Login / singn uplogin / sign up
Prin faptul că utilizezi site-ul nostru, confirmi faptul că ai citit și înțeles Politica pentru utilizarea de cookies. Accept
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD"},"adDebug":"","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM"}
{"layerFlattenImage":"Aplatizează imaginea","layerMergeVisible":"Unește vizibil","layerMergeDown":"Combină în jos (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminozitate","blendModeColor":"Culoare","blendModeSaturation":"Saturație","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Excludere","blendModeDifference":"Diferență","blendModeSoftLight":"Lumină soft","blendModeHardLight":"Lumină puternică","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Luminat","blendModeDarken":"Întunecat","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Ecran","blendModeMultiply":"Multiplică","blendModeNone":"Niciuna","viewOBarZoomOut":"Micșorează","viewOBarZoomIn":"Mărește","viewKeyboardP":"Layout","viewDrawPenTool":"Stilou","viewDrawEraserTool":"Radieră","viewCropPaperLet":"Letter","viewCropPaperA6":"Foaie A6","viewCropPaperA5":"Foaie A5","viewCropPaperA4":"Foaie A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4 x 3840 x 2160","viewCropFHD":"FULL HD 1920 x 1080","viewCropWebMedium":"Web mediu 1440 x 900","viewCropWebCommon":"Web obișnuit 1366 x 768","viewCropWebSmall":"Web mic 1280 x 800","viewCropWebMini":"Web mini 1024 x 768;","viewCropYTThumb":"Youtube","viewCropYTChannelArt":"Canal de artă Youtube","viewCropYTProfile":"Profil Youtube","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Foto Twitter","viewCropTwitHeader":"Titlu Twitter","viewCropTwitProfile":"Profil Twitter","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Profil Instagram","viewCropFBAd":"Ad pentru Facebook","viewCropFBPost":"Postare Facebook","viewCropFBCover":"Copertă Facebook","viewCropFBProfile":"Profil Facebook","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra lat)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 ( 35 mm Film).","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Ecran lat)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 ( Pătrat)","viewCropFixed":"Proporții fixe:","viewCropNone":"Niciunul","clarity":"Claritate","dialogSaveName":"Nume fișier","dialogAddLayerHL":"Selectează ce tip de layer adaugi","dialogAddLayerTitle":"Adaugă Layer","empty":"Gol","viewOBarDel":"Șterge layer (DEL)","viewOBarDup":"Dublează layer Dup","viewOBarLightUI":"Modul UI ușor","viewOBarSnap":"Salt la ghiduri","viewOBarShowGu":"Arată ghiduri","viewOBarSet":"Setări","viewOBarMD":"Mută în jos (MD)","viewOBarMU":" Mută în sus (MU)","viewOBarZ3X":"3 x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"PIxeli actuali (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2)","viewOBarFit":"Fit Screen (CTRL+0)","viewOBarNav":"Navighează","viewMenuAddImg":"Adaugă imagine","viewMenuAddElm":"Adaugă element","viewMenuDrawing":"Desenează","viewMenuRetouch":"Retușează","viewMenuLiquify":"Liquify","viewMenuEffect":"Efect","viewMenuAdjust":"Ajustează","viewMenuCutout":"Decupează","viewMenuCrop":"Crop și Rotire","viewMenuArrange":" Aranjează cu Stil","viewTopBarRedo":"Refă","viewTopBarUndo":"Desfă","viewTopBarFB":"Feedback","viewRetouchLight":"Lumină","viewRetouchMid":"Mijloc","viewRetouchDark":"Întunecat","viewRetouchRange":"Range","viewRetouchDarken":"Întunecat","viewRetouchLighten":"Luminat","viewRetouchSharpen":"Clar","viewRetouchBlur":"Blurat","viewRetouchAlign":"Aliniat","viewRetouchMode":"Mod","viewRetouchHQ":"Calitate înaltă","viewRetouchInfill":"Infill","viewRetouchPatch":"Patch","viewRetouchMethod":"Metodă","viewRetouchToning":"Dodge/Burn","viewRetouchDetail":"Mai clar/ Mai estompat","viewRetouchClone":"Retușează clona","viewRetouchHeal":"Vindecă/ Repară","viewRetouchLocked":"Folosește