To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Umbră picătură","historyMosaic":"Mozaic","historyPixelate":"Pixelare","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Limpezire","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Înflorit","historyVignette":"Vignetă","historyGrain":"Granulație","historyDenoise":"Denoise","historySmooth":"Smooth","historyGaussian":"Gaussian blur","historyBlur":"Blur","historyClarity":"Claritate","historySharpen":"Conturat","historyInvert":"Inversează","historyDesaturate":"Desaturare","historyPosterize":"Posterizare","historyThreshold":"Limite","historyWhite":"Alb","historyBlack":"Negru","historyLevels":"Niveluri","historyCurves":"Curbe","historyExposure":"Expunere","historyLookup":"Color Lookup ","historyBalance":"Color Balance","historyVibrance":"Vibrance","historyHueSaturation":"Mătuire și Saturație","historyTemperatureTint":"Temperatură și Tint","historyBrightnessContrast":"Strălucire și Contrast","historyAuto":"Auto reglare","historyStroke":"Stroke","historySelectionInvert":"Inversează selecția","historySelectionPixels":"Selectează pixeli","historySelectionAll":"Selectează tot","historySelectionMove":"Mută selecția","historyDeselect":"Deselectare","historyRotate":"Rotire","historyFlip":"Flip","historyOrder":"Ordinea straturilor","historyMerge":"Unește straturi","historyMaskInvert":"Decupare/ Mască inversată","historyMask":"Decupare/ Mască","historyCanvasResize":"Redimensionare canvas","historyImageResize":"Redimensionare imagine","historyBackground":"Background","historyStraighten":"Îndreaptă","historyEraser":"Radieră","historyPen":"Stilou","historyTemper":"Burete","historyToning":"Nuanțare","historyDetail":"Detaliu","historyCrop":"Crop","historyClone":"Clonează","historyDraw":"Desenează","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Baghetă","historyTextChange":"Modificare text","historyTextSettings":"Setări Text","historyLiquify":"Lichefiază","historyHealInfill":"Reparare \"infill\"","historyHealPatch":"Traseu reparare","historyFill":"Umple","historyRasterizeElement":"Element rasterizat","historyRasterizeText":"Text rasterizat","historyLayerLocked":"Strat deblocat","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Formă","historyDistort":"Distort","historyArrange":"Aranjează","historyFilter":"Filtru","historyAdjust":"Ajustează","historyEffect":"Efect","historyBitmap":"Imagine","historyText":"Text","historyTextBackground":"Background","historyTextOutline":"Outline","historyTextShadow":"Umbră","historyTextLinespacing":"Spații între linii","historyTextLetterspacing":"Spații între litere","historyTextItalic":"Italic","historyTextBold":"Bold","historyTextUppercase":"Majuscule","historyTextAlign":"Aliniază","historyTextColor":"Colorează","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Mărime","historyLayerName":"Nume strat","historyLayerVisible":"Vizibilitate strat","historyLayerBlendMode":"Integrare strat","historyLayerOpacity":"Transparență strat","historyClear":"Șterge","historyDeletetext":"Șterge text","historyDuplicatetext":"Dublează text","historyPastetext":"Lipește text","historyAddtext":"Adaugă text","historyDeletebitmap":"Șterge imagine","historyNewemptybitmap":"Imagine nouă","historyAddemptybitmap":"Adaugă Strat","historyDuplicatebitmap":"Dublează imagine","historyExtractbitmap":"Extrage imagine","historyPastebitmap":"Lipește imagine","historyAddbitmap":"Adaugă imagine","historyOpenbitmap":"Deschide imaginea","historyDeleteelement":"Șterge element","historyDuplicateelement":"Replică element","historyAddelement":"Adaugă element","layerFlattenImage":"Aplatizează