To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Gölge ekle","historyMosaic":"Mozaikleştir","historyPixelate":"Piksellerine ayır","historyFringe":"Saçaklandır","historyDehaze":"Sis Efekti","historyGlamour":"Canlandır","historyBloom":"Çiçeklendir","historyVignette":"Süsle","historyGrain":"Grenle","historyDenoise":"Gürültüyü kaldır","historySmooth":"Pürüzsüzleştir","historyGaussian":"Gauss bulanıklığı","historyBlur":"Bulanıklık","historyClarity":"Açıklık","historySharpen":"Keskinleştir","historyInvert":"Ters çevir","historyDesaturate":"Solgunlaştır","historyPosterize":"Posterleştir","historyThreshold":"Eşik","historyWhite":"Beyaz","historyBlack":"Siyah","historyLevels":"Seviyeler","historyCurves":"Eğriler","historyExposure":"Ortaya Çıkar","historyLookup":"Renk arama","historyBalance":"Renk dengesi","historyVibrance":"Titreşim","historyHueSaturation":"Ton & Doygunluk","historyTemperatureTint":"Sıcaklık & Renk Tonu","historyBrightnessContrast":"Parlaklık & Kontrast","historyAuto":"Otomatik ayar","historyStroke":"Kenarlık ekle","historySelectionInvert":"Seçimi ters çevir","historySelectionPixels":"Pikselleri seç","historySelectionAll":"Hepsini seç","historySelectionMove":"Seçimi taşı","historyDeselect":"seçimini kaldır","historyRotate":"Döndür","historyFlip":"Çevir","historyOrder":"Katman sırası","historyMerge":"Katmanları birleştir","historyMaskInvert":"Maske ters çevirme","historyMask":"Maske","historyCanvasResize":"Tuvali yeniden boyutlandır","historyImageResize":"Resmi yeniden boyutlandır","historyBackground":"Arkaplan","historyStraighten":"Düzleştir","historyEraser":"Silgi","historyPen":"Kalem","historyTemper":"Sünger","historyToning":"Tonlama","historyDetail":"Detay","historyCrop":"Kırp","historyClone":"Klonla","historyDraw":"Çiz","historyMarquee":"Çadır","historyLasso":"Kement","historyWand":"Çubuk","historyTextChange":"Metin değişikliği","historyTextSettings":"Metin ayarları","historyLiquify":"Sıvılaştırma","historyHealInfill":"Dolguyu düzelt","historyHealPatch":"Düzeltme eki","historyFill":"dolgu","historyRasterizeElement":"Rasterleştirilmiş öğe","historyRasterizeText":"Rasterleştirilmiş metin","historyLayerLocked":"Katman kilidi açıldı","historyGradient":"Gradyan","historyShape":"şekil","historyDistort":"Bükme","historyArrange":"düzenleme","historyFilter":"filtreleme","historyAdjust":"Ayarlama","historyEffect":"Efekt","historyBitmap":"Resim","historyText":"Metin","historyTextBackground":"Arkaplan","historyTextOutline":"taslak","historyTextShadow":"Gölge","historyTextLinespacing":"Satır aralığı","historyTextLetterspacing":"Harf boşluğu","historyTextItalic":"İtalik","historyTextBold":"Koyu","historyTextUppercase":"Büyük harf","historyTextAlign":"Hizala","historyTextColor":"Renk","historyTextFont":"Yazı tipi","historyTextSize":"Boyut","historyLayerName":"Katman adı","historyLayerVisible":"Görünürlük","historyLayerBlendMode":"Karışım modu","historyLayerOpacity":"Şeffaflık","historyClear":"Temizle","historyDeletetext":"Metni sil","historyDuplicatetext":"Metni çoğalt","historyPastetext":"Metin yapıştır","historyAddtext":"Yazı ekle","historyDeletebitmap":"Resmi Sil","historyNewemptybitmap":"Yeni resim","historyAddemptybitmap":"Katman