By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Görüntüyü Düzleştir","layerMergeVisible":"Görünür Birleştir","layerMergeDown":"Aşağıya Birleştirme (CTRL + E)","blendModeLuminosity":"Parlaklık","blendModeColor":"Renk","blendModeSaturation":"Doygunluk","blendModeHue":"Tenk tonu","blendModeExclusion":"Hariç tutma","blendModeDifference":"Fark","blendModeSoftLight":"Yumuşak ışık","blendModeHardLight":"Sert ışık","blendModeColorBurn":"Renk-yakma","blendModeColorDodge":"Renk-soldurma","blendModeLighten":"Rengini aç","blendModeDarken":"Koyulaştır","blendModeOverlay":"Kapla","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Çarp","blendModeNone":"Hiçbiri","viewOBarZoomOut":"Uzaklaştır","viewOBarZoomIn":"Yakınlaştır","viewKeyboardP":"Özellikler","viewDrawPenTool":"Yazı aracı","viewDrawEraserTool":"Silme aracı","viewCropPaperLet":"Mektup","viewCropPaperA6":"A6 kağıt","viewCropPaperA5":"A5 kağıt","viewCropPaperA4":"A4 kağıt","viewCropUHD":"Ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web orta 1440x900","viewCropWebCommon":"Web genel 1366x768","viewCropWebSmall":"Web küçük 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanal sanatı","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropTwitAd":"Twitter reklamı","viewCropTwitCard":"Twitter kartı","viewCropTwitImage":"Twitter resim","viewCropTwitHeader":"Twitter başlığı","viewCropTwitProfile":"Twitter profil","viewCropInstaStory":"Instagram hikaye","viewCropInstaPost":"Instagram gönderisi","viewCropInstaProfile":"Instragram profil","viewCropFBAd":"Facebook reklamı","viewCropFBPost":"Facebook gönderisi","viewCropFBCover":"Facebook kapak","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32: 9 (süper ultra geniş)","viewCrop21x9":"21: 9 (sinemaskop)","viewCrop3x2":"3: 2 (35 mm film)","viewCrop3x1":"3: 1 (panorama)","viewCrop16x9":"16: 9 (geniş ekran)","viewCrop4x3":"4: 3 (monitör)","viewCrop1x1":"1: 1 (kare + A454: A472e)","viewCropFixed":"Sabit oran ","viewCropNone":"Yok","clarity":"Açıklık","dialogSaveName":"Dosya adı","dialogAddLayerHL":"Ne tür bir katman ekleneceğini seç","dialogAddLayerTitle":"Katman ekle","empty":"Boşalt","viewOBarDel":"Katman sil (DEL)","viewOBarDup":"Katman çoğalt","viewOBarLightUI":"Hafif ui modu","viewOBarSnap":"Kılavuzlara uydur","viewOBarShowGu":"Rehberleri göster","viewOBarSet":"Ayarlar","viewOBarMD":"Aşağı indir","viewOBarMU":"Yukarı taşı","viewOBarZ3X":"3x Yaklaştır (ctrl + 3)","viewOBarZ1X":"Gerçek Piksel (ctrl + 1)","viewOBarFill":"Ekranı Doldur (ctrl + 2)","viewOBarFit":"Ekrana Sığdır (ctrl + 0)","viewOBarNav":"Gezinmek","viewMenuAddImg":"Resim Ekle","viewMenuAddElm":"Öğe Ekle","viewMenuDrawing":"Çizim","viewMenuRetouch":"Rötüş yap","viewMenuLiquify":"Sıvılaştır","viewMenuEffect":"Efekt Uygula","viewMenuAdjust":"Ayarla","viewMenuCutout":"Kes","viewMenuCrop":"Kırp","viewMenuArrange":"Düzenle","viewTopBarRedo":"Yinele","viewTopBarUndo":"Geri al","viewTopBarFB":"Geri bildirim","viewRetouchLight":"Işık","viewRetouchMid":"Orta","viewRetouchDark":"Karanlık","viewRetouchRange":"Aralık","viewRetouchDarken":"Karartmak","viewRetouchLighten":"Aydınlatmak","viewRetouchSharpen":"Keskinleştirmek","viewRetouchBlur":"Bulanıklık","viewRetouchAlign":"Hizalı","viewRetouchMode":"Mod","viewRetouchHQ":"Yüksek kalite","viewRetouchInfill":"Dolgu","viewRetouchPatch":"Yama","viewRetouchMethod":"Yöntem","viewRetouchToning":"Atlatmak / Yakmak","viewRetouchDetail":"Keskinleştirme / Bulanıklık","viewRetouchClone":"Klon