imaginea","layerMergeVisible":"Unește vizibil","layerMergeDown":"Unește dedesubt ","blendModeLuminosity":"Luminozitate","blendModeColor":"Colorează","blendModeSaturation":"Saturație","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Excludere","blendModeDifference":"Diferență","blendModeSoftLight":"Lumină soft","blendModeHardLight":"Lumină puternică","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Luminat","blendModeDarken":"Întunecat","blendModeOverlay":"Overlay ","blendModeScreen":"Ecran","blendModeMultiply":"Multiplică","blendModeNone":"Niciunul","viewOBarDel":"Șterge layer (DEL)","viewOBarDup":"Dublează layer ","viewOBarLightUI":"Modul UI ușor","viewOBarSnap":"Sări la ghiduri","viewOBarShowGu":"Arată ghiduri","viewOBarSet":"Setări","viewOBarZoomOut":"Micșorează","viewOBarZoomIn":"Mărește","viewOBarMD":"Mută în jos","viewOBarMU":"Mută în sus","viewOBarZ3X":"3 x zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Actual Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2)","viewOBarFit":"Fit Screen (CTRL+0)","viewOBarNav":"Navighează","layerSettings":"Setări strat","hasCutout":"A decupat","documentActions":"Actiuni document","historyDuplicate":"Replică","historyUnpin":"Desprinde","historyPin":"Țintuiește","historyDelete":"Șterge","historyClearConfirm":"Ești sigur că vrei să-ți stergi Istoricul?","sizeFacebookProfile":"Profil la Facebook","sizeFacebookCover":"Copertă la Facebook","sizeInstagramStory":"Poveste pe instagram","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web mic","last10Projects":"Cele mai recente 10 proiecte","pinnedTip":"SFAT! Dacă vrei să păstrezi un document, fă click pe icoana cu \"inimă\", să-l țintuiești.","pinnedProjects":"Proiecte păstrate","clearHistory":"Șterge istoric","noHistory":"Nu există imagini în istoricul tău. Te rog \"Deschide imagine\" sau \"Încarcă URL\" pentru a începe să editezi.","welcomeHeadline":"Bine ai venit la Pixlr E, un editor foto online avansat!","examplePhoto":"Editează o fotografie acum!","backToEditor":"Înapoi la Editor","addCurrent":"Adaugă actualul","stockSearch":"Căutare în stock","createNew":"Creează nou","history":"Istoric","dropFile":"\"Drop\" pentru a deschide fișierul","openExamples":"Poți, deasemenea, să începi editarea cu oricare dintre imaginile de mai jos.","openDragClip":"Pentru a deschide, poți să \"Drag & Drop\" fișiere sau \"Lipește\" din clipboard","loadURL":"Încarcă URL","openImage":"Deschide imaginea","sinceNow":"Chiar acum","sinceMinutes":"% minute în urmă","sinceMinute":"Un minut în urmă","sinceHours":"% ore în urmă","sinceHour":"O oră în urmă","sinceDays":"% zile In urmă","sinceDay":"O zi în urmă","shadows":"Umbre","contrast":"Contrast","brightness":"Tentă","tint":"Tint","temperature":"Temperatură","saturation":"Saturație","vibrance":"Vibrance","sharpen":"Conturat","layerCreated":"Strat creat","noCutout":"Fără mascare","straighten":"Îndreaptă","invert":"Inversează","dialogAiCutoutTitle":"Mascare AI","dialogSaveCalculate":"...calculez","dialogSaveImageHeight":"Înălțimea imaginii","dialogSaveImageWidth":"Lățimea imaginii","dialogSaveHigh":"Înaltă","dialogSaveMed":"Mediu","dialogSaveLow":"Redus","dialogSaveFileType":"Tip fișier","dialogSaveName":"Nume fișier","dialogSaveTitle":"Salvează imaginea","dialogResizeCropWarning":"La modificarea dimensiunii, fiecare tool de crop va fi resetat; e posibil sa apară unele crop-uri ale straturilor, dacă noua dimensiune a canvasului este mai mică. ","dialogResizeAnchor":"Punct ancoră","dialogResizeRelative":"Schimbare relativă","dialogResizeApplyAll":"Cănd aplici Redimensionează, toate straturile