Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
Korišćenjem naše veb stranice potvrđujete da ste pročitali i razumeli našu Polisa o kolačićima. PRIHVATI

Uređivač fotografija i dizajner

Dobrodošli u besplatni napredni uređivač fotografija od Pixlr-a. Počnite sa uređivanjem klikom na otvori fotografiju dugme, prevucite i pustite datoteku, nalepite iz međuspremnika (ctrl+v) ili odaberite jedan od naših unapred pripremljenih šablona ispod.

otvori sliku

Najnoviji projekti Prikaži sve

Da biste dugoročno sačuvali projekat iz lokalne privremene keš memorije sačuvajte ga kao pxd.

Preporučeni predlošci Prikaži više

Visokokvalitetni šabloni koji su u trendu koje je naš tim ručno odabrao.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Spoj sve slojeve u jedan","layerMergeVisible":"Spoji vidljivo","layerMergeDown":"Spoji Ispod (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminentnost","blendModeColor":"Boja","blendModeSaturation":"Saturacija","blendModeHue":"Nijansa","blendModeExclusion":"Izuzimanje","blendModeDifference":"Razlika","blendModeSoftLight":"Blago-svetlo","blendModeHardLight":"Jako-svetlo","blendModeColorBurn":"Pregorevanje boje","blendModeColorDodge":"Izbegavaj boju","blendModeLighten":"Posvetli","blendModeDarken":"Potamni","blendModeOverlay":"Sloj preko","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Umnožavanje","blendModeNone":"Nema","viewOBarZoomOut":"odzumiraj","viewOBarZoomIn":"zumiraj","viewKeyboardP":"Svojstva","viewDrawPenTool":"alatka olovka","viewDrawEraserTool":"alatka za brisanje","viewCropPaperLet":"papir pismo","viewCropPaperA6":"papir a6","viewCropPaperA5":"papir a5","viewCropPaperA4":"papir a4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"web srednja 1440x900","viewCropWebCommon":"web obična 1366x768","viewCropWebSmall":"web mala 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumbnail","viewCropYTChannelArt":"Youtube slika za kanal","viewCropYTProfile":"Youtube profilna","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropTwitCard":"Twitter kartica","viewCropTwitImage":"Twitter slika","viewCropTwitHeader":"Twitter zaglavlje","viewCropTwitProfile":"Twitter profilna","viewCropInstaStory":"Instagram priča","viewCropInstaPost":"Instagram objava","viewCropInstaProfile":"Instagram profilna","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropFBPost":"Facebook objava","viewCropFBCover":"Facebook naslovna","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra široko)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Široki ekran)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (kvadrat)","viewCropFixed":"fiskirani odnos","viewCropNone":"nijedno","clarity":"jasnoća","dialogAddLayerHL":"Odaberi tip sloja za dodavanje.","dialogAddLayerTitle":"Dodaj sloj","empty":"prazno","viewOBarDel":"obriši sloj (DEL)","viewOBarDup":"dupliraj sloj","viewOBarLightUI":"mod laganog korisničkog interfejsa","viewOBarSnap":"kači za vodilje","viewOBarShowGu":"pokaži vodilje","viewOBarSet":"Podešavanja","viewOBarZ3X":"3x zum (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Stvarna veličina u pikselima (ctrl+1)","viewOBarFill":"Popuni ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Uklopi na ekran (ctrl+0)","viewMenuAddElm":"Dodaj element","viewMenuDrawing":"Crtanje","viewMenuRetouch":"Retuširanje","viewMenuLiquify":"Razvodnjavanje","viewMenuEffect":"Efekat","viewMenuAdjust":"Prilagodi","viewMenuCutout":"Iseci