damgası","viewRetouchHeal":"Düzeltme / onarım","viewRetouchLocked":"Rötuş yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewRetouchTitle":"Rötuş","viewLoadTitle":"Yükleniyor","viewLiquifyErase":"Onar","viewLiquifySwirlCCW":"Sola doğru girdap","viewLiquifySwirlCW":"Sağa doğru girdap","viewLiquifyShrink":"Küçült","viewLiquifyGrow":"Büyüt","viewLiquifyMove":"It","viewLiquifyLocked":"Yalnızca görüntü katmanlarını sıvılaştırabilirsiniz, başka bir katman seçin!","viewLiquifyTitle":"Sıvılaştır","viewKeyboardMoveShift":"10 piksel kaydırmak için Shift tuşuna basılı tutun","viewKeyboardMoveRight":"Sağ","viewKeyboardMoveLeft":"Sol","viewKeyboardMoveDown":"Aşağı","viewKeyboardMoveUp":"Yukarı","viewKeyboardMoveLayer":"Katmanı Taşı (pozisyon)","viewKeyboardCtrlY":"Yinele","viewKeyboardCtrlZ":"Geri al","viewKeyboardI":"Resim ekle","viewKeyboardO":"Öğe ekle","viewKeyboardT":"Metin","viewKeyboardB":"Çiz","viewKeyboardR":"Rötuş","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardA":"Ayarla","viewKeyboardK":"Kes","viewKeyboardC":"Kırp","viewKeyboardV":"Düzenle","viewKeyboardSpacebar":"Kaydır / Taşı","viewKeyboardCtrl3":"Yakınlaştırma 3X","viewKeyboardCtrl2":"Yakınlaştırma Doldur","viewKeyboardCtrl1":"Yakınlaştırma 1X","viewKeyboardCtrl0":"Yakınlaştırma Sığdır","viewKeyboardCtrlM":"Uzaklaştır","viewKeyboardCtrlP":"Yakınlaştır","viewKeyboardDEL":"Katmanı Sil","viewKeyboardESC":"Aracı Kapat","viewKeyboardCtrlQ":"Kapat","viewKeyboardCtrlS":"Kaydet","viewKeyboardTitle":"Klavye kısayolları","viewEffectLocked":"Yalnızca görüntü katmanlarının efektleri olabilir, başka bir katman seçin !","viewEffectTitle":"Efekt","viewDrawLocked":"Çizime başlamak için bir çizim katmanı ekleyin veya seçin !","viewDrawDelete":"Sil (del)","viewDrawLineColor":"Çizgi rengi","viewDrawLine":"Çizgi şekli","viewDrawHeart":"Kalp şekli","viewDrawStar":"Yıldız şekli","viewDrawTriangle":"Üçgen şekli","viewDrawCircle":"Çember şekli","viewDrawSquare":"Kare şekli","viewDrawShape":"Şekil","viewDrawShapeTool":"Şekil aracı","viewDrawBrushTool":"Fırça aracı","viewCutoutReset":"Kesmeyi sıfırla","viewCutoutInvert":"Ters kes","viewCutoutHint":"İpucu kaldırıldı","viewCutoutLine":"Çizgi şekli","viewCutoutHeart":"Kalp şekli","viewCutoutStar":"Yıldız şekli","viewCutoutTriangle":"Üçgen şekli","viewCutoutCircle":"Çember şekli","viewCutoutSquare":"Kare şekli","viewCutoutShapeH":"Şekil","viewCutoutContigious":"Bitişik","viewCutoutMedium":"Orta","viewCutoutLight":"Hafif","viewCutoutNone":"Hiçbiri","viewCutoutRemove":"Kaldır","viewCutoutKeep":"Sakla","viewCutoutMode":"Mod","viewCutoutLasso":"Kement kesme","viewCutoutDraw":"Çizimli kesme","viewCutoutMagic":"Sihirli kesme","viewCutoutShape":"Şekil kesme","viewCutoutTip":"Üzerinde bir kesme oluşturmak için bir görüntü katmanı seçin veya metin / öğe katmanını rasterleştirin.","viewCutoutTitle":"Beyaz zemin","viewCropReset":"Kırpmayı sıfırla","viewCropTip":"Kırpma paneli kapatıldığında, Boyut yönü görüntüyü yeniden boyutlandıracak","viewCropOutput":"Çıktı boyutu","viewCropPreset":"Hazır","viewCropRatio":"Oran","viewCropAspect":"Görünüş seç","viewCropFlipV":"Dikey Çevir","viewCropFlipH":"Yatay çevir","viewCropRR":"Sağa döndür","viewCropRL":"Sola döndür","viewCropRotate":"Döndür & çevir","viewCropTitle":"Kırp","viewBottomBarSaveTT":"Kaydet (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Kapat (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Tekrar yap ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Geri al ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Yinele","viewBottomBarUndo":"Geri al","viewArrangeLocked":"Sağdaki katman çubuğundan bir katman seçin veya yeni bir metin, resim veya öğe ekleyin!","viewArrangeTip":"Dönüşüm yapabilmek için katmanın kilidini aç","viewArrangeUnlock":"Kilidi aç","viewArrangeDelete":"Sil (del)","viewArrangeDuplicate":"Çoğalt","viewArrangeFlipV":"Dikey Çevir","viewArrangeFlipH":"Yatay çevir","viewArrangeLockAspect":"Yönü kilitle","viewArrangeTitle":"Düzenle","viewAdjustLocked":"Yalnızca görüntü katmanları ayarlanabilir, başka bir katman seçin !","viewAdjustShadows":"Gölgeler","viewAdjustHightlight":"Vurgulamak","viewAdjustToning":"Tonlama","viewAdjustTitle":"Ayarlama","viewAddTextDelete":"Metni sil","viewAddTextBackgroundWord":"Kelime","viewAddTextBackgroundLine":"Satır","viewAddTextBackgroundFull":"Hepsi","viewAddTextCaseUpper":"Büyük Harf","viewAddTextAlignRight":"Sağa hizala","viewAddTextAlignCenter":"Ortala","viewAddTextAlignLeft":"Sola hizala","viewAddTextAlignNCase":"Hizala & durum","viewAddLayerSelectType":"ne tür katman ekleneceğini seç","viewAddLayerTitle":"Katman Ekle","viewAddImageStock":"Stok","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Göz at","viewAddImageTitle":"Resim ekle","viewAddElementDelete":"Öğeyi sil","viewAddElementSticker":"Etiket","viewAddElementShape":"Şekil","viewAddElementBorder":"Sınır","viewAddElementOverlay":"Kaplama","viewAddElementFlipV":"Dikey Çevir","viewAddElementFlipH":"Yatay çevirmek","viewAddElementRR":"Sağa Döndür","viewAddElementRL":"Sola Döndür","addCategory":"Ekle %s","addElement":"Öğe ekle","layerSettings":"Katman Ayarları","hasCutout":"Beyaz zeminli","documentActions":"Dosya hareketleri","historyDuplicate":"Çoğalt","historyUnpin":"İğneyi Kaldır","historyPin":"İğne at","historyDelete":"Sil","historyClearConfirm":"Emin misiniz?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook kapak","sizeInstagramStory":"Instagram hikaye","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web küçük","pinnedProjects":"Sabitlenmiş projeler","clearHistory":"Geçmişi temizle","noHistory":"Geçmişinizde hiçbir resim yok, düzenlemeye başlamak için yapmanız gereken sol taraftan \"Görüntüyü aç \" veya \"URL'yi yükle\"seçin.","backToEditor":"Editöre geri dön","stockSearch":"Stok ara","addCurrent":"Mevcuta ekle","createNew":"Yeni oluştur","history":"Geçmiş","openDragClip":"Açmak için dosyaları sürükleyip bırakabilir veya panodan yapıştırabilirsiniz.","loadURL":"Url'yi yükle","openImage":"Resmi aç","sinceNow":"Şimdi","sinceMinutes":"%d dakika önce","sinceMinute":"Bir dakika önce","sinceHours":"%d saat önce","sinceHour":"Bir saat önce","sinceDays":"%d gün önce","sinceDay":"Bir gün önce","shadows":"Gölgeler","highlight":"Vurgu","white":"Beyaz","black":"Siyah","contrast":"Kontrast","exposure":"Belirginleştirme","brightness":"Parlaklık","hue":"Renk","tint":"Ton","temperature":"Sıcaklık","saturation":"Doygunluk","vibrance":"Titreşim","mosaic":"Mozaikleştir","glamour":"Canlandır","posterize":"Posterleştir","bloom":"Çiçeklendir","pixelate":"Piksellerine ayır","fringe":"Saçaklandır","vignette":"Vinyet","grain":"Grenle","dehaze":"Bulanıklığı gider","smooth":"Pürüzsüzleştir","sharpen":"Keskinleştir","layerCreated":"Katman oluşturuldu","noCutout":"Beyaz zemin yok","letterSpacing":"Harf boşluğu","lineSpacing":"Satır aralığı","lineSize":"Satır boyutu","straighten":"Düzleştir","invert":"Ters