Login / singn upĐăng ký Đăng nhập Get premiumDùng thử Premium
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Cookie. CHẤP NHẬN

Xóa nền


Xóa nền bằng Pixlr AI

Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!

Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.

Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết

Tải ảnh lên
100% automatic bg removal

Trí tuệ nhân tạo AI hiện đại của chúng tôi loại bỏ nền từ ngay cả những vật thể cứng nhất, như con người, ô tô, quần áo và hơn thế nữa.

Batch removeal of backgrounds

Mở nhiều hình ảnh cùng một lúc và xóa hàng loạt hình nền trong một lần, không cần chờ đợi chỉ cần năng suất.

High quality free background removal

Lưu kết quả với chất lượng cao lên đến 16 MPX (4096 * 4096px). Không giới hạn về kích thước và chất lượng để loại bỏ bg miễn phí.

Fine tune background removal

Nếu kết quả xóa nền Ai là hoàn hảo, bạn luôn có thể sử dụng các công cụ thủ công mạnh mẽ để tinh chỉnh phần cắt.

Photo editor after remove bg

Làm cho nó trở nên tuyệt vời bằng cách chỉnh sửa ảnh của bạn, thêm hình nền hay chỉ tạo ra một tác động đáng kinh ngạc? Mang nó qua Pixlr X hoặc Pixlr E andEditAway

Perfect for e-commerce

Tạo hình ảnh đẹp cho mặt tiền cửa hàng Thương mại điện tử của bạn và tăng doanh số bán hàng của bạn!

