Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
Prin faptul că utilizezi site-ul nostru, confirmi faptul că ai citit și înțeles Politica pentru utilizarea de cookies. ACCEPT

editor de fotografii și design marker

Bun venit la editorul foto avansat gratuit de la Pixlr. Începeți editarea făcând clic pe butonul Deschideți fotografia, glisați și plasați un fișier, lipiți din clipboard (ctrl + v) sau selectați unul dintre șabloanele noastre prefabricate de mai jos.

Deschide imaginea

Cele mai recente proiecte Vezi toate

Din memoria temporară locală, pentru a salva un proiect pe termen lung, descărcați-l ca PXZ (document Pixlr)

Tipare recomandate Vezi mai mult

Șabloane la modă și de înaltă calitate, care au fost alese manual de echipa noastră.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Aplatizează imaginea","layerMergeVisible":"Unește vizibil","layerMergeDown":"Combină în jos (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminozitate","blendModeColor":"Culoare","blendModeSaturation":"Saturație","blendModeHue":"nuanță","blendModeExclusion":"Excludere","blendModeDifference":"Diferență","blendModeSoftLight":"Lumină soft","blendModeHardLight":"Lumină puternică","blendModeColorBurn":"culoare arsă","blendModeColorDodge":"culoare-evitată","blendModeLighten":"Luminat","blendModeDarken":"Întunecat","blendModeOverlay":"acoperire","blendModeScreen":"Ecran","blendModeMultiply":"Multiplică","blendModeNone":"Niciuna","viewOBarZoomOut":"Micșorează","viewOBarZoomIn":"Mărește","viewKeyboardP":"aspect","viewDrawPenTool":"Stilou","viewDrawEraserTool":"Radieră","viewCropPaperLet":"Letter","viewCropPaperA6":"Foaie A6","viewCropPaperA5":"Foaie A5","viewCropPaperA4":"Foaie A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4 x 3840 x 2160","viewCropFHD":"FULL HD 1920 x 1080","viewCropWebMedium":"Web mediu 1440 x 900","viewCropWebCommon":"Web obișnuit 1366 x 768","viewCropWebSmall":"Web mic 1280 x 800","viewCropWebMini":"Web mini 1024 x 768;","viewCropYTThumb":"Youtube","viewCropYTChannelArt":"Canal de artă Youtube","viewCropYTProfile":"Profil Youtube","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Foto Twitter","viewCropTwitHeader":"Titlu Twitter","viewCropTwitProfile":"Profil Twitter","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Profil Instagram","viewCropFBAd":"Ad pentru Facebook","viewCropFBPost":"Postare Facebook","viewCropFBCover":"Copertă Facebook","viewCropFBProfile":"Profil Facebook","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra lat)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascop)","viewCrop3x2":"3:2 ( 35 mm Film).","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Ecran lat)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 ( Pătrat)","viewCropFixed":"Proporții fixe:","viewCropNone":"Niciunul","clarity":"Claritate","dialogAddLayerHL":"Selectează ce tip de layer adaugi","dialogAddLayerTitle":"Adaugă Layer","empty":"Gol","viewOBarDel":"Șterge layer (DEL)","viewOBarDup":"Dublează layer Dup","viewOBarLightUI":"Modul UI ușor","viewOBarSnap":"Salt la ghiduri","viewOBarShowGu":"Arată ghiduri","viewOBarSet":"Setări","viewOBarZ3X":"3 x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"PIxeli actuali (ctrl+1)","viewOBarFill":"umplează ecranul (ctrl+2)","viewOBarFit":"potrivește ecranul ( ctrl+0)","viewMenuAddElm":"Adaugă element","viewMenuDrawing":"Desenează","viewMenuRetouch":"Retușează","viewMenuLiquify":"lichifiază","viewMenuEffect":"Efect","viewMenuAdjust":"Ajustează","viewMenuCutout":"Decupează","viewMenuCrop":"Crop