Prin faptul că utilizezi site-ul nostru, confirmi faptul că ai citit și înțeles Politica pentru utilizarea de cookies. Accept ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Aplatizează imaginea","layerMergeVisible":"Unește vizibil","layerMergeDown":"Combină în jos (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminozitate","blendModeColor":"Culoare","blendModeSaturation":"Saturație","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Excludere","blendModeDifference":"Diferență","blendModeSoftLight":"Lumină soft","blendModeHardLight":"Lumină puternică","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Luminat","blendModeDarken":"Întunecat","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Ecran","blendModeMultiply":"Multiplică","blendModeNone":"Niciuna","viewOBarZoomOut":"Micșorează","viewOBarZoomIn":"Mărește","viewKeyboardP":"Layout","viewDrawPenTool":"Stilou","viewDrawEraserTool":"Radieră","viewCropPaperLet":"Letter","viewCropPaperA6":"Foaie A6","viewCropPaperA5":"Foaie A5","viewCropPaperA4":"Foaie A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4 x 3840 x 2160","viewCropFHD":"FULL HD 1920 x 1080","viewCropWebMedium":"Web mediu 1440 x 900","viewCropWebCommon":"Web obișnuit 1366 x 768","viewCropWebSmall":"Web mic 1280 x 800","viewCropWebMini":"Web mini 1024 x 768;","viewCropYTThumb":"Youtube","viewCropYTChannelArt":"Canal de artă Youtube","viewCropYTProfile":"Profil Youtube","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Foto Twitter","viewCropTwitHeader":"Titlu Twitter","viewCropTwitProfile":"Profil Twitter","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Profil Instagram","viewCropFBAd":"Ad pentru Facebook","viewCropFBPost":"Postare Facebook","viewCropFBCover":"Copertă Facebook","viewCropFBProfile":"Profil Facebook","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra lat)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 ( 35 mm Film).","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Ecran lat)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 ( Pătrat)","viewCropFixed":"Proporții fixe:","viewCropNone":"Niciunul","clarity":"Claritate","dialogSaveName":"Nume fișier","dialogAddLayerHL":"Selectează ce tip de layer adaugi","dialogAddLayerTitle":"Adaugă Layer","empty":"Gol","viewOBarDel":"Șterge layer (DEL)","viewOBarDup":"Dublează layer Dup","viewOBarLightUI":"Modul UI ușor","viewOBarSnap":"Salt la ghiduri","viewOBarShowGu":"Arată ghiduri","viewOBarSet":"Setări","viewOBarMD":"Mută în jos (MD)","viewOBarMU":" Mută în sus (MU)","viewOBarZ3X":"3 x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"PIxeli actuali (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2)","viewOBarFit":"Fit Screen (CTRL+0)","viewOBarNav":"Navighează","viewMenuAddImg":"Adaugă imagine","viewMenuAddElm":"Adaugă element","viewMenuDrawing":"Desenează","viewMenuRetouch":"Retușează","viewMenuLiquify":"Liquify","viewMenuEffect":"Efect","viewMenuAdjust":"Ajustează","viewMenuCutout":"Decupează","viewMenuCrop":"Crop și Rotire","viewMenuArrange":" Aranjează cu Stil","viewTopBarRedo":"Refă","viewTopBarUndo":"Desfă","viewTopBarFB":"Feedback","viewRetouchLight":"Lumină","viewRetouchMid":"Mijloc","viewRetouchDark":"Întunecat","viewRetouchRange":"Range","viewRetouchDarken":"Întunecat","viewRetouchLighten":"Luminat","viewRetouchSharpen":"Clar","viewRetouchBlur":"Blurat","viewRetouchAlign":"Aliniat","viewRetouchMode":"Mod","viewRetouchHQ":"Calitate înaltă","viewRetouchInfill":"Infill","viewRetouchPatch":"Patch","viewRetouchMethod":"Metodă","viewRetouchToning":"Dodge/Burn","viewRetouchDetail":"Mai clar/ Mai estompat","viewRetouchClone":"Retușează clona","viewRetouchHeal":"Vindecă/ Repară","viewRetouchLocked":"Folosește