Login / singn upgiriş / kayıt ol
Sitemizi kullanarak, bizim sayfamızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmiş olursunuz. Çerez Politikası. KABUL ET
To to photo editor

Fotoğraf düzenleyici & Tasarım hazırlayıcı

Pixlr'ın ücretsiz gelişmiş fotoğraf düzenleyicisine hoş geldiniz. Fotoğrafı aç düğmesine tıklayarak düzenlemeye başlayın, bir dosyayı sürükleyip bırakın, panodan yapıştırın (ctrl+v) veya aşağıdaki önceden hazırlanmış şablonlarımızdan birini seçin.

Resmi aç Pixlr E nedir?

What is Pixlr E

Pixlr E is an free and advanced online photo editor, the app let you edit and transform photos and templates directly in the browser, it even open photoshop files online. Pixlr also has a simplifed version for quick edits and template design called Pixlr X and an AI powered background remover called Remove bg.

Is it free and safe?

Using Pixlr E is 100% safe and free for all, most features are also available for everyone. If you want to step up your game then we have Pixlr Premium that gives you access to more fonts, templates, assets and automatic tools and much more.

Professional editing features for advanced users!

Make even more creative/complex edits in fewer steps with advanced tools and features such as AI CutOut, Filters (Glitch + others), Design Templates, Designer Fonts, Frame tool, Gradient Text, Double exposure, Photo Collage, and more.

Image formats supported

Pixlr supports editing most of the common image formats, you can edit JPEG, PNG, WEBP, GIF as well as PSD (photoshop image). You can't edit video files or animated gifs in Pixlr.

Perfect for detailed image editing work.

Work in Layers, replace colors, customize brush presets, transform objects, apply filters and effects right from your browser to have full control over your image results.

Additional help

Check out our support page for Pixlr E tutorials, out creative communities and contact.

Son projelerHepsini Gör

Yerel geçici önbellekten, bir projeyi uzun vadeli kaydetmek için, onu pxd olarak kaydedin veya pxz olarak dışa aktarın.

