To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Görüntüyü Düzleştir","layerMergeVisible":"Görünür Birleştir","layerMergeDown":"Aşağıya Birleştirme (CTRL + E)","blendModeLuminosity":"Parlaklık","blendModeColor":"Renk","blendModeSaturation":"Doygunluk","blendModeHue":"Tenk tonu","blendModeExclusion":"Hariç tutma","blendModeDifference":"Fark","blendModeSoftLight":"Yumuşak ışık","blendModeHardLight":"Sert ışık","blendModeColorBurn":"Renk-yakma","blendModeColorDodge":"Renk-soldurma","blendModeLighten":"Rengini aç","blendModeDarken":"Koyulaştır","blendModeOverlay":"Kapla","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Çarp","blendModeNone":"Hiçbiri","viewOBarZoomOut":"Uzaklaştır","viewOBarZoomIn":"Yakınlaştır","viewMenuPropertiesInfo":"Tuval veya resim boyutunu değiştirin, döndürün, ölçekleyin ve arka plan rengini değiştirin.","viewMenuProperties":"Özellikler","viewKeyboardP":"Özellikler","viewDrawPenTool":"Yazı aracı","viewDrawEraserTool":"Silme aracı","viewCropPaperLet":"Mektup","viewCropPaperA6":"A6 kağıt","viewCropPaperA5":"A5 kağıt","viewCropPaperA4":"A4 kağıt","viewCropUHD":"Ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web orta 1440x900","viewCropWebCommon":"Web genel 1366x768","viewCropWebSmall":"Web küçük 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube kanal sanatı","viewCropYTProfile":"Youtube profil","viewCropTwitAd":"Twitter reklamı","viewCropTwitCard":"Twitter kartı","viewCropTwitImage":"Twitter resim","viewCropTwitHeader":"Twitter başlığı","viewCropTwitProfile":"Twitter profil","viewCropInstaStory":"Instagram hikaye","viewCropInstaPost":"Instagram gönderisi","viewCropInstaProfile":"Instragram profil","viewCropFBAd":"Facebook reklamı","viewCropFBPost":"Facebook gönderisi","viewCropFBCover":"Facebook kapak","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32: 9 (süper ultra geniş)","viewCrop21x9":"21: 9 (sinemaskop)","viewCrop3x2":"3: 2 (35 mm film)","viewCrop3x1":"3: 1 (panorama)","viewCrop16x9":"16: 9 (geniş ekran)","viewCrop4x3":"4: 3 (monitör)","viewCrop1x1":"1: 1 (kare + A454: A472e)","viewCropFixed":"Sabit oran ","viewCropNone":"Yok","viewPropertiesTitle":"Özellikler","viewAddTextShadowVertOffset":"Dikey konum","viewAddTextShadowHorizOffset":"Yatay konum","clarity":"Açıklık","dialogSaveName":"Dosya adı","dialogAddLayerHL":"Ne tür bir katman ekleneceğini seç","dialogAddLayerTitle":"Katman ekle","empty":"Boşalt","viewOBarDel":"Katman sil (DEL)","viewOBarDup":"Katman çoğalt","viewOBarLightUI":"Hafif ui modu","viewOBarSnap":"Kılavuzlara uydur","viewOBarShowGu":"Rehberleri göster","viewOBarSet":"Ayarlar","viewOBarMD":"Aşağı indir","viewOBarMU":"Yukarı taşı","viewOBarZ3X":"3x Yaklaştır (ctrl + 3)","viewOBarZ1X":"Gerçek Piksel (ctrl + 1)","viewOBarFill":"Ekranı Doldur (ctrl + 2)","viewOBarFit":"Ekrana Sığdır (ctrl + 0)","viewOBarNav":"Gezinmek","viewMenuAddImgInfo":"Projenize eklemek için resim yükleyin veya arayın.","viewMenuAddImg":"Resim Ekle","viewMenuAddElmInfo":"Projenize hazır kaplamalar, kenarlıklar, şekiller ve çıkartmalar ekleyin.","viewMenuAddElm":"Öğe Ekle","viewMenuTextInfo":"Yeni metin katmanı ekleyin veya metin şablonlarımızdan birini