Retouch doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewRetouchTitle":"Retușare","viewLoadTitle":"Încarcă","viewLiquifyErase":"Restabilește","viewLiquifySwirlCCW":"Vârtej stânga","viewLiquifySwirlCW":"Vârtej dreapta","viewLiquifyShrink":"Micșorează","viewLiquifyGrow":"Mărește","viewLiquifyMove":"Împinge","viewLiquifyLocked":"Folosește Liquify doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewLiquifyTitle":"Liquify","viewKeyboardMoveShift":"Ține apăsat Shift pentru pasul 10px","viewKeyboardMoveRight":"Dreapta","viewKeyboardMoveLeft":"Stânga","viewKeyboardMoveDown":"Jos","viewKeyboardMoveUp":"Sus","viewKeyboardMoveLayer":"Mută stratul ( poziția)","viewKeyboardCtrlY":"Refă","viewKeyboardCtrlZ":"Desfă","viewKeyboardI":"Adaugă imagine","viewKeyboardO":"Adaugă element","viewKeyboardT":"Text","viewKeyboardB":"Desenează","viewKeyboardR":"Retușează","viewKeyboardE":"Efect","viewKeyboardA":"Ajustează","viewKeyboardK":"Decupează","viewKeyboardC":"Crop","viewKeyboardV":"Aranjează","viewKeyboardSpacebar":"Pan/ Move","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3 X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom fill.","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom fit","viewKeyboardCtrlM":"Micșorează","viewKeyboardCtrlP":"Mărește","viewKeyboardDEL":"Șterge strat","viewKeyboardESC":"Închidere","viewKeyboardCtrlQ":"Închide","viewKeyboardCtrlS":"Salvează","viewKeyboardTitle":"Scurtături pe keyboard","viewEffectLocked":"Doar straturi tip Imagine pot avea Efecte. Alege alt strat!","viewEffectTitle":"Efect","viewDrawLocked":"Adaugă sau selectează un strat pentru a începe!","viewDrawDelete":"Șterge ( del)","viewDrawLineColor":"Culoare linie","viewDrawLine":"Formă liniară","viewDrawHeart":"Formă de inimă","viewDrawStar":"Formă de stea","viewDrawTriangle":"Formă triunghiulară","viewDrawCircle":"Formă circulară","viewDrawSquare":"Formă pătrată","viewDrawShape":"Formă","viewDrawShapeTool":"Formă ","viewDrawBrushTool":"Pensulă","viewCutoutReset":"Resetează decupătura","viewCutoutInvert":"Inversează decupătura","viewCutoutHint":"Hint îndepărtat","viewCutoutLine":"Formă liniară","viewCutoutHeart":"Formă de inimă","viewCutoutStar":"Formă de stea","viewCutoutTriangle":"Formă triunghiulară","viewCutoutCircle":"Formă circulară","viewCutoutSquare":"Formă pătrată","viewCutoutShapeH":"Formă","viewCutoutContigious":"Continuu","viewCutoutMedium":"Mediu","viewCutoutLight":"Lumină","viewCutoutNone":"Niciunul","viewCutoutRemove":"Îndepărtează","viewCutoutKeep":"Păstrează","viewCutoutMode":"Mod","viewCutoutLasso":"Decupare \"Lasso\"","viewCutoutDraw":"Trasează decupătura","viewCutoutMagic":"Decupare magică","viewCutoutShape":"Definește decuparea","viewCutoutTip":"Selectează un strat tip Imagine sau rasterizează \n un Text/ Element pentru decupat. ","viewCutoutTitle":"Decupătură","viewCropReset":"Resetează crop","viewCropTip":"Dimensiunea se va modifica la inchiderea meniului de crop.","viewCropOutput":"Dimensiune finală:","viewCropPreset":"Presetat","viewCropRatio":"Proporție","viewCropAspect":"Alege aspectul","viewCropFlipV":"Flip vertical","viewCropFlipH":"Flip orizontal","viewCropRR":"Rotește dreapta","viewCropRL":"Rotește stânga","viewCropRotate":"Rotește și flip","viewCropTitle":"Crop","viewBottomBarSaveTT":"Salvează (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Închide (ctr+q)","viewBottomBarRedoTT":"Fă din nou (ctrl+y)","viewBottomBarUndoTT":"Anulează (ctrl+z)","viewBottomBarRedo":"Refă","viewBottomBarUndo":"Anulează","viewArrangeLocked":"Selectează un strat din \"layer-bar\" -ul din dreapta, sau adaugă text, imagine ori element!","viewArrangeTip":"Deblochează stratul pentru