vor fi scalate","dialogResizeContrain":"Restrânge proporțiile","dialogResizeCanvasTitle":"Redimensionează canvas-ul","dialogResizeImageTitle":"Redimensionează imaginea","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto rotire la ieșire","dialogPreResizeInfo2":"redimensioneaz-o înainte de a o edita; vei economisi memorie iar lag-urile vor fi minime.","dialogPreResizeInfo1":"Imaginea selectată este foarte mare","dialogPreResizeTitle":"Pre-dimesionează imaginea","dialogOpenURLHeadline":"URL-ul imaginii","dialogOpenURLTitle":"Deschide URL-ul imaginii","dialogLoadError":"Ceva nu a funcționat corect la încărcarea imaginii...te rog îcearcă mai tarziu din nou...","dialogLoadLoadingFrom":"Încarcă % din %...","dialogLoadPrepare":"Pregatește...","dialogLoadTitle":"Se încarcă","dialogChoiceHeadline":"Dorești să adaugi imaginea drept un strat nou în acest document sau creezi unul nou?","dialogChoiceTitle":"Deschide imaginea","dialogAddLayerHL":"Selectează tipul de strat adăugat","dialogAddLayerTitle":"Adaugă Strat","offsetY":"Offset axa y","offsetX":"Offset axa x","maximize":"Maximizează","minimize":"Minimizează","fill":"Umple","fit":"Potrivește","canvas":"Canvas","tolerance":"Toleranță","reset":"Resetează","density":"Densitate","strength":"Rezistență","download":"Descarcă","advanced":"Avansat","left":"Stânga","top":"Deasupra","hidden":"Ascuns","visible":"Vizibil","layers":"Straturi","layer":"Strat","shape":"Contur","color":"Colorează","erase":"Șterge","back":"Înapoi","blur":"Blur","paint":"Paint","brush":"Perie","aspect":"Aspect","tool":"Sculă","angle":"Unghi","drawing":"Desen","empty":"Golește","draw":"A desena","text":"Text","font":"Font","quality":"Calitate","spikes":"Spikes","source":"Sursă","step":"Pas","feather":"Pană","opacity":"Opacitate","image":"Imagine","transparency":"Transparență","softness":"Softness","size":"Mărime","loading":"Se încarcă","load":"Încarcă","open":"Deschide","save":"Salvează","loadMore":"Încarcă mai mult","search":"Caută","template":"Template","create":"Crează","background":"Background","max":"Max","blendMode":"Mod amestecat","original":"Original","close":"Închide","cancel":"Anulează","ok":"Ok","amount":"Sumă","apply":"Aplică","height":"Înălțime","width":"Lățime","untitled":"Fără titlu","name":"Nume","frequency":"Frecvență","dialogPremiumTitle":"Vizionează ad-ul pentru a avea acces la conținut Premium","dialogPremiumMessage":"După vizionarea ad-ului vei putea să folosești opțiunea Conținut Premium. Pentru a evita viitoare ad-uri, te rog fă astăzi upgrade la Advanced!","dialogPremiumGoAdvanced":"Treci la Advanced!","locked":"Blocat","historyCut":"Taie","historyTransform":"Transformă","historyReplace":"Înlocuire culoare","historyOpen":"Deschide","historyDropbitmap":"Lasă imaginea","toolKB":"Scurtătură keybord","toolArrange":"Aranjează","toolArrangeDesc":"Mută, transformă și schimbă setările straturilor","toolMarquee":"Selectează marcaj","toolMarqueeDesc":"Selecteză cu pătrat sau cu cerc","toolLasso":"Selectează cu lasso","toolLassoDesc":"Selectează cu contur liber, poligonal, bezier sau lasso magnetic.","toolWand":"Selectează cu bagheta","toolWandDesc":"Folosește bagheta magică pentru a selecta culori similare.","toolCrop":"Taie","toolCropDesc":"Ajustează, taie și nivelează canvasul cu aspect liber sau fix.","toolCutout":"Decupătură/ Maschează","toolCutoutDesc":"Maschează zone și/sau șterge fundaluri, obiecte decupate sau taie/ ajustează straturi individuale.","toolLiquify":"Liquify","toolLiquifyDesc":"Mărește, micșorează și modifică părți ale imaginii. Folosește Liquify pentru ajustări discrete ale