ekle","historyDuplicatebitmap":"Resmi çoğalt","historyExtractbitmap":"Resmi çıkart","historyPastebitmap":"Resmi yapıştır","historyAddbitmap":"Resim ekle","historyOpenbitmap":"Resmi aç","historyDeleteelement":"Öğeyi sil","historyDuplicateelement":"Öğeyi çoğalt","historyAddelement":"Öğe ekle","layerFlattenImage":"Görüntüyü Düzleştir","layerMergeVisible":"Görünürü Birleştir","layerMergeDown":"Aşağıya Birleştir (CTRL + E)","blendModeLuminosity":"Parlaklık","blendModeColor":"Renk","blendModeSaturation":"Doygunluk","blendModeHue":"Renk","blendModeExclusion":"Hariç tutma","blendModeDifference":"Fark","blendModeSoftLight":"Yumuşak ışık","blendModeHardLight":"Sert ışık","blendModeColorBurn":"Renk-yak","blendModeColorDodge":"Renk-atlat","blendModeLighten":"Aydınlat","blendModeDarken":"Karart","blendModeOverlay":"Kapla","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Çoğalt","blendModeNone":"Yok","viewOBarDel":"Katmanı sil (DEL)","viewOBarDup":"Katmanı çoğalt","viewOBarLightUI":"ui ışık modu","viewOBarSnap":"Kılavuzlara bak","viewOBarShowGu":"Kılavuzları göster","viewOBarSet":"Ayarlar","viewOBarZoomOut":"Uzaklaştır","viewOBarZoomIn":"Yakınlaştır","viewOBarMD":"Aşağı in","viewOBarMU":"Yukarı git","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl + 3)","viewOBarZ1X":"Gerçek Pikseller (ctrl + 1)","viewOBarFill":"Ekranı Doldur (ctrl + 2)","viewOBarFit":"Ekrana Sığdır (ctrl + 0)","viewOBarNav":"Gezin","layerSettings":"Katman Ayarları","hasCutout":"Maske Var","documentActions":"Belge işlemleri","historyDuplicate":"Çoğalt","historyUnpin":"Sabitlemeyi kaldır","historyPin":"Sabitle","historyDelete":"Sil","historyClearConfirm":"Geçmişi gerçekten temizlemek istiyor musunuz?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook kapak","sizeInstagramStory":"Instagram hikaye","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web küçük","last10Projects":"Son 10 proje","pinnedTip":"İPUCU! Bir belgeyi saklamak istiyorsanız, sabitlemek için kalp simgesine tıklayın. Geçmiş yalnızca tarayıcı önbelleğine geçici olarak kaydedilir, önbelleği temizlerseniz tüm belgeler silinir.","pinnedProjects":"Sabitlenmiş projeler","clearHistory":"Geçmişi temizle","noHistory":"Geçmişinizde resim yok. Düzenlemeye başlamak için lütfen \"Resmi Aç\" veya \"URL Yükle\".","welcomeHeadline":"Yeni Pixlr E 2020 Fotoğraf Editörü'ne hoş geldiniz.","examplePhoto":"Şimdi bir fotoğrafı düzenlemeyi deneyin","backToEditor":"Editöre geri dön","addCurrent":"Mevcut olanı ekle","stockSearch":"Stok arama","createNew":"Yeni oluştur","history":"Geçmiş","dropFile":"Dosyayı açmak için bırak","openExamples":"Ayrıca aşağıdaki resimlerimizden herhangi biriyle düzenlemeye başlayabilirsiniz.","openDragClip":"Ayrıca, dosyaları sürükleyip bırakabilir veya açmak için panodan yapıştırabilirsiniz.","loadURL":"URL yükle","openImage":"Resmi aç","sinceNow":"Şu anda","sinceMinutes":"% dakika önce","sinceMinute":"Bir dakika önce","sinceHours":"% saat önce","sinceHour":"Bir saat önce","sinceDays":"% gün önce","sinceDay":"Bir gün önce","shadows":"Gölgeler","contrast":"Kontrast","brightness":"Parlaklık","tint":"Ton","temperature":"Sıcaklık","saturation":"Doygunluk","vibrance":"Titreşim","sharpen":"Keskinleştirme","layerCreated":"Katman