și Rotire","viewMenuArrange":" Aranjează cu Stil","viewTopBarRedo":"Refă","viewTopBarUndo":"Desfă","viewRetouchLight":"Lumină","viewRetouchMid":"Mijloc","viewRetouchDark":"Întunecat","viewRetouchRange":"gamă","viewRetouchDarken":"Întunecat","viewRetouchLighten":"Luminat","viewRetouchSharpen":"Clar","viewRetouchBlur":"Blurat","viewRetouchAlign":"Aliniat","viewRetouchMethod":"Metodă","viewRetouchToning":"Dodge/Burn","viewRetouchDetail":"Mai clar/ Mai estompat","viewRetouchClone":"Retușează clona","viewRetouchHeal":"Vindecă/ Repară","viewRetouchLocked":"Folosește Retouch doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewRetouchTitle":"Retușare","viewLoadTitle":"Încarcă","viewLiquifyErase":"Restabilește","viewLiquifySwirlCCW":"Vârtej stânga","viewLiquifySwirlCW":"Vârtej dreapta","viewLiquifyShrink":"Micșorează","viewLiquifyGrow":"Mărește","viewLiquifyMove":"Împinge","viewLiquifyLocked":"Folosește Liquify doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewLiquifyTitle":"lichifiază","viewKeyboardMoveShift":"Ține apăsat Shift pentru pasul 10px","viewKeyboardMoveRight":"Dreapta","viewKeyboardMoveLeft":"Stânga","viewKeyboardMoveDown":"Jos","viewKeyboardMoveUp":"Sus","viewKeyboardMoveLayer":"Mută stratul ( poziția)","viewKeyboardCtrlY":"Refă","viewKeyboardCtrlZ":"Desfă","viewKeyboardI":"Adaugă imagine","viewKeyboardO":"Adaugă element","viewKeyboardT":"text","viewKeyboardB":"Desenează","viewKeyboardR":"Retușează","viewKeyboardE":"Efect","viewKeyboardA":"Ajustează","viewKeyboardK":"Decupează","viewKeyboardC":"corp","viewKeyboardV":"Aranjează","viewKeyboardSpacebar":"Pan/ Move","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3 X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom fill.","viewKeyboardCtrl1":"zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"potrivire zoom","viewKeyboardCtrlM":"Micșorează","viewKeyboardCtrlP":"Mărește","viewKeyboardDEL":"Șterge strat","viewKeyboardESC":"Închidere","viewKeyboardCtrlQ":"Închide","viewKeyboardCtrlS":"Salvează","viewKeyboardTitle":"Scurtături pe keyboard","viewEffectLocked":"Doar straturi tip Imagine pot avea Efecte. Alege alt strat!","viewEffectTitle":"Efect","viewDrawLocked":"Adaugă sau selectează un strat pentru a începe!","viewDrawDelete":"Șterge ( del)","viewDrawLineColor":"Culoare linie","viewDrawLine":"Formă liniară","viewDrawHeart":"Formă de inimă","viewDrawStar":"Formă de stea","viewDrawTriangle":"Formă triunghiulară","viewDrawCircle":"Formă circulară","viewDrawSquare":"Formă pătrată","viewDrawShape":"Formă","viewDrawShapeTool":"Formă ","viewDrawBrushTool":"Pensulă","viewCutoutReset":"Resetează decupătura","viewCutoutInvert":"Inversează decupătura","viewCutoutHint":"Hint îndepărtat","viewCutoutLine":"Formă liniară","viewCutoutHeart":"Formă de inimă","viewCutoutStar":"Formă de stea","viewCutoutTriangle":"Formă triunghiulară","viewCutoutCircle":"Formă circulară","viewCutoutSquare":"Formă pătrată","viewCutoutShapeH":"Formă","viewCutoutContigious":"Continuu","viewCutoutMedium":"Mediu","viewCutoutLight":"Lumină","viewCutoutNone":"Niciunul","viewCutoutRemove":"Îndepărtează","viewCutoutKeep":"Păstrează","viewCutoutLasso":"Decupare \"Lasso\"","viewCutoutDraw":"Trasează decupătura","viewCutoutMagic":"Decupare magică","viewCutoutShape":"Definește decuparea","viewCutoutTip":"Selectează un strat tip Imagine sau rasterizează \n un Text/ Element pentru