portretelor sau a altor imagini.","toolHeal":"Repară","toolHealDesc":"Șterge puncte, obiecte nedorite, pete și curăță imaginile.","toolClone":"Clonează","toolCloneDesc":"Trasează și copiază din alte zone în imagine.","toolDetail":"Blurat/Conturat/Estompat","toolDetailDesc":"Trage peste suprafețele din imagine pentru a blura, contura sau estompa detaliile.","toolToning":"Dodge/ Burn","toolToningDesc":"Luminează sau întunecă zone ale imaginii, pentru a le evidenția sau estompa.","toolTemper":"Burete/ Culoare","toolTemperDesc":"Tratează vibrația, saturația sau temperatura, local, pentru a întări sau reduce culoarea.\n","toolPen":"Stilou","toolPenDesc":"Folosește tipuri variate de stilou, precum web, pastel, sau cerneală, pentru desen și schițe.","toolDraw":"Desen","toolDrawDesc":"Desenează și schițeză cu pensule și culori variate.","toolEraser":"Radieră","toolEraserDesc":"Șterge părți din imagine cu pensula, folosește decupatul pentru rezultate precise.","toolFill":"Umple","toolFillDesc":"Umple cu o singură culoare.","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Creați amestecuri cu culori și transparențe variate.","toolReplace":"Înlocuire culoare","toolReplaceDesc":"Schimbă o culoare cu alta, tragând-o peste.","toolShape":"Formă","toolShapeDesc":"Desenează forme diferite precum pătrat, cerc, sau linie.","toolAddText":"Text","toolAddTextDesc":"Adaugă un strat text nou, sau folosește un șablon text.","toolPicker":"Selector","toolPickerDesc":"Sectează culori din imagine pentru a fi folosite cu alte tool-uri.","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Mărește sau micșoreză imaginea, pentru focus pe diferite părți.","toolHand":"Hand/ Pan","toolHandDesc":"Mută aria vizibilă când imaginea este mărită. Apasă Spacebar în orice tool.\n","colorSwitch":"Inversează culorile (X)","titleFile":"File","titleEdit":"Edit","titleImage":"Imagine","titleLayer":"Strat","titleSelect":"Selectează","titleAdjustment":"Ajustare","titleFilter":"Filtru","titleView":"Vedere","titleHelp":"Ajutor","titleNewImage":"Imagine nouă","titleOpenImage":"Deschide imagine","titleOpenURL":"Deschide URL ul imaginii","titleStockSearch":"Căutare în stock","titleSave":"Salvează","titlePrint":"Print","titleClose":"Închide","titleUndo":"Înapoi","titleRedo":"Refă","titleCut":"Decupează","titleCopy":"Copiază","titleClear":"Golește","titlePaste":"Lipește","titleFreeTransform":"Transformare gratis","titleFreeDistort":"Distorsionare gratis","titleTransform":"Transformă","titleRotateLeft":"Rotire stânga/ccw","titleRotateRight":"Rotire dreapta/cw","titleFlipHorizontal":"Flip orizontal","titleFlipVertical":"Flip vertical","titleStroke":"Tușeu","titleFill":"Umple","titleImageSize":"Dimensiune imagine","titleCanvasSize":"Dimensiune canvas","titleImageRotation":"Rotire imagine","titleCrop":"Decupează","titleTrim":"Aranjează ","titleNewLayer":"Strat nou","titleDuplicateLayer":"Strat duplicat","titleImageLayer":"Adauga imagine drept strat","titleElementLayer":"Adauga element drept strat","titleURLLayer":"Adauga URL drept strat","titleDeleteLayer":"Șterge strat","titleRasterizeLayer":"Rasterizeză text/ element","titleLayerUp":"Adu în față/ sus","titleLayerDown":"Trimite înapoi / jos","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mască","titleSelectAll":"Selectează tot","titleSelectPixels":"Selectează pizeli","titleSelectDeselect":"Deselectează","titleSelectInvert":"Inversează selecția","titleAutoAdjust":"Auto ajustare","titleBrightnessContrast":"Strălucire și Contrast","titleTemperatureTint":"Temperatură și tentă","titleHueSaturation":"Nuanță și