iz slike","viewMenuCrop":"Isecanje","viewMenuArrange":"Poređaj","viewTopBarRedo":"korak unapred","viewTopBarUndo":"korak unatrag","viewRetouchLight":"svetli","viewRetouchMid":"srednji","viewRetouchDark":"tamni","viewRetouchRange":"raspon","viewRetouchDarken":"zatamni","viewRetouchLighten":"posvetli","viewRetouchSharpen":"izoštri","viewRetouchBlur":"zamuti","viewRetouchAlign":"poređano","viewRetouchMethod":"metod","viewRetouchToning":"izbegavanje / spaljivanje","viewRetouchDetail":"izoštravanje / zamućivanje","viewRetouchClone":"pečat za kloniranje","viewRetouchHeal":"zaleči / popravi","viewRetouchLocked":"Retuširanje radi samo na slojevima sa slikama, odaberite drugi sloj","viewRetouchTitle":"retuširaj","viewLoadTitle":"Učitavanje","viewLiquifyErase":"povrati","viewLiquifySwirlCCW":"zavrni ulevo","viewLiquifySwirlCW":"zavrni udesno","viewLiquifyShrink":"smanji","viewLiquifyGrow":"uveličaj","viewLiquifyMove":"gurni","viewLiquifyLocked":"Možete razvodnjavati samo slojeve slika, odaberite drugi sloj!","viewLiquifyTitle":"razvodnjavaj","viewKeyboardMoveShift":"Držite Shift za korake od 10px","viewKeyboardMoveRight":"Desno","viewKeyboardMoveLeft":"Levo","viewKeyboardMoveDown":"Dole","viewKeyboardMoveUp":"Gore","viewKeyboardMoveLayer":"Pomeri sloj (pozicija)","viewKeyboardCtrlY":"Korak unapred","viewKeyboardCtrlZ":"Korak unatrag","viewKeyboardI":"Dodaj sliku","viewKeyboardO":"Dodaj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Crtanje","viewKeyboardR":"Retuširaj","viewKeyboardE":"Efekat","viewKeyboardA":"Prilagodi","viewKeyboardK":"Isečak","viewKeyboardC":"Iseci","viewKeyboardV":"Poređaj","viewKeyboardSpacebar":"Paniraj / Pomeri","viewKeyboardCtrl3":"Zumiraj 3x","viewKeyboardCtrl2":"Zumiraj da ispuniš ekran","viewKeyboardCtrl1":"Zumiraj 1x","viewKeyboardCtrl0":"Zumiraj da stane na ekran","viewKeyboardCtrlM":"Odzumiraj","viewKeyboardCtrlP":"Zumiraj","viewKeyboardDEL":"Obriši sloj","viewKeyboardESC":"Zatvori alatku","viewKeyboardCtrlQ":"Zatvori","viewKeyboardCtrlS":"Sačuvaj","viewKeyboardTitle":"Prečice na tastaturi","viewEffectLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu imati efekte, odaberite drugi sloj!","viewEffectTitle":"efekat","viewDrawLocked":"Dodajte ili odaberite sloj za crtanje kako biste počeli da crtate!","viewDrawDelete":"obriši (del)","viewDrawLineColor":"boja linije","viewDrawLine":"Oblik linije","viewDrawHeart":"Oblik srca","viewDrawStar":"Oblik zvezde","viewDrawTriangle":"Trougaoni oblik","viewDrawCircle":"Kružni oblik","viewDrawSquare":"Kvadratni oblik","viewDrawShape":"oblik","viewDrawShapeTool":"Alatka za oblikovanje","viewDrawBrushTool":"Četkica alatka","viewCutoutReset":"resetuj isečak","viewCutoutInvert":"invertuj isečak","viewCutoutHint":"nagovesti uklonjeno","viewCutoutLine":"Oblik linije","viewCutoutHeart":"Oblik srca","viewCutoutStar":"Oblik zvezde","viewCutoutTriangle":"Trougaoni oblik","viewCutoutCircle":"Kružni oblik","viewCutoutSquare":"Kvadratni oblik","viewCutoutShapeH":"oblik","viewCutoutContigious":"susedni","viewCutoutMedium":"srednje","viewCutoutLight":"blago","viewCutoutNone":"ništa","viewCutoutRemove":"ukloni","viewCutoutKeep":"zadrži","viewCutoutLasso":"laso isečak","viewCutoutDraw":"isečak crtanjem","viewCutoutMagic":"magični isečak","viewCutoutShape":"oblik isečka","viewCutoutTip":"Odaberite sloj na kojem pravite isečak. Slojevi crtanja koriste mod brisanja u alatki za crtanje.","viewCutoutTitle":"isečak","viewCropReset":"resetuj