Login / singn upĐăng ký Đăng nhập Get premiumDùng thử Premium
pixlr news
{"cdnUrl":"https://pixlr.com"}

Trình chỉnh sửa ảnh & thiết kế mẫu

Chào mừng bạn đến với trình chỉnh sửa ảnh hiện đại miễn phí của Pixlr. Bắt đầu chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút ảnh mở, kéo n 'thả tệp, dán từ khay nhớ tạm (ctrl + v) hoặc chọn một trong các mẫu tạo sẵn của chúng tôi bên dưới.

Dự án mới nhất Xem tất cả

Từ bộ nhớ tạm thời cục bộ, để lưu dự án lâu dài, hãy tải nó xuống dưới dạng pxd.

Các mẫu đề xuất View More

Các mẫu hợp thời trang và chất lượng cao được chọn bởi đội ngũ của chúng tôi.

AI generator

Generate an image using AI! An image will be generated based on a description about the image, this is often called a prompt.
A good prompt needs to describe the subject of the image (what the image is about) and how the image should look, so things like if it's a painting or a sketch, realistic or stylized. Try some of the predefined keywords below to get a feel for it.

Generate

Pixlr E được sản xuất cho máy tính để bàn. Bạn đang sử dụng thiết bị di động hoặc cửa sổ trình duyệt có chiều rộng dưới 650px. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình chỉnh sửa ảnh trên web di động hoặc làm cho cửa sổ trình duyệt lớn hơn.

Install mobile apps Sử dụng trình chỉnh sửa di động Bỏ qua và đóng