Login / singn upSign up Get premiumTry Premium
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Policy för kakor. Acceptera

Photo editor & Design maker

Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.

Öppna bild

Latest projectsVisa alla

From the local temporary cache, to save a project long term save it as PXZ (Pixlr document).

Recommended templatesView More

Trendy and high quality templates hand picked by our team.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"historyDropShadow":"Skugga","historyMosaic":"Mosaik","historyPixelate":"Pixelera","historyFringe":"Färgsplitter","historyDehaze":"Ta bort dis","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Blomma","historyVignette":"Vinjett","historyGrain":"Kornighet","historyDenoise":"Ta bort brus","historySmooth":"Släta ut","historyGaussian":"Gaussisk oskärpa","historyBlur":"Oskärpa","historyClarity":"Klarhet","historySharpen":"Skärpa","historyInvert":"Invertera","historyDesaturate":"Reducera färger","historyPosterize":"Posterisera","historyThreshold":"Tröskelvärde","historyWhite":"Vita","historyBlack":"Svärta","historyLevels":"Nivåer","historyCurves":"Kurvor","historyExposure":"Exponering","historyLookup":"Färguppslag","historyBalance":"Färgbalans","historyVibrance":"Lyster","historyHueSaturation":"Nyans & mättnad","historyTemperatureTint":"Temperatur & ton","historyBrightnessContrast":"Ljus & kontrast","historyAuto":"Autojustering","historyStroke":"Ramlinje","historySelectionInvert":"Inverta markering","historySelectionPixels":"Markera pixlar","historySelectionAll":"Markera allt","historySelectionMove":"Flytta markering","historyDeselect":"Avmarkera","historyRotate":"Rotatera","historyFlip":"Vänd","historyOrder":"Lagerordning","historyMerge":"Slå samman lager","historyMaskInvert":"Invertera mask","historyMask":"Mask","historyBackground":"Bakgrund","historyStraighten":"Räta ut","historyEraser":"Suddgummi","historyPen":"Penna","historyTemper":"Svamp","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detaljer","historyCrop":"Beskär","historyClone":"Klona","historyDraw":"Rita","historyMarquee":"Markeringsram","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Trollstav","historyTextChange":"Textändring","historyTextSettings":"Textinställningar","historyLiquify":"Flytande","historyHealInfill":"Lagningsifyllning","historyHealPatch":"Lagningslapp","historyFill":"Fyll","historyLayerLocked":"Lager lås/upp","historyGradient":"Övertoning","historyShape":"Form","historyDistort":"Förvränga","historyArrange":"Ordna","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"Justera","historyEffect":"Effekt","historyText":"Text","historyTextBackground":"Bakgrund","historyTextOutline":"Kontur","historyTextShadow":"Skugga","historyTextItalic":"Kursiv","historyTextBold":"Fet","historyTextUppercase":"Versal","historyTextAlign":"Justera","historyTextFont":"Teckensnitt","historyTextSize":"Storlek","historyLayerName":"Lagernamn","historyLayerVisible":"Synlighet","historyLayerBlendMode":"Blandningsläge","historyLayerOpacity":"Transparens","historyClear":"Rensa","historyDeletetext":"Radera text","historyDuplicatetext":"Duplicera text","historyPastetext":"Klistra in text","historyAddtext":"Lägg till text","historyDeleteelement":"Radera element","historyDuplicateelement":"Duplicera element","historyAddelement":"Lägg till element","layerFlattenImage":"Slå samman allt","layerMergeVisible":"Slå samman synliga","layerMergeDown":"Slå samman nedåt","blendModeLuminosity":"Ljusstyrka","blendModeColor":"Färg","blendModeSaturation":"Mättnad","blendModeHue":"Nyans","blendModeExclusion":"Uteslutning","blendModeDifference":"Skillnad","blendModeSoftLight":"Mjukt ljus","blendModeHardLight":"Hårt ljus","blendModeColorBurn":"Färg-bränn","blendModeColorDodge":"Färg-göm","blendModeLighten":"Ljusa till","blendModeDarken":"Mörka till","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Skräm","blendModeMultiply":"Multiplicera","blendModeNone":"Inget","viewOBarDel":"Radera lager (DEL)","viewOBarDup":"Duplicera lager","viewOBarSnap":"Fäst mot guider","viewOBarShowGu":"Visa