Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą Polityka Cookie. AKCEPTUJ

Edytor zdjęć i kreator szablonów

Witamy w bezpłatnym, nowoczesnym edytorze zdjęć firmy Pixlr. Rozpocznij edycję, klikając przycisk otwierania zdjęcia, przeciągnij i upuść plik, wklej ze schowka (ctrl+v) lub wybierz jeden z naszych gotowych szablonów poniżej.

otwórz zdjęcie

Ostatnie projekty Zobacz wszystko

Pobierz projekt z lokalnej tymczasowej pamięci podręcznej jako PXZ (dokument Pixlr), aby zapisać go długoterminowo.

Polecane szablony Zobacz więcej

Modne i wysokiej jakości szablony ręcznie wybierane przez nasz zespół.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Spłaszcz","layerMergeVisible":"Złącz widoczne","layerMergeDown":"Połącz w dół (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Jasność","blendModeColor":"Kolor","blendModeSaturation":"Nasycenie","blendModeHue":"Barwa","blendModeExclusion":"Wykluczenie","blendModeDifference":"Różnica","blendModeSoftLight":"Łagodne światło","blendModeHardLight":"Ostre światło","blendModeColorBurn":"Przyciemnienie","blendModeColorDodge":"Rozjaśnienie","blendModeLighten":"Jaśniej","blendModeDarken":"Ciemniej","blendModeOverlay":"Nakładka","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Mnożenie","blendModeNone":"Brak","viewOBarZoomOut":"Oddal","viewOBarZoomIn":"Przybliż","viewKeyboardP":"Właściwości","viewDrawPenTool":"Pióro","viewDrawEraserTool":"Gumka","viewCropPaperLet":"List papierowy","viewCropPaperA6":"format A6","viewCropPaperA5":"format A5","viewCropPaperA4":"format A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"prewka na Youtube","viewCropYTChannelArt":"grafika na kanale Youtube","viewCropYTProfile":"profil na Youtube","viewCropTwitAd":"reklama na Twitterze","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"zdjęcie na Twitterze","viewCropTwitHeader":"nagłówek na Twitterze","viewCropTwitProfile":"profil na Twitterze","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"post na Instagramie","viewCropInstaProfile":"profil na Instagramie","viewCropFBAd":"reklama na Facebooku","viewCropFBPost":"post na Facebooku","viewCropFBCover":"cover na Facebooku","viewCropFBProfile":"profil na Facebooku","viewCrop32x9":"32:9 super ultra szeroki","viewCrop21x9":"21:9 (Kinoskop)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (szeroki ekran)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (kwadrat)","viewCropFixed":"stały stosunek:","viewCropNone":"brak","clarity":"przejrzystość","dialogAddLayerHL":"wybierz typ warstwy, który chcesz dodać","dialogAddLayerTitle":"Dodaj warstwę","empty":"pusty","viewOBarDel":"usuń warstwę (DEL)","viewOBarDup":"duplikuj warstwę","viewOBarLightUI":"jasny soft ui","viewOBarSnap":"kliknij w przewodniki","viewOBarShowGu":"pokaż przewodniki","viewOBarSet":"Ustawienia","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Rzeczywiste piksele (ctrl+1)","viewOBarFill":"Wypełnij ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Dopasuj ekran (ctrl+0)","viewMenuAddElm":"Dodaj element","viewMenuDrawing":"Rysowanie","viewMenuRetouch":"Retusz","viewMenuLiquify":"Formowanie","viewMenuEffect":"Efekt","viewMenuAdjust":"Dostosuj","viewMenuCutout":"Wytnij","viewMenuCrop":"Kadruj","viewMenuArrange":"Organizuj","viewTopBarRedo":"Popraw","viewTopBarUndo":"Cofnij","viewRetouchLight":"Jasny","viewRetouchMid":"średni","viewRetouchDark":"ciemny","viewRetouchRange":"zakres","viewRetouchDarken":"przyciemnij","viewRetouchLighten":"Rozjaśnij","viewRetouchSharpen":"Wyostrzyj","viewRetouchBlur":"rozmyj","viewRetouchAlign":"Wyrównaj","viewRetouchMethod":"metoda","viewRetouchToning":"Rozjaśnienie / Przyciemnienie","viewRetouchDetail":"wyostrzanie / rozmycie","viewRetouchClone":"Stempel","viewRetouchHeal":"Napraw","viewRetouchLocked":"Retusz działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewRetouchTitle":"retusz","viewLoadTitle":"Ładowanie","viewLiquifyErase":"przywróć","viewLiquifySwirlCCW":"Skręć w lewo","viewLiquifySwirlCW":"Skręć w prawo","viewLiquifyShrink":"zmniejsz","viewLiquifyGrow":"powiększ","viewLiquifyMove":"pchnij","viewLiquifyLocked":"Możesz formować tylko warstwy obrazu, wybierz inną warstwę!","viewLiquifyTitle":"Formowanie","viewKeyboardMoveShift":"Przytrzymaj klawisz Shift, aby wykonać krok 10px","viewKeyboardMoveRight":"W prawo","viewKeyboardMoveLeft":"W lewo","viewKeyboardMoveDown":"W dół","viewKeyboardMoveUp":"Do góry","viewKeyboardMoveLayer":"Przenieś warstwę (pozycja)","viewKeyboardCtrlY":"Popraw","viewKeyboardCtrlZ":"Cofnij","viewKeyboardI":"Dodaj zdjęcie","viewKeyboardO":"Dodaj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Rysuj","viewKeyboardR":"Retusz","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardA":"dostosuj","viewKeyboardK":"wytnij","viewKeyboardC":"przytnij","viewKeyboardV":"Organizuj","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Przesunięcie","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom Fit","viewKeyboardCtrlM":"Pomniejsz","viewKeyboardCtrlP":"Przybliż","viewKeyboardDEL":"usuń warstwę","viewKeyboardESC":"Zamknij narzędzie","viewKeyboardCtrlQ":"Zamknij","viewKeyboardCtrlS":"Zapisz","viewKeyboardTitle":"Skróty klawiszowe","viewEffectLocked":"Tylko warstwy zdjęcia mogą mieć efekty, wybierz inną warstwę !","viewEffectTitle":"efekt","viewDrawLocked":"Dodaj lub wybierz warstwę do rysowania!","viewDrawDelete":"usuń (del)","viewDrawLineColor":"kolor linii","viewDrawLine":"Linia","viewDrawHeart":"Serce","viewDrawStar":"Gwiazda","viewDrawTriangle":"Trójkąt","viewDrawCircle":"Okrąg","viewDrawSquare":"Kwadrat","viewDrawShape":"Kształty","viewDrawShapeTool":"Kształty","viewDrawBrushTool":"Pędzle","viewCutoutReset":"resetuj wycięcie","viewCutoutInvert":"wycięcie odwrócone","viewCutoutHint":"podpowiedź usunięta","viewCutoutLine":"Linia","viewCutoutHeart":"Serce","viewCutoutStar":"Gwiazda","viewCutoutTriangle":"Trójkąt","viewCutoutCircle":"Okrąg","viewCutoutSquare":"Kwadrat","viewCutoutShapeH":"kształt","viewCutoutContigious":"sąsiedni","viewCutoutMedium":"średni","viewCutoutLight":"światło","viewCutoutNone":"nic","viewCutoutRemove":"usuń","viewCutoutKeep":"zachowaj","viewCutoutLasso":"wycięcie lasso","viewCutoutDraw":"narysuj wycięcie","viewCutoutMagic":"magiczna wycinanka","viewCutoutShape":"wycięcie kształtu","viewCutoutTip":"Wybierz warstwę, aby utworzyć wycięcie. Narysuj warstwy użyj trybu wymazywania w narzędziu do rysowania.","viewCutoutTitle":"wytnij","viewCropReset":"resetuj przycięcie","viewCropTip":"Aspekt rozmiaru zmieni rozmiar zdjęcia po zamknięciu panelu przycinania.","viewCropOutput":"wielkość wyjściowa:","viewCropPreset":"akcje","viewCropRatio":"proporcje","viewCropAspect":"wybierz aspekt","viewCropFlipV":"Odwróć w pionie","viewCropFlipH":"Odwróć w poziomie","viewCropRR":"Obróć w prawo","viewCropRL":"Obróć w lewo","viewCropRotate":"obracaj i odwracaj","viewCropTitle":"przytnij","viewBottomBarSaveTT":"Zapisz (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zamknij (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Popraw ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Cofnij ctrl+z","viewBottomBarRedo":"popraw","viewBottomBarUndo":"cofnij","viewArrangeLocked":"Wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie lub dodaj nowy tekst, zdjęcie lub element!","viewArrangeTip":"Odblokuj warstwę","viewArrangeUnlock":"odblokuj","viewArrangeDelete":"usuń","viewArrangeDuplicate":"Powiel","viewArrangeFlipV":"odwróć w pionie","viewArrangeFlipH":"odwróć w poziomie","viewArrangeLockAspect":"współczynnik