To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Aplatizează imaginea","layerMergeVisible":"Unește vizibil","layerMergeDown":"Combină în jos (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminozitate","blendModeColor":"Culoare","blendModeSaturation":"Saturație","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Excludere","blendModeDifference":"Diferență","blendModeSoftLight":"Lumină soft","blendModeHardLight":"Lumină puternică","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Luminat","blendModeDarken":"Întunecat","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Ecran","blendModeMultiply":"Multiplică","blendModeNone":"Niciuna","viewOBarZoomOut":"Micșorează","viewOBarZoomIn":"Mărește","viewMenuPropertiesInfo":"Schimbă canvas-ul, culoarea fundalulului, mărimea imaginii, rotește sau scalează.","viewMenuProperties":"Proprietăți","viewKeyboardP":"Proprietăți","viewDrawPenTool":"Stilou","viewDrawEraserTool":"Radieră","viewCropPaperLet":"Letter","viewCropPaperA6":"Foaie A6","viewCropPaperA5":"Foaie A5","viewCropPaperA4":"Foaie A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4 x 3840 x 2160","viewCropFHD":"FULL HD 1920 x 1080","viewCropWebMedium":"Web mediu 1440 x 900","viewCropWebCommon":"Web obișnuit 1366 x 768","viewCropWebSmall":"Web mic 1280 x 800","viewCropWebMini":"Web mini 1024 x 768;","viewCropYTThumb":"Youtube","viewCropYTChannelArt":"Canal de artă Youtube","viewCropYTProfile":"Profil Youtube","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Foto Twitter","viewCropTwitHeader":"Titlu Twitter","viewCropTwitProfile":"Profil Twitter","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Profil Instagram","viewCropFBAd":"Ad pentru Facebook","viewCropFBPost":"Postare Facebook","viewCropFBCover":"Copertă Facebook","viewCropFBProfile":"Profil Facebook","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra lat)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 ( 35 mm Film).","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Ecran lat)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 ( Pătrat)","viewCropFixed":"Proporții fixe:","viewCropNone":"Niciunul","viewPropertiesTitle":"Proprietăți","viewAddTextShadowVertOffset":"Poziție verticală","viewAddTextShadowHorizOffset":"Poziționare orizontală","clarity":"Claritate","dialogSaveName":"Nume fișier","dialogAddLayerHL":"Selectează ce tip de layer adaugi","dialogAddLayerTitle":"Adaugă Layer","empty":"Gol","viewOBarDel":"Șterge layer (DEL)","viewOBarDup":"Dublează layer Dup","viewOBarLightUI":"Modul UI ușor","viewOBarSnap":"Salt la ghiduri","viewOBarShowGu":"Arată ghiduri","viewOBarSet":"Setări","viewOBarMD":"Mută în jos (MD)","viewOBarMU":" Mută în sus (MU)","viewOBarZ3X":"3 x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"PIxeli actuali (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2)","viewOBarFit":"Fit Screen (CTRL+0)","viewOBarNav":"Navighează","viewMenuAddImgInfo":"Încarcă sau caută imagini, pentru a le adăuga proiectului tău","viewMenuAddImg":"Adaugă imagine","viewMenuAddElmInfo":"Adaugă margini, forme, stickere sau layere presetate proiectului tău.","viewMenuAddElm":"Adaugă element","viewMenuTextInfo":"Adaugă layer nou sau folosește unul dintre șabloanele noastre de text.","viewMenuText":"Text","viewMenuDrawingInfo":"Desenează și mâzgălește cu diferite forme precum pătrată, cerc sau linii, perii sau culori.","viewMenuDrawing":"Desenează","viewMenuRetouchInfo":"Elimină pete, obiecte nedorite, defecte, albește și întunecă ori clonează elemente.","viewMenuRetouch":"Retușează","viewMenuLiquifyInfo":"Mărește, micșorează sau mișcă părți de imagine. Folosește \"Liquify\" pentru ajustări discrete ale portretelor sau ale altor