isecanje","viewCropTip":"Odnos veličine će promeniti veličinu slike kada zavorite tablu za isecanje.","viewCropOutput":"veličina izlaza","viewCropPreset":"Unapred podešeno","viewCropRatio":"razmera","viewCropAspect":"odaberi odnos","viewCropFlipV":"obrni vertikalno","viewCropFlipH":"obrni horizontalno","viewCropRR":"rotiraj desno","viewCropRL":"rotiraj levo","viewCropRotate":"rotiraj i obrni","viewCropTitle":"isecanje","viewBottomBarSaveTT":"Sačuvaj (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zatvori (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Korak unapred ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Korak unatrag ctrl+z","viewBottomBarRedo":"korak unapred","viewBottomBarUndo":"korak unatrag","viewArrangeLocked":"Odaberite sloj u polju sa slojevima desno ili dodajte novi tekst, sliku ili element!","viewArrangeTip":"Otključajte sloj da biste mogli da primenite transformacije.","viewArrangeUnlock":"otključaj","viewArrangeDelete":"obriši (del)","viewArrangeDuplicate":"dupliraj","viewArrangeFlipV":"obrni vertikalno","viewArrangeFlipH":"obrni horizontalno","viewArrangeLockAspect":"zaključaj odnos","viewArrangeTitle":"složi","viewAdjustLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu biti prilagođavani, odaberite drugi sloj!","viewAdjustToning":"toniranje","viewAdjustTitle":"prilagodi","viewAddTextDelete":"Obriši tekst","viewAddTextBackgroundWord":"reč","viewAddTextBackgroundLine":"linija","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Velika slova","viewAddTextAlignRight":"Desno poravnanje","viewAddTextAlignCenter":"Centralno poravnanje","viewAddTextAlignLeft":"Levo poravnanje","viewAddTextAlignNCase":"poravnanje i veličina","layerSettings":"Podešavanja sloja","hasCutout":"Ima isecanja","documentActions":"Akcije sa dokumentima","historyDuplicate":"Dupliraj","historyUnpin":"Otkači","historyPin":"Zakači","historyDelete":"Obriši","historyClearConfirm":"Da li ste sigurni?","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeFullHD":"full hd","pinnedProjects":"zakačeni projekti","clearHistory":"izbriši istorijat","noHistory":"Nemate slika u svom istorijatu, da biste započeli izmene odaberite \"Otvori sliku\" ili \"Otvori url\" sa leve strane.","backToEditor":"natrag u editor","stockSearch":"pretraga baze","addCurrent":"dodaj trenutni","createNew":"napravi novi","history":"istorijat","loadURL":"učitaj url","openImage":"otvori sliku","sinceNow":"upravo","sinceMinutes":"pre %d minuta","sinceMinute":"pre minut","sinceHours":"pre %d sati","sinceHour":"pre sat vremena","sinceDays":"pre %d dana","sinceDay":"juče","shadows":"senke","white":"bela","black":"crna","contrast":"kontrast","exposure":"ekspozicija","brightness":"svetlina","hue":"nijansa","tint":"tinta","temperature":"temperatura","saturation":"zasičenje","vibrance":"vibrantnost","mosaic":"mozaik","glamour":"glamur","posterize":"posterizuj","bloom":"isijavanje","pixelate":"pikselizuj","fringe":"oiviči","vignette":"vinjeta","grain":"granulacija","dehaze":"odmuti","smooth":"ublaži","sharpen":"izoštri","layerCreated":"sloj kreiran","noCutout":"bez isecanja","letterSpacing":"razmak slova","lineSpacing":"razmak linija","lineSize":"veličina linije","straighten":"ispravi","invert":"invertuj","dialogSaveCalculate":"...obračunava se","dialogSaveHigh":"visoko","dialogSaveMed":"srednje","dialogSaveLow":"nisko","dialogSaveTitle":"Sačuvaj sliku","dialogResizeApplyAll":"Kada