kullanın.","viewMenuText":"Metin","viewMenuDrawingInfo":"Kare, daire, çizgiler, fırçalar ve renkler gibi farklı şekillerle çizin ve karalayın.","viewMenuDrawing":"Çizim","viewMenuRetouchInfo":"Lekeleri, istenmeyen nesneleri, hataları çıkarın, beyazlatın ve karartın veya öğeleri klonlayın.","viewMenuRetouch":"Rötüş yap","viewMenuLiquifyInfo":"Görüntünün parçalarını büyütün, küçültün ve itin. Portreler ve diğer resimlerde ince ayarlar yapmak için sıvılaştırma kullanın.","viewMenuLiquify":"Sıvılaştır","viewMenuEffectInfo":"Bir bitmap katmanının görünüşünü ve verdiği hissi değiştirmek için hazır efektleri kullanın.","viewMenuEffect":"Efekt Uygula","viewMenuFilterInfo":"Bulanıklaştırma, keskinleştirme, pürüzsüzleştirme, grenleme, vinyet ve bitmap katmanları için diğer filtreler.","viewMenuFilter":"Filtrele","viewMenuAdjustInfo":"Bitmap katmanlarındaki titreşimi, renkleri, açıklığı ve diğerlerini değiştirin.","viewMenuAdjust":"Ayarla","viewMenuCutoutInfo":"Arka planı kaldırın, nesneleri kesin veyakatmanları kırpın / düzeltin.","viewMenuCutout":"Kes","viewMenuCropInfo":"Tuvali serbest veya sabit bir şekilde kırpın, kesin, döndürün ve düzeltin.","viewMenuCrop":"Kırp","viewMenuArrangeInfo":"Görüntü ve tuval boyutunu değiştirin, katman ayarlarını taşıyın, dönüştürün ve değiştirin.","viewMenuArrange":"Düzenle","viewTopBarRedo":"Yinele","viewTopBarUndo":"Geri al","viewTopBarFB":"Geri bildirim","viewRetouchLight":"Işık","viewRetouchMid":"Orta","viewRetouchDark":"Karanlık","viewRetouchRange":"Aralık","viewRetouchDarken":"Karartmak","viewRetouchLighten":"Aydınlatmak","viewRetouchSharpen":"Keskinleştirmek","viewRetouchBlur":"Bulanıklık","viewRetouchAlign":"Hizalı","viewRetouchMode":"Mod","viewRetouchHQ":"Yüksek kalite","viewRetouchInfill":"Dolgu","viewRetouchPatch":"Yama","viewRetouchMethod":"Yöntem","viewRetouchToning":"Atlatmak / Yakmak","viewRetouchDetail":"Keskinleştirme / Bulanıklık","viewRetouchClone":"Klon damgası","viewRetouchHeal":"Düzeltme / onarım","viewRetouchLocked":"Rötuş yalnızca görüntü katmanlarında çalışır, başka bir katman seçin.","viewRetouchTitle":"Rötuş","viewLoadTitle":"Yükleniyor","viewLiquifyErase":"Onar","viewLiquifySwirlCCW":"Sola doğru girdap","viewLiquifySwirlCW":"Sağa doğru girdap","viewLiquifyShrink":"Küçült","viewLiquifyGrow":"Büyüt","viewLiquifyMove":"It","viewLiquifyLocked":"Yalnızca görüntü katmanlarını sıvılaştırabilirsiniz, başka bir katman seçin!","viewLiquifyTitle":"Sıvılaştır","viewKeyboardMoveShift":"10 piksel kaydırmak için Shift tuşuna basılı tutun","viewKeyboardMoveRight":"Sağ","viewKeyboardMoveLeft":"Sol","viewKeyboardMoveDown":"Aşağı","viewKeyboardMoveUp":"Yukarı","viewKeyboardMoveLayer":"Katmanı Taşı (pozisyon)","viewKeyboardCtrlY":"Yinele","viewKeyboardCtrlZ":"Geri al","viewKeyboardI":"Resim ekle","viewKeyboardO":"Öğe ekle","viewKeyboardT":"Metin","viewKeyboardB":"Çiz","viewKeyboardR":"Rötuş","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardF":"Filtrele","viewKeyboardA":"Ayarla","viewKeyboardK":"Kes","viewKeyboardC":"Kırp","viewKeyboardV":"Düzenle","viewKeyboardSpacebar":"Kaydır / Taşı","viewKeyboardCtrl3":"Yakınlaştırma 3X","viewKeyboardCtrl2":"Yakınlaştırma