imagini.","viewMenuLiquify":"Liquify","viewMenuEffectInfo":"Folosește efecte pre-setate cănd schimbi aspectul unui layer bitmap.","viewMenuEffect":"Efect","viewMenuFilterInfo":"Estompează, clarifică, netezește, granulează, card sau alte filtre pentru layere bitmap.","viewMenuFilter":"Filtru","viewMenuAdjustInfo":"Schimbă vibrance, culori, lumină, și altele în layere bitmap.","viewMenuAdjust":"Ajustează","viewMenuCutoutInfo":"Scoate background-ul, decupează obiecte sau crop/trim straturi individuale.","viewMenuCutout":"Decupează","viewMenuCropInfo":"Scurtează, taie, rotește și îndreaptă canvasul cu aspect fix sau liber.","viewMenuCrop":"Crop","viewMenuArrangeInfo":"Modifică mărimea imaginii și a canvasului, mută, transformă, și modifică setările layerului.","viewMenuArrange":"Aranjează","viewTopBarRedo":"Refă","viewTopBarUndo":"Desfă","viewTopBarFB":"Feedback","viewRetouchLight":"Lumină","viewRetouchMid":"Mijloc","viewRetouchDark":"Întunecat","viewRetouchRange":"Range","viewRetouchDarken":"Întunecat","viewRetouchLighten":"Luminat","viewRetouchSharpen":"Clar","viewRetouchBlur":"Blurat","viewRetouchAlign":"Aliniat","viewRetouchMode":"Mod","viewRetouchHQ":"Calitate înaltă","viewRetouchInfill":"Infill","viewRetouchPatch":"Patch","viewRetouchMethod":"Metodă","viewRetouchToning":"Dodge/Burn","viewRetouchDetail":"Mai clar/ Mai estompat","viewRetouchClone":"Retușează clona","viewRetouchHeal":"Vindecă/ Repară","viewRetouchLocked":"Folosește Retouch doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewRetouchTitle":"Retușare","viewLoadTitle":"Încarcă","viewLiquifyErase":"Restabilește","viewLiquifySwirlCCW":"Vârtej stânga","viewLiquifySwirlCW":"Vârtej dreapta","viewLiquifyShrink":"Micșorează","viewLiquifyGrow":"Mărește","viewLiquifyMove":"Împinge","viewLiquifyLocked":"Folosește Liquify doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewLiquifyTitle":"Liquify","viewKeyboardMoveShift":"Ține apăsat Shift pentru pasul 10px","viewKeyboardMoveRight":"Dreapta","viewKeyboardMoveLeft":"Stânga","viewKeyboardMoveDown":"Jos","viewKeyboardMoveUp":"Sus","viewKeyboardMoveLayer":"Mută stratul ( poziția)","viewKeyboardCtrlY":"Refă","viewKeyboardCtrlZ":"Desfă","viewKeyboardI":"Adaugă imagine","viewKeyboardO":"Adaugă element","viewKeyboardT":"Text","viewKeyboardB":"Desenează","viewKeyboardR":"Retușează","viewKeyboardE":"Efect","viewKeyboardF":"Filtrează","viewKeyboardA":"Ajustează","viewKeyboardK":"Decupează","viewKeyboardC":"Crop","viewKeyboardV":"Aranjează","viewKeyboardSpacebar":"Pan/ Move","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3 X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom fill.","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom fit","viewKeyboardCtrlM":"Micșorează","viewKeyboardCtrlP":"Mărește","viewKeyboardDEL":"Șterge strat","viewKeyboardESC":"Închidere","viewKeyboardCtrlQ":"Închide","viewKeyboardCtrlS":"Salvează","viewKeyboardTitle":"Scurtături pe keyboard","viewFilterLocked":"Doar straturi tip Imagine pot avea Filtre. Alege alt strat!","viewFilterScene":"Decor","viewFilterDetails":"Detalii","viewFilterTitle":"Filtru","viewEffectLocked":"Doar straturi tip Imagine pot avea Efecte. Alege alt strat!","viewEffectTitle":"Efect","viewDrawLocked":"Adaugă sau selectează un strat pentru a începe!","viewDrawDelete":"Șterge ( del)","viewDrawOutline":"Subliniază","viewDrawFill":"Umple","viewDrawLineColor":"Culoare linie","viewDrawLine":"Formă liniară","viewDrawHeart":"Formă de inimă","viewDrawStar":"Formă de stea","viewDrawTriangle":"Formă triunghiulară","viewDrawCircle":"Formă circulară","viewDrawSquare":"Formă pătrată","viewDrawShape":"Formă","viewDrawShapeTool":"Formă ","viewDrawBrushTool":"Pensulă","viewCutoutReset":"Resetează