çevir","dialogSaveCalculate":"..hesaplanıyor","dialogSaveImageHeight":"Resim yüksekliği","dialogSaveImageWidth":"Resim genişliği","dialogSaveHigh":"Yüksek","dialogSaveMed":"Orta","dialogSaveLow":"Düşük","dialogSaveTitle":"Resmi kaydet","dialogResizeCropWarning":"Boyut değiştirilirken herhangi bir aktif kırpma aracı sıfırlanır, yeni tuval boyutu daha küçükse, bazı katmanlar kırpılabilir.","dialogResizeAnchor":"Dayanak noktası","dialogResizeRelative":"Göreceli değişim","dialogResizeApplyAll":"Yeniden boyutlandırma uygulanırken tüm katmanlar ölçeklendirilecek.","dialogResizeContrain":"Oranları sınırlak","dialogResizeCanvasTitle":"Tuvali Yeniden Boyutlandır","dialogResizeImageTitle":"Resmi yeniden boyutlandır","dialogPreResizeMaxSize":"Maks %d px","dialogPreResizeExif":"Exif tabanlı otomatik döndürme","dialogPreResizeInfo2":", hafızaya kaydetmek ve gecikmeyi en aza indirmek için düzenlemeye başlamadan önce yeniden boyutlandırın.","dialogPreResizeInfo1":"Seçtiğiniz resim çok büyük","dialogPreResizeTitle":"Resmi Yeniden Boyutlandır","dialogOpenURLHeadline":"Resim URL'si","dialogOpenURLTitle":"Resim URL’sini aç","dialogLoadError":"Resim yüklenirken bir sorun oluştu .. lütfen daha sonra tekrar deneyin ...","dialogLoadLoadingFrom":"%s'den %s yükleniyor...","dialogLoadPrepare":"hazırlanıyor …","dialogLoadTitle":"Yükleniyor","dialogChoiceHeadline":"Resmi mevcut çalışmaya katman olarak eklemek mi istiyorsunuz yada yeni bir tane mi oluşturmak istiyorsunuz?","dialogChoiceTitle":"Resmi aç","maximize":"Büyüt","minimize":"Küçült","fill":"Doldur","fit":"Uydur","canvas":"Tuval","tolerance":"Tolerans","reset":"Sıfırla","density":"Yoğunluk","strength":"Arttır","download":"İndir","advanced":"Gelişmiş","left":"Sol","top":"Üst","hidden":"Gizli","visible":"Görünür","layers":"Katmanlar","layer":"Katman","shape":"Şekil","color":"Renk","erase":"Silmek","back":"Geri","blur":"Bulanıklık","paint":"Boya","brush":"Fırça","aspect":"Görünüş","tool":"Araç","angle":"Açı","drawing":"Çizim","draw":"Çiz","text":"Metin","font":"Yazı tipi","quality":"Kalite","spikes":"Çiviler","source":"Kaynak","step":"Adım","opacity":"Opaklık","image":"Resim","transparency":"Şeffaflık","softness":"Yumuşaklık","size":"Boyut","loading":"Yükleniyor","load":"Yükle","open":"Aç","save":"Kaydet","loadMore":"Daha fazla yükle","search":"Ara","template":"Şablon","create":"Oluştur","background":"Arkaplan","max":"Maks","blendMode":"Harmanlama Modu","original":"Orijinal","cancel":"İptal et","ok":"Tamam","amount":"Miktar","apply":"Uygula","height":"Yükseklik","width":"Genişlik","untitled":"Adsız","name":"İsim","close":"Kapat","preferences":"Tercihler","dialogSaveFileType":"Dosya tipi","dialogAiCutoutTitle":"AI Kesme","spacing":"Aralık","dropFile":"Dosyayı açmak için bırak","locked":"Kilitli","viewLiquifyHQPreview":"Yüksek kaliteli önizleme","viewMenuToggleHome":"Ana Sayfa Butonunu Aç","historyAddelement":"Öğe ekle","historyDuplicateelement":"Öğeyi Çoğalt","historyDeleteelement":"Öğeyi sil","historyAddtext":"Metin ekle","historyPastetext":"Metin Yapıştır","historyDuplicatetext":"Metni çoğalt","historyDeletetext":"Metni sil","historyClear":"Temizle","historyCut":"Kes","historyLayerOpacity":"Katman şeffaflığı","historyLayerBlendMode":"Katman harmanlama modu","historyLayerVisible":"Katman görünürlüğü","historyLayerName":"Katman adı","historyTextSize":"Boyut","historyTextFont":"Yazı tipi","historyTextColor":"Renk","historyTextAlign":"Hizala","historyTextUppercase":"Büyük