Önerilen şablonlarDaha fazla göster

Ekibimiz tarafından elle seçilen son moda ve yüksek kaliteli şablonlar.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"historyDropShadow":"Gölge ekle","historyMosaic":"Mozaikleştir","historyPixelate":"Piksellerine ayır","historyFringe":"Saçaklandır","historyDehaze":"Sis Efekti","historyGlamour":"Canlandır","historyBloom":"Çiçeklendir","historyVignette":"Süsle","historyGrain":"Grenle","historyDenoise":"Gürültüyü kaldır","historySmooth":"Pürüzsüzleştir","historyGaussian":"Gauss bulanıklığı","historyBlur":"Bulanıklık","historyClarity":"Açıklık","historySharpen":"Keskinleştir","historyInvert":"Ters çevir","historyDesaturate":"Solgunlaştır","historyPosterize":"Posterleştir","historyThreshold":"Eşik","historyWhite":"Beyaz","historyBlack":"Siyah","historyLevels":"Seviyeler","historyCurves":"Eğriler","historyExposure":"Ortaya Çıkar","historyLookup":"Renk arama","historyBalance":"Renk dengesi","historyVibrance":"Titreşim","historyHueSaturation":"Ton & Doygunluk","historyTemperatureTint":"Sıcaklık & Renk Tonu","historyBrightnessContrast":"Parlaklık & Kontrast","historyAuto":"Otomatik ayar","historyStroke":"Kenarlık ekle","historySelectionInvert":"Seçimi ters çevir","historySelectionPixels":"Pikselleri seç","historySelectionAll":"Hepsini seç","historySelectionMove":"Seçimi taşı","historyDeselect":"seçimini kaldır","historyRotate":"Döndür","historyFlip":"Çevir","historyOrder":"Katman sırası","historyMerge":"Katmanları birleştir","historyMaskInvert":"Maske ters çevirme","historyMask":"Maske","historyCanvasResize":"Tuvali yeniden boyutlandır","historyImageResize":"Resmi yeniden boyutlandır","historyBackground":"Arkaplan","historyStraighten":"Düzleştir","historyEraser":"Silgi","historyPen":"Kalem","historyTemper":"Sünger","historyToning":"Tonlama","historyDetail":"Detay","historyCrop":"Kırp","historyClone":"Klonla","historyDraw":"Çiz","historyMarquee":"Çadır","historyLasso":"Kement","historyWand":"Çubuk","historyTextChange":"Metin değişikliği","historyTextSettings":"Metin ayarları","historyLiquify":"Sıvılaştırma","historyHealInfill":"Dolguyu düzelt","historyHealPatch":"Düzeltme eki","historyFill":"dolgu","historyLayerLocked":"Katman kilidi açıldı","historyGradient":"Gradyan","historyShape":"şekil","historyDistort":"Bükme","historyArrange":"düzenleme","historyFilter":"filtreleme","historyAdjust":"Ayarlama","historyEffect":"Efekt","historyText":"Metin","historyTextBackground":"Arkaplan","historyTextOutline":"taslak","historyTextShadow":"Gölge","historyTextItalic":"İtalik","historyTextBold":"Koyu","historyTextUppercase":"Büyük harf","historyTextAlign":"Hizala","historyTextFont":"Yazı tipi","historyTextSize":"Boyut","historyLayerName":"Katman adı","historyLayerVisible":"Görünürlük","historyLayerBlendMode":"Karışım modu","historyLayerOpacity":"Şeffaflık","historyClear":"Temizle","historyDeletetext":"Metni sil","historyDuplicatetext":"Metni çoğalt","historyPastetext":"Metin yapıştır","historyAddtext":"Yazı ekle","historyDeleteelement":"Öğeyi sil","historyDuplicateelement":"Öğeyi çoğalt","historyAddelement":"Öğe ekle","layerFlattenImage":"Görüntüyü Düzleştir","layerMergeVisible":"Görünürü Birleştir","layerMergeDown":"Aşağıya Birleştir (CTRL + E)","blendModeLuminosity":"Parlaklık","blendModeColor":"Renk","blendModeSaturation":"Doygunluk","blendModeHue":"Renk","blendModeExclusion":"Hariç tutma","blendModeDifference":"Fark","blendModeSoftLight":"Yumuşak ışık","blendModeHardLight":"Sert ışık","blendModeColorBurn":"Renk-yak","blendModeColorDodge":"Renk-atlat","blendModeLighten":"Aydınlat","blendModeDarken":"Karart","blendModeOverlay":"Kapla","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Çoğalt","blendModeNone":"Yok","viewOBarDel":"Katmanı sil (DEL)","viewOBarDup":"Katmanı çoğalt","viewOBarLightUI":"ui ışık modu","viewOBarSnap":"Kılavuzlara bak","viewOBarShowGu":"Kılavuzları göster","viewOBarSet":"Ayarlar","viewOBarZoomOut":"Uzaklaştır","viewOBarZoomIn":"Yakınlaştır","viewOBarMD":"Aşağı in","viewOBarMU":"Yukarı git","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl + 3)","viewOBarZ1X":"Gerçek Pikseller (ctrl + 1)","viewOBarFill":"Ekranı Doldur (ctrl + 2)","viewOBarFit":"Ekrana Sığdır (ctrl + 0)","viewOBarNav":"Gezin","layerSettings":"Katman Ayarları","hasCutout":"Maske Var","documentActions":"Belge işlemleri","historyDuplicate":"Çoğalt","historyUnpin":"Sabitlemeyi kaldır","historyPin":"Sabitle","historyDelete":"Sil","historyClearConfirm":"Geçmişi gerçekten temizlemek istiyor musunuz?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook kapak","sizeInstagramStory":"Instagram hikaye","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web küçük","pinnedProjects":"Sabitlenmiş projeler","clearHistory":"Geçmişi temizle","noHistory":"Geçmişinizde resim yok. Düzenlemeye başlamak için lütfen \"Resmi Aç\" veya \"URL Yükle\".","backToEditor":"Editöre geri dön","addCurrent":"Mevcut olanı ekle","stockSearch":"Stok arama","createNew":"Yeni oluştur","history":"Geçmiş","dropFile":"Dosyayı açmak için bırak","loadURL":"URL yükle","openImage":"Resmi aç","sinceNow":"Şu anda","sinceMinutes":"% dakika önce","sinceMinute":"Bir dakika önce","sinceHours":"% saat önce","sinceHour":"Bir saat önce","sinceDays":"% gün önce","sinceDay":"Bir gün önce","shadows":"Gölgeler","contrast":"Kontrast","brightness":"Parlaklık","tint":"Ton","temperature":"Sıcaklık","saturation":"Doygunluk","vibrance":"Titreşim","sharpen":"Keskinleştirme","layerCreated":"Katman Oluşturuldu","noCutout":"Maske yok","straighten":"Düzleştir","invert":"Ters Çevir","dialogAiCutoutTitle":"AI Maske","dialogSaveCalculate":"..Hesaplanıyor","dialogSaveImageHeight":"Resim yüksekliği","dialogSaveImageWidth":"Resim Genişliği","dialogSaveHigh":"Yüksek","dialogSaveMed":"Orta","dialogSaveLow":"Düşük","dialogSaveFileType":"Dosya tipi","dialogSaveName":"Dosya adı","dialogSaveTitle":"Resmi Kaydet","dialogResizeCropWarning":"Boyut değiştirilirken, herhangi bir etkin kırpma aracı sıfırlanacaktır. Yeni tuval boyutu daha küçükse katmanlar kırpılabilir.","dialogResizeAnchor":"Dayanak noktası","dialogResizeRelative":"Göreceli değişim","dialogResizeApplyAll":"Yeniden boyutlandırma uygulanırken tüm katmanlar ölçeklendirilir.","dialogResizeContrain":"Oranları sınırla","dialogResizeCanvasTitle":"Tuvali Yeniden Boyutlandır","dialogResizeImageTitle":"Görüntüyü yeniden boyutlandır","dialogPreResizeMaxSize":"Maks.