decupătura","viewCutoutInvert":"Inversează decupătura","viewCutoutExtract":"Extrage ca strat","viewCutoutHint":"Hint îndepărtat","viewCutoutLine":"Formă liniară","viewCutoutHeart":"Formă de inimă","viewCutoutStar":"Formă de stea","viewCutoutTriangle":"Formă triunghiulară","viewCutoutCircle":"Formă circulară","viewCutoutSquare":"Formă pătrată","viewCutoutShapeH":"Formă","viewCutoutContigious":"Continuu","viewCutoutMedium":"Mediu","viewCutoutLight":"Lumină","viewCutoutNone":"Niciunul","viewCutoutRemove":"Îndepărtează","viewCutoutKeep":"Păstrează","viewCutoutMode":"Mod","viewCutoutLasso":"Decupare \"Lasso\"","viewCutoutDraw":"Trasează decupătura","viewCutoutMagic":"Decupare magică","viewCutoutShape":"Definește decuparea","viewCutoutTip":"Selectează un strat tip Imagine sau rasterizează \n un Text/ Element pentru decupat. ","viewCutoutTitle":"Decupătură","viewCropReset":"Resetează crop","viewCropTip":"Dimensiunea se va modifica la inchiderea meniului de crop.","viewCropOutput":"Dimensiune finală:","viewCropPreset":"Presetat","viewCropRatio":"Proporție","viewCropAspect":"Alege aspectul","viewCropFlipV":"Flip vertical","viewCropFlipH":"Flip orizontal","viewCropRR":"Rotește dreapta","viewCropRL":"Rotește stânga","viewCropRotate":"Rotește și flip","viewCropTitle":"Crop","viewBottomBarSaveTT":"Salvează (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Închide (ctr+q)","viewBottomBarRedoTT":"Fă din nou (ctrl+y)","viewBottomBarUndoTT":"Anulează (ctrl+z)","viewBottomBarRedo":"Refă","viewBottomBarUndo":"Anulează","viewArrangeLocked":"Selectează un strat din \"layer-bar\" -ul din dreapta, sau adaugă text, imagine ori element!","viewArrangeTip":"Deblochează stratul pentru modificare","viewArrangeUnlock":"Deblochează","viewArrangeDelete":"Șterge ( Del)","viewArrangeDuplicate":"Copiază","viewArrangeFlipV":"Flip vertical","viewArrangeFlipH":"Flip orizontal","viewArrangeRR":"Rotește dreapta","viewArrangeRL":"Rotește stânga","viewArrangeRotate":"Rotește și răsucește","viewArrangeLockAspect":"Blochează aspectul","viewArrangeTitle":"Aranjează","viewAdjustLocked":"Folosește Adjust doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewAdjustTip":"Dublu click pentru adăugarea sau ștergerea unui \"control point\".","viewAdjustChannel":"Canal","viewAdjustCurves":"Curbe","viewAdjustShadows":"Umbre","viewAdjustHightlight":"Evidențiere","viewAdjustToning":"Asortare","viewAdjustLight":"Lumină","viewAdjustBNW":"Alb și negru","viewAdjustAuto":"Auto corectare","viewAdjustTitle":"Ajustează","viewAddTextDelete":"Șterge text","viewAddTextShadow":"Umbră","viewAddTextOutline":"Subliniere","viewAddTextBackgroundWord":"Cuvânt","viewAddTextBackgroundLine":"Linie","viewAddTextBackgroundFull":"Full","viewAddTextCaseUpper":"Majuscule","viewAddTextAlignRight":"Aliniere dreapta","viewAddTextAlignCenter":"Aliniere centru","viewAddTextAlignLeft":"Aliniere stânga","viewAddTextAlignNCase":"Aliniere și mărime","viewAddTextAdd":"Adaugă text nou","viewAddLayerSelectType":"Selectează tipul de strat adăugat","viewAddLayerTitle":"Adaugă Strat","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Răsfoiește","viewAddImageTitle":"Adaugă imagine","viewAddElementDelete":"Șterge element","viewAddElementSticker":"Sticker","viewAddElementShape":"Formă","viewAddElementBorder":"Margine","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"Ridică vertical","viewAddElementFlipH":"Ridică orizontal","viewAddElementRR":"Rotește dreapta","viewAddElementRL":"Rotește stânga","addCategory":"Adaugă","addElement":"Adaugă element","layerSettings":"Setări strat","hasCutout":"A decupat","documentActions":"Actiuni document","historyDuplicate":"Dublează","historyUnpin":"Desprinde","historyPin":"Țintuiește","historyDelete":"Șterge","historyClearConfirm":"Ești