Retouch doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewRetouchTitle":"Retușare","viewLoadTitle":"Încarcă","viewLiquifyErase":"Restabilește","viewLiquifySwirlCCW":"Vârtej stânga","viewLiquifySwirlCW":"Vârtej dreapta","viewLiquifyShrink":"Micșorează","viewLiquifyGrow":"Mărește","viewLiquifyMove":"Împinge","viewLiquifyLocked":"Folosește Liquify doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewLiquifyTitle":"Liquify","viewKeyboardMoveShift":"Ține apăsat Shift pentru pasul 10px","viewKeyboardMoveRight":"Dreapta","viewKeyboardMoveLeft":"Stânga","viewKeyboardMoveDown":"Jos","viewKeyboardMoveUp":"Sus","viewKeyboardMoveLayer":"Mută stratul ( poziția)","viewKeyboardCtrlY":"Refă","viewKeyboardCtrlZ":"Desfă","viewKeyboardI":"Adaugă imagine","viewKeyboardO":"Adaugă element","viewKeyboardT":"Text","viewKeyboardB":"Desenează","viewKeyboardR":"Retușează","viewKeyboardE":"Efect","viewKeyboardA":"Ajustează","viewKeyboardK":"Decupează","viewKeyboardC":"Crop","viewKeyboardV":"Aranjează","viewKeyboardSpacebar":"Pan/ Move","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3 X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom fill.","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom fit","viewKeyboardCtrlM":"Micșorează","viewKeyboardCtrlP":"Mărește","viewKeyboardDEL":"Șterge strat","viewKeyboardESC":"Închidere","viewKeyboardCtrlQ":"Închide","viewKeyboardCtrlS":"Salvează","viewKeyboardTitle":"Scurtături pe keyboard","viewEffectLocked":"Doar straturi tip Imagine pot avea Efecte. Alege alt strat!","viewEffectTitle":"Efect","viewDrawLocked":"Adaugă sau selectează un strat pentru a începe!","viewDrawDelete":"Șterge ( del)","viewDrawLineColor":"Culoare linie","viewDrawLine":"Formă liniară","viewDrawHeart":"Formă de inimă","viewDrawStar":"Formă de stea","viewDrawTriangle":"Formă triunghiulară","viewDrawCircle":"Formă circulară","viewDrawSquare":"Formă pătrată","viewDrawShape":"Formă","viewDrawShapeTool":"Formă ","viewDrawBrushTool":"Pensulă","viewCutoutReset":"Resetează decupătura","viewCutoutInvert":"Inversează decupătura","viewCutoutHint":"Hint îndepărtat","viewCutoutLine":"Formă liniară","viewCutoutHeart":"Formă de inimă","viewCutoutStar":"Formă de stea","viewCutoutTriangle":"Formă triunghiulară","viewCutoutCircle":"Formă circulară","viewCutoutSquare":"Formă pătrată","viewCutoutShapeH":"Formă","viewCutoutContigious":"Continuu","viewCutoutMedium":"Mediu","viewCutoutLight":"Lumină","viewCutoutNone":"Niciunul","viewCutoutRemove":"Îndepărtează","viewCutoutKeep":"Păstrează","viewCutoutMode":"Mod","viewCutoutLasso":"Decupare \"Lasso\"","viewCutoutDraw":"Trasează decupătura","viewCutoutMagic":"Decupare magică","viewCutoutShape":"Definește decuparea","viewCutoutTip":"Selectează un strat tip Imagine sau rasterizează \n un Text/ Element pentru decupat. ","viewCutoutTitle":"Decupătură","viewCropReset":"Resetează crop","viewCropTip":"Dimensiunea se va modifica la inchiderea meniului de crop.","viewCropOutput":"Dimensiune finală:","viewCropPreset":"Presetat","viewCropRatio":"Proporție","viewCropAspect":"Alege aspectul","viewCropFlipV":"Flip vertical","viewCropFlipH":"Flip orizontal","viewCropRR":"Rotește dreapta","viewCropRL":"Rotește stânga","viewCropRotate":"Rotește și flip","viewCropTitle":"Crop","viewBottomBarSaveTT":"Salvează (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Închide (ctr+q)","viewBottomBarRedoTT":"Fă din nou (ctrl+y)","viewBottomBarUndoTT":"Anulează (ctrl+z)","viewBottomBarRedo":"Refă","viewBottomBarUndo":"Anulează","viewArrangeLocked":"Selectează un strat din \"layer-bar\" -ul din dreapta, sau adaugă text, imagine ori element!","viewArrangeTip":"Deblochează stratul pentru modificare","viewArrangeUnlock":"Deblochează","viewArrangeDelete":"Șterge ( Del)","viewArrangeDuplicate":"Copiază","viewArrangeFlipV":"Flip