primenite promenu svi slojevi će biti skalirani.","dialogResizeContrain":"ograniči proporcije","dialogPreResizeMaxSize":"Maks. %d px","dialogPreResizeExif":"automatski rotiraj prema exif podacima","dialogPreResizeInfo2":", promenite joj veličinu pre pravljenja izmena kako biste uštedeli na memoriji i smanjili kašnjenje.","dialogPreResizeInfo1":"Slika koju ste odabrali je veoma velika","dialogPreResizeTitle":"unapred promeni veličinu slike","dialogOpenURLHeadline":"url slike","dialogOpenURLTitle":"Otvori URL slike","dialogLoadError":"došlo je do greške prilikom učitavanja slike ... molimo pokušajte ponovo kasnije...","dialogLoadLoadingFrom":"učitavanje %s od %s ...","dialogLoadPrepare":"priprema...","dialogLoadTitle":"Učitavanje","dialogChoiceHeadline":"Da li želite da dodate sliku kao sloj u trenutni dokument ili da otvorite novu?","dialogChoiceTitle":"Otvori sliku","maximize":"maksimalno uveličaj","minimize":"minimizuj","fill":"popuni","fit":"uklopi","tolerance":"tolerancija","reset":"Reset","density":"gustina","strength":"jačina","download":"preuzimanje","advanced":"napredno","left":"levo","top":"vrh","hidden":"skriveno","visible":"vidljivo","layers":"slojevi","layer":"sloj","shape":"oblik","color":"boja","erase":"obriši","back":"natrag","blur":"zamućivanje","paint":"farba","brush":"četka","aspect":"razmera","tool":"alatka","angle":"ugao","drawing":"crtanje","draw":"crtaj","text":"tekst","font":"Font","quality":"kvalitet","spikes":"šiljci","source":"izvor","step":"korak","opacity":"postojanost","image":"slika","transparency":"transparentnost","softness":"mekoća","size":"veličina","loading":"učitavanje","load":"učitaj","open":"otvori","save":"sačuvaj","loadMore":"učitaj još","search":"pretraga","template":"šablon","create":"stvori","background":"pozadina","max":"maksimalno","blendMode":"mod sjedinjavanja","original":"Original","cancel":"otkaži","ok":"OK","amount":"količina","apply":"primeni","height":"visina","width":"širina","untitled":"Bez naziva","name":"ime","close":"Zatvori","preferences":"Podešavanja","dialogAiCutoutTitle":"AI isecanje","spacing":"Razmaci","dropFile":"Ispusti da bi otvorio fajl","locked":"Zaključano","viewLiquifyHQPreview":"Pregled visokog kvaliteta","viewMenuToggleHome":"Postavi za početnu","logInNow":"Uloguj se odmah","neverAskMeAgain":"Ne pitaj me ponovo o ovome","elementPremiumDesc":"Ovo je premium element!","viewAddTextBold":"Podebljano","viewAddTextItalic":"Italik","photoEditorHome":"Foto urednik Pixlr početna","xTitle":"Foto Editor: Pixlr X - besplatni online alat za uređivanje slika","xMetaDesc":"Tragate za naprednim uređivanjem fotografija iz svog pretraživača? Pixlr X je foto editor nove generacije! Bez instalacije i registracije. Besplatno koristite na desktop, tablet i mobilnim uređajima.","xMetaSiteName":"Foto editor: Pixlr.com - besplatno online uređivanje slika ","deleted":"Obrisano","titleEditText":"Izmeni tekst","titleDeleteLayer":"Izbriši sloj","titleDuplicateLayer":"Dupliraj sloj","titleImageLayer":"Dodaj sliku kao sloj","titleRasterizeLayer":"Rasterizuj tekst / element","viewAddTextPunchout":"Ispupčeno","viewOBarAskPrerezise":"Pitaj za predpromenu veličine slike","viewOBarAskLayertype":"Pitaj koji tip sloja se dodaje","continue":"Nastavi","premium":"Premijum","unlocked":"Otključano","viewOBarLockUnlockLayer":"Otključaj / Zaključaj poziciju sloja","viewOBarShowHideLayer":"Prikaži / Sakrij sloj","error":"Greška","genericError":"Nešto