sigur că dorești să-ți ștergi Istoricul?","sizeFacebookProfile":"Profil la Facebook","sizeFacebookCover":"Copertă la Facebook","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web mic","last10Projects":"Cele mai recente 10 proiecte","pinnedTip":"SFAT! Dacă vrei să păstrezi un document, fă click pe icoana cu \"inimă\", să-l țintuiești. Istoricul este păstrat doar Temporar în cache-ul browserului. La curățarea cache-ului, toate documentele vor fi șterse.","pinnedProjects":"Proiecte păstrate","clearHistory":"Șterge istoric","noHistory":"Nu ai imagini în istoricul tău. Pentru a începe să editezi selectează \"Deschide imagine\" sau \"Încarcă URL\".","welcomeHeadline":"Bine ai venit la Pixlr X Foto Editor Online.","examplePhoto":"Încearcă să editezi o poză acum","backToEditor":"Înapoi la Editor","stockSearch":"Caută în Stock","addCurrent":"Adaugă actualul","createNew":"Creează unul nou","history":"Istoric","openExamples":"Poți să testezi Editorul cu unul dintre exemplele noastre de mai jos.","openDragClip":"Pentru a deschide, poți să \"Drag & Drop\" sau \"Paste\" fișiere din clipboard.","loadURL":"Încarcă URL","openImage":"Deschide imaginea","sinceNow":"Chiar acum","sinceMinutes":"% minute în urmă","sinceMinute":"Un minut în urmă","sinceHours":"% ore în urmă","sinceHour":"O oră în urmă","sinceDays":"% zile în urmă","sinceDay":"O zi în urmă","shadows":"Umbre","highlight":"Evidențiere","white":"Alb","black":"Negru","contrast":"Contrast","exposure":"Expunere","brightness":"Strălucire","hue":"Nuanță","tint":"Tentă","temperature":"Temperatură","saturation":"Saturație","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mozaic","glamour":"Glamour","posterize":"Posterizare","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixelare","fringe":"Margini","vignette":"Vignetă","grain":"Granulație","dehaze":"Limpezire","smooth":"Neted","sharpen":"Sharpen","layerCreated":"Strat creat","noCutout":"Fără decupat","letterSpacing":"Spațiu între litere","lineSpacing":"Spațiu între rânduri","lineSize":"Grosimea liniei","straighten":"Îndreptat","invert":"Inversează","dialogSaveCalculate":"...calculez","dialogSaveImageHeight":"Înălțimea imaginii","dialogSaveImageWidth":"Lățimea imaginii","dialogSaveHigh":"Înaltă","dialogSaveMed":"Medie","dialogSaveLow":"Redusă","dialogSaveTitle":"Salvează imaginea","dialogResizeCropWarning":"La schimbarea dimensiunii tool-ul de crop se va reseta; unele straturi vor apărea crop-uite în cazul în care noul canvas are dimensiuni mai mici.","dialogResizeAnchor":"Punct ancoră","dialogResizeRelative":"Schimbare relativă","dialogResizeApplyAll":"Când aplici Redimensionează, toate straturile vor fi scalate.","dialogResizeContrain":"Restrânge proporțiile","dialogResizeCanvasTitle":"Redimensionează canvas-ul","dialogResizeImageTitle":"Redimensionează imaginea","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto rotire la ieșire","dialogPreResizeInfo2":"Redimensioneaz-o înainte să o salvezi. Economisești memorie și reduci din lag.","dialogPreResizeInfo1":"Imaginea selectată este foarte mare.","dialogPreResizeTitle":"Pre-dimesionează imaginea","dialogOpenURLHeadline":"URL-ul imaginii","dialogOpenURLTitle":"Deschide URL-ul imaginii","dialogLoadError":"Ceva nu a funcționat corect la încărcarea imaginii...te rog încearcă din nou, puțin mai târziu..","dialogLoadLoadingFrom":"Încarcă % din %...","dialogLoadPrepare":"pregătește...","dialogLoadTitle":"Încarcă","dialogChoiceHeadline":"Dorești să adaugi imaginea drept un strat nou în acest document? sau creezi unul nou?","dialogChoiceTitle":"Deschide