% piksel","dialogPreResizeExif":"Exif'e göre otomatik döndür","dialogPreResizeInfo2":"belleğe kaydetmek ve gecikmeyi en aza indirmek için düzenlemeye başlamadan önce yeniden boyutlandırın.","dialogPreResizeInfo1":"Seçtiğiniz resim çok büyük","dialogPreResizeTitle":"Görüntüyü Ön Boyutlandır","dialogOpenURLHeadline":"Resim URL'si","dialogOpenURLTitle":"Resim URL'sini aç","dialogLoadError":"Resmi yüklerken bir şeyler ters gitti .. lütfen daha sonra tekrar deneyin …","dialogLoadLoadingFrom":"% den % kaynağına yükleniyor ..","dialogLoadPrepare":"hazırlanıyor…","dialogLoadTitle":"Yükleniyor","dialogChoiceHeadline":"Resmi geçerli çalışmaya katman olarak eklemek mi ya da yeni bir çalışma oluşturmak mı istiyorsunuz?","dialogChoiceTitle":"Resmi aç","dialogAddLayerHL":"Eklenecek katman türünü seçin","dialogAddLayerTitle":"Katman Ekle","offsetY":"Ofset y","offsetX":"Ofset x","maximize":"Büyüt","minimize":"küçült","fill":"doldur","fit":"Uydur","canvas":"Tuval","tolerance":"Tolerans","reset":"Sıfırla","density":"Yoğunluk","strength":"Arttır","download":"İndir","advanced":"Gelişmiş","left":"Sol","top":"Üst","hidden":"Gizli","visible":"Görünür","layers":"Katmanlar","layer":"Katman","shape":"Şekil","color":"Renk","erase":"Sil","back":"Geri","blur":"Bulanıklık","paint":"Boya","brush":"Fırça","aspect":"Görünüş","tool":"Araç","angle":"Açı","drawing":"Çizim","empty":"Boşalt","draw":"Çiz","text":"Metin","font":"Yazı tipi","quality":"Kalite","spikes":"Çiviler","source":"Kaynak","step":"Adım","feather":"Yumuşatma","opacity":"Opaklık","image":"Resim","transparency":"Şeffaflık","softness":"Yumuşaklık","size":"Boyut","loading":"Yükleniyor","load":"Yükle","open":"Aç","save":"Kaydet","loadMore":"Daha fazla yükle","search":"Ara","template":"şablon","create":"Oluştur","background":"Arkaplan","max":"Maksimum","blendMode":"Harmanlama Modu","original":"Orijinal","close":"Kapat","cancel":"İptal et","ok":"Tamam","amount":"Miktar","apply":"Uygula","height":"Yükseklik","width":"Genişlik","untitled":"Adsız","name":"İsim","frequency":"Sıklık","locked":"Kilitli","historyCut":"Kes","historyTransform":"Dönüştür","historyReplace":"Renk değiştir","historyOpen":"Aç","toolKB":"Klavye kısayolu","toolArrange":"Düzenle","toolArrangeDesc":"Katman ayarlarını taşıyın, dönüştürün ve değiştirin.","toolMarquee":"Seçim Çerçevesi Seç","toolMarqueeDesc":"Kare ve daire seçim aracıyla seçimler oluştur.","toolLasso":"Kement Seç","toolLassoDesc":"Bir seçim oluşturmak için serbest, çokgen, bezier veya manyetik kement kullanın.","toolWand":"Değnek Seç","toolWandDesc":"Benzer renklere sahip alanları seçmek için sihirli çubuğu kullan.","toolCrop":"Kırp","toolCropDesc":"Tuvali serbest veya sabit bir açıyla kırpın, kesin ve düzeltin.","toolCutout":"Kesme / Maske","toolCutoutDesc":"Alanları maskeleyin ve / veya arka planları kaldırın, nesneleri kesin veya tek tek katmanları kırpın.","toolLiquify":"Sıvılaştır","toolLiquifyDesc":"Resmin parçalarını büyütün, küçültün ve itin. Portreler ve diğer görüntülerde ince ayarlamalar yapmak için sıvılaştırmayı kullanın.","toolHeal":"Düzelt","toolHealDesc":"Lekeleri, istenmeyen nesneleri, hataları giderin ve resimleri temizleyin.","toolClone":"Klonla","toolCloneDesc":"Bir resimdeki diğer alanlardan çizim yapın ve kopyalayın.","toolDetail":"Bulanıklaştırma / Keskinleştirme / Bulaştırma","toolDetailDesc":"Ayrıntıları keskinleştirmek, bulanıklaştırmak veya bulaştırmak için görüntüdeki alanları çizin.","toolToning":"Atlat / Yak","toolToningDesc":"Karanlık alanları ortaya çıkarmak veya açık alanları kısmak için resmin alanlarını aydınlatın veya koyulaştırın.","toolTemper":"Sünger / Renk","toolTemperDesc":"Renkleri patlatmak veya azaltmak için yerel alanlarda canlılığı, doygunluğu veya sıcaklığı fırçalayın.","toolPen":"Kalem","toolPenDesc":"Karalamak ve çizmek için web, boya kalemi, mürekkep ve kuyruk gibi farklı yaratıcı kalemler kullanın.","toolDraw":"Çiz","toolDrawDesc":"Farklı fırçalar ve renkler ile çiz ve karala.","toolEraser":"Silgi","toolEraserDesc":"Resmin parçalarını bir fırça ile silin, daha iyi sonuç için kesme aracını kullanın.","toolFill":"Doldur","toolFillDesc":"Tüm alanları tek bir renkle doldurun.","toolGradient":"Gradyan","toolGradientDesc":"Farklı renk ve asetatlarla karışımlar oluşturun.","toolReplace":"Renk değiştir","toolReplaceDesc":"Üzerine çizim yaparak bir alandaki bir rengi diğeri ile değiştir.","toolShape":"Şekil","toolShapeDesc":"Kareler, daireler ve çizgiler gibi farklı şekiller çizin.","toolAddText":"Metin","toolAddTextDesc":"Yeni metin katmanı ekleyin veya metin şablonlarımızdan birini kullanın.","toolPicker":"Seçici","toolPickerDesc":"Diğer araçlarla kullanmak için resimden renkler seçin.","toolZoom":"Yakınlaş","toolZoomDesc":"Farklı parçalara odaklanmak için fotoğrafı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.","toolHand":"El / Pan","toolHandDesc":"Görüntü