vertical","viewArrangeFlipH":"Flip orizontal","viewArrangeLockAspect":"Blochează aspectul","viewArrangeTitle":"Aranjează","viewAdjustLocked":"Folosește Adjust doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewAdjustShadows":"Umbre","viewAdjustHightlight":"Evidențiere","viewAdjustToning":"Asortare","viewAdjustTitle":"Ajustează","viewAddTextDelete":"Șterge text","viewAddTextBackgroundWord":"Cuvânt","viewAddTextBackgroundLine":"Linie","viewAddTextBackgroundFull":"Full","viewAddTextCaseUpper":"Majuscule","viewAddTextAlignRight":"Aliniere dreapta","viewAddTextAlignCenter":"Aliniere centru","viewAddTextAlignLeft":"Aliniere stânga","viewAddTextAlignNCase":"Aliniere și mărime","viewAddLayerSelectType":"Selectează tipul de strat adăugat","viewAddLayerTitle":"Adaugă Strat","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Răsfoiește","viewAddImageTitle":"Adaugă imagine","viewAddElementDelete":"Șterge element","viewAddElementSticker":"Sticker","viewAddElementShape":"Formă","viewAddElementBorder":"Margine","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"Ridică vertical","viewAddElementFlipH":"Ridică orizontal","viewAddElementRR":"Rotește dreapta","viewAddElementRL":"Rotește stânga","addCategory":"Adaugă","addElement":"Adaugă element","layerSettings":"Setări strat","hasCutout":"A decupat","documentActions":"Actiuni document","historyDuplicate":"Dublează","historyUnpin":"Desprinde","historyPin":"Țintuiește","historyDelete":"Șterge","historyClearConfirm":"Ești sigur că dorești să-ți ștergi Istoricul?","sizeFacebookProfile":"Profil la Facebook","sizeFacebookCover":"Copertă la Facebook","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web mic","pinnedProjects":"Proiecte păstrate","clearHistory":"Șterge istoric","noHistory":"Nu ai imagini în istoricul tău. ","backToEditor":"Înapoi la Editor","stockSearch":"Caută în Stock","addCurrent":"Adaugă actualul","createNew":"Creează unul nou","history":"Istoric","loadURL":"Încarcă URL","openImage":"Deschide imaginea","sinceNow":"Chiar acum","sinceMinutes":"% minute în urmă","sinceMinute":"Un minut în urmă","sinceHours":"% ore în urmă","sinceHour":"O oră în urmă","sinceDays":"% zile în urmă","sinceDay":"O zi în urmă","shadows":"Umbre","highlight":"Evidențiere","white":"Alb","black":"Negru","contrast":"Contrast","exposure":"Expunere","brightness":"Strălucire","hue":"Nuanță","tint":"Tentă","temperature":"Temperatură","saturation":"Saturație","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mozaic","glamour":"Glamour","posterize":"Posterizare","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixelare","fringe":"Margini","vignette":"Vignetă","grain":"Granulație","dehaze":"Limpezire","smooth":"Neted","sharpen":"Sharpen","layerCreated":"Strat creat","noCutout":"Fără decupat","letterSpacing":"Spațiu între litere","lineSpacing":"Spațiu între rânduri","lineSize":"Grosimea liniei","straighten":"Îndreptat","invert":"Inversează","dialogSaveCalculate":"...calculez","dialogSaveImageHeight":"Înălțimea imaginii","dialogSaveImageWidth":"Lățimea imaginii","dialogSaveHigh":"Înaltă","dialogSaveMed":"Medie","dialogSaveLow":"Redusă","dialogSaveTitle":"Salvează imaginea","dialogResizeCropWarning":"La schimbarea dimensiunii tool-ul de crop se va reseta; unele straturi vor apărea crop-uite în cazul în care noul canvas are dimensiuni mai mici.","dialogResizeAnchor":"Punct ancoră","dialogResizeRelative":"Schimbare relativă","dialogResizeApplyAll":"Când aplici Redimensionează, toate straturile vor fi scalate.","dialogResizeContrain":"Restrânge proporțiile","dialogResizeCanvasTitle":"Redimensionează canvas-ul","dialogResizeImageTitle":"Redimensionează imaginea","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto rotire la ieșire","dialogPreResizeInfo2":"Redimensioneaz-o înainte să o salvezi. Economisești memorie și reduci din