modificare","viewArrangeUnlock":"Deblochează","viewArrangeDelete":"Șterge ( Del)","viewArrangeDuplicate":"Copiază","viewArrangeFlipV":"Flip vertical","viewArrangeFlipH":"Flip orizontal","viewArrangeLockAspect":"Blochează aspectul","viewArrangeTitle":"Aranjează","viewAdjustLocked":"Folosește Adjust doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewAdjustShadows":"Umbre","viewAdjustHightlight":"Evidențiere","viewAdjustToning":"Asortare","viewAdjustTitle":"Ajustează","viewAddTextDelete":"Șterge text","viewAddTextBackgroundWord":"Cuvânt","viewAddTextBackgroundLine":"Linie","viewAddTextBackgroundFull":"Full","viewAddTextCaseUpper":"Majuscule","viewAddTextAlignRight":"Aliniere dreapta","viewAddTextAlignCenter":"Aliniere centru","viewAddTextAlignLeft":"Aliniere stânga","viewAddTextAlignNCase":"Aliniere și mărime","viewAddLayerSelectType":"Selectează tipul de strat adăugat","viewAddLayerTitle":"Adaugă Strat","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Răsfoiește","viewAddImageTitle":"Adaugă imagine","viewAddElementDelete":"Șterge element","viewAddElementSticker":"Sticker","viewAddElementShape":"Formă","viewAddElementBorder":"Margine","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"Ridică vertical","viewAddElementFlipH":"Ridică orizontal","viewAddElementRR":"Rotește dreapta","viewAddElementRL":"Rotește stânga","addCategory":"Adaugă","addElement":"Adaugă element","layerSettings":"Setări strat","hasCutout":"A decupat","documentActions":"Actiuni document","historyDuplicate":"Dublează","historyUnpin":"Desprinde","historyPin":"Țintuiește","historyDelete":"Șterge","historyClearConfirm":"Ești sigur că dorești să-ți ștergi Istoricul?","sizeFacebookProfile":"Profil la Facebook","sizeFacebookCover":"Copertă la Facebook","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web mic","pinnedProjects":"Proiecte păstrate","clearHistory":"Șterge istoric","noHistory":"Nu ai imagini în istoricul tău. ","backToEditor":"Înapoi la Editor","stockSearch":"Caută în Stock","addCurrent":"Adaugă actualul","createNew":"Creează unul nou","history":"Istoric","openDragClip":"Pentru a deschide, poți să \"Drag & Drop\" sau \"Paste\" fișiere din clipboard.","loadURL":"Încarcă URL","openImage":"Deschide imaginea","sinceNow":"Chiar acum","sinceMinutes":"% minute în urmă","sinceMinute":"Un minut în urmă","sinceHours":"% ore în urmă","sinceHour":"O oră în urmă","sinceDays":"% zile în urmă","sinceDay":"O zi în urmă","shadows":"Umbre","highlight":"Evidențiere","white":"Alb","black":"Negru","contrast":"Contrast","exposure":"Expunere","brightness":"Strălucire","hue":"Nuanță","tint":"Tentă","temperature":"Temperatură","saturation":"Saturație","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mozaic","glamour":"Glamour","posterize":"Posterizare","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixelare","fringe":"Margini","vignette":"Vignetă","grain":"Granulație","dehaze":"Limpezire","smooth":"Neted","sharpen":"Sharpen","layerCreated":"Strat creat","noCutout":"Fără decupat","letterSpacing":"Spațiu între litere","lineSpacing":"Spațiu între rânduri","lineSize":"Grosimea liniei","straighten":"Îndreptat","invert":"Inversează","dialogSaveCalculate":"...calculez","dialogSaveImageHeight":"Înălțimea imaginii","dialogSaveImageWidth":"Lățimea imaginii","dialogSaveHigh":"Înaltă","dialogSaveMed":"Medie","dialogSaveLow":"Redusă","dialogSaveTitle":"Salvează imaginea","dialogResizeCropWarning":"La schimbarea dimensiunii tool-ul de crop se va reseta; unele straturi vor apărea crop-uite în cazul în care noul canvas are dimensiuni mai mici.","dialogResizeAnchor":"Punct ancoră","dialogResizeRelative":"Schimbare relativă","dialogResizeApplyAll":"Când aplici Redimensionează, toate straturile vor fi