imaginea","maximize":"Maximizează","minimize":"Minimizează","fill":"Umple","fit":"Potrivește","canvas":"Canvas","tolerance":"Toleranță","reset":"Resetează","density":"Densitate","strength":"Forță","download":"Descarcă","advanced":"Avansat","left":"Stânga","top":"Deasupra","hidden":"Ascuns","visible":"Vizibil","layers":"Straturi","layer":"Strat","shape":"Contur","color":"Colorează","erase":"Șterge","back":"Înapoi","blur":"Neclar","paint":"Lipește","brush":"Pensulă","aspect":"Aspect","tool":"Dispozitiv","angle":"Unghi","drawing":"Desen","draw":"Desenează","text":"Text","font":"Font","quality":"Calitate","spikes":"Spikes","source":"Sursă","step":"Pas","opacity":"Opacitate","image":"Imagine","transparency":"Transparență","softness":"Softness","size":"Mărime","loading":"Se încarcă","load":"Încarcă","open":"Deschide","save":"Salvează","loadMore":"Încarcă mai mult","search":"Caută","template":"Șablon","create":"Creează","background":"Background","max":"Max","blendMode":"Mod amestecat","original":"Original","cancel":"Anulează","ok":"OK","amount":"Sumă","apply":"Aplică","height":"Înălțime","width":"Lățime","untitled":"Fără titlu","name":"Nume","close":"Închide","preferences":"Preferințe","dialogSaveFileType":"Tip fișier","dialogPremiumTitle":"Vizionează ad-ul și vei debloca Conținutul Premium","dialogPremiumMessage":"După vizionarea ad-ului vei putea folosi Conținut Premium. Dacă nu dorești să vizionezi viitoare ad-uri, upgradează-ți contul la Advanced!","dialogPremiumGoAdvanced":"Spre Advanced!","dialogAiCutoutTitle":"Decupare AI","spacing":"Spațiere","dropFile":"Drop pentru a deschide fișierul","locked":"Blocat","viewPropertiesResizeImage":"Redimensionare Imagine","viewPropertiesResizeCanvas":"Dimensiune canvas","viewLiquifyHQPreview":"Preview de calitate înaltă","viewMenuToggleHome":"Către Acasă","historyAddelement":"Adaugă element","historyDuplicateelement":"Dublează element","historyDeleteelement":"Șterge element","historyOpenbitmap":"Deschide imagine","historyAddbitmap":"Adaugă imagine","historyPastebitmap":"Lipește imagine","historyExtractbitmap":"Extrage imagine","historyDuplicatebitmap":"Dublează imaginea","historyAddemptybitmap":"Adaugă strat","historyNewemptybitmap":"Imagine nouă","historyDeletebitmap":"Șterge imagine","historyAddtext":"Adaugă text","historyPastetext":"Lipește text","historyDuplicatetext":"Dublează text","historyDeletetext":"Șterge text","historyClear":"Curăță","historyCut":"Decupează","historyLayerOpacity":"Transparența stratului","historyLayerBlendMode":"Amestecarea stratului","historyLayerVisible":"Vizibilitatea stratului","historyLayerName":"Numele stratului","historyTextSize":"Mărime","historyTextFont":"Font","historyTextColor":"Culoare","historyTextAlign":"Aliniere","historyTextUppercase":"Majuscule","historyTextBold":"Bold","historyTextItalic":"Italic","historyTextLetterspacing":"Spațiere litere","historyTextLinespacing":"Spațiere rânduri","historyTextShadow":"Umbră","historyTextOutline":"Evidențiere","historyTextBackground":"Background","historyText":"Text","historyBitmap":"Imagine","historyEffect":"Efect","historyAdjust":"Ajustare","historyFilter":"Filtru","historyArrange":"Aranjare","historyDistort":"Deformare","historyTransform":"Transformare","historyShape":"Formă","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Deblocare strat","historyRasterizeText":"Text rasterizat","historyRasterizeElement":"Element rasterizat","historyFill":"Umple","historyHealPatch":"Repară calea","historyHealInfill":"Repară umplutură","historyLiquify":"Liquify","historyTextSettings":"Setări text","historyTextChange":"Schimbare text","historyWand":"Baghetă","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Desen","historyReplace":"Înlocuiește