Doldur","viewKeyboardCtrl1":"Yakınlaştırma 1X","viewKeyboardCtrl0":"Yakınlaştırma Sığdır","viewKeyboardCtrlM":"Uzaklaştır","viewKeyboardCtrlP":"Yakınlaştır","viewKeyboardDEL":"Katmanı Sil","viewKeyboardESC":"Aracı Kapat","viewKeyboardCtrlQ":"Kapat","viewKeyboardCtrlS":"Kaydet","viewKeyboardTitle":"Klavye kısayolları","viewFilterLocked":"Yalnızca görüntü katmanlarında filtreler olabilir, başka bir katman seçin !","viewFilterScene":"Sahne","viewFilterDetails":"Ayrıntılar","viewFilterTitle":"Filtre","viewEffectLocked":"Yalnızca görüntü katmanlarının efektleri olabilir, başka bir katman seçin !","viewEffectTitle":"Efekt","viewDrawLocked":"Çizime başlamak için bir çizim katmanı ekleyin veya seçin !","viewDrawDelete":"Sil (del)","viewDrawOutline":"Anahat","viewDrawFill":"Doldurmak","viewDrawLineColor":"Çizgi rengi","viewDrawLine":"Çizgi şekli","viewDrawHeart":"Kalp şekli","viewDrawStar":"Yıldız şekli","viewDrawTriangle":"Üçgen şekli","viewDrawCircle":"Çember şekli","viewDrawSquare":"Kare şekli","viewDrawShape":"Şekil","viewDrawShapeTool":"Şekil aracı","viewDrawBrushTool":"Fırça aracı","viewCutoutReset":"Kesmeyi sıfırla","viewCutoutInvert":"Ters kes","viewCutoutExtract":"Katman olarak çıkart","viewCutoutHint":"İpucu kaldırıldı","viewCutoutLine":"Çizgi şekli","viewCutoutHeart":"Kalp şekli","viewCutoutStar":"Yıldız şekli","viewCutoutTriangle":"Üçgen şekli","viewCutoutCircle":"Çember şekli","viewCutoutSquare":"Kare şekli","viewCutoutShapeH":"Şekil","viewCutoutContigious":"Bitişik","viewCutoutMedium":"Orta","viewCutoutLight":"Hafif","viewCutoutNone":"Hiçbiri","viewCutoutRemove":"Kaldır","viewCutoutKeep":"Sakla","viewCutoutMode":"Mod","viewCutoutLasso":"Kement kesme","viewCutoutDraw":"Çizimli kesme","viewCutoutMagic":"Sihirli kesme","viewCutoutShape":"Şekil kesme","viewCutoutTip":"Üzerinde bir kesme oluşturmak için bir görüntü katmanı seçin veya metin / öğe katmanını rasterleştirin.","viewCutoutTitle":"Beyaz zemin","viewCropReset":"Kırpmayı sıfırla","viewCropTip":"Kırpma paneli kapatıldığında, Boyut yönü görüntüyü yeniden boyutlandıracak","viewCropOutput":"Çıktı boyutu","viewCropPreset":"Hazır","viewCropRatio":"Oran","viewCropAspect":"Görünüş seç","viewCropFlipV":"Dikey Çevir","viewCropFlipH":"Yatay çevir","viewCropRR":"Sağa döndür","viewCropRL":"Sola döndür","viewCropRotate":"Döndür & çevir","viewCropTitle":"Kırp","viewBottomBarSaveTT":"Kaydet (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Kapat (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Tekrar yap ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Geri al ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Yinele","viewBottomBarUndo":"Geri al","viewArrangeLocked":"Sağdaki katman çubuğundan bir katman seçin veya yeni bir metin, resim veya öğe ekleyin!","viewArrangeTip":"Dönüşüm yapabilmek için katmanın kilidini aç","viewArrangeUnlock":"Kilidi aç","viewArrangeDelete":"Sil (del)","viewArrangeDuplicate":"Çoğalt","viewArrangeFlipV":"Dikey Çevir","viewArrangeFlipH":"Yatay çevir","viewArrangeRR":"Sağa döndür","viewArrangeRL":"Sola döndür","viewArrangeRotate":"Döndür & çevir","viewArrangeLockAspect":"Yönü kilitle","viewArrangeTitle":"Düzenle","viewAdjustLocked":"Yalnızca