lag.","dialogPreResizeInfo1":"Imaginea selectată este foarte mare.","dialogPreResizeTitle":"Pre-dimesionează imaginea","dialogOpenURLHeadline":"URL-ul imaginii","dialogOpenURLTitle":"Deschide URL-ul imaginii","dialogLoadError":"Ceva nu a funcționat corect la încărcarea imaginii...te rog încearcă din nou, puțin mai târziu..","dialogLoadLoadingFrom":"Încarcă % din %...","dialogLoadPrepare":"pregătește...","dialogLoadTitle":"Încarcă","dialogChoiceHeadline":"Dorești să adaugi imaginea drept un strat nou în acest document? sau creezi unul nou?","dialogChoiceTitle":"Deschide imaginea","maximize":"Maximizează","minimize":"Minimizează","fill":"Umple","fit":"Potrivește","canvas":"Canvas","tolerance":"Toleranță","reset":"Resetează","density":"Densitate","strength":"Forță","download":"Descarcă","advanced":"Avansat","left":"Stânga","top":"Deasupra","hidden":"Ascuns","visible":"Vizibil","layers":"Straturi","layer":"Strat","shape":"Contur","color":"Colorează","erase":"Șterge","back":"Înapoi","blur":"Neclar","paint":"Lipește","brush":"Pensulă","aspect":"Aspect","tool":"Dispozitiv","angle":"Unghi","drawing":"Desen","draw":"Desenează","text":"Text","font":"Font","quality":"Calitate","spikes":"Spikes","source":"Sursă","step":"Pas","opacity":"Opacitate","image":"Imagine","transparency":"Transparență","softness":"Softness","size":"Mărime","loading":"Se încarcă","load":"Încarcă","open":"Deschide","save":"Salvează","loadMore":"Încarcă mai mult","search":"Caută","template":"Șablon","create":"Creează","background":"Background","max":"Max","blendMode":"Mod amestecat","original":"Original","cancel":"Anulează","ok":"OK","amount":"Sumă","apply":"Aplică","height":"Înălțime","width":"Lățime","untitled":"Fără titlu","name":"Nume","close":"Închide","preferences":"Preferințe","dialogSaveFileType":"Tip fișier","dialogAiCutoutTitle":"Decupare AI","spacing":"Spațiere","dropFile":"Drop pentru a deschide fișierul","locked":"Blocat","viewLiquifyHQPreview":"Preview de calitate înaltă","viewMenuToggleHome":"Către Acasă","historyAddelement":"Adaugă element","historyDuplicateelement":"Dublează element","historyDeleteelement":"Șterge element","historyAddtext":"Adaugă text","historyPastetext":"Lipește text","historyDuplicatetext":"Dublează text","historyDeletetext":"Șterge text","historyClear":"Curăță","historyCut":"Decupează","historyLayerOpacity":"Transparența stratului","historyLayerBlendMode":"Amestecarea stratului","historyLayerVisible":"Vizibilitatea stratului","historyLayerName":"Numele stratului","historyTextSize":"Mărime","historyTextFont":"Font","historyTextAlign":"Aliniere","historyTextUppercase":"Majuscule","historyTextBold":"Bold","historyTextItalic":"Italic","historyTextShadow":"Umbră","historyTextOutline":"Evidențiere","historyTextBackground":"Background","historyText":"Text","historyEffect":"Efect","historyAdjust":"Ajustare","historyArrange":"Aranjare","historyDistort":"Deformare","historyTransform":"Transformare","historyShape":"Formă","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Deblocare strat","historyFill":"Umple","historyHealPatch":"Repară calea","historyHealInfill":"Repară umplutură","historyLiquify":"Liquify","historyTextSettings":"Setări text","historyTextChange":"Schimbare text","historyWand":"Baghetă","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Desen","historyReplace":"Înlocuiește culoare","historyClone":"Clonează","historyCrop":"Crop","historyDetail":"Detaliu","historyToning":"Tonuri","historyTemper":"Burete","historyPen":"Stilou","historyEraser":"Radieră","historyStraighten":"Îndreaptă","historyBackground":"Background","historyImageResize":"Redimensionare fotografie","historyCanvasResize":"Redimensionare canvas","historyMask":"Decupare/ Mască","historyMaskInvert":"Decupare/ Mască inversată","historyMerge":"Combină straturi","historyOrder":"Comandă