Oluşturuldu","noCutout":"Maske yok","straighten":"Düzleştir","invert":"Ters Çevir","dialogAiCutoutTitle":"AI Maske","dialogSaveCalculate":"..Hesaplanıyor","dialogSaveImageHeight":"Resim yüksekliği","dialogSaveImageWidth":"Resim Genişliği","dialogSaveHigh":"Yüksek","dialogSaveMed":"Orta","dialogSaveLow":"Düşük","dialogSaveFileType":"Dosya tipi","dialogSaveName":"Dosya adı","dialogSaveTitle":"Resmi Kaydet","dialogResizeCropWarning":"Boyut değiştirilirken, herhangi bir etkin kırpma aracı sıfırlanacaktır. Yeni tuval boyutu daha küçükse katmanlar kırpılabilir.","dialogResizeAnchor":"Dayanak noktası","dialogResizeRelative":"Göreceli değişim","dialogResizeApplyAll":"Yeniden boyutlandırma uygulanırken tüm katmanlar ölçeklendirilir.","dialogResizeContrain":"Oranları sınırla","dialogResizeCanvasTitle":"Tuvali Yeniden Boyutlandır","dialogResizeImageTitle":"Görüntüyü yeniden boyutlandır","dialogPreResizeMaxSize":"Maks.% piksel","dialogPreResizeExif":"Exif'e göre otomatik döndür","dialogPreResizeInfo2":"belleğe kaydetmek ve gecikmeyi en aza indirmek için düzenlemeye başlamadan önce yeniden boyutlandırın.","dialogPreResizeInfo1":"Seçtiğiniz resim çok büyük","dialogPreResizeTitle":"Görüntüyü Ön Boyutlandır","dialogOpenURLHeadline":"Resim URL'si","dialogOpenURLTitle":"Resim URL'sini aç","dialogLoadError":"Resmi yüklerken bir şeyler ters gitti .. lütfen daha sonra tekrar deneyin …","dialogLoadLoadingFrom":"% den % kaynağına yükleniyor ..","dialogLoadPrepare":"hazırlanıyor…","dialogLoadTitle":"Yükleniyor","dialogChoiceHeadline":"Resmi geçerli çalışmaya katman olarak eklemek mi ya da yeni bir çalışma oluşturmak mı istiyorsunuz?","dialogChoiceTitle":"Resmi aç","dialogAddLayerHL":"Eklenecek katman türünü seçin","dialogAddLayerTitle":"Katman Ekle","offsetY":"Ofset y","offsetX":"Ofset x","maximize":"Büyüt","minimize":"küçült","fill":"doldur","fit":"Uydur","canvas":"Tuval","tolerance":"Tolerans","reset":"Sıfırla","density":"Yoğunluk","strength":"Arttır","download":"İndir","advanced":"Gelişmiş","left":"Sol","top":"Üst","hidden":"Gizli","visible":"Görünür","layers":"Katmanlar","layer":"Katman","shape":"Şekil","color":"Renk","erase":"Sil","back":"Geri","blur":"Bulanıklık","paint":"Boya","brush":"Fırça","aspect":"Görünüş","tool":"Araç","angle":"Açı","drawing":"Çizim","empty":"Boşalt","draw":"Çiz","text":"Metin","font":"Yazı tipi","quality":"Kalite","spikes":"Çiviler","source":"Kaynak","step":"Adım","feather":"Yumuşatma","opacity":"Opaklık","image":"Resim","transparency":"Şeffaflık","softness":"Yumuşaklık","size":"Boyut","loading":"Yükleniyor","load":"Yükle","open":"Aç","save":"Kaydet","loadMore":"Daha fazla yükle","search":"Ara","template":"şablon","create":"Oluştur","background":"Arkaplan","max":"Maksimum","blendMode":"Harmanlama Modu","original":"Orijinal","close":"Kapat","cancel":"İptal et","ok":"Tamam","amount":"Miktar","apply":"Uygula","height":"Yükseklik","width":"Genişlik","untitled":"Adsız","name":"İsim","frequency":"Sıklık","dialogPremiumTitle":"Premium özelliğin kilidini açmak için reklamı izleyin","dialogPremiumMessage":"Reklamdan sonra premium içeriği / özelliklerini kullanabilirsiniz. İleride