culoare","historyClone":"Clonează","historyCrop":"Crop","historyDetail":"Detaliu","historyToning":"Tonuri","historyTemper":"Burete","historyPen":"Stilou","historyEraser":"Radieră","historyStraighten":"Îndreaptă","historyBackground":"Background","historyImageResize":"Redimensionare fotografie","historyCanvasResize":"Redimensionare canvas","historyMask":"Decupare/ Mască","historyMaskInvert":"Decupare/ Mască inversată","historyMerge":"Combină straturi","historyOrder":"Comandă strat","historyFlip":"Răstoarnă","historyRotate":"Răsucește","historyDeselect":"Deselectează","historySelectionMove":"Mută selecția","historySelectionAll":"Selectează tot","historySelectionPixels":"Selectează pixeli","historySelectionInvert":"Inversează selecția","historyStroke":"Mișcare","historyAuto":"Auto ajustare","historyBrightnessContrast":"Strălucire și Contrast","historyBrightness":"Strălucire","historyContrast":"Contrast","historyTemperatureTint":"Temperatură și Tentă","historyTemperature":"Temperatură","historyTint":"Tentă","historyHueSaturation":"Nuanță și Saturație","historyHue":"Nuanță","historySaturation":"Saturație","historyVibrance":"Vibrație","historyBalance":"Echilibru culoare","historyLookup":"Fixare culoare","historyHighlightShadows":"Evidențiere și Umbre","historyHighlight":"Evidențiere","historyShadows":"Umbre","historyExposure":"Expunere","historyCurves":"Curbe","historyLevels":"Niveluri","historyBlack":"Negru","historyWhite":"Alb","historyThreshold":"Prag","historyPosterize":"Posterizare","historyDesaturate":"Desaturare","historyInvert":"Inversare","historySharpen":"Conturare","historyClarity":"Claritate","historyBlur":"Blur","historyGaussian":"Gaussian Blur","historySmooth":"Neted","historyDenoise":"Denoise","historyGrain":"Granulație","historyVignette":"Vinietă","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Limpezire","historyFringe":"Decorează","historyPixelate":"Pixelează","historyMosaic":"Mozaic","historyDropShadow":"Umbră picătură","historyGlow":"Strălucire","historyOpen":"Deschide","historyDropbitmap":"Lasă imaginea","logInNow":"Loghează-te acum","neverAskMeAgain":"Nu mă mai întreba despre asta","elementPremiumDesc":"Acesta este un Element Premium!","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italic","viewMenuKB":"Scurtătură keybord","photoEditorHome":"Pixlr Home","xForExpress":"Pixlr X pentru Express","eForEditor":"Pixlr E pentru Editor","pricingPlan":"Planuri tarifare","hiUser":"Salut","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"Login în Editorul photo","mySubscription":"Abonamentul meu","xTitle":"Editor Foto: Pixlr X - Foto Editare Online! Gratuit!","xMetaDesc":"Ești în căutarea unor soluții avansate de editare foto, chiar în browserul tău? Pixlr X este un Editor Foto din noua generație!! Fără instalare! Fără înregistrare! Utilizarea gratuită pe desktop, tablete și telefoane. Ce poți sa-ți dorești mai mult?","xMetaSiteName":"Foto Editor: Pixlr.com - editarea imaginilor online, gratuită","deleted":"Șterse","titleEditText":"Editează text","titleDeleteLayer":"Șterge strat","titleDuplicateLayer":"Duplicare strat","titleImageLayer":"Adaugă imagine drept strat","titleRasterizeLayer":"Rasterizează Text / Element","viewAddTextPunchout":"Punch Out","viewOBarAskPrerezise":"Cere să pre-dimensionezi o imagine","viewOBarAskLayertype":"Întreabă ce tip de strat să adaugi","historyConvertMaskToSelection":"Convertește mască","historyConvertSelectionToMask":"Convertește selecția","historyApplyMask":"Aplică masca","continue":"Continuu","premium":"Premium","unlocked":"Deblocat","viewOBarLockUnlockLayer":"Blochează/ Deblochează poziția stratului","viewOBarShowHideLayer":"Arată / Ascunde stratul","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}