strat","historyFlip":"Răstoarnă","historyRotate":"Răsucește","historyDeselect":"Deselectează","historySelectionMove":"Mută selecția","historySelectionAll":"Selectează tot","historySelectionPixels":"Selectează pixeli","historySelectionInvert":"Inversează selecția","historyStroke":"Mișcare","historyAuto":"Auto ajustare","historyBrightnessContrast":"Strălucire și Contrast","historyBrightness":"Strălucire","historyContrast":"Contrast","historyTemperatureTint":"Temperatură și Tentă","historyTemperature":"Temperatură","historyTint":"Tentă","historyHueSaturation":"Nuanță și Saturație","historyHue":"Nuanță","historySaturation":"Saturație","historyVibrance":"Vibrație","historyBalance":"Echilibru culoare","historyLookup":"Fixare culoare","historyHighlightShadows":"Evidențiere și Umbre","historyHighlight":"Evidențiere","historyShadows":"Umbre","historyExposure":"Expunere","historyCurves":"Curbe","historyLevels":"Niveluri","historyBlack":"Negru","historyWhite":"Alb","historyThreshold":"Prag","historyPosterize":"Posterizare","historyDesaturate":"Desaturare","historyInvert":"Inversare","historySharpen":"Conturare","historyClarity":"Claritate","historyBlur":"Blur","historyGaussian":"Gaussian Blur","historySmooth":"Neted","historyDenoise":"Denoise","historyGrain":"Granulație","historyVignette":"Vinietă","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Limpezire","historyFringe":"Decorează","historyPixelate":"Pixelează","historyMosaic":"Mozaic","historyDropShadow":"Umbră picătură","historyGlow":"Strălucire","historyOpen":"Deschide","logInNow":"Loghează-te acum","neverAskMeAgain":"Nu mă mai întreba despre asta","elementPremiumDesc":"Acesta este un Element Premium!","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italic","photoEditorHome":"Pixlr Home","logout":"Log out","mySubscription":"Abonamentul meu","xTitle":"Editor Foto: Pixlr X - Foto Editare Online! Gratuit!","xMetaDesc":"Ești în căutarea unor soluții avansate de editare foto, chiar în browserul tău? Pixlr X este un Editor Foto din noua generație!! Fără instalare! Fără înregistrare! Utilizarea gratuită pe desktop, tablete și telefoane. Ce poți sa-ți dorești mai mult?","xMetaSiteName":"Foto Editor: Pixlr.com - editarea imaginilor online, gratuită","deleted":"Șterse","titleEditText":"Editează text","titleDeleteLayer":"Șterge strat","titleDuplicateLayer":"Duplicare strat","titleImageLayer":"Adaugă imagine drept strat","titleRasterizeLayer":"Rasterizează Text / Element","viewAddTextPunchout":"Punch Out","viewOBarAskPrerezise":"Cere să pre-dimensionezi o imagine","viewOBarAskLayertype":"Întreabă ce tip de strat să adaugi","historyConvertMaskToSelection":"Convertește mască","historyConvertSelectionToMask":"Convertește selecția","historyApplyMask":"Aplică masca","continue":"Continuu","premium":"Premium","unlocked":"Deblocat","viewOBarLockUnlockLayer":"Blochează/ Deblochează poziția stratului","viewOBarShowHideLayer":"Arată / Ascunde stratul","viewOBarScollZoom":"Folosește Scroll-ul pentru Zoom","error":"Eroare","genericError":"Ceva nu a funcționat cum trebuie. Te rugăm să încerci din nou mai târziu!","offline":"Offline","genericOffline":"Nu ești online! Verifică-ți conexiunea de internet și apoi încercă din nou!","newSize":"Dimensiune Nouă","copy":"Copiază","duplicate":"Replică","sizeWeb":"Dimensiune Web","rememberMe":"Ține-mă minte!","forgotPass":"Ai uitat parola?","notMember":"Nu ești membru?","signUpNow":"Înscrie-te acum!","signUp":"Semnează-te","alreadyMember":"Ești deja membru?","loginHere":"Loghează-te aici!","code":"Codul","verifyAcc":"Verifică-ți contul","verify":"Verifică","resend":"Retrimitem codul?","didNotReceiveCode":"Nu am primit vreun cod!","backReg":"Înapoi la întregistrare","forgottenPass":"Ți-ai uitat parola?","resetPassDesc":"Te rugăm să-ți introduci adresa de email pentru a reseta