yakınlaştırıldığında görüntülenebilir alanı hareket ettirin. Herhangi bir araçta boşluk tuşunu basılı tutun.","colorSwitch":"renkleri değiştir (X)","titleFile":"Dosya","titleEdit":"Düzenle","titleImage":"Resim","titleLayer":"katman","titleSelect":"Seç","titleAdjustment":"Ayarlama","titleFilter":"Filtrele","titleView":"Görüntüle","titleHelp":"Yardım","titleNewImage":"Yeni resim","titleOpenImage":"resmi aç","titleOpenURL":"Resim URL’sini aç","titleStockSearch":"Stok ara","titleSave":"Kaydet","titlePrint":"Yazdır","titleClose":"Kapat","titleUndo":"Geri al","titleRedo":"yinele","titleCut":"Kes","titleCopy":"Kopyala","titleClear":"Temizle","titlePaste":"Yapıştır","titleFreeTransform":"Serbest dönüşüm","titleFreeDistort":"Serbest çarpıtma","titleTransform":"Dönüştür","titleRotateLeft":"Sola döndür / ccw ","titleRotateRight":"Sağa döndür / ccw ","titleFlipHorizontal":"Yatay çevir","titleFlipVertical":"Dikey Çevir","titleStroke":"Kenarlık ekle","titleFill":"Doldurmak","titleImageSize":"Görüntü Boyutu","titleCanvasSize":"Tuval Boyutu","titleImageRotation":"Görüntü döndürme","titleCrop":"Kesmek","titleTrim":"Kırpmak","titleNewLayer":"Yeni katman","titleDuplicateLayer":"Katman çoğalt","titleImageLayer":"Resmi katman olarak ekle","titleElementLayer":"Öğe katmanı ekle","titleURLLayer":"URL'yi katman olarak ekle","titleDeleteLayer":"Katmanı sil","titleRasterizeLayer":"Metni / öğeyi rasterleştir","titleLayerUp":"Öne / yukarıya getir","titleLayerDown":"Geri / aşağıya gönder","titleLayerAutoMask":"AI Otomatik Maske","titleSelectAll":"Hepsini seç","titleSelectPixels":"Pikselleri seç","titleSelectDeselect":"seçimini kaldır","titleSelectInvert":"Seçimi ters çevir","titleAutoAdjust":"Otomatik ayar","titleBrightnessContrast":"Parlaklık & kontrast","titleTemperatureTint":"Sıcaklık & Renk Tonu","titleHueSaturation":"Ton & Doygunluk","titleVibrance":"Titreşim","titleColorBalance":"Renk dengesi","titleColorLookup":"Renk arama","titleExposure":"Belirginleştirme","titleCurves":"Eğriler","titleLevels":"Seviyeler","titleThreshold":"Eşik","titlePosterize":"Posterleştir","titleDesaturate":"Solgunlaştır","titleInvert":"Ters çevirin","titleEffectLibrary":"Efekt kütüphanesi","titleSharpen":"Keskinleştirmek","titleClarity":"Açıklık","titleBlur":"Bulanıklık","titleGaussianBlur":"Gauss bulanıklığı","titleSmooth":"Pürüzsüzleştir","titleGrain":"Grenle","titleNoise":"Gürültü ekle","titleDenoise":"Gürültüyü kaldır","titleVignette":"Vinyet","titleBloom":"Çiçeklendir","titleGlamour":"Canlandır","titleDehaze":"Bulanıklığı gider","titleInnerGlow":"İç ışıma","titleOuterGlow":"Dış ışıma","titleOutline":"Anahat","titleInnerShadow":"İç gölge","titleDropShadow":"Gölge ekle","titleFringe":"Saçaklandır","titlePixelate":"Piksellerine ayır","titleMosaic":"Mozaikleştir","titleHalftone":"Yarım ton","titleStrokeOutline":"Kenarlık / Anahat","titleZoomIn":"Yakınlaştır","titleZoomOut":"Uzaklaştır","titleFitScreen":"Ekrana Sığdır ","titleFillScreen":"Ekranı Doldur","titleToggleFullScreen":"Tam ekrana geç","titleKeyboardShortcuts":"Klavye kısayolları","titleColorPicker":"Renk seçici","titleAddElement":"öğe ekle","titleToolSettings":"Araç ayarları","titleAlignCase":"Hizala & durum","add":"Ekle","smudge":"Bulaştır","target":"Hedef","removeStop":"Durdurmayı Kaldır","compare":"Karşılaştır (Basılı tutun)","paste":"Yapıştır","noPaste":"yapıştırılacak bir şey yok","emptyPaste":"Boş! ctrl + v'yi deneyin! ","emptyPasteGlobal":"yapıştırılacak bir şey yok","overlay":"Kapla","sticker":"Etiket","premium":"Premium","red":"Kırmızı","green":"Yeşil","blue":"Mavi","range":"Aralık","midtones":"Ara Tonlar","highlights":"Açıktonlar","preserveLuminosity":"Parlaklığı koru","radius":"Yarıçap","threshold":"Eşik","colorize":"Renklendir","lineSpace":"Satır aralığı","letterSpace":"Harf boşluğu","addText":"Metin ekle","alignLeft":"Sola hizala","alignCenter":"Ortala","alignRight":"Sağa hizala","uppercase":"Büyük Harf","bold":"Koyu","italic":"İtalik","full":"Hepsi","line":"Satır","word":"Kelime","outline":"Anahat","shadow":"Gölge","fixed":"Sabit","free":"Ücretsiz","polygon":"Çokgen","magnetic":"Manyetik","rotateLeft":"Sola döndür","rotateRight":"Sağa döndür","flipVertical":"Dikey Çevir","flipHorizontal":"Yatay çevir","duplicate":"Çoğalt","delete":"Sil (DEL)","transform":"Dönüştür","distort":"Bükme","rasterize":"Rasterleştir","edit":"Düzenle","settings":"Ayarlar","styles":"Stiller","addNew":"Yeni ekle","unlock":"Kilidi aç","aligned":"Hizalı","mode":"Mod","method":"Yöntem","variant":"Varyant","restore":"Onar","ratio":"Oran","extract":"Çıkart","constraint":"Kısıtla","contiguous":"Bitişik","aiAuto":"Otomatik AI","hintRemoved":"İpucu kaldırıldı","addToCutout":"Maskeye ekle","removeFromCutout":"Maskeden kaldır","hardTip":"Sert uç","antiAlias":"Kenar Yumuşatma","blend":"Karışım","stroke":"Kenarlık ekle","type":"Tür","radial":"Radyal","linear":"Doğrusal","patch":"Yama","infill":"Dolgu","push":"İt","enlarge":"Büyüt","shrink":"Küçült","swirlRight":"Sağa doğru girdap","swirlLeft":"Sola doğru girdap","rectangle":"Dikdörtgen","roundedRect":"Yuvarlatılmış dikdörtgen","ellipse":"Elips","circle":"Daire","triangle":"Üçgen","star":"Yıldız","heart":"Kalp","plus":"Artı","minus":"Eksi","lighten":"Aydınlatmak","darken":"Koyulaştır","main":"Ana","alter":"Değiştir","increase":"Arttır","decrease":"Azalt","logInNow":"Şimdi giriş yap","preserveTransparency":"Şeffaflığı koru","neverAskMeAgain":"Bana bunu bir daha sorma","autoSelectLayer":"Katmanı otomatik seç","alwaysShowTransform":"Her zaman dönüşümü göster","showGuides":"Rehberleri göster","snapToGuides":"Kılavuzlara uydur","loremIpsum":"Lorem Ipsum .. Metniniz buraya ..","selectSource":"Kaynak