harf","historyTextBold":"Koyu","historyTextItalic":"İtalik","historyTextShadow":"Gölge","historyTextOutline":"Taslak","historyTextBackground":"Arkaplan","historyText":"Metin","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Ayarla","historyArrange":"Düzenle","historyDistort":"Bükme","historyTransform":"Dönüştür","historyShape":"Şekil","historyGradient":"Gradyan","historyLayerLocked":"Katman kilidi açıldı","historyFill":"Dolgu","historyHealPatch":"Düzeltme eki","historyHealInfill":"Dolguyu düzelt","historyLiquify":"Sıvılaştırma","historyTextSettings":"Metin ayarları","historyTextChange":"Metin değişikliği","historyWand":"Çubuk","historyLasso":"Kement","historyMarquee":"Çadır","historyDraw":"Çiz","historyReplace":"Renk değiştir","historyClone":"Klonla","historyCrop":"Kırp","historyDetail":"Detay","historyToning":"Tonlama","historyTemper":"Sünger","historyPen":"Kalem","historyEraser":"Silgi","historyStraighten":"Düzleştir","historyBackground":"Arkaplan","historyImageResize":"Resmi yeniden boyutlandır","historyCanvasResize":"Tuvali yeniden boyutlandır","historyMask":"Kesme / Maske","historyMaskInvert":"Kesme / Maske ters çevirme","historyMerge":"Katmanları birleştir","historyOrder":"Katman sırası","historyFlip":"Çevir","historyRotate":"Döndür","historyDeselect":"seçimini kaldır","historySelectionMove":"Seçimi taşı","historySelectionAll":"Hepsini seç","historySelectionPixels":"Pikselleri seç","historySelectionInvert":"Seçimi ters çevir","historyStroke":"Kenarlık ekle","historyAuto":"Otomatik ayar","historyBrightnessContrast":"Parlaklık & Kontrast","historyBrightness":"Parlaklık ","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Sıcaklık & Renk Tonu","historyTemperature":"Sıcaklık ","historyTint":"Renk Tonu","historyHueSaturation":"Ton & Doygunluk","historyHue":"Ton","historySaturation":"Doygunluk","historyVibrance":"Titreşim","historyBalance":"Renk dengesi","historyLookup":"Renk arama","historyHighlightShadows":"Vurgu & Gölgeler","historyHighlight":"Vurgu ","historyShadows":"Gölgeler","historyExposure":"Ortaya Çıkar","historyCurves":"Eğriler","historyLevels":"Seviyeler","historyBlack":"Siyah","historyWhite":"Beyaz","historyThreshold":"Eşik","historyPosterize":"Posterleştir","historyDesaturate":"Solgunlaştır","historyInvert":"Ters çevir","historySharpen":"Keskinleştir","historyClarity":"Açıklık","historyBlur":"Bulanıklık","historyGaussian":"Gauss bulanıklığı","historySmooth":"Pürüzsüzleştir","historyDenoise":"Gürültüyü kaldır","historyGrain":"Grenle","historyVignette":"Süsle","historyBloom":"Çiçeklendir","historyGlamour":"Canlandır","historyDehaze":"Bulanıklığı Gider","historyFringe":"Saçaklandır","historyPixelate":"Piksellerine ayır","historyMosaic":"Mozaikleştir","historyDropShadow":"Gölge ekle","historyGlow":"Parlat","historyOpen":"Aç","logInNow":"Şimdi giriş yap","neverAskMeAgain":"Bana bunu bir daha sorma","elementPremiumDesc":"Bu premium bir öğe!","viewAddTextBold":"Koyu","viewAddTextItalic":"İtalik","photoEditorHome":"Fotoğraf Düzenleyici Pixlr Home","xForExpress":"Hızlı Düzenleme için Pixlr X ","eForEditor":"Gelişmiş Düzenleme için Pixlr E","pricingPlan":"Fiyatlar","hiUser":"Merhaba","logout":"Çıkış Yap","login":"Giriş Aç","loginEditor":"fotoğraf düzenleyiciye giriş yap","mySubscription":"Aboneliğim","xTitle":"Photo Editor: Pixlr X - çevrimiçi ücretsiz resim düzenleme ","xMetaDesc":"Tarayıcısında ileri düzey fotoğraf düzenleme özellikleri arayanlar için Pixlr X, yeni nesil fotoğraf düzenleyicisidir! Kurulum