nije u redu, pokušajte ponovo kasnije.","offline":"Oflajn","genericOffline":"Niste povezani na mrežu, proverite internet konekciju i pokušajte ponovo.","newSize":"Nova veličina","copy":"Kopiraj","duplicate":"Dupliraj","sizeWeb":"Veb ","rememberMe":"Zapamti me","forgotPass":"Zaboravili ste lozinku?","notMember":"Nemate nalog na Pixlr?","signUpNow":"Prijavi se odmah!","signUp":"Prijavi se","alreadyMember":"Imate nalog","loginHere":"Prijavi se ovde","code":"Šifra","verifyAcc":"Potvrdi svoj nalog","verify":"Potvrdi ","resend":"Pošalji ponovo?","didNotReceiveCode":"Nije mi stigao kod!","backReg":"Povratak na registraciju","forgottenPass":"Zaboravili ste lozinku?","resetPassDesc":"Unesite svoju imejl adresu da biste resetovali lozinku.","reqCode":"Šifra zahteva","resetPass":"Ponovno postavljanje lozinke","newPass":"Nova lozinka","updatePass":"Ažuriraj lozinku","terms":"Uslovi korišćenja i Obaveštenje o privatnosti","regNewsletter":"Želem da primam novosti, džabiće, promocije i druge marketinške e-poruke od Pixlr.","regRecommendations":"Zainteresovan/a sam da primam predloge i preporuke u vezi sa mojim interesovanjem za Piklr.","agree":"Prihvatam","sentCodeDesc":"Poslali smo Vam mejl na [EMAIL] sa verifikacionim kodom. Molimo unesite kod ispod.","loginFb":"Prijava putem Facebook-a","loginGoogle":"Prijava putem Google-a","oldPass":"Stara lozinka","newEmail":"Nova imejl adresa","above16":"Imam najmanje 16 godina.","readAgreements":"Pročitao/la sam i prihvatam Uslove korišćenja i Obaveštenje o privatnosti.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Unesite važeći format e-pošte.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Izaberite važeću zemlju.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Izaberite važeći bilten.","pixlrLogin_MinPassword":"Najmanje 8 znakova.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Nevažeća lozinka. Molimo Vas, pokušajte ponovo.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Ova adresa e-pošte ne postoji.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ova e-mail već postoji.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verifikacioni kod je ponovo poslat na {email}! Proverite Vaš e-mail.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verifikacioni kod je poslat na {email}! Proverite Vaš e-mail.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Unesite važeći kod.","pixlrLogin_WrongCode":"Pogrešan kod. Molim Vas, pokušajte ponovo.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Vaša lozinka je uspešno ažurirana. Molimo Vas prijavite se ponovo.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Imejl već postoji. Molimo Vas da potvrdite svoju e-adresu.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Vaš nalog je uspešno verifikovan!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Adresa e-pošte je uspešno ažurirana.","pixlrLogin_CodeExpired":"Kod je istekao.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Ponovno slanje koda nije uspelo.","pixlrLogin_ServerError":"Greška na serveru. Pokušajte ponovo kasnije.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Potrebno je resetovanje lozinke. Poslali smo e-poruku na {email} sa verifikacionim kodom.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Mora imati najmanje 1 malo slovo, 1 veliko slovo, 1 broj i 1 simbol.","pixlrLogin_MaxPassword":"Najduže 50 znakova.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Previše zahteva. Pokušajte ponovo nakon 30 sekundi.