{"cdnUrl":"https://pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionCode":"","subscriptionType":"free","subscriptionProduct":"","currency":"USD","country":"US","id":""},"adDebug":""}
{"common-email":"E-mail","common-login":"Đăng nhập","common-password":"Mật khẩu","common-rememberMe":"Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới","common-forgotPass":"Quên mật khẩu?","common-notMember":"Chưa là thành viên?","common-signUpNow":"Đăng ký ngay!","common-signUp":"Đăng ký","common-country":"Nước","common-back":"Trở về","common-alreadyMember":"Đã là thành viên?","common-loginHere":"Đăng nhập ở đây!","common-code":"Mã code","common-verifyAcc":"Xác thực tài khoản của bạn","common-verify":"Xác thực","common-resend":"Gửi lại lần nữa?","common-didNotReceiveCode":"Tôi chưa nhận được mã!","common-backReg":"Quay lại đăng ký","common-forgottenPass":"Bạn không nhớ ra mật khẩu?","common-resetPassDesc":"Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.","common-reqCode":"Yêu cầu Mã code","common-resetPass":"Đặt lại mật khẩu","common-newPass":"Mật khẩu mới ","common-oldPass":"Mật khẩu cũ","common-updatePass":"Mật khẩu được cập nhật","common-terms":"Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật","common-regNewsletter":"Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các email thông tin ưu đãi khác từ Pixlr.","common-regRecommendations":"Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.","common-agree":"Đồng ý","common-sentCodeDesc":"Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.","common-newEmail":"Email mới","common-above16":"Tôi từ 16 tuổi trở lên","common-readAgreements":"Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.","common-enterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-enterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-refuse":"TỪ CHỐI","common-changeEmail":"Thay đổi địa chỉ email","common-changePassword":"Thay đổi mật khẩu","common-EnterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-EnterValidCountry":"Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.","common-EnterValidNewsletter":"Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.","common-MinPassword":"Độ dài tối thiểu 8 ký tự.","common-InvalidPassword":"Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-EmailNotExists":"Email này không tồn tại.","common-EmailAlreadyExists":"Email này đã tồn tại.","common-SuccessReSendCodeToEmail":"Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-SuccessSendCodeEmail":"Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-EnterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-WrongCode":"Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.","common-SuccessUpdatePassword":"Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.","common-EmailAlreadyExistVerify":"Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.","common-EmailSuccessVerified":"Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!","common-EmailUpdated":"Đã cập nhật thành công email","common-CodeExpired":"Mã đã hết hạn.","common-FailedResendCode":" Không gửi lại được mã.","common-ServerError":"Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.","common-ResetPasswordRequired":"Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.","common-EnterValidPassword":"Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.","common-MaxPassword":"Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..","common-RequestCodeTooFrequent":"Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.","common-3TimesFailedAttempts":"Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.","common-TryAgainUsingWebBrowser":"Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại","common-PleaseCompleteCaptcha":"in vui lòng hoàn thành Mã ngẫu nhiên","common-CannotUseSamePassword":"Không cập nhật được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu!","common-CannotLeaveEmpty":"Không để trống ","common-InvalidEmailOrPassword":"Email hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-verificationCodeReceived":"Bạn sẽ nhận được mã xác minh nếu {email} được đăng ký với chúng tôi.","common-UserNotExists":"Người dùng không tồn tại!","common-CaptchaValidationFailed":"Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên!","common-PleaseUseSocialOrForgetPassword":"Tài khoản này được đăng ký qua {xã hội}. Vui lòng đăng nhập qua {xã hội} hoặc nhấp vào quên mật khẩu","common-SendResetCode":"Gửi mã đặt lại mật khẩu","common-setPassword":"Đặt mật khẩu","common-deleteMyAccount":"Xóa tài khoản của tôi đi","common-sadToSeeYouGoWhyLeaving":"Thật buồn khi thấy bạn ra đi. Cuộc sống xảy ra, chúng tôi hiểu. Nhưng bạn có phiền chia sẻ với chúng tôi lý do bạn rời Pixlr không?","common-leavingBecause":"Tôi rời Pixlr vì:","common-leavingReasonDefault":"Chọn lý do của bạn","common-leavingReasons1":"Tôi có một tài khoản trùng lặp","common-leavingReasons2":"Tôi đang sử dụng một trang web