scalate.","dialogResizeContrain":"Restrânge proporțiile","dialogResizeCanvasTitle":"Redimensionează canvas-ul","dialogResizeImageTitle":"Redimensionează imaginea","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto rotire la ieșire","dialogPreResizeInfo2":"Redimensioneaz-o înainte să o salvezi. Economisești memorie și reduci din lag.","dialogPreResizeInfo1":"Imaginea selectată este foarte mare.","dialogPreResizeTitle":"Pre-dimesionează imaginea","dialogOpenURLHeadline":"URL-ul imaginii","dialogOpenURLTitle":"Deschide URL-ul imaginii","dialogLoadError":"Ceva nu a funcționat corect la încărcarea imaginii...te rog încearcă din nou, puțin mai târziu..","dialogLoadLoadingFrom":"Încarcă % din %...","dialogLoadPrepare":"pregătește...","dialogLoadTitle":"Încarcă","dialogChoiceHeadline":"Dorești să adaugi imaginea drept un strat nou în acest document? sau creezi unul nou?","dialogChoiceTitle":"Deschide imaginea","maximize":"Maximizează","minimize":"Minimizează","fill":"Umple","fit":"Potrivește","canvas":"Canvas","tolerance":"Toleranță","reset":"Resetează","density":"Densitate","strength":"Forță","download":"Descarcă","advanced":"Avansat","left":"Stânga","top":"Deasupra","hidden":"Ascuns","visible":"Vizibil","layers":"Straturi","layer":"Strat","shape":"Contur","color":"Colorează","erase":"Șterge","back":"Înapoi","blur":"Neclar","paint":"Lipește","brush":"Pensulă","aspect":"Aspect","tool":"Dispozitiv","angle":"Unghi","drawing":"Desen","draw":"Desenează","text":"Text","font":"Font","quality":"Calitate","spikes":"Spikes","source":"Sursă","step":"Pas","opacity":"Opacitate","image":"Imagine","transparency":"Transparență","softness":"Softness","size":"Mărime","loading":"Se încarcă","load":"Încarcă","open":"Deschide","save":"Salvează","loadMore":"Încarcă mai mult","search":"Caută","template":"Șablon","create":"Creează","background":"Background","max":"Max","blendMode":"Mod amestecat","original":"Original","cancel":"Anulează","ok":"OK","amount":"Sumă","apply":"Aplică","height":"Înălțime","width":"Lățime","untitled":"Fără titlu","name":"Nume","close":"Închide","preferences":"Preferințe","dialogSaveFileType":"Tip fișier","dialogAiCutoutTitle":"Decupare AI","spacing":"Spațiere","dropFile":"Drop pentru a deschide fișierul","locked":"Blocat","viewLiquifyHQPreview":"Preview de calitate înaltă","viewMenuToggleHome":"Către Acasă","historyAddelement":"Adaugă element","historyDuplicateelement":"Dublează element","historyDeleteelement":"Șterge element","historyAddtext":"Adaugă text","historyPastetext":"Lipește text","historyDuplicatetext":"Dublează text","historyDeletetext":"Șterge text","historyClear":"Curăță","historyCut":"Decupează","historyLayerOpacity":"Transparența stratului","historyLayerBlendMode":"Amestecarea stratului","historyLayerVisible":"Vizibilitatea stratului","historyLayerName":"Numele stratului","historyTextSize":"Mărime","historyTextFont":"Font","historyTextAlign":"Aliniere","historyTextUppercase":"Majuscule","historyTextBold":"Bold","historyTextItalic":"Italic","historyTextShadow":"Umbră","historyTextOutline":"Evidențiere","historyTextBackground":"Background","historyText":"Text","historyEffect":"Efect","historyAdjust":"Ajustare","historyArrange":"Aranjare","historyDistort":"Deformare","historyTransform":"Transformare","historyShape":"Formă","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Deblocare strat","historyFill":"Umple","historyHealPatch":"Repară calea","historyHealInfill":"Repară umplutură","historyLiquify":"Liquify","historyTextSettings":"Setări text","historyTextChange":"Schimbare text","historyWand":"Baghetă","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Desen","historyReplace":"Înlocuiește