bu reklamları atlamak için hesabınızı Gelişmiş'e yükseltin!","dialogPremiumGoAdvanced":"Gelişmiş Hesaba Git","locked":"Kilitli","historyCut":"Kes","historyTransform":"Dönüştür","historyReplace":"Renk değiştir","historyOpen":"Aç","historyDropbitmap":"Resmi bırak","toolKB":"Klavye kısayolu","toolArrange":"Düzenle","toolArrangeDesc":"Katman ayarlarını taşıyın, dönüştürün ve değiştirin.","toolMarquee":"Seçim Çerçevesi Seç","toolMarqueeDesc":"Kare ve daire seçim aracıyla seçimler oluştur.","toolLasso":"Kement Seç","toolLassoDesc":"Bir seçim oluşturmak için serbest, çokgen, bezier veya manyetik kement kullanın.","toolWand":"Değnek Seç","toolWandDesc":"Benzer renklere sahip alanları seçmek için sihirli çubuğu kullan.","toolCrop":"Kırp","toolCropDesc":"Tuvali serbest veya sabit bir açıyla kırpın, kesin ve düzeltin.","toolCutout":"Kesme / Maske","toolCutoutDesc":"Alanları maskeleyin ve / veya arka planları kaldırın, nesneleri kesin veya tek tek katmanları kırpın.","toolLiquify":"Sıvılaştır","toolLiquifyDesc":"Resmin parçalarını büyütün, küçültün ve itin. Portreler ve diğer görüntülerde ince ayarlamalar yapmak için sıvılaştırmayı kullanın.","toolHeal":"Düzelt","toolHealDesc":"Lekeleri, istenmeyen nesneleri, hataları giderin ve resimleri temizleyin.","toolClone":"Klonla","toolCloneDesc":"Bir resimdeki diğer alanlardan çizim yapın ve kopyalayın.","toolDetail":"Bulanıklaştırma / Keskinleştirme / Bulaştırma","toolDetailDesc":"Ayrıntıları keskinleştirmek, bulanıklaştırmak veya bulaştırmak için görüntüdeki alanları çizin.","toolToning":"Atlat / Yak","toolToningDesc":"Karanlık alanları ortaya çıkarmak veya açık alanları kısmak için resmin alanlarını aydınlatın veya koyulaştırın.","toolTemper":"Sünger / Renk","toolTemperDesc":"Renkleri patlatmak veya azaltmak için yerel alanlarda canlılığı, doygunluğu veya sıcaklığı fırçalayın.","toolPen":"Kalem","toolPenDesc":"Karalamak ve çizmek için web, boya kalemi, mürekkep ve kuyruk gibi farklı yaratıcı kalemler kullanın.","toolDraw":"Çiz","toolDrawDesc":"Farklı fırçalar ve renkler ile çiz ve karala.","toolEraser":"Silgi","toolEraserDesc":"Resmin parçalarını bir fırça ile silin, daha iyi sonuç için kesme aracını kullanın.","toolFill":"Doldur","toolFillDesc":"Tüm alanları tek bir renkle doldurun.","toolGradient":"Gradyan","toolGradientDesc":"Farklı renk ve asetatlarla karışımlar oluşturun.","toolReplace":"Renk değiştir","toolReplaceDesc":"Üzerine çizim yaparak bir alandaki bir rengi diğeri ile değiştir.","toolShape":"Şekil","toolShapeDesc":"Kareler, daireler ve çizgiler gibi farklı şekiller çizin.","toolAddText":"Metin","toolAddTextDesc":"Yeni metin katmanı ekleyin veya metin şablonlarımızdan birini kullanın.","toolPicker":"Seçici","toolPickerDesc":"Diğer araçlarla kullanmak için resimden renkler seçin.","toolZoom":"Yakınlaş","toolZoomDesc":"Farklı parçalara odaklanmak için fotoğrafı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.","toolHand":"El / Pan","toolHandDesc":"Görüntü yakınlaştırıldığında görüntülenebilir alanı hareket ettirin. Herhangi bir araçta boşluk tuşunu basılı tutun.","colorSwitch":"renkleri değiştir (X)","titleFile":"Dosya","titleEdit":"Düzenle","titleImage":"Resim","titleLayer":"katman","titleSelect":"Seç","titleAdjustment":"Ayarlama","titleFilter":"Filtrele","titleView":"Görüntüle","titleHelp":"Yardım","titleNewImage":"Yeni resim","titleOpenImage":"resmi aç","titleOpenURL":"Resim URL’sini aç","titleStockSearch":"Stok ara","titleSave":"Kaydet","titlePrint":"Yazdır","titleClose":"Kapat","titleUndo":"Geri al","titleRedo":"yinele","titleCut":"Kes","titleCopy":"Kopyala","titleClear":"Temizle","titlePaste":"Yapıştır","titleFreeTransform":"Serbest dönüşüm","titleFreeDistort":"Serbest çarpıtma","titleTransform":"Dönüştür","titleRotateLeft":"Sola döndür / ccw ","titleRotateRight":"Sağa döndür / ccw ","titleFlipHorizontal":"Yatay çevir","titleFlipVertical":"Dikey Çevir","titleStroke":"Kenarlık ekle","titleFill":"Doldurmak","titleImageSize":"Görüntü Boyutu","titleCanvasSize":"Tuval Boyutu","titleImageRotation":"Görüntü döndürme","titleCrop":"Kesmek","titleTrim":"Kırpmak","titleNewLayer":"Yeni katman","titleDuplicateLayer":"Katman çoğalt","titleImageLayer":"Resmi katman olarak ekle","titleElementLayer":"Öğe katmanı ekle","titleURLLayer":"URL'yi katman olarak ekle","titleDeleteLayer":"Katmanı sil","titleRasterizeLayer":"Metni / öğeyi rasterleştir","titleLayerUp":"Öne / yukarıya getir","titleLayerDown":"Geri / aşağıya gönder","titleLayerAutoMask":"AI Otomatik Maske","titleSelectAll":"Hepsini seç","titleSelectPixels":"Pikselleri seç","titleSelectDeselect":"seçimini kaldır","titleSelectInvert":"Seçimi ters çevir","titleAutoAdjust":"Otomatik ayar","titleBrightnessContrast":"Parlaklık & kontrast","titleTemperatureTint":"Sıcaklık & Renk Tonu","titleHueSaturation":"Ton & Doygunluk","titleVibrance":"Titreşim","titleColorBalance":"Renk dengesi","titleColorLookup":"Renk arama","titleExposure":"Belirginleştirme","titleCurves":"Eğriler","titleLevels":"Seviyeler","titleThreshold":"Eşik","titlePosterize":"Posterleştir","titleDesaturate":"Solgunlaştır","titleInvert":"Ters çevirin","titleEffectLibrary":"Efekt kütüphanesi","titleSharpen":"Keskinleştirmek","titleClarity":"Açıklık","titleBlur":"Bulanıklık","titleGaussianBlur":"Gauss bulanıklığı","titleSmooth":"Pürüzsüzleştir","titleGrain":"Grenle","titleNoise":"Gürültü ekle","titleDenoise":"Gürültüyü kaldır","titleVignette":"Vinyet","titleBloom":"Çiçeklendir","titleGlamour":"Canlandır","titleDehaze":"Bulanıklığı gider","titleInnerGlow":"İç ışıma","titleOuterGlow":"Dış ışıma","titleOutline":"Anahat","titleInnerShadow":"İç gölge","titleDropShadow":"Gölge ekle","titleFringe":"Saçaklandır","titlePixelate":"Piksellerine ayır","titleMosaic":"Mozaikleştir","titleHalftone":"Yarım ton","titleStrokeOutline":"Kenarlık / Anahat","titleZoomIn":"Yakınlaştır","titleZoomOut":"Uzaklaştır","titleFitScreen":"Ekrana Sığdır ","titleFillScreen":"Ekranı Doldur","titleToggleFullScreen":"Tam ekrana geç","titleToggleLightDarkMode":"Açık / koyu moda geç","titleKeyboardShortcuts":"Klavye kısayolları","titleColorPicker":"Renk seçici","titleAddElement":"öğe ekle","titleToolSettings":"Araç ayarları","titleAlignCase":"Hizala & durum","add":"Ekle","smudge":"Bulaştır","target":"Hedef","removeStop":"Durdurmayı Kaldır","compare":"Karşılaştır (Basılı tutun)","paste":"Yapıştır","noPaste":"yapıştırılacak bir şey