guider","viewOBarSet":"Inställningar","viewOBarNav":"Navigera","layerSettings":"Lagerinställningar","hasCutout":"Har mask","documentActions":"Alternativ","historyDuplicate":"Duplicera","historyUnpin":"Ta bort fäste","historyPin":"Fästa","historyDelete":"Radera","historyClearConfirm":"Vill du verkligen rensa historiken?","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeFullHD":"Full HD","pinnedProjects":"Fästa projekt","clearHistory":"Rensa historik","noHistory":"Det finns inga bilder i din hitorik. Vänligen välj \"Öppna bild\" eller \"Ladda Url\" för att börja redigera.","backToEditor":"Tillbaka till redigerare","addCurrent":"Lägg till som lager","stockSearch":"Sök bildbank","createNew":"Skapa ny","history":"Historik","dropFile":"Släpp för att öppna filen","loadURL":"Ladda url","openImage":"Öppna bild","sinceNow":"Just nu","sinceMinutes":"%d minuter sedan","sinceMinute":"En minut sedan","sinceHours":"%d timmar sedan","sinceHour":"En timme sedan","sinceDays":"%d dagar sedan","sinceDay":"En dag sedan","shadows":"Skuggor","contrast":"Kontrast","brightness":"Ljusstyrka","tint":"Ton","temperature":"Temperatur","saturation":"Mättnad","vibrance":"Lyster","sharpen":"Skärpa","layerCreated":"Lager skapat","noCutout":"Ingen mask","straighten":"Räta ut","invert":"Invertera","dialogAiCutoutTitle":"AI-utskärning","dialogSaveCalculate":"..beräknar","dialogSaveHigh":"Hög","dialogSaveMed":"Med","dialogSaveLow":"Låg","dialogSaveFileType":"Filtyp","dialogSaveTitle":"Spara bild","dialogResizeApplyAll":"Vid tillämpning av storlek ändras alla lager.","dialogResizeContrain":"Lås proportioner","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Rotera automatiskt baserat på exif","dialogPreResizeInfo2":", ändra upplösningen innan du börjar redigera för att spara minne och minimera lagg.","dialogPreResizeInfo1":"Bilden du valt är högupplöst","dialogPreResizeTitle":"Ändra storlek","dialogOpenURLHeadline":"Bild-URL","dialogOpenURLTitle":"Öppna bild-URL","dialogLoadError":"Något gick fel när du laddar bilden... Försök igen senare ...","dialogLoadLoadingFrom":"laddar %s från %s ...","dialogLoadPrepare":"förbereder ...","dialogLoadTitle":"Laddar","dialogChoiceHeadline":"Vill du lägga till bilden som ett lager i det aktuella dokumentet eller skapa ett nytt document?","dialogChoiceTitle":"Öppna bild","dialogAddLayerHL":"Välj vilken typ av lager som ska läggas till","dialogAddLayerTitle":"Lägg till lager","offsetY":"Förskjutning y","offsetX":"Förskjutning x","maximize":"Maximera","minimize":"Minimera","fill":"Fyll","fit":"Passa","tolerance":"Tolerans","reset":"Återställ","density":"Densitet","strength":"Styrka","download":"Ladda ner","advanced":"Avancerat","left":"Vänster","top":"Övre","hidden":"Osynlig","visible":"Synlig","layers":"Lager","layer":"Lager","shape":"Form","color":"Färg","erase":"Radera","back":"Tillbaka","blur":"Oskärpa","paint":"Rita","brush":"Pensel","aspect":"Aspekt","tool":"Verktyg","angle":"Vinkel","drawing":"Bild","empty":"Tom","draw":"Rita","text":"Text","font":"Teckensnitt","quality":"Kvalitet","spikes":"Spikar","source":"Källa","step":"Steg","feather":"Ludd","opacity":"Opacitet","image":"Bild","transparency":"Genomskinlighet","softness":"Mjukhet","size":"Storlek","loading":"Laddar","load":"Ladda","open":"Öppna","save":"Spara","loadMore":"Ladda mer","search":"Sök","template":"Mallar","create":"Skapa","background":"Bakgrund","max":"Max","blendMode":"Blandningsläge","original":"Original","close":"Stäng","cancel":"Avbryt","ok":"OK","amount":"Mängd","apply":"Tillämpa","height":"Höjd","width":"Bredd","untitled":"Namnlös","name":"Namn","frequency":"Frekvens","locked":"Låst","historyCut":"Klipp ut","historyTransform":"Transformera","historyReplace":"Färgersätt","historyOpen":"Öppna","toolKB":"Kortkommando","toolArrange":"Ordna","toolArrangeDesc":"Flytta, transformera och ändra lagerinställningar.","toolMarquee":"Rammarkera","toolMarqueeDesc":"Skapa rektangulära eller cirkulära markeringar.","toolLasso":"Lassomarkering","toolLassoDesc":"Använd frihand, polygon, bezier, eller magnetisk lasso för att skapa en