decupat. ","viewCutoutTitle":"Decupătură","viewCropReset":"Resetează crop","viewCropTip":"Dimensiunea se va modifica la inchiderea meniului de crop.","viewCropOutput":"Dimensiune finală:","viewCropPreset":"Presetat","viewCropRatio":"Proporție","viewCropAspect":"Alege aspectul","viewCropFlipV":"întoarce vertical","viewCropFlipH":"Flip orizontal","viewCropRR":"Rotește dreapta","viewCropRL":"Rotește stânga","viewCropRotate":"Rotește și flip","viewCropTitle":"corp","viewBottomBarSaveTT":"Salvează (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Închide (ctr+q)","viewBottomBarRedoTT":"Fă din nou (ctrl+y)","viewBottomBarUndoTT":"Anulează (ctrl+z)","viewBottomBarRedo":"Refă","viewBottomBarUndo":"Anulează","viewArrangeLocked":"Selectează un strat din \"layer-bar\" -ul din dreapta, sau adaugă text, imagine ori element!","viewArrangeTip":"Deblochează stratul pentru modificare","viewArrangeUnlock":"Deblochează","viewArrangeDelete":"Șterge ( Del)","viewArrangeDuplicate":"Copiază","viewArrangeFlipV":"întoarce vertical","viewArrangeFlipH":"Flip orizontal","viewArrangeLockAspect":"Blochează aspectul","viewArrangeTitle":"Aranjează","viewAdjustLocked":"Folosește Adjust doar pentru straturi Imagine. Alege alt strat!","viewAdjustToning":"Asortare","viewAdjustTitle":"Ajustează","viewAddTextDelete":"Șterge text","viewAddTextBackgroundWord":"Cuvânt","viewAddTextBackgroundLine":"Linie","viewAddTextBackgroundFull":"plin","viewAddTextCaseUpper":"Majuscule","viewAddTextAlignRight":"Aliniere dreapta","viewAddTextAlignCenter":"Aliniere centru","viewAddTextAlignLeft":"Aliniere stânga","viewAddTextAlignNCase":"Aliniere și mărime","layerSettings":"Setări strat","hasCutout":"A decupat","documentActions":"Actiuni document","historyDuplicate":"Dublează","historyUnpin":"Desprinde","historyPin":"Țintuiește","historyDelete":"Șterge","historyClearConfirm":"Ești sigur că dorești să-ți ștergi Istoricul?","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeFullHD":"Full HD","pinnedProjects":"Proiecte păstrate","clearHistory":"Șterge istoric","noHistory":"Nu ai imagini în istoricul tău. ","backToEditor":"Înapoi la Editor","stockSearch":"Caută în Stock","addCurrent":"Adaugă actualul","createNew":"Creează unul nou","history":"Istoric","loadURL":"Încarcă URL","openImage":"Deschide imaginea","sinceNow":"Chiar acum","sinceMinutes":"% minute în urmă","sinceMinute":"Un minut în urmă","sinceHours":"% ore în urmă","sinceHour":"O oră în urmă","sinceDays":"% zile în urmă","sinceDay":"O zi în urmă","shadows":"Umbre","white":"Alb","black":"Negru","contrast":"Contrast","exposure":"Expunere","brightness":"Strălucire","hue":"Nuanță","tint":"Tentă","temperature":"Temperatură","saturation":"Saturație","vibrance":"vibrație","mosaic":"Mozaic","glamour":"farmec","posterize":"Posterizare","bloom":"strălucitor","pixelate":"Pixelare","fringe":"Margini","vignette":"Vignetă","grain":"Granulație","dehaze":"Limpezire","smooth":"Neted","sharpen":"ascuți","layerCreated":"Strat creat","noCutout":"Fără decupat","letterSpacing":"Spațiu între litere","lineSpacing":"Spațiu între rânduri","lineSize":"Grosimea liniei","straighten":"Îndreptat","invert":"Inversează","dialogSaveCalculate":"...calculez","dialogSaveHigh":"Înaltă","dialogSaveMed":"Medie","dialogSaveLow":"Redusă","dialogSaveTitle":"Salvează imaginea","dialogResizeApplyAll":"Când aplici Redimensionează, toate straturile vor fi scalate.","dialogResizeContrain":"Restrânge proporțiile","dialogPreResizeMaxSize":"Max % px","dialogPreResizeExif":"Auto rotire la ieșire","dialogPreResizeInfo2":"Redimensioneaz-o înainte să o salvezi. Economisești memorie și reduci din lag.","dialogPreResizeInfo1":"Imaginea selectată este foarte mare.","dialogPreResizeTitle":"Pre-dimesionează imaginea","dialogOpenURLHeadline":"URL-ul imaginii","dialogOpenURLTitle":"Deschide URL-ul imaginii","dialogLoadError":"Ceva nu a funcționat corect la încărcarea imaginii...te rog încearcă din nou, puțin mai târziu..","dialogLoadLoadingFrom":"Încarcă % din %...","dialogLoadPrepare":"pregătește...","dialogLoadTitle":"Încarcă","dialogChoiceHeadline":"Dorești să adaugi imaginea drept un strat nou în acest document? sau creezi unul nou?","dialogChoiceTitle":"Deschide imaginea","maximize":"Maximizează","minimize":"Minimizează","fill":"Umple","fit":"Potrivește","tolerance":"Toleranță","reset":"Resetează","density":"Densitate","strength":"Forță","download":"Descarcă","advanced":"Avansat","left":"Stânga","top":"Deasupra","hidden":"Ascuns","visible":"Vizibil","layers":"Straturi","layer":"Strat","shape":"Contur","color":"Colorează","erase":"Șterge","back":"Înapoi","blur":"Neclar","paint":"Lipește","brush":"Pensulă","aspect":"aspect","tool":"Dispozitiv","angle":"Unghi","drawing":"Desen","draw":"Desenează","text":"text","font":"font","quality":"Calitate","spikes":"vârfuri","source":"Sursă","step":"Pas","opacity":"Opacitate","image":"Imagine","transparency":"Transparență","softness":"moliciune","size":"Mărime","loading":"Se încarcă","load":"Încarcă","open":"Deschide","save":"Salvează","loadMore":"Încarcă mai mult","search":"Caută","template":"Șablon","create":"Creează","background":"fundal","max":"max","blendMode":"Mod amestecat","original":"original","cancel":"Anulează","ok":"ok","amount":"Sumă","apply":"Aplică","height":"Înălțime","width":"Lățime","untitled":"Fără titlu","name":"Nume","close":"Închide","preferences":"Preferințe","dialogAiCutoutTitle":"Decupare AI","spacing":"Spațiere","dropFile":"Drop pentru a deschide fișierul","locked":"Blocat","viewLiquifyHQPreview":"Preview de calitate înaltă","viewMenuToggleHome":"Către Acasă","logInNow":"Loghează-te acum","neverAskMeAgain":"Nu mă mai întreba despre asta","elementPremiumDesc":"Acesta este un Element Premium!","viewAddTextBold":"bold","viewAddTextItalic":"italic","photoEditorHome":"Pixlr Home","xTitle":"Editor Foto: Pixlr X - Foto Editare Online! Gratuit!","xMetaDesc":"Ești în căutarea unor soluții avansate de editare foto, chiar în browserul tău? Pixlr X este un Editor Foto din noua generație!! Fără instalare! Fără înregistrare! Utilizarea gratuită pe desktop, tablete și telefoane. Ce poți sa-ți dorești mai mult?","xMetaSiteName":"Foto Editor: Pixlr.com - editarea imaginilor online, gratuită","deleted":"Șterse","titleEditText":"Editează text","titleDeleteLayer":"Șterge strat","titleDuplicateLayer":"Duplicare strat","titleImageLayer":"Adaugă imagine drept strat","titleRasterizeLayer":"Rasterizează Text / Element","viewAddTextPunchout":"a lovi","viewOBarAskPrerezise":"Cere să pre-dimensionezi o imagine","viewOBarAskLayertype":"Întreabă ce tip de strat să adaugi","continue":"Continuu","premium":"premium","unlocked":"Deblocat","viewOBarLockUnlockLayer":"Blochează/ Deblochează poziția stratului","viewOBarShowHideLayer":"Arată / Ascunde stratul","error":"Eroare","genericError":"Ceva nu a funcționat cum trebuie. Te rugăm să încerci din nou mai târziu!","offline":"offline","genericOffline":"Nu