görüntü katmanları ayarlanabilir, başka bir katman seçin !","viewAdjustTip":"Bir kontrol noktası eklemek veya kaldırmak için çift tıklayın.","viewAdjustChannel":"Kanal","viewAdjustCurves":"Eğriler","viewAdjustShadows":"Gölgeler","viewAdjustHightlight":"Vurgulamak","viewAdjustToning":"Tonlama","viewAdjustLight":"Işık","viewAdjustBNW":"Siyah & Beyaz","viewAdjustAuto":"Otomatik düzeltme","viewAdjustTitle":"Ayarlama","viewAddTextDelete":"Metni sil","viewAddTextShadow":"Gölge","viewAddTextOutline":"Taslak","viewAddTextBackgroundWord":"Kelime","viewAddTextBackgroundLine":"Satır","viewAddTextBackgroundFull":"Hepsi","viewAddTextCaseUpper":"Büyük Harf","viewAddTextAlignRight":"Sağa hizala","viewAddTextAlignCenter":"Ortala","viewAddTextAlignLeft":"Sola hizala","viewAddTextAlignNCase":"Hizala & durum","viewAddTextAdd":"yeni metin ekle","viewAddLayerSelectType":"ne tür katman ekleneceğini seç","viewAddLayerTitle":"Katman Ekle","viewAddImageStock":"Stok","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Göz at","viewAddImageTitle":"Resim ekle","viewAddElementDelete":"Öğeyi sil","viewAddElementSticker":"Etiket","viewAddElementShape":"Şekil","viewAddElementBorder":"Sınır","viewAddElementOverlay":"Kaplama","viewAddElementFlipV":"Dikey Çevir","viewAddElementFlipH":"Yatay çevirmek","viewAddElementRR":"Sağa Döndür","viewAddElementRL":"Sola Döndür","addCategory":"Ekle %s","addElement":"Öğe ekle","layerSettings":"Katman Ayarları","hasCutout":"Beyaz zeminli","documentActions":"Dosya hareketleri","historyDuplicate":"Çoğalt","historyUnpin":"İğneyi Kaldır","historyPin":"İğne at","historyDelete":"Sil","historyClearConfirm":"Emin misiniz?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook kapak","sizeInstagramStory":"Instagram hikaye","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web küçük","last10Projects":"Son 10 proje","pinnedTip":"İPUCU! Bir belgeyi saklamak istiyorsanız, sabitlemek için kalp simgesine tıklayın. Geçmiş yalnızca tarayıcı önbelleğine geçici olarak kaydedilir, önbelleği temizlerseniz tüm belgeler silinir.","pinnedProjects":"Sabitlenmiş projeler","clearHistory":"Geçmişi temizle","noHistory":"Geçmişinizde hiçbir resim yok, düzenlemeye başlamak için yapmanız gereken sol taraftan \"Görüntüyü aç \" veya \"URL'yi yükle\"seçin.","welcomeHeadline":"Pixlr x fotoğraf editörüne hoş geldiniz","examplePhoto":"Şimdi bir fotoğraf düzenlemeyi deneyin","backToEditor":"Editöre geri dön","stockSearch":"Stok ara","addCurrent":"Mevcuta ekle","createNew":"Yeni oluştur","history":"Geçmiş","openExamples":"Ayrıca editörü örneklerimizden biriyle test edebilirsiniz.","openDragClip":"Açmak için dosyaları sürükleyip bırakabilir veya panodan yapıştırabilirsiniz.","loadURL":"Url'yi yükle","openImage":"Resmi aç","sinceNow":"Şimdi","sinceMinutes":"%d dakika önce","sinceMinute":"Bir dakika önce","sinceHours":"%d saat önce","sinceHour":"Bir saat önce","sinceDays":"%d gün önce","sinceDay":"Bir gün önce","shadows":"Gölgeler","highlight":"Vurgu","white":"Beyaz","black":"Siyah","contrast":"Kontrast","exposure":"Belirginleştirme","brightness":"Parlaklık","hue":"Renk","tint":"Ton","temperature":"Sıcaklık","saturation":"Doygunluk","vibrance":"Titreşim","mosaic":"Mozaikleştir","glamour":"Canlandır","posterize":"Posterleştir","bloom":"Çiçeklendir","pixelate":"Piksellerine