markering.","toolWand":"Trollstavsmarkering","toolWandDesc":"Använd trollstaven för att välja områden med liknande färger.","toolCrop":"Beskära","toolCropDesc":"Trimma, beskär och räta ut arbetsytan med en fri eller fast aspekt.","toolCutout":"Skär ut / Mask","toolCutoutDesc":"Maskera områden och / eller ta bort bakgrunden, klipp ut föremål eller beskär / trimma enskilda lager.","toolLiquify":"Gör flytande","toolLiquifyDesc":"Expandera, krymp och flytta områden i bilden. Använd verktyget för att göra subtila justeringar av porträtt och andra bilder.","toolHeal":"Laga","toolHealDesc":"Ta bort fläckar, oönskade föremål och rensa upp bilder.","toolClone":"Klona","toolCloneDesc":"Rita och kopiera från andra områden i en bild.","toolDetail":"Oskärpa / skärpa / smeta ut","toolDetailDesc":"Rita över områden i bilden för att skärpa, oskärpa eller smeta ut detaljer.","toolToning":"Skugga / efterbelys","toolToningDesc":"Gör områden ljusare eller mörkare. ","toolTemper":"Svamp / färg","toolTemperDesc":"Använd lyster, mättnad eller temperatur på områden för att framhäva eller minska färger.","toolPen":"Penna","toolPenDesc":"Använd olika typer av kreativa pennor som nät, kritor, bläck och svans för att klottra och rita.","toolDraw":"Rita","toolDrawDesc":"Rita och klottra med olika penslar och färger.","toolEraser":"Suddgummi","toolEraserDesc":"Radera delar av en bild, använd maskeringsverktyg för bättre kontroll.","toolFill":"Fyll","toolFillDesc":"Fyll hela områden med en färg.","toolGradient":"Övertoning","toolGradientDesc":"Skapa toningar med olika färger och genomskinligheter.","toolReplace":"Färgersätt","toolReplaceDesc":"Ändra en färg i ett område till en annan.","toolShape":"Form","toolShapeDesc":"Rita olika former som rutor, cirklar och linjer.","toolAddText":"Text","toolAddTextDesc":"Lägg till ett nytt textlager eller använd en av våra textmallar.","toolPicker":"Färgpipett","toolPickerDesc":"Välj färger från bilden som du kan använda i andra verktyg.","toolZoom":"Zooma","toolZoomDesc":"Zooma in eller ut från fotot för att fokusera på olika delar.","toolHand":"Hand / Panorera","toolHandDesc":"Flytta det synliga området när bilden zoomas in. Håll mellanslagstangenten i valfritt verktyg.","colorSwitch":"växla färger (X)","titleFile":"Arkiv","titleEdit":"Redigera","titleLayer":"Lager","titleSelect":"Markera","titleAdjustment":"Justering","titleFilter":"Filter","titleView":"Visa","titleHelp":"Hjälp","titleNewImage":"Ny bild","titleOpenImage":"Öppna bild","titleOpenURL":"Öppna bild-URL","titleStockSearch":"Sök bildbanken","titleSave":"Spara","titlePrint":"Skriv ut","titleClose":"Stäng","titleUndo":"Ångra","titleRedo":"Gör om","titleCut":"Klipp ut","titleCopy":"Kopiera","titleClear":"Rensa","titlePaste":"Klistra in","titleFreeTransform":"Omformat fritt","titleFreeDistort":"Förvräng fritt","titleTransform":"Transformera","titleRotateLeft":"Rotera vänster / ccw","titleRotateRight":"Rotera höger / cw","titleFlipHorizontal":"Vänd horisontellt","titleFlipVertical":"Vänd vertikalt","titleStroke":"Kantlinje","titleFill":"Fyll","titleCrop":"Beskär","titleTrim":"Trimma","titleNewLayer":"Nytt lager","titleDuplicateLayer":"Duplicera lager","titleImageLayer":"Lägg till bild som lager","titleElementLayer":"Lägg till elementlager","titleURLLayer":"Ladda URL som lager","titleDeleteLayer":"Radera lager","titleRasterizeLayer":"Rasterisera text / element","titleLayerUp":"Lägg över","titleLayerDown":"Lägg under","titleLayerAutoMask":"AI Automask","titleSelectAll":"Markera allt","titleSelectPixels":"Markera pixlar","titleSelectDeselect":"Avmarkera","titleSelectInvert":"Invertera markering","titleAutoAdjust":"Autojustering","titleBrightnessContrast":"Ljus & kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatur & ton","titleHueSaturation":"Nyans & mättnad","titleVibrance":"Lyster","titleColorBalance":"Färgbalans","titleColorLookup":"Färguppslag","titleExposure":"Exponering","titleCurves":"Kurvor","titleLevels":"Nivåer","titleThreshold":"Tröskelvärde","titlePosterize":"Posterisera","titleDesaturate":"Reducera