By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie. ĐỒNG Ý ×

App chỉnh sửa di động Pixlr

Cho dù bạn là người chuyên nghiệp hay chỉ mới bắt đầu, app chỉnh sửa PIXLR cực kỳ dễ sử dụng. Có tất cả các công cụ, hiệu ứng và bộ lọc bạn cần để thực hiện các chỉnh sửa sáng tạo và độc đáo. Không một ai tin bạn đã chỉnh sửa từ một ứng dụng! Điểm cộng độc tôn, Pixlr hoàn toàn miễn phí. Tải xuống App di động PIXLR và bắt đầu hành trình ngay hôm nay!