proporcji","viewArrangeTitle":"organizuj","viewAdjustLocked":"Można dopasować tylko warstwy zdjęcia, wybierz inną warstwę !","viewAdjustToning":"tonowanie","viewAdjustTitle":"dostosuj","viewAddTextDelete":"Usuń tekst","viewAddTextBackgroundWord":"słowo","viewAddTextBackgroundLine":"linia","viewAddTextBackgroundFull":"pełny","viewAddTextCaseUpper":"Wielkie litery","viewAddTextAlignRight":"Wyrównanie w prawo","viewAddTextAlignCenter":"Wyrównanie do środka","viewAddTextAlignLeft":"Wyrównanie w lewo","viewAddTextAlignNCase":"Wyrównaj","layerSettings":"Ustawienia warstw","hasCutout":"Wycięcie","documentActions":"Działania","historyDuplicate":"Duplikat","historyUnpin":"Odepnij","historyPin":"Przypnij","historyDelete":"Usuń","historyClearConfirm":"Czy jesteś pewien?","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeFullHD":"Full HD","pinnedProjects":"przypięte projekty","clearHistory":"wyczyść historię","noHistory":"Nie masz żadnych zdjęć w swojej historii, aby rozpocząć edycję, po prostu wybierz \"Otwórz zdjęcie\" lub \"Załaduj URL\"","backToEditor":"wróć do edytora","stockSearch":"szukaj","addCurrent":"dodaj bieżący","createNew":"utwórz nowy","history":"historia","loadURL":"załaduj url","openImage":"otwórz zdjęcie","sinceNow":"przed chwilą","sinceMinutes":"%d minut temu","sinceMinute":"minutę temu","sinceHours":"%d godzin temu","sinceHour":"godzinę temu","sinceDays":"%d dni temu","sinceDay":"jeden dzień temu","shadows":"cienie","white":"biały","black":"czarny","contrast":"kontrast","exposure":"ekspozycja","brightness":"jasność","hue":"odcień","tint":"barwa","temperature":"temperatura barwowa","saturation":"nasycenie","vibrance":"intensywność","mosaic":"mozaika","glamour":"Glamour","posterize":"posteryzacja","bloom":"efekt bloom","pixelate":"Pikselat","fringe":"Fringe","vignette":"winieta","grain":"ziarno","dehaze":"usuwanie mgły","smooth":"wygładzenie","sharpen":"wyostrzenie","layerCreated":"utworzona warstwa","noCutout":"bez wycięcia","letterSpacing":"odstępy między literami","lineSpacing":"odstępy między wierszami","lineSize":"rozmiar linii","straighten":"wyprostuj","invert":"odwróć","dialogSaveCalculate":"przeliczanie","dialogSaveHigh":"wysoka","dialogSaveMed":"średnia","dialogSaveLow":"niska","dialogSaveTitle":"Zapisz zdjęcie","dialogResizeApplyAll":"Po zastosowaniu zmiany rozmiaru wszystkie warstwy zostaną przeskalowane.","dialogResizeContrain":"Ogranicz proporcje","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogOpenURLHeadline":"url zdjęcia","dialogOpenURLTitle":"Otwórz URL zdjęcia","dialogLoadError":"coś poszło nie tak podczas ładowania zdjęcia .. spróbuj ponownie później ...","dialogLoadLoadingFrom":"załadowano % z % ...","dialogLoadPrepare":"przygotowanie...","dialogLoadTitle":"Ładowanie","dialogChoiceHeadline":"Czy chcesz dodać zdjęcie jako warstwę w bieżącym dokumencie czy utworzyć nowy?","dialogChoiceTitle":"Otwórz zdjęcie","maximize":"maksymalizuj","minimize":"minimalizuj","fill":"wypełnij","fit":"dopasuj","tolerance":"tolerancja","reset":"Reset","density":"gęstość","strength":"siła","download":"pobierz","advanced":"zaawansowane","left":"lewo","top":"góra","hidden":"ukryty","visible":"widoczny","layers":"warstwy","layer":"warstwa","shape":"kształt","color":"kolor","erase":"Wymaż","back":"wróć","blur":"rozmycie","paint":"farba","brush":"pędzel","aspect":"wygląd","tool":"narzędzie","angle":"kąt","drawing":"rysunek","draw":"rysuj","text":"tekst","font":"czcionka","quality":"jakość","spikes":"kolce","source":"źródło","step":"krok","opacity":"nieprzezroczystość","image":"zdjęcie","transparency":"przezroczystość","softness":"miękkość","size":"rozmiar","loading":"ładowanie","load":"załaduj","open":"otwórz","save":"zapisz","loadMore":"załaduj