Saturație","titleVibrance":"Vibrance","titleColorBalance":"Echilibrul culorii","titleColorLookup":"Ansamblul culorii","titleExposure":"Expunere","titleCurves":"Curbe","titleLevels":"Niveluri","titleThreshold":"Praguri","titlePosterize":"Posterizare","titleDesaturate":"Desaturare","titleInvert":"Inversare","titleEffectLibrary":"Effect library","titleSharpen":"Conturat","titleClarity":"Claritate","titleBlur":"Blur","titleGaussianBlur":"Gaussian Blur","titleSmooth":"Neted","titleGrain":"Granulat","titleNoise":"Adaugă noise","titleDenoise":"Înlătură noise","titleVignette":"Vignette","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Strălucire","titleDehaze":"Dehaze","titleInnerGlow":"Strălucire interioară","titleOuterGlow":"Strălucire exterioară","titleOutline":"Contur","titleInnerShadow":"Umbră interioară","titleDropShadow":"Umbră","titleFringe":"Franjuri","titlePixelate":"Pixelat","titleMosaic":"Mozaic","titleHalftone":"Semiton","titleStrokeOutline":"Pensulare/ Subliniere","titleZoomIn":"Mărire","titleZoomOut":"Micșorare","titleFitScreen":"Încadrează ecranul","titleFillScreen":"Umple ecranul","titleToggleFullScreen":"Comută full screen","titleToggleLightDarkMode":"Comută moduri luminos/ întunecat","titleKeyboardShortcuts":"Scurtături keyboard","titleColorPicker":"Selector culori","titleAddElement":"Adaugă element","titleToolSettings":"Selector tool-uri","titleAlignCase":"Aliniază & Mărime","add":"Adaugă","smudge":"Smulge","target":"Țintă","removeStop":"Șterge Stop[","compare":"Compară ( Țîne apasat)","paste":"Lipește","noPaste":"Nimic de lipit","emptyPaste":"Gol! Încercă ctrl+v!","emptyPasteGlobal":"Nimic de lipit","overlay":"Acoperire","sticker":"Sticker","premium":"Premium","red":"Roșu","green":"Verde","blue":"Albastru","range":"Gamă","midtones":"Tonuri medii","highlights":"Repere","preserveLuminosity":"Conservă luminozitatea","radius":"Rază","threshold":"Praguri","colorize":"Colorați","lineSpace":"Spațiu între linii","letterSpace":"Spațiu între litere","addText":"Adaugă text","alignLeft":"Aliniere stânga","alignCenter":"Aliniere centru","alignRight":"Aliniere dreapta","uppercase":"Majuscule","bold":"Bold","italic":"Italic","full":"Întreg","line":"Linie","word":"Cuvânt","outline":"Contur","shadow":"Umbră","fixed":"Fixat","free":"Liber","polygon":"Bezier","magnetic":"Magnetic","rotateLeft":"Rotește stânga","rotateRight":"Rotește dreapta","flipVertical":"Flip vertical","flipHorizontal":"Flip orizontal","duplicate":"Duplicat","delete":"Șterge (DEL)","transform":"Transformă","distort":"Distorsiune","rasterize":"Rasterizare","edit":"Editează","settings":"Setări","styles":"Stiluri","addNew":"Adaugă nou","unlock":"Deblochează","aligned":"Aliniat","mode":"Mod","method":"Metodă","variant":"Variantă","restore":"Restaurare","ratio":"Rație","extract":"Extrage","constraint":"Restrânge","contiguous":"Continuu","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"Sugestie ștearsă","addToCutout":"Adaugă la mască","removeFromCutout":"Șterge din mască","hardTip":"Sfat ","antiAlias":"Anti alias","blend":"Amestec","stroke":"Stroke","type":"Tip","radial":"Radial","linear":"Liniar","patch":"Bandaj","infill":"Umplere","push":"Împinge","enlarge":"Mărește","shrink":"Micșorează","swirlRight":"Vârtej dreapta","swirlLeft":"Vârtej stânga","rectangle":"Dreptunghiular","roundedRect":"Dreptunghi rotunjit","ellipse":"Elipsă","circle":"Cerc","triangle":"Triunghi","star":"Stea","heart":"Inimă","plus":"Plus","minus":"Minus","lighten":"Iluminează","darken":"Întunecat","main":"Principal","alter":"Modifică","increase":"Mărește","decrease":"Scade","horizontalPos":"Pos