Login / singn upSign up / Log in Get premiumTry Premium
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Cookie. ĐỒNG Ý

Welcome to Pixlr, the free online photo editor and design tools

Now there’s more reasons to use Pixlr for all your online image editing needs. Whether you’re up for classic desktop style photo editing or prefer something more modern, we’ve got you covered. Both Pixlr X and E are AI-powered online photo editors that let you unleash your creativity in one click to achieve professional photo edits more intuitively than ever. Remove backgrounds with the bg remover or create a transparent image for your design with a tap. It’s all about making design smarter, faster and easier for you with our next level AI-photo editing features. Design and do so much more with the World’s #1 Cloud-based Photo Editor now.

Pixlr X

Trình chỉnh sửa ảnh dễ sử dụng

Start designing with stunning templates!

 • Trình chỉnh sửa ảnh hiện đại cho các thao tác nhanh và cho người mới bắt đầu.
 • Thao tác chỉnh sửa ảnh nhanh chóng
 • Hỗ trợ hầu hết trên mọi định dạng hình ảnh như PSD (Photoshop), PXD, JPEG, PNG.
 • Instant content creation with professionally crafted design templates.
 • Create photo collages with ready-made layouts.
 • Thêm hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh bằng một cú nhấp chuột.
 • Hầu hết các công cụ trong một vài phần.
RA MẮT PIXLR X
Pixlr E

Trình chỉnh sửa ảnh uy lực chuyên nghiệp

Jump into advanced photo editing!

 • Công cụ chỉnh sửa ảnh cổ điển tối ưu
 • Perfect for detailed image editing work.
 • Hỗ trợ hầu hết trên mọi định dạng hình ảnh như PSD (Photoshop), PXD, JPEG, PNG.
 • Máy tính để bàn cổ điển ui.
 • Công cụ lựa chọn
 • Cắt, sao chéo, dán lựa chọn
 • Công cụ tô màu và đổi màu chuyển sắc
 • Khử màu / Công cụ màu.
 • Chọn màu nâng cao
 • Nhiều công cụ hơn, kiểm soát dễ dàng hơn.
 • Nhiều bộ lọc hơn, chỉnh sửa đa dạng hơn. .
RA MẮT PIXLR E
Pixlr M

Pixlr M Phiên bản thiết kế trên nền web cho điện thoại

Trình chỉnh sửa ảnh đầy đủ tính năng trực tiếp chạy trên trình duyệt di động, không cần cài đặt hoặc tải xuống bất kỳ ứng dụng nào, chỉnh sửa ảnh miễn phí ngay!

GIỚI THIỆU PIXLR M
remove bg

Xóa nền bằng Pixlr AI

Want to remove bg from multiple pictures and create transparent images? Enjoy automatic and Free image background removal in just a couple of seconds! The state-of-the-art AI tools from PIXLR lets you remove bg without the manual work. Just upload your photo(s) and it’s done! No more backgrounds. Try it now.

GIỚI THIỆU PIXLR BG

Get the Pixlr desktop apps

Complete with intuitive AI-photo editing tools, stunning effects and filters; editing images smarter, faster and easier from wherever, whenever is now possible even while offline. Super easy to master and delivers pro results every time. Download the app now and start exploring!

Cũng có sẵn trên:: os-icon os-icon
desktop-editor

Xóa nền

Erase backgrounds in your photos with ease! Instant AI-powered background removal in a single click! So fast, too easy. Now you can remove backgrounds from portraits, selfies, profile pictures and more in mere seconds.

Xóa nền
remove bg background remover