więcej","search":"szukaj","template":"szablon","create":"Utwórz","background":"tło","max":"Max","blendMode":"Tryb mieszania","original":"oryginał","cancel":"anuluj","ok":"OK","amount":"ilość","apply":"zastosuj","height":"wysokość","width":"szerokość","untitled":"bez tytułu","name":"nazwa","close":"Zamknij","preferences":"Preferencje","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Rozstaw","dropFile":"Upuść, aby otworzyć plik","locked":"Zablokowany","viewLiquifyHQPreview":"Podgląd wysokiej jakości","viewMenuToggleHome":"Przejdź do strony startowej","logInNow":"Zaloguj się ","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","elementPremiumDesc":"To jest element premium!","viewAddTextBold":"Pogrubienie","viewAddTextItalic":"Kursywa","photoEditorHome":"Strona główna edytora zdjęć pixlr ","xTitle":"Edytor zdjęć: Pixlr X - darmowa edycja zdjęć online\n","xMetaDesc":"Jeśli szukasz zaawansowanych możliwości edycji zdjęć bezpośrednio w przeglądarce, wybierz Pixlr X, edytor zdjęć nowej generacji! Nie wymaga instalacji i rejestracji. Używaj za darmo na komputerze, tablecie i telefonie.\n","xMetaSiteName":"Edytor zdjęć: Pixlr.com - darmowa edycja zdjęć online","deleted":"Usunięte","titleEditText":"Edytuj tekst","titleDeleteLayer":"Usuń warstwę","titleDuplicateLayer":"Powiel warstwę","titleImageLayer":"Dodaj zdjęcie jako warstwę","titleRasterizeLayer":"Rasteryzuj tekst / element","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":"Poproś o zmianę rozmiaru obrazu","viewOBarAskLayertype":"Zapytaj, jaki typ warstwy dodać","continue":"Kontyntynuj","premium":"Premium","unlocked":"Odblokowany","viewOBarLockUnlockLayer":"Zablokuj / odblokuj położenie warstwy","viewOBarShowHideLayer":"Pokaż / ukryj warstwę","error":"Błąd","genericError":"Coś poszło nie tak. Spróbuj później.","offline":"Offline","genericOffline":"Nie jesteś online, sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.","newSize":"Nowy rozmiar","copy":"Kopiuj","duplicate":"Duplikat","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Zapamiętaj mnie","forgotPass":"Zapomniałeś hasła?","notMember":"Nie jesteś użytkownikiem?","signUpNow":"Zarejestruj się już teraz!","signUp":"Zarejestruj się","alreadyMember":"Jesteś użytkownikiem?","loginHere":"Zaloguj się tutaj!","code":"Kod","verifyAcc":"Zweryfikuj swoje konto","verify":"Weryfikuj","resend":"Wysłać ponownie?","didNotReceiveCode":"Nie otrzymałem kodu!","backReg":"Powrót do rejestracji","forgottenPass":"Zapomniałeś swojego hasła?","resetPassDesc":"Żeby zresetować hasło podaj swój adres e-mail.","reqCode":"Prośba o kod","resetPass":"Zresetowanie hasła","newPass":"Nowe hasło","updatePass":"Aktualizuj hasło","terms":"Warunki użytkowania i polityka prywatności","regNewsletter":"Chcę otrzymywać aktualizacje, gratisy, promocje i inne e-maile marketingowe od Pixlr.","regRecommendations":"Jestem zainteresowany otrzymywaniem sugestii i rekomendacji związanych z moim zainteresowaniem Pixlr.","agree":"Zgadzam się","sentCodeDesc":"Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres [EMAIL]. Wpisz kod poniżej.","loginFb":"Zaloguj się przez Facebook","loginGoogle":"Zaloguj się przez Google","oldPass":"Stare hasło","newEmail":"Nowy e-mail","above16":"Mam co najmniej 16 lat.","readAgreements":"Przeczytałem i akceptuję Warunki użytkowania i Politykę prywatności.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Wprowadź prawidłowy format wiadomości e-mail.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Wybierz prawidłowy kraj.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Wybierz prawidłowy newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimalna długość 8 znaków.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Nieprawidłowe hasło. Spróbuj ponownie.