parola.","reqCode":"Cere codul","resetPass":"Resetare cod","newPass":"Parola nouă","updatePass":"Actualizează parola","terms":"Termeni de utilizare și Notă date personale","regNewsletter":"Doresc să primesc actualizări, freebies, promoții și alte emailuri de la Pixlr.","regRecommendations":"Doresc să primesc sugestii și recomandări în legătură cu interesul meu pentru Pixlr.","agree":"Sunt de acord","sentCodeDesc":"Țî-am trimis un email la [EMAIL] cu codul de verificare. Te rugăm să introduci codul mai jos.","loginFb":"Semnează cu Facebook","loginGoogle":"Semnează cu Google","oldPass":"Parola veche","newEmail":"Email nou","above16":"Am peste 16 ani.","readAgreements":"Am citit și sunt de acord cu Termenii de utilizare precum și cu Nota despre datele mele personale. ","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Te rugăm să introduci o adresă de mail validă.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Te rugăm să alegi un nume de țară valid.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Te rugăm să alegi un newsletter valid.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 caractere.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Parolă invalidă. Te rugăm să încerci încă o dată!","pixlrLogin_EmailNotExists":"Acest email nu există.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Acest email există deja.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Codul de verificare a fost re-trimis la {email}! Te rugăm să-ți verifici emailul.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Codul de verificare a fost trimis la {email}! Te rugăm să-ți verifici emailul!","pixlrLogin_EnterValidCode":"Te rugăm să introduci un cod valid!","pixlrLogin_WrongCode":"Opaa, cod greșit Te rugăm să încerci încă o dată!","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"~Parola ta a fost actualizată cu succes! Te rugăm să te loghezi din nou!","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Emailul există deja. Te rugă să-ți verifici emailul.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Contul tău a fost verificat cu succes!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Emailul a fost actualizat cu succes!","pixlrLogin_CodeExpired":"Codul a expirat.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Nu am reușit să-ți re-trimitem codul.","pixlrLogin_ServerError":"Eroare a serverului. Te rugăm să încerci din nou!","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"A fost cerută resetarea parolei. Ți-am trimis un email cu codul de verificare la {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Trebuie să conțină cel puțin 1 literă mică, 1 literă mare, 1 cifră precum și 1 caracter special.","pixlrLogin_MaxPassword":"O lungime maximă de 50 de caractere.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Prea multe cereri. Încearcă din nou după 30 de secunde!","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Prea multe încercări eșuate. Te rugăm să încerci din nou după {minute rămase} minute.","profile":"Profil","subscription":"Abonament","username":"Username","language":"Limbă","password":"Parolă","changePassword":"Schimbă Parola","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Primește Newsletter de la Pixlr","myAccount":"Contul meu","myDownloads":"Descărcarile mele","creatorDashboard":"Dashboard Creativ","menu":"Menu","changeEmail":"Schimbă adresa de email","agreementBar":"Prin faptul că utilizezi site-ul nostru, confirmi faptul că ai citit și înțeles","viewMore":" Vezi mai mult","accept":"Accept","licenseAgreement":"Acord Licență","termsOfUse":"Termeni de utilizare","privacyPolicy":"Politica de confidențialitate","cookiePolicy":"Politica pentru utilizarea de