orizontal","verticalPos":"Pos vertical","logInNow":"Loghează-te acum","preserveTransparency":"Păstrează transparența","neverAskMeAgain":"Nu mă mai întreba despre asta","autoSelectLayer":" Auto- selectare strat","alwaysShowTransform":"Arată mereu Transform","showGuides":"Arată ghiduri","snapToGuides":"Sări la ghiduri","loremIpsum":"Lorem ipsum ...Textul tău aici...","selectSource":"Selectează sursa","newSelection":"Selecție nouă","addToSelection":"Adaugă selecției (shift)","removeFromSelection":"Șterge din selecție (ctrl)","highQualityPreview":"Preview de calitate înaltă","sampleAllLayers":"Mostră toate straturile","elementPremiumDesc":"Acesta este un element Premium!","addCurvesControlDesc":"Dublu click pentru adăugarea sau ștergerea unui \"control point\"","viewArrangeActiveSelection":"Selecție activă; nu poți să schimbi straturi tip Text sau Element.","viewArrangeLayerLocked":"Stratul este blocat. Deblochează-l pentru a face transformări.","viewArrangeNoLayer":"Strat gol. Selectează un layer din bara din dreapta. ","viewCloneNoLayer":"Clonarea funcționează doar pe straturi imagine. Selecteză alt strat.","viewCloneSourceTooltip":"Selectează sursa sau vopseaua (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Selectați un strat imagine sau rasterizați textul / elementul pentru a crea o mască activă.","viewCutoutShape":"Mască Formă","viewCutoutMagic":"Mască Magică","viewCutoutDraw":"Mască Desen","viewCutoutLasso":"Mască Lasso","viewDetailNoLayer":"Blur/ Sharpen sau Smudge functionează doar în straturi tip Imagine ( straturi populate); selectează alt strat.","viewDrawNoLayer":"Selectează un strat Imagine din listă, sau adaugă un strat nou, gol.","viewEraserNoLayer":"Poți să stergi doar din straturi Imagine; selecteză alt strat.","viewFillNoLayer":"Fill funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewGradientNoLayer":"Gradient funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewHandDesc":"Click și Trage pentru a schimba perspectiva.","viewHealNoLayer":"Heal funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewLiquifyNoLayer":"Liquify funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewShapeNoLayer":"Selectează un strat îmagine sau adaugă un strat nou, gol.","viewPenNoLayer":"Pen funcționează doar în straturi Imagine; selectează alt strat.","viewToningNoLayer":"Toning funcționează doar în straturi Imagine ( straturi populate); selectează alt strat.","viewTemperNoLayer":"Temper funcționează doar în straturi Imagine ( straturi populate); selectează alt strat.","viewReplaceNoLayer":"Selectează un strat Imagine din listă, sau adaugă un nou strat, gol.","viewReplaceMatchLight":"Potrivește luminozitatea","viewPickerShades":"Nuanțe","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analog","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Schiță","viewPenParallel":"Paralel","viewPenTrail":"Traseu","viewPenShaded":"Umbrit","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Pastel","viewPenInk":"Cerneală","viewCropPreset":"Presetat","viewCropNone":"Niciunul","viewCropFixed":"Proporții fixe","viewCrop1x1":"1:1 ( Pătrat)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Ecran lat)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 ( 35 mm Film).","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra lat)","viewCropOutput":"Dimensiune rezultat:","viewCropFBProfile":"Profil Facebook","viewCropFBCover":"Copertă Facebook","viewCropFBPost":"Postare Facebook","viewCropFBAd":"Ad pentru Facebook","viewCropInstaProfile":"Profil Instagram","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"Profil