Photo Editor - Photoshop Online by Pixlr - Free Image Editing Tools

Now, there are even more compelling reasons to choose Pixlr as your go-to solution for all your online image editing requirements, particularly when you're looking for a powerful "photo editor." Whether you're inclined towards traditional desktop-style photo editing or prefer a more contemporary approach, Pixlr has you covered. Pixlr Editor AI-powered online photo editor, empower you to unlock your creative potential with just a single click. Achieving professional-quality photo edits has never been more intuitive and accessible. With Pixlr, you can effortlessly remove backgrounds using our bg remover or create transparent images for your design projects with a simple tap. Our advanced AI-powered photo editing features are designed to make the design process smarter, faster, and more user-friendly for you. Discover the endless possibilities with the world's #1 cloud-based photo editor, Pixlr. Elevate your photo editing experience and achieve remarkable results with ease. Experience the future of online photo editing with Pixlr, the ultimate choice for all your image editing needs.

Pierwszy na świecie i najpopularniejszy zaawansowany edytor zdjęć online

★ ★ ★ ★ ★

Przedstawiamy darmowe narzędzie do zaawansowanej obróbki zdjęć od Pixlr. Aby rozpocząć edycję, kliknij przycisk Otwórz obraz, przeciągnij i upuść plik albo wklej ze schowka (ctrl+v).

Zarejestruj się Zaloguj się

Projekty tymczasowe

Historia edycji jest tymczasowo przechowywana w pamięci podręcznej przeglądarki. W przypadku wyczyszczenia pamięci podręcznej lub uruchomienia procedury czyszczenia wszystkie dokumenty zostaną usunięte. Jeśli chcesz zapisać projekt na później, pobierz go jako .PXZ (dokument Pixlr).

Kopia zapasowa do archiwum ZIP
Wyczyść historię
X
Y
W
H
Zresetuj Zastosuj
Automatyczna sztuczna inteligencja
Wybierz warstwę obrazu z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.
Możesz usuwać elementy tylko z warstw z obrazem. Wybierz inną warstwę.
Zresetuj Zastosuj
Ustaw obraz Przełącz
Funkcji Gradient można używać tylko na warstwach z obrazem. Wybierz inną warstwę.
100% Dopasuj Wypełnij
Funkcji Pióro można używać tylko na warstwach z obrazem. Wybierz inną warstwę.
Wybierz warstwę z obrazem z listy lub dodaj nową pustą warstwę.
Wybierz warstwę z obrazem z listy, utwórz nową albo skorzystaj z trybu projektowania.
Dodawanie tekstu
Edycja
100% Dopasuj Wypełnij
Warstwy
    • Tekst
    • Kształt
    • Ramka
    • Obraz
    • Pusty
Historia