khác","common-leavingReasons3":"Tôi có mối quan tâm về quyền riêng tư","common-leavingReasons4":"Tôi nhận được quá nhiều email","common-leavingReasons5":"Tôi không thể tìm thấy tính năng phù hợp","headerphotoEditorHome":"Nhà chỉnh sửa ảnh pixlr","headerLoginEditor":"Đăng nhập hoặc Đăng ký để chỉnh sửa ảnh","headerSignUpLogIn":"Đăng ký Đăng nhập","headerTryPremium":"Dùng thử Premium","headerWebApps":"Ứng dụng web","headerPricing":"Định giá & dùng thử miễn phí","headerDesktopApps":"Ứng dụng máy tính để bàn","headerMobileApps":"Ứng dụng di động","headerOtherServices":"Các dịch vụ khác","headerStockByPixlr":"Stock của Pixlr","headerPixlrTemplates":"Mẫu Pixlr","headerHelpAndLearn":"Trợ giúp & Học hỏi","headerVideoTutorials":"Video hướng dẫn","headerLearnAndEducation":"Tìm hiểu & Giáo dục","headerContactAndSupport":"Liên hệ hỗ trợ","headerLanguage":"Ngôn ngữ","myaccountModalDes":"Tạo điều gì đó tuyệt vời ngay bây giờ với PIXLR E & X!","editTemplate":"Chỉnh sửa mẫu của bạn","areYouSureYouWantToLeave":"Bạn có chắc bạn muốn để lại","teamSub":"Đăng ký nhóm?","planAccessToPixlrWillEnd":"Quyền truy cập Gói nhóm của bạn vào PIXLR sẽ kết thúc vào","immediately":"ngay lập tức","butWaitTeam":"Nhưng chờ đã, đây là những gì bạn nhận được với PIXLR Team","leaveTeam":"Rời nhóm","iveChangedMyMind":"Tôi đã thay đổi tâm trí của tôi","cancelYourPlan":"Muốn hủy kế hoạch của bạn","yourPixlrWillEnd":"Quyền truy cập dùng thử miễn phí của bạn vào PIXLR sẽ kết thúc vào","butWaitPremium":"Nhưng chờ đã, đây là những gì bạn nhận được với PIXLR Premium","iaTools":"Công cụ AI (AI CutOut, Glitch, Focus, Dispersion Studio, v.v.)","growingLibrary":"Thư viện mẫu ngày càng phát triển","exclusiveFonts":"Hàng trăm phông chữ độc quyền","50OffYearlyPlan":"Được giảm giá 50% cho gói hàng năm","30OffMonthlyPlan":"Được giảm giá 30% gói hàng tháng","cancelAnyway":"Vẫn hủy","switchToPixlrFree":"Chuyển sang PIXLR miễn phí","yourCurrentPlan":"Gói Pixlr hiện tại của bạn là","afterYour":"Phía sau của cậu","expires":"hết hạn, bạn sẽ mất","accessToPremiumFeature":"Truy cập vào các tính năng cao cấp Công cụ AI (AI CutOut, Glitch, Focus)","accessToPremiumFonts":"Truy cập vào Phông chữ Cao cấp","accessToPremiumTemplate":"Quyền truy cập vào các Mẫu cao cấp","acessToPremiumAssets":"Quyền truy cập vào Tài sản Đặc biệt","makeSureYouBackUpYourFiles":"Đảm bảo rằng bạn đã sao lưu các tệp của mình và tải các tệp PXZ về máy của bạn.","thisActionIsReversible":"Hành động này có thể hoàn nguyên cho đến ngày đến hạn thanh toán tiếp theo của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không","reactivePlan":"Kế hoạch phản ứng","beforeItsExpiry":"trước khi hết hạn. bạn bắt buộc phải mua một gói mới.","confirm":"Xác nhận","findMoreThan175Million":"Tìm hơn 175 triệu","stockAssetsAt123RF":"tài sản chứng khoán ở mức 123RF","OR":"HOẶC","editOn":"Chỉnh sửa trên","changeUsername":"Thay đổi tên người dùng","update":"Cập nhật","useCreditCard":"Sử dụng thẻ tín dụng","billingDetailsSmallCap":"Chi tiết thanh toán","planBenefits":"Lập kế hoạch lợi ích","payYearlyTo":"Thanh toán hàng năm cho","save":"Tiết kiệm","youCanCancelAuto":"Bạn có thể hủy Tự động gia hạn bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt tài khoản của mình","dontJustPayForOne":"Đừng chỉ trả tiền cho một mẫu! Đăng ký Pixlr Premium để mở khóa tất cả các tính năng trong trình chỉnh sửa. Hiểu rồi","iHaveAPromoCode":"Tôi có một mã khuyến mãi","yearlyPlanOff":"Gói hàng năm Giảm giá 38%","yourFreeTrialWillEndOn":"Thời gian dùng thử miễn phí của bạn sẽ kết thúc vào","andYouWillBeCharged":"và bạn sẽ bị tính phí","forTheFollowingPayingMonth":"cho tháng thanh toán tiếp theo","startOneMonthFreeTrial":"BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 1 THÁNG","thankYouForYourPurchase":"cám ơn vì đã mua hàng","theTemplateIsLoading":"Mẫu đang tải, vui lòng không làm mới hoặc đóng trang này","paymentMethod":"Phương thức thanh toán","AddOptionalBillingInformation":"Thêm thông tin thanh toán tùy chọn","orderSummary":"Tóm tắt theo thứ tự","payNow":"Thanh toán ngay","areYouSureYouWantToDelete":"Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa tài khoản của bạn?","youCanStillChangeYourMind":"Bạn vẫn có thể thay đổi quyết định của mình. Hoặc, bạn luôn có thể quay lại Pixlr sau - chúng tôi sẽ cho phép bạn đăng ký bằng cùng một địa chỉ email;)","deleteMyAccount":"XÓA TÀI KHOẢN CỦA TÔI ĐI","cancel":"SỰ HỦY BỎ","paymentFailed":"Thanh toán không thành công","paymentUnsuccessful":"Thanh toán không thành công. Vui lòng thử lại sau.","newUsername":"Tên đăng nhập mới","agreementBar":"Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu","pleaseCompleteYourPaymentAtPaypal":"Vui lòng hoàn tất thanh toán của bạn tại Paypal","pleaseDoNotRefreshOrCloseThisPageWhilePaymentIsProcessing":"Vui lòng không làm mới hoặc đóng trang này trong khi thanh toán đang được xử lý","youWillAutomaticallyBeRedirectedToTheEditor":"Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến Trình chỉnh sửa","SuccessfullyUpdateUserProfile":"Cập nhật thành công hồ sơ người dùng","accept":"CHẤP NHẬN","licenseAgreement":"Thỏa thuận cấp phép","termsOfUse":"Điều khoản sử dụng","privacyPolicy":"Chính sách bảo mật","cookiePolicy":"Chính sách Cookie","promoCode":"Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần. Không áp dụng cho các gói tự động gia hạn và các mẫu $ 1, hoặc khi sử dụng các chiết khấu khác, các chương trình khuyến mãi đang diễn ra hoặc phiếu quà tặng.","bgTitle":"Xóa nền: Trình xóa nền ảnh miễn phí Pixlr.com","bgMetaDesc":"Tự động xóa nền bằng công cụ AI mạnh mẽ từ pixlr!","bgMetaSiteName":"Xóa nền ảnh: Pixlr.com","bgButton":"Xóa nền","removeBackgroundTagline":"Xóa nền bằng Pixlr AI","dialogPreResizeTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh","dialogPreResizeInfo1":"Kích thước hình ảnh bạn chọn quá lớn","dialogPreResizeInfo2":",để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn, đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa .","dialogPreResizeExif":"Tự động xoay dựa trên exif","dialogPreResizeMaxSize":"Tối đa %d px","sizeWeb":"Trang web","sizeFullHD":"Full HD","sizeUltraHD":"Siêu hd","openImage":"Tải ảnh lên","dropFile":"Thả để mở ảnh ","neverAskMeAgain":"Không hỏi lại","newSize":"Kích thước mới","resultDone":"Xóa nền AI đã hoàn thành, nếu bạn hài lòng với kết quả, chọn tải xuống, nếu chưa, chọn tinh chỉnh để chỉnh sửa kết quả.","resultMobileDone":"Xóa phông nền AI đã xong, chọn tải xuống để lưu ảnh vào máy. Nếu bạn muốn tinh chỉnh kết quả, sử dụng công cụ từ máy tính. ","fineTune":"Tinh chỉnh","download":"Tải về","draw":"Vẽ ","magic":"Cắt thông minh","shape":"Hình dạng","lasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","keep":"Giữ","remove":"Xóa","invert":"Chuyển ngược","reset":"Cài đặt lại","tool":"Công cụ","tools":"Các công cụ","mode":"Chế độ","size":"Kích thước","tolerance":"Sức chứa","contiguous":"Liền kề","brush":"Chải","softness":"Độ mềm","background":"Nền","cutoutHint":"Loại bỏ gợi ý","removeBackgroundDescription1":"Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!","removeBackgroundDescription2":"Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.","removeBackgroundDescription3":"Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết ","rememberMe":"Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới","forgotPass":"Quên mật khẩu?","notMember":"Chưa là thành viên?","signUpNow":"Đăng ký ngay!","signUp":"Đăng ký","alreadyMember":"Đã là thành viên?","loginHere":"Đăng nhập ở đây!","code":"Mã code","verifyAcc":"Xác thực tài khoản của bạn","verify":"Xác thực","resend":"Gửi lại lần nữa?","didNotReceiveCode":"Tôi chưa nhận được mã!","backReg":"Quay lại đăng ký","forgottenPass":"Bạn không nhớ ra mật khẩu?","resetPassDesc":"Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.","reqCode":"Yêu cầu Mã code","resetPass":"Đặt lại mật khẩu","newPass":"Mật khẩu mới ","updatePass":"Mật khẩu được cập nhật","terms":"Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật","regNewsletter":"Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các thông tin bổ ích từ Pixlr.","regRecommendations":"Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.","agree":"Đồng ý","sentCodeDesc":"Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.","loginFb":"Đăng nhập bằng facebook","loginGoogle":"Đăng nhập bằng Google","oldPass":"Mật khẩu cũ","newEmail":"Email mới","above16":"Tôi từ 16 tuổi trở lên","readAgreements":"Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.","profile":"Hồ sơ","subscription":"Đăng ký","username":"Tên tài khoản","language":"Ngôn ngữ","password":"Mật khẩu","changePassword":"Thay đổi mật khẩu","newsletter":"Bản tin","receiveNewsletter":"Nhận bản tin từ Pixlr","myAccount":"Tài khoản của tôi","myDownloads":"Đã tải xuống","creatorDashboard":"Trang tổng quan của người sáng tạo","menu":"THỰC ĐƠN","changeEmail":"Thay đổi địa chỉ email","viewMore":"Xem thêm","loginApple":"Đăng nhập với Apple","ourStateOfArt":"Trí tuệ nhân tạo AI hiện đại của chúng tôi loại bỏ nền từ ngay cả những vật thể cứng nhất, như con người, ô tô, quần áo và hơn thế nữa.","openMultipleImages":"Mở nhiều hình ảnh cùng một lúc và xóa hàng loạt hình nền trong một lần, không cần chờ đợi chỉ cần năng suất.","saveTheResult":"Lưu kết quả với chất lượng cao lên đến 16 MPX (4096 * 4096px). Không giới hạn về kích thước và chất lượng để loại bỏ bg miễn phí.","ifTheAibackgroundRemoval":"Nếu kết quả xóa nền Ai là hoàn hảo, bạn luôn có thể sử dụng các công cụ thủ công mạnh mẽ để tinh chỉnh phần cắt.","makeitAmazingByEditYourPhoto":"Làm cho nó trở nên tuyệt vời bằng cách chỉnh sửa ảnh của bạn, thêm hình nền hay chỉ tạo ra một tác động đáng kinh ngạc? Mang nó qua","or":"hoặc","andEditAway.":"và chỉnh sửa đi.","createPrefectLooking":"Tạo hình ảnh đẹp cho mặt tiền cửa hàng Thương mại điện tử của bạn và tăng doanh số bán hàng của bạn!"}