Seç","newSelection":"Yeni seçim","addToSelection":"Seçime ekle (shift)","removeFromSelection":"Seçimden kaldır (ctrl)","highQualityPreview":"Yüksek kaliteli önizleme","sampleAllLayers":"Tüm katmanları örnekle","elementPremiumDesc":"Bu premium bir öğe!","addCurvesControlDesc":"Bir kontrol noktası eklemek veya kaldırmak için çift tıklayın.","viewArrangeActiveSelection":"Etkin seçim, Metin veya Öğe katmanını değiştiremez.","viewArrangeLayerLocked":"Katman yerinde kilitlidir, dönüşümleri etkinleştirmek için kilidi açın.","viewArrangeNoLayer":"Katman yok (veya boş katman), sağ katman çubuğundan bir katman seçin.","viewCloneNoLayer":"Klonlama yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewCloneSourceTooltip":"Kaynak veya boya seçin (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Maske oluşturmak için bir görüntü katmanı seçin veya metni / öğeyi rasterleştirin.","viewCutoutShape":"Şekil maske","viewCutoutMagic":"Sihirli maske","viewCutoutDraw":"Çizimli maske","viewCutoutLasso":"Kement maske","viewDetailNoLayer":"Bulanıklaştırma / keskinleştirme ve bulaşma yalnızca görüntü katmanlarında (veya boş olmayan katmanlarda) çalışır, başka bir katman seçin.","viewDrawNoLayer":"Katman listesinden bir görüntü katmanı seçin veya yeni bir boş katman ekleyin","viewEraserNoLayer":"Yalnızca görüntü katmanlarından silebilir, başka bir katman seçebilirsiniz.","viewFillNoLayer":"Dolgu yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewGradientNoLayer":"Gradyan yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewHandDesc":"Görünümü taşımak için tıklayın ve sürükleyin.","viewHealNoLayer":"Düzeltme yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewLiquifyNoLayer":"Sıvılaştırma yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewShapeNoLayer":"Katman listesinden bir görüntü katmanı seçin veya yeni bir boş katman ekleyin.","viewPenNoLayer":"Kalem yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewToningNoLayer":"Tonlama yalnızca görüntü katmanlarında (veya boş olmayan katmanlarda) çalışır, başka bir katman seçin.","viewTemperNoLayer":"Temper yalnızca görüntü katmanlarında (veya boş olmayan katmanlarda) çalışır, başka bir katman seçin.","viewReplaceNoLayer":"Katman listesinden bir görüntü katmanı seçin veya yeni bir boş katman ekleyin.","viewReplaceMatchLight":"Hedef açıklığını eşleştir","viewPickerShades":"Gölgeler","viewPickerTriadic":"Triadik","viewPickerTetradic":"Tetradik","viewPickerAnalogous":"Benzer","viewPickerComplement":"Tamamlayıcı","viewPenPlain":"Düz","viewPenSketchy":"Kabataslak","viewPenParallel":"Paralel","viewPenTrail":"İz","viewPenShaded":"Gölgeli","viewPenFurry":"Kürklü","viewPenCrayon":"Pastel boya","viewPenInk":"Mürekkep","viewCropNone":"Yok","viewCropFixed":"Sabit oran ","viewCrop1x1":"1: 1 (kare + A454: A472e)","viewCrop4x3":"4: 3 (monitör)","viewCrop16x9":"16: 9 (geniş ekran)","viewCrop3x1":"3: 1 (panorama)","viewCrop3x2":"3: 2 (35 mm film)","viewCrop21x9":"21: 9 (sinemaskop)","viewCrop32x9":"32: 9 (süper ultra geniş)","viewCropOutput":"Çıktı boyutu","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCropFBCover":"Facebook kapak","viewCropFBPost":"Facebook gönderisi","viewCropFBAd":"facebook reklamı","viewCropInstaProfile":"Instragram profil","viewCropInstaPost":"Instagram gönderisi","viewCropInstaStory":"Instagram hikaye","viewCropTwitProfile":"Twitter profil","viewCropTwitHeader":"Twitter başlığı","viewCropTwitImage":"Twitter resim","viewCropTwitCard":"Twitter kartı","viewCropTwitAd":"Twitter reklamı","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanal sanatı","viewCropYTThumb":"Youtube küçük resim","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web küçük 1280x800","viewCropWebCommon":"Web genel 1366x768","viewCropWebMedium":"Web orta 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"A4 kağıt","viewCropPaperA5":"A5 kağıt","viewCropPaperA6":"A6 kağıt","viewCropPaperLet":"Mektup","historyHalftone":"Yarım ton","historyNoise":"Gürültü","historyInnerGlow":"İç ışıma","historyOuterGlow":"Dış ışıma","titleHighlightsShadows":"Açıktonlar & gölgeler","copy":"Kopyala","hue":"Renk tonu","lightness":"Açıklık","duplicated":"Çoğaltıldı","deleted":"Silindi","noMerger":"Birleşme Yok","layersMerged":"Katmanlar birleştirildi","imageFlattend":"Görüntü Düzleştirilmiş","noRasterization":"Metin / Öğe Değil","layerRasterized":"Katman rasterleştirildi","selectionEmpty":"Seçimde hiçbir şey yok","noLayerSelected":"Hiçbir katman seçilmedi","notAImageLayer":"Görüntü katmanı değil","historyHighlightsShadows":"Açıktonlar & gölgeler","photoEditorHome":"Fotoğraf Düzenleyici Pixlr Home","logout":"Çıkış Yap","mySubscription":"Aboneliğim","eTitle":"Fotoğraf Editörü: Pixlr E - ücretsiz resim düzenleme aracı","eMetaDesc":"Tarayıcısında ileri düzey fotoğraf düzenleme özellikleri arayanlar için Pixlr X, yeni nesil fotoğraf düzenleyicisidir! Kurulum ve kayıt gerekmez. Masaüstü, tablet & telefonlarda ücretsiz kullanın.","eMetaSiteName":"Fotoğraf Düzenleme Aracı : Pixlr.com - Çevrimiçi ücretsiz resim düzenleme","strokeOutlineOnly":"Yalnızca taslak","titlePreferences":"Tercihler","titleEditText":"Metni düzenle","titleSelectSave":"Seçimi kaydet","titleSelectRestore":"Seçimi geri yükle","titleDetails":"Ayrıntılar","titleZoomBlur":"Yakınlaştırma Bulanıklığı","titleSelectConvert":"Maskeye dönüştür","titleLayerAddMask":"Maske ekle","titleLayerApplyMask":"Maske uygula","titleLayerDeleteMask":"Maskeyi kaldır","titleLayerResetMask":"Maskeyi sıfırla","titleLayerInvertMask":"Maskeyi ters çevir","titleLayerMoreMask":"Daha fazla maske","titleLayerExtractMask":"Maskeyi katman olarak çıkart","titleLayerConvertMask":"Maskeyi