Photo Editor - Photoshop Online by Pixlr - Free Image Editing Tools

Now, there are even more compelling reasons to choose Pixlr as your go-to solution for all your online image editing requirements, particularly when you're looking for a powerful "photo editor." Whether you're inclined towards traditional desktop-style photo editing or prefer a more contemporary approach, Pixlr has you covered. Pixlr Editor AI-powered online photo editor, empower you to unlock your creative potential with just a single click. Achieving professional-quality photo edits has never been more intuitive and accessible. With Pixlr, you can effortlessly remove backgrounds using our bg remover or create transparent images for your design projects with a simple tap. Our advanced AI-powered photo editing features are designed to make the design process smarter, faster, and more user-friendly for you. Discover the endless possibilities with the world's #1 cloud-based photo editor, Pixlr. Elevate your photo editing experience and achieve remarkable results with ease. Experience the future of online photo editing with Pixlr, the ultimate choice for all your image editing needs.

Edytor zdjęć i kreator projektów

★ ★ ★ ★ ★

Witamy w bezpłatnym zaawansowanym edytorze zdjęć firmy Pixlr. Rozpocznij edycję, klikając przycisk otwierania zdjęcia, przeciągnij i upuść plik, wklej ze schowka (ctrl+v) lub wybierz jeden z naszych gotowych szablonów poniżej.

Zarejestruj się Zaloguj się

Temporary projects

Historia jest zapisywana tylko tymczasowo w pamięci podręcznej przeglądarki, wszystkie dokumenty zostaną usunięte, jeśli wyczyścisz pamięć podręczną lub uruchomisz jakąkolwiek procedurę czyszczenia. Jeśli chcesz ją zachować na dłuższy czas, pobierz jako .PXZ (dokument Pixelr).

Backup as Zip
Wyczyść historię
X
Y
W
H
Resetowanie Zastosuj
AI Auto
Wybierz warstwę zdjęcia z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę
Możesz usunąć tylko z warstw zdjęcia, wybierz inną warstwę.
Resetowanie Zastosuj
Ustaw zdjęcie Przełącz
Gradient działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.
100% Dopasuj Wypełnij
Pióro działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.
Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.
Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.
Dodaj tekst
Edytuj
100% Dopasuj Wypełnij
Warstwy
    • Tekst
    • Kształt
    • Ramka
    • Zdjęcie
    • Pusty
Historia