färger","titleInvert":"Invertera","titleEffectLibrary":"Effektbibliotek","titleSharpen":"Skärpa","titleClarity":"Klarhet","titleBlur":"Oskärpa","titleGaussianBlur":"Gaussisk oskärpa","titleSmooth":"Släta ut","titleGrain":"Kornighet","titleNoise":"Lägg till brus","titleDenoise":"Ta bort brus","titleVignette":"Vinjett","titleBloom":"Blomma","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Ta bort dis","titleInnerGlow":"Inre glöd","titleOuterGlow":"Yttre glöd","titleOutline":"Kontur","titleInnerShadow":"Inre skugga","titleDropShadow":"Skugga","titleFringe":"Färgsplitter","titlePixelate":"Pixelera","titleMosaic":"Mosaik","titleHalftone":"Halvton","titleStrokeOutline":"Kontur","titleZoomIn":"Zooma in","titleZoomOut":"Zooma ut","titleFitScreen":"Passa till skärm","titleFillScreen":"Fyll skärm","titleToggleFullScreen":"Växla helskärm","titleKeyboardShortcuts":"Kortkommando","titleColorPicker":"Färgväljare","titleAddElement":"Lägg till element","titleToolSettings":"Verktygsinställningar","add":"Lägg till","smudge":"Smeta","target":"Mål","removeStop":"Ta bort stopp","compare":"Jämför (Håll ned)","paste":"Klistra in","noPaste":"inget att klistra in","emptyPaste":"'tomt! testa ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"inget att klistra in","overlay":"Overlay","sticker":"Klistermärke","premium":"Premium","red":"Röd","green":"Grön","blue":"Blå","range":"Räckvidd","midtones":"Midtoner","highlights":"Markeringar","preserveLuminosity":"Bevara ljusstyrka","radius":"Radie","threshold":"Tröskel","colorize":"Färglägg","lineSpace":"Radavstånd","letterSpace":"Teckenavstånd","addText":"Lägg till text","alignLeft":"Justera vänster","alignCenter":"Justera mitten","alignRight":"Justera höger","uppercase":"Versal","bold":"Fet","italic":"Kursiv","full":"Full","line":"Linje","word":"Ord","outline":"Kontur","shadow":"Skugga","fixed":"Fast","free":"Fri","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetisk","rotateLeft":"Rotera vänster","rotateRight":"Rotera höger","flipVertical":"Vänd vertikalt","flipHorizontal":"Vänd horisontell","duplicate":"Duplicera","delete":"Radera (DEL)","transform":"Transformera","distort":"Förvränga","rasterize":"Rasterisera","edit":"Redigera","settings":"Inställningar","styles":"Stilar","addNew":"Lägg till ny","unlock":"Lås upp","aligned":"Justerad","mode":"Metod","method":"Metod","variant":"Variant","restore":"Återställ","ratio":"Förhållande","extract":"Extrahera","constraint":"Begränsning","contiguous":"Angränsande","aiAuto":"AI-Auto","hintRemoved":"Hinta om raderat","addToCutout":"Lägg till i mask","removeFromCutout":"Ta bort ur mask","hardTip":"Hård spets","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blandning","stroke":"Ramlinje","type":"Typ","radial":"Radiell","linear":"Linjär","push":"Flytta","enlarge":"Expandera","shrink":"Krympa","swirlRight":"Virvla åt höger","swirlLeft":"Virvla åt vänster","rectangle":"Rektangel","roundedRect":"Rundad rektangel","ellipse":"Ellips","circle":"Cirkel","triangle":"Triangel","star":"Stjärna","heart":"Hjärta","plus":"Pluss","minus":"Minus","lighten":"Ljusa","darken":"Mörka","main":"Huvudsaklig","alter":"Ändra","increase":"Öka","decrease":"Minska","logInNow":"Logga in nu","preserveTransparency":"Bevara genomskinlighet","neverAskMeAgain":"Fråga mig inte om det här igen","autoSelectLayer":"Välj automatiskt lager","alwaysShowTransform":"Visa alltid transformering","showGuides":"Visa guider","snapToGuides":"Snäpp till guides","loremIpsum":"Lorem ipsum .. din text här ..","selectSource":"Markera källa","newSelection":"Ny markering","addToSelection":"Lägg till i markeringen (shift)","removeFromSelection":"Ta bort från markeringen (ctrl)","highQualityPreview":"Förhandsvisning av hög kvalitet","sampleAllLayers":"Använd alla lager","elementPremiumDesc":"Detta är ett premiumelement!","addCurvesControlDesc":"Dubbelklicka för att lägga till eller ta bort en kontrollpunkt.","viewArrangeActiveSelection":"Aktivt markering, kan inte ändra text- eller elementlager.","viewArrangeLayerLocked":"Lagret är låst, lås upp för att kunna göra omvandlingar.","viewArrangeNoLayer":"Inget lager (eller tomt lager), välj ett lager