Login / singn upSign up / Log in Get premiumTry Premium
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Cookie. ĐỒNG Ý

PIXLR's Timeline

Level up your designs! Pixlr empowers everyone to create, edit, and share images online with ease through an innovative suite of photo editing and design tools - making design smarter, faster & easier for all.

2008

Pixlr was introduced and founded by Ola Sevanderson in August 2008 to enable everyone to create, edit and share images online with ease.

2011

Năm 2011, Autodesk, Inc. mua lại Pixlr nhằm tập trung thế mạnh lên các sản phẩn chỉnh sửa hình ảnh và thu hút thành công lên đến con số hàng triệu người dùng khắp thế giới.

autodesk-image

2018

Ngày nay, Pixlr là một phần tử then chốt trong mạng lưới Hệ sinh thái sáng tạo của tập đoàn INMAGINE, nhằm hướng đến viễn cảnh nơi mà việc thiết kế sẽ trở nên dễ dàng và dễ tiếp cận với bất cứ ai.


Kể từ khi Pixlr gia nhập mạng lưới hệ sinh thái năm 2017, bộ chỉnh sửa ảnh trên nền tảng đám mây và di động được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, đã trải qua các quá trình phát triển sản phẩm đột phá trong bộ máy hoạt động cốt lõi của nó. Các bản cập nhật hiện nay bao gồm khả năng khai thác Trí tuệ nhân tạo AI, Phân tích dữ liệu Machine Learning và Cách mạng hóa sáng tạo nội dung.

inmagine-group-image

2019

Pixlr X, a free and basic online photo editor with easy-to-navigate, one-click AI photo editing tools was released to make design easy for everyone.

pixlr-x

2020

Pixlr E was launched. The advanced photo editor designed for more detailed image editing and pro-like content creation was introduced to transform simple images into masterpieces - with its next-level AI editing capabilities.

pixlr-e

2022

Still integral to the INMAGINE ecosystem, PIXLR expands to more than just photo editing. Moving into animation and video, PIXLR provides wider services and features to enable users to do quicker and more advanced editing other tools in the market charge a high premium for.

pixlr-2022-image