cookies","random":"Random","block":"Blochează","scale":"Scaleaza","none":"Niciununa","radial":"Radial","linear":"Liniar","position":"Poziție","frame":"Frame","element":"Element","align":"Aliniază","style":"Stil","rotate":"Rotește","transform":"Transformă","line":"Linie","distance":"Distanță","direction":"Direcție","colorize":"Colorează","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B & W","pop":"pop","detail":"Detalii","scene":"Decor","light":"Lumină","type":"Tip","radii":"Radii","offset":"Offest","removeStop":"Șterge stop","gradient":"Gradient","pattern":"Tipar","outline":"Subliniere","shadow":"Umbră","toggleConstraint":"Toggle aspect lock ","quickAdd":"Ajutor rapid","layerAdded":"Strat adăugat","rectangle":"Dreptunghi","roundedRect":"Dreptunghi rotunjit","circle":"Cerc","custom":"Custom","viewAll":"Vezi toate","historyProjects":"Cele mai recente proiecte","templates":"Tipare","useTemplate":"Folosește acest tipar","recommendedTemplate":"Tipare recomandate","allYourProjects":"Toate proiectele tale","aboutHistory":"Dacă vrei să păstrezi un proiect, fa click pe simbolul inimii. Istoricul este salvat doar temporar în browser. Toate documentele vor fi șterse dacă îți cureți cache-ul, sau dacă rulezi vreun program de curățare. Dcă dorești să arhivezi pentru o perioada de timp lungă, fie descarci drept .PDX fie îl exporți drept Template.","titleUndo":"Înapoi","titleRedo":"Din nou","viewAddTextHL":"Adauga un text nou","viewAddTextSL":"Text nou","viewAddPaintHL":"Adaugă un strat nou","viewAddPaintSL":"Strat nou gol","titleSetImage":"Alege imaginea","titleAddImage":"Adaugă imaginea","titleChangeImage":"Schimbă imaginea","titlePositionFrame":"Poziționează frame","titlePositionContent":"Poziționează imaginea","titleAutoFitContent":"Potrivește imaginea","titleCutLayer":"Decupează stratul","titleCopyLayer":"Copiază stratul","titlePasteLayer":"Lipește stratul","viewAddTextTitle":"Adaugă text","viewAddTextCurve":"Curbă","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Jumătate","viewAddTextCurveCircle":"Cerc","viewLayoutTitle":"Strat","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Redimensionare canvas","layerGroup":"Grup de straturi","layerGroupOf":"%s straturi selectate","viewCutoutApply":"Aplică decupătura","maskApplied":"Decupătură aplicată","viewGlitchSplit":"Desparte culorile","viewGlitchScan":"Contur scan","viewGlitchInterfer":"Interferențe","viewGlitchSlice":"Felii","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Doar straturile imagine pot avea glitch. Selecteză alt strat!","viewMoreTitle":"Mai multe","glitchStudio":"Glitch studio","viewMenuLayout":"Layout și Template","viewMenuAddText":"Adaugă text","viewMenuMoreTools":"Mai multe","viewOBarAllTooltip":"Arată tot meniul la trecere","layersMerged":"Strat combinat","historyOpenimage":"Deschide imaginea","historyDropimage":"Lasă imaginea","historyAddimage":"Adaugă imaginea","historyPasteimage":"Lipește imaginea","historyExtractimage":"Extrage imaginea","historyDuplicateimage":"Duplică imaginea","historyAddemptyimage":"Adauga strat","historyNewemptyimage":"Imagine nouă","historyDeleteimage":"Șterge imagine","historyTextLetterspace":"Spațiu litere","historyTextLinespace":"Spațiu linie","historyTextRound":"Rotund","historyTextCurve":"Curb","historyFrameShape":"Contur","historyFrameShadow":"Umbră","historyFrameOutline":"Margini","historyFrameSettings":"Setări frame","historyFrameContentAdd":"Adaugă setare frame","historyFrameContentReplace":"Schimbă frame-ul imaginii","historyFrameContentDelete":"Șterge frame-ul imaginii","historyFitContent":"Potrivește imaginea","historyFrameContent":"Frame pentru imagine","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Adaugă frame","historyPasteframe":"Lipește frame","historyDuplicateframe":"Duplică frame","historyDeleteframe":"Șterge frame","historyRasterizetext":"Text rasterizat","historyRasterizeframe":"Frame rasterizat","historyRasterizeelement":"Element rasterizat","historyShapeType":"Tipul