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Previše neuspelih pokušaja. Pokušajte ponovo nakon {minuteRemaining} minuta.","profile":"Profil","subscription":"Pretplata","language":"Jezik","password":"Lozinka","changePassword":"Promeni lozinku","newsletter":"Bilten ","receiveNewsletter":"Primajte biltene od Piklr-a","myAccount":"Moj nalog","myDownloads":"Moja preuzimanja","creatorDashboard":"Kontrolna tabla kreatora","menu":"Meni","changeEmail":"Promeni imejl adresu","agreementBar":"Korišćenjem naše veb stranice potvrđujete da ste pročitali i razumeli našu","viewMore":"Prikaži više","accept":"PRIHVATI","licenseAgreement":"Ugovor o licenciranju","termsOfUse":"Uslovi korištenja","privacyPolicy":"Politika privatnosti","cookiePolicy":"Polisa o kolačićima","random":"Nesumično","block":"Blokiraj","scale":"Skaliranje","none":"Ništa","radial":"Radijalno","linear":"Linearno","position":"Pozicija","frame":"Okvir","element":"Element","align":"Poravnaj","style":"Stil","rotate":"Rotiraj","transform":"Transformacija","line":"linija","distance":"Udaljenost","direction":"Smer","colorize":"Oboji","vertical":"Vertikalno","seed":"Seme","auto":"Automatski","bw":"\tB&W","pop":"Pop","detail":"Detalji","scene":"Scena","light":"Svetlo","type":"Tip","radii":"Radijus","offset":"Pomerenost ","removeStop":"Ukloni stop","gradient":"Gradijent","pattern":"Šablon","outline":"Okvir","shadow":"Senka","toggleConstraint":"Zaključavanje razmere","quickAdd":"Brzo dodavanje","layerAdded":"Dodaj sloj ","rectangle":"Pravougaonik","roundedRect":"Zaobljeni pravougaonik","circle":"Krug","custom":"Prilagođen","viewAll":"Prikaži sve","historyProjects":"Najnoviji projekti","templates":"Predložci","useTemplate":"Koristi ovaj predložak","recommendedTemplate":"Preporučeni predlošci","allYourProjects":"Svi Vaši projekti","aboutHistory":"Ako želite da zadržite dokument, kliknite ikonu srce da biste ga istakli. Istorija se privremeno čuva u kešu pregledača, svi dokumenti će se izbrisati ako obrišete keš memoriju ili ako pokrenete bilo kakvu rutinu čišćenja. Ako želite da sačuvate dugoročno, preuzmite kao .PXD ili izvezite ga kao predložak.","titleUndo":"korak unatrag","titleRedo":"korak unapred","viewAddTextHL":"dodaj novi tekst","viewAddTextSL":"Novi podrazumevani tekst","viewAddPaintHL":"Dodaj novi sloj ","viewAddPaintSL":"Novi prazan sloj boje","titleSetImage":"Postavi sliku","titleAddImage":"dodaj sliku","titleChangeImage":"Promeni sliku","titlePositionFrame":"Pozicija okvira","titlePositionContent":"Pozicija slike","titleAutoFitContent":"Ponovo otpremi sliku","titleCutLayer":"Iseci sloj","titleCopyLayer":"Kopiraj sloj ","titlePasteLayer":"Nalepi sloj","viewAddTextTitle":"Dodaj tekst","viewAddTextCurve":"Kriva","viewAddTextCurveFlip":"Obrni","viewAddTextCurveSpread":"Raširi","viewAddTextCurveArc":"Luk","viewAddTextCurveHalf":"Pola","viewAddTextCurveCircle":"Krug","viewLayoutTitle":"Raspored","layerGroup":"Grupa slojeva","layerGroupOf":"Izabrano je% s slojeva","viewCutoutApply":"Primeni izrezivanje","maskApplied":"Izrez je primenjen","viewGlitchSplit":"Razdvoji boje","viewGlitchScan":" linije skeniranja","viewGlitchInterfer":"Smetnja","viewGlitchSlice":"Segmentator","viewGlitchBleed":"Prekoračenje margine","viewGlitchLocked":"Samo slojevi slike mogu imati smetnje, izaberite drugi sloj!","viewMenuLayout":"Predložci i raspored ","viewMenuAddText":"Dodaj