ayır","fringe":"Saçaklandır","vignette":"Vinyet","grain":"Grenle","dehaze":"Bulanıklığı gider","smooth":"Pürüzsüzleştir","sharpen":"Keskinleştir","layerCreated":"Katman oluşturuldu","noCutout":"Beyaz zemin yok","letterSpacing":"Harf boşluğu","lineSpacing":"Satır aralığı","lineSize":"Satır boyutu","straighten":"Düzleştir","invert":"Ters çevir","dialogSaveCalculate":"..hesaplanıyor","dialogSaveImageHeight":"Resim yüksekliği","dialogSaveImageWidth":"Resim genişliği","dialogSaveHigh":"Yüksek","dialogSaveMed":"Orta","dialogSaveLow":"Düşük","dialogSaveTitle":"Resmi kaydet","dialogResizeCropWarning":"Boyut değiştirilirken herhangi bir aktif kırpma aracı sıfırlanır, yeni tuval boyutu daha küçükse, bazı katmanlar kırpılabilir.","dialogResizeAnchor":"Dayanak noktası","dialogResizeRelative":"Göreceli değişim","dialogResizeApplyAll":"Yeniden boyutlandırma uygulanırken tüm katmanlar ölçeklendirilecek.","dialogResizeContrain":"Oranları sınırlak","dialogResizeCanvasTitle":"Tuvali Yeniden Boyutlandır","dialogResizeImageTitle":"Resmi yeniden boyutlandır","dialogPreResizeMaxSize":"Maks %d px","dialogPreResizeExif":"Exif tabanlı otomatik döndürme","dialogPreResizeInfo2":", hafızaya kaydetmek ve gecikmeyi en aza indirmek için düzenlemeye başlamadan önce yeniden boyutlandırın.","dialogPreResizeInfo1":"Seçtiğiniz resim çok büyük","dialogPreResizeTitle":"Resmi Yeniden Boyutlandır","dialogOpenURLHeadline":"Resim URL'si","dialogOpenURLTitle":"Resim URL’sini aç","dialogLoadError":"Resim yüklenirken bir sorun oluştu .. lütfen daha sonra tekrar deneyin ...","dialogLoadLoadingFrom":"%s'den %s yükleniyor...","dialogLoadPrepare":"hazırlanıyor …","dialogLoadTitle":"Yükleniyor","dialogChoiceHeadline":"Resmi mevcut çalışmaya katman olarak eklemek mi istiyorsunuz yada yeni bir tane mi oluşturmak istiyorsunuz?","dialogChoiceTitle":"Resmi aç","maximize":"Büyüt","minimize":"Küçült","fill":"Doldur","fit":"Uydur","canvas":"Tuval","tolerance":"Tolerans","reset":"Sıfırla","density":"Yoğunluk","strength":"Arttır","download":"İndir","advanced":"Gelişmiş","left":"Sol","top":"Üst","hidden":"Gizli","visible":"Görünür","layers":"Katmanlar","layer":"Katman","shape":"Şekil","color":"Renk","erase":"Silmek","back":"Geri","blur":"Bulanıklık","paint":"Boya","brush":"Fırça","aspect":"Görünüş","tool":"Araç","angle":"Açı","drawing":"Çizim","draw":"Çiz","text":"Metin","font":"Yazı tipi","quality":"Kalite","spikes":"Çiviler","source":"Kaynak","step":"Adım","opacity":"Opaklık","image":"Resim","transparency":"Şeffaflık","softness":"Yumuşaklık","size":"Boyut","loading":"Yükleniyor","load":"Yükle","open":"Aç","save":"Kaydet","loadMore":"Daha fazla yükle","search":"Ara","template":"Şablon","create":"Oluştur","background":"Arkaplan","max":"Maks","blendMode":"Harmanlama Modu","original":"Orijinal","cancel":"İptal et","ok":"Tamam","amount":"Miktar","apply":"Uygula","height":"Yükseklik","width":"Genişlik","untitled":"Adsız","name":"İsim","close":"Kapat","preferences":"Tercihler","dialogSaveFileType":"Dosya