i den högra lagerlistan.","viewCloneNoLayer":"Klona fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewCloneSourceTooltip":"Markera källa eller rita (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Markera en bild eller textlager för att skapa en utskärning.","viewCutoutShape":"Formutskärning","viewCutoutMagic":"Magisk utskärning","viewCutoutDraw":"Rita utskärning","viewCutoutLasso":"Lassoutskärning","viewDetailNoLayer":"Oskärpa / skärpa och smeta ut fungerar bara på bildlager (eller icke-tomma lager), välj ett annat lager.","viewDrawNoLayer":"Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager","viewEraserNoLayer":"Du kan bara radera från bildlager, välja ett annat lager.","viewFillNoLayer":"Fyll fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewGradientNoLayer":"Övertoning fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewHandDesc":"Klicka och dra för att flytta visningsområdet.","viewHealNoLayer":"Läka fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewLiquifyNoLayer":"Gör flytande fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewShapeNoLayer":"Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager.","viewPenNoLayer":"Penna fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewToningNoLayer":"Toning fungerar bara på bildlager (eller icke-tomma lager), välj ett annat lager.","viewTemperNoLayer":"Temperatur fungerar bara på bildlager (eller icke-tomma lager), välj ett annat lager.","viewReplaceNoLayer":"Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager.","viewPickerShades":"Nyanser","viewPickerTriadic":"Triadisk","viewPickerTetradic":"Tetradisk","viewPickerAnalogous":"Analog","viewPickerComplement":"Komplement","viewPenPlain":"Enkel","viewPenSketchy":"Oklar","viewPenParallel":"Parallell","viewPenTrail":"Svans","viewPenShaded":"Skuggad","viewPenFurry":"Hårig","viewPenCrayon":"Krita","viewPenInk":"Bläck","viewCropNone":"Ingen","viewCropFixed":"Fast förhållande:","viewCrop1x1":"1:1 (Fyrkant)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCropOutput":"Utmatningsstorlek:","viewCropFBProfile":"Facebook-profil","viewCropFBCover":"Facebook-omslag","viewCropFBPost":"Facebook-inlägg","viewCropFBAd":"Facebook-annons","viewCropInstaProfile":"Instagram-profil","viewCropInstaPost":"Instagram-inlägg","viewCropInstaStory":"Instagram-story","viewCropTwitProfile":"Twitter-profil","viewCropTwitHeader":"Twitter-rubrik","viewCropTwitImage":"Twitter-bild","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitAd":"Twitter-annons","viewCropYTProfile":"Youtube-profil","viewCropYTChannelArt":"Youtube-kanalkonst","viewCropYTThumb":"Youtube-miniatyrbild","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web liten 1280x800","viewCropWebCommon":"Web vanlig 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Papper A4","viewCropPaperA5":"Papper A5","viewCropPaperA6":"Papper A6","viewCropPaperLet":"Pappersbrev","historyHalftone":"Halvton","historyNoise":"Brus","historyInnerGlow":"Inre glöd","historyOuterGlow":"Yttre glöd","titleHighlightsShadows":"Högdrag & skuggor","copy":"Kopiera","hue":"Nyans","lightness":"Ljushet","duplicated":"Duplicerad","deleted":"Raderad","noMerger":"Ingen sammanslagning","layersMerged":"Lager sammanslagna","imageFlattend":"Bilden sammanslagen","noRasterization":"Inte ett text eller elementlager","layerRasterized":"Lager rasteriserat","selectionEmpty":"Inget i markeringen","noLayerSelected":"Inget lager är valt","notAImageLayer":"Inte ett bildlager","historyHighlightsShadows":"Högdrag & skuggor","photoEditorHome":"Pixlr editor hem","eTitle":"Fotoredigerare: Pixlr E - gratis fotoredigeringsverktyg","eMetaDesc":"Letar du efter avancerade fotoredigeringsfunktioner i din webbläsare så är Pixlr E nästa generations fotoredigerare! Ingen installation och registrering krävs. Använd gratis på datorer, surfplattor och telefoner.","eMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","strokeOutlineOnly":"Endast kontur","titlePreferences":"Inställningar","titleEditText":"Redigera text","titleSelectSave":"Spara makering","titleSelectRestore":"Återställ markering","titleDetails":"Detaljer","titleZoomBlur":"Zoomoskärpa","titleSelectConvert":"Konvertera till mask","titleLayerAddMask":"Lägg till mask","titleLayerApplyMask":"Applicera mask","titleLayerDeleteMask":"Ta bort mask","titleLayerResetMask":"Nollställ mask","titleLayerInvertMask":"Invertera mask","titleLayerMoreMask":"Mer mask","titleLayerExtractMask":"Extrahera mask som lager","titleLayerConvertMask":"Konvertera mask till markering","clear":"Radera","punchout":"Utskärning","bezier":"Bezier","maskApplied":"Mask applicerad","selectionSaved":"Markering sparad","viewArrangeSelection":"Aktiv markering, dra för att klippa eller kopiera innehållet.","viewCutoutGradient":"Övertoningsmask","viewOBarAskPrerezise":"Fråga om bilder ska skalas om","viewOBarAskLayertype":"Fråga vilken typ av lager som ska skapas","historySelectionRestore":"Återställ markering","historySelectionCut":"Klipp ut med markering","historySelectionCopy":"Kopiera med markering","historyZoom":"Zoomoskärpa","historyConvertMaskToSelection":"Konvertera till markering","historyConvertSelectionToMask":"Konvertera till mask","historyApplyMask":"Applicera mask","border":"Ramar","continue":"Fortsätt","titleBrowseElements":"Öppna element","unlocked":"Olåst","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadow color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow opacity","historyBevel":"Bevel","titleSobel":"Find edges","titleScanlines":"Scanlines","newSize":"New size","vertical":"Vertical","sizeWeb":"Web","historySobel":"Find edges","historyScanlines":"Scanlines","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Prenumeration","language":"Språk","password":"Lösenord","changePassword":"Ändra lösenord","newsletter":"Nyhetsbrev","receiveNewsletter":"Få nyhetsbrev från Pixlr","myAccount":"Mitt konto","myDownloads":"Mina nedladdningar","creatorDashboard":"Skaparens instrumentpanel","menu":"MENY","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"Acceptera","licenseAgreement":"Licensavtal","termsOfUse":"Almänna villkor","privacyPolicy":"Integritetspolicy","cookiePolicy":"Policy för kakor","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Define an area to place an image and cut it to a variety of shapes, the placed image is auto scaled and cropped to fit. Frames are an essential part of creating re-usable Templates.","titleAddImage":"Lägg till bild","titleChangeImage":"Change image","titleExport":"Export","titleExportTemplate":"Export Template","titleQuickExportLayer":"Quick export layer as PNG","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleRemoveFrameImage":"Remove image","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Glitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","id":"id","component":"Component","working":"Working","pixel":"Pixel","percent":"Percent","scale":"Scale","none":"Inget","pos":"Pos","position":"Position","frame":"Frame","design":"Design","custom":"custom","colors":"Colors","element":"Element","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"Layer Added","addFrame":"Add frame","toggle":"Toggle","gradient":"Övertoning","pattern":"Mönster","setImage":"Set image","distance":"Distance","direction":"Direction","flip":"Vänd","overlap":"Overlap","rotate":"Rotera","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"One vector shape per layer","viewAll":"Visa alla","historyProjects":"Latest projects","templates":"Mallar","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","allYourProjects":"All your temporary projects","aboutHistory":"History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document).","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyShapeType":"Typ","historyShapeFill":"Fylla","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Kontur","historyOpenimage":"Öppna bild","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Lägg till bild","historyPasteimage":"Klistra in bild","historyExtractimage":"Extrahera bilden","historyDuplicateimage":"Duplicera bilden","historyAddemptyimage":"Lägg till lager","historyNewemptyimage":"Ny bild","historyDeleteimage":"Ta bort