ești online! Verifică-ți conexiunea de internet și apoi încercă din nou!","newSize":"Dimensiune Nouă","copy":"Copiază","duplicate":"Replică","sizeWeb":"Dimensiune Web","rememberMe":"Ține-mă minte!","forgotPass":"Ai uitat parola?","notMember":"Nu ești membru?","signUpNow":"Înscrie-te acum!","signUp":"Semnează-te","alreadyMember":"Ești deja membru?","loginHere":"Loghează-te aici!","code":"Codul","verifyAcc":"Verifică-ți contul","verify":"Verifică","resend":"Retrimitem codul?","didNotReceiveCode":"Nu am primit vreun cod!","backReg":"Înapoi la întregistrare","forgottenPass":"Ți-ai uitat parola?","resetPassDesc":"Te rugăm să-ți introduci adresa de email pentru a reseta parola.","reqCode":"Cere codul","resetPass":"Resetare cod","newPass":"Parola nouă","updatePass":"Actualizează parola","terms":"Termeni de utilizare și Notă date personale","regNewsletter":"Doresc să primesc actualizări, freebies, promoții și alte emailuri de la Pixlr.","regRecommendations":"Doresc să primesc sugestii și recomandări în legătură cu interesul meu pentru Pixlr.","agree":"Sunt de acord","sentCodeDesc":"Țî-am trimis un email la [EMAIL] cu codul de verificare. Te rugăm să introduci codul mai jos.","loginFb":"Semnează cu Facebook","loginGoogle":"Semnează cu Google","oldPass":"Parola veche","newEmail":"Email nou","above16":"Am peste 16 ani.","readAgreements":"Am citit și sunt de acord cu Termenii de utilizare precum și cu Nota despre datele mele personale. ","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Te rugăm să introduci o adresă de mail validă.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Te rugăm să alegi un nume de țară valid.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Te rugăm să alegi un newsletter valid.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 caractere.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Parolă invalidă. Te rugăm să încerci încă o dată!","pixlrLogin_EmailNotExists":"Acest email nu există.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Acest email există deja.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Codul de verificare a fost re-trimis la {email}! Te rugăm să-ți verifici emailul.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Codul de verificare a fost trimis la {email}! Te rugăm să-ți verifici emailul!","pixlrLogin_EnterValidCode":"Te rugăm să introduci un cod valid!","pixlrLogin_WrongCode":"Opaa, cod greșit Te rugăm să încerci încă o dată!","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"~Parola ta a fost actualizată cu succes! Te rugăm să te loghezi din nou!","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Emailul există deja. Te rugă să-ți verifici emailul.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Contul tău a fost verificat cu succes!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Emailul a fost actualizat cu succes!","pixlrLogin_CodeExpired":"Codul a expirat.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Nu am reușit să-ți re-trimitem codul.","pixlrLogin_ServerError":"Eroare a serverului. Te rugăm să încerci din nou!","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"A fost cerută resetarea parolei. Ți-am trimis un email cu codul de verificare la {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Trebuie să conțină cel puțin 1 literă mică, 1 literă mare, 1 cifră precum și 1 caracter special.","pixlrLogin_MaxPassword":"O lungime maximă de 50 de caractere.