culoare","historyClone":"Clonează","historyCrop":"Crop","historyDetail":"Detaliu","historyToning":"Tonuri","historyTemper":"Burete","historyPen":"Stilou","historyEraser":"Radieră","historyStraighten":"Îndreaptă","historyBackground":"Background","historyImageResize":"Redimensionare fotografie","historyCanvasResize":"Redimensionare canvas","historyMask":"Decupare/ Mască","historyMaskInvert":"Decupare/ Mască inversată","historyMerge":"Combină straturi","historyOrder":"Comandă strat","historyFlip":"Răstoarnă","historyRotate":"Răsucește","historyDeselect":"Deselectează","historySelectionMove":"Mută selecția","historySelectionAll":"Selectează tot","historySelectionPixels":"Selectează pixeli","historySelectionInvert":"Inversează selecția","historyStroke":"Mișcare","historyAuto":"Auto ajustare","historyBrightnessContrast":"Strălucire și Contrast","historyBrightness":"Strălucire","historyContrast":"Contrast","historyTemperatureTint":"Temperatură și Tentă","historyTemperature":"Temperatură","historyTint":"Tentă","historyHueSaturation":"Nuanță și Saturație","historyHue":"Nuanță","historySaturation":"Saturație","historyVibrance":"Vibrație","historyBalance":"Echilibru culoare","historyLookup":"Fixare culoare","historyHighlightShadows":"Evidențiere și Umbre","historyHighlight":"Evidențiere","historyShadows":"Umbre","historyExposure":"Expunere","historyCurves":"Curbe","historyLevels":"Niveluri","historyBlack":"Negru","historyWhite":"Alb","historyThreshold":"Prag","historyPosterize":"Posterizare","historyDesaturate":"Desaturare","historyInvert":"Inversare","historySharpen":"Conturare","historyClarity":"Claritate","historyBlur":"Blur","historyGaussian":"Gaussian Blur","historySmooth":"Neted","historyDenoise":"Denoise","historyGrain":"Granulație","historyVignette":"Vinietă","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Limpezire","historyFringe":"Decorează","historyPixelate":"Pixelează","historyMosaic":"Mozaic","historyDropShadow":"Umbră picătură","historyGlow":"Strălucire","historyOpen":"Deschide","logInNow":"Loghează-te acum","neverAskMeAgain":"Nu mă mai întreba despre asta","elementPremiumDesc":"Acesta este un Element Premium!","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italic","photoEditorHome":"Pixlr Home","xForExpress":"Pixlr X pentru Express","eForEditor":"Pixlr E pentru Editor","pricingPlan":"Planuri tarifare","hiUser":"Salut","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"Login în Editorul photo","mySubscription":"Abonamentul meu","xTitle":"Editor Foto: Pixlr X - Foto Editare Online! Gratuit!","xMetaDesc":"Ești în căutarea unor soluții avansate de editare foto, chiar în browserul tău? Pixlr X este un Editor Foto din noua generație!! Fără instalare! Fără înregistrare! Utilizarea gratuită pe desktop, tablete și telefoane. Ce poți sa-ți dorești mai mult?","xMetaSiteName":"Foto Editor: Pixlr.com - editarea imaginilor online, gratuită","deleted":"Șterse","titleEditText":"Editează text","titleDeleteLayer":"Șterge strat","titleDuplicateLayer":"Duplicare strat","titleImageLayer":"Adaugă imagine drept strat","titleRasterizeLayer":"Rasterizează Text / Element","viewAddTextPunchout":"Punch Out","viewOBarAskPrerezise":"Cere să pre-dimensionezi o imagine","viewOBarAskLayertype":"Întreabă ce tip de strat să adaugi","historyConvertMaskToSelection":"Convertește mască","historyConvertSelectionToMask":"Convertește selecția","historyApplyMask":"Aplică masca","continue":"Continuu","premium":"Premium","unlocked":"Deblocat","viewOBarLockUnlockLayer":"Blochează/ Deblochează poziția stratului","viewOBarShowHideLayer":"Arată / Ascunde stratul","viewOBarScollZoom":"Folosește Scroll-ul pentru Zoom","stockByPixlr":"Imagini de Stock de la Pixlr","error":"Eroare","genericError":"Ceva