tekst","viewMenuMoreTools":"Još alata","viewOBarAllTooltip":"Prikaži sve opise elemenata na meniju pri zadržavanju pokazivača iznad","layersMerged":"Sloj spojen","premiumFeaturePitchOne":"Rastuća biblioteka predložaka","premiumFeaturePitchTwo":"Uklanjanje pozadine jednim klikom","premiumFeaturePitchThree":"Stotine ekskluzivnih fontova","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio i druge karakteristike","premiumFeaturePitchFive":"Verzija bez oglasa ","premiumTemplateSalesPitch":"Pristupite stotinama jedinstvenih i Premium predložaka poznatih umetnika kako biste započeli svoj diza","premiumFontSalesPitch":"Pristupite stotinama jedinstvenih i premium fontova poznatih umetnika koje ćete koristiti u svom diza","premiumCutoutSalesPitch":"Jednim klikom odmah uklonite pozadine slika pomoću Pixlr AI uključenog u Premium paket.","premiumElementSalesPitch":"Dodajte dodatni osećaj svom dizajnu sa nekoliko hiljada dodatnih premium elemenata.","premiumStudioSalesPitch":"Pristupite alatima Premium Studio za stvaranje još impresivnijih slika i dizajna u samo jedan klik.","compare":"Uporedi ","holdDown":"Drži pritisnut","toggleAll":"Uključi/Isključi sve ","titleColorPicker":"Izbor boje","historyDescription":"Da biste dugoročno sačuvali projekat iz lokalne privremene keš memorije sačuvajte ga kao pxd.","feedback":"napomene","help":"Pomoć","tutorials":"Tutorijali","adjust":"Prilagodi","effect":"Efekat","cutout":"Isecanje","liquify":"Razvodnjavaj","retouch":"Retuširanje","dialogSaveNonDestructive":"Nerazorno (Mnogo veći dokumenti)","dialogSavePXZDescription":"PXZ je matični format Pixlr dokumenta, ovo će sačuvati čitavu radnu strukturu projekta.","headerWebApps":"Web aplikacije","headerDesktopApps":"Desktop aplikacije","headerMobileApps":"Mobilne aplikacije","headerOtherPlatforms":"Druge Platforme","headerOtherServices":"Drugi servisi","headerStockByPixlr":"Stok od Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr šabloni","headerHelpAndLearn":"Pomozi i nauči","headerVideoTutorials":"Video tutorijali","headerLearnAndEducation":"Učenje i obrazovanje","headerContactAndSupport":"Kontakt i podrška","headerLanguage":"Jezik","mobileVariantDesc":"Pixlr E je napravljen za desktop računare. Nalazite se na mobilnom uređaju ili je prozor pretraživača uži od 650px. Preporučujemo da koristite mobilni web uređivač fotografija ili da učinite prozor pretraživača većim.","mobileVariantButton":"Koristite mobilni uređivač","mobileVariantClose":"Ignoriši i zatvori","welcomeHeadline":"Uređivač fotografija i dizajner","welcomeIngress":"Dobrodošli u besplatni napredni uređivač fotografija od Pixlr-a. Počnite sa uređivanjem klikom na otvori fotografiju dugme, prevucite i pustite datoteku, nalepite iz međuspremnika (ctrl+v) ili odaberite jedan od naših unapred pripremljenih šablona ispod.","free":"Slobodno","keyword":"Ključna reč","notAllowed":"Nije dozvoljeno!","checkout":"Naplata","creditCard":"Kreditna kartica","savedCard":"Sačuvana kartica","billingAddress":"Adresa za naplatu","firstName":"Ime","lastName":"Prezime","address":"Adresa","city":"Grad","zipCode":"Poštanski broj","state":"Pokrajina","country":"Država","cardNumber":"Broj karice","month":"mesec","year":"godina","autorenewalBasis":"Baza automatskog obnavljanja","total":"ukupno","orderSummary":"porudžbina","dialogResizeSmoothing":"Glačanje","recommendedDescription":"Visokokvalitetni šabloni koji su u trendu koje je naš tim ručno