Got Stuck?

How can we help?!

Bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp và hỗ trợ để nâng cao trải nghiệm Pixlr của mình? Cho dù đó là tìm hiểu cách khắc phục sự cố thiết kế với trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến của chúng tôi, tìm kiếm các mẹo thiết kế ảnh hữu ích qua hướng dẫn hay tìm cảm hứng từ cộng đồng của mình, chúng tôi đều có tất cả câu trả lời cho câu hỏi của bạn.

Yêu cầu pháp lý

legal@pixlr.com

Hỗ trợ & Khắc phục sự cố

info@pixlr.com

Pixlr dành cho giáo dục

education@pixlr.com

Get inspo

XEM & TÌM HIỂU!

Xem các hướng dẫn chỉnh sửa cực kỳ dễ dàng và dễ dàng về cách tạo ra tác phẩm nghệ thuật tốt nhất của bạn, giống như những hướng dẫn bên dưới. Đó là một đường cong học tập tự nhiên, bạn sẽ thấy! Để biết thêm mẹo và thủ thuật thiết kế với Pixlr, hãy% s kênh YouTube của chúng tôi. Mỗi tuần mang đến một vid mới!

Helping Hand?

THAM GIA CỘNG ĐỒNG PIXLR TRỰC TUYẾN.

Tương tác với những người dùng Pixlr khác từ khắp nơi trên thế giới. Đăng câu hỏi, tìm hiểu các mẹo và thủ thuật thiết kế, thảo luận về các bản cập nhật mới nhất, lấy cảm hứng hoặc thậm chí báo cáo lỗi để chúng tôi phát hiện!

Facebook Group

Visit site

Reddit Forum

Visit site

Discord Server

Join server