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Prea multe cereri. Încearcă din nou după 30 de secunde!","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Prea multe încercări eșuate. Te rugăm să încerci din nou după {minute rămase} minute.","profile":"Profil","subscription":"Abonament","language":"Limbă","password":"Parolă","changePassword":"Schimbă Parola","newsletter":"buletin informativ","receiveNewsletter":"Primește Newsletter de la Pixlr","myAccount":"Contul meu","myDownloads":"Descărcarile mele","creatorDashboard":"Dashboard Creativ","menu":"MENIU","changeEmail":"Schimbă adresa de email","agreementBar":"Prin faptul că utilizezi site-ul nostru, confirmi faptul că ai citit și înțeles","viewMore":" Vezi mai mult","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"Acord Licență","termsOfUse":"Termeni de utilizare","privacyPolicy":"Politica de confidențialitate","cookiePolicy":"Politica pentru utilizarea de cookies","random":"random","block":"Blochează","scale":"Scaleaza","none":"Niciununa","radial":"radial","linear":"Liniar","position":"Poziție","frame":"cadru","element":"element","align":"Aliniază","style":"Stil","rotate":"Rotește","transform":"Transformă","line":"Linie","distance":"Distanță","direction":"Direcție","colorize":"Colorează","vertical":"vertical","seed":"sămânță","auto":"auto","bw":"B & W","pop":"pop","detail":"Detalii","scene":"Decor","light":"Lumină","type":"Tip","radii":"raze","offset":"Offest","removeStop":"Șterge stop","gradient":"gradient","pattern":"Tipar","outline":"Subliniere","shadow":"Umbră","toggleConstraint":"Toggle aspect lock ","quickAdd":"Ajutor rapid","layerAdded":"Strat adăugat","rectangle":"Dreptunghi","roundedRect":"Dreptunghi rotunjit","circle":"Cerc","custom":"personalizat","viewAll":"Vezi toate","historyProjects":"Cele mai recente proiecte","templates":"Tipare","useTemplate":"Folosește acest tipar","recommendedTemplate":"Tipare recomandate","allYourProjects":"Toate proiectele tale","aboutHistory":"Dacă vrei să păstrezi un proiect, fa click pe simbolul inimii. Istoricul este salvat doar temporar în browser. Toate documentele vor fi șterse dacă îți cureți cache-ul, sau dacă rulezi vreun program de curățare. Dcă dorești să arhivezi pentru o perioada de timp lungă, fie descarci drept .PDX fie îl exporți drept Template.","titleUndo":"Înapoi","titleRedo":"Din nou","viewAddTextHL":"Adauga un text nou","viewAddTextSL":"Text nou","viewAddPaintHL":"Adaugă un strat nou","viewAddPaintSL":"Strat nou gol","titleSetImage":"Alege imaginea","titleAddImage":"Adaugă imaginea","titleChangeImage":"Schimbă imaginea","titlePositionFrame":"Poziționează frame","titlePositionContent":"Poziționează imaginea","titleAutoFitContent":"Potrivește imaginea","titleCutLayer":"Decupează stratul","titleCopyLayer":"Copiază stratul","titlePasteLayer":"Lipește stratul","viewAddTextTitle":"Adaugă text","viewAddTextCurve":"Curbă","viewAddTextCurveFlip":"întoarce","viewAddTextCurveSpread":"răsândire","viewAddTextCurveArc":"arc","viewAddTextCurveHalf":"Jumătate","viewAddTextCurveCircle":"Cerc","viewLayoutTitle":"Strat","layerGroup":"Grup de straturi","layerGroupOf":"%s straturi selectate","viewCutoutApply":"Aplică decupătura","maskApplied":"Decupătură aplicată","viewGlitchSplit":"Desparte culorile","viewGlitchScan":"Contur scan","viewGlitchInterfer":"Interferențe","viewGlitchSlice":"Felii","viewGlitchBleed":"amestecă","viewGlitchLocked":"Doar straturile imagine pot avea glitch. Selecteză alt