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Ten e-mail nie istnieje.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ten email już istnieje.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Kod weryfikacyjny został ponownie wysłany na adres {email}! ","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Kod weryfikacyjny wysłany na adres {email}! ","pixlrLogin_EnterValidCode":"Wprowadź prawidłowy kod.","pixlrLogin_WrongCode":"Kod nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Twoje hasło zostało zaktualizowane. Zaloguj się ponownie.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email już istnieje. Zweryfikuj swój adres e-mail.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Twoje konto zostało zweryfikowane!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-mail został pomyślnie zaktualizowany","pixlrLogin_CodeExpired":"Kod wygasł.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Nie udało się ponownie wysłać kodu.","pixlrLogin_ServerError":"Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Wymagane resetowanie hasła. Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Wymagane są co najmniej 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra i 1 znak symbolu.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maksymalnie 50 znaków.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Zbyt wiele powtórzeń. Spróbuj ponownie za 30 sekund.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Za dużo nieudanych prób. Spróbuj ponownie za {minuteRemaining} minut.","profile":"Profil","subscription":"Subskrypcja","language":"Język","password":"Hasło","changePassword":"Zmień hasło","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Otrzymuj newsletter od Pixlr","myAccount":"Moje konto","myDownloads":"Moje pobrania","creatorDashboard":"Panel twórcy","menu":"MENU","changeEmail":"Zmień adres email","agreementBar":"Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą","viewMore":"Zobacz więcej","accept":"AKCEPTUJ","licenseAgreement":"Umowa licencyjna","termsOfUse":"Regulamin","privacyPolicy":"Polityka prywatności","cookiePolicy":"Polityka Cookie","random":"Losowo","block":"Blok","scale":"Skala","none":"Nic","radial":"Promienie","linear":"Liniowy","position":"Pozycja","frame":"Ramka","element":"Element","align":"Wyrównanie","style":"Styl","rotate":"Obróć","transform":"Przekształć","line":"linia","distance":"Dystans","direction":"Kierunek","colorize":"Koloruj","vertical":"Pionowy","seed":"ziarno","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Detale","scene":"Scena","light":"światło","type":"Rodzaj","radii":"Promień","offset":"Offset","removeStop":"Dezaktywuj","gradient":"Gradient","pattern":"Wzór","outline":"Zarys","shadow":"Cień","toggleConstraint":"Przełącz blokadę proporcji","quickAdd":"Szybkie dodawanie","layerAdded":"Dodano warstwę","rectangle":"Prostokąt","roundedRect":"Zaokrąglony prostokąt","circle":"Okrąg","custom":"Custom","viewAll":"Zobacz wszystko","historyProjects":"Ostatnie projekty","templates":"Szablony","useTemplate":"Użyj tego szablonu","recommendedTemplate":"Polecane szablony","allYourProjects":"Wszystkie Twoje tymczasowe projekty","aboutHistory":"Historia jest zapisywana tylko tymczasowo w pamięci podręcznej przeglądarki, wszystkie dokumenty zostaną usunięte, jeśli wyczyścisz pamięć podręczną lub uruchomisz jakąkolwiek procedurę czyszczenia. Jeśli chcesz ją zachować na dłuższy czas, pobierz jako .PXZ (dokument Pixelr).","titleUndo":"Cofnij","titleRedo":"Popraw","viewAddTextHL":"Dodaj nowy tekst","viewAddTextSL":"Nowy domyślny tekst","viewAddPaintHL":"Dodaj nową warstwę","viewAddPaintSL":"Nowa pusta warstwa farby","titleSetImage":"Ustaw zdjęcie","titleAddImage":"dodaj zdjęcie","titleChangeImage":"Zmień