Twitter","viewCropTwitHeader":"Titlu Twitter","viewCropTwitImage":"Foto Twitter","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropYTProfile":"Profil Youtube","viewCropYTChannelArt":"Canal de artă Youtube","viewCropYTThumb":"Youtube","viewCropWebMini":"Web mini 1024 x 768;","viewCropWebSmall":"Web mic 1280 x 800","viewCropWebCommon":"Web obișnuit 1366 x 768","viewCropWebMedium":"Web mediu 1440 x 900","viewCropFHD":"FULL HD 1920 x 1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4 x 3840 x 2160","viewCropPaperA4":"Foaie A4","viewCropPaperA5":"Foaie A5","viewCropPaperA6":"Foaie A6","viewCropPaperLet":"Letter","historyHalftone":"Semiton","historyNoise":"Noise","historyInnerGlow":"Strălucire interioară","historyOuterGlow":"Strălucire exterioară","titleHighlightsShadows":"Lumini și umbre","copy":"Copy","hue":"Hue","lightness":"Luminozitate","duplicated":"Replicat","deleted":"Șters","noMerger":"Fără fuziune","layersMerged":"Straturi unite","imageFlattend":"Imagine aplatizată","noRasterization":"Nu este Text/ Element","layerRasterized":"Strat rasterizat","selectionEmpty":"Nimic selectat","noLayerSelected":"Niciun strat selectat","notAImageLayer":"Nu este un strat Imagine","historyHighlightsShadows":"Lumini și umbre","photoEditorHome":"Pixlr Home","xForExpress":"Pixlr X pentru Express","eForEditor":"Pixlr E pentru Editor","pricingPlan":"Planuri tarifare","hiUser":"Salut","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"Login în Editorul photo","mySubscription":"Abonamentul meu","eTitle":"Editor Foto: Pixlr E - Foto Editare! Gratuit!","eMetaDesc":"Ești în căutarea unor soluții avansate de editare foto, chiar în browserul tău? Pixlr E este un Editor Foto din noua generație! Fără instalare! Fără înregistrare! Utilizare gratuită pe desktop, tablete și telefoane. Ce poți să-ți dorești mai mult?","eMetaSiteName":"Foto Editor : Pixlr.com - Editor imagine online și gratuit","strokeOutlineOnly":"Doar Subliniază","titlePreferences":"Preferințe","titleEditText":"Editează text","titleSelectSave":"Salvează selecția","titleSelectRestore":"Restaurează selecția","titleDetails":"Detalii","titleZoomBlur":"Zoom Blur","titleSelectConvert":"Transformă în mască","titleLayerAddMask":"Adaugă mască","titleLayerApplyMask":"Aplică mască","titleLayerDeleteMask":"Înlătură mască","titleLayerResetMask":"Resetează mască","titleLayerInvertMask":"Inversează mască","titleLayerMoreMask":" Mai multă mască","titleLayerExtractMask":"Extrage mască drept strat","titleLayerConvertMask":"Converge masca în selecție","clear":"Curăță","punchout":"Punch out","bezier":"Magnetic","maskApplied":"Aplicare mască","selectionSaved":"Selecție salvată","viewArrangeSelection":"Selecție activă, trage pentru a muta/ tăia zona selectată.","viewCutoutGradient":"Mască gradient","viewOBarAskPrerezise":"Cere să pre-dimensionezi imaginea","viewOBarAskLayertype":"Întrebă ce tip de strat să adaugi","historySelectionRestore":"Restaurează selecția","historySelectionCut":"Taie cu selecție","historySelectionCopy":"Copiază cu selecție","historyZoom":"Zoom Blur","historyConvertMaskToSelection":"Convertește la selecție","historyConvertSelectionToMask":"Convertește la mască","historyApplyMask":"Aplică mască","border":"Margine","continue":"Continuu","titleBrowseElements":"Caută Elemente","unlocked":"Deblocat","viewOBarLockUnlockLayer":"Blochează/ Deblochează poziția stratului","viewOBarShowHideLayer":"Arată / Ascunde stratul","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadow color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow opacity","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}