Photo Editor - Photoshop Online by Pixlr - Free Image Editing Tools

Now, there are even more compelling reasons to choose Pixlr as your go-to solution for all your online image editing requirements, particularly when you're looking for a powerful "photo editor." Whether you're inclined towards traditional desktop-style photo editing or prefer a more contemporary approach, Pixlr has you covered. Pixlr Editor AI-powered online photo editor, empower you to unlock your creative potential with just a single click. Achieving professional-quality photo edits has never been more intuitive and accessible. With Pixlr, you can effortlessly remove backgrounds using our bg remover or create transparent images for your design projects with a simple tap. Our advanced AI-powered photo editing features are designed to make the design process smarter, faster, and more user-friendly for you. Discover the endless possibilities with the world's #1 cloud-based photo editor, Pixlr. Elevate your photo editing experience and achieve remarkable results with ease. Experience the future of online photo editing with Pixlr, the ultimate choice for all your image editing needs.

Fotoredigerare och designare

★ ★ ★ ★ ★

Välkommen till den kostnadsfria avancerade fotoredigeraren från Pixlr. Börja redigera genom att klicka på knappen Öppna foto, dra och släpp en fil, klistra in från klippbordet (ctrl+v) eller välj en av våra färdiga mallar nedan.

Registrera / Logga in

Temporary projects

Historik sparas endast tillfälligt i webbläsarens cache, alla dokument kommer att raderas om du rensar cachen eller om du kör någon rengöringsrutin. Om du vill spara för lång tid ladda ner det som .PXZ (Pixlr-dokument).

Backup as Zip
Rensa historik
X
Y
W
H
Återställ Tillämpa
AI-Auto
Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager
Du kan bara radera från bildlager, välja ett annat lager.
Återställ Tillämpa
Ställ in bild Växla
Övertoning fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.
100% Passa Fyll
Penna fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.
Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager.
Markera ett bildlager i lagerlistan eller lägg till ett nytt tomt lager.
Lägg till text
Redigera
100% Passa Fyll
Lager
    • Text
    • Form
    • Ram
    • Bild
    • Tom
Historik