchor":"Anchor","bottom":"Bottom","center":"center","up":"Do góry","down":"W dół","upleft":"Up left","upright":"Up right","downleft":"Down left","downright":"Down right","topleft":"Top left","topright":"Top right","bottomleft":"Bottom left","bottomright":"Bottom right","crop":"przytnij","resize":"Resize","maxWidth":"Max width","maxHeight":"Max height","fitInside":"Fit inside","auto":"Auto","exposure":"ekspozycja","monochrome":"Monochrome","hdr":"HDR","clarity":"przejrzystość","glamour":"Glamour","smooth":"wygładzenie","grain":"ziarno","bloom":"efekt bloom","align":"Wyrównanie","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popularne","style":"Styl","zoom":"Zoom","move":"Przenieś","flow":"Flow","penPressure":"Use pen pressure","spot":"Spot","object":"Object","high":"wysoka","normal":"Normal","delay":"Delay","slow":"Slow","duration":"Czas trwania","fixedDuration":"Fixed duration","repeatGap":"Time between repeats","output":"Output","addTask":"Add task","remove":"usuń","update":"AKTUALIZACJA","enter":"Enter","scene":"Scena","exit":"Exit","pageAnimation":"Part of page anim","pageAnimationMessage":"Part of the page animation","blockAnimation":"Block page anim","blockAnimationMessage":"Blocked from the page animation","revertPageAnimation":"Revert to page anim","noLayerAnimation":"Wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie lub dodaj nowy tekst, zdjęcie lub element!","viewPenNeon":"Neon","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"zmiana względna","dialogSizeAnchor":"punkt kotwiczenia","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","batchEdit":"Batch edit","batchAddStep":"Add step","batchDesk":"Add editing tasks from below or open a previously saved macro (.pxm). Premium users can batch up to 50 files at a time.","macroSave":"Save macro","macroOpen":"Open macro","macroNoSave":"Nothing to save!","macroLoaded":"Macro loaded!","news":"Updates","noNews":"No new updates!","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","historyAnimation":"Animation","historyPageAnimation":"Page animation","historyLayerAnimation":"Layer animation","historyPageResize":"Page resize","historyPageSize":"Page size","historyMonochrome":"Monochrome","premiumTryFree":"Free Premium","premiumBatchSalesPitch":"Speed up you work and batch up to 50 images at a time as a Premium user.","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Drukuj","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"profil na Facebooku","youtube-profile":"profil na Youtube","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"profil na Twitterze","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation","fileSaved":"File saved","soft":"Soft","historyHealSpot":"Heal spot","historyHealSoft":"Heal soft","historyHealObject":"Heal object","premiumSkipAds":"Skip ads and try:"}
Pixlr M

Pixlr E jest przeznaczony dla komputerów stacjonarnych. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego lub okno przeglądarki ma mniej niż 650 pikseli szerokości, zalecamy skorzystanie z mobilnego internetowego edytora zdjęć lub powiększenie okna przeglądarki.

Użyj edytora mobilnego Zignoruj ​​i zamknij