ve kayıt gerekmez. Masaüstü, tablet & telefonlarda ücretsiz kullanın.","xMetaSiteName":"Fotoğraf Düzenleme Aracı : Pixlr.com - Çevrimiçi ücretsiz resim düzenleme","deleted":"Silindi","titleEditText":"Metni düzenle","titleDeleteLayer":"Katmanı sil","titleDuplicateLayer":"Katmanı çoğalt","titleImageLayer":"Resmi katman olarak ekle","titleRasterizeLayer":"Metni / öğeyi rasterleştir","viewAddTextPunchout":"Yumrukla","viewOBarAskPrerezise":"Görüntüyü yeniden boyutlandırmayı iste","viewOBarAskLayertype":"Hangi katman türünü ekleyeceğinizi sorun","historyConvertMaskToSelection":"Maskeyi dönüştür","historyConvertSelectionToMask":"Seçimi dönüştür","historyApplyMask":"Maske uygula","continue":"Devam et","premium":"Premium","unlocked":"Kilidi açık","viewOBarLockUnlockLayer":"Katman konumunu kilitle / kilidini aç","viewOBarShowHideLayer":"Katmanı Göster / Gizle","viewOBarScollZoom":"Yakınlaştırmak için kaydırma tekerleğini kullan","stockByPixlr":"Pixlr Stok","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"Yeni boyut","copy":"Kopyala","duplicate":"Çoğalt","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Beni Hatırla","forgotPass":"Parolanızı mı unuttunuz?","notMember":"Üye değil misiniz?","signUpNow":"Şimdi üye Ol!","signUp":"Kaydol","alreadyMember":"Zaten üye misiniz?","loginHere":"Buradan giriş yapın!","code":"Kod","verifyAcc":"Hesabınızı doğrulayın","verify":"Doğrulayın","resend":"Tekrar gönderin?","didNotReceiveCode":"Bir kod almadım!","backReg":"Kayıt sayfasına geri dön","forgottenPass":"Şifrenizi mi unuttunuz?","resetPassDesc":"Lütfen şifrenizi sıfırlamak için e-posta adresinizi girin.","reqCode":"Kod iste","resetPass":"Şifre sıfırla","newPass":"Yeni Şifre","updatePass":"Şifre Güncelle","terms":"Kullanım Koşulları & Gizlilik Bildirimi","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"Pixlr'la ilgileniyorum, öneri ve tavsiyeleri almak istiyorum.","agree":"Kabul Ediyorum","sentCodeDesc":"[EMAIL] adresine doğrulama kodunu içeren bir e-posta gönderdik. Lütfen aşağıdaki kodu girin.","loginFb":"Facebook ile giriş yap","loginGoogle":"Google ile giriş yap","oldPass":"Eski Şifre","newEmail":"Yeni E-posta","above16":"En az 16 yaşındayım.","readAgreements":"Kullanım Koşulları & Gizlilik Bildirimini okudum ve kabul ediyorum.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Lütfen geçerli bir e-posta girin.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Lütfen geçerli bir ülke seçin.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Lütfen geçerli bir haber bülteni seçin.","pixlrLogin_MinPassword":"minimum 8 karakter uzunluğunda olmalı.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Geçersiz şifre. Lütfen tekrar deneyin.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Bu e-posta mevcut değil.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Bu e-posta zaten var.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Doğrulama kodu {e-posta} adresine tekrar gönderildi! Lütfen e-postanızı kontrol edin.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Doğrulama kodu {e-posta} adresine tekrar gönderildi! Lütfen e-postanızı kontrol edin.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Lütfen geçerli bir kod girin.","pixlrLogin_WrongCode":"Hata, yanlış kod. Lütfen tekrar deneyin.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Şifreniz başarıyla güncellendi. Lütfen tekrar giriş yapın.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Bu e-posta zaten var. Lütfen e-postanızı doğrulayın.