zdjęcie","titlePositionFrame":"Ustaw ramkę","titlePositionContent":"Ustaw zdjęcie","titleAutoFitContent":"Napraw zdjęcie","titleCutLayer":"Wytnij warstwę","titleCopyLayer":"Kopiuj warstwę","titlePasteLayer":"Wklej warstwę","viewAddTextTitle":"Dodaj tekst","viewAddTextCurve":"Krzywa","viewAddTextCurveFlip":"Odwróć","viewAddTextCurveSpread":"Rozpiętość","viewAddTextCurveArc":"Łuk","viewAddTextCurveHalf":"Pół","viewAddTextCurveCircle":"Okrąg","viewLayoutTitle":"Layout","layerGroup":"Grupa warstw","layerGroupOf":"Wybrano %s warstw","viewCutoutApply":"Zastosuj wycięcie","maskApplied":"Zastosowano wycięcie","viewGlitchSplit":"Podział kolorów","viewGlitchScan":"Linie skanów","viewGlitchInterfer":"interferencja","viewGlitchSlice":"Dzielenie","viewGlitchBleed":"Spad","viewGlitchLocked":"Tylko warstwy zdjęcia mogą mieć efekt usterki, wybierz inną warstwę!","viewMenuLayout":"Layout i szablon","viewMenuAddText":"Dodaj tekst","viewMenuMoreTools":"Więcej narzędzi","viewOBarAllTooltip":"Pokaż wszystkie podpowiedzi menu po najechaniu myszką","layersMerged":"Scalona warstwa","premiumFeaturePitchOne":"Rosnąca biblioteka szablonów","premiumFeaturePitchTwo":"Usuwanie tła jednym kliknięciem","premiumFeaturePitchThree":"Setki ekskluzywnych czcionek","premiumFeaturePitchFour":"Usterka, skupienie i inne funkcje","premiumFeaturePitchFive":"Bez reklam i wersja do pobrania ..","premiumTemplateSalesPitch":"Zapłać jednorazową opłatę, aby odblokować ten szablon premium lub zostań członkiem Premium i uzyskaj dostęp do całej biblioteki profesjonalnie wykonanych projektów.","premiumFontSalesPitch":"Uzyskaj dostęp do setek unikalnych i premium czcionek znanych artystów do wykorzystania w Twoich projektach.","premiumCutoutSalesPitch":"Za pomocą jednego kliknięcia natychmiast usuń tła zdjęć dzięki Pixlr AI zawartej w Premium.","premiumElementSalesPitch":"Dodaj stylu swojemu projektowi dzięki kilku tysiącom dodatkowych elementów premium.","premiumStudioSalesPitch":"Uzyskaj dostęp do narzędzi Premium Studio, aby jednym kliknięciem tworzyć jeszcze bardziej imponujące zdjęcia i projekty.","compare":"Porównaj","holdDown":"Przytrzymaj","toggleAll":"Przełącz wszystko","titleColorPicker":"Próbnik kolorów","historyDescription":"Pobierz projekt z lokalnej tymczasowej pamięci podręcznej jako PXZ (dokument Pixlr), aby zapisać go długoterminowo.","feedback":"Komentarze","help":"Pomoc","tutorials":"Poradniki","adjust":"Dostosuj","effect":"Efekt","cutout":"Wytnij","liquify":"Formowanie","retouch":"Retusz","dialogSaveNonDestructive":"Niedestrukcyjny (dużo większe pliki)","dialogSavePXZDescription":"PXZ to natywny format dokumentu Pixlr, który pozwoli zaoszczędzić całą działającą strukturę projektu.","headerWebApps":"Aplikacje internetowe","headerDesktopApps":"Aplikacje komputerowe","headerMobileApps":"Aplikacje mobilne","headerOtherPlatforms":"Inne platformy","headerOtherServices":"Inne usługi","headerStockByPixlr":"Stock autorstwa Pixlr","headerPixlrTemplates":"Szablony Pixlr","headerHelpAndLearn":"Pomoc i nauka","headerVideoTutorials":"Samouczki wideo","headerLearnAndEducation":"Nauka i edukacja","headerContactAndSupport":"Kontakt i wsparcie","headerLanguage":"Język","mobileVariantDesc":"Pixlr X jest przeznaczony dla komputerów stacjonarnych. Korzystasz z urządzenia mobilnego lub okno przeglądarki ma mniej niż 650 pikseli szerokości. Zalecamy skorzystanie z mobilnego internetowego edytora zdjęć lub powiększenie okna przeglądarki.","mobileVariantButton":"Użyj edytora mobilnego","mobileVariantClose":"Zignoruj ​​i zamknij","welcomeHeadline":"Edytor zdjęć i kreator szablonów","welcomeIngress":"Witamy w bezpłatnym, nowoczesnym edytorze zdjęć firmy Pixlr. Rozpocznij edycję, klikając przycisk otwierania zdjęcia, przeciągnij i upuść plik, wklej