By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT ×

Usuń tło


by Pixlr AI


Automatyczne i bezpłatne usuwanie tła zdjęcia w zaledwie kilka sekund!

Najnowocześniejsze narzędzia AI firmy Pixlr pozwalają usuwać tła z autoportretów, zdjęć profilowych i innych bez uciążliwej pracy ręcznej.

Usuń tło na kilku zdjęciach jednocześnie, dopracuj wynik za pomocą naszych narzędzi do wycinania.

otwórz zdjęcie
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"bgTitle":"Usuń tło: darmowe usuwanie tła Pixlr.com","bgMetaDesc":"Automatycznie usuwaj tła obrazów za pomocą potężnego narzędzia AI firmy Pixlr!","bgMetaSiteName":"Usuń tło ze zdjęcia: Pixlr.com","bgButton":"Usuń tło","bgByPixlrAI":"by Pixlr AI","removeBackgroundTagline":"Usuwanie tła autorstwa Pixlr AI","photoEditorHome":"Strona główna edytora zdjęć pixlr ","xForExpress":"Pixlr X dla Express","eForEditor":"Pixlr E dla edytora","pricingPlan":"Cennik","stockByPixlr":"Stock autorstwa Pixlr","hiUser":"Witaj","logout":"Wyloguj się","login":"Zaloguj się","loginEditor":"zaloguj się do edytora zdjęć","mySubscription":"Moja subskrypcja","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","sizeWeb":"Web","sizeFullHD":"full hd","sizeUltraHD":"ultra hd","openImage":"otwórz zdjęcie","openDragClip":"Możesz także przeciągnąć i upuścić pliki lub wkleić ze schowka.","dropFile":"Upuść, aby otworzyć plik","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","newSize":"Nowy rozmiar","resultDone":"Usuwanie tła AI zostało zakończone, jeśli jesteś zadowolony z wyniku, kliknij pobierz, jeśli nie, kliknij dostrój, aby edytować wynik.","resultMobileDone":"Usuwanie tła AI zostało zakończone, kliknij pobierz, aby zapisać zdjęcie na swoim urządzeniu. Jeśli chcesz mieć możliwość precyzyjnego dostrojenia wyniku, użyj narzędzia na komputerze.","fineTune":"Dostrój","download":"pobierz","draw":"Rysuj","magic":"Magia","shape":"Kształty","lasso":"Lasso","keep":"zachowaj","remove":"usuń","invert":"odwróć","reset":"reset","tool":"narzędzie","tools":"Narzędzia","mode":"tryb","size":"rozmiar","tolerance":"tolerancja","contiguous":"sąsiedni","brush":"pędzel","softness":"miękkość","background":"tło","cutoutHint":"podpowiedź usunięta","bgPixlr":"Pixlr BG","removeBackgroundDescription1":"Automatyczne i bezpłatne usuwanie tła zdjęcia w zaledwie kilka sekund!","removeBackgroundDescription2":"Najnowocześniejsze narzędzia AI firmy Pixlr pozwalają usuwać tła z autoportretów, zdjęć profilowych i innych bez uciążliwej pracy ręcznej.","removeBackgroundDescription3":"Usuń tło na kilku zdjęciach jednocześnie, dopracuj wynik za pomocą naszych narzędzi do wycinania.","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Subskrypcja","username":"Nazwa użytkownika","language":"Język","password":"Hasło","changePassword":"Zmień hasło","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Otrzymuj newsletter od Pixlr","myAccount":"Moje konto","myDownloads":"Moje pobrania","creatorDashboard":"Panel twórcy","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View more","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy"}