seçime dönüştür","clear":"Temizle","punchout":"Yumrukla","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maske uygulandı","selectionSaved":"Seçim kaydedildi","viewArrangeSelection":"Etkin seçim, seçilen alanı taşımak / kesmek için sürükleyin.","viewCutoutGradient":"Gradyan maskesi","viewOBarAskPrerezise":"Görüntüyü yeniden boyutlandırmayı iste","viewOBarAskLayertype":"Hangi katman türünü ekleyeceğinizi sorun","historySelectionRestore":"Seçimi geri yükle","historySelectionCut":"Seçimle kes","historySelectionCopy":"Seçimle kopyala","historyZoom":"Yakınlaştırma Bulanıklığı","historyConvertMaskToSelection":"Seçime dönüştür","historyConvertSelectionToMask":"Maskeye dönüştür","historyApplyMask":"Maske uygula","border":"Sınır","continue":"Devam et","titleBrowseElements":"Öğelere Gözat","unlocked":"Kilidi açık","viewOBarLockUnlockLayer":"Katman konumunu kilitle / kilidini aç","viewOBarShowHideLayer":"Katmanı Göster / Gizle","titleBevel":"Konik","elevation":"Yükseklik","depth":"Derinlik","dialogBevelHighColor":"Vurgu rengi","dialogBevelShadowColor":"Gölge rengi","dialogBevelHighOpacity":"Opaklığı vurgula","dialogBevelShadowOpacity":"Gölge opaklığı","historyBevel":"Konik","viewOBarScollZoom":"Yakınlaştırmak için kaydırma tekerleğini kullan","titleSobel":"Sınırları bul","titleScanlines":"Tarama çizgileri","newSize":"Yeni boyut","vertical":"Dikey","sizeWeb":"Web","historySobel":"Sınırları bul","historyScanlines":"Tarama çizgileri","error":"Hata","genericError":"Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen sonra tekrar deneyiniz.","offline":"Çevrimdışı","genericOffline":"Çevrimiçi değilsiniz, internet bağlantınızı kontrol edin ve tekrar deneyin.","rememberMe":"Beni Hatırla","forgotPass":"Parolanızı mı unuttunuz?","notMember":"Üye değil misiniz?","signUpNow":"Şimdi üye Ol!","signUp":"Kaydol","alreadyMember":"Zaten üye misiniz?","loginHere":"Buradan giriş yapın!","code":"Kod","verifyAcc":"Hesabınızı doğrulayın","verify":"Doğrulayın","resend":"Tekrar gönderin?","didNotReceiveCode":"Bir kod almadım!","backReg":"Kayıt sayfasına geri dön","forgottenPass":"Şifrenizi mi unuttunuz?","resetPassDesc":"Lütfen şifrenizi sıfırlamak için e-posta adresinizi girin.","reqCode":"Kod iste","resetPass":"Şifre sıfırla","newPass":"Yeni Şifre","updatePass":"Şifre Güncelle","terms":"Kullanım Koşulları & Gizlilik Bildirimi","regNewsletter":"Pixlr'dan güncellemeler, ücretsiz hediyeler, promosyonlar ve diğer pazarlama e-postalarını almak istiyorum.","regRecommendations":"Pixlr'la ilgileniyorum, öneri ve tavsiyeleri almak istiyorum.","agree":"Kabul Ediyorum","sentCodeDesc":"[EMAIL] adresine doğrulama kodunu içeren bir e-posta gönderdik. Lütfen aşağıdaki kodu girin.","oldPass":"Eski Şifre","newEmail":"Yeni E-posta","above16":"En az 16 yaşındayım.","readAgreements":"Kullanım Koşulları & Gizlilik Bildirimini okudum ve kabul ediyorum.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Lütfen geçerli bir e-posta girin.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Lütfen geçerli bir ülke seçin.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Lütfen geçerli bir haber bülteni seçin.","pixlrLogin_MinPassword":"minimum 8 karakter uzunluğunda olmalı.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Geçersiz şifre. Lütfen tekrar deneyin.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Bu e-posta mevcut değil.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Bu e-posta zaten var.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Doğrulama kodu {e-posta} adresine tekrar gönderildi! Lütfen e-postanızı kontrol edin.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Doğrulama kodu {e-posta} adresine tekrar gönderildi! Lütfen e-postanızı kontrol edin.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Lütfen geçerli bir kod girin.","pixlrLogin_WrongCode":"Hata, yanlış kod. Lütfen tekrar deneyin.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Şifreniz başarıyla güncellendi. Lütfen tekrar giriş yapın.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Bu e-posta zaten var. Lütfen e-postanızı doğrulayın.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Hesabınız başarıyla doğrulandı!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-posta başarıyla güncellendi","pixlrLogin_CodeExpired":"Kodun süresi doldu.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Kod yeniden gönderilemedi.","pixlrLogin_ServerError":"Server hatası. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Parolayı Sıfırlama Gerekli. {E-posta} adresine doğrulama kodunu içeren bir e-posta gönderdik.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"En az 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 rakam ve 1 sembol karakteri içermelidir.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maksimum 50 karakter uzunluk.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Çok fazla istek. 