tipi","dialogPremiumTitle":"Premium özelliğin kilidini açmak için reklamı izleyin","dialogPremiumMessage":"Reklamdan sonra premium içeriği / özelliklerini kullanabilirsiniz. İleride bu reklamları atlamak için hesabınızı Gelişmiş'e yükseltin!","dialogPremiumGoAdvanced":"Gelişmiş Hesaba Git","dialogAiCutoutTitle":"AI Kesme","spacing":"Aralık","dropFile":"Dosyayı açmak için bırak","locked":"Kilitli","viewPropertiesResizeImage":"Resmi yeniden boyutlandır","viewPropertiesResizeCanvas":"Tuval Boyutu","viewLiquifyHQPreview":"Yüksek kaliteli önizleme","viewMenuToggleHome":"Ana Sayfa Butonunu Aç","historyAddelement":"Öğe ekle","historyDuplicateelement":"Öğeyi Çoğalt","historyDeleteelement":"Öğeyi sil","historyOpenbitmap":"Resmi aç","historyAddbitmap":"Resim ekle","historyPastebitmap":"Resmi yapıştır","historyExtractbitmap":"Resmi çıkart","historyDuplicatebitmap":"Resmi çoğalt","historyAddemptybitmap":"Katman ekle","historyNewemptybitmap":"Yeni resim","historyDeletebitmap":"Resmi sil","historyAddtext":"Metin ekle","historyPastetext":"Metin Yapıştır","historyDuplicatetext":"Metni çoğalt","historyDeletetext":"Metni sil","historyClear":"Temizle","historyCut":"Kes","historyLayerOpacity":"Katman şeffaflığı","historyLayerBlendMode":"Katman harmanlama modu","historyLayerVisible":"Katman görünürlüğü","historyLayerName":"Katman adı","historyTextSize":"Boyut","historyTextFont":"Yazı tipi","historyTextColor":"Renk","historyTextAlign":"Hizala","historyTextUppercase":"Büyük harf","historyTextBold":"Koyu","historyTextItalic":"İtalik","historyTextLetterspacing":"Harf boşluğu","historyTextLinespacing":"Satır aralığı","historyTextShadow":"Gölge","historyTextOutline":"Taslak","historyTextBackground":"Arkaplan","historyText":"Metin","historyBitmap":"Resim","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Ayarla","historyFilter":"Filtrele","historyArrange":"Düzenle","historyDistort":"Bükme","historyTransform":"Dönüştür","historyShape":"Şekil","historyGradient":"Gradyan","historyLayerLocked":"Katman kilidi açıldı","historyRasterizeText":"Rasterleştirilmiş metin","historyRasterizeElement":"Rasterleştirilmiş öğe","historyFill":"Dolgu","historyHealPatch":"Düzeltme eki","historyHealInfill":"Dolguyu düzelt","historyLiquify":"Sıvılaştırma","historyTextSettings":"Metin ayarları","historyTextChange":"Metin değişikliği","historyWand":"Çubuk","historyLasso":"Kement","historyMarquee":"Çadır","historyDraw":"Çiz","historyReplace":"Renk değiştir","historyClone":"Klonla","historyCrop":"Kırp","historyDetail":"Detay","historyToning":"Tonlama","historyTemper":"Sünger","historyPen":"Kalem","historyEraser":"Silgi","historyStraighten":"Düzleştir","historyBackground":"Arkaplan","historyImageResize":"Resmi yeniden boyutlandır","historyCanvasResize":"Tuvali yeniden boyutlandır","historyMask":"Kesme / Maske","historyMaskInvert":"Kesme / Maske ters çevirme","historyMerge":"Katmanları birleştir","historyOrder":"Katman sırası","historyFlip":"Çevir","historyRotate":"Döndür","historyDeselect":"seçimini kaldır","historySelectionMove":"Seçimi taşı","historySelectionAll":"Hepsini seç","historySelectionPixels":"Pikselleri seç","historySelectionInvert":"Seçimi ters