nu a funcționat cum trebuie. Te rugăm să încerci din nou mai târziu!","offline":"Offline","genericOffline":"Nu ești online! Verifică-ți conexiunea de internet și apoi încercă din nou!","newSize":"Dimensiune Nouă","copy":"Copiază","duplicate":"Replică","sizeWeb":"Dimensiune Web","rememberMe":"Ține-mă minte!","forgotPass":"Ai uitat parola?","notMember":"Nu ești membru?","signUpNow":"Înscrie-te acum!","signUp":"Semnează-te","alreadyMember":"Ești deja membru?","loginHere":"Loghează-te aici!","code":"Codul","verifyAcc":"Verifică-ți contul","verify":"Verifică","resend":"Retrimitem codul?","didNotReceiveCode":"Nu am primit vreun cod!","backReg":"Înapoi la întregistrare","forgottenPass":"Ți-ai uitat parola?","resetPassDesc":"Te rugăm să-ți introduci adresa de email pentru a reseta parola.","reqCode":"Cere codul","resetPass":"Resetare cod","newPass":"Parola nouă","updatePass":"Actualizează parola","terms":"Termeni de utilizare și Notă date personale","regNewsletter":"Doresc să primesc actualizări, freebies, promoții și alte emailuri de la Pixlr.","regRecommendations":"Doresc să primesc sugestii și recomandări în legătură cu interesul meu pentru Pixlr.","agree":"Sunt de acord","sentCodeDesc":"Țî-am trimis un email la [EMAIL] cu codul de verificare. Te rugăm să introduci codul mai jos.","loginFb":"Semnează cu Facebook","loginGoogle":"Semnează cu Google","oldPass":"Parola veche","newEmail":"Email nou","above16":"Am peste 16 ani.","readAgreements":"Am citit și sunt de acord cu Termenii de utilizare precum și cu Nota despre datele mele personale. ","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Te rugăm să introduci o adresă de mail validă.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Te rugăm să alegi un nume de țară valid.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Te rugăm să alegi un newsletter valid.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 caractere.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Parolă invalidă. Te rugăm să încerci încă o dată!","pixlrLogin_EmailNotExists":"Acest email nu există.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Acest email există deja.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Codul de verificare a fost re-trimis la {email}! Te rugăm să-ți verifici emailul.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Codul de verificare a fost trimis la {email}! Te rugăm să-ți verifici emailul!","pixlrLogin_EnterValidCode":"Te rugăm să introduci un cod valid!","pixlrLogin_WrongCode":"Opaa, cod greșit Te rugăm să încerci încă o dată!","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"~Parola ta a fost actualizată cu succes! Te rugăm să te loghezi din nou!","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Emailul există deja. Te rugă să-ți verifici emailul.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Contul tău a fost verificat cu succes!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Emailul a fost actualizat cu succes!","pixlrLogin_CodeExpired":"Codul a expirat.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Nu am reușit să-ți re-trimitem codul.","pixlrLogin_ServerError":"Eroare a serverului. Te rugăm să încerci din nou!","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"A fost cerută resetarea parolei. Ți-am trimis un email cu codul de verificare la {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Trebuie să conțină cel puțin 1 literă mică, 1 literă mare, 1 cifră precum și 1 caracter special.","pixlrLogin_MaxPassword":"O lungime maximă de 50 de caractere.