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Hesabınız başarıyla doğrulandı!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-posta başarıyla güncellendi","pixlrLogin_CodeExpired":"Kodun süresi doldu.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Kod yeniden gönderilemedi.","pixlrLogin_ServerError":"Server hatası. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Parolayı Sıfırlama Gerekli. {E-posta} adresine doğrulama kodunu içeren bir e-posta gönderdik.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"En az 1 küçük harf, 1 büyük harf, 1 rakam ve 1 sembol karakteri içermelidir.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maksimum 50 karakter uzunluk.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Çok fazla istek. 30 saniye sonra tekrar deneyin","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Abonelik","username":"Kullanıcı Adı","language":"Dil","password":"Şifre","changePassword":"Şifre değiştir","newsletter":"Haber bülteni","receiveNewsletter":"Pixlr'dan haber bülteni alın","myAccount":"Hesabım","myDownloads":"İndirmelerim","creatorDashboard":"İçerik Üretici Paneli","menu":"MENÜ","changeEmail":"E-posta Adresini Değiştir","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"None","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Align","style":"Style","rotate":"Rotate","transform":"Transform","line":"Line","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Colorize","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Details","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Remove stop","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","outline":"Outline","shadow":"Shadow","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rectangle","roundedRect":"Rounded rectangle","circle":"Circle","custom":"Custom","viewAll":"View All","historyProjects":"Latest projects","templates":"Templates","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term either download as .PXD or export as template.","titleUndo":"Undo","titleRedo":"Redo","viewAddTextHL":"Add new text","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Add image","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Add Text","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Circle","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutScaleImage":"Scale canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, select another layer!","viewMoreTitle":"More Tools","glitchStudio":"Glitch Studio","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Add text","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Open image","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Add image","historyPasteimage":"Paste image","historyExtractimage":"Extract image","historyDuplicateimage":"Duplicate image","historyAddemptyimage":"Add layer","historyNewemptyimage":"New image","historyDeleteimage":"Delete image","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Shape","historyFrameShadow":"Shadow","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Rasterized text","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized element","historyShapeType":"Shape type","historyShapeFill":"Shape fill","historyShapeShape":"Shape da shape","historyShapeOutline":"Shape outline","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Image","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Preset","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click."}