çevir","historyStroke":"Kenarlık ekle","historyAuto":"Otomatik ayar","historyBrightnessContrast":"Parlaklık & Kontrast","historyBrightness":"Parlaklık ","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Sıcaklık & Renk Tonu","historyTemperature":"Sıcaklık ","historyTint":"Renk Tonu","historyHueSaturation":"Ton & Doygunluk","historyHue":"Ton","historySaturation":"Doygunluk","historyVibrance":"Titreşim","historyBalance":"Renk dengesi","historyLookup":"Renk arama","historyHighlightShadows":"Vurgu & Gölgeler","historyHighlight":"Vurgu ","historyShadows":"Gölgeler","historyExposure":"Ortaya Çıkar","historyCurves":"Eğriler","historyLevels":"Seviyeler","historyBlack":"Siyah","historyWhite":"Beyaz","historyThreshold":"Eşik","historyPosterize":"Posterleştir","historyDesaturate":"Solgunlaştır","historyInvert":"Ters çevir","historySharpen":"Keskinleştir","historyClarity":"Açıklık","historyBlur":"Bulanıklık","historyGaussian":"Gauss bulanıklığı","historySmooth":"Pürüzsüzleştir","historyDenoise":"Gürültüyü kaldır","historyGrain":"Grenle","historyVignette":"Süsle","historyBloom":"Çiçeklendir","historyGlamour":"Canlandır","historyDehaze":"Bulanıklığı Gider","historyFringe":"Saçaklandır","historyPixelate":"Piksellerine ayır","historyMosaic":"Mozaikleştir","historyDropShadow":"Gölge ekle","historyGlow":"Parlat","historyOpen":"Aç","historyDropbitmap":"Resmi Bırak","logInNow":"Şimdi giriş yap","neverAskMeAgain":"Bana bunu bir daha sorma","elementPremiumDesc":"Bu premium bir öğe!","viewAddTextBold":"Koyu","viewAddTextItalic":"İtalik","viewMenuKB":"Klavye kısayolu","photoEditorHome":"Fotoğraf Düzenleyici Pixlr Home","xForExpress":"Hızlı Düzenleme için Pixlr X ","eForEditor":"Gelişmiş Düzenleme için Pixlr E","pricingPlan":"Fiyatlar","hiUser":"Merhaba","logout":"Çıkış Yap","login":"Giriş Aç","loginEditor":"fotoğraf düzenleyiciye giriş yap","mySubscription":"Aboneliğim","xTitle":"Photo Editor: Pixlr X - çevrimiçi ücretsiz resim düzenleme ","xMetaDesc":"Tarayıcısında ileri düzey fotoğraf düzenleme özellikleri arayanlar için Pixlr X, yeni nesil fotoğraf düzenleyicisidir! Kurulum ve kayıt gerekmez. Masaüstü, tablet & telefonlarda ücretsiz kullanın.","xMetaSiteName":"Fotoğraf Düzenleme Aracı : Pixlr.com - Çevrimiçi ücretsiz resim düzenleme","deleted":"Silindi","titleEditText":"Metni düzenle","titleDeleteLayer":"Katmanı sil","titleDuplicateLayer":"Katmanı çoğalt","titleImageLayer":"Resmi katman olarak ekle","titleRasterizeLayer":"Metni / öğeyi rasterleştir","viewAddTextPunchout":"Yumrukla","viewOBarAskPrerezise":"Görüntüyü yeniden boyutlandırmayı iste","viewOBarAskLayertype":"Hangi katman türünü ekleyeceğinizi sorun","historyConvertMaskToSelection":"Maskeyi dönüştür","historyConvertSelectionToMask":"Seçimi dönüştür","historyApplyMask":"Maske uygula","continue":"Devam et","premium":"Premium","unlocked":"Kilidi açık","viewOBarLockUnlockLayer":"Katman konumunu kilitle / kilidini aç","viewOBarShowHideLayer":"Katmanı Göster / Gizle","sneakySalesPitch":"Reklamlardan bıktınız ve en iyi Pixlr deneyimini mi istiyorsunuz?","viewOBarScollZoom":"Yakınlaştırmak için kaydırma tekerleğini kullan","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}