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Prea multe cereri. Încearcă din nou după 30 de secunde!","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Prea multe încercări eșuate. Te rugăm să încerci din nou după {minute rămase} minute.","profile":"Profil","subscription":"Abonament","username":"Username","language":"Limbă","password":"Parolă","changePassword":"Schimbă Parola","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Primește Newsletter de la Pixlr","myAccount":"Contul meu","myDownloads":"Descărcarile mele","creatorDashboard":"Dashboard Creativ","menu":"Menu","changeEmail":"Schimbă adresa de email","agreementBar":"Prin faptul că utilizezi site-ul nostru, confirmi faptul că ai citit și înțeles","viewMore":" Vezi mai mult","accept":"Accept","licenseAgreement":"Acord Licență","termsOfUse":"Termeni de utilizare","privacyPolicy":"Politica de confidențialitate","cookiePolicy":"Politica pentru utilizarea de cookies","random":"Random","block":"Blochează","scale":"Scaleaza","none":"Niciununa","radial":"Radial","linear":"Liniar","position":"Poziție","frame":"Frame","element":"Element","align":"Aliniază","style":"Stil","rotate":"Rotește","transform":"Transformă","line":"Linie","distance":"Distanță","direction":"Direcție","colorize":"Colorează","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B & W","pop":"pop","detail":"Detalii","scene":"Decor","light":"Lumină","type":"Tip","radii":"Radii","offset":"Offest","removeStop":"Șterge stop","gradient":"Gradient","pattern":"Tipar","outline":"Subliniere","shadow":"Umbră","toggleConstraint":"Toggle aspect lock ","quickAdd":"Ajutor rapid","layerAdded":"Strat adăugat","rectangle":"Dreptunghi","roundedRect":"Dreptunghi rotunjit","circle":"Cerc","custom":"Custom","viewAll":"Vezi toate","historyProjects":"Cele mai recente proiecte","templates":"Tipare","useTemplate":"Folosește acest tipar","recommendedTemplate":"Tipare recomandate","simpleCollage":"Colaje simple","allYourProjects":"Toate proiectele tale","aboutHistory":"Dacă vrei să păstrezi un proiect, fa click pe simbolul inimii. Istoricul este salvat doar temporar în browser. Toate documentele vor fi șterse dacă îți cureți cache-ul, sau dacă rulezi vreun program de curățare. Dcă dorești să arhivezi pentru o perioada de timp lungă, fie descarci drept .PDX fie îl exporți drept Template.","titleUndo":"Înapoi","titleRedo":"Din nou","viewAddTextHL":"Adauga un text nou","viewAddTextSL":"Text nou","viewAddPaintHL":"Adaugă un strat nou","viewAddPaintSL":"Strat nou gol","titleSetImage":"Alege imaginea","titleAddImage":"Adaugă imaginea","titleChangeImage":"Schimbă imaginea","titlePositionFrame":"Poziționează frame","titlePositionContent":"Poziționează imaginea","titleAutoFitContent":"Potrivește imaginea","titleCutLayer":"Decupează stratul","titleCopyLayer":"Copiază stratul","titlePasteLayer":"Lipește stratul","viewAddTextTitle":"Adaugă text","viewAddTextCurve":"Curbă","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Jumătate","viewAddTextCurveCircle":"Cerc","viewLayoutTitle":"Strat","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Redimensionare canvas","layerGroup":"Grup de straturi","layerGroupOf":"%s straturi selectate","viewCutoutApply":"Aplică decupătura","maskApplied":"Decupătură aplicată","viewGlitchSplit":"Desparte culorile","viewGlitchScan":"Contur scan","viewGlitchInterfer":"Interferențe","viewGlitchSlice":"Felii","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Doar straturile imagine pot avea glitch. Selecteză alt strat!","viewMoreTitle":"Mai multe","glitchStudio":"Glitch studio","viewMenuLayout":"Layout și Template","viewMenuAddText":"Adaugă text","viewMenuMoreTools":"Mai multe","viewOBarAllTooltip":"Arată tot meniul la trecere","layersMerged":"Strat combinat","historyOpenimage":"Deschide imaginea","historyDropimage":"Lasă imaginea","historyAddimage":"Adaugă