ze schowka (ctrl+v) lub wybierz jeden z naszych gotowych szablonów poniżej.","free":"Darmowy","keyword":"Słowo kluczowe","notAllowed":"Niedozwolone!","checkout":"Zapłać","creditCard":"Karta kredytowa","savedCard":"Zapisana karta","billingAddress":"Adres rozliczeniowy","firstName":"Marta","lastName":"Nazwisko","address":"Adres","city":"Miasto","zipCode":"Kod pocztowy","state":"Stan","country":"Kraj","cardNumber":"Numer karty","month":"miesiąc","year":"rok","autorenewalBasis":"Autoodnawianie","total":"łącznie","orderSummary":"podsumowanie zamówienia","dialogResizeSmoothing":"Wygładzanie","recommendedDescription":"Modne i wysokiej jakości szablony ręcznie wybierane przez nasz zespół.","templatesDescription":"Przeglądaj i znajdź szablon, wybierając poniżej rodzaj projektu, który chcesz utworzyć.","viewOBarSmooth":"Płynne skalowanie","account":"Konto","unlockPremiumMessage":"Odblokuj ten szablon","premiumTemplate":"Odblokuj szablon","premiumOneTime":"Kup szablon do","recommended":"Zalecane","instagram-post":"post na Instagramie","instagram-story":"Instagram Story","facebook-post":"post na Facebooku","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook Cover","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"prewka na Youtube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Ulotka","business-card":"Wizytówka","simple-collage":"Prosty kolaż","mask":"Wycinanie / Maskowanie","stretch":"Rozciągnięcie","spread":"Rozpiętość","shrink":"zmniejsz","square":"Kwadrat","hexagon":"Sześciokąt","triangle":"Trójkąt","cross":"Krzyż","star":"Gwiazda","heart":"Serce","glimmer":"błysk","intensity":"Intensywność","quantity":"ILOŚĆ","hollow":"Wydrążenie","dualTone":"Dwutonowość","mode":"tryb","paste":"Wklej ","glitch":"Usterka","focus":"Ostrość","focusSymmetric":"Symetryczny/Pochylony","focusRadial":"Promienie","focusLinear":"Liniowy","focusLocked":"Focus działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę!","softBlur":"Miękkie rozmycie","bokehBlur":"Rozmycie bokeh","bokehShape":"Kształt bokeh","dispersion":"rozproszenie","dispersionLocked":"Rozproszenie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę!","dispersionCreateMask":"Najpierw zamaskuj obszar!","blendModeLighter":"Zapalniczka","headerPricing":"Ceny i bezpłatny okres próbny","genericNoResult":"Nie znaleziono wyników, przeprowadź inne wyszukiwanie.","selectionEmpty":"Nic w selekcji","viewOBarAccent":"Kolor akcentu","viewOBarWorkspace":"Kolor obszaru roboczego","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","or":"or","saveAs":"Save as","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","zoom":"Zoom","move":"Move","transparent":"Transparent","spot":"Spot","object":"Object","resolve":"Resolve","speed":"Speed","balanced":"Balanced","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","highlights":"Highlights","news":"Updates","noNews":"No new updates!","hasAnimation":"Has animation","viewAddElementTitle":"Add element","viewAddElementHL":"Add Media","viewAddElementSL":"Browse your own files","titleLockLock":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleLockLayer":"Lock layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","viewAnimationTitle":"Animation","viewLayoutPageSize":"Set page size","viewLayoutPageResize":"Resize page (scale)","viewMenuAnimation":"Animation","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","premiumTryFree":"Free Premium","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Pixlr X jest przeznaczony dla komputerów stacjonarnych. Korzystasz z urządzenia mobilnego lub okno przeglądarki ma mniej niż 650 pikseli szerokości. Zalecamy skorzystanie z mobilnego internetowego edytora zdjęć lub powiększenie okna przeglądarki.

Użyj edytora mobilnego Zignoruj ​​i zamknij