bild","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyRasterizetext":"Rasteriserad text","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasteriserat element","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyTextLetterspace":"Teckenavstånd","historyTextLinespace":"Radavstånd","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"Bild","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyFrameShape":"Form","historyFrameShadow":"Skugga","historyFrameOutline":"Kontur","historyFrameSettings":"Frame settings","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Interference","premiumFeaturePitchOne":"Thousands of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Dispersion, Glitch and Focus Studios","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumTemplateSalesPitch":"Pay a one-time fee to unlock this premium template, or become a Premium member and get access to the entire library of professionally made designs.","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","titleTogglePreview":"Toggle preview mode","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term save it as PXZ (Pixlr document).","historyShapeShadow":"Skugga","historyTextFill":"Fylla","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","feedback":"Feedback","help":"Hjälp","tutorials":"Tutorials","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock av Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Språk","mobileVariantDesc":"Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Design maker","welcomeIngress":"Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Till betalning","creditCard":"Betalkort","savedCard":"Sparat kort","billingAddress":"Fakturaadress","firstName":"Förnamn","lastName":"Efternamn","address":"Adress","city":"Ort","zipCode":"Postnummer","state":"Län","country":"Land","cardNumber":"Kortnummer","month":"månad","year":"år","autorenewalBasis":"Förnya automatiskt","total":"totalt","orderSummary":"sammanställning","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","templateSearch":"Sök","templateKeyword":"Keyword..","templateCategories":"Categories","templateFilter":"Filter","templatePopular":"Popular","templateRecent":"Recent","templateAll":"Alla","templateFree":"GRATIS","templatePremium":"Premium","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","recommended":"Recommended","instagram-post":"Instagram-inlägg","instagram-story":"Instagram-story","facebook-post":"Facebook-inlägg","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook-omslag","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Post","social-media-story":"Social Story","youtube-thumbnail":"Youtube-miniatyrbild","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage","preset":"Förinställning","blendModeLighter":"Lighter","headerPricing":"Pricing & Free trial","toolFocus":"Focus / Bokeh","toolFocusDesc":"Create depth in your photos with background blur, bokeh blur and bokeh lights.","toolDisperse":"Disperse","toolDisperseDesc":"Draw over an area in you image and watch it explode and disperse into thousands pices.","titleSolarize":"Solarize","titleMotionBlur":"Motion blur","titleRadialBlur":"Radial blur","titleThemeColors":"Change theme / colors","options":"Options","stretch":"Stretch","hollow":"Hollow","mask":"Mask","intensity":"Intensity","quantity":"Antal","dualTone":"Dual tone","bokeh":"Bokeh","right":"Höger","both":"Both","genericNoResult":"No result found, please do another search.","effect":"Effekter","hexagon":"Hexagon","cross":"Cross","square":"Square","glimmer":"Glimmer","viewDisperseNoLayer":"Disperse only works on image layers, please select another layer.","viewDisperseApply":"Do you want to apply the disperse?","viewDisperseMaskFirst":"Mask area first!","viewFocusNoLayer":"Focus only works on image layers, please select another layer.","viewFocusApply":"Do you want to apply the focus?","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Radiell","focusLinear":"Linjär","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","viewOBarAccent":"Accent color","viewOBarWorkspace":"Workspace