30 saniye sonra tekrar deneyin","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Çok fazla başarısız girişim. Lütfen {minuteRemaining} dakika sonra tekrar deneyin.","profile":"Profil","subscription":"Abonelik","language":"Dil","password":"Şifre","changePassword":"Şifre değiştir","newsletter":"Haber bülteni","receiveNewsletter":"Pixlr'dan haber bülteni alın","myAccount":"Hesabım","myDownloads":"İndirmelerim","creatorDashboard":"İçerik Üretici Paneli","menu":"MENÜ","changeEmail":"E-posta Adresini Değiştir","agreementBar":"Sitemizi kullanarak, bizim sayfamızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmiş olursunuz.","viewMore":"Daha fazla göster","accept":"KABUL ET","licenseAgreement":"Lisans anlaşması","termsOfUse":"Kullanım Şartları","privacyPolicy":"Gizlilik Politikası","cookiePolicy":"Çerez Politikası","toolFrame":"Çerçeve / Görüntü Tutucu","toolFrameDesc":"Bir görüntü yerleştirmek ve onu çeşitli şekillerde kesmek için bir alan tanımlayın, yerleştirilen görüntü otomatik olarak ölçeklenir ve sığacak şekilde kırpılır. Çerçeveler, yeniden kullanılabilir Şablonlar oluşturmanın önemli bir parçasıdır.","titleAddImage":"Görüntü ekle","titleChangeImage":"Görüntüyü değiştir","titleExport":"Dışa aktar","titleExportTemplate":"Şablonu Dışa Aktar","titleQuickExportImage":"PNG olarak hızlı dışa aktarım","titleQuickExportLayer":"PNG olarak hızlı dışa aktarma katmanı","titlePositionFrame":"Konum çerçevesi","titlePositionContent":"Resmi konumlandır","titleAutoFitContent":"Resmi tekrar sığdır","titleRemoveFrameImage":"Resmi kaldır","titleAutoPop":"Otomatik pop","titleAutoBW":"Otomatik B&W","titleGlitch":"Hatalar","titleRGBSplit":"RGB Bölme","titleInterference":"Karışma","titleSlice":"Dilim","titlePolarCoordinates":"Kutupsal Koordinatlar","titleCutLayer":"Katmanı kes","titleCopyLayer":"Katmanı kopyala","titlePasteLayer":"Katmanı yapıştır","id":"id","component":"Bileşen","working":"Çalışan","pixel":"Piksel","percent":"Yüzde","scale":"Ölçek","none":"Hiçbiri","pos":"Poz","position":"Pozisyon","frame":"Çerçeve","design":"Tasarım","custom":"özel","colors":"Renkler","element":"Öğe","level":"Seviye","offset":"Ofset","onlyImageLayer":"Yalnızca görüntü katmanı","format":"Biçim","mirror":"Ayna","fourWay":"Dört yol","curve":"Eğri","arc":"Yay","half":"Yarım","spread":"Yay","horizontal":"Yatay","layerAdded":"Katman Eklendi","addFrame":"Çerçeve ekle","toggle":"Değiştir","gradient":"Gradyan","pattern":"Desen","setImage":"Resmi ayarla","distance":"Mesafe","direction":"Yön","flip":"Çevir","overlap":"Çakışma","rotate":"Döndür","symmetry":"Simetri","seed":"Tohum","viewShapeModeDraw":"Aynı katman piksel çizimi","viewShapeModeDesign":"Katman başına bir vektör şekli","viewAll":"Hepsini Gör","historyProjects":"Son projeler","templates":"Şablonlar","useTemplate":"Bu şablonu kullan","recommendedTemplate":"Önerilen şablonlar","allYourProjects":"Tüm projeleriniz","aboutHistory":"Bir belgeyi saklamak istiyorsanız, sabitlemek için kalp simgesini tıklayın. Geçmiş sadece geçici olarak tarayıcı önbelleğine kaydedilir, önbelleği temizlerseniz veya herhangi bir temizleme rutini çalıştırırsanız tüm belgeler silinir. Uzun vadeli olarak kaydetmek istiyorsanız .PXD olarak indirin veya şablon olarak dışa aktarın.","historyPasteelement":"Öğeyi yapıştır","historyShapeSettings":"Şekil ayarları","historyAddshape":"Şekil ekle","historyPasteshape":"Şekli yapıştır","historyDuplicateshape":"Şekli çoğalt","historyDeleteshape":"Şekli sil","historyShapeType":"Tür","historyShapeFill":"Doldur","historyShapeShape":"Da şekli","historyShapeOutline":"Taslak","historyOpenimage":"Resmi aç","historyDropimage":"Resmi bırak","historyAddimage":"Resim Ekle","historyPasteimage":"Resmi yapıştır","historyExtractimage":"Resmi çıkart","historyDuplicateimage":"Resmi çoğalt","historyAddemptyimage":"Katman ekle","historyNewemptyimage":"Yeni resim","historyDeleteimage":"Resmi sil","historyFrame":"Çerçeve","historyAddframe":"Çerçeve ekle","historyPasteframe":"Çerçeve yapıştır","historyDuplicateframe":"Çerçeveyi çoğalt","historyDeleteframe":"Çerçeveyi sil","historyFrameContentAdd":"Çerçeve resmi ekle","historyFrameContentReplace":"Çerçeve resmini değiştir","historyFrameContentDelete":"Çerçeve resmini kaldır","historyRasterizetext":"Rasterleştirilmiş metin","historyRasterizeframe":"Rasterleştirilmiş çerçeve","historyRasterizeelement":"Rasterleştirilmiş öğe","historyRasterizeshape":"Rasterleştirilmiş şekil","historyTextLetterspace":"Harf boşluğu","historyTextLinespace":"Satır aralığı","historyTextCurve":"Eğri","historyimage":"Resim","historyStackArrange":"Grubu düzenle","historyMove":"Taşı","historyResize":"Yeniden boyutlandır","historyStackMove":"Grubu taşı","historyStackResize":"Grubu yeniden boyutlandır","historyStackRotate":"Grubu döndür","historyFrameShape":"Şekil","historyFrameShadow":"Gölge","historyFrameOutline":"Taslak","historyFrameSettings":"Çerçeve ayarları","historyPop":"Otomatik pop","historyBw":"Otomatik B&W","historySlice":"Dilim","historyRgbSplit":"RGB bölme","historyInterference":"Karışma","premiumFeaturePitchOne":"Büyüyen Şablon Kütüphanesi","premiumFeaturePitchTwo":"Tek tıklamayla arka planı kaldırma","premiumFeaturePitchThree":"Yüzlerce özel yazı tipi","premiumFeaturePitchFour":"Glitch stüdyosu ve diğer özellikler","premiumFeaturePitchFive":"Reklamsız & indirilebilir versiyon ..","premiumTemplateSalesPitch":"Tasarımınızı başlatmak için tanınmış sanatçıların yüzlerce benzersiz ve Premium şablonuna erişin","premiumFontSalesPitch":"Tasarımlarınızda kullanmak için tanınmış sanatçıların yüzlerce benzersiz ve Premium yazı tipine erişin.","premiumCutoutSalesPitch":"Premium'da bulunan Pixlr AI ile tek tıklamayla görüntü arka planlarını anında kaldırın.","premiumElementSalesPitch":"Binlerce ekstra premium unsurla tasarımınıza yeni özellikler katın.","premiumStudioSalesPitch":"Tek bir tıklamayla daha da etkileyici görüntüler ve tasarımlar oluşturmak için Premium Studio araçlarına erişin.","titleTogglePreview":"Önizleme modunu değiştir","historyDescription":"Yerel geçici önbellekten, bir projeyi uzun vadeli kaydetmek için, onu pxd olarak kaydedin veya pxz olarak dışa aktarın.","historyShapeShadow":"Gölge","historyTextFill":"Doldur","historyFitContent":"Resmi tekrar sığdır","historyFrameContent":"Resmi çerçevele","feedback":"Geri bildirim","help":"Yardım","tutorials":"Eğitimler","dialogSaveNonDestructive":"Tahribatsız (Çok daha