strat!","viewMenuLayout":"Layout și Template","viewMenuAddText":"Adaugă text","viewMenuMoreTools":"Mai multe","viewOBarAllTooltip":"Arată tot meniul la trecere","layersMerged":"Strat combinat","premiumFeaturePitchOne":"Mărim arciva de template-uri","premiumFeaturePitchTwo":"Șterge background-ul cu un singur click","premiumFeaturePitchThree":"Sute de fonturi exclusive","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio și altele","premiumFeaturePitchFive":"Versiunea downladabilă și liberă de ad-uri..","premiumTemplateSalesPitch":"Ai acces la sute de Template-uri Premium unice de la artiști de renume.","premiumFontSalesPitch":"Ai acces la sute de Fonturi Premium unice, de la artiști de renume.","premiumCutoutSalesPitch":"Ștergi background-uri cu un singur click, atunci când te folosești de Pixlr AI, din pachetul Premium.","premiumElementSalesPitch":"Adaugă scântei suplimentare proiectului tău, prin folosirea celor câteva mii de elemente Premium.","premiumStudioSalesPitch":"Ai acces la tool-urile din Premium Studio, astfel vei putea să produci imagini și mai impresionante, cu doar un singur click.","compare":"comparație","holdDown":"țineți apăsat","toggleAll":"comutați toate","titleColorPicker":"Selector culori","historyDescription":"Din memoria temporară locală, pentru a salva un proiect pe termen lung, descărcați-l ca PXZ (document Pixlr)","feedback":"părere","help":"Ajutor","tutorials":"tutoriale","adjust":"Ajustează","effect":"Efect","cutout":"eliminează","liquify":"Lichefiază","retouch":"retușa","dialogSaveNonDestructive":"nedistructiv (file-uri mai mari)","dialogSavePXZDescription":"PXZ este formatul document nativ Pixlr, acesta va salva întreaga structură a proiectului de lucru.","headerWebApps":"aplicații de web","headerDesktopApps":"aplicații de desktop","headerMobileApps":"aplicații mobile","headerOtherPlatforms":"alte platforme","headerOtherServices":"alte servicii","headerStockByPixlr":"Stock de la Pixlr","headerPixlrTemplates":"șablonuri Pixlr","headerHelpAndLearn":"ajutor și învață","headerVideoTutorials":"tutoriale video","headerLearnAndEducation":"învăța și educație","headerContactAndSupport":"contact și suport","headerLanguage":"Limbă","mobileVariantDesc":"Pixlr E a fost creat pentru computerele desktop. Vă aflați fie pe un dispozitiv mobil, fie pe fereastra browserului are o lățime mai mică de 650 px. Vă recomandăm să utilizați editorul de fotografii web mobil sau să măriți fereastra browserului.","mobileVariantButton":"folosește editorul mobil","mobileVariantClose":"ignorează și închide","welcomeHeadline":"editor de fotografii și design marker","welcomeIngress":"Bun venit la editorul foto avansat gratuit de la Pixlr. Începeți editarea făcând clic pe butonul Deschideți fotografia, glisați și plasați un fișier, lipiți din clipboard (ctrl + v) sau selectați unul dintre șabloanele noastre prefabricate de mai jos.","free":"Liber","keyword":"cuvânt cheie","notAllowed":"Neautorizat!","checkout":"Finalizarea comenzii","creditCard":"Card bancar","savedCard":"Card salvat","billingAddress":"Adresa de facturare","firstName":"Prenume","lastName":"Nume","address":"Adresă","city":"Oraș","zipCode":"Cod poștal","state":"Județ","country":"Țară","cardNumber":"Număr card","month":"lună","year":"an","autorenewalBasis":"Re-înnoire","total":"total","orderSummary":"Sumar comandă","dialogResizeSmoothing":"netezire","recommendedDescription":"Șabloane la modă și de înaltă calitate, care au fost