Photo Editor - Photoshop Online by Pixlr - Free Image Editing Tools

Now, there are even more compelling reasons to choose Pixlr as your go-to solution for all your online image editing requirements, particularly when you're looking for a powerful "photo editor." Whether you're inclined towards traditional desktop-style photo editing or prefer a more contemporary approach, Pixlr has you covered. Pixlr Editor AI-powered online photo editor, empower you to unlock your creative potential with just a single click. Achieving professional-quality photo edits has never been more intuitive and accessible. With Pixlr, you can effortlessly remove backgrounds using our bg remover or create transparent images for your design projects with a simple tap. Our advanced AI-powered photo editing features are designed to make the design process smarter, faster, and more user-friendly for you. Discover the endless possibilities with the world's #1 cloud-based photo editor, Pixlr. Elevate your photo editing experience and achieve remarkable results with ease. Experience the future of online photo editing with Pixlr, the ultimate choice for all your image editing needs.

Uređivač fotografija i dizajner

★ ★ ★ ★ ★

Dobrodošli u besplatni napredni uređivač fotografija od Pixlr-a. Počnite sa uređivanjem klikom na otvori fotografiju dugme, prevucite i pustite datoteku, nalepite iz međuspremnika (ctrl+v) ili odaberite jedan od naših unapred pripremljenih šablona ispod.

Региструј се

Temporary projects

Ako želite da zadržite dokument, kliknite ikonu srce da biste ga istakli. Istorija se privremeno čuva u kešu pregledača, svi dokumenti će se izbrisati ako obrišete keš memoriju ili ako pokrenete bilo kakvu rutinu čišćenja. Ako želite da sačuvate dugoročno, preuzmite kao .PXD ili izvezite ga kao predložak.

Backup as Zip
Izbriši istorijat
X
Y
W
H
Resetovanje Primeni
Potpuno automatski
Odaberi sloj sa slikom u listi slojeva ili dodaj novi prazan sloj.
Može se brisati samo sa slojeva sa slikama, odaberi drugi sloj.
Resetovanje Primeni
Postavi sliku Preklopi
Gradijent radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.
100% Uklopi Popuni
Olovka radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.
Odaberi sloj sa slikom u listi slojeva ili dodaj novi prazan sloj.
Odaberi sloj sa slikom u listi slojeva ili dodaj novi prazan sloj.
Dodaj tekst
Izmeni
100% Uklopi Popuni
Slojevi
    • Tekst
    • Oblik
    • Okvir
    • Slika
    • Prazno
Istorijat