büyük dosyalar)","dialogSavePXZDescription":"PXZ, doğal Pixlr belge formatıdır, bu, tüm çalışan proje yapısını kurtaracaktır.","loginOrSignUp":"giriş / kayıt ol","headerWebApps":"web uygulamaları","headerDesktopApps":"Masaüstü uygulamaları","headerMobileApps":"Mobil uygulamalar","headerOtherPlatforms":"Diğer Platformlar","headerOtherServices":"Diğer servisler","headerStockByPixlr":"Pixlrt Stock","headerPixlrTemplates":"Pixlr şablonları","headerHelpAndLearn":"Yardım & Öğren","headerVideoTutorials":"Video eğitimleri","headerLearnAndEducation":"Öğrenim & Öğretim","headerContactAndSupport":"İletişim & Destek","headerLanguage":"Dil","mobileVariantDesc":"Pixlr E, masaüstü bilgisayarlar için üretilmiştir. Ya bir mobil cihazdasınız ya da tarayıcınızın penceresinin genişliği 650 pikselden az. Mobil web fotoğraf düzenleyicisini kullanmanızı veya tarayıcı penceresini büyütmenizi öneririz.","mobileVariantButton":"Mobil düzenleyiciyi kullan","mobileVariantClose":"Yoksay ve kapat","welcomeHeadline":"Fotoğraf düzenleyici & Tasarım hazırlayıcı","welcomeIngress":"Pixlr'ın ücretsiz gelişmiş fotoğraf düzenleyicisine hoş geldiniz. Fotoğrafı aç düğmesine tıklayarak düzenlemeye başlayın, bir dosyayı sürükleyip bırakın, panodan yapıştırın (ctrl+v) veya aşağıdaki önceden hazırlanmış şablonlarımızdan birini seçin.","welcomeWhatIs":"Pixlr E nedir?","keyword":"Anahtar Kelime","notAllowed":"İzin verilmedi!","checkout":"Ödeme","creditCard":"Kredi Kartı","savedCard":"Kayıtlı Kart","billingAddress":"Fatura Adresi","firstName":"Ad","lastName":"Soyad","address":"Adres","city":"Semt","zipCode":"Posta Kodu","state":"Şehir","country":"Ülke","cardNumber":"Kart Numarası","month":"ay","year":"yıl","autorenewalBasis":"Otomatik yenileme temeli","total":"toplam","orderSummary":"sipariş özeti","dialogResizeSmoothing":"Pürüssüzleştirme","recommendedDescription":"Ekibimiz tarafından elle seçilen son moda ve yüksek kaliteli şablonlar.","templatesDescription":"Aşağıda ne tür bir tasarım oluşturmak istediğinizi seçerek bir şablona göz atın ve bulun.","templateSearch":"Ara","templateKeyword":"Anahtar kelime..","templateCategories":"Kategoriler","templateFilter":"Filtrele","templatePopular":"Popüler","templateRecent":"Son","templateAll":"Hepsi","templateFree":"ÜCRETSİZ","templatePremium":"Premium","viewOBarSmooth":"Pürüzsüz ölçekleme","account":"Hesap","unlockPremiumMessage":"Bu Şablonun Kilidini Aç","premiumTemplate":"Şablonun Kilidini Aç","premiumOneTime":"Şablon satın al","recommended":"Önerilen","instagram-post":"Instagram gönderisi","instagram-story":"Instagram hikaye","facebook-post":"Facebook gönderisi","facebook-story":"Facebook Hikayesi","facebook-post-wide":"Facebook Geniş Gönderisi","facebook-ad-wide":"Facebook Reklamı Geniş","facebook-cover":"Facebook kapak","facebook-event-cover":"Facebook Etkinlik Kapağı","facebook-group-cover":"Facebook Grubu Kapağı","social-media-post":"Sosyal Medya Gönderisi","social-media-story":"Sosyal Medya Hikayesi","youtube-thumbnail":"YouTube Küçük Resim","youtube-channel-art":"YouTube Sanatı","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Uzun Pin","twitter-post":"Twitter Gönderisi","twitter-cover":"Twitter Kapağı","linkedin-company-banner":"LinkedIn Şirket","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Kişisel","roblox":"Roblox Giysileri","flyer":"El ilanı","business-card":"Kartvizit","simple-collage":"Basit Kolaj","preset":"Hazır","blendModeLighter":"çakmak","headerPricing":"Fiyatlandırma ve Ücretsiz deneme","toolFocus":"Odaklanma / Bokeh","toolFocusDesc":"Arka plan bulanıklığı, bokeh bulanıklığı ve bokeh ışıkları ile fotoğraflarınızda derinlik yaratın.","toolDisperse":"Dağılım","toolDisperseDesc":"Görüntünüzdeki bir alanı çizin ve patlamasını ve binlerce parçaya dağılmasını izleyin.","titleSolarize":"solarize","titleMotionBlur":"Hareket bulanıklığı","titleRadialBlur":"Radyal Bulanıklık","titleThemeColors":"Temayı / renkleri değiştir","options":"Seçenekler","stretch":"Uzat","hollow":"İçi Boş","mask":"Maske","intensity":"Yoğunluk","quantity":"MİKTAR","dualTone":"Çift ton","bokeh":"bokeh","right":"Sağ","both":"Her ikisi","genericNoResult":"Sonuç bulunamadı, lütfen başka bir arama yapın.","effect":"Efekt Uygula","hexagon":"Altıgen","cross":"Çapraz","square":"Meydan","glimmer":"Parıltı","viewDisperseNoLayer":"Dağıtma yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, lütfen başka bir katman seçin.","viewDisperseApply":"Dispersiyon uygulamak istiyor musunuz?","viewDisperseMaskFirst":"Önce maske alanı!","viewFocusNoLayer":"Odak yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, lütfen başka bir katman seçin.","viewFocusApply":"Odağı uygulamak istiyor musunuz?","focus":"Odaklan","focusSymmetric":"Simetrik / Eğim","focusRadial":"Radyal","focusLinear":"Doğrusal","softBlur":"Yumuşak bulanıklık","bokehBlur":"bokeh bulanıklığı","bokehShape":"Bokeh şekli","viewOBarAccent":"Vurgu rengi","viewOBarWorkspace":"Çalışma alanı rengi","historyFocus":"Odaklan","historyDisperse":"Dağılmak","historySolarize":"Solarize","historyMotion":"Hareket bulanıklığı","historyRadial":"Radyal Bulanıklık","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"Sign up","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleMimicHDR":"Mimic HDR","historyMimicHDR":"Mimic HDR","scatter":"Scatter","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:"}
Pixlr M

Pixlr E, masaüstü bilgisayarlar için üretilmiştir. Ya bir mobil cihazdasınız ya da tarayıcınızın penceresinin genişliği 650 pikselden az. Mobil web fotoğraf düzenleyicisini kullanmanızı veya tarayıcı penceresini büyütmenizi öneririz.

Mobil düzenleyiciyi kullan Yoksay ve kapat