imaginea","historyPasteimage":"Lipește imaginea","historyExtractimage":"Extrage imaginea","historyDuplicateimage":"Duplică imaginea","historyAddemptyimage":"Adauga strat","historyNewemptyimage":"Imagine nouă","historyDeleteimage":"Șterge imagine","historyTextLetterspace":"Spațiu litere","historyTextLinespace":"Spațiu linie","historyTextRound":"Rotund","historyTextCurve":"Curb","historyFrameShape":"Contur","historyFrameShadow":"Umbră","historyFrameOutline":"Margini","historyFrameSettings":"Setări frame","historyFrameContentAdd":"Adaugă setare frame","historyFrameContentReplace":"Schimbă frame-ul imaginii","historyFrameContentDelete":"Șterge frame-ul imaginii","historyFitContent":"Potrivește imaginea","historyFrameContent":"Frame pentru imagine","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Adaugă frame","historyPasteframe":"Lipește frame","historyDuplicateframe":"Duplică frame","historyDeleteframe":"Șterge frame","historyRasterizetext":"Text rasterizat","historyRasterizeframe":"Frame rasterizat","historyRasterizeelement":"Element rasterizat","historyShapeType":"Tipul formei","historyShapeFill":"Umple forma","historyShapeShape":"Formează forma!","historyShapeOutline":"Evidențiază formă","historyShapeSettings":"Setări formă","historyAddshape":"Adaugă formă","historyPasteshape":"Lipește formă","historyDuplicateshape":"Duplică formă","historyDeleteshape":"Șterge formă","historyRasterizeshape":"Formă rasterizată","historyimage":"Imagine","historyStackArrange":"Aranjează grup","historyMove":"Mută","historyResize":"Redimensionează","historyStackMove":"Mută grup","historyStackResize":"Redimensionează grup","historyStackRotate":"Rotește grup","historyBw":"Alb & Negru","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Desparte","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Felii","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferență","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Preset","premiumFree":"Premium gratuit","premiumGoNow":"Ia-ți Premium acum","premiumTryFree":"Încearcă Premium gratuit","premiumFeaturePitchOne":"Mărim arciva de template-uri","premiumFeaturePitchTwo":"Șterge background-ul cu un singur click","premiumFeaturePitchThree":"Sute de fonturi exclusive","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio și altele","premiumFeaturePitchFive":"Versiunea downladabilă și liberă de ad-uri..","premiumSneakySalesPitch":"Sări peste ad-uri și testează Premium gratuit astăzi!","premiumTemplateSalesPitch":"Ai acces la sute de Template-uri Premium unice de la artiști de renume.","premiumFontSalesPitch":"Ai acces la sute de Fonturi Premium unice, de la artiști de renume.","premiumCutoutSalesPitch":"Ștergi background-uri cu un singur click, atunci când te folosești de Pixlr AI, din pachetul Premium.","premiumElementSalesPitch":"Adaugă scântei suplimentare proiectului tău, prin folosirea celor câteva mii de elemente Premium.","premiumStudioSalesPitch":"Ai acces la tool-urile din Premium Studio, astfel vei putea să produci imagini și mai impresionante, cu doar un singur click.","compare":"Compare","holdDown":"Hold Down","toggleAll":"Toggle all","titleColorPicker":"Selector culori","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)","viewLayoutResizeImage":"Redimensionează imaginea","historyTextFill":"Umple","historyShapeShadow":"Umbră","historyReset":"Resetează","feedback":"Feedback","help":"Ajutor","tutorials":"Tutorials","templatesAreNew":"Templates are new to Pixlr 2021, we are working hard on creating stunning templates in all forms and sizes for you to use, this is just a preview.","adjust":"Ajustează","effect":"Efect","cutout":"Cutout","liquify":"Lichefiază","retouch":"Retouch"}