color","historyFocus":"Focus","historyDisperse":"Disperse","historySolarize":"Solarize","historyMotion":"Motion blur","historyRadial":"Radial blur","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"Sign up","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleMimicHDR":"Mimic HDR","historyMimicHDR":"Mimic HDR","scatter":"Scatter","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","learnMore":"Learn more","headerSignUp":"Sign up","headerTryPremium":"Try Premium","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","titlePage":"Page","titleAnimation":"Animation","titleQuickExportPage":"Quick export page as PNG","titleClearAll":"Clear all","titlePageSize":"Set page size","titlePageResize":"Resize page (scale)","titlePageColor":"Page background","titlePageRotation":"Page rotation","titleMonochrome":"Monochrome","titlePlay":"Play","titleStop":"Stop","titleFloatingPanels":"Toggle floating panels","titleRestorePanels":"Restore all panels","titleNavigatorPanel":"Navigator panel","titleLayersPanel":"Layers panel","titleHistoryPanel":"History panel","titleAnimationPanel":"Animation panel","titleLockLayer":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","dockPanel":"Dock/undock panel","fps":"Framerate","or":"or","animation":"Animation","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","saveAs":"Save as","export":"Export","transparent":"Transparent","speed":"Speed","balanced":"Balanced","ultra":"Ultra","resolve":"Resolve","page":"Page","anchor":"Anchor","bottom":"Bottom","center":"center","up":"Up","down":"Down","upleft":"Up left","upright":"Up right","downleft":"Down left","downright":"Down right","topleft":"Top left","topright":"Top right","bottomleft":"Bottom left","bottomright":"Bottom right","crop":"Crop","resize":"Resize","maxWidth":"Max width","maxHeight":"Max height","fitInside":"Fit inside","auto":"Auto","exposure":"Exposure","monochrome":"Monochrome","hdr":"HDR","clarity":"Clarity","glamour":"Glamour","smooth":"Smooth","grain":"Grain","bloom":"Bloom","align":"Align","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","style":"Style","zoom":"Zoom","move":"Move","flow":"Flow","penPressure":"Use pen pressure","spot":"Spot","object":"Object","high":"High","normal":"Normal","delay":"Delay","slow":"Slow","duration":"Duration","fixedDuration":"Fixed duration","repeatGap":"Time between repeats","output":"Output","addTask":"Add task","remove":"Remove","update":"Update","enter":"Enter","scene":"Scene","exit":"Exit","pageAnimation":"Part of page anim","pageAnimationMessage":"Part of the page animation","blockAnimation":"Block page anim","blockAnimationMessage":"Blocked from the page animation","revertPageAnimation":"Revert to page anim","noLayerAnimation":"No layer selected, click a layer in the workspace or in the layer bar to select it.","viewPenNeon":"Neon","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Relative change","dialogSizeAnchor":"Anchor Point","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","batchEdit":"Batch edit","batchAddStep":"Add step","batchDesk":"Add editing tasks from below or open a previously saved macro (.pxm). Premium users can batch up to 50 files at a time.","macroSave":"Save macro","macroOpen":"Open macro","macroNoSave":"Nothing to save!","macroLoaded":"Macro loaded!","news":"Updates","noNews":"No new updates!","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","historyAnimation":"Animation","historyPageAnimation":"Page animation","historyLayerAnimation":"Layer animation","historyPageResize":"Page resize","historyPageSize":"Page size","historyMonochrome":"Monochrome","premiumTryFree":"Free Premium","premiumBatchSalesPitch":"Speed up you work and batch up to 50 images at a time as a Premium user.","web":"Web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"Print","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Facebook Profile","youtube-profile":"YouTube Profile","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Twitter Profile","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation"}
Pixlr M

Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close