alese manual de echipa noastră.","templatesDescription":"Răsfoiți și găsiți un șablon selectând tipul de design care doriți să creați mai jos.","viewOBarSmooth":"scalare lină","account":"cont","unlockPremiumMessage":"deblochează acest șablon","premiumTemplate":"deblochează șablonul","premiumOneTime":"cumpără șablonul pentru","recommended":"recomandat","instagram-post":"Instagram Post","instagram-story":"Poveste pe instagram","facebook-post":"Postare Facebook","facebook-story":"Instagram Story","facebook-post-wide":"Facebook Story","facebook-ad-wide":"Facebook Wide Post","facebook-cover":"Copertă la Facebook","facebook-event-cover":"publicitate largă pe facebook","facebook-group-cover":"coperta de eveniment facebook","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"Youtube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Postare Twitter","twitter-cover":"copertură Twitter","linkedin-company-banner":"companie linkedin","linkedin-personal-banner":"personal linkedIn","roblox":"haine roblox","flyer":"flyer","business-card":"card de business","simple-collage":"colaj simplu","mask":"Decupare/ Mască","stretch":"întinde","spread":"Întins","shrink":"Micșorează","square":"pătrat","hexagon":"hexagon","triangle":"Triunghi","cross":"trece","star":"Stea","heart":"Inimă","glimmer":"licărire","intensity":"intensitate","quantity":"CANTITATE","hollow":"gol","dualTone":"ton dual","mode":"Mod","paste":"Lipește","glitch":"glich","focus":"focus","focusSymmetric":"simetric/înclinat","focusRadial":"radial","focusLinear":"Liniar","focusLocked":"Focalizarea funcționează numai pe straturile de imagini, selectați un alt strat.","softBlur":"estompare moale","bokehBlur":"estompare bokeh","bokehShape":"forma bokeh","dispersion":"dispersie","dispersionLocked":"Disperse funcționează numai pe straturile de imagine, selectați un alt strat.","dispersionCreateMask":"mascați zona înainte","blendModeLighter":"ușor","headerPricing":"prețuri și încercate gratuită","genericNoResult":"Nu am găsit niciun rezultat, vă rugăm să faceți o altă căutare.","selectionEmpty":"Nimic selectat","viewOBarAccent":"culoare de accent","viewOBarWorkspace":"culoarea spațiului de lucru","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","or":"or","saveAs":"Save as","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","zoom":"Zoom","move":"Move","transparent":"Transparent","spot":"Spot","object":"Object","resolve":"Resolve","speed":"Speed","balanced":"Balanced","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","highlights":"Highlights","news":"Updates","noNews":"No new updates!","hasAnimation":"Has animation","viewAddElementTitle":"Add element","viewAddElementHL":"Add Media","viewAddElementSL":"Browse your own files","titleLockLock":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleLockLayer":"Lock layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","viewAnimationTitle":"Animation","viewLayoutPageSize":"Set page size","viewLayoutPageResize":"Resize page (scale)","viewMenuAnimation":"Animation","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","premiumTryFree":"Free Premium","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Pixlr E a fost creat pentru computerele desktop. Vă aflați fie pe un dispozitiv mobil, fie pe fereastra browserului are o lățime mai mică de 650 px. Vă recomandăm să utilizați editorul de fotografii web mobil sau să măriți fereastra browserului.

folosește editorul mobil ignorează și închide