formei","historyShapeFill":"Umple forma","historyShapeShape":"Formează forma!","historyShapeOutline":"Evidențiază formă","historyShapeSettings":"Setări formă","historyAddshape":"Adaugă formă","historyPasteshape":"Lipește formă","historyDuplicateshape":"Duplică formă","historyDeleteshape":"Șterge formă","historyRasterizeshape":"Formă rasterizată","historyimage":"Imagine","historyStackArrange":"Aranjează grup","historyMove":"Mută","historyResize":"Redimensionează","historyStackMove":"Mută grup","historyStackResize":"Redimensionează grup","historyStackRotate":"Rotește grup","historyBw":"Alb & Negru","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Desparte","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Felii","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferență","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Preset","premiumFree":"Premium gratuit","premiumGoNow":"Ia-ți Premium acum","premiumTryFree":"Încearcă Premium gratuit","premiumFeaturePitchOne":"Mărim arciva de template-uri","premiumFeaturePitchTwo":"Șterge background-ul cu un singur click","premiumFeaturePitchThree":"Sute de fonturi exclusive","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio și altele","premiumFeaturePitchFive":"Versiunea downladabilă și liberă de ad-uri..","premiumSneakySalesPitch":"Sări peste ad-uri și testează Premium gratuit astăzi!","premiumTemplateSalesPitch":"Ai acces la sute de Template-uri Premium unice de la artiști de renume.","premiumFontSalesPitch":"Ai acces la sute de Fonturi Premium unice, de la artiști de renume.","premiumCutoutSalesPitch":"Ștergi background-uri cu un singur click, atunci când te folosești de Pixlr AI, din pachetul Premium.","premiumElementSalesPitch":"Adaugă scântei suplimentare proiectului tău, prin folosirea celor câteva mii de elemente Premium.","premiumStudioSalesPitch":"Ai acces la tool-urile din Premium Studio, astfel vei putea să produci imagini și mai impresionante, cu doar un singur click.","compare":"Compare","holdDown":"Hold Down","toggleAll":"Toggle all","titleColorPicker":"Selector culori","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)","viewLayoutResizeImage":"Redimensionează imaginea","historyTextFill":"Umple","historyShapeShadow":"Umbră","historyReset":"Resetează","feedback":"Feedback","help":"Ajutor","tutorials":"Tutorials","adjust":"Ajustează","effect":"Efect","cutout":"Cutout","liquify":"Lichefiază","retouch":"Retouch","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","loginOrSignUp":"login / sign up","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock de la Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Limbă","mobileVariantDesc":"Pixlr X is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Template designer","welcomeIngress":"Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","welcomeWhatIs":"What is Pixlr X?","free":"Liber","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Finalizarea comenzii","creditCard":"Card bancar","savedCard":"Card salvat","billingAddress":"Adresa de facturare","firstName":"Prenume","lastName":"Nume","address":"Adresă","city":"Oraș","zipCode":"Cod poștal","state":"Județ","country":"Țară","cardNumber":"Număr card","month":"lună","year":"an","autorenewalBasis":"Re-înnoire","total":"total","orderSummary":"Sumar comandă","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","premiumSubscribe":"Subscribe Premium","recommended":"Recommended","instagram-post":"Instagram post","instagram-story":"Poveste pe instagram","facebook-post":"Postare Facebook","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Copertă la Facebook","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"Youtube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage"}
Pixlr M

Pixlr X is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close