odabrao.","templatesDescription":"Pretražite i pronađite šablon birajući koju vrstu dizajna ispod želite da kreirate.","viewOBarSmooth":"Glatko skaliranje","account":"Nalog","unlockPremiumMessage":"Otključaj ovaj šablon","premiumTemplate":"Otključaj šablon","premiumOneTime":"Kupi šablon od","recommended":"Preporučeno","instagram-post":"Instagram Objava","instagram-story":"Instagram Priča","facebook-post":"Facebook Objava","facebook-story":"Facebook Priča","facebook-post-wide":"Facebook Široka objava","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook naslovna","facebook-event-cover":"Facebook Naslovnica Događaja","facebook-group-cover":"Facebook Grupna Naslovnica","social-media-post":"Objava Društvenih Medija","social-media-story":"Priča Društvenih Medija","youtube-thumbnail":"Youtube thumbnail","youtube-channel-art":"YouTube Umetnost","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Objava","twitter-cover":"Twitter Naslovnica","linkedin-company-banner":"LinkedIn Kompanija","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flajer","business-card":"Poslovna kartica","simple-collage":"Jednostavni kolaž","mask":"Isečak / Maska","stretch":"Razvući","spread":"Raširi","shrink":"smanji","square":"Kvadrat","hexagon":"Heksagon","triangle":"Trougao","cross":"Krst","star":"Zvezda","heart":"Srce","glimmer":"Svetlucanje","intensity":"Intenzitet","quantity":"KOLIČINA","hollow":"Šuplje","dualTone":"Dualni ton","mode":"mod","paste":"Nalepi","glitch":"Kvar","focus":"Fokus","focusSymmetric":"Simetrično / Nagnuto","focusRadial":"Radijalno","focusLinear":"Linearno","focusLocked":"Fokus radi samo na slojevima slike, molimo odaberite drugi sloj!","softBlur":"Blago zamućenje","bokehBlur":"Boke zamućenje","bokehShape":"Boke oblik","dispersion":"Razlivanje","dispersionLocked":"Razlivanje funkcioniše samo na slojevima slike, molimo odaberite drugi sloj!","dispersionCreateMask":"Prvo maskiraj oblast!","blendModeLighter":"Upaljač","headerPricing":"Cenovnik i Besplatna proba","genericNoResult":"Nema pronađenih rezultata, molimo napravite novu pretragu.","selectionEmpty":"Ništa u selekciji","viewOBarAccent":"Akcenat boje","viewOBarWorkspace":"Boja radnog prostora","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","or":"or","saveAs":"Save as","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","zoom":"Zoom","move":"Move","transparent":"Transparent","spot":"Spot","object":"Object","resolve":"Resolve","speed":"Speed","balanced":"Balanced","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","highlights":"Highlights","news":"Updates","noNews":"No new updates!","hasAnimation":"Has animation","viewAddElementTitle":"Add element","viewAddElementHL":"Add Media","viewAddElementSL":"Browse your own files","titleLockLock":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleLockLayer":"Lock layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","viewAnimationTitle":"Animation","viewLayoutPageSize":"Set page size","viewLayoutPageResize":"Resize page (scale)","viewMenuAnimation":"Animation","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","premiumTryFree":"Free Premium","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Pixlr E je napravljen za desktop računare. Nalazite se na mobilnom uređaju ili je prozor pretraživača uži od 650px. Preporučujemo da koristite mobilni web uređivač fotografija ili da učinite prozor pretraživača većim.

Koristite mobilni uređivač Ignoriši i zatvori