AI Photo Editor Pixlr Express - Free online Photo Editing Tools

Pixlr for all your online ai image editing needs. Whether you’re up for classic desktop style photo editing or prefer something more modern, we’ve got you covered. Both Pixlr X and E are AI-powered online photo editors that let you unleash your creativity in one click to achieve professional photo edits more intuitively than ever. Remove backgrounds with the bg remover or create a transparent image for your design with a tap. It’s all about making design smarter, faster and easier for you with our next level AI-photo editing features. Design and do so much more with the World’s #1 Cloud-based Photo Editor now.Online Photoshop by Pixlr - Free Photo Editing Tools Now there’s more reasons to use Pixlr for all your online image editing needs. Whether you’re up for classic desktop style photo editing or prefer something more modern, we’ve got you covered. Both Pixlr X and E are AI-powered online photo editors that let you unleash your creativity in one click to achieve professional photo edits more intuitively than ever. Remove backgrounds with the bg remover or create a transparent image for your design with a tap. It’s all about making design smarter, faster and easier for you with our next level AI-photo editing features. Design and do so much more with the World’s #1 Cloud-based Photo Editor now.

Trình chỉnh sửa ảnh & thiết kế mẫu

★ ★ ★ ★ ★

Chào mừng bạn đến với trình chỉnh sửa ảnh hiện đại miễn phí của Pixlr. Bắt đầu chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút ảnh mở, kéo n 'thả tệp, dán từ khay nhớ tạm (ctrl + v) hoặc chọn một trong các mẫu tạo sẵn của chúng tôi bên dưới.

Đăng ký Đăng nhập

Tất cả các dự án của bạn

Nếu bạn muốn lưu một tài liệu, nhấp vào biểu tượng trái tim để ghim nó. Lịch sử chỉ được lưu tạm thời trong bộ nhớ đệm của trình duyệt, tất cả tài liệu sẽ bị xóa nếu bạn xóa bộ nhớ đệm hoặc nếu bạn dọn dẹp thư mục. Nếu bạn muốn lưu tệp lâu dài, hãy tải xuống dưới dạng. PXD hoặc xuất dưới dạng mẫu.

Backup as Zip
Xóa lịch sử
Các layer
Nhà
100%
 • 1000%
 • 800%
 • 600%
 • 500%
 • 400%
 • 300%
 • 200%
 • 175%
 • 150%
 • 125%
 • 100%
 • 75%
 • 50%
 • 25%
 • 10%
 • Làm đầy
 • Khớp
Sắp xếp
 • Khung hình
 • Văn bản
 • Hình dạng
Không có lớp nào được chọn, nhấp vào một lớp trong không gian làm việc hoặc trong thanh lớp để chọn nó.
Cắt
 • Xoay trái
 • Xoay phải
 • Lật ngang
 • Lật dọc
Image size
Kích thước trang
Smart resize
Công cụ cắt bỏ
Cắt bỏ thông minh
Điều chỉnh
This tool only works with image layers, please select another layer!
 • Tự động
 • Trắng Đen
 • Bật ra

Màu

Ánh sáng

Chi tiết

Bối cảnh

Hiệu ứng
This tool only works with image layers, please select another layer!
100
Trở về
Bộ lọc
 • HDR

  Mimic HDR and make your photo pop, bring up the dark areas and keep the lights intact.

 • Tập trung

  Tạo chiều sâu cho ảnh của bạn với tính năng làm mờ nền, mờ bokeh và đèn bokeh.

 • Phản chiếu

  Create cool mirror effects with tons of variations.

 • Sự phân tán

  Vẽ qua một khu vực trong hình ảnh của bạn và xem nó phát nổ và phân tán thành hàng ngàn vết.

 • Trục trặc

  Create glitched images with lots of creative filters.

 • Lên màu

  Single, duo, or tri-tone color effect for that classic looking images.

HDR
Tập trung
This tool only works with image layers, please select another layer!
Phản chiếu
Sự phân tán
Trục trặc
This tool only works with image layers, please select another layer!
 • RND
 • GL1
 • GL2
 • GL3
 • GL4
 • RST
Lên màu
This tool only works with image layers, please select another layer!
AI Tools
 • Generative fill

  Mark an area and write a prompt to generate/replace anything.

 • Generative expand

  Expand the image in any direction and our AI will seamlessly fill the void.

 • Face swap / AI avatar

  Become anyone you desire: a superhero, a heartthrob, a law enforcer, or an intellectual. Or just switch faces with a friend, there are no limits.

 • Generative transform

  Separate out object from the image and move, resize or rotate them freely.

 • Backdrop

  Add blur, motion, depth or create a new generated background.

 • Remove background

  One-click background remover, let the AI do the boring work.

 • Remove object

  Draw around any object and see them disappear instantly.

 • Super scale

  Use AI to upscale images and keep a superb quality.

 • Super sharp

  Shaky or out of focus images are fixed with a click by our AI.

 • Khử nhiễu ảnh

  Automatically remove grain and reduce background noise from images

Generative fill
Mark an area and write a prompt to generate/replace anything.
Generative expand
Expand (2c)
Expand the image in any direction and our AI will seamlessly fill the void.
Generative transform
This tool only works with image layers, please select another layer!
Transform is preparing your image, please wait.
Move, resize and rotate the object freely to rearrange the photo.
Remove background
This tool only works with image layers, please select another layer!
One-click background remover, let the AI do the boring work.
Remove background
Face swap / AI avatar
This tool only works with image layers, please select another layer!
Ensure that both the source face image and the target image have clearly visible faces to achieve high-quality swaps.
face
Mục tiêu
Swap (1c)
Remove object
This tool only works with image layers, please select another layer!
Draw around any object and see them disappear instantly.
Khử nhiễu ảnh
This tool only works with image layers, please select another layer!
Automatically remove grain and reduce background noise from images
Khử nhiễu ảnh (1c)
Backdrop
This tool only works with image layers, please select another layer!
Backdrop is preparing your image, please wait.
Super scale
This tool only works with image layers, please select another layer!
Image is already very large, this tool only works with smaller images.
Maximum output from the super scale AI is approx 25mpx (5000x5000 px).
Scale up (1c)
Super sharp
This tool only works with image layers, please select another layer!
Shaky or out of focus images are fixed with a click by our AI.
Super sharp (1c)
Generative assistant
This tool only works with image layers, please select another layer!
Prompt the AI to do anything with the image, change the sky, change day to night, summer to winter and more. Very much BETA!
Biến dạng hình ảnh
Tinh chỉnh
Vẽ
Thêm lớp mớiLớp sơn trống mới
This tool only works with image layers, please select another layer!
Văn bản
Thêm văn bản Văn bản mặc định mới
Thành phần
Thêm phương tiện truyền thôngDuyệt qua các tệp của riêng bạn

Overlay Border Shape Arrow Sticker Winter Cat People Heart