yok","emptyPaste":"Boş! ctrl + v'yi deneyin! ","emptyPasteGlobal":"yapıştırılacak bir şey yok","overlay":"Kapla","sticker":"Etiket","premium":"Premium","red":"Kırmızı","green":"Yeşil","blue":"Mavi","range":"Aralık","midtones":"Ara Tonlar","highlights":"Açıktonlar","preserveLuminosity":"Parlaklığı koru","radius":"Yarıçap","threshold":"Eşik","colorize":"Renklendir","lineSpace":"Satır aralığı","letterSpace":"Harf boşluğu","addText":"Metin ekle","alignLeft":"Sola hizala","alignCenter":"Ortala","alignRight":"Sağa hizala","uppercase":"Büyük Harf","bold":"Koyu","italic":"İtalik","full":"Hepsi","line":"Satır","word":"Kelime","outline":"Anahat","shadow":"Gölge","fixed":"Sabit","free":"Ücretsiz","polygon":"Çokgen","magnetic":"Manyetik","rotateLeft":"Sola döndür","rotateRight":"Sağa döndür","flipVertical":"Dikey Çevir","flipHorizontal":"Yatay çevir","duplicate":"Çoğalt","delete":"Sil (DEL)","transform":"Dönüştür","distort":"Bükme","rasterize":"Rasterleştir","edit":"Düzenle","settings":"Ayarlar","styles":"Stiller","addNew":"Yeni ekle","unlock":"Kilidi aç","aligned":"Hizalı","mode":"Mod","method":"Yöntem","variant":"Varyant","restore":"Onar","ratio":"Oran","extract":"Çıkart","constraint":"Kısıtla","contiguous":"Bitişik","aiAuto":"Otomatik AI","hintRemoved":"İpucu kaldırıldı","addToCutout":"Maskeye ekle","removeFromCutout":"Maskeden kaldır","hardTip":"Sert uç","antiAlias":"Kenar Yumuşatma","blend":"Karışım","stroke":"Kenarlık ekle","type":"Tür","radial":"Radyal","linear":"Doğrusal","patch":"Yama","infill":"Dolgu","push":"İt","enlarge":"Büyüt","shrink":"Küçült","swirlRight":"Sağa doğru girdap","swirlLeft":"Sola doğru girdap","rectangle":"Dikdörtgen","roundedRect":"Yuvarlatılmış dikdörtgen","ellipse":"Elips","circle":"Daire","triangle":"Üçgen","star":"Yıldız","heart":"Kalp","plus":"Artı","minus":"Eksi","lighten":"Aydınlatmak","darken":"Koyulaştır","main":"Ana","alter":"Değiştir","increase":"Arttır","decrease":"Azalt","horizontalPos":"Yatay konum","verticalPos":"Dikey konum","logInNow":"Şimdi giriş yap","preserveTransparency":"Şeffaflığı koru","neverAskMeAgain":"Bana bunu bir daha sorma","autoSelectLayer":"Katmanı otomatik seç","alwaysShowTransform":"Her zaman dönüşümü göster","showGuides":"Rehberleri göster","snapToGuides":"Kılavuzlara uydur","loremIpsum":"Lorem Ipsum .. Metniniz buraya ..","selectSource":"Kaynak Seç","newSelection":"Yeni seçim","addToSelection":"Seçime ekle (shift)","removeFromSelection":"Seçimden kaldır (ctrl)","highQualityPreview":"Yüksek kaliteli önizleme","sampleAllLayers":"Tüm katmanları örnekle","elementPremiumDesc":"Bu premium bir öğe!","addCurvesControlDesc":"Bir kontrol noktası eklemek veya kaldırmak için çift tıklayın.","viewArrangeActiveSelection":"Etkin seçim, Metin veya Öğe katmanını değiştiremez.","viewArrangeLayerLocked":"Katman yerinde kilitlidir, dönüşümleri etkinleştirmek için kilidi açın.","viewArrangeNoLayer":"Katman yok (veya boş katman), sağ katman çubuğundan bir katman seçin.","viewCloneNoLayer":"Klonlama yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewCloneSourceTooltip":"Kaynak veya boya seçin (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Maske oluşturmak için bir görüntü katmanı seçin veya metni / öğeyi rasterleştirin.","viewCutoutShape":"Şekil maske","viewCutoutMagic":"Sihirli maske","viewCutoutDraw":"Çizimli maske","viewCutoutLasso":"Kement maske","viewDetailNoLayer":"Bulanıklaştırma / keskinleştirme ve bulaşma yalnızca görüntü katmanlarında (veya boş olmayan katmanlarda) çalışır, başka bir katman seçin.","viewDrawNoLayer":"Katman listesinden bir görüntü katmanı seçin veya yeni bir boş katman ekleyin","viewEraserNoLayer":"Yalnızca görüntü katmanlarından silebilir, başka bir katman seçebilirsiniz.","viewFillNoLayer":"Dolgu yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewGradientNoLayer":"Gradyan yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewHandDesc":"Görünümü taşımak için tıklayın ve sürükleyin.","viewHealNoLayer":"Düzeltme yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewLiquifyNoLayer":"Sıvılaştırma yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewShapeNoLayer":"Katman listesinden bir görüntü katmanı seçin veya yeni bir boş katman ekleyin.","viewPenNoLayer":"Kalem yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewToningNoLayer":"Tonlama yalnızca görüntü katmanlarında (veya boş olmayan katmanlarda) çalışır, başka bir katman seçin.","viewTemperNoLayer":"Temper yalnızca görüntü katmanlarında (veya boş olmayan katmanlarda) çalışır, başka bir katman seçin.","viewReplaceNoLayer":"Katman listesinden bir görüntü katmanı seçin veya yeni bir boş katman ekleyin.","viewReplaceMatchLight":"Hedef açıklığını eşleştir","viewPickerShades":"Gölgeler","viewPickerTriadic":"Triadik","viewPickerTetradic":"Tetradik","viewPickerAnalogous":"Benzer","viewPickerComplement":"Tamamlayıcı","viewPenPlain":"Düz","viewPenSketchy":"Kabataslak","viewPenParallel":"Paralel","viewPenTrail":"İz","viewPenShaded":"Gölgeli","viewPenFurry":"Kürklü","viewPenCrayon":"Pastel boya","viewPenInk":"Mürekkep","viewCropPreset":"Hazır","viewCropNone":"Yok","viewCropFixed":"Sabit oran ","viewCrop1x1":"1: 1 (kare + A454: A472e)","viewCrop4x3":"4: 3 (monitör)","viewCrop16x9":"16: 9 (geniş ekran)","viewCrop3x1":"3: 1 (panorama)","viewCrop3x2":"3: 2 (35 mm film)","viewCrop21x9":"21: 9 (sinemaskop)","viewCrop32x9":"32: 9 (süper ultra geniş)","viewCropOutput":"Çıktı boyutu","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCropFBCover":"Facebook kapak","viewCropFBPost":"Facebook gönderisi","viewCropFBAd":"facebook reklamı","viewCropInstaProfile":"Instragram profil","viewCropInstaPost":"Instagram gönderisi","viewCropInstaStory":"Instagram hikaye","viewCropTwitProfile":"Twitter profil","viewCropTwitHeader":"Twitter başlığı","viewCropTwitImage":"Twitter resim","viewCropTwitCard":"Twitter kartı","viewCropTwitAd":"Twitter reklamı","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanal sanatı","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web küçük 1280x800","viewCropWebCommon":"Web genel 1366x768","viewCropWebMedium":"Web orta 1440x900","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"A4 kağıt","viewCropPaperA5":"A5 kağıt","viewCropPaperA6":"A6 kağıt","viewCropPaperLet":"Mektup","historyHalftone":"Yarım ton","historyNoise":"Gürültü","historyInnerGlow":"İç ışıma","historyOuterGlow":"Dış ışıma","titleHighlightsShadows":"Açıktonlar & gölgeler","copy":"Kopyala","hue":"Renk tonu","lightness":"Açıklık","duplicated":"Çoğaltıldı","deleted":"Silindi","noMerger":"Birleşme Yok","layersMerged":"Katmanlar birleştirildi","imageFlattend":"Görüntü Düzleştirilmiş","noRasterization":"Metin / Öğe Değil","layerRasterized":"Katman rasterleştirildi","selectionEmpty":"Seçimde hiçbir şey yok","noLayerSelected":"Hiçbir katman seçilmedi","notAImageLayer":"Görüntü katmanı değil","historyHighlightsShadows":"Açıktonlar & gölgeler","photoEditorHome":"Fotoğraf Düzenleyici Pixlr Home","xForExpress":"Hızlı Düzenleme için Pixlr X ","eForEditor":"Gelişmiş Düzenleme için Pixlr E","pricingPlan":"Fiyatlar","hiUser":"Merhaba","logout":"Çıkış Yap","login":"Giriş Aç","loginEditor":"fotoğraf düzenleyiciye giriş yap","mySubscription":"Aboneliğim","eTitle":"Fotoğraf Editörü: Pixlr E - ücretsiz resim düzenleme aracı","eMetaDesc":"Tarayıcısında ileri düzey fotoğraf düzenleme özellikleri arayanlar için Pixlr X, yeni nesil fotoğraf düzenleyicisidir! Kurulum ve kayıt gerekmez. Masaüstü, tablet & telefonlarda ücretsiz kullanın.","eMetaSiteName":"Fotoğraf Düzenleme Aracı : Pixlr.com - Çevrimiçi ücretsiz resim düzenleme","strokeOutlineOnly":"Yalnızca taslak","titlePreferences":"Tercihler","titleEditText":"Metni düzenle","titleSelectSave":"Seçimi kaydet","titleSelectRestore":"Seçimi geri yükle","titleDetails":"Ayrıntılar","titleZoomBlur":"Yakınlaştırma Bulanıklığı","titleSelectConvert":"Maskeye dönüştür","titleLayerAddMask":"Maske ekle","titleLayerApplyMask":"Maske uygula","titleLayerDeleteMask":"Maskeyi kaldır","titleLayerResetMask":"Maskeyi sıfırla","titleLayerInvertMask":"Maskeyi ters çevir","titleLayerMoreMask":"Daha fazla maske","titleLayerExtractMask":"Maskeyi katman olarak çıkart","titleLayerConvertMask":"Maskeyi seçime dönüştür","clear":"Temizle","punchout":"Yumrukla","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maske uygulandı","selectionSaved":"Seçim kaydedildi","viewArrangeSelection":"Etkin seçim, seçilen alanı taşımak / kesmek için sürükleyin.","viewCutoutGradient":"Gradyan maskesi","viewOBarAskPrerezise":"Görüntüyü yeniden boyutlandırmayı iste","viewOBarAskLayertype":"Hangi katman türünü ekleyeceğinizi sorun","historySelectionRestore":"Seçimi geri yükle","historySelectionCut":"Seçimle kes","historySelectionCopy":"Seçimle kopyala","historyZoom":"Yakınlaştırma Bulanıklığı","historyConvertMaskToSelection":"Seçime dönüştür","historyConvertSelectionToMask":"Maskeye dönüştür","historyApplyMask":"Maske uygula","border":"Sınır","continue":"Devam et","titleBrowseElements":"Öğelere Gözat","unlocked":"Kilidi açık","viewOBarLockUnlockLayer":"Katman konumunu kilitle / kilidini aç","viewOBarShowHideLayer":"Katmanı Göster / Gizle","titleBevel":"Konik","elevation":"Yükseklik","depth":"Derinlik","dialogBevelHighColor":"Vurgu rengi","dialogBevelShadowColor":"Gölge rengi","dialogBevelHighOpacity":"Opaklığı vurgula","dialogBevelShadowOpacity":"Gölge opaklığı","sneakySalesPitch":"Reklamlardan bıktınız ve en iyi